8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 672 306 366 44 177 84 69 63 18 9 7 8 6 7 10 18 13 21 31 28 26 25 7 1
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 435 177 258 15 47 34 26 35 23 8 12 15 12 4 14 14 17 38 34 36 26 17 6 2
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 18 12 6 1 3 0 0 1 0 0 0 0 3 0 3 2 1 1 0 1 1 0 1 0
Septikémie (A40–A41) 534 280 254 5 6 3 2 5 3 8 7 9 21 15 21 25 43 76 80 73 72 40 18 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 2 295 1 137 1 158 99 241 183 152 198 112 96 80 73 86 73 99 104 109 133 138 119 102 60 32 6
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 854 512 342 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10 21 46 71 133 153 170 124 74 35 5 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 445 298 147 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 22 25 77 74 110 89 23 12 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 815 415 400 0 0 0 0 1 2 8 10 19 26 28 25 37 61 114 144 116 96 87 36 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 819 6 813 0 0 0 0 0 0 7 14 26 61 61 86 82 111 123 131 76 24 14 2 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 198 0 198 0 0 0 0 0 0 0 6 10 8 16 22 21 21 38 22 19 8 5 1 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 130 0 130 0 0 0 0 1 0 2 3 4 7 5 14 18 24 26 15 5 5 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 439 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 18 45 63 103 86 70 40 7 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 520 385 135 0 0 1 0 0 0 0 0 5 4 7 19 34 55 105 111 90 64 20 5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 2 093 1 206 887 1 6 12 3 3 12 20 26 42 60 85 125 211 346 383 307 222 131 69 26 3
Carcinoma in situ (D00–D09) 107 39 68 0 0 0 0 0 2 4 1 2 4 6 10 16 14 23 13 10 1 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 266 158 108 0 0 0 1 1 0 1 1 2 4 5 20 31 40 50 57 29 20 3 0 1
Leiomyom dělohy (D25) 769 0 769 0 0 0 0 0 2 2 21 74 207 232 137 41 25 13 11 3 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2 834 1 234 1 600 11 35 47 30 68 77 100 111 136 176 189 254 228 288 348 332 220 117 56 11 0
Anémie (D50–D64) 753 300 453 2 4 2 7 14 3 10 8 8 18 35 21 41 46 75 125 119 103 75 34 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 258 133 125 1 16 18 11 11 9 5 7 7 7 13 10 13 21 18 26 24 15 18 8 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1 319 677 642 0 13 21 37 38 21 28 28 36 42 63 102 102 138 135 163 143 100 77 30 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 4 213 1 550 2 663 104 589 268 214 167 143 168 115 141 134 162 193 180 217 262 291 257 269 218 104 17
Demence (F00–F03) 503 200 303 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 14 29 37 69 79 101 116 45 6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 457 1 038 419 0 0 1 51 122 49 64 115 158 197 174 168 143 111 68 19 14 3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 520 360 160 0 1 1 4 64 86 120 102 57 24 16 7 6 10 9 6 3 2 1 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 1 034 597 437 0 0 0 3 32 97 115 138 146 123 92 96 70 45 35 19 17 4 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 470 138 332 0 1 0 5 27 10 19 25 31 42 52 63 72 39 32 24 16 10 2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 2 292 1 098 1 194 4 42 166 295 233 161 130 106 138 159 130 153 135 104 90 70 63 54 41 16 2
Alzheimerova nemoc (G30) 139 46 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 16 39 39 30 6 1
Roztroušená skleróza (G35) 254 74 180 0 0 1 0 9 9 15 17 19 38 28 32 22 30 20 7 6 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1 403 882 521 9 55 82 49 60 49 73 65 82 112 114 125 116 108 84 77 56 56 22 7 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 541 239 302 0 0 0 1 1 4 1 5 8 12 23 23 45 59 82 87 65 59 47 17 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2 804 1 541 1 263 14 44 74 85 109 88 106 120 156 197 214 257 243 280 285 218 164 103 37 10 0
Katarakta (H25–H26, H28) 115 53 62 0 0 2 1 0 3 3 3 2 6 3 7 8 19 19 15 13 8 3 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 2 132 876 1 256 12 65 50 41 25 22 22 19 42 57 100 148 208 255 322 340 249 96 49 9 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1 287 562 725 12 71 94 31 23 22 29 27 51 87 75 104 107 125 134 118 86 55 29 6 1
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1 092 349 743 0 0 0 5 9 3 6 8 11 40 50 67 71 80 157 146 138 157 96 43 5
Angina pectoris (I20) 427 265 162 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 13 32 32 66 78 76 69 28 16 3 1
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1 587 1 052 535 0 0 0 0 0 0 1 5 22 40 92 126 168 217 231 187 195 149 119 30 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 2 043 1 334 709 0 0 0 0 0 0 2 1 9 27 47 110 185 284 406 385 321 164 75 23 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 551 262 289 0 0 0 0 0 4 6 11 16 26 30 41 39 53 70 85 69 56 39 6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 3 273 1 699 1 574 2 0 4 9 9 20 19 25 41 71 96 137 228 348 477 562 538 414 211 58 4
Selhání srdce (I50) 2 734 1 456 1 278 2 0 0 0 0 1 1 7 10 27 29 82 97 207 326 393 467 501 365 179 40
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 3 436 1 818 1 618 2 0 1 2 4 8 4 16 17 67 73 157 219 368 530 588 467 412 335 143 23
Ateroskleróza (I70) 1 641 1 019 622 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 30 74 130 257 318 280 215 152 116 49 8
Varixy dolních končetin (I83) 1 590 517 1 073 0 0 0 0 4 19 39 93 144 235 203 216 182 185 137 55 42 19 12 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 2 023 1 117 906 3 22 73 86 70 28 36 32 37 54 80 90 111 187 264 272 276 165 90 40 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 847 1 009 837 136 721 266 113 107 53 50 33 33 34 17 21 28 30 45 39 38 40 33 8 2
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 2 641 1 410 1 231 62 187 76 28 27 22 25 25 40 46 42 65 83 143 229 310 346 337 343 165 40
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 924 974 950 312 476 202 38 13 7 5 8 15 14 11 18 36 46 89 117 140 138 155 75 9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 914 1 045 869 0 905 685 80 62 48 38 24 26 18 7 9 4 5 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 525 896 629 2 66 155 71 85 74 95 125 118 136 136 129 86 104 63 41 29 5 5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 189 689 500 0 16 21 13 1 2 0 2 1 5 14 39 63 141 212 220 187 112 107 29 4
Astma (J45–J46) 591 236 355 1 41 126 103 21 5 8 9 7 22 12 18 22 24 39 42 39 36 13 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 661 401 260 2 7 3 6 13 14 10 11 13 20 34 34 47 73 103 86 75 58 35 14 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 648 299 349 1 31 60 50 74 71 76 47 42 31 31 31 22 28 14 16 7 5 10 1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 332 179 153 5 27 12 12 15 18 30 21 23 31 17 30 19 20 15 12 9 11 3 2 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 329 212 117 13 7 5 13 14 5 9 3 15 17 19 27 21 26 25 38 30 25 16 1 0
Peptický vřed (K25–K28) 452 262 190 0 0 0 0 5 1 7 8 10 20 24 33 41 35 47 62 56 50 36 14 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1 607 612 995 6 37 85 124 133 81 67 66 64 65 62 70 79 87 109 125 136 112 73 21 5
Nemoci appendixu (K35–K38) 1 384 658 726 0 12 109 196 219 148 111 91 73 81 70 64 42 54 36 40 25 7 4 2 0
Tříselná kýla (K40) 1 879 1 649 230 15 64 59 16 16 36 58 68 102 146 126 175 163 224 215 168 136 65 24 3 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 564 823 741 0 53 74 13 8 28 55 81 112 145 145 157 144 160 145 132 66 29 14 2 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 306 162 144 0 0 5 22 36 26 36 30 20 28 19 21 15 10 10 15 8 4 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 237 80 157 4 7 5 12 17 16 17 10 5 5 10 14 8 17 22 21 19 15 9 4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 434 216 218 1 13 6 3 4 3 8 8 15 24 14 29 28 38 57 52 44 36 34 14 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 486 200 286 0 0 0 0 0 0 1 8 11 21 24 34 41 58 63 79 45 49 40 12 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1 065 641 424 3 5 10 10 25 24 50 55 88 108 117 95 99 102 89 76 47 26 31 4 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 572 299 273 3 56 46 25 17 8 11 6 11 10 14 18 33 31 57 64 59 53 39 9 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 441 291 150 0 0 0 0 0 0 3 14 15 30 60 74 61 89 52 27 13 3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 362 160 202 1 4 10 4 6 5 7 8 9 26 22 32 45 41 44 42 27 14 12 3 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2 401 821 1 580 0 0 0 6 25 34 64 98 157 195 173 236 242 242 303 227 176 115 72 32 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 370 200 170 1 0 0 2 2 1 7 6 12 10 11 34 37 38 49 50 49 25 25 11 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 930 548 382 0 0 5 7 7 13 22 44 55 91 75 105 76 105 95 70 72 44 29 13 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 452 210 242 3 13 23 16 24 9 13 9 14 15 25 19 31 34 45 40 43 34 28 12 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 872 574 298 8 36 30 31 73 90 78 43 44 51 33 50 56 57 56 57 39 18 11 8 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 492 244 248 8 24 20 17 21 19 30 18 31 27 31 32 41 28 43 29 27 16 25 5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 637 299 338 5 43 45 31 28 21 32 27 36 47 32 30 31 30 48 42 38 29 26 15 1
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 350 591 759 0 0 0 0 2 2 1 8 11 31 56 117 139 203 259 255 159 79 24 3 1
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 2 363 943 1 420 0 0 0 0 1 0 4 7 16 63 95 216 302 378 466 421 274 83 31 5 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 726 848 878 0 0 0 18 79 73 102 97 157 197 210 235 211 179 97 50 19 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1 718 537 1 181 2 19 19 37 81 62 63 52 57 103 142 180 216 162 167 135 105 61 37 14 4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 89 27 62 0 5 3 0 2 2 2 3 3 4 5 12 4 14 7 11 6 6 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 684 268 416 0 6 11 30 24 1 4 4 11 22 35 70 69 80 112 92 65 27 16 5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1 529 728 801 0 0 0 2 6 13 14 49 77 163 160 197 180 175 178 124 107 62 19 3 0
Dorzalgie (M54) 3 609 1 261 2 348 0 2 3 42 67 26 38 55 125 201 196 272 279 342 406 458 501 328 205 60 3
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1 660 895 765 1 19 42 32 29 41 39 45 89 185 172 242 241 175 139 94 44 23 7 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 806 339 467 0 4 12 27 34 22 16 26 30 54 61 67 69 56 66 87 70 61 32 10 2
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 065 333 732 37 75 41 38 85 56 51 36 32 46 51 51 53 73 100 93 71 41 26 9 0
Selhání ledvin (N17–N19) 665 360 305 0 0 0 6 1 4 10 9 12 25 26 35 52 58 82 88 104 67 62 20 4
Urolitiáza (N20–N23) 1 320 914 406 0 0 1 4 24 45 59 85 102 120 127 137 133 134 154 86 69 22 15 1 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2 156 706 1 450 9 21 37 27 55 15 28 24 36 94 122 134 126 173 220 274 261 200 182 94 24
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 568 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 18 52 79 141 128 92 37 12 3 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 210 1 210 0 2 71 154 85 77 63 67 56 59 64 57 66 79 81 79 68 45 23 12 2 0
Nemoci prsu (N60–N64) 201 32 169 0 0 0 1 14 16 21 17 23 30 25 18 13 11 6 4 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 321 0 321 0 0 0 7 28 32 42 33 43 39 38 20 11 9 9 4 2 3 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1 601 0 1 601 0 0 1 20 22 41 71 57 126 282 349 328 100 54 56 47 20 16 10 0 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3 568 1 3 567 0 2 5 20 65 119 284 311 288 295 281 320 305 333 420 284 175 42 18 1 0
Lékařský potrat (O04) 709 0 709 0 0 0 8 44 127 145 153 88 127 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1 523 0 1 523 0 0 0 0 41 196 405 421 290 154 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2 180 0 2 180 0 0 0 2 122 388 738 572 281 75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 313 0 313 0 0 0 0 19 75 101 85 28 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6 852 0 6 851 0 0 0 2 208 909 2 361 2 260 928 179 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní porody (O81–O84) 2 219 0 2 219 0 0 0 0 45 270 692 740 376 89 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 61 0 61 0 0 0 0 6 12 15 10 10 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 685 377 308 685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 1 292 711 581 1 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 822 493 329 107 140 299 75 39 21 16 14 16 23 13 18 15 12 8 3 2 0 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 314 162 152 0 2 3 7 21 1 6 5 7 14 16 26 30 41 42 30 23 22 13 3 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 873 235 638 4 24 67 121 150 65 66 68 39 65 27 29 17 21 34 18 25 16 10 7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 73 31 42 0 2 2 1 0 0 2 0 3 3 0 4 1 2 12 16 13 7 2 2 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 4 171 2 063 2 108 83 301 120 255 376 80 65 82 119 149 141 193 254 297 388 407 341 258 171 77 14
Nitrolební poranění (S06) 2 144 1 373 771 14 98 107 145 141 146 132 103 106 151 105 106 118 137 125 119 113 80 61 34 3
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1 147 755 392 74 187 92 120 96 65 59 40 59 45 47 39 32 36 42 28 21 25 27 10 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 154 526 628 0 41 232 248 33 19 17 20 35 47 45 54 56 81 86 65 38 24 9 3 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 394 492 902 2 12 10 4 5 4 6 2 8 14 14 24 59 80 133 150 212 238 268 129 20
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 254 663 591 0 15 33 70 31 41 69 78 103 104 112 106 81 133 102 76 44 26 24 5 1
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 6 107 3 679 2 428 1 79 209 229 328 367 397 374 437 543 429 467 394 372 356 298 307 227 207 67 19
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 260 159 101 11 71 12 13 9 8 11 12 16 24 8 15 11 14 8 5 3 3 6 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 641 298 343 6 84 35 43 74 33 38 31 44 37 30 38 23 19 33 18 19 16 15 5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 580 305 275 0 2 1 2 3 6 7 8 14 20 21 37 67 71 93 92 80 32 20 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 156 91 65 0 4 0 3 3 6 8 19 19 16 14 11 14 11 8 5 4 3 6 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 371 208 163 10 78 36 25 18 10 9 12 13 16 25 19 22 12 23 15 9 11 6 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 254 634 620 26 51 35 42 28 13 20 28 28 63 64 102 114 151 159 149 95 55 22 7 2
Řízení antikoncepce (Z30) 110 3 107 1 0 0 0 0 4 7 14 28 42 8 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9 771 4 937 4 834 9 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 507 260 247 1 6 4 6 5 3 8 6 17 30 32 41 48 77 73 69 43 25 10 1 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 12 006 2 995 9 010 26 87 97 108 165 573 1 466 2 181 1 804 958 445 410 446 585 680 657 634 433 190 55 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 175 840 76 170 99 667 13 100 5 797 5 088 4 207 5 211 6 067 10 095 10 721 9 264 9 104 8 080 9 813 10 191 12 374 14 517 13 874 11 781 8 322 5 722 2 151 361
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,6 0,5 0,6 3,7 3,8 1,3 1,2 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,7 1,4 1,2
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,3 0,4 1,3 1 0,5 0,4 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,2 2,3
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0
Septikémie (A40–A41) 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1,3 1,7 2,9 2,7 3,5 2,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,9 1,9 1,9 8,3 5,1 2,9 2,6 3,6 1,7 1,2 1 0,8 0,9 0,9 1,2 1,4 1,3 1,7 2,3 2,8 4,1 4,1 6,3 6,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,7 0,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,6 1,9 2,8 2,9 3 2,4 1 2,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,9 0,9 1,8 2,1 0,9 0,8 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,7 0,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 1,4 2,4 2,7 3,9 5,9 7,1 5,8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 1 1,1 1,4 1,6 2,2 1,8 1 0,9 0,4 1,2
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 1,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,8 1,3 1,4 1,6 1,6 0,5 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 1,8 2,1 2,6 1,4 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,7 2 1,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1 1,5 2,8 4,2 4,8 5 5,2 5,3 4,7 5,1 3,5
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 0,7 0,8 0,2 0 1,2
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 2,1 2,7 1,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,3 2,1 2,6 0,9 0,7 0,7 0,5 1,2 1,2 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 3 3 3,5 4,4 5,5 5,1 4,7 3,8 2,2 0
Anémie (D50–D64) 0,6 0,5 0,7 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,6 0,9 2,1 2,8 4,2 5,1 6,7 3,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,6 1,2 1,6 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,1 1,1 1 0 0,3 0,3 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 1,2 1,3 1,7 1,7 2,7 3,3 4 5,2 5,9 2,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 3,5 2,6 4,3 8,7 12,5 4,2 3,6 3,1 2,2 2,1 1,4 1,6 1,3 1,9 2,2 2,4 2,6 3,3 4,8 6 10,9 14,8 20,4 19,6
Demence (F00–F03) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 1,1 1,8 4,1 7,9 8,8 6,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,2 1,8 0,7 0 0 0 0,9 2,2 0,8 0,8 1,4 1,8 2 2,1 2 1,9 1,4 0,9 0,3 0,3 0,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1,2 1,3 1,5 1,3 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,9 1 0,7 0 0 0 0,1 0,6 1,5 1,4 1,7 1,7 1,2 1,1 1,1 0,9 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,4 0,2 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,9 1,9 1,9 0,3 0,9 2,6 5 4,3 2,5 1,6 1,3 1,6 1,6 1,5 1,8 1,8 1,3 1,1 1,2 1,5 2,2 2,8 3,1 2,3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 1,6 2 1,2 1,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 1,5 0,8 0,8 1,2 1,3 0,8 1,1 0,8 0,9 0,8 0,9 1,1 1,3 1,5 1,5 1,3 1,1 1,3 1,3 2,3 1,5 1,4 2,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 1 1,4 1,5 2,4 3,2 3,3 2,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,3 2,6 2,1 1,2 0,9 1,2 1,4 2 1,4 1,3 1,5 1,8 2 2,5 3 3,2 3,4 3,6 3,6 3,8 4,2 2,5 2 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,8 1,5 2 1 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 1,2 1,7 2,7 3,1 4,1 5,6 5,8 3,9 3,3 1,8 1,2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,1 0,9 1,2 1 1,5 1,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,6 0,9 0,9 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2 2,2 2 1,2 1,2
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,9 0,6 1,2 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 0,9 1 2 2,4 3,2 6,3 6,5 8,4 5,8
Angina pectoris (I20) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 1 1,2 1,6 1,1 1,1 0,6 1,2
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,3 1,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,1 1,5 2,2 2,6 2,9 3,1 4,5 6 8,1 5,9 5,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,7 2,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,3 2,4 3,5 5,1 6,3 7,5 6,6 5,1 4,5 4,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 1,4 1,6 2,3 2,6 1,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,7 2,9 2,6 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 1,6 3 4,2 6 9,2 12,5 16,7 14,3 11,4 4,6
Selhání srdce (I50) 2,3 2,5 2,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1 1,3 2,5 4,1 6,5 10,9 20,2 24,7 35,1 46,1
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,8 3,1 2,6 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,7 0,9 1,8 2,9 4,5 6,7 9,7 10,9 16,6 22,7 28,1 26,5
Ateroskleróza (I70) 1,4 1,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,7 3,1 4 4,6 5 6,1 7,9 9,6 9,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 0,9 1,7 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,2 1,6 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 1,7 0,9 1 0,8 0,8 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,7 1,9 1,5 0,3 0,5 1,1 1,5 1,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 1 1,5 2,3 3,3 4,5 6,4 6,7 6,1 7,8 8,1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,5 1,7 1,4 11,4 15,3 4,2 1,9 2 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,6 2,2 1,6 2,3
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 2,2 2,4 2 5,2 4 1,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 1,7 2,9 5,1 8,1 13,6 23,2 32,4 46,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,6 1,6 1,5 26,1 10,1 3,2 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1,1 1,9 3,3 5,6 10,5 14,7 10,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,6 1,8 1,4 0 19,2 10,7 1,4 1,1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,3 1,5 1 0,2 1,4 2,4 1,2 1,6 1,1 1,2 1,6 1,3 1,4 1,6 1,5 1,1 1,3 0,8 0,7 0,7 0,2 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 1,2 0,8 0 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,7 2,7 3,6 4,4 4,5 7,2 5,7 4,6
Astma (J45–J46) 0,5 0,4 0,6 0,1 0,9 2 1,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,5 0,9 0,6 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,5 0,7 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,3 1,4 1,7 2,3 2,4 2,7 3,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,5 0,5 0,6 0,1 0,7 0,9 0,9 1,4 1,1 0,9 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,7 0,2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,3 0,4 0,2 1,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 1 1,1 0,2 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 1 1,3 2 2,4 2,7 3,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,3 1 1,6 0,5 0,8 1,3 2,1 2,4 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,1 1,4 2,1 3,2 4,5 4,9 4,1 5,8
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,1 1,1 1,2 0 0,3 1,7 3,3 4 2,3 1,4 1,1 0,8 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,8 0,4 1,3 1,4 0,9 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 1,2 1,5 1,5 2 2,1 2,7 2,7 2,8 3,2 2,6 1,6 0,6 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,3 1,4 1,2 0 1,1 1,2 0,2 0,1 0,4 0,7 1 1,3 1,5 1,7 1,8 1,9 2 1,8 2,2 1,5 1,2 0,9 0,4 1,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,2 0 0 0,1 0,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,5 2,3 2,7 3,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,3 1 2 2,7 2,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,9 1,1 0,7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,7 1 1,1 1,4 1,1 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,1 2,1 0,8 1,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,5 0,5 0,4 0,3 1,2 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,1 1,4 2,1 2,6 1,8 2,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 0,8 1,1 0,7 0,4 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,6 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2 1,4 2,6 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,8 1,2 1,8 2 2 2,8 3,2 3 3,8 3,7 4,1 4,6 4,9 6,3 4,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,1 1 1,7 2,2 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,8 0,9 0,6 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0,9 1,2 1 1,3 1,2 1,2 1,7 1,8 2 2,6 2,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1 1,4 1,9 2,4 2,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,7 1 0,5 0,7 0,8 0,5 0,5 1,3 1,4 1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,7 1,6 3,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,4 0,4 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 1,7 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1,2 1,8 2,9 1,2
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1,1 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,4 1,8 2,5 3,3 4,2 3,7 3,2 1,6 0,6 1,2
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 2 1,6 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 2,5 3,9 4,6 5,9 6,9 6,4 3,4 2,1 1 1,2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 1,4 1,4 0 0 0 0,3 1,4 1,1 1,3 1,2 1,8 2 2,5 2,7 2,8 2,2 1,2 0,8 0,4 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,4 0,9 1,9 0,2 0,4 0,3 0,6 1,5 1 0,8 0,6 0,7 1 1,7 2,1 2,8 2 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,7 4,6
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,6 0,5 0,7 0 0,1 0,2 0,5 0,4 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 1 1,4 1,5 1,5 1,1 1,1 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,3 1,2 1,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,9 1,6 1,9 2,3 2,4 2,1 2,3 2 2,5 2,5 1,3 0,6 0
Dorzalgie (M54) 3 2,1 3,8 0 0 0 0,7 1,2 0,4 0,5 0,7 1,4 2 2,3 3,2 3,6 4,2 5,1 7,5 11,7 13,2 13,9 11,8 3,5
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,4 1,5 1,2 0,1 0,4 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 1 1,9 2 2,8 3,2 2,1 1,8 1,5 1 0,9 0,5 0,2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,7 0,6 0,8 0 0,1 0,2 0,5 0,6 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,7 0,8 1,4 1,6 2,5 2,2 2 2,3
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 0,9 0,6 1,2 3,1 1,6 0,6 0,6 1,6 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,9 1,3 1,5 1,7 1,7 1,8 1,8 0
Selhání ledvin (N17–N19) 0,6 0,6 0,5 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 1 1,4 2,4 2,7 4,2 3,9 4,6
Urolitiáza (N20–N23) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,7 1,1 1,2 1,2 1,5 1,6 1,7 1,6 1,9 1,4 1,6 0,9 1 0,2 2,3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,8 1,2 2,4 0,8 0,4 0,6 0,5 1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 1,4 1,6 1,6 2,1 2,8 4,5 6,1 8,1 12,3 18,4 27,7
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1 1,8 2,1 2,1 1,5 0,8 0,6 1,2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 2 0 0,2 1,5 2,4 1,4 1,4 1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 1 1 1 1,1 1 0,9 0,8 0,4 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,5 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,3 0 2,6 0 0 0 0,3 0,4 0,6 0,9 0,7 1,4 2,8 4,1 3,8 1,3 0,7 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0 1,2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3 0 5,8 0 0 0,1 0,3 1,2 1,8 3,5 3,9 3,3 3 3,3 3,7 4 4,1 5,3 4,7 4,1 1,7 1,2 0,2 0
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 1,2 0 0 0 0,1 0,8 2 1,8 1,9 1 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,3 0 2,5 0 0 0 0 0,7 3 5 5,3 3,3 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,8 0 3,5 0 0 0 0 2,2 6 9,1 7,1 3,2 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0,3 1,2 1,2 1,1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,7 0 11,1 0 0 0 0 3,8 14 29 28,2 10,6 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2
Ostatní porody (O81–O84) 1,8 0 3,6 0 0 0 0 0,8 4,1 8,5 9,2 4,3 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,6 0,5 57,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 1,1 1,2 0,9 107,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,7 0,8 0,5 8,9 3 4,7 1,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,6 2,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,7 0,4 1 0,3 0,5 1,1 2,1 2,7 1 0,8 0,8 0,4 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,7 1,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 1,2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,5 3,5 3,4 6,9 6,4 1,9 4,3 6,9 1,2 0,8 1 1,4 1,5 1,7 2,2 3,3 3,6 4,9 6,7 7,9 10,4 11,6 15,1 16,1
Nitrolební poranění (S06) 1,8 2,3 1,3 1,2 2,1 1,7 2,5 2,6 2,2 1,6 1,3 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5 1,7 1,6 2 2,6 3,2 4,1 6,7 3,5
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 0,9 1,3 0,6 6,2 4 1,4 2 1,8 1 0,7 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 1 1,8 2 3,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0,9 1 0 0,9 3,6 4,2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1 1,1 1,1 0,9 1 0,6 0,6 1,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,8 1,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1 1,7 2,5 4,9 9,6 18,1 25,3 23,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1,1 1 0 0,3 0,5 1,2 0,6 0,6 0,8 1 1,2 1 1,3 1,2 1,1 1,6 1,3 1,2 1 1,1 1,6 1 1,2
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 5,1 6,2 3,9 0,1 1,7 3,3 3,9 6 5,6 4,9 4,7 5 5,4 5,1 5,4 5,2 4,5 4,5 4,9 7,2 9,2 14 13,1 21,9
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,3 0,2 0,9 1,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0,5 0,6 0,5 1,8 0,5 0,7 1,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,6 1 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 0,9 1,2 1,5 1,9 1,3 1,4 0,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,4 0,3 0,8 1,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 1,1 1 2,2 1,1 0,5 0,7 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1,2 1,5 1,8 2 2,4 2,2 2,2 1,5 1,4 2,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,1 8,3 7,9 815,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 1,1 1 1 0,7 0,2 2,3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 9,9 5,1 14,6 2,2 1,8 1,5 1,8 3 8,8 18 27,2 20,6 9,6 5,3 4,8 5,8 7,1 8,6 10,8 14,8 17,5 12,9 10,8 6,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 145,6 128,7 161,9 1 093,9 123 79,8 71,6 95,2 93,2 124 133,8 106 91,1 95,5 114,4 133,2 151,1 183,7 228 274,4 336,1 387,5 422,1 416,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)