8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 339 156 183 21 141 45 19 16 8 3 4 3 3 5 5 3 6 10 8 12 11 10 5 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 270 126 144 7 63 37 31 31 13 7 4 6 4 4 2 4 9 7 15 7 17 2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 32 22 10 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 2 4 5 2 2 4 1 4 2 0 0
Septikémie (A40-A41) 221 91 130 4 1 1 1 5 5 0 2 1 6 8 10 14 18 26 26 25 35 20 12 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 894 463 431 17 66 60 41 80 48 34 26 37 38 22 50 49 66 55 53 62 42 29 16 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 523 310 213 0 0 0 0 0 0 2 3 1 8 20 31 61 67 86 106 55 55 24 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 251 170 81 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 7 14 49 68 49 32 18 4 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 252 133 119 0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 6 5 10 19 33 50 41 43 24 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 424 1 423 0 0 0 0 0 0 2 4 17 21 45 38 52 60 71 58 24 23 7 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 90 0 90 0 0 0 0 0 0 3 4 5 4 4 9 10 8 14 15 5 3 5 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 2 7 10 13 4 15 7 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 307 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 18 30 49 83 52 35 23 12 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 247 185 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 9 19 30 48 50 35 34 10 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 301 748 553 2 9 6 4 8 12 14 29 37 47 58 78 140 191 198 192 128 78 51 15 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 21 4 17 0 0 0 0 0 0 2 0 2 6 3 0 2 3 0 1 0 1 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 142 79 63 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 5 11 16 31 23 31 11 5 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 392 0 392 0 0 0 0 0 2 3 8 30 101 118 76 19 15 14 6 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 286 522 764 3 12 22 36 31 37 46 50 65 87 74 106 115 154 158 133 86 41 18 11 1
Anémie (D50-D64) 423 174 249 0 4 1 4 3 6 0 7 11 12 22 11 18 33 40 56 54 62 46 31 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 165 87 78 3 8 13 8 5 3 6 4 11 5 8 11 13 7 16 12 9 11 10 1 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 041 575 466 0 8 18 14 16 23 17 12 31 50 39 64 84 136 148 134 91 95 47 12 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 158 789 1 369 75 448 255 108 82 33 54 39 54 47 59 85 88 101 123 105 119 106 108 58 11
Demence (F00-F03) 177 61 116 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 10 18 31 41 49 17 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 693 471 222 0 0 1 8 39 21 43 51 82 86 105 83 73 51 33 10 3 4 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 249 149 100 0 0 0 2 23 44 43 35 42 14 8 9 12 2 7 2 0 1 3 2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 481 256 225 0 0 0 0 16 31 47 57 66 53 38 59 37 41 22 10 2 1 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 243 99 144 0 2 0 1 4 13 13 11 27 21 17 24 30 27 23 12 9 4 4 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 040 513 527 0 13 49 110 76 70 59 60 85 72 62 60 70 52 45 41 50 34 25 6 1
Alzheimerova nemoc (G30) 165 49 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 12 26 30 55 28 7 0
Roztroušená skleróza (G35) 238 73 165 0 0 0 0 1 13 12 11 24 33 29 32 32 25 19 5 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 495 300 195 5 16 28 28 27 28 23 30 33 36 34 39 36 36 32 16 18 15 15 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 306 125 181 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 8 11 19 38 46 36 52 48 31 6 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 421 811 610 1 18 30 36 25 37 36 54 86 107 103 120 157 171 161 130 72 51 20 5 1
Katarakta (H25-H26, H28) 44 15 29 0 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 4 5 10 7 7 2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 14 8 6 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 837 395 442 12 59 58 37 27 24 29 28 31 46 45 63 79 78 80 67 35 24 11 4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 690 247 443 0 0 0 2 9 2 2 3 12 26 36 35 41 69 91 85 91 87 75 19 5
Angina pectoris (I20) 239 137 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 11 28 33 46 40 22 31 11 2 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 739 486 253 0 0 0 0 0 0 0 0 9 30 44 48 57 98 110 100 74 83 57 27 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 965 659 306 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7 24 43 94 141 195 168 129 78 50 26 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 480 232 248 0 0 1 0 1 4 8 9 14 20 22 26 23 41 61 64 74 58 44 9 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 653 877 776 1 0 3 10 10 8 11 10 27 42 40 66 89 178 233 254 238 228 148 49 8
Selhání srdce (I50) 1 186 555 631 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 13 17 45 69 110 148 179 243 236 100 12
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 986 1 002 984 0 0 0 1 1 2 6 7 19 32 56 74 114 176 261 263 304 317 233 103 17
Ateroskleróza (I70) 685 445 240 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 22 53 111 135 122 81 61 60 22 4
Varixy dolních končetin (I83) 735 249 486 0 0 0 0 1 10 23 33 97 106 88 75 85 64 54 28 30 21 12 8 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 101 628 473 0 7 11 28 31 24 24 35 36 42 46 75 81 98 143 139 96 94 63 27 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 958 508 450 47 324 155 64 75 34 30 18 31 20 8 25 16 18 13 13 22 22 13 8 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 219 695 524 55 112 50 20 24 9 12 13 22 26 19 34 56 67 96 113 124 137 154 61 15
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 786 387 399 89 126 37 10 5 4 3 2 6 5 16 14 26 35 43 66 67 99 85 44 4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 246 677 569 0 577 508 53 33 16 19 6 8 5 2 8 3 3 4 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 817 510 307 0 13 17 23 37 50 53 75 79 88 67 57 69 69 62 29 16 9 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 552 327 225 0 3 0 0 0 0 0 3 3 2 9 17 38 63 104 98 95 66 40 10 1
Astma (J45-J46) 256 110 146 0 14 45 23 11 8 3 6 9 8 13 8 18 16 20 17 15 14 2 6 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 484 298 186 3 0 6 3 3 8 10 19 9 10 21 20 40 49 69 64 59 45 28 16 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 150 68 82 1 5 3 2 9 13 12 8 8 6 10 11 14 12 17 8 7 3 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 198 110 88 2 12 6 0 8 15 18 13 16 14 15 12 14 9 14 12 11 6 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 140 88 52 2 3 8 10 13 3 2 6 4 5 2 4 11 8 17 12 10 10 8 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 222 126 96 0 0 0 0 2 1 6 6 6 9 15 16 21 20 26 23 24 19 18 10 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 747 293 454 6 17 32 42 47 27 24 29 22 26 28 26 43 48 55 66 62 84 47 14 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 741 363 378 0 9 54 125 106 66 53 45 62 45 28 37 27 30 21 16 10 3 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 106 967 139 16 65 44 14 9 19 25 33 53 75 73 85 118 114 134 95 78 37 16 2 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 813 430 383 0 37 28 6 4 14 22 42 68 74 51 71 79 86 93 70 40 14 10 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 192 91 101 0 0 2 7 28 19 22 12 25 14 10 13 6 10 8 6 3 5 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 90 38 52 1 5 1 2 6 9 3 3 4 3 9 4 2 7 6 6 7 6 3 2 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 224 113 111 4 11 4 5 2 6 2 4 7 5 8 13 11 22 27 28 22 20 16 6 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 228 83 145 0 0 0 1 0 0 0 3 1 11 9 12 19 32 40 21 31 33 14 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 531 323 208 1 10 5 3 6 21 15 26 49 62 45 44 56 48 53 39 18 17 7 5 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 307 163 144 4 18 28 15 6 3 3 0 4 9 10 19 9 29 42 34 28 22 19 5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 168 106 62 0 0 0 0 0 0 1 2 10 11 24 22 26 39 21 10 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 156 74 82 1 2 2 2 5 0 5 3 8 11 12 7 12 26 22 15 9 9 4 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 284 437 847 0 0 0 2 16 16 35 60 102 100 96 79 129 157 169 131 69 65 46 12 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 264 111 153 0 0 0 2 0 3 3 7 10 6 11 12 11 22 34 28 44 30 27 10 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 420 243 177 0 0 2 1 7 6 12 16 24 36 36 23 42 56 43 41 27 28 15 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 232 117 115 0 3 4 4 5 5 7 2 10 11 9 11 20 14 26 22 24 27 21 7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 408 255 153 7 23 16 17 41 40 22 16 27 22 18 30 18 33 27 14 11 17 7 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 475 232 243 1 8 4 11 13 34 28 24 33 23 28 36 54 41 43 29 32 21 11 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 452 182 270 3 28 24 41 52 29 26 13 12 23 24 9 24 25 25 19 27 25 18 5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 748 312 436 0 0 0 0 0 1 2 4 6 26 32 58 76 109 155 132 92 43 10 1 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 146 445 701 0 0 0 0 0 0 1 6 10 27 51 69 148 189 216 238 128 48 15 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 981 526 455 0 0 0 9 53 53 60 61 99 100 93 99 116 115 75 34 10 3 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 200 435 765 1 8 17 31 70 71 49 39 74 84 91 128 150 130 103 71 35 24 19 5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 58 18 40 0 3 0 0 2 0 2 1 2 5 2 6 6 5 9 8 7 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 106 49 57 0 2 6 15 11 1 2 1 1 4 6 8 7 8 9 11 10 3 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 688 337 351 0 0 0 2 3 6 15 20 63 69 68 72 91 89 92 55 22 15 6 0 0
Dorzalgie (M54) 2 489 967 1 522 0 0 0 17 21 21 24 57 117 134 134 190 257 250 290 276 279 270 112 39 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 075 564 511 0 9 14 6 19 21 18 40 78 97 133 156 156 137 99 66 18 6 2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 472 172 300 0 3 4 11 19 18 12 7 20 30 37 44 50 51 51 35 39 27 8 5 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 494 133 361 26 53 24 11 39 24 15 20 14 12 10 14 31 29 42 38 22 38 24 8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 347 181 166 0 0 0 1 5 3 1 3 7 7 11 17 22 39 42 50 52 47 28 11 1
Urolitiáza (N20-N23) 748 506 242 0 0 0 1 13 17 25 30 69 71 68 73 90 91 90 39 33 27 10 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 187 308 879 3 4 19 11 27 24 20 23 34 70 70 78 85 102 134 128 93 122 87 45 8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 387 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 10 36 54 97 87 51 33 12 1 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 710 710 0 3 52 99 59 31 45 36 25 28 39 22 45 32 58 45 38 29 16 6 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 151 24 127 0 0 1 1 6 16 15 16 17 18 18 13 6 11 7 4 2 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 171 0 171 0 0 0 1 9 16 20 26 28 22 18 17 7 5 1 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 987 0 987 0 0 0 7 16 40 38 49 91 131 205 172 63 62 44 36 14 10 6 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 257 3 2 254 0 2 0 2 35 90 161 222 233 200 198 171 177 217 255 152 89 42 11 0 0
Lékařský potrat (O04) 448 0 448 0 0 0 0 29 69 83 82 102 78 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 781 0 781 0 0 0 0 20 88 191 238 177 62 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 032 0 2 032 0 0 0 0 77 300 619 642 332 59 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 135 0 135 0 0 0 0 11 22 41 43 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 006 0 3 006 0 0 0 0 58 400 993 1 030 439 85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 169 0 1 169 0 0 0 0 17 122 384 387 211 45 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 6 0 6 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 29 0 29 0 0 0 0 0 5 4 10 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 424 240 184 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 694 364 330 694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 420 227 193 39 77 167 28 17 22 14 4 12 8 2 4 7 7 4 6 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 316 159 157 0 0 5 8 30 4 3 2 14 20 18 20 26 41 40 39 15 20 10 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 805 257 548 1 25 90 129 140 49 36 41 61 30 20 16 22 23 25 22 29 27 13 6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 244 1 052 1 192 41 174 97 140 200 43 40 56 82 83 71 86 109 138 180 170 171 201 115 44 3
Nitrolební poranění (S06) 1 336 824 512 10 48 56 87 123 102 82 63 73 80 65 69 73 80 68 63 60 67 47 18 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 928 592 336 68 206 94 79 73 44 30 37 28 36 28 25 31 25 27 17 25 27 17 8 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 552 225 327 0 15 76 76 12 11 13 13 22 32 33 38 39 42 32 42 30 13 6 7 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 805 266 539 1 6 2 3 4 12 5 0 3 3 9 13 26 47 65 87 106 156 155 92 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 653 349 304 0 7 17 28 16 30 38 40 53 64 48 59 68 57 52 32 21 15 7 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 911 2 411 1 500 3 50 117 126 226 276 263 270 315 321 289 268 244 246 233 170 145 167 114 65 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 133 89 44 9 48 7 3 3 4 4 4 5 8 4 10 7 7 4 2 2 0 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 320 155 165 7 63 13 17 49 21 19 19 19 14 12 11 12 12 4 11 5 5 4 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 202 99 103 0 0 0 0 4 4 2 6 7 8 5 8 13 26 32 35 27 16 9 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 78 49 29 0 0 2 1 9 4 2 7 9 13 3 8 9 4 2 1 1 2 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 218 131 87 2 52 24 17 14 10 5 13 8 11 9 9 18 9 4 7 2 3 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 272 131 141 11 13 7 9 4 4 3 4 11 10 17 15 12 26 23 31 29 25 13 5 0
Řízení antikoncepce (Z30) 94 0 94 0 0 0 0 3 2 3 9 31 40 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 306 2 708 2 598 5 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 98 51 47 1 2 0 2 2 0 2 5 3 1 2 8 9 19 18 12 6 2 4 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6 166 1 465 4 701 16 29 50 48 104 260 741 1 441 1 353 591 221 186 200 245 247 189 127 79 30 8 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 93 570 40 236 53 334 7 060 3 259 2 739 2 024 2 766 3 379 5 193 6 270 6 146 4 887 4 222 4 706 5 596 6 696 7 455 6 545 5 292 4 788 3 153 1 239 155
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0,5 0,6 3,3 5,5 1,3 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 1,2 1,7 3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,4 0,4 1,1 2,5 1,1 1,1 1,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 1,2 0,2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,3 0,3 0,4 0,6 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 2,4 2,4 4,1 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,4 1,5 1,3 2,6 2,6 1,7 1,4 2,8 1,3 0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 1,2 1,2 1,5 1,3 1,8 3,1 2,9 3,5 5,5 9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,8 1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,8 1,5 1,5 2,1 3,6 2,7 3,7 2,9 1,4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1 1,6 1,7 1,6 1,2 0,5 0,3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,7 2 2,9 2,9 1,7 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,1 0,9 1,3 1,4 1,7 2 1,2 1,6 0,8 0,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,6 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,1 2 1,8 1,7 1,6 1,4 0,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 1,2 1,7 1,7 2,3 1,2 0,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 2,4 1,7 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 0,9 1,4 1,9 3,4 4,3 4,8 6,5 6,4 5,3 6,1 5,1 12
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,6 1 0,5 0,3 0,1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 2 2,9 1,9 0,5 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 1,7 2,4 0,5 0,5 0,6 1,2 1,1 1 1,1 1,2 1,2 1,7 1,8 2,6 2,8 3,5 3,8 4,5 4,3 2,8 2,2 3,8 3
Anémie (D50-D64) 0,7 0,6 0,8 0 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,7 1 1,9 2,7 4,2 5,5 10,6 6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 1,2 0,3 3
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,6 1,9 1,4 0 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,6 1 0,9 1,6 2 3,1 3,6 4,5 4,5 6,4 5,7 4,1 6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,4 2,5 4,2 11,7 17,6 7,4 3,7 2,9 0,9 1,3 0,9 1 0,9 1,4 2,1 2,1 2,3 3 3,5 5,9 7,2 13 19,8 33,1
Demence (F00-F03) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 1,5 2,8 5,9 5,8 6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0,3 1,4 0,6 1 1,2 1,6 1,7 2,5 2 1,8 1,1 0,8 0,3 0,1 0,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0,1 0,8 1,2 1 0,8 0,8 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0,2 0,1 0 0,1 0,4 0,7 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,8 0,8 0,7 0 0 0 0 0,6 0,8 1,1 1,3 1,2 1 0,9 1,4 0,9 0,9 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 1,7 1,6 0 0,5 1,4 3,8 2,7 1,9 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,5 1,7 1,2 1,1 1,4 2,5 2,3 3 2 3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,5 3,7 3,4 2,4 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 1 0,6 0,8 0,6 0,8 1 1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1 0,9 0,8 0,8 0,5 0,9 1 1,8 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,1 1,2 2,6 3,3 3,7 2 6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,2 2,6 1,9 0,2 0,7 0,9 1,2 0,9 1 0,9 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,8 3,9 3,9 4,4 3,6 3,5 2,4 1,7 3
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 1,3 1,4 1,9 2,3 1,7 1,3 1 0,6 0,7 0,7 0,6 0,9 1,1 1,5 1,9 1,8 1,9 2,3 1,7 1,6 1,3 1,4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0,8 1,4 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,9 0,9 1 1,6 2,2 2,9 4,5 5,9 9 6,5 15,1
Angina pectoris (I20) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,7 1,1 1,3 1,1 2,1 1,3 0,7 3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,1 1,2 1,4 2,2 2,7 3,4 3,7 5,6 6,9 9,2 6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,5 2,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,1 2,3 3,2 4,7 5,7 6,4 5,3 6 8,9 9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0,7 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,9 1,5 2,2 3,7 3,9 5,3 3,1 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,6 2,8 2,4 0,2 0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,5 0,8 1 1,6 2,1 4 5,6 8,6 11,9 15,5 17,8 16,7 24,1
Selhání srdce (I50) 1,9 1,8 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1 1,6 2,7 5 8,9 16,5 28,4 34,1 36,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,1 3,2 3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,4 1,8 2,7 4 6,3 8,9 15,2 21,5 28,1 35,1 51,2
Ateroskleróza (I70) 1,1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,3 2,5 3,3 4,1 4 4,1 7,2 7,5 12
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,8 1,5 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,8 1,8 2,1 2,1 1,8 2 1,4 1,3 0,9 1,5 1,4 1,4 2,7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,7 2 1,5 0 0,3 0,3 1 1,1 0,6 0,6 0,8 0,7 0,8 1,1 1,8 1,9 2,2 3,5 4,7 4,8 6,4 7,6 9,2 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 1,6 1,4 7,3 12,7 4,5 2,2 2,7 0,9 0,7 0,4 0,6 0,4 0,2 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 1,1 1,5 1,6 2,7 6
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 2,2 1,6 8,6 4,4 1,4 0,7 0,9 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,3 1,5 2,3 3,8 6,2 9,3 18,6 20,8 45,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,2 1,2 1,2 13,9 4,9 1,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,8 1 2,2 3,3 6,7 10,2 15 12
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 2,2 1,8 0 22,6 14,7 1,8 1,2 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,3 1,6 0,9 0 0,5 0,5 0,8 1,3 1,3 1,3 1,8 1,5 1,7 1,6 1,4 1,7 1,6 1,5 1 0,8 0,6 0,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 1,1 0,7 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,9 1,4 2,5 3,3 4,7 4,5 4,8 3,4 3
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 0,4 0 0,5 1,3 0,8 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1 0,2 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,8 1 0,6 0,5 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,5 0,5 1 1,1 1,7 2,2 2,9 3,1 3,4 5,5 6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0 0,3 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 1 0,7 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,3 2,2 3,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,2 0,9 1,4 0,9 0,7 0,9 1,5 1,7 0,7 0,6 0,7 0,4 0,5 0,7 0,6 1 1,1 1,3 2,2 3,1 5,7 5,7 4,8 6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 1,2 1,2 0 0,4 1,6 4,3 3,8 1,7 1,3 1,1 1,2 0,9 0,7 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,3 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3,1 0,4 2,5 2,5 1,3 0,5 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,5 1,8 2,1 2,8 2,6 3,2 3,2 3,9 2,5 1,9 0,7 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,3 1,4 1,2 0 1,5 0,8 0,2 0,1 0,4 0,5 1 1,3 1,5 1,2 1,7 1,9 1,9 2,3 2,4 2 1 1,2 1,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,2 1 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,3 0,6 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 1,9 2 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 0,7 1,5 2,2 1,7 0,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,8 1 0,6 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 0,6 0,9 1,2 1,1 1,1 1,3 1,1 1,3 1,3 0,9 1,2 0,8 1,7 3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,7 1 1,1 1,4 1,5 2,3 1,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,5 0,6 0,9 0,5 0,3 0 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 1,4 2,6 0 0 0 0,1 0,6 0,4 0,8 1,4 1,9 2 2,3 1,9 3,1 3,5 4,1 4,4 3,4 4,4 5,5 4,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0,9 2,2 2 3,3 3,4 12
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0,8 0,5 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 0,6 1 1,3 1 1,4 1,3 1,9 1,8 1,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,6 0,7 1,2 1,8 2,5 2,4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,6 0,8 0,5 1,1 0,9 0,5 0,6 1,5 1,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 0,4 0,7 0,7 0,5 0,5 1,2 0,8 0,7 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0,7 0,7 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,9 1,3 0,9 1 1 1,6 1,4 1,3 0,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 0,6 0,8 0,5 1,1 0,7 1,4 1,8 0,8 0,6 0,3 0,2 0,5 0,6 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 1,3 1,7 2,2 1,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 1,4 1,8 2,5 3,8 4,5 4,6 2,9 1,2 0,3 3
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,8 1,4 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 1,7 3,6 4,3 5,2 8 6,4 3,3 1,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,5 1,7 1,4 0 0 0 0,3 1,9 1,4 1,4 1,4 1,9 2 2,3 2,4 2,8 2,6 1,8 1,1 0,5 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 1,4 2,4 0,2 0,3 0,5 1,1 2,5 1,9 1,2 0,9 1,4 1,7 2,2 3,1 3,6 2,9 2,5 2,4 1,7 1,6 2,3 1,7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,5 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,2 0 0,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 1,1 1,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2 2,2 1,9 1,1 1 0,7 0 0
Dorzalgie (M54) 3,9 3,1 4,7 0 0 0 0,6 0,7 0,6 0,6 1,3 2,2 2,6 3,2 4,7 6,2 5,6 7 9,3 13,9 18,3 13,5 13,3 3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,7 1,8 1,6 0 0,4 0,4 0,2 0,7 0,6 0,4 0,9 1,5 1,9 3,2 3,8 3,8 3,1 2,4 2,2 0,9 0,4 0,2 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,7 0,6 0,9 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,9 1,8 1 1,7 3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,8 0,4 1,1 4,1 2,1 0,7 0,4 1,4 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,7 1 1,3 1,1 2,6 2,9 2,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,6 0,5 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 1 1,7 2,6 3,2 3,4 3,8 3
Urolitiáza (N20-N23) 1,2 1,6 0,7 0 0 0 0 0,5 0,4 0,6 0,7 1,3 1,4 1,6 1,8 2,2 2 2,2 1,3 1,6 1,8 1,2 0,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,9 1 2,7 0,5 0,2 0,6 0,4 1 0,6 0,5 0,5 0,6 1,4 1,7 1,9 2 2,3 3,2 4,3 4,6 8,3 10,5 15,3 24,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,9 1,2 2,4 2,9 2,5 2,2 1,4 0,3 3
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 2,3 0 0,5 2 2,9 2 1,1 1,2 0,9 0,6 0,5 0,8 0,5 1,1 0,8 1,3 1,1 1,3 1,4 1,1 0,7 0,7 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 3 0 0 0 0,2 0,6 1,1 0,9 1,1 1,7 2,6 5 4,2 1,5 1,4 1,1 1,2 0,7 0,7 0,7 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,6 0 6,9 0 0,1 0 0,1 1,2 2,4 3,9 5,2 4,4 3,9 4,8 4,2 4,3 4,9 6,2 5,1 4,4 2,9 1,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 1 1,8 2 1,9 1,9 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,2 0 2,4 0 0 0 0 0,7 2,3 4,6 5,6 3,3 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,2 0 6,3 0 0 0 0 2,7 7,9 14,8 15 6,3 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,4 0,6 1 1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,7 0 9,3 0 0 0 0 2,1 10,6 23,8 24 8,3 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,8 0 3,6 0 0 0 0 0,6 3,2 9,2 9 4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,7 0,8 0,6 66,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 1,2 1 108,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,7 0,7 0,6 6,1 3 4,8 1 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0,5 0,5 0 0 0,1 0,3 1,1 0,1 0,1 0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1 1,3 0,7 1,4 1,2 0,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,3 0,8 1,7 0,2 1 2,6 4,5 5 1,3 0,9 1 1,2 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1,4 1,8 1,6 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,5 3,4 3,7 6,4 6,8 2,8 4,8 7,1 1,1 1 1,3 1,6 1,6 1,7 2,1 2,6 3,1 4,4 5,7 8,5 13,6 13,9 15 9
Nitrolební poranění (S06) 2,1 2,7 1,6 1,6 1,9 1,6 3 4,4 2,7 2 1,5 1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,6 2,1 3 4,5 5,7 6,1 6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,5 1,9 1 10,6 8,1 2,7 2,7 2,6 1,2 0,7 0,9 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 1,2 1,8 2 2,7 9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,7 1 0 0,6 2,2 2,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 1,4 1,5 0,9 0,7 2,4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,9 1,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 1,6 2,9 5,3 10,6 18,7 31,4 30,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1,1 0,9 0 0,3 0,5 1 0,6 0,8 0,9 0,9 1 1,3 1,2 1,4 1,6 1,3 1,3 1,1 1 1 0,8 0,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,2 7,8 4,6 0,5 2 3,4 4,4 8 7,3 6,3 6,3 6 6,3 7 6,6 5,9 5,5 5,6 5,7 7,2 11,3 13,7 22,2 9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,1 1,4 1,9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,5 0,5 1,1 2,5 0,4 0,6 1,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,5 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,2 1,3 1,1 1,1 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0 0,3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 0,3 0,3 2 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0,4 0,4 1,7 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 1 1,4 1,7 1,6 1,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,4 8,7 8 826,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9,7 4,7 14,5 2,5 1,1 1,4 1,7 3,7 6,9 17,7 33,6 25,6 11,6 5,3 4,6 4,8 5,5 6 6,4 6,3 5,4 3,6 2,7 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 147,3 129,6 164,3 1 100,0 127,7 79,3 70 98 89,4 124,3 146,3 116,2 96,2 102,2 115,3 134,6 150,8 180,7 220,8 264,3 325,1 379,9 422,6 466,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)