8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 211 108 103 16 80 31 10 10 6 4 5 4 5 1 3 3 1 5 5 9 10 3 0 0
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 125 50 75 8 15 12 6 13 3 3 4 5 5 7 3 3 7 2 6 5 11 4 2 1
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 10 5 5 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 110 49 61 2 2 1 0 1 0 1 0 2 2 2 1 3 18 17 12 12 16 10 5 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 519 259 260 11 33 27 23 33 20 16 25 15 23 29 22 21 25 46 44 40 43 14 8 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 158 99 59 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 6 16 14 35 25 20 22 12 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 122 67 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 17 20 24 25 18 6 4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 114 58 56 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 10 16 22 15 21 13 5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 206 1 205 0 0 0 0 0 0 1 1 4 9 19 21 13 31 36 38 19 9 5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 46 0 46 0 0 0 0 0 0 1 5 2 1 3 3 0 8 8 7 8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 2 2 3 0 1 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 15 21 33 19 10 5 2 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 137 90 47 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 8 10 14 25 35 17 10 9 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 523 261 262 0 1 3 2 2 4 5 3 13 24 22 47 48 77 92 78 60 25 15 2 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 29 4 25 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 1 1 3 1 6 3 2 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 37 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 6 10 8 6 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 255 0 255 0 0 0 0 0 2 0 6 19 74 73 47 6 9 10 5 4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 663 322 341 2 3 8 16 14 13 21 16 24 32 51 41 57 87 91 80 53 34 14 6 0
Anémie (D50–D64) 145 55 90 0 0 1 2 1 0 2 1 2 4 7 10 7 9 14 18 17 23 20 7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 66 36 30 1 8 6 1 3 2 2 0 3 0 4 0 2 2 6 5 11 3 4 3 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 238 135 103 0 2 8 10 9 7 5 9 11 10 8 17 18 22 22 28 21 17 8 5 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 664 280 384 20 102 61 28 22 10 16 8 15 21 30 22 14 46 48 36 59 44 40 19 3
Demence (F00–F03) 61 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 9 11 14 12 3 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 211 136 75 0 0 0 6 20 14 14 19 23 22 27 24 11 13 11 2 3 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 131 90 41 0 0 0 0 13 26 23 29 14 9 6 3 1 3 1 1 1 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 215 118 97 0 0 1 1 8 12 32 25 25 28 29 10 14 15 8 3 0 3 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 95 30 65 0 0 0 0 3 6 5 7 7 9 7 15 17 7 6 0 5 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 501 228 273 1 10 19 34 48 41 38 28 40 38 38 45 25 30 23 8 16 9 9 0 1
Alzheimerova nemoc (G30) 60 19 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 15 16 11 3 1
Roztroušená skleróza (G35) 40 16 24 0 0 0 0 1 1 2 3 6 3 3 8 3 7 1 2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 225 122 103 1 9 8 17 18 10 11 11 13 23 14 17 8 12 18 16 7 9 3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 134 64 70 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 4 4 4 18 22 16 20 19 13 7 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 632 350 282 0 3 13 28 25 10 12 10 33 40 53 60 61 74 71 61 29 29 12 6 2
Katarakta (H25–H26, H28) 21 8 13 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 1 1 5 2 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 601 266 335 0 20 25 11 15 9 9 14 22 27 26 33 51 75 89 81 54 33 4 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 538 229 309 7 21 33 14 11 7 11 18 18 25 33 44 40 57 59 58 42 30 9 1 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 249 113 136 0 0 0 1 4 0 2 1 4 7 9 16 20 24 37 44 34 19 17 7 3
Angina pectoris (I20) 149 100 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 14 23 27 28 25 10 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 399 250 149 0 0 0 0 0 0 1 1 6 16 21 27 55 79 60 45 46 23 15 2 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 556 359 197 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 20 28 51 82 94 98 83 45 31 14 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 155 70 85 0 0 0 0 0 3 1 3 4 4 5 6 11 19 22 16 26 15 13 7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 872 476 396 0 0 0 3 1 5 13 8 17 25 23 36 53 87 145 176 124 84 55 12 5
Selhání srdce (I50) 634 338 296 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 10 13 26 49 82 95 103 112 82 36 13
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 774 380 394 1 0 0 0 2 2 4 6 8 13 28 23 54 82 118 115 116 91 78 29 4
Ateroskleróza (I70) 411 258 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 11 34 66 85 76 47 28 41 13 2
Varixy dolních končetin (I83) 431 145 286 0 0 0 0 0 4 11 14 32 63 55 63 52 45 45 26 9 6 2 3 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 397 242 155 0 5 16 14 12 7 12 5 4 9 17 21 28 48 53 47 45 24 26 4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 430 221 209 28 137 67 24 21 15 19 18 14 8 4 7 7 8 6 11 11 15 9 1 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 538 274 264 17 44 12 6 2 6 5 9 5 11 19 21 26 36 56 48 74 51 57 27 6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 300 177 123 68 88 17 8 3 2 1 1 1 2 3 3 3 7 10 15 19 24 17 5 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 453 237 216 0 209 153 31 10 15 8 6 5 6 4 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 363 194 169 0 5 12 11 22 17 18 39 29 41 31 32 31 21 26 18 7 2 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 298 149 149 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 23 45 61 51 34 41 22 3 1
Astma (J45–J46) 74 31 43 0 9 11 11 0 2 1 2 2 3 0 4 5 3 7 6 3 5 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 294 156 138 0 2 1 2 3 3 5 6 6 5 8 3 27 31 47 41 34 33 21 13 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 83 45 38 1 6 14 11 10 4 7 6 4 1 3 4 1 4 3 2 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 71 39 32 1 3 4 2 2 5 6 5 8 4 5 3 4 3 8 4 2 1 1 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 67 33 34 0 0 0 1 2 1 6 1 4 8 2 1 5 10 11 5 5 3 2 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 114 73 41 0 0 0 0 0 1 2 5 2 4 11 10 10 19 9 10 17 6 8 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 244 105 139 0 3 7 8 12 14 13 8 8 13 11 10 14 12 25 21 27 22 15 1 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 259 142 117 0 2 23 40 41 25 18 11 12 11 10 18 13 12 9 7 5 1 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 398 365 33 4 22 7 6 3 11 6 12 16 35 25 32 37 48 45 32 36 17 4 0 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 355 174 181 0 7 11 3 1 3 7 16 29 32 36 38 42 26 36 35 20 7 2 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 102 38 64 0 0 3 4 8 10 11 18 4 7 6 4 7 3 3 4 2 6 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 33 15 18 0 0 0 1 1 2 2 0 3 1 3 2 3 3 3 4 4 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 101 46 55 0 2 5 1 2 5 3 0 2 9 5 7 5 3 10 16 10 8 7 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 91 39 52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 3 1 15 20 15 9 11 4 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 218 124 94 1 1 1 3 1 10 18 19 16 23 20 20 18 25 12 12 5 5 6 1 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 122 55 67 0 6 9 10 2 0 1 1 1 4 1 4 8 7 11 22 12 16 4 2 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 57 36 21 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 6 10 10 11 7 3 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 71 35 36 1 0 0 0 1 0 0 6 2 4 4 8 8 12 14 6 4 0 0 1 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 524 209 315 0 0 0 4 7 6 14 24 36 48 42 50 34 49 84 60 28 12 21 4 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 120 54 66 0 0 1 0 1 0 1 5 5 4 8 9 3 16 15 21 16 5 5 5 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 170 113 57 0 0 3 1 1 4 1 7 6 15 11 16 18 17 25 15 14 8 8 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 129 66 63 1 2 2 2 1 3 6 6 4 9 3 7 8 10 20 16 7 15 5 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 215 145 70 1 9 13 10 18 10 12 9 18 15 10 13 9 17 24 6 10 8 3 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 134 68 66 0 1 3 4 10 5 7 7 2 4 5 8 15 14 14 14 8 8 5 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 138 66 72 3 9 12 11 8 3 4 5 8 1 5 10 4 12 9 6 7 11 7 3 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 226 106 120 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 7 17 19 33 47 44 28 17 2 1 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 244 112 132 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 10 17 24 30 52 57 35 10 4 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 404 218 186 0 0 0 3 23 22 12 30 26 59 47 49 37 38 28 14 12 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 383 122 261 1 1 5 11 20 18 13 19 18 23 29 39 38 44 46 23 20 12 2 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 15 2 13 0 0 0 2 1 2 0 1 0 2 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 134 61 73 0 1 2 3 0 0 0 2 4 8 7 15 20 13 15 21 19 3 0 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 142 79 63 0 0 0 1 0 3 3 4 10 18 23 22 11 12 13 9 6 6 0 1 0
Dorzalgie (M54) 332 136 196 0 1 2 2 9 5 6 9 15 17 24 31 35 36 38 29 28 19 17 7 2
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 421 216 205 0 9 6 8 4 5 13 8 27 46 43 57 56 50 37 29 16 5 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 132 56 76 0 1 0 2 3 3 2 2 5 8 10 11 11 20 7 16 7 14 6 4 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 302 111 191 9 35 12 5 22 11 9 10 7 8 14 12 16 25 37 26 23 12 7 2 0
Selhání ledvin (N17–N19) 148 78 70 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 4 8 18 21 23 23 19 19 3 2
Urolitiáza (N20–N23) 302 212 90 0 0 0 2 3 11 16 18 20 24 32 31 28 35 42 22 8 6 4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 666 176 490 3 3 9 6 21 9 12 11 18 37 51 39 45 54 75 70 66 59 51 25 2
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 11 20 29 30 18 6 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 320 320 0 0 18 45 22 24 16 11 10 16 23 17 12 21 18 24 17 15 4 6 1 0
Nemoci prsu (N60–N64) 55 7 48 0 0 0 0 6 4 4 4 5 8 4 6 3 7 2 0 1 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 98 0 98 0 0 0 1 10 17 19 7 15 12 7 5 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 506 0 506 0 0 1 1 8 16 16 21 39 105 97 107 28 22 16 10 10 4 4 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 1 288 0 1 288 0 0 0 4 21 38 89 87 117 158 131 112 102 130 128 104 48 15 2 2 0
Lékařský potrat (O04) 191 0 191 0 0 0 0 15 31 28 28 19 63 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 458 0 458 0 0 0 0 16 54 108 123 98 52 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 459 0 459 0 0 0 0 44 112 113 107 71 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 125 0 125 0 0 0 0 12 29 39 24 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1 609 0 1 609 0 0 0 0 62 283 502 470 244 45 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 503 0 503 0 0 0 0 18 64 146 157 83 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 9 0 9 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 104 53 51 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 49 23 26 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 195 120 75 12 47 51 19 6 6 10 5 6 5 8 5 0 6 6 2 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 170 98 72 0 0 0 2 5 1 1 0 5 11 19 16 19 15 24 20 14 5 8 5 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 505 183 322 1 13 63 79 69 35 32 29 27 27 17 16 12 17 25 14 11 11 6 0 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 48 26 22 1 2 1 0 1 0 0 3 2 3 0 2 2 4 7 8 6 5 0 0 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 1 133 559 574 21 81 50 83 78 25 14 20 28 36 33 38 50 72 115 106 106 85 65 23 4
Nitrolební poranění (S06) 613 385 228 1 10 21 27 52 47 44 32 35 42 28 25 26 33 47 31 35 32 30 14 1
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 354 217 137 11 39 38 36 33 27 20 17 18 16 10 15 5 14 16 10 5 4 13 4 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 257 123 134 0 10 58 54 8 4 4 6 5 7 6 13 17 15 15 15 9 4 5 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 318 107 211 0 0 1 1 2 1 1 4 2 3 4 8 19 12 27 26 38 68 62 29 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 254 133 121 0 4 2 6 9 8 9 15 17 21 23 16 21 27 31 20 13 5 3 2 2
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 1 211 783 428 0 17 38 54 75 77 79 67 90 97 85 100 60 75 76 61 58 45 46 8 3
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 59 42 17 1 25 2 0 1 2 2 2 4 3 3 4 2 1 2 1 3 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 149 66 83 1 20 5 7 25 6 14 11 8 6 7 14 5 3 6 2 1 3 4 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 129 64 65 0 1 1 1 1 2 1 2 5 2 5 7 11 17 20 15 17 9 9 2 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 32 13 19 0 0 1 0 1 2 3 1 3 4 3 2 1 2 2 1 1 3 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 56 34 22 2 9 5 5 3 2 1 0 7 3 3 4 2 2 3 2 1 1 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 94 48 46 10 15 6 8 17 2 2 3 1 4 5 4 3 6 1 4 0 2 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 46 0 46 0 0 0 0 0 1 4 7 11 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2 522 1 255 1 267 2 522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 302 162 140 0 3 2 0 1 3 4 2 5 10 9 23 30 42 63 62 23 15 4 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 3 532 905 2 627 8 16 27 21 62 187 404 559 513 337 160 150 140 195 238 212 157 86 41 18 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 41 299 17 500 23 799 2 953 1 264 1 118 919 1 274 1 599 2 308 2 492 2 334 2 378 2 028 2 210 2 242 3 019 3 654 3 220 2 586 1 871 1 282 453 95
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,7 0,7 0,7 5,8 7,2 1,9 0,7 0,7 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0,9 1,6 0,9 0 0
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,4 0,3 0,5 2,9 1,4 0,7 0,4 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 1,8 1,2 1,8 5,2
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,4 0,3 0,4 0,7 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,9 0,8 0,8 1,2 2,6 3 4,5 15,7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,8 1,8 1,7 4 3 1,7 1,6 2,4 1,3 0,8 1,3 0,7 0,9 1,4 1,1 1,1 1,2 2,2 3 3,9 7 4,1 7,2 5,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,5 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,9 0,7 1,7 1,7 2 3,6 3,6 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,9 1 1,2 1,7 1,8 1 1,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,5 1,5 3,4 3,8 4,5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1 0,7 1,5 1,7 2,5 1,9 1,5 1,5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0 0,4 0,4 0,5 0,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0,9 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1 1,6 1,3 1 0,8 0,6 0,9 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 0,7 1,2 2,3 1,7 1,6 2,7 1,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,8 1,8 1,7 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,6 0,9 1 2,3 2,6 3,7 4,4 5,2 5,9 4,1 4,4 1,8 0
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0 0 0 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 0,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,9 2,9 3,5 2,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,2 2,2 2,3 0,7 0,3 0,5 1,1 1 0,8 1,1 0,8 1,1 1,3 2,4 2 3,1 4,2 4,4 5,4 5,2 5,6 4,1 5,4 0
Anémie (D50–D64) 0,5 0,4 0,6 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7 1,2 1,7 3,8 5,9 6,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,3 1,1 0,5 1,2 2,7 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 0,8 0,9 0,7 0 0,2 0,5 0,7 0,7 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,8 1 1,1 1,1 1,9 2 2,8 2,4 4,5 5,2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,2 1,9 2,6 7,3 9,2 3,8 1,9 1,6 0,7 0,8 0,4 0,7 0,8 1,4 1,1 0,8 2,2 2,3 2,4 5,8 7,2 11,8 17,1 15,7
Demence (F00–F03) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,6 1,1 2,3 3,6 2,7 10,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 0,9 0,5 0 0 0 0,4 1,5 0,9 0,7 1 1,1 0,9 1,3 1,2 0,6 0,6 0,5 0,1 0,3 0,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0 1 1,7 1,2 1,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,7 0,8 0,6 0 0 0,1 0,1 0,6 0,8 1,7 1,3 1,2 1,1 1,4 0,5 0,8 0,7 0,4 0,2 0 0,5 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0,9 0,3 0,3 0 0,5 0,2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,7 1,6 1,8 0,4 0,9 1,2 2,4 3,6 2,7 2 1,5 1,9 1,5 1,8 2,2 1,4 1,4 1,1 0,5 1,6 1,5 2,7 0 5,2
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 1,5 2,6 3,3 2,7 5,2
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0,8 0,7 0,4 0,8 0,5 1,2 1,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 0,7 0,8 0,4 0,6 0,9 1,1 0,7 1,5 0,9 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,9 1,1 1,1 2 3,1 3,8 6,3 5,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,1 2,4 1,9 0 0,3 0,8 1,9 1,9 0,7 0,6 0,5 1,5 1,6 2,5 2,9 3,3 3,5 3,4 4,1 2,8 4,7 3,6 5,4 10,5
Katarakta (H25–H26, H28) 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,8 0,6 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 2 1,8 2,2 0 1,8 1,6 0,8 1,1 0,6 0,5 0,7 1 1,1 1,2 1,6 2,8 3,6 4,3 5,4 5,3 5,4 1,2 2,7 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,8 1,6 2,1 2,5 1,9 2 1 0,8 0,5 0,6 0,9 0,8 1 1,6 2,1 2,2 2,7 2,8 3,9 4,1 4,9 2,7 0,9 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,8 0,8 0,9 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,2 1,8 3 3,3 3,1 5 6,3 15,7
Angina pectoris (I20) 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,9 2,4 1,6 0,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,3 1,7 1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,3 3 3,8 2,9 3 4,5 3,8 4,4 1,8 10,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,9 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,9 1,4 2,8 3,9 4,5 6,6 8,1 7,4 9,2 12,6 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 1,1 1,1 2,5 2,5 3,8 6,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,9 3,3 2,6 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,7 0,4 0,8 1 1,1 1,8 2,9 4,2 7 11,8 12,1 13,7 16,3 10,8 26,2
Selhání srdce (I50) 2,1 2,3 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 1,4 2,3 3,9 6,4 10,1 18,3 24,3 32,3 68,1
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,6 2,6 2,6 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,3 1,1 2,9 3,9 5,7 7,7 11,3 14,9 23,1 26,1 20,9
Ateroskleróza (I70) 1,4 1,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,8 3,2 4,1 5,1 4,6 4,6 12,1 11,7 10,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 1 1,9 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,7 1,5 2,5 2,6 3,1 2,8 2,2 2,2 1,7 0,9 1 0,6 2,7 5,2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,3 1,7 1 0 0,5 1 1 0,9 0,5 0,6 0,3 0,2 0,4 0,8 1 1,5 2,3 2,5 3,2 4,4 3,9 7,7 3,6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,5 1,5 1,4 10,2 12,4 4,2 1,7 1,6 1 1 0,9 0,7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 1,1 2,5 2,7 0,9 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,8 1,9 1,8 6,2 4 0,7 0,4 0,1 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,9 1 1,4 1,7 2,7 3,2 7,2 8,3 16,9 24,3 31,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 1,2 0,8 24,7 7,9 1,1 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,9 3,9 5 4,5 15,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,5 1,6 1,4 0 18,9 9,5 2,1 0,7 1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,2 1,3 1,1 0 0,5 0,7 0,8 1,6 1,1 1 2 1,4 1,6 1,5 1,6 1,7 1 1,2 1,2 0,7 0,3 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 1 1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 1,2 2,2 2,9 3,4 3,3 6,7 6,5 2,7 5,2
Astma (J45–J46) 0,2 0,2 0,3 0 0,8 0,7 0,8 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,8 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 1 1,1 0,9 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 1,5 1,5 2,3 2,8 3,3 5,4 6,2 11,7 15,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,8 0,7 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,6 0 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,9 0,4 0,7 1,7 1 2,4 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 0,8 0,7 0,9 0 0,3 0,4 0,6 0,9 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 1,2 1,4 2,6 3,6 4,4 0,9 0
Nemoci appendixu (K35–K38) 0,9 1 0,8 0 0,2 1,4 2,8 3 1,6 1 0,6 0,6 0,4 0,5 0,9 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,3 2,5 0,2 1,5 2 0,4 0,4 0,2 0,7 0,3 0,6 0,7 1,4 1,2 1,6 2 2,3 2,2 2,1 3,5 2,8 1,2 0 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,2 1,2 1,2 0 0,6 0,7 0,2 0,1 0,2 0,4 0,8 1,4 1,3 1,7 1,9 2,3 1,2 1,7 2,3 2 1,1 0,6 3,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,4 0 0 0,2 0,3 0,6 0,7 0,6 0,9 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 1 0,3 0,9 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0 0,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,3 0,3 0,4 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,5 1,1 1 1,3 2,1 0,9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,7 1 1 0,9 1,8 1,2 2,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,7 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 1 1 0,7 0,9 0,9 1 1 1,2 0,6 0,8 0,5 0,8 1,8 0,9 5,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,4 0,4 0,4 0 0,5 0,6 0,7 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0,2 0,4 0,3 0,5 1,5 1,2 2,6 1,2 1,8 5,2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 0 0 0,9 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1,8 1,4 2,1 0 0 0 0,3 0,5 0,4 0,7 1,2 1,7 1,9 2 2,4 1,8 2,3 4 4 2,7 2 6,2 3,6 5,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,8 0,7 1,4 1,6 0,8 1,5 4,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,6 0,8 0,4 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,3 0,6 0,5 0,8 1 0,8 1,2 1 1,4 1,3 2,4 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,3 0,4 0,5 1 1,1 0,7 2,5 1,5 1,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,7 1 0,5 0,4 0,8 0,8 0,7 1,3 0,7 0,6 0,5 0,8 0,6 0,5 0,6 0,5 0,8 1,2 0,4 1 1,3 0,9 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,5 0,5 0,4 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8 1,3 1,5 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,5 0,5 0,5 1,1 0,8 0,7 0,8 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4 0 0,2 0,5 0,2 0,6 0,4 0,4 0,7 1,8 2,1 2,7 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 0,8 0,7 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,8 1 1,6 2,3 3 2,7 2,8 0,6 0,9 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 0,8 0,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,8 1,3 1,4 2,5 3,8 3,4 1,6 1,2 0,9 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 1,5 1,2 0 0 0 0,2 1,7 1,4 0,6 1,6 1,2 2,3 2,2 2,4 2 1,8 1,3 0,9 1,2 0,7 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,3 0,8 1,7 0,4 0,1 0,3 0,8 1,5 1,2 0,7 1 0,8 0,9 1,4 1,9 2,1 2,1 2,2 1,5 2 2 0,6 0,9 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,5 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 1,1 0,6 0,7 1,4 1,9 0,5 0 0,9 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 1,1 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 0 0,9 0
Dorzalgie (M54) 1,1 0,9 1,3 0 0,1 0,1 0,1 0,7 0,3 0,3 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5 1,9 1,7 1,8 1,9 2,7 3,1 5 6,3 10,5
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,4 1,5 1,4 0 0,8 0,4 0,6 0,3 0,3 0,7 0,4 1,3 1,8 2 2,8 3 2,4 1,8 1,9 1,6 0,8 0,3 0,9 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,4 0,4 0,5 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 1 0,3 1,1 0,7 2,3 1,8 3,6 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 0,8 1,3 3,3 3,2 0,7 0,3 1,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,7 0,6 0,9 1,2 1,8 1,7 2,2 2 2,1 1,8 0
Selhání ledvin (N17–N19) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 1 1,5 2,2 3,1 5,6 2,7 10,5
Urolitiáza (N20–N23) 1 1,4 0,6 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5 1,7 2 1,5 0,8 1 1,2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2,2 1,2 3,3 1,1 0,3 0,6 0,4 1,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,4 2,4 1,9 2,4 2,6 3,6 4,7 6,4 9,6 15,1 22,5 10,5
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 1 1,4 2 1,8 1 0,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1,1 2,2 0 0 1,6 2,8 1,5 1,8 1 0,6 0,5 0,7 0,9 0,8 0,6 1,1 0,9 1,2 1,1 1,5 0,7 1,8 0,9 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,7 0 0 0 0,1 0,7 1,1 1 0,4 0,7 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,7 0 3,4 0 0 0,1 0,1 0,6 1 0,8 1,1 1,8 4,1 4,6 5,2 1,5 1,1 0,8 0,7 1 0,7 1,2 0,9 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 4,3 0 8,6 0 0 0 0,3 1,6 2,5 4,7 4,5 5,5 6,2 6,2 5,5 5,5 6,2 6,2 7 4,7 2,5 0,6 1,8 0
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 1,3 0 0 0 0 1,1 2 1,5 1,5 0,9 2,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,5 0 3,1 0 0 0 0 1,2 3,5 5,7 6,4 4,6 2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 1,6 0 3,1 0 0 0 0 3,3 7,3 6 5,6 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,4 0 0,8 0 0 0 0 0,9 1,9 2,1 1,2 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,4 0 10,7 0 0 0 0 4,6 18,5 26,6 24,4 11,4 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1,7 0 3,4 0 0 0 0 1,3 4,2 7,7 8,2 3,9 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 0,4 0,3 37,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,2 0,2 0,2 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,7 0,8 0,5 4,4 4,2 3,2 1,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,9 0,8 1 0,7 1,2 1,3 1,4 0,8 2,4 4,5 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,7 1,3 2,1 0,4 1,2 3,9 5,5 5,1 2,3 1,7 1,5 1,3 1,1 0,8 0,8 0,6 0,8 1,2 0,9 1,1 1,8 1,8 0 5,2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0 0 5,2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,8 3,8 3,8 7,6 7,3 3,1 5,7 5,8 1,6 0,7 1 1,3 1,4 1,6 1,9 2,7 3,5 5,5 7,1 10,3 13,9 19,2 20,7 20,9
Nitrolební poranění (S06) 2,1 2,6 1,5 0,4 0,9 1,3 1,9 3,8 3,1 2,3 1,7 1,6 1,6 1,3 1,2 1,4 1,6 2,3 2,1 3,4 5,2 8,9 12,6 5,2
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,2 1,5 0,9 4 3,5 2,4 2,5 2,4 1,8 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 0,3 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 3,8 3,6 15,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,8 0,9 0 0,9 3,6 3,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 0,7 0,7 1 0,9 0,7 1,5 1,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,4 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 1 0,6 1,3 1,7 3,7 11,1 18,3 26,1 52,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0,8 0 0,4 0,1 0,4 0,7 0,5 0,5 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8 1,1 1,3 1,5 1,3 1,3 0,8 0,9 1,8 10,5
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 4,1 5,4 2,9 0 1,5 2,4 3,7 5,6 5 4,2 3,5 4,2 3,8 4 4,9 3,2 3,6 3,7 4,1 5,7 7,4 13,6 7,2 15,7
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,3 0,1 0,4 2,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0,5 0,6 0,4 1,8 0,3 0,5 1,9 0,4 0,7 0,6 0,4 0,2 0,3 0,7 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 1,2 0,9 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1 1 1,7 1,5 2,7 1,8 5,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,2 0,2 0,1 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,3 0,3 0,3 3,6 1,4 0,4 0,6 1,3 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,3 0 0,3 0,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,5 8,6 8,5 916,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 1,1 0,9 0 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 1,1 1,6 2 3 4,2 2,2 2,5 1,2 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 11,9 6,2 17,5 2,9 1,4 1,7 1,5 4,6 12,2 21,4 29 24 13,2 7,6 7,3 7,6 9,3 11,4 14,2 15,3 14,1 12,1 16,2 5,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 139,5 119,7 158,8 1 072,6 114,1 69,4 63,6 94,3 104,5 122,1 129,5 109,2 92,9 95,9 107,7 121,2 144,7 175,6 216 252,4 306 379,4 407 497,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)