8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 171 169 20 145 50 37 20 5 5 5 5 0 1 2 6 2 4 7 5 12 6 2 1 340
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 120 146 12 49 48 37 23 9 10 4 3 7 6 3 5 6 2 5 10 12 8 7 0 266
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 17 9 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 4 4 3 2 2 1 1 1 0 1 0 26
Septikémie (A40-A41) 78 81 2 3 4 0 3 4 2 2 3 3 8 7 6 10 21 21 13 24 18 3 2 159
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 477 424 17 68 67 38 75 52 44 39 36 37 35 41 53 63 66 53 51 29 25 10 2 901
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 322 193 0 0 0 0 0 0 2 0 3 7 13 24 43 90 111 86 65 38 29 4 0 515
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 176 78 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 5 18 44 61 51 28 27 10 3 0 254
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 142 101 0 0 0 1 0 0 5 1 4 5 7 12 16 22 28 39 38 35 20 10 0 243
Zhoubný novotvar prsu (C50) 4 466 0 0 0 0 0 0 2 8 12 20 46 36 52 75 75 60 51 19 8 6 0 470
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 77 0 0 0 0 0 0 0 3 8 3 7 9 6 8 13 6 3 5 6 0 0 77
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 8 7 6 16 10 11 4 3 4 0 0 74
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 17 40 52 63 61 27 27 4 3 0 296
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 165 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 23 35 46 41 28 28 11 2 0 227
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 708 522 1 6 2 5 12 13 15 30 32 45 42 87 131 174 240 151 117 75 41 9 2 1 230
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 20 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 22
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 97 65 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 0 13 22 27 35 27 11 11 3 1 0 162
Leiomyom dělohy (D25) 0 407 0 0 0 0 0 2 5 15 43 109 124 60 10 20 9 5 2 3 0 0 0 407
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 592 812 2 27 20 21 29 39 50 56 91 75 96 102 118 177 183 130 104 59 24 1 0 1 404
Anémie (D50-D64) 183 252 0 2 1 5 5 3 3 6 8 10 10 8 25 38 43 52 73 78 46 19 0 435
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 69 72 0 10 18 7 7 4 5 5 6 6 7 11 8 10 4 9 8 7 6 3 0 141
Diabetes mellitus (E10-E14) 548 460 0 3 8 11 21 21 14 14 26 41 40 79 94 125 132 114 92 112 51 10 0 1 008
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 723 1 240 68 341 212 94 55 38 38 43 59 65 58 83 104 107 124 106 93 113 108 50 4 1 963
Demence (F00-F03) 55 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 8 13 31 50 29 15 0 160
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 478 211 0 0 0 10 30 20 39 55 87 85 90 85 80 61 24 13 6 2 2 0 0 689
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 156 90 0 0 0 0 29 51 42 37 28 13 14 8 11 2 6 3 1 0 1 0 0 246
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 253 252 0 0 0 1 12 36 53 62 66 58 47 52 42 34 17 16 2 5 2 0 0 505
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 80 147 0 3 0 0 5 7 10 11 21 15 21 25 34 26 20 15 9 4 1 0 0 227
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 503 605 0 9 42 104 78 67 68 68 84 87 75 77 85 57 65 42 45 24 21 9 1 1 108
Alzheimerova nemoc (G30) 56 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 14 30 56 31 6 1 154
Roztroušená skleróza (G35) 46 141 0 0 0 0 3 4 5 10 18 23 32 27 23 22 12 7 1 0 0 0 0 187
Epilepsie (G40, G41) 299 193 5 20 29 28 29 35 35 24 37 31 30 38 41 35 26 18 16 11 4 0 0 492
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 129 195 0 0 1 0 1 0 3 1 5 1 4 13 17 34 46 38 57 51 34 16 2 324
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 780 572 3 10 39 49 26 27 33 52 83 78 88 109 157 167 153 120 80 49 24 5 0 1 352
Katarakta (H25-H26, H28) 20 30 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 3 1 4 8 6 8 5 6 2 0 0 50
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 345 341 7 41 40 12 10 8 14 13 14 22 26 30 42 85 86 77 73 56 19 11 0 686
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 364 410 13 57 63 37 28 25 33 31 35 42 47 56 61 64 50 58 37 24 13 0 0 774
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 262 535 0 0 0 4 12 2 4 5 11 27 28 36 63 81 106 87 103 123 70 31 4 797
Angina pectoris (I20) 175 131 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 14 35 29 55 49 57 30 18 1 0 306
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 483 276 0 0 0 0 0 0 2 4 8 17 39 49 80 106 98 100 91 89 53 21 2 759
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 538 280 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 11 39 73 96 164 136 129 93 49 18 2 818
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 181 219 0 0 0 0 1 7 5 6 7 17 34 23 33 31 57 48 45 52 25 8 1 400
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 864 802 1 0 3 7 15 14 12 12 24 29 37 58 110 172 253 250 251 235 137 43 3 1 666
Selhání srdce (I50) 618 599 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 9 15 45 83 132 156 203 245 192 115 9 1 217
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 062 1 036 0 0 0 0 0 3 6 12 23 34 52 69 114 190 274 309 311 324 262 105 10 2 098
Ateroskleróza (I70) 463 244 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 6 24 52 105 143 120 65 90 57 33 4 707
Varixy dolních končetin (I83) 277 470 0 0 0 0 0 6 26 43 78 92 73 93 93 76 57 37 27 20 19 6 1 747
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 616 504 0 7 10 24 37 23 26 21 48 41 61 52 92 114 133 130 129 100 54 16 2 1 120
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 456 397 59 269 139 55 69 51 24 19 29 22 9 11 18 15 16 11 8 15 12 2 0 853
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 576 493 38 102 57 36 28 11 13 17 31 34 23 37 54 52 78 77 110 118 102 47 4 1 069
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 294 282 54 150 30 8 4 4 8 4 8 11 6 4 17 30 25 47 43 43 57 21 2 576
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 754 639 0 700 505 61 36 25 19 16 12 2 6 2 2 1 3 2 1 0 0 0 0 1 393
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 528 324 1 8 34 22 45 60 75 80 101 79 57 76 55 61 50 27 12 8 0 1 0 852
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 318 224 0 3 0 0 0 0 1 2 2 5 11 19 44 60 93 92 76 81 45 5 3 542
Astma (J45-J46) 105 143 1 24 33 30 13 6 4 5 11 9 11 14 15 17 14 16 14 6 3 2 0 248
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 257 184 3 3 3 1 8 8 9 1 7 16 12 11 33 40 78 64 49 55 25 15 0 441
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 81 93 0 3 5 3 12 14 14 9 15 7 8 9 16 22 17 8 7 5 0 0 0 174
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 105 91 3 11 8 3 2 9 21 17 16 10 11 11 16 20 10 13 7 4 4 0 0 196
Nemoci jícnu (K20-K23) 84 71 5 6 15 9 11 5 3 5 4 6 8 10 9 8 11 11 6 14 7 2 0 155
Peptický vřed (K25-K28) 136 82 0 0 0 1 1 4 5 7 7 9 12 20 15 23 20 23 26 24 15 6 0 218
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 295 448 6 19 32 45 50 31 22 25 39 29 23 20 28 53 38 74 60 81 42 23 3 743
Nemoci appendixu (K35-K38) 372 448 0 3 86 138 107 102 67 67 50 40 21 27 25 36 19 15 10 3 3 1 0 820
Tříselná kýla (K40) 1 010 113 5 66 44 9 16 40 32 41 50 59 71 82 112 135 124 103 63 56 12 3 0 1 123
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 426 430 1 29 29 2 8 13 21 43 69 81 71 75 79 87 95 70 43 28 9 3 0 856
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 102 97 0 0 0 15 25 22 18 8 12 24 14 12 7 11 13 5 4 5 1 3 0 199
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 45 45 1 5 4 2 10 6 6 7 2 4 3 7 3 4 6 10 2 4 2 2 0 90
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 86 100 4 8 4 0 2 2 3 5 4 5 8 9 12 15 14 26 21 17 21 5 1 186
Divertikulární nemoc střeva (K57) 89 151 0 0 0 0 0 2 0 2 5 6 17 17 19 38 30 19 35 32 14 4 0 240
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 326 233 2 6 4 8 13 15 20 21 52 47 50 61 55 63 54 38 17 22 9 2 0 559
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 119 109 3 26 14 9 7 3 2 3 1 2 6 11 10 21 25 22 22 20 16 5 0 228
Alkoholické onemocnění jater (K70) 88 41 0 0 0 0 0 0 1 2 11 10 11 24 22 25 15 7 1 0 0 0 0 129
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 113 89 0 1 0 2 5 5 4 9 12 10 14 21 32 22 27 14 13 5 6 0 0 202
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 438 925 0 0 2 4 17 23 28 64 93 113 103 96 168 165 160 132 77 69 39 7 3 1 363
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 132 143 0 0 1 0 1 1 4 6 9 14 7 12 16 33 31 37 34 33 27 7 2 275
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 263 184 0 0 1 3 8 9 10 17 34 39 47 38 47 41 50 31 31 22 18 1 0 447
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 138 137 1 3 3 5 5 6 12 9 8 19 16 10 23 22 25 30 24 27 19 7 1 275
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 249 139 3 31 16 18 29 26 32 17 24 19 15 15 23 32 27 23 16 9 12 1 0 388
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 230 273 5 7 3 9 17 27 30 24 34 33 35 47 54 47 34 22 31 28 11 5 0 503
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 181 290 6 18 27 34 67 32 19 19 24 21 12 16 33 16 25 32 24 17 18 10 1 471
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 377 523 0 0 0 0 1 1 1 7 6 24 39 43 107 160 177 170 104 46 12 2 0 900
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 472 778 0 0 0 0 1 0 2 4 15 31 60 76 147 195 237 241 149 78 12 2 0 1 250
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 569 435 0 0 1 7 45 70 45 62 115 98 107 107 115 116 79 23 10 4 0 0 0 1 004
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 475 721 0 15 21 29 69 51 56 48 77 92 68 105 149 137 129 66 47 17 12 8 0 1 196
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 15 47 0 1 0 1 1 1 1 3 1 6 6 8 7 6 9 4 1 4 1 1 0 62
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 54 86 0 1 3 21 12 6 4 4 4 9 7 7 7 14 13 9 4 9 5 1 0 140
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 329 373 0 0 0 1 1 5 12 33 56 68 71 76 117 73 88 45 37 15 4 0 0 702
Dorzalgie (M54) 904 1 393 0 2 2 13 26 16 17 44 102 130 118 172 252 244 260 281 262 219 110 26 1 2 297
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 576 534 1 20 11 7 26 21 25 39 76 104 123 132 154 150 114 63 28 8 5 3 0 1 110
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 158 272 0 2 4 14 23 11 12 7 14 24 46 43 37 32 40 44 31 30 12 4 0 430
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 145 424 33 57 26 18 71 29 22 16 16 17 20 22 30 33 34 29 25 39 24 7 1 569
Selhání ledvin (N17-N19) 155 131 0 0 0 0 3 3 3 2 6 9 9 13 15 24 43 36 40 42 28 9 1 286
Urolitiáza (N20-N23) 486 267 2 0 1 4 11 23 28 42 60 75 64 75 74 87 91 60 24 17 13 2 0 753
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 312 853 3 12 11 15 32 30 15 25 43 53 63 73 102 114 126 101 118 110 83 33 3 1 165
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 367 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 9 36 69 84 82 47 21 8 2 1 367
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 689 0 0 58 99 51 48 45 31 31 36 19 17 34 49 54 46 33 21 12 2 3 0 689
Nemoci prsu (N60-N64) 13 124 0 0 0 0 9 6 13 9 26 14 20 8 11 6 8 4 2 1 0 0 0 137
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 156 0 0 1 1 10 15 15 24 22 21 21 6 8 4 2 5 0 1 0 0 0 156
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 1 066 0 0 1 5 24 29 38 42 90 128 199 204 104 62 58 42 27 9 3 1 0 1 066
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 2 336 0 1 0 10 31 82 209 232 236 193 198 173 201 228 222 173 102 27 17 1 1 2 337
Lékařský potrat (O04) 0 563 0 0 0 2 34 111 106 109 114 83 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 835 0 0 0 0 32 88 220 232 201 55 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 2 225 0 0 0 0 80 342 636 743 355 64 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 225
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 108 0 0 0 0 10 13 34 38 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 2 880 0 0 0 0 67 341 945 1 027 441 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 880
Ostatní porody (O81-O84) 0 1 064 0 0 0 0 14 108 316 383 205 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 064
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 11 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 32 0 0 0 0 4 2 8 7 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 165 192 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 386 309 695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 289 201 42 106 173 44 31 11 17 12 11 11 10 3 4 10 3 1 1 0 0 0 0 490
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 240 242 0 0 2 14 12 8 5 15 18 23 29 24 49 63 69 52 38 38 18 5 0 482
Břišní a pánevní bolest (R10) 277 603 3 31 103 177 115 64 48 48 43 26 23 24 21 33 27 22 27 23 17 5 0 880
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 35 20 0 0 0 2 1 1 2 1 3 4 3 0 8 9 8 3 4 3 2 1 0 55
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 178 1 302 58 177 106 147 207 66 55 51 79 80 63 119 107 154 203 212 185 186 155 60 10 2 480
Nitrolební poranění (S06) 897 468 9 59 60 87 123 133 96 74 57 84 67 57 92 85 69 52 39 63 39 16 4 1 365
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 580 343 68 182 104 75 71 42 49 32 40 41 31 28 26 28 20 12 21 23 16 13 1 923
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 264 326 0 18 65 83 23 17 14 22 25 32 38 28 44 42 41 43 26 18 9 1 1 590
Zlomenina kosti stehenní (S72) 264 539 0 2 4 0 3 4 5 8 6 8 13 14 32 38 64 72 104 163 168 85 10 803
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 352 312 0 21 15 12 23 29 32 44 61 61 54 62 49 54 61 32 26 14 11 3 0 664
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 294 1 391 1 39 101 133 219 269 267 259 312 309 252 255 235 216 214 162 125 134 130 48 5 3 685
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 90 46 8 52 10 7 1 7 4 8 5 8 5 3 5 4 5 2 1 0 1 0 0 136
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 157 205 2 66 16 22 47 22 27 21 22 25 19 13 10 10 9 9 9 6 6 1 0 362
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 88 121 0 2 0 2 2 1 1 4 4 4 8 13 20 25 41 20 29 21 11 1 0 209
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 60 30 0 4 2 2 7 7 12 9 8 10 3 3 7 6 1 2 2 2 3 0 0 90
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 90 88 9 45 10 8 6 8 2 10 13 6 3 10 9 13 9 7 5 1 3 1 0 178
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 126 126 9 12 5 8 8 3 1 13 18 11 14 16 21 24 27 22 17 9 8 6 0 252
Řízení antikoncepce (Z30) 0 118 0 0 0 0 2 3 8 18 24 47 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 715 2 548 5 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 263
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 44 50 0 1 1 1 1 1 3 0 1 3 6 7 13 20 14 10 6 4 1 1 0 94
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 232 4 443 13 46 60 70 117 269 710 1 376 1 355 494 202 145 198 217 138 111 69 51 28 5 1 5 675
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 40 310 53 894 6 928 3 334 2 775 2 157 2 886 3 505 5 326 6 522 6 260 4 668 4 222 4 651 5 919 6 868 7 385 6 358 5 328 4 776 3 073 1 150 113 94 204
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+ Celkem
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 0,5 3,2 5,5 1,5 1,3 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,8 0,7 0,7 3,2 0,5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,4 1,9 1,9 1,4 1,3 0,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1 2,5 0 0,4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 0,7 1,6 2,2 1,1 6,4 0,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,5 1,3 2,7 2,6 2 1,3 2,6 1,3 1 0,9 0,7 0,8 0,8 1 1,2 1,4 1,7 1,8 2,6 1,9 3,1 3,6 6,4 1,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1 2 2,8 3 3,4 2,6 3,6 1,4 0 0,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1 1,5 1,8 1,4 1,8 1,2 1,1 0 0,4
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,4 2 2,4 2,5 3,6 0 0,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 1,1 0,9 1,2 1,7 1,9 2,1 2,6 1,3 1 2,2 0 0,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0 0 0,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,5 0 0 0,1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 1,2 1,6 2,1 1,4 1,8 0,5 1,1 0 0,5
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,2 1,4 1,4 1,9 1,4 0,7 0 0,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2,3 1,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,7 0,6 0,9 1 2,2 3 3,9 6 5,3 6 5 5,1 3,2 6,4 1,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,5 0,6 0,9 0,9 0,6 0,7 0,4 0,4 0 0,3
Leiomyom dělohy (D25) 0 1,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 2,3 3 1,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0,6
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1,9 2,5 0,3 1 0,6 0,7 1 1 1,2 1,3 1,7 1,6 2,3 2,5 2,7 4 4,6 4,5 5,4 4 3 0,4 0 2,2
Anémie (D50-D64) 0,6 0,8 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,9 1,1 1,8 3,8 5,2 5,7 6,8 0 0,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 0 0,2
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,8 1,4 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 0,9 1 2 2,2 2,8 3,3 4 4,7 7,5 6,3 3,6 0 1,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,3 3,8 10,7 13 6,3 3,3 1,9 1 0,9 1 1,1 1,4 1,4 2,1 2,4 2,4 3,1 3,7 4,8 7,6 13,3 18 12,7 3,1
Demence (F00-F03) 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,6 3,4 3,6 5,4 0 0,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,5 0,6 0 0 0 0,4 1 0,5 0,9 1,2 1,6 1,8 2,2 2,1 1,9 1,4 0,6 0,5 0,3 0,1 0,2 0 0 1,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,5 0,3 0 0 0 0 1 1,3 1 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,4
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,8 0,8 0 0 0 0 0,4 0,9 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,3 1 0,8 0,4 0,6 0,1 0,3 0,2 0 0 0,8
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,5 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0 0 0,4
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 1,9 0 0,3 1,3 3,7 2,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,8 1,8 1,9 2 1,3 1,6 1,5 2,3 1,6 2,6 3,2 3,2 1,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,5 3,8 3,8 2,2 3,2 0,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0,3
Epilepsie (G40, G41) 1 0,6 0,8 0,8 0,9 1 1 0,9 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,8 0,7 0,5 0 0 0,8
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,2 1,3 2,9 3,4 4,2 5,8 6,4 0,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,5 1,8 0,5 0,4 1,2 1,7 0,9 0,7 0,8 1,2 1,5 1,6 2,1 2,7 3,6 3,8 3,8 4,2 4,1 3,3 3 1,8 0 2,1
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0 0 0,1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,1 1 1,1 1,6 1,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,9 2,2 2,7 3,8 3,8 2,3 4 0 1,1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 1,3 2 2,2 1,9 1,3 1 0,6 0,8 0,7 0,6 0,9 1,1 1,4 1,4 1,4 1,3 2 1,9 1,6 1,6 0 0 1,2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,8 1,6 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,7 0,9 1,5 1,8 2,7 3 5,3 8,3 8,6 11,2 12,7 1,3
Angina pectoris (I20) 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,8 0,7 1,4 1,7 2,9 2 2,2 0,4 0 0,5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,9 1,2 1,9 2,4 2,5 3,5 4,7 6 6,5 7,6 6,4 1,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 1,7 2,2 4,1 4,7 6,7 6,2 6 6,5 6,4 1,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,7 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0,6 0,8 0,7 1,4 1,7 2,3 3,5 3,1 2,9 3,2 0,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,8 2,5 0,2 0 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 2,5 3,9 6,3 8,7 13 15,8 16,9 15,5 9,6 2,6
Selhání srdce (I50) 2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 1 1,9 3,3 5,4 10,5 16,5 23,7 41,4 28,7 1,9
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,4 3,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,3 1,7 2,6 4,3 6,9 10,7 16,1 21,8 32,3 37,8 31,8 3,3
Ateroskleróza (I70) 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,2 2,4 3,6 4,2 3,4 6 7 11,9 12,7 1,1
Varixy dolních končetin (I83) 0,9 1,4 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1 1,4 1,9 1,8 2,3 2,2 1,7 1,4 1,3 1,4 1,3 2,3 2,2 3,2 1,2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 1,5 0 0,3 0,3 0,8 1,3 0,6 0,6 0,5 0,9 0,9 1,5 1,3 2,1 2,6 3,3 4,5 6,7 6,7 6,7 5,8 6,4 1,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 1,2 9,3 10,3 4,1 1,9 2,4 1,3 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 1 1,5 0,7 0 1,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 1,5 6 3,9 1,7 1,3 1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,9 1,2 1,2 2 2,7 5,7 7,9 12,6 16,9 12,7 1,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,9 0,9 8,5 5,7 0,9 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,7 0,6 1,6 2,2 2,9 7 7,6 6,4 0,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,4 2 0 26,7 15,1 2,1 1,2 0,6 0,5 0,4 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 2,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,7 1 0,2 0,3 1 0,8 1,5 1,5 1,8 1,8 1,8 1,6 1,4 1,9 1,3 1,4 1,3 0,9 0,6 0,5 0 0,4 0 1,3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 0,7 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1 1,3 2,3 3,2 3,9 5,4 5,6 1,8 9,6 0,9
Astma (J45-J46) 0,3 0,4 0,2 0,9 1 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 0,7 0 0,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,8 0,6 0,5 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,8 0,9 2 2,2 2,5 3,7 3,1 5,4 0 0,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0,3
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0 0 0,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,2 0,8 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,9 0,9 0,7 0 0,2
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,8 1,3 1,6 1,9 2,2 0 0,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 1,4 0,9 0,7 1 1,6 1,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 1,2 1 2,6 3,1 5,4 5,2 8,3 9,6 1,2
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 1,4 0 0,1 2,6 4,9 3,7 2,6 1,6 1,5 0,9 0,8 0,5 0,7 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0 1,3
Tříselná kýla (K40) 3,2 0,3 0,8 2,5 1,3 0,3 0,5 1 0,8 0,9 0,9 1,2 1,7 2 2,6 3 3,1 3,6 3,3 3,8 1,5 1,1 0 1,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 1,3 0,2 1,1 0,9 0,1 0,3 0,3 0,5 1 1,3 1,7 1,7 1,9 1,8 2 2,4 2,4 2,2 1,9 1,1 1,1 0 1,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0 0 0 0,5 0,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 1,1 0 0,3
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,7 0 0,1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,3 0,3 0,6 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 1,1 1,1 2,6 1,8 3,2 0,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,9 0,8 0,7 1,8 2,1 1,7 1,4 0 0,4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,9 1 1,2 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 0,9 1,5 1,1 0,7 0 0,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,4 0,3 0,5 1 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2 0,5 0,6 0,8 1,1 1,3 2 1,8 0 0,4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,3 0,7 0 0 0,3
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,4 2,8 0 0 0,1 0,1 0,6 0,6 0,7 1,4 1,7 2,4 2,5 2,4 3,9 3,7 4 4,6 4 4,6 4,8 2,5 9,6 2,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,3 1,8 2,2 3,3 2,5 6,4 0,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,8 0,6 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 0,9 1,1 0,9 1,3 1,1 1,6 1,5 2,2 0,4 0 0,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,4 0,2 0,5 0,5 0,6 1 1,2 1,8 2,3 2,5 3,2 0,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 0,4 0,5 1,2 0,5 0,6 1 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 1,5 0,4 0 0,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0,8 0,8 0,3 0,1 0,3 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 1,6 1,9 1,4 1,8 0 0,8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,9 0,9 0,7 0,8 1,2 2,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 0,4 0,6 1,1 1,2 1,1 2,2 3,6 3,2 0,7
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,9 1,1 2,5 3,6 4,4 5,9 5,4 3,1 1,5 0,7 0 1,4
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,4 1,9 3,4 4,4 5,9 8,4 7,7 5,2 1,5 0,7 0 2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 1,3 0 0 0 0,2 1,5 1,8 1,1 1,4 2,1 2 2,6 2,7 2,7 2,6 2 0,8 0,5 0,3 0 0 0 1,6
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,5 2,2 0 0,6 0,6 1 2,4 1,3 1,3 1,1 1,4 1,9 1,6 2,6 3,4 3,1 3,2 2,3 2,4 1,1 1,5 2,9 0 1,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0 0,1
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,2 0,3 0 0 0,1 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,4 0 0,2
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1 1,4 1,7 1,9 2,7 1,6 2,2 1,6 1,9 1 0,5 0 0 1,1
Dorzalgie (M54) 2,9 4,3 0 0,1 0,1 0,5 0,9 0,4 0,4 1 1,9 2,7 2,8 4,3 5,8 5,5 6,5 9,8 13,5 14,7 13,6 9,4 3,2 3,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,9 1,6 0,2 0,8 0,3 0,2 0,9 0,5 0,6 0,9 1,4 2,2 3 3,3 3,6 3,4 2,9 2,2 1,4 0,5 0,6 1,1 0 1,7
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,5 0,8 0 0,1 0,1 0,5 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 1,1 1,1 0,9 0,7 1 1,5 1,6 2 1,5 1,4 0 0,7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 0,5 1,3 5,2 2,2 0,8 0,6 2,4 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 1 1,3 2,6 3 2,5 3,2 0,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 1,1 1,3 2,1 2,8 3,5 3,2 3,2 0,4
Urolitiáza (N20-N23) 1,6 0,8 0,3 0 0 0,1 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,6 1,5 1,9 1,7 2 2,3 2,1 1,2 1,1 1,6 0,7 0 1,2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 2,6 0,5 0,5 0,3 0,5 1,1 0,8 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 1,8 2,4 2,6 3,2 3,5 6,1 7,4 10,2 11,9 9,6 1,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,6 2,1 2,9 2,4 1,4 1 0,7 3,2 0,6
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,2 0 0 2,2 3 1,8 1,6 1,1 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 0,8 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 0,8 0,2 1,1 0 1,1
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,2
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0,5 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0,2
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 3,3 0 0 0 0,2 0,8 0,7 0,9 0,9 1,6 2,7 4,8 5,1 2,4 1,4 1,5 1,5 1,4 0,6 0,4 0,4 0 1,7
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 0 7,2 0 0 0 0,4 1,1 2,1 5 5,2 4,3 4 4,8 4,3 4,7 5,1 5,6 6 5,3 1,8 2,1 0,4 3,2 3,7
Lékařský potrat (O04) 0 1,7 0 0 0 0,1 1,2 2,8 2,5 2,5 2,1 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0 2,6 0 0 0 0 1,1 2,2 5,2 5,2 3,7 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 0 6,8 0 0 0 0 2,7 8,6 15,1 16,7 6,5 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0,3 0,8 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0 8,9 0 0 0 0 2,3 8,6 22,5 23,1 8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5
Ostatní porody (O81-O84) 0 3,3 0 0 0 0 0,5 2,7 7,5 8,6 3,7 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 0,6 56,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,2 1 109,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 0,6 6,6 4 5,2 1,5 1,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,8
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,8 0,7 0 0 0,1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,7 0,6 1,1 1,4 1,7 1,8 2 2,6 2,2 1,8 0 0,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,9 1,9 0,5 1,2 3,1 6,2 3,9 1,6 1,1 1,1 0,8 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 1,4 1,5 2,1 1,8 0 1,4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0,1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,8 4 9,1 6,7 3,2 5,2 7,1 1,7 1,3 1,1 1,4 1,7 1,5 3 2,5 3,5 5,1 7,4 9,6 12,5 19,1 21,6 31,8 3,9
Nitrolební poranění (S06) 2,9 1,4 1,4 2,2 1,8 3,1 4,2 3,3 2,3 1,7 1 1,7 1,6 1,4 2,1 1,9 1,7 1,8 2 4,2 4,8 5,8 12,7 2,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,9 1,1 10,7 6,9 3,1 2,6 2,4 1,1 1,2 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 1,1 1,5 2 4,7 3,2 1,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 1 0 0,7 1,9 2,9 0,8 0,4 0,3 0,5 0,5 0,7 0,9 0,7 1 0,9 1 1,5 1,3 1,2 1,1 0,4 3,2 0,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 0,8 1,7 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,9 1,6 2,5 5,4 10,9 20,7 30,6 31,8 1,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 1 0 0,8 0,4 0,4 0,8 0,7 0,8 1 1,1 1,3 1,3 1,5 1,1 1,2 1,5 1,1 1,3 0,9 1,4 1,1 0 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,4 4,3 0,2 1,5 3 4,7 7,5 6,8 6,4 5,8 5,7 6,4 6,1 6,4 5,4 4,9 5,4 5,6 6,5 9 16 17,3 15,9 5,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 0,1 1,3 2 0,3 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,6 0,3 2,5 0,5 0,8 1,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,7 0,4 0 0,6
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,3 0,4 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1 0,7 1,5 1,4 1,4 0,4 0 0,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0 0,1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,3 1,4 1,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,4 0 0,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0,4 1,4 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 0,6 1 2,2 0 0,4
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 7,8 829,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0 0,1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4 13,7 2 1,8 1,8 2,5 4 6,8 16,9 31 24,7 10,3 4,9 3,6 4,6 4,9 3,5 3,9 3,6 3,4 3,5 1,8 3,2 8,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 129,7 165,7 1 092,4 127,1 82,9 75,9 99,1 88 126,8 146,9 114,2 97,2 101,6 116 137 154,4 184,9 221,2 275,1 320,7 379 414,1 359,9 148,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)