8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 193 88 105 23 60 32 20 7 6 3 4 2 0 1 0 0 4 8 9 5 4 2 3 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 236 103 133 5 20 20 24 14 11 7 10 9 9 8 6 5 15 15 15 13 19 4 4 3
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 20 16 4 0 0 1 0 1 2 3 3 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 249 124 125 3 0 0 0 1 1 4 2 4 5 10 10 8 22 34 53 29 24 24 13 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 598 300 298 18 55 43 26 32 24 19 29 27 26 19 28 27 40 38 44 35 29 27 11 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 312 180 132 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 13 21 16 30 71 65 40 23 16 6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 166 104 62 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 5 28 36 45 19 13 5 3 1
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 107 51 56 0 0 0 0 0 1 2 0 2 4 4 6 4 10 14 22 10 11 13 4 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 319 2 317 0 0 0 0 0 1 2 4 12 16 27 25 25 41 58 54 25 20 7 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 65 0 65 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 5 3 10 13 8 7 4 1 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 33 0 33 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 8 4 8 5 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 118 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 13 34 24 13 5 7 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 269 196 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 8 38 55 78 46 10 17 2 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 813 465 348 0 3 6 3 5 7 9 8 24 21 29 46 51 122 146 133 101 64 18 12 5
Carcinoma in situ (D00–D09) 27 4 23 0 0 0 0 0 1 4 1 4 0 2 2 1 2 1 6 2 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 56 30 26 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3 2 2 6 6 11 12 6 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 263 0 263 0 0 0 0 0 0 3 8 26 70 94 42 10 5 4 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 796 322 474 5 15 13 13 23 18 28 41 47 69 61 51 70 75 83 81 56 28 12 6 1
Anémie (D50–D64) 270 114 156 1 3 2 3 7 1 3 6 2 12 16 12 8 20 27 33 36 36 23 15 4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 97 43 54 3 9 17 4 3 0 1 0 2 3 3 3 8 9 6 5 9 7 4 1 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 476 252 224 0 2 10 12 8 14 10 15 10 11 32 37 24 48 63 69 46 38 20 7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 199 441 758 15 229 105 40 36 19 35 26 30 52 39 43 31 65 67 89 72 58 97 46 5
Demence (F00–F03) 78 35 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 8 14 21 14 9 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 323 235 88 0 0 0 8 19 14 21 34 30 38 39 38 30 22 20 7 3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 193 119 74 1 0 0 5 28 30 41 30 23 13 6 6 3 0 4 1 2 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 225 105 120 0 0 0 1 4 25 23 22 25 35 20 18 21 13 9 4 3 1 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 120 47 73 0 1 0 1 4 2 3 6 14 12 14 9 14 16 8 9 3 2 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 714 358 356 1 11 49 104 75 48 38 43 51 53 47 39 32 21 26 23 27 14 9 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 64 26 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 12 16 9 16 4 0
Roztroušená skleróza (G35) 103 38 65 0 0 0 1 2 6 6 12 5 8 20 11 6 9 8 6 3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 406 243 163 3 21 32 22 19 19 12 19 28 36 29 20 21 28 28 22 20 12 12 3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 167 83 84 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 8 11 14 14 28 20 16 22 21 8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 106 567 539 5 11 31 27 52 33 31 44 68 103 92 100 96 102 105 85 71 33 12 5 0
Katarakta (H25–H26, H28) 53 23 30 0 3 0 1 1 1 1 1 2 3 5 3 1 4 8 4 9 2 2 1 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 371 167 204 1 17 28 10 6 11 8 7 8 17 15 19 17 37 64 56 29 10 10 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 474 221 253 7 25 30 10 10 13 13 15 24 29 26 40 38 37 57 36 26 23 11 4 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 361 122 239 0 0 5 7 18 0 1 1 4 15 16 20 24 32 38 52 37 35 39 15 2
Angina pectoris (I20) 195 120 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 10 19 35 41 26 24 18 11 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 660 427 233 0 0 0 0 0 0 0 1 7 23 33 51 70 85 106 105 63 47 41 25 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 413 286 127 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 5 20 34 51 94 64 47 39 34 14 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 268 147 121 0 0 0 0 0 2 3 8 9 12 11 21 27 29 50 32 23 18 19 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 149 629 520 0 0 2 3 6 3 3 13 19 41 30 40 69 129 181 218 165 119 77 27 4
Selhání srdce (I50) 910 461 449 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 9 24 26 54 108 155 138 157 153 67 9
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 235 643 592 0 0 0 1 0 0 5 5 11 26 35 55 63 96 186 222 183 142 124 70 11
Ateroskleróza (I70) 652 399 253 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 27 57 89 144 126 72 51 44 19 6
Varixy dolních končetin (I83) 801 268 533 0 0 0 0 2 7 10 47 77 101 95 78 84 100 99 45 28 13 12 1 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 852 488 364 0 11 35 38 34 20 23 19 22 41 33 36 41 65 116 108 85 56 52 16 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 522 281 241 46 191 67 28 29 12 11 6 5 10 7 7 7 15 20 21 13 6 10 7 4
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 852 456 396 24 40 24 12 12 6 6 9 8 20 15 15 44 59 80 94 89 102 111 68 14
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 409 197 212 66 85 39 7 2 3 0 2 2 1 6 2 9 12 16 27 24 41 47 13 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 540 285 255 0 233 203 27 27 13 9 12 3 2 3 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 438 272 166 0 12 17 21 21 24 38 36 35 57 45 24 30 32 25 10 8 2 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 427 228 199 0 2 5 2 1 0 0 1 0 2 2 13 26 61 82 86 60 43 31 9 1
Astma (J45–J46) 222 122 100 21 56 35 26 11 4 3 2 1 4 8 4 8 8 7 7 3 7 7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 395 231 164 1 1 4 1 3 6 11 20 13 15 19 25 30 42 59 45 35 34 22 9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 195 90 105 0 21 21 24 35 26 11 9 10 4 4 5 1 6 4 5 5 3 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 110 68 42 1 13 9 2 3 2 7 7 3 3 6 9 7 16 12 6 0 3 1 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 82 47 35 1 1 2 1 3 1 3 4 3 7 6 5 5 9 6 14 5 4 2 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 171 110 61 0 0 0 0 4 0 6 6 6 10 9 13 18 14 17 19 11 18 11 9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 514 220 294 1 6 10 12 34 37 35 38 29 37 27 28 28 30 39 36 37 25 16 7 2
Nemoci appendixu (K35–K38) 514 252 262 0 3 45 85 70 48 42 36 42 30 26 19 11 18 14 12 6 4 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 768 675 93 2 37 13 4 7 18 18 26 38 69 50 74 48 82 102 83 60 21 11 5 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 685 355 330 0 11 11 3 2 6 15 36 58 79 69 66 63 76 90 51 25 12 8 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 147 74 73 0 1 3 11 10 17 13 12 19 19 10 7 5 6 7 2 3 2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 114 55 59 2 1 0 4 7 9 8 7 3 5 5 7 10 5 8 13 5 5 8 2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 204 96 108 1 17 6 2 0 5 5 7 4 8 11 5 11 18 30 23 15 16 11 8 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 130 58 72 0 0 0 0 0 0 2 2 2 9 9 14 7 19 17 18 14 8 9 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 447 271 176 2 10 4 2 6 10 23 35 23 53 54 27 34 41 36 32 20 20 11 4 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 228 121 107 0 19 23 12 10 2 4 3 3 2 5 10 14 19 34 25 10 17 11 5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 96 65 31 0 0 0 0 0 0 0 7 5 6 8 14 3 17 20 14 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 81 42 39 0 3 3 2 1 2 0 2 3 5 3 6 5 7 11 12 6 4 5 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 042 392 650 0 0 0 5 11 18 34 51 71 95 79 86 90 120 122 106 67 46 25 15 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 159 75 84 0 0 0 1 1 1 4 1 5 4 6 7 9 26 26 13 12 21 13 8 1
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 300 207 93 0 0 0 0 6 1 5 11 30 23 22 33 26 33 38 28 15 15 5 7 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 164 77 87 0 3 3 5 4 6 8 5 6 8 10 6 5 8 21 21 18 9 11 6 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 375 244 131 3 23 17 11 21 29 30 28 25 15 18 21 21 25 27 25 10 13 9 4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 153 74 79 2 1 4 1 3 8 10 10 6 11 5 11 15 13 17 12 7 8 5 2 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 159 67 92 1 11 12 8 4 8 4 5 12 7 4 7 8 14 9 11 14 5 6 6 3
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 364 143 221 0 0 0 0 0 1 0 4 4 9 7 23 36 48 87 67 41 25 12 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 553 232 321 0 0 0 1 0 2 1 1 2 11 28 31 55 93 127 90 68 22 17 3 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 034 529 505 0 0 0 6 50 48 35 74 83 147 113 112 99 110 86 46 16 7 2 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 793 298 495 0 11 17 29 41 22 22 40 29 59 60 86 92 75 87 54 32 24 10 2 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 30 8 22 0 1 1 2 0 0 2 1 0 5 0 1 2 2 3 6 3 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 129 59 70 0 3 4 8 10 2 2 4 2 7 11 12 11 9 10 15 12 4 3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 382 192 190 0 0 0 0 0 4 2 19 37 39 63 43 29 45 42 26 27 5 1 0 0
Dorzalgie (M54) 1 115 437 678 0 2 3 17 20 5 14 28 48 78 78 82 81 106 115 160 119 85 52 18 4
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 631 360 271 0 13 13 9 11 11 21 17 48 64 75 76 67 82 56 44 20 0 3 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 346 148 198 0 1 5 8 9 14 10 10 10 18 27 22 26 37 41 46 23 24 12 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 581 200 381 28 57 23 8 36 24 26 26 28 24 37 19 27 35 58 48 36 21 13 6 1
Selhání ledvin (N17–N19) 219 121 98 0 1 0 2 1 2 4 2 6 10 15 9 9 21 25 26 17 32 24 11 2
Urolitiáza (N20–N23) 486 345 141 0 0 0 1 11 22 24 37 40 63 44 45 47 42 43 32 21 8 3 2 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 899 243 656 1 5 14 7 20 22 16 20 31 36 60 49 57 70 111 109 87 76 68 34 6
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 392 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 11 34 62 103 103 47 16 8 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 573 573 0 0 74 87 39 30 24 32 22 23 35 18 21 26 37 54 21 16 8 6 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 118 11 107 0 0 0 1 6 5 9 11 13 21 19 10 8 9 3 0 0 1 2 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 213 0 213 0 0 0 0 9 18 19 26 39 45 19 10 10 4 6 4 2 2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 663 0 663 0 0 0 5 15 14 20 35 70 125 161 115 32 15 21 14 13 6 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1 828 4 1 824 0 0 0 6 34 114 226 228 184 220 161 122 94 125 148 99 43 18 6 0 0
Lékařský potrat (O04) 463 0 463 0 0 0 3 24 77 88 83 91 89 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 549 0 549 0 0 0 0 14 62 115 158 129 63 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 599 0 599 0 0 0 0 30 107 179 160 95 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 203 0 203 0 0 0 0 12 27 56 74 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 924 0 2 924 0 0 0 0 87 415 960 919 448 93 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 855 0 855 0 0 0 0 13 93 252 307 155 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 19 0 19 0 0 0 0 2 3 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 85 56 29 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 66 38 28 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 336 194 142 34 62 116 44 21 11 4 8 9 4 5 3 6 4 1 2 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 238 132 106 0 1 2 9 14 3 2 4 2 16 10 15 19 34 36 27 23 14 5 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 527 199 328 0 9 54 89 80 37 26 24 29 39 18 18 11 18 27 14 10 12 5 6 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 54 26 28 0 1 0 0 0 1 1 2 4 3 4 3 1 4 8 6 9 1 5 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1 349 668 681 26 134 68 83 123 20 24 32 49 55 42 59 44 83 110 106 99 81 70 33 8
Nitrolební poranění (S06) 1 142 715 427 13 64 64 79 87 63 76 58 57 63 67 64 39 71 59 65 52 53 32 16 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 472 317 155 20 88 44 32 35 32 24 30 22 21 10 17 13 13 19 10 11 12 11 7 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 523 236 287 0 13 92 97 22 13 15 16 15 20 15 17 30 42 53 29 16 5 11 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 567 180 387 1 3 6 3 6 4 2 3 2 10 5 6 14 22 43 57 68 85 132 82 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 551 284 267 0 7 18 20 15 18 23 34 36 59 41 57 43 50 53 40 21 8 7 1 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 2 971 1 819 1 152 3 52 94 92 153 183 186 177 193 295 196 221 163 176 175 165 122 119 123 75 8
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 90 59 31 8 28 5 3 5 8 0 1 3 8 3 3 5 2 1 3 0 2 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 269 120 149 3 38 14 19 37 21 20 16 17 14 12 10 8 10 8 8 5 3 4 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 220 104 116 0 0 0 1 3 3 3 2 6 14 13 12 9 10 48 32 30 20 12 1 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 100 51 49 0 1 0 2 6 6 9 9 11 7 13 8 7 9 6 5 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 161 91 70 4 36 8 9 8 4 4 6 11 9 8 6 9 8 7 15 2 3 2 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 511 263 248 9 16 4 4 8 7 9 9 18 36 22 37 37 62 65 62 54 31 13 8 0
Řízení antikoncepce (Z30) 46 1 45 0 0 0 0 0 5 4 7 10 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 539 2 331 2 208 4 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 265 139 126 0 1 0 0 0 1 2 4 2 12 15 14 27 40 49 50 24 16 8 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 4 895 1 226 3 669 6 46 42 36 67 232 558 804 810 503 205 178 181 241 314 305 188 105 55 17 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 66 162 28 562 37 600 5 111 2 065 1 839 1 477 1 943 2 473 3 876 4 490 4 066 4 094 3 269 3 277 3 246 4 460 5 637 5 180 3 658 2 710 2 164 974 153
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,4 0,4 0,5 4,8 3,2 1,3 0,9 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 1,5 0
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0,5 0,6 1 1,1 0,8 1,1 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,9 2,2 0,7 2 9
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,6 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,8 1,1 2,3 2,1 2,8 4,5 6,4 6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,4 1,4 1,3 3,7 3 1,7 1,2 1,6 1 0,7 1 0,8 0,7 0,6 1 1,1 1,4 1,2 1,9 2,5 3,4 5 5,4 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,6 1 2,3 2,8 2,9 2,7 3 2,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 1 1,2 1,9 1,4 1,5 0,9 1,5 3
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 0,7 1,3 2,4 2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,9 0,9 1 1,4 1,9 2,3 1,8 2,3 1,3 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,2 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 1,1 1 0,9 0,6 1,3 0,5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,6 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 1,3 1,8 3,4 3,3 1,2 3,2 1 3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,8 2,1 1,6 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 0,5 1 1,6 2,1 4,2 4,7 5,7 7,4 7,4 3,4 5,9 15,1
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,8 3,1 1,5 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1,8 1,5 2,1 1 0,8 0,5 0,6 1,1 0,8 1 1,4 1,4 1,8 2 1,8 2,8 2,6 2,7 3,5 4,1 3,2 2,2 2,9 3
Anémie (D50–D64) 0,6 0,5 0,7 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,7 0,9 1,4 2,6 4,2 4,3 7,3 12
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 0,7 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,7 0,8 0,7 0,5 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,1 1,2 1 0 0,1 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,3 0,3 1,1 1,3 1 1,7 2 3 3,3 4,4 3,7 3,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,7 2 3,4 3,1 12,4 4,1 1,8 1,8 0,8 1,2 0,9 0,9 1,3 1,3 1,5 1,3 2,2 2,1 3,8 5,2 6,7 18,1 22,5 15,1
Demence (F00–F03) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1 2,4 2,6 4,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 1,1 0,4 0 0 0 0,4 0,9 0,6 0,7 1,2 0,9 1 1,3 1,3 1,2 0,8 0,6 0,3 0,2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,5 0,3 0,2 0 0 0,2 1,4 1,3 1,5 1 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,2 1,1 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,6 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0,2 0,3 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,6 1,7 1,6 0,2 0,6 1,9 4,7 3,7 2,1 1,3 1,5 1,5 1,4 1,6 1,4 1,3 0,7 0,8 1 2 1,6 1,7 1,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 1,2 1 3 2 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,7 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 1,1 0,7 0,6 1,1 1,3 1 0,9 0,8 0,4 0,7 0,8 0,9 1 0,7 0,8 1 0,9 0,9 1,5 1,4 2,2 1,5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,4 0,6 0,5 0,9 0,9 1,2 2,5 3,9 3,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,5 2,6 2,4 1 0,6 1,2 1,2 2,6 1,4 1,1 1,5 2 2,6 3 3,5 3,9 3,5 3,4 3,7 5,2 3,8 2,2 2,4 0
Katarakta (H25–H26, H28) 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,7 0,2 0,4 0,5 3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,8 0,8 0,9 0,2 0,9 1,1 0,5 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 1,3 2 2,4 2,1 1,2 1,9 0,5 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,1 1 1,1 1,5 1,3 1,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 1,4 1,5 1,3 1,8 1,5 1,9 2,7 2,1 2 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,8 0,6 1,1 0 0 0,2 0,3 0,9 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,7 1 1,1 1,2 2,2 2,7 4,1 7,3 7,3 6
Angina pectoris (I20) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,2 1,3 1,1 1,7 2,1 2,1 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,1 1,8 2,8 2,9 3,4 4,5 4,6 5,4 7,7 12,2 9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 0,9 1,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,4 1,8 3 2,8 3,4 4,5 6,4 6,9 9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 1 1,6 1,4 1,7 2,1 3,6 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,6 2,9 2,3 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,6 1,1 1 1,4 2,8 4,4 5,8 9,4 12 13,8 14,4 13,2 12
Selhání srdce (I50) 2,1 2,1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 1,1 1,9 3,5 6,7 10 18,2 28,6 32,8 27,1
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,8 3 2,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,7 1,2 2 2,5 3,3 5,9 9,5 13,3 16,5 23,2 34,3 33,1
Ateroskleróza (I70) 1,5 1,8 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 2,3 3,1 4,6 5,4 5,2 5,9 8,2 9,3 18,1
Varixy dolních končetin (I83) 1,8 1,2 2,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,6 2,3 2,6 3,1 2,8 3,4 3,4 3,2 1,9 2 1,5 2,2 0,5 6
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,9 2,3 1,6 0 0,6 1,4 1,7 1,7 0,9 0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 1,3 1,7 2,2 3,7 4,6 6,2 6,5 9,7 7,8 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,2 1,3 1,1 9,5 10,3 2,6 1,3 1,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0,9 0,7 1,9 3,4 12
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,9 2,1 1,8 5 2,2 0,9 0,5 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 1,8 2 2,6 4 6,5 11,8 20,8 33,3 42,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 0,9 0,9 0,9 13,7 4,6 1,5 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 1,2 1,7 4,8 8,8 6,4 15,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,2 1,3 1,1 0 12,6 8 1,2 1,3 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 1,3 0,7 0 0,6 0,7 1 1 1 1,3 1,2 1 1,5 1,5 0,9 1,2 1,1 0,8 0,4 0,6 0,2 0,2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 1,1 0,9 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,1 2,1 2,6 3,7 4,4 5 5,8 4,4 3
Astma (J45–J46) 0,5 0,6 0,4 4,4 3 1,4 1,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,8 1,3 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,9 1,1 0,7 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,9 1,9 2,5 3,9 4,1 4,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,4 0,4 0,5 0 1,1 0,8 1,1 1,7 1,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0 0,3 0,2 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,4 0,5 0,4 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5 0,5 0,8 0,8 2,1 2,1 4,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,2 1 1,3 0,2 0,3 0,4 0,5 1,7 1,6 1,2 1,3 0,9 0,9 0,9 1 1,1 1 1,2 1,5 2,7 2,9 3 3,4 6
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,2 1,2 1,2 0 0,2 1,8 3,9 3,4 2,1 1,5 1,2 1,2 0,8 0,9 0,7 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3,1 0,4 0,4 2 0,5 0,2 0,3 0,8 0,6 0,9 1,1 1,8 1,7 2,6 1,9 2,8 3,3 3,6 4,4 2,4 2,1 2,4 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,6 1,6 1,5 0 0,6 0,4 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,7 2 2,3 2,3 2,5 2,6 2,9 2,2 1,8 1,4 1,5 1,5 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0,1 0,1 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 1,5 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0,4 0,5 0,2 0,9 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,6 1 1 1,1 1,9 2,1 3,9 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,7 0,5 0,8 1 0,9 1,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1 1,2 0,8 0,4 0,5 0,2 0,1 0,3 0,4 0,8 1,2 0,7 1,4 1,8 1 1,4 1,4 1,2 1,4 1,5 2,3 2,1 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,5 0,6 0,5 0 1 0,9 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,1 1,1 0,7 2 2,1 2,4 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,1 0,6 0,6 0,6 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,9 0,5 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,4 1,8 2,9 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1,2 1,8 2,1 2,4 2,6 3,1 3,6 4,1 3,9 4,6 4,9 5,3 4,7 7,3 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 0,8 0,6 0,9 2,4 2,4 3,9 3
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,7 1 0,4 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,4 0,9 0,6 0,7 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,7 0,9 3,4 6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,7 0,9 1,3 1 2,1 2,9 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,9 1,1 0,6 0,6 1,2 0,7 0,5 1 1,3 1,1 1 0,7 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 0,7 1,5 1,7 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 1 6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,4 0,3 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 1 0,6 1,1 2,9 9
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 0,8 0,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,8 1,5 1,7 2,8 2,9 3 2,9 2,2 0 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,3 1,1 1,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,9 1,1 2,2 3,2 4,1 3,9 5 2,5 3,2 1,5 3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 2,4 2,3 0 0 0 0,3 2,5 2,1 1,2 2,5 2,5 3,8 3,7 4 4 3,8 2,8 2 1,2 0,8 0,4 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,8 1,4 2,2 0 0,6 0,7 1,3 2 1 0,8 1,4 0,9 1,5 2 3,1 3,7 2,6 2,8 2,3 2,3 2,8 1,9 1 3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,3 0,3 0,3 0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,6 0,9 0,5 0,6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 0,9 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,7 1,1 1 2,1 1,5 1,2 1,5 1,3 1,1 2 0,6 0,2 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 2 3 0 0,1 0,1 0,8 1 0,2 0,5 1 1,4 2 2,6 2,9 3,3 3,6 3,7 6,9 8,7 9,8 9,7 8,8 12
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,4 1,7 1,2 0 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 1,4 1,6 2,5 2,7 2,7 2,8 1,8 1,9 1,5 0 0,6 0,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,8 0,7 0,9 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,9 0,8 1,1 1,3 1,3 2 1,7 2,8 2,2 1,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1,3 0,9 1,7 5,8 3,1 0,9 0,4 1,8 1 0,9 0,9 0,8 0,6 1,2 0,7 1,1 1,2 1,9 2,1 2,6 2,4 2,4 2,9 3
Selhání ledvin (N17–N19) 0,5 0,6 0,4 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 0,8 1,1 1,2 3,7 4,5 5,4 6
Urolitiáza (N20–N23) 1,1 1,6 0,6 0 0 0 0 0,5 1 0,9 1,3 1,2 1,6 1,5 1,6 1,9 1,4 1,4 1,4 1,5 0,9 0,6 1 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2 1,1 2,9 0,2 0,3 0,6 0,3 1 1 0,6 0,7 0,9 0,9 2 1,7 2,3 2,4 3,6 4,7 6,3 8,8 12,7 16,6 18,1
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,9 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,4 2,1 3,3 4,4 3,4 1,9 1,5 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1,3 2,6 0 0 4 3,4 1,8 1,5 1 1,1 0,8 0,7 0,9 0,6 0,7 1,1 1,3 1,7 0,9 1,2 0,9 1,1 0 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,3 0,1 0,5 0 0 0 0 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0 0,1 0,4 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,5 0 1 0 0 0 0 0,4 0,8 0,7 0,9 1,2 1,2 0,6 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,5 0 3 0 0 0 0,2 0,7 0,6 0,7 1,2 2,1 3,2 5,3 4,1 1,3 0,5 0,7 0,6 0,9 0,7 0,4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 4,1 0 8,1 0 0 0 0,3 1,7 5 8 7,8 5,5 5,6 5,3 4,3 3,8 4,3 4,7 4,3 3,1 2,1 1,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 1,1 0 2,1 0 0 0 0,1 1,2 3,3 3,1 2,9 2,7 2,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,2 0 2,4 0 0 0 0 0,7 2,7 4,1 5,4 3,8 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,4 0 2,7 0 0 0 0 1,5 4,7 6,4 5,5 2,8 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0,6 1,2 2 2,5 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 13 0 0 0 0 4,3 18 34,1 31,6 13,3 2,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1,9 0 3,8 0 0 0 0 0,6 4 8,9 10,6 4,6 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,2 0,3 0,1 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,1 0,2 0,1 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,8 0,9 0,6 7,1 3,3 4,6 2 1 0,5 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0,6 0,5 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,8 1,2 1,2 1,2 1,7 1,6 0,9 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,2 0,9 1,5 0 0,5 2,1 4,1 3,9 1,6 0,9 0,8 0,9 1 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9 0,6 0,7 1,4 0,9 2,9 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,7 0,1 0,9 0,5 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,1 3,1 3 5,4 7,2 2,7 3,8 6,1 0,9 0,9 1,1 1,5 1,4 1,4 2,1 1,8 2,9 3,5 4,6 7,2 9,4 13,1 16,2 24,1
Nitrolební poranění (S06) 2,6 3,3 1,9 2,7 3,5 2,5 3,6 4,3 2,7 2,7 2 1,7 1,6 2,2 2,3 1,6 2,4 1,9 2,8 3,8 6,1 6 7,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,1 1,5 0,7 4,2 4,7 1,7 1,5 1,7 1,4 0,9 1 0,7 0,5 0,3 0,6 0,5 0,4 0,6 0,4 0,8 1,4 2,1 3,4 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,2 1,1 1,3 0 0,7 3,6 4,4 1,1 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 1,2 1,4 1,7 1,2 1,2 0,6 2,1 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,8 1,7 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,6 0,8 1,4 2,5 5 9,8 24,7 40,1 39,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 1,3 1,2 0 0,4 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 1,2 1,1 1,5 1,4 2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,5 0,9 1,3 0,5 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 6,7 8,4 5,1 0,6 2,8 3,7 4,2 7,5 8 6,6 6,1 5,7 7,6 6,5 7,8 6,6 6,1 5,6 7,1 8,9 13,8 23 36,7 24,1
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,3 0,1 1,7 1,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,6 0,6 0,7 0,6 2,1 0,6 0,9 1,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 1,5 1,4 2,2 2,3 2,2 0,5 3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,4 0,4 0,3 0,8 1,9 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 0,3 0,4 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,2 1,2 1,1 1,9 0,9 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,9 0,7 1,3 1,5 2,1 2,1 2,7 3,9 3,6 2,4 3,9 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,3 10,8 9,9 942,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,6 0,6 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5 1,1 1,4 1,6 2,2 1,7 1,9 1,5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 11,1 5,7 16,4 1,2 2,5 1,7 1,6 3,3 10,1 19,8 27,6 24 12,9 6,8 6,3 7,3 8,3 10 13,1 13,7 12,2 10,3 8,3 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 150 131,7 167,8 1 061,0 111,4 72,3 67,2 95,7 107,5 137,6 154,3 120,5 104,9 108,1 116,2 131,3 153,4 180,3 222,8 266,3 314 404,7 476,7 460,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)