8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 195 92 103 15 60 26 16 14 3 5 4 4 7 0 3 1 4 7 9 9 6 1 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 260 102 158 10 31 24 24 20 24 5 8 10 12 6 9 5 10 14 16 8 11 9 3 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 27 19 8 0 0 0 0 0 0 3 1 3 4 4 3 3 1 2 1 1 0 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 249 132 117 0 1 1 0 0 3 2 4 1 8 9 11 12 24 31 44 30 39 19 8 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 746 380 366 20 49 64 28 30 43 52 50 43 33 37 50 30 41 40 38 32 23 24 18 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 309 184 125 0 0 0 0 0 1 0 1 5 2 5 13 18 48 66 63 41 32 12 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 178 117 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 16 39 48 44 18 6 2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 131 68 63 0 0 0 0 0 1 2 1 1 4 4 7 6 20 22 23 16 10 12 2 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 271 3 268 0 0 0 0 0 0 0 6 11 14 25 32 23 43 52 27 23 11 4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 7 7 8 11 9 3 3 2 3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 5 6 6 3 0 2 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 22 32 20 20 16 6 1 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 231 169 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 10 9 35 53 53 36 17 6 4 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 845 468 377 0 5 4 5 2 9 17 6 18 29 34 61 79 90 162 137 84 50 38 14 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 27 4 23 0 0 0 0 0 1 5 2 1 1 1 2 3 3 2 3 1 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 69 37 32 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 5 4 14 15 12 7 5 2 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 290 0 290 0 0 0 0 0 1 1 5 26 77 107 49 11 2 6 5 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 902 364 538 12 19 20 16 21 26 31 43 61 70 57 76 65 95 109 86 44 29 17 5 0
Anémie (D50-D64) 291 110 181 2 5 1 3 1 0 2 0 5 8 6 10 8 17 36 43 33 37 42 25 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 85 36 49 0 13 12 4 4 1 2 1 1 1 2 1 1 6 16 8 5 3 2 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 549 301 248 0 1 10 16 12 8 7 10 16 23 31 29 50 53 81 68 49 51 27 6 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 162 434 728 14 156 86 56 30 21 30 27 43 59 44 42 53 51 96 81 78 78 63 46 8
Demence (F00-F03) 84 33 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 7 7 12 20 20 9 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 333 234 99 0 0 0 7 26 24 22 20 41 52 46 26 19 22 18 6 0 2 1 0 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 177 117 60 0 0 0 2 12 51 36 23 16 12 11 3 1 2 2 2 1 1 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 216 101 115 0 0 0 3 8 18 28 21 33 25 14 17 18 15 6 6 4 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 96 42 54 0 0 0 0 5 5 3 6 8 7 11 10 10 12 3 7 5 3 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 714 370 344 1 6 59 106 77 42 45 42 54 57 56 31 33 12 21 21 16 18 11 5 1
Alzheimerova nemoc (G30) 53 21 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 11 14 13 7 1 1
Roztroušená skleróza (G35) 79 25 54 0 0 0 0 1 7 10 7 5 11 7 9 7 5 6 4 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 409 257 152 2 18 22 25 31 20 17 19 22 32 30 33 24 21 37 18 13 13 10 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 184 99 85 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 7 8 11 20 34 27 20 27 15 8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 218 621 597 5 23 32 39 33 34 52 54 99 97 97 103 105 113 128 88 67 31 12 6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 56 18 38 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 0 2 5 13 5 12 3 5 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 410 199 211 0 19 40 12 13 11 9 3 16 11 17 12 29 51 56 53 31 19 6 1 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 505 251 254 6 27 43 10 15 14 12 18 22 30 30 34 40 44 47 49 41 11 9 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 397 144 253 0 1 0 4 13 0 5 2 8 13 16 26 23 34 40 65 41 53 34 18 1
Angina pectoris (I20) 213 133 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 17 13 24 47 38 21 20 14 5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 688 455 233 0 0 0 0 0 1 0 3 12 26 38 41 49 116 115 97 65 64 40 19 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 421 274 147 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 13 16 45 50 73 75 64 38 27 10 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 284 144 140 0 0 0 0 0 1 2 6 7 10 19 14 18 36 35 42 44 26 16 7 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 246 682 564 1 0 3 5 7 5 12 12 12 29 40 58 99 132 185 208 179 131 95 30 3
Selhání srdce (I50) 881 464 417 0 0 1 0 0 1 2 0 4 7 14 14 31 63 117 138 113 148 144 71 13
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 371 689 682 1 1 0 1 1 4 3 2 20 32 28 48 86 131 233 195 173 172 149 82 9
Ateroskleróza (I70) 581 375 205 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 15 25 40 86 145 98 74 41 30 13 5
Varixy dolních končetin (I83) 773 241 532 0 0 0 0 1 1 27 48 79 114 76 89 74 91 94 41 14 9 10 3 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 816 469 347 2 17 31 34 30 18 18 23 29 32 23 38 39 74 108 96 83 46 50 23 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 556 297 259 49 204 108 29 30 17 12 11 11 12 9 7 7 6 9 10 5 5 11 4 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 771 451 320 20 63 28 5 4 11 14 10 16 7 14 23 27 42 90 79 81 86 95 37 19
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 353 179 174 57 80 38 5 4 1 3 1 4 6 2 2 2 14 17 29 22 21 24 19 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 601 338 263 1 289 218 21 14 14 12 10 11 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 429 241 188 1 9 22 13 29 30 25 37 37 50 29 34 22 34 29 20 5 3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 409 238 171 0 4 6 0 1 1 0 0 1 2 8 16 24 67 89 77 57 35 17 4 0
Astma (J45-J46) 280 158 122 31 82 54 31 12 3 1 0 4 2 5 5 3 8 11 7 9 7 4 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 391 242 149 1 4 0 4 5 7 12 11 13 15 23 20 36 53 60 49 29 23 20 5 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 201 98 103 0 3 9 27 41 30 19 11 13 8 10 5 6 9 3 3 2 1 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 106 60 46 3 8 4 5 8 4 14 6 9 5 1 5 9 7 10 5 1 1 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 109 66 43 1 1 4 1 4 1 3 6 1 10 8 2 7 10 14 8 9 9 7 2 1
Peptický vřed (K25-K28) 174 103 71 0 0 0 0 0 7 2 12 5 8 9 10 11 15 17 20 22 20 9 6 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 579 244 335 2 6 9 15 25 45 36 37 34 40 30 27 34 33 47 40 42 35 30 11 1
Nemoci appendixu (K35-K38) 512 258 254 0 1 41 70 68 56 53 45 37 38 16 22 20 18 12 7 4 1 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 815 718 97 10 31 32 5 11 15 23 24 52 67 66 67 66 94 100 72 43 29 6 0 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 747 373 374 0 5 11 2 4 16 21 28 73 76 69 79 63 83 91 65 31 22 5 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 140 69 71 0 0 0 7 19 11 22 13 12 9 6 9 6 9 5 5 2 2 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 111 48 63 2 1 1 3 10 13 6 5 11 8 6 2 6 13 6 4 3 4 4 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 189 90 99 3 15 10 0 1 5 5 6 2 7 9 9 16 12 19 19 13 17 16 4 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 166 76 90 0 0 0 0 0 0 1 1 5 10 12 13 15 18 26 17 16 16 10 5 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 441 262 179 0 10 4 4 7 7 14 21 48 51 43 40 49 37 48 21 17 9 9 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 228 124 104 0 10 12 11 2 2 1 5 3 5 9 9 22 20 36 21 18 21 17 3 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 95 61 34 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 16 11 9 21 20 5 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 87 40 47 2 2 1 3 1 1 1 1 4 6 5 3 16 8 11 9 5 1 7 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 016 386 630 0 0 0 1 10 16 33 46 77 71 91 92 91 123 126 98 57 42 28 12 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 180 92 88 0 0 0 1 2 1 4 2 8 8 8 14 7 21 22 26 21 17 11 7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 279 183 96 0 1 1 0 1 4 5 12 20 31 28 23 24 29 32 31 15 10 5 6 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 164 74 90 1 2 5 2 4 6 7 4 5 5 5 8 8 7 22 18 15 16 15 8 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 372 222 150 2 18 20 5 22 33 24 21 19 17 20 23 24 29 35 22 16 12 7 3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 161 80 81 3 10 4 2 3 7 12 5 10 9 7 16 9 12 15 15 5 7 5 5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 182 82 100 2 11 7 11 16 4 10 6 10 9 6 9 5 15 17 7 11 9 9 8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 409 179 230 0 0 0 1 0 0 1 1 4 11 17 20 38 65 103 67 50 23 7 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 521 229 292 0 0 0 0 0 0 0 3 2 9 23 52 50 70 127 84 73 21 5 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 009 559 450 0 0 1 1 44 43 60 62 105 119 109 113 86 111 91 50 12 1 0 1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 827 321 506 0 8 15 23 60 28 26 25 33 68 56 88 104 89 94 45 29 17 13 6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 42 13 29 1 2 0 1 0 1 2 1 0 4 3 0 3 3 9 7 2 2 0 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 111 54 57 0 0 1 6 10 3 0 2 2 5 5 10 7 19 22 6 8 5 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 337 185 152 0 0 0 0 1 1 5 20 32 45 44 40 42 34 22 25 16 9 1 0 0
Dorzalgie (M54) 1 156 437 719 0 0 6 12 19 10 10 29 61 83 73 87 77 119 151 147 98 104 60 10 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 630 352 278 0 7 14 6 15 13 12 16 25 67 56 84 86 90 72 40 21 1 3 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 367 128 239 0 1 6 6 8 13 5 10 14 23 32 28 23 36 54 35 28 25 15 5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 644 255 389 20 48 19 12 26 34 39 30 40 33 37 32 34 47 62 32 35 34 20 9 1
Selhání ledvin (N17-N19) 219 114 105 0 0 0 0 0 4 1 3 7 4 6 12 11 26 26 41 25 24 22 5 2
Urolitiáza (N20-N23) 506 364 142 0 0 1 2 9 17 28 36 51 55 39 49 44 49 51 34 28 8 4 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 919 238 681 2 7 13 14 28 19 22 16 30 59 49 51 63 76 101 78 91 73 77 45 5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 408 408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 13 35 88 128 87 32 14 3 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 588 588 0 1 63 95 31 40 33 19 25 27 24 22 24 24 41 47 36 19 11 6 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 146 22 124 0 0 0 1 5 11 12 12 19 27 11 18 7 10 8 2 1 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 200 0 200 0 0 0 0 14 33 14 24 36 37 23 9 3 3 3 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 683 0 683 0 0 1 3 9 10 22 32 60 166 117 118 44 30 30 16 11 12 2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 751 4 1 747 0 1 0 3 24 98 188 195 239 212 122 123 119 124 145 81 56 16 4 1 0
Lékařský potrat (O04) 553 0 553 0 0 0 0 32 86 111 93 110 111 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 534 0 534 0 0 0 0 17 63 117 139 134 61 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 639 0 639 0 0 0 0 29 93 208 174 114 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 203 0 203 0 0 0 0 9 37 62 61 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 056 0 3 056 0 0 0 0 81 464 925 1 004 493 85 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 947 0 947 0 0 0 0 34 111 266 311 178 44 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 26 0 26 0 0 0 0 4 4 9 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 91 40 51 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 100 59 41 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 340 194 146 29 65 118 41 24 6 8 2 7 11 9 3 4 5 4 1 3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 255 130 125 0 0 1 14 13 3 1 5 6 14 11 15 29 33 36 28 19 16 7 4 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 547 196 351 3 8 55 79 71 32 36 29 24 43 17 18 23 19 25 20 12 15 14 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 55 33 22 1 0 0 1 0 1 3 1 1 5 3 4 6 7 4 9 6 2 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 315 641 674 55 142 57 84 90 22 26 33 27 47 40 43 41 81 105 111 95 101 77 35 3
Nitrolební poranění (S06) 1 161 728 433 13 83 72 61 92 71 73 59 68 82 49 54 44 78 69 46 40 53 32 20 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 473 287 186 30 83 31 26 36 33 25 11 25 18 23 18 14 11 15 13 15 20 18 8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 461 204 257 1 16 72 55 12 8 15 15 22 16 22 21 26 40 49 28 21 12 7 3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 548 163 385 1 2 3 1 3 3 1 2 7 3 9 10 15 30 47 53 57 92 124 75 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 537 290 247 0 10 15 21 15 24 29 39 46 49 46 39 43 48 43 32 15 15 5 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 083 1 897 1 186 2 43 95 107 161 208 215 197 231 253 204 201 169 202 186 161 125 132 124 60 7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 119 81 38 7 44 5 4 7 3 3 6 8 6 4 6 5 4 1 2 0 3 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 298 141 157 4 30 7 16 28 26 23 26 29 18 19 11 14 10 9 8 7 8 4 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 193 86 107 0 2 0 1 0 0 4 4 7 5 8 15 13 21 42 29 22 14 6 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 94 51 43 0 0 2 2 4 3 5 3 15 10 15 11 6 8 8 1 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 150 83 67 6 32 16 7 11 1 8 5 12 9 9 9 4 7 4 5 2 2 0 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 562 274 288 14 30 13 13 20 10 6 15 20 32 24 31 39 72 63 60 34 38 19 7 2
Řízení antikoncepce (Z30) 73 3 70 0 0 0 0 0 3 4 8 20 29 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 614 2 389 2 225 4 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 272 152 120 0 2 1 1 0 1 2 2 3 13 6 11 20 47 66 40 32 16 8 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4 560 1 066 3 493 2 39 40 31 55 198 555 827 826 432 174 145 153 227 286 230 162 100 57 19 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 67 431 29 205 38 224 5 279 2 090 1 903 1 386 1 925 2 657 4 071 4 503 4 552 4 062 3 144 3 348 3 451 4 745 5 927 4 789 3 527 2 862 2 121 952 137
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,4 0,4 0,5 3,1 3,3 1 0,8 0,7 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,7 0,2 0,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,5 0,7 2,1 1,7 0,9 1,1 1 1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,8 0,6 1,3 1,7 1,5 3,8
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,5 0
Septikémie (A40-A41) 0,6 0,6 0,5 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1 2,1 2,3 4,5 3,6 4 7,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,7 1,8 1,6 4,2 2,7 2,5 1,3 1,5 1,8 1,8 1,7 1,2 0,9 1,3 1,8 1,2 1,4 1,3 1,8 2,5 2,6 4,6 8,9 3,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,7 1,6 2,1 3 3,2 3,7 2,3 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,3 1,5 2,1 1,4 0,7 0,4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7 0,7 1,1 1,2 1,1 2,3 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,9 1,2 0,9 1,4 1,6 1,3 1,8 1,3 0,8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 1,5 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1 0,9 1,5 1,8 1,1 0,5 3,8
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 1,2 1,7 2,5 2,8 1,9 1,1 2 3,8
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,9 2,2 1,7 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,6 0,2 0,5 0,8 1,2 2,2 3,1 3 5,1 6,5 6,5 5,7 7,2 7 3,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 2 3,7 1,8 0,4 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 1,7 2,4 2,5 1 0,8 0,8 1 1,1 1,1 1,5 1,7 1,8 2 2,7 2,5 3,2 3,5 4,1 3,4 3,3 3,2 2,5 0
Anémie (D50-D64) 0,7 0,5 0,8 0,4 0,3 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 1,1 2 2,6 4,2 8 12,4 26,5
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0 0,7 0,5 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,2 1,4 1,1 0 0,1 0,4 0,8 0,6 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 1,1 1 2 1,8 2,6 3,2 3,8 5,8 5,1 3 3,8
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,6 2 3,3 2,9 8,5 3,4 2,6 1,5 0,9 1,1 0,9 1,2 1,6 1,5 1,5 2,1 1,7 3 3,8 6 8,9 11,9 22,9 30,3
Demence (F00-F03) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,9 2,3 3,8 4,5 7,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,8 1,1 0,4 0 0 0 0,3 1,3 1 0,8 0,7 1,2 1,4 1,6 0,9 0,7 0,7 0,6 0,3 0 0,2 0,2 0 3,8
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0,1 0,6 2,1 1,3 0,8 0,5 0,3 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1 0,7 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 1,7 1,5 0,2 0,3 2,3 5 3,8 1,7 1,6 1,4 1,5 1,5 1,9 1,1 1,3 0,4 0,7 1 1,2 2,1 2,1 2,5 3,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 1,5 1,3 0,5 3,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,9 1,2 0,7 0,4 1 0,9 1,2 1,5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1,2 0,9 0,7 1,2 0,9 1 1,5 1,9 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,3 1,5 3,1 2,8 4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,8 2,9 2,7 1 1,3 1,2 1,8 1,6 1,4 1,8 1,8 2,8 2,6 3,3 3,7 4,1 3,7 4,1 4,2 5,2 3,5 2,3 3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,9 0,3 0,9 1,5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,9 0,9 0,9 0 1 1,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 0,5 0,3 0,6 0,4 1,1 1,7 1,8 2,5 2,4 2,2 1,1 0,5 3,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,1 1,2 1,1 1,3 1,5 1,7 0,5 0,7 0,6 0,4 0,6 0,6 0,8 1 1,2 1,6 1,5 1,5 2,3 3,2 1,3 1,7 1,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0,7 1,1 0 0,1 0 0,2 0,6 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 0,9 1,1 1,3 3,1 3,2 6,1 6,4 8,9 3,8
Angina pectoris (I20) 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,5 0,8 1,5 1,8 1,6 2,3 2,7 2,5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,6 2,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,3 1,5 1,9 3,8 3,6 4,6 5 7,3 7,6 9,4 7,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 1,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1,8 1,7 2,3 3,6 5 4,3 5,1 5 7,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,5 0,7 1,2 1,1 2 3,4 3 3 3,5 3,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,8 3,2 2,5 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,8 1,4 2,1 3,9 4,4 5,9 9,9 13,9 15 18 14,9 11,4
Selhání srdce (I50) 2 2,1 1,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,5 1,2 2,1 3,7 6,6 8,7 16,9 27,3 35,3 49,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,1 3,2 3 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,8 1 1,7 3,4 4,3 7,4 9,3 13,4 19,6 28,3 40,8 34,1
Ateroskleróza (I70) 1,3 1,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,6 2,9 4,6 4,7 5,7 4,7 5,7 6,5 18,9
Varixy dolních končetin (I83) 1,8 1,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0,9 1,6 2,2 3 2,6 3,2 2,9 3 3 1,9 1,1 1 1,9 1,5 7,6
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,9 2,2 1,5 0,4 0,9 1,2 1,6 1,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1,4 1,5 2,5 3,4 4,6 6,4 5,3 9,5 11,4 7,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 1,4 1,2 10,2 11,2 4,2 1,4 1,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 2,1 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 2,1 1,4 4,2 3,4 1,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,5 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 2,9 3,8 6,3 9,8 18 18,4 72
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,8 0,8 0,8 11,9 4,4 1,5 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 1,4 1,7 2,4 4,6 9,4 7,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,4 1,6 1,2 0,2 15,8 8,5 1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 1,1 0,8 0,2 0,5 0,9 0,6 1,4 1,2 0,9 1,3 1 1,3 1 1,2 0,9 1,1 0,9 0,9 0,4 0,3 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 1,1 0,8 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,9 2,2 2,8 3,7 4,4 4 3,2 2 0
Astma (J45-J46) 0,6 0,7 0,5 6,5 4,5 2,1 1,5 0,6 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,7 0,8 0,8 0,5 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,9 1,1 0,7 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,7 1,4 1,8 1,9 2,3 2,2 2,6 3,8 2,5 3,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,5 0,5 0,5 0 0,2 0,4 1,3 2 1,2 0,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,3 0,2 0,6 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,3 0,1 0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,2 0 0,1 0,2 0 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 1 1,3 1 3,8
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,9 1,7 2,3 1,7 3 3,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 1,1 1,5 0,4 0,3 0,4 0,7 1,2 1,8 1,3 1,3 1 1,1 1 1 1,3 1,1 1,5 1,9 3,3 4 5,7 5,5 3,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 1,2 1,1 0 0,1 1,6 3,3 3,4 2,3 1,9 1,5 1 1 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,4 0,5 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 3,3 0,4 2,1 1,7 1,2 0,2 0,5 0,6 0,8 0,8 1,5 1,8 2,3 2,4 2,6 3,1 3,2 3,4 3,3 3,3 1,1 0 7,6
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,7 1,7 1,7 0 0,3 0,4 0,1 0,2 0,7 0,7 1 2,1 2 2,4 2,8 2,5 2,8 2,9 3,1 2,4 2,5 0,9 1,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,3 0,9 0,5 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0 0,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 1,5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,4 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,6 0,9 1 1,9 3 2 3,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1,2 1,8 1,9 2,5 3,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1,2 0,8 0 0,5 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,4 1,3 1,5 1,4 1,9 1,2 1,5 1 1,3 1 1,7 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,6 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,9 0,7 1,1 1 1,4 2,4 3,2 1,5 3,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,4 0,4 0,7 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,1 1,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,3 1,8 2,8 0 0 0 0 0,5 0,7 1,2 1,6 2,2 1,9 3,1 3,3 3,6 4,1 4 4,7 4,4 4,8 5,3 6 7,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,7 0,7 1,2 1,6 1,9 2,1 3,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,8 0,4 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 0,8 0,9 1 1 1,5 1,2 1,1 0,9 3 3,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0,9 1,2 1,8 2,8 4 3,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 1 0,7 0,4 1 0,8 0,2 1,1 1,4 0,8 0,7 0,5 0,4 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1 1,2 1,4 1,3 1,5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,8 0,9 2,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 0,5 0,8 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 0,9 1 1,7 4 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,7 1,5 2,2 3,3 3,2 3,9 2,6 1,3 0,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,2 1,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,9 2 2,3 4 4 5,6 2,4 0,9 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,3 2,6 2 0 0 0 0 2,2 1,8 2,1 2,1 3 3,1 3,7 4,1 3,4 3,7 2,9 2,4 0,9 0,1 0 0,5 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,9 1,5 2,3 0 0,4 0,6 1,1 3 1,2 0,9 0,9 0,9 1,8 1,9 3,2 4,1 3 3 2,1 2,2 1,9 2,5 3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0,5 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0,3 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,6 0,7 0,3 0,6 0,6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,8 0,9 0,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,9 1,2 1,5 1,4 1,6 1,1 0,7 1,2 1,2 1 0,2 0 0
Dorzalgie (M54) 2,6 2 3,2 0 0 0,2 0,6 0,9 0,4 0,4 1 1,7 2,2 2,5 3,1 3 3,9 4,8 7 7,6 11,9 11,4 5 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 1,6 1,2 0 0,4 0,5 0,3 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7 1,8 1,9 3 3,4 3 2,3 1,9 1,6 0,1 0,6 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,8 0,6 1,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 1,1 1 0,9 1,2 1,7 1,7 2,2 2,9 2,8 2,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,5 1,2 1,7 4,2 2,6 0,7 0,6 1,3 1,4 1,4 1 1,1 0,9 1,3 1,2 1,3 1,6 2 1,5 2,7 3,9 3,8 4,5 3,8
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,9 0,8 1,9 1,9 2,7 4,2 2,5 7,6
Urolitiáza (N20-N23) 1,1 1,7 0,6 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1 1,2 1,4 1,4 1,3 1,8 1,7 1,6 1,6 1,6 2,2 0,9 0,8 0,5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,1 1,1 3 0,4 0,4 0,5 0,7 1,4 0,8 0,8 0,5 0,8 1,6 1,7 1,8 2,5 2,5 3,2 3,7 7 8,3 14,6 22,4 18,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,4 2,9 4,1 4,1 2,5 1,6 0,6 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 2,7 0 0,2 3,4 3,7 1,5 2 1,4 0,7 0,9 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 1,4 1,5 1,7 1,5 1,3 1,1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,1 0,6 0 0 0 0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,7 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0,7 1,4 0,5 0,8 1 1 0,8 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 3 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,8 1,1 1,7 4,4 4 4,2 1,7 1 1 0,8 0,9 1,4 0,4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4 0 7,8 0 0,1 0 0,1 1,2 4 6,6 6,6 6,8 5,6 4,2 4,4 4,7 4,1 4,6 3,8 4,3 1,8 0,8 0,5 0
Lékařský potrat (O04) 1,3 0 2,5 0 0 0 0 1,6 3,5 3,9 3,2 3,1 2,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,2 0 2,4 0 0 0 0 0,8 2,6 4,1 4,7 3,8 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,5 0 2,9 0 0 0 0 1,4 3,8 7,3 5,9 3,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0,4 1,5 2,2 2,1 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,9 0 13,6 0 0 0 0 4 19,1 32,5 34,2 13,9 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,2 0 4,2 0 0 0 0 1,7 4,6 9,3 10,6 5 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,2 0,2 0,2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 0,3 0,2 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 0,9 0,7 6,1 3,6 4,6 1,9 1,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0,7 0,6 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,8 1,3 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,2 0,9 1,6 0,6 0,4 2,1 3,7 3,5 1,3 1,3 1 0,7 1,1 0,6 0,6 0,9 0,6 0,8 0,9 0,9 1,7 2,7 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 0,2 0,2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 3 3 11,5 7,8 2,2 4 4,4 0,9 0,9 1,1 0,8 1,2 1,4 1,5 1,6 2,7 3,3 5,3 7,4 11,5 14,6 17,4 11,4
Nitrolební poranění (S06) 2,6 3,4 1,9 2,7 4,5 2,8 2,9 4,5 2,9 2,6 2 1,9 2,2 1,7 1,9 1,7 2,6 2,2 2,2 3,1 6,1 6,1 9,9 7,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,1 1,3 0,8 6,3 4,5 1,2 1,2 1,8 1,4 0,9 0,4 0,7 0,5 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 1,2 2,3 3,4 4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0,9 1,1 0,2 0,9 2,8 2,6 0,6 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 0,8 0,8 1 1,3 1,6 1,3 1,6 1,4 1,3 1,5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,8 1,7 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 1 1,5 2,5 4,4 10,5 23,5 37,3 37,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,2 1,3 1,1 0 0,5 0,6 1 0,7 1 1 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 1,7 1,6 1,4 1,5 1,2 1,7 0,9 1,5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 8,8 5,3 0,4 2,4 3,7 5,1 7,9 8,5 7,5 6,7 6,5 6,7 7 7,2 6,6 6,7 5,9 7,6 9,7 15,1 23,5 29,8 26,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 0,4 0,2 1,5 2,4 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,3 0,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,7 0,7 0,8 1,6 0,3 0,8 1,4 1,1 0,8 0,9 0,8 0,5 0,7 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,8 0,5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,4 0,4 0,5 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,7 1,3 1,4 1,7 1,6 1,1 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 0,3 1,3 1,7 0,6 0,3 0,5 0 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,5 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,3 1,3 1,3 2,9 1,6 0,5 0,6 1 0,4 0,2 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1 1,5 2,4 2 2,8 2,6 4,3 3,6 3,5 7,6
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,5 11 9,9 962,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,7 0,5 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,8 1,6 2,1 1,9 2,5 1,8 1,5 0,5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,4 4,9 15,6 0,4 2,1 1,6 1,5 2,7 8,1 19,5 28,1 23,3 11,4 6 5,2 6 7,5 9,1 10,9 12,5 11,4 10,8 9,4 7,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 153,2 135,1 170,7 1 101,4 114,3 74,2 65,6 95 109,2 142,9 153,3 128,6 106,8 108,1 120,3 135,2 157,4 187,9 227,3 273 326,8 402,3 473,2 518,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)