8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 892 414 478 38 161 108 64 58 31 32 24 30 28 19 28 25 34 36 44 46 34 36 12 4
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 588 230 358 12 45 40 34 35 52 37 21 36 28 19 14 24 28 31 33 29 34 30 4 2
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 38 22 16 0 0 0 0 0 4 1 0 4 2 4 6 6 8 2 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 677 335 342 3 15 14 1 10 3 7 6 12 11 19 27 34 56 81 82 89 85 86 31 5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 2 184 1 078 1 106 40 157 133 94 148 83 71 83 66 98 80 87 100 133 148 192 156 149 121 38 7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 695 401 294 0 0 0 0 0 1 1 0 8 7 17 41 39 81 125 136 105 67 46 19 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 378 264 114 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 5 12 28 68 97 85 40 23 9 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 783 382 401 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12 14 22 37 54 89 142 120 120 113 45 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 641 9 632 0 0 0 0 0 1 4 10 21 36 54 59 58 72 117 103 60 29 15 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 151 0 151 0 0 0 0 0 0 1 2 6 10 10 9 11 18 34 21 15 7 5 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 92 0 92 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 3 9 22 15 12 8 13 0 0 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 368 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 16 30 64 78 76 53 26 14 4 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 404 317 87 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 9 21 47 73 100 58 47 35 7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 2 025 1 125 899 1 9 6 13 9 19 19 31 47 72 99 116 167 285 340 329 236 128 71 24 4
Carcinoma in situ (D00–D09) 151 17 134 0 0 0 0 1 3 12 12 9 20 11 12 13 18 14 8 9 7 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 928 568 360 0 0 0 0 1 1 3 8 13 13 27 81 93 168 197 173 96 42 12 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 688 0 688 0 0 0 0 0 3 3 29 59 170 209 127 30 17 22 11 5 2 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2 756 1 246 1 510 9 32 40 38 50 68 83 103 135 191 181 177 223 339 319 337 209 120 78 18 6
Anémie (D50–D64) 690 250 440 4 3 4 6 7 2 7 5 18 31 23 33 28 53 50 80 95 107 91 36 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 235 119 116 3 19 17 6 7 7 5 2 5 8 5 16 13 17 16 28 29 19 12 1 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 1 076 592 484 1 14 20 27 30 19 20 25 33 37 44 78 68 97 141 116 115 96 77 14 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2 541 984 1 557 45 409 272 219 104 37 34 66 63 100 81 92 89 115 138 144 132 161 147 74 19
Demence (F00–F03) 211 78 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 6 11 12 35 47 58 30 5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 032 683 349 0 0 1 20 77 37 55 76 114 135 121 131 105 76 42 24 12 5 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 419 244 175 0 0 0 5 54 76 76 64 45 32 16 11 7 9 10 3 2 6 3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 747 408 339 0 0 0 4 25 37 59 91 113 97 64 75 68 46 41 17 9 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 330 119 211 0 0 0 3 10 6 16 16 17 33 34 47 48 29 33 8 17 12 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1 982 910 1 072 4 28 99 163 166 119 132 110 137 133 119 128 93 95 72 81 104 93 74 27 5
Alzheimerova nemoc (G30) 133 39 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 20 30 24 26 20 1
Roztroušená skleróza (G35) 171 54 117 0 0 0 1 4 6 6 9 18 31 19 15 20 13 8 16 4 0 1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 874 529 344 5 49 67 49 57 38 38 45 58 68 52 45 51 47 49 40 57 33 19 5 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 509 228 281 0 0 0 0 1 1 2 6 5 12 16 25 31 56 59 87 71 61 60 15 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2 640 1 490 1 150 3 46 63 113 94 49 75 103 167 190 185 228 243 267 256 229 172 93 49 14 1
Katarakta (H25–H26, H28) 477 176 301 0 2 1 0 1 0 1 4 3 7 6 11 12 51 79 104 95 51 40 8 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1 073 495 578 8 59 82 35 46 22 16 19 29 33 58 51 71 100 127 119 97 56 33 11 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1 856 845 1 011 16 95 157 75 32 29 33 52 91 124 110 123 139 188 193 163 117 80 32 6 1
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1 026 345 681 0 0 1 2 9 5 4 10 17 31 42 48 58 92 119 170 146 148 86 31 7
Angina pectoris (I20) 400 286 114 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8 14 26 45 49 64 68 58 46 15 4 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1 210 794 415 0 0 0 0 0 1 2 4 6 28 41 98 98 143 189 187 150 120 109 29 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 706 439 267 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 20 26 39 78 109 112 112 80 78 36 9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 730 347 383 0 0 0 0 3 5 7 14 20 36 28 41 43 74 105 105 86 81 67 15 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 3 106 1 601 1 505 1 1 2 8 20 9 21 26 39 59 69 135 182 307 471 581 444 372 255 85 19
Selhání srdce (I50) 2 323 1 150 1 173 0 0 0 0 0 0 3 1 1 10 29 29 56 128 215 355 387 417 433 205 54
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2 884 1 413 1 471 0 2 0 3 3 4 5 10 19 41 56 90 135 249 288 441 496 454 383 169 36
Ateroskleróza (I70) 931 616 315 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 34 48 128 197 195 127 86 59 36 6
Varixy dolních končetin (I83) 1 251 424 827 0 0 0 0 1 17 26 66 120 161 135 155 159 138 130 72 29 19 12 9 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1 853 1 057 796 1 4 26 39 64 43 52 34 53 73 62 94 111 190 215 255 208 157 118 39 15
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 148 611 537 60 411 169 82 74 37 17 30 22 22 14 20 17 18 22 34 36 27 20 15 1
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 2 081 1 130 951 63 150 55 15 16 13 13 28 41 37 35 57 69 142 150 213 229 290 264 160 41
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 196 621 575 174 236 91 23 10 7 4 6 13 6 5 15 19 45 54 77 94 132 108 66 11
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 389 1 291 1 098 0 982 884 129 90 76 57 46 41 36 16 4 13 8 4 1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1 400 838 562 0 27 49 69 83 68 88 108 138 153 116 113 108 101 78 56 25 15 3 2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 219 677 542 0 7 29 12 3 1 4 2 9 9 15 30 69 132 210 223 164 143 108 44 5
Astma (J45–J46) 443 202 240 4 24 78 96 22 4 11 12 15 10 13 16 17 25 21 28 19 15 8 4 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 501 304 197 3 2 1 3 12 12 10 11 18 9 20 17 33 55 66 68 64 35 41 17 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 324 160 164 0 43 37 19 27 30 35 24 16 16 14 15 7 15 5 11 6 2 2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 225 118 107 0 6 8 10 13 6 12 13 9 16 13 17 17 22 22 20 8 8 3 1 1
Nemoci jícnu (K20–K23) 360 180 180 3 8 21 29 20 8 7 12 15 15 20 19 19 31 30 26 29 20 23 5 0
Peptický vřed (K25–K28) 351 211 140 0 0 0 1 2 5 6 6 10 14 18 25 32 38 39 49 30 42 24 7 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 2 301 873 1 428 12 46 77 125 129 146 114 106 108 116 109 109 107 131 179 201 152 167 117 44 6
Nemoci appendixu (K35–K38) 1 335 663 672 0 8 104 164 175 155 139 106 100 100 49 59 45 34 36 26 18 12 4 0 1
Tříselná kýla (K40) 1 992 1 758 234 8 75 66 5 16 43 52 67 105 139 136 152 156 224 258 240 130 73 37 10 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 398 756 642 1 13 40 9 8 27 34 75 110 143 120 138 129 131 161 131 79 36 12 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 353 167 186 0 0 5 23 23 28 35 33 25 41 22 20 14 12 19 18 14 10 9 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 344 144 200 2 20 24 15 16 15 25 12 14 12 9 18 14 23 24 28 25 25 18 4 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 480 235 245 3 20 7 4 4 8 6 9 18 21 18 29 25 33 50 54 53 60 39 17 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 676 286 390 0 0 0 0 1 0 6 8 17 44 38 53 46 77 96 103 75 61 41 9 1
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1 043 619 424 2 4 8 0 15 28 49 69 95 107 96 82 95 92 87 83 53 34 26 17 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 591 308 283 2 22 24 26 8 8 11 5 9 13 7 30 30 46 78 90 63 49 45 16 9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 257 171 86 0 0 0 0 0 0 5 6 15 16 28 37 38 57 26 23 4 0 1 1 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 280 146 134 2 0 2 7 4 2 6 15 12 20 18 34 13 37 39 30 19 11 7 2 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2 279 810 1 469 0 0 1 3 20 42 73 126 155 207 188 198 184 255 246 229 149 91 75 32 5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 508 220 288 0 1 0 2 4 8 12 12 20 24 26 24 32 53 63 75 55 42 38 16 1
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 716 423 293 0 1 1 2 9 13 16 38 63 73 55 60 68 62 73 61 42 41 25 12 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 460 232 228 3 12 25 17 11 15 11 17 12 19 15 28 32 33 41 53 34 31 34 15 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 863 566 297 4 35 21 25 62 67 76 51 42 49 38 45 42 75 65 48 43 34 29 10 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 797 352 445 17 27 12 18 41 38 30 38 57 53 43 39 51 66 71 65 53 46 25 7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 764 327 437 10 38 31 39 38 19 24 26 37 45 35 39 51 60 52 68 52 43 36 18 3
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 143 494 649 0 0 0 0 1 0 6 4 13 22 36 68 105 168 248 232 153 62 20 5 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1 662 689 973 0 0 0 2 1 1 1 3 10 30 60 110 189 271 327 364 207 71 14 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 516 862 654 0 0 0 13 75 72 97 88 112 159 171 195 185 145 124 58 20 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1 613 596 1 017 0 19 19 69 102 55 69 60 100 112 104 163 170 155 138 111 83 50 25 8 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 55 15 40 0 2 1 0 0 1 1 1 4 2 7 4 2 7 12 6 3 1 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 427 178 249 0 2 4 30 30 6 8 1 11 25 19 30 46 51 57 50 38 12 7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1 169 593 576 0 0 0 1 5 13 22 38 93 144 129 132 111 129 126 101 71 41 12 1 0
Dorzalgie (M54) 2 770 1 027 1 743 0 2 6 31 54 20 29 54 100 161 154 224 236 265 299 377 329 251 142 31 5
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1 577 847 730 1 21 22 24 17 30 45 46 87 153 178 202 210 185 172 95 50 28 6 5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 969 366 603 0 1 11 35 61 20 24 19 45 65 85 69 81 100 90 100 74 40 39 7 3
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1 278 508 770 25 67 37 14 57 60 52 50 59 67 69 78 90 106 123 137 78 52 41 14 2
Selhání ledvin (N17–N19) 439 243 196 0 0 2 1 4 1 3 4 5 8 11 11 29 48 58 54 54 69 51 24 2
Urolitiáza (N20–N23) 1 386 895 491 0 1 3 12 14 52 58 78 102 130 139 130 121 169 142 109 68 38 17 1 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2 466 790 1 676 15 44 46 27 42 39 46 31 60 91 89 117 125 186 251 289 256 282 248 152 30
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 777 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 30 67 142 192 188 92 35 15 5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 100 1 100 0 2 49 119 68 61 41 42 44 35 65 55 75 87 90 101 72 59 26 7 2 0
Nemoci prsu (N60–N64) 292 37 255 0 0 1 3 13 20 27 29 48 53 32 19 21 8 10 5 1 1 0 1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 275 0 275 0 0 1 1 9 30 35 32 36 42 36 15 12 9 3 5 6 2 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1 348 0 1 348 0 0 0 9 20 42 34 53 98 229 285 257 108 60 48 38 35 21 6 4 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3 515 15 3 500 0 0 1 17 62 149 239 233 278 314 282 276 259 397 387 348 195 58 19 0 1
Lékařský potrat (O04) 468 0 468 0 0 0 2 26 54 80 106 77 110 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1 476 0 1 476 0 0 0 1 28 141 336 427 357 175 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2 462 0 2 460 0 0 0 2 60 299 726 839 434 92 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 1 046 0 1 045 0 0 0 0 18 145 324 353 170 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 143 0 7 143 0 0 0 1 87 673 2 232 2 679 1 230 234 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 2 003 0 2 003 0 0 0 0 18 168 573 725 424 89 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 5 0 5 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 89 0 89 0 0 0 0 0 15 33 20 18 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 69 29 40 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 132 72 60 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 916 552 364 51 232 350 77 42 27 16 19 18 20 14 11 9 11 10 4 3 2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 522 234 288 0 1 4 4 13 5 5 11 16 31 36 39 38 60 65 66 51 37 27 13 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 716 230 486 3 20 92 130 97 37 43 41 25 34 18 17 29 26 24 31 19 17 10 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 264 135 129 0 2 3 1 2 6 8 13 16 23 17 13 22 23 37 31 19 15 10 3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3 120 1 531 1 589 60 266 88 142 165 57 68 92 116 141 135 122 132 196 220 286 273 259 210 83 9
Nitrolební poranění (S06) 2 216 1 326 890 13 81 112 124 143 149 115 116 129 141 108 106 111 111 129 125 124 116 95 60 8
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1 277 790 487 65 188 135 94 86 66 70 35 57 60 33 47 51 50 40 38 45 42 48 22 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 010 444 566 0 33 166 143 25 13 28 33 38 44 32 56 70 83 62 74 53 22 23 11 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 293 435 858 1 8 6 10 6 5 9 3 7 9 10 29 37 62 84 140 168 222 259 178 40
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 203 647 556 0 11 30 64 31 48 56 82 103 106 118 82 104 125 79 76 39 24 17 6 2
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 6 776 4 061 2 715 1 69 214 203 363 444 436 418 505 548 452 472 397 421 413 357 315 300 287 137 24
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 224 145 79 9 68 12 7 11 7 10 8 16 10 9 13 10 6 10 3 6 3 5 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 664 291 373 3 106 23 48 82 50 34 30 28 46 37 28 25 20 21 25 21 17 15 4 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 633 322 311 1 2 4 4 7 18 8 13 21 31 26 41 49 80 87 92 70 51 21 6 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 102 62 40 0 0 5 11 7 6 8 6 5 11 7 9 7 6 6 4 4 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 405 215 190 8 59 23 11 18 21 13 15 22 20 24 27 24 24 25 23 23 15 4 5 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 521 267 254 28 71 59 40 34 8 10 12 13 25 20 18 22 25 43 32 34 14 11 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 147 4 143 1 0 0 0 0 3 5 14 39 66 15 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 435 6 401 6 034 12 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 787 379 408 0 4 2 1 6 6 16 10 25 31 37 62 70 112 144 137 86 26 9 3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 9 806 3 220 6 585 15 68 121 76 102 283 758 1 361 1 423 812 381 404 492 637 790 813 619 382 194 65 10
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 162 641 70 718 91 915 13 505 4 865 4 745 3 547 4 188 5 175 8 822 10 660 9 643 8 640 7 110 8 082 8 558 11 259 12 814 13 245 10 434 8 160 6 149 2 548 492
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,8 0,7 0,8 2,9 3,1 1,7 1,2 1,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,1 1,3 2,1 1,9 3,3
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 0,6 0,6 0,7 0,9 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 1,3 1,8 0,6 1,7
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 1,1 1,3 2,2 3,2 5,1 4,9 4,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,9 1,9 1,8 3 3,1 2,1 1,7 3 1,4 0,9 1 0,7 1 1 1,1 1,4 1,7 2 3,1 3,9 5,6 7,1 6,1 5,8
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 1 1,7 2,2 2,6 2,5 2,7 3 1,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,3 1,4 1 0,9 0,5 0,6 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 2,3 3 4,5 6,7 7,2 4,1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,5 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 0,9 1,6 1,7 1,5 1,1 0,9 0,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0 0 0,8
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 1,2 1,3 1 0,8 0,6 0,8
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1 1,6 1,4 1,8 2,1 1,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,7 1,9 1,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 1,2 1,5 2,4 3,7 4,6 5,3 5,8 4,8 4,2 3,8 3,3
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,8 1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 1,1 1,3 2,2 2,7 2,8 2,4 1,6 0,7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,6 1,7 2,6 1,7 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,3 2,2 2,5 0,7 0,6 0,6 0,7 1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3 2,3 3,2 4,4 4,3 5,5 5,2 4,5 4,6 2,9 5
Anémie (D50–D64) 0,6 0,4 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7 0,7 1,3 2,3 4 5,4 5,7 5,8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 0,7 0,2 0
Diabetes mellitus (E10–E14) 0,9 1 0,8 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 1 1 1,2 1,9 1,9 2,8 3,6 4,5 2,2 3,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,2 1,7 2,6 3,4 8 4,2 4 2,1 0,6 0,4 0,8 0,7 1 1 1,2 1,3 1,5 1,9 2,3 3,3 6,1 8,7 11,8 15,8
Demence (F00–F03) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,9 1,8 3,4 4,8 4,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,2 0,6 0 0 0 0,4 1,6 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 1,5 1,7 1,5 1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0,1 1,1 1,3 1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,6 0,7 0,6 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1 0,8 1 1 0,6 0,6 0,3 0,2 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0,2 0,4 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,4 0,4 0,1 0,4 0,5 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,7 1,6 1,8 0,3 0,5 1,5 3 3,4 2 1,7 1,3 1,4 1,3 1,5 1,7 1,3 1,2 1 1,3 2,6 3,5 4,4 4,3 4,1
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 0,9 1,5 3,2 0,8
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0,9 0,6 0,4 1 1 0,9 1,2 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 1,4 1,2 1,1 0,8 1,7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,4 1,8 2,3 3,5 2,4 0,8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,2 2,6 1,9 0,2 0,9 1 2,1 1,9 0,8 1 1,2 1,8 1,9 2,3 3 3,5 3,4 3,5 3,7 4,2 3,5 2,9 2,2 0,8
Katarakta (H25–H26, H28) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 1,1 1,7 2,3 1,9 2,4 1,3 0,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,9 0,9 1 0,6 1,2 1,3 0,6 0,9 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 1 1,3 1,7 1,9 2,4 2,1 1,9 1,8 0,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,6 1,5 1,7 1,2 1,9 2,4 1,4 0,7 0,5 0,4 0,6 1 1,2 1,4 1,6 2 2,4 2,6 2,6 2,9 3 1,9 1 0,8
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,9 0,6 1,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 2,8 3,6 5,6 5,1 4,9 5,8
Angina pectoris (I20) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 1,1 1,4 1,7 0,9 0,6 0
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,3 1,4 1,8 2,6 3 3,7 4,5 6,4 4,6 4,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 1 1,5 1,8 2,8 3 4,6 5,7 7,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,4 1,7 2,1 3,1 4 2,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,6 2,8 2,5 0,1 0 0 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,8 2,6 4 6,4 9,4 11 14,1 15 13,6 15,8
Selhání srdce (I50) 2 2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,8 1,6 2,9 5,8 9,6 15,8 25,5 32,7 44,8
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,4 2,4 2,4 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,2 1,9 3,2 3,9 7,2 12,2 17,2 22,6 26,9 29,9
Ateroskleróza (I70) 0,8 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,6 2,7 3,2 3,1 3,3 3,5 5,7 5
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,8 1,3 1,6 1,7 2 2,3 1,8 1,8 1,2 0,7 0,7 0,7 1,4 1,7
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,6 1,8 1,3 0,1 0,1 0,4 0,7 1,3 0,7 0,7 0,4 0,6 0,7 0,8 1,2 1,6 2,4 2,9 4,1 5,1 5,9 7 6,2 12,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1 1,1 0,9 4,5 8 2,6 1,5 1,5 0,6 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 1 1,2 2,4 0,8
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,8 2 1,6 4,7 2,9 0,9 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1,8 2 3,5 5,7 11 15,6 25,5 34
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 1,1 1 13,1 4,6 1,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 1,2 2,3 5 6,4 10,5 9,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 2,2 1,8 0 19,2 13,7 2,3 1,8 1,3 0,7 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,2 1,4 0,9 0 0,5 0,8 1,3 1,7 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1,1 0,9 0,6 0,6 0,2 0,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1 1,2 0,9 0 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1 1,7 2,9 3,6 4,1 5,4 6,4 7 4,1
Astma (J45–J46) 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 1,2 1,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,8
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,4 0,5 0,3 0,2 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,6 1,3 2,4 2,7 3,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0,3 0,3 0 0,8 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,8
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 1,4 0,8 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 1,6 1,4 1,1 2,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,9 1,5 2,4 0,9 0,9 1,2 2,3 2,6 2,5 1,5 1,2 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,7 2,4 3,3 3,8 6,3 6,9 7 5
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,1 1,1 1,1 0 0,2 1,6 3 3,6 2,6 1,8 1,2 1,1 1 0,6 0,8 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2 0 0,8
Tříselná kýla (K40) 1,7 3 0,4 0,6 1,5 1 0,1 0,3 0,7 0,7 0,8 1,1 1,4 1,7 2 2,2 2,9 3,5 3,9 3,2 2,8 2,2 1,6 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,2 1,3 1,1 0,1 0,3 0,6 0,2 0,2 0,5 0,4 0,9 1,2 1,4 1,5 1,8 1,9 1,7 2,2 2,1 2 1,4 0,7 0,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 0,6 0,8
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 2,3 2,3 2,7 1,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 1 1,3 1,7 1,9 2,3 2,4 1,4 0,8
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,9 1,1 0,7 0,2 0,1 0,1 0 0,3 0,5 0,6 0,8 1 1,1 1,2 1,1 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 2,7 0,8
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,5 0,5 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,6 1,1 1,5 1,6 1,9 2,7 2,6 7,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,4 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1,9 1,4 2,4 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1 1,5 1,6 2 2,4 2,6 2,6 3,3 3,3 3,7 3,7 3,4 4,4 5,1 4,1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 2,2 2,6 0,8
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 0,7 0,8 1 0,8 1 1 1 1,5 1,5 1,9 0,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 0,9 0,8 1,2 2 2,4 1,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,7 1 0,5 0,3 0,7 0,3 0,5 1,3 1,1 1 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 1 0,9 0,8 1,1 1,3 1,7 1,6 1,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,7 0,6 0,7 1,3 0,5 0,2 0,3 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1 1,1 1,3 1,7 1,5 1,1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 0,8 0,7 1,1 1,3 1,6 2,1 2,9 2,5
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 0,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,5 2,2 3,4 3,8 3,8 2,3 1,2 0,8 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,4 1,2 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,4 2,7 3,5 4,4 5,9 5,1 2,7 0,8 0,2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,3 1,5 1,1 0 0 0 0,2 1,5 1,2 1,3 1 1,2 1,6 2,2 2,5 2,7 1,9 1,7 0,9 0,5 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,4 1 1,7 0 0,4 0,3 1,3 2,1 0,9 0,9 0,7 1,1 1,1 1,3 2,1 2,4 2 1,9 1,8 2 1,9 1,5 1,3 0,8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,4 0,3 0,4 0 0 0,1 0,5 0,6 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,5 0,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1 1 1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1 1,4 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8 1,5 0,7 0,2 0
Dorzalgie (M54) 2,3 1,8 2,9 0 0 0,1 0,6 1,1 0,3 0,4 0,6 1,1 1,6 1,9 2,9 3,4 3,4 4,1 6,1 8,1 9,5 8,4 4,9 4,1
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,3 1,5 1,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,9 1,5 2,2 2,6 3 2,4 2,3 1,5 1,2 1,1 0,4 0,8 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,8 0,6 1 0 0 0,2 0,6 1,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 1,1 0,9 1,2 1,3 1,2 1,6 1,8 1,5 2,3 1,1 2,5
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1,1 0,9 1,3 1,9 1,3 0,6 0,3 1,2 1 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,4 1,7 2,2 1,9 2 2,4 2,2 1,7
Selhání ledvin (N17–N19) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,8 0,9 1,3 2,6 3 3,8 1,7
Urolitiáza (N20–N23) 1,2 1,5 0,8 0 0 0 0,2 0,3 0,9 0,8 0,9 1,1 1,3 1,8 1,7 1,7 2,2 1,9 1,8 1,7 1,4 1 0,2 1,7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 2,1 1,4 2,8 1,1 0,9 0,7 0,5 0,9 0,7 0,6 0,4 0,6 0,9 1,1 1,5 1,8 2,4 3,4 4,7 6,3 10,7 14,6 24,2 24,9
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,8 2,6 3,1 2,3 1,3 0,9 0,8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 0,9 1,9 0 0,2 1 1,8 1,2 1,2 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 1 1,2 1,2 1,4 1,2 1,5 1 0,4 0,3 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,1 0 2,2 0 0 0 0,2 0,4 0,7 0,4 0,6 1 2,3 3,6 3,4 1,6 0,8 0,7 0,6 0,9 0,8 0,4 0,6 0,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3 0 5,8 0 0 0 0,3 1,3 2,5 3,1 2,7 2,9 3,1 3,6 3,6 3,7 5,1 5,3 5,6 4,8 2,2 1,1 0 0,8
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0,8 0 0 0 0 0,5 0,9 1 1,2 0,8 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,3 0 2,5 0 0 0 0 0,6 2,4 4,4 5 3,8 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2,1 0 4,1 0 0 0 0 1,2 5 9,5 9,9 4,6 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,9 0 1,7 0 0 0 0 0,4 2,4 4,2 4,1 1,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,1 0 11,9 0 0 0 0 1,8 11,3 29,2 31,5 13 2,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1,7 0 3,3 0 0 0 0 0,4 2,8 7,5 8,5 4,5 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,1 0,1 0,1 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,1 0,1 0,1 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,8 1 0,6 3,8 4,5 5,4 1,4 0,9 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0,4 0,5 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 2,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,6 0,4 0,8 0,2 0,4 1,4 2,4 2 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2,6 2,6 2,6 4,5 5,2 1,4 2,6 3,4 1 0,9 1,1 1,2 1,4 1,7 1,6 1,9 2,5 3 4,6 6,7 9,8 12,4 13,2 7,5
Nitrolební poranění (S06) 1,9 2,3 1,5 1 1,6 1,7 2,3 2,9 2,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,4 1,8 2 3,1 4,4 5,6 9,6 6,6
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,1 1,4 0,8 4,9 3,7 2,1 1,7 1,7 1,1 0,9 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 1,1 1,6 2,8 3,5 4,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,8 0,9 0 0,6 2,6 2,6 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 1 1,1 0,8 1,2 1,3 0,8 1,4 1,8 0,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,8 1,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,8 1,1 2,3 4,1 8,4 15,3 28,4 33,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1,1 0,9 0 0,2 0,5 1,2 0,6 0,8 0,7 1 1,1 1 1,5 1,1 1,5 1,6 1,1 1,2 1 0,9 1 1 1,7
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 5,7 7 4,5 0,1 1,3 3,3 3,7 7,4 7,5 5,7 4,9 5,3 5,4 5,7 6,2 5,7 5,4 5,6 5,8 7,8 11,3 16,9 21,8 19,9
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,3 0,1 0,7 1,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,6 0,5 0,6 0,2 2,1 0,4 0,9 1,7 0,8 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 0,6 0,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,5 0,6 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 1,9 1,2 1 0,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,4 0,3 0,6 1,2 0,4 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,2 0,8 0,8
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,4 0,5 0,4 2,1 1,4 0,9 0,7 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 0,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,5 11,1 10 933,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0,7 0,7 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,8 1 1,4 2 2,2 2,1 1 0,5 0,5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 8,3 5,6 10,9 1,1 1,3 1,9 1,4 2,1 4,8 9,9 16 15 8 4,8 5,3 7,1 8,2 10,7 13,2 15,3 14,4 11,4 10,4 8,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 137,8 122,2 152,7 1 013,5 95,2 73,6 64,5 85,2 87 115,2 125,2 101,5 85 89,7 105,6 122,9 145 174,2 215 257,7 308,4 362,7 406,3 408

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)