8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 784 368 416 35 162 103 58 40 47 32 26 25 18 14 28 32 24 34 30 23 37 13 3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 751 284 467 23 46 47 38 55 53 55 40 30 37 26 16 18 45 47 35 49 53 23 14 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 42 27 15 0 0 0 0 0 2 4 1 5 6 4 4 0 5 2 3 1 3 1 1 0
Septikémie (A40-A41) 578 268 310 2 9 9 0 12 7 8 7 6 9 12 11 27 58 80 83 77 76 57 25 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 528 1 290 1 238 32 188 160 125 169 133 124 101 97 104 96 116 150 150 190 174 150 129 97 36 7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 738 441 297 0 0 0 0 0 0 0 5 5 11 19 43 60 77 125 170 98 70 43 12 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 409 284 125 0 0 0 0 0 3 1 1 1 3 5 12 29 65 99 88 49 36 13 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 808 411 397 0 0 0 0 0 0 1 7 10 15 19 28 36 63 96 148 134 120 89 37 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 643 9 634 0 0 0 0 0 0 6 4 16 42 51 53 60 117 95 86 50 39 20 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 174 0 174 0 0 0 0 0 0 2 2 8 10 11 19 21 24 24 21 13 8 7 4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 100 0 100 0 0 0 0 0 1 2 2 1 3 5 7 5 20 16 15 11 6 5 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 438 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 22 48 89 95 75 54 28 11 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 382 297 85 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 11 25 42 78 80 51 51 28 8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 995 1 081 914 0 9 16 4 9 18 21 33 49 64 84 122 166 248 337 324 231 144 88 27 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 141 18 123 0 0 0 0 0 2 11 9 9 11 16 9 11 14 16 17 6 7 2 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 984 623 361 0 1 0 1 1 1 2 9 14 21 20 74 133 157 202 194 98 47 5 4 0
Leiomyom dělohy (D25) 695 0 695 0 0 0 0 0 2 6 20 64 185 201 122 37 24 17 12 4 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 832 1 339 1 493 8 32 37 47 61 57 97 101 151 169 183 209 223 316 338 326 234 132 76 32 3
Anémie (D50-D64) 648 213 435 0 3 2 5 14 0 4 3 15 23 22 18 26 35 82 78 93 104 81 31 9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 215 114 101 4 16 15 7 6 4 5 6 10 11 7 13 12 16 16 26 12 13 9 6 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 188 602 586 0 12 13 38 28 27 35 19 26 49 39 69 80 123 145 133 138 110 85 15 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 732 1 058 1 674 57 396 282 210 152 46 53 80 99 101 98 121 93 114 142 160 120 165 146 76 21
Demence (F00-F03) 215 78 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 25 30 47 59 33 5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 037 675 362 0 0 0 18 74 37 50 83 133 150 101 119 109 81 48 20 7 5 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 382 257 125 0 0 0 5 44 75 54 66 51 26 10 14 6 13 5 7 1 4 0 0 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 787 417 370 0 0 1 4 19 67 56 85 113 89 80 85 57 55 32 26 13 3 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 333 129 204 0 2 0 4 7 15 11 13 25 30 26 51 42 33 27 25 11 6 5 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 045 900 1 145 0 26 121 197 165 105 116 129 149 141 123 129 114 77 90 73 77 98 68 37 10
Alzheimerova nemoc (G30) 160 58 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 18 37 41 36 9 1
Roztroušená skleróza (G35) 174 52 122 0 0 0 1 1 13 12 18 21 22 6 19 19 17 8 15 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 856 507 349 6 42 74 62 59 34 41 41 70 62 53 44 42 53 44 46 33 29 13 7 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 499 219 280 0 0 0 0 0 1 3 2 4 15 20 17 34 54 65 73 76 71 37 19 8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 793 1 554 1 239 3 51 69 114 85 60 81 129 159 183 199 225 256 320 280 242 174 113 35 14 1
Katarakta (H25-H26, H28) 455 179 276 0 1 4 0 2 1 1 4 5 4 6 10 20 38 63 94 85 72 35 9 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 106 501 605 9 68 76 35 27 18 17 20 27 56 43 55 72 119 133 129 98 66 28 8 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 912 909 1 003 11 109 175 60 45 41 53 62 99 107 109 140 154 174 201 169 105 66 29 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 141 373 768 0 0 1 2 11 7 8 6 11 35 47 56 68 81 120 174 153 169 137 45 10
Angina pectoris (I20) 389 269 120 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 12 15 36 70 73 73 51 31 16 4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 261 817 444 0 0 0 0 0 0 1 1 9 29 53 109 129 178 164 168 158 125 90 44 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 762 497 265 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 14 17 56 89 127 138 109 87 80 34 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 714 332 382 0 0 0 0 2 2 10 15 27 36 25 37 44 67 102 91 74 97 54 28 3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 134 1 649 1 485 3 1 4 7 17 16 22 22 43 68 96 140 200 300 496 523 440 387 257 77 15
Selhání srdce (I50) 2 374 1 222 1 152 0 0 0 0 0 0 1 2 6 11 22 46 65 148 247 318 351 477 437 206 37
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 149 1 558 1 591 1 1 3 1 2 5 6 8 22 41 65 108 150 268 416 434 472 465 436 221 24
Ateroskleróza (I70) 917 611 305 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 32 74 150 176 172 102 78 76 41 6
Varixy dolních končetin (I83) 1 243 401 842 0 0 0 0 2 11 46 68 156 162 144 149 133 133 129 53 23 21 10 2 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 853 1 079 774 0 5 22 42 78 44 55 53 53 62 71 80 136 175 200 225 205 169 120 51 7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 137 611 525 69 383 222 75 67 37 26 39 36 31 18 20 20 22 15 19 16 11 5 4 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 938 1 063 875 55 167 74 18 28 14 15 33 38 42 39 55 88 117 160 193 203 221 220 127 31
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 988 519 469 130 225 84 26 9 6 6 5 9 6 14 12 23 32 47 46 82 79 87 52 8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 758 1 487 1 270 0 1 135 1 014 158 119 86 62 38 64 38 12 8 7 8 4 2 1 1 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 393 878 515 1 24 54 64 85 78 99 100 129 140 112 125 106 108 83 49 19 16 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 046 583 463 0 16 19 2 2 0 4 3 7 9 16 25 67 127 178 164 155 136 82 33 1
Astma (J45-J46) 473 207 266 0 29 93 94 27 11 6 12 14 12 22 18 15 18 34 28 18 14 5 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 520 312 208 2 6 8 4 18 14 10 12 15 14 20 26 28 52 72 60 48 56 43 11 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 406 197 209 2 49 40 20 27 33 45 31 25 30 16 12 12 11 9 16 13 9 4 2 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 233 127 106 2 18 7 7 5 15 13 15 17 15 15 16 16 20 17 15 9 6 5 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 413 215 198 3 8 22 40 24 11 8 8 22 19 18 18 22 31 34 28 30 32 24 9 2
Peptický vřed (K25-K28) 341 183 158 0 0 0 1 0 7 3 9 13 20 21 21 31 32 36 47 26 37 23 12 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 438 913 1 524 3 47 102 125 156 162 120 119 116 130 115 105 116 157 179 172 158 151 137 55 13
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 386 668 718 0 10 111 166 159 171 133 102 109 96 82 51 45 42 35 28 25 15 4 2 0
Tříselná kýla (K40) 1 953 1 760 193 5 59 67 11 14 41 67 79 115 141 132 169 190 204 204 194 129 85 41 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 444 743 701 0 19 39 6 8 14 38 69 115 134 127 145 142 150 166 159 62 30 15 4 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 418 196 222 0 0 3 14 34 53 47 41 36 39 23 28 17 18 21 15 10 12 7 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 375 162 213 8 21 29 20 30 27 19 19 12 19 17 7 13 24 37 30 12 13 13 5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 454 224 230 2 16 6 1 3 8 9 14 13 16 21 30 22 42 46 60 50 36 37 17 5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 617 260 357 0 0 0 0 0 0 4 8 21 34 35 45 53 66 91 63 78 72 37 8 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 934 543 391 1 3 5 4 15 25 37 37 81 86 77 83 96 96 79 74 53 39 33 7 3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 638 339 299 3 23 32 26 16 7 9 5 6 13 7 24 36 66 81 80 79 58 51 13 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 223 149 74 0 0 0 0 0 1 1 5 10 11 32 25 40 44 33 17 0 4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 289 142 147 0 3 2 10 4 6 7 14 20 13 19 33 31 30 27 27 23 13 6 0 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 245 762 1 483 1 0 0 8 27 41 75 88 161 182 180 192 223 247 265 218 147 103 61 25 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 523 252 271 0 0 0 0 2 5 8 15 28 29 27 29 38 64 60 54 49 64 31 15 5
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 759 421 338 0 0 2 2 10 14 22 45 60 61 69 59 54 72 82 63 54 48 35 4 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 494 251 243 3 12 30 18 10 16 8 11 21 15 24 28 21 51 37 57 32 46 37 17 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 815 521 294 9 36 28 30 55 68 62 56 41 47 36 44 58 48 55 56 37 17 23 7 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 764 366 398 4 18 24 16 32 43 39 37 49 56 41 38 55 70 75 55 40 40 24 7 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 849 353 496 13 42 47 34 32 25 27 37 42 54 43 48 44 65 65 70 71 38 36 14 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 104 478 626 0 0 0 0 2 2 3 6 11 25 34 64 107 166 241 216 137 63 20 7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 676 674 1 002 0 0 0 0 0 6 4 3 9 36 43 126 186 266 363 320 220 72 17 4 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 457 825 632 0 0 0 15 72 73 75 96 131 177 150 179 159 145 110 52 20 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 621 652 969 1 22 23 69 93 70 65 65 88 93 100 139 194 157 162 121 65 51 27 12 4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 75 26 49 0 2 0 1 2 1 1 3 5 5 3 4 7 9 17 0 9 4 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 430 185 245 0 3 6 29 27 5 5 5 11 30 21 38 34 45 50 49 48 16 7 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 352 657 695 0 0 0 0 5 12 23 53 88 140 128 149 172 171 159 127 68 42 11 4 0
Dorzalgie (M54) 2 988 1 140 1 848 0 1 4 28 50 33 36 55 115 154 169 239 277 312 311 380 356 266 154 44 4
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 454 856 598 0 28 19 19 39 26 37 40 86 140 140 175 189 201 152 85 44 22 8 4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 898 338 560 0 1 11 39 43 15 15 31 45 65 58 86 111 73 80 66 72 45 34 6 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 256 476 780 39 68 47 19 56 65 51 61 63 66 60 56 66 108 118 102 87 70 39 14 1
Selhání ledvin (N17-N19) 483 238 245 0 0 1 0 3 2 5 5 8 11 16 15 29 48 57 73 68 65 52 22 3
Urolitiáza (N20-N23) 1 479 1 013 466 0 0 6 6 25 40 72 98 124 134 126 129 134 158 167 120 68 43 22 6 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 485 767 1 718 18 37 50 30 58 45 35 33 63 118 81 111 130 221 256 283 257 254 254 121 30
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 821 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 42 84 142 221 168 96 45 11 4 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 131 1 131 0 2 48 115 66 71 57 51 43 44 55 50 68 79 102 108 76 54 24 12 5 1
Nemoci prsu (N60-N64) 284 28 256 0 1 1 2 13 19 30 32 45 45 36 24 12 12 9 0 2 0 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 353 0 353 0 3 0 1 19 41 39 50 44 41 40 23 14 12 10 10 5 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 412 0 1 412 0 0 0 13 35 44 49 60 124 235 299 260 90 50 51 50 27 12 12 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 617 18 3 599 1 2 3 27 75 156 232 231 301 319 305 273 297 366 461 302 170 76 18 2 0
Lékařský potrat (O04) 402 0 402 0 0 0 1 18 36 69 83 77 106 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 481 0 1 481 0 0 0 0 29 144 337 440 339 181 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 913 0 1 913 0 0 0 0 39 306 588 622 288 64 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 845 0 845 0 0 0 0 27 127 292 261 115 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 409 0 7 409 0 0 0 0 91 718 2 253 2 832 1 315 191 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 265 0 2 265 0 0 0 1 25 212 653 817 466 88 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 8 0 8 0 0 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 101 0 101 0 0 0 0 7 16 29 36 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 135 73 62 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 184 100 84 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 929 556 373 74 211 339 60 46 32 17 19 30 21 11 20 14 14 6 10 4 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 574 282 292 0 0 1 3 19 9 1 10 21 32 38 36 47 60 73 67 59 49 41 7 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 682 218 464 0 28 87 139 92 46 42 39 34 27 17 16 17 12 17 17 24 13 11 3 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 98 53 45 0 0 2 1 1 0 1 4 3 4 1 1 8 17 9 17 13 8 7 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 123 1 516 1 607 51 272 83 126 150 77 83 97 120 145 124 110 147 203 249 285 253 267 188 74 19
Nitrolební poranění (S06) 2 319 1 418 901 16 92 107 127 168 203 119 119 125 119 97 116 119 124 141 137 110 118 98 56 8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 423 921 502 59 216 102 128 106 78 59 68 64 64 50 59 52 62 51 47 40 45 45 23 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 988 451 537 0 28 137 123 25 26 36 26 47 54 41 54 65 87 72 61 35 38 21 10 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 306 420 886 0 7 7 6 4 5 5 4 7 11 17 16 29 70 77 128 165 265 290 162 31
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 010 503 507 0 11 14 44 34 38 49 56 91 82 76 80 91 106 74 64 46 27 18 7 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 844 4 102 2 742 3 73 178 218 356 473 448 485 587 586 461 429 398 387 418 363 296 278 263 118 26
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 285 186 99 11 77 18 16 8 14 15 16 16 15 15 11 17 11 8 9 5 2 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 613 291 322 7 94 24 31 77 39 38 29 28 45 35 20 27 22 24 18 16 18 16 4 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 630 300 330 0 3 3 3 14 9 11 14 17 28 16 39 44 80 85 112 69 49 27 7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 86 54 32 0 2 3 4 8 7 5 7 11 2 7 5 5 6 5 4 2 1 1 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 420 221 199 8 61 24 14 17 21 13 28 23 18 22 16 29 28 31 26 17 10 11 1 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 560 295 265 30 73 50 44 44 5 8 11 15 12 26 27 18 30 50 40 33 29 12 2 1
Řízení antikoncepce (Z30) 193 0 193 0 0 0 0 2 4 9 14 49 104 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 12 045 6 182 5 863 12 045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 792 354 438 0 2 4 2 5 1 8 15 30 30 38 60 76 112 182 129 75 18 5 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 746 3 176 6 570 29 68 133 75 109 250 757 1 369 1 383 740 364 425 527 671 825 801 589 379 188 53 11
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 164 547 71 812 92 731 13 223 5 083 5 000 3 615 4 414 5 602 8 918 10 907 9 997 8 470 7 080 8 105 9 140 11 531 13 370 12 703 10 036 8 395 6 032 2 483 443
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0,6 0,7 2,7 3,2 1,6 1,1 0,8 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 1,4 0,8 0,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,5 0,8 1,8 0,9 0,7 0,7 1,1 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 1,3 2 1,4 2,3 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0
Septikémie (A40-A41) 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,7 1,1 1,4 2 2,8 3,4 4,1 2,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,1 2,2 2,1 2,5 3,7 2,5 2,4 3,4 2,1 1,6 1,2 1 1,1 1,2 1,5 2,1 1,9 2,6 3 3,9 4,8 5,8 5,9 6,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,6 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,8 1 1,7 2,9 2,6 2,6 2,6 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,3 1,5 1,3 1,3 0,8 0,7 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,3 2,5 3,5 4,5 5,3 6,1 4,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,5 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,2 0,7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,1 1,3 1,3 1,4 1 0,7 0,5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,1 1,4 1,3 1,9 1,7 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,7 1,9 1,5 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 1,6 2,3 3,2 4,5 5,6 6 5,4 5,3 4,4 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,8 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 1 1,8 2 2,7 3,3 2,6 1,8 0,3 0,7 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,9 2,6 1,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,4 2,3 2,5 0,6 0,6 0,6 0,9 1,2 0,9 1,3 1,2 1,5 1,7 2,4 2,8 3,1 4 4,6 5,6 6,1 4,9 4,5 5,2 2,9
Anémie (D50-D64) 0,6 0,4 0,7 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 1,1 1,3 2,4 3,9 4,8 5,1 8,8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 1 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 1 1 0 0,2 0,2 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 1,1 1,6 2 2,3 3,6 4,1 5,1 2,5 3,9
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,3 1,8 2,8 4,4 7,9 4,4 4 3,1 0,7 0,7 0,9 1 1 1,3 1,6 1,3 1,5 1,9 2,7 3,1 6,2 8,7 12,4 20,6
Demence (F00-F03) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,8 3,5 5,4 4,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,2 0,6 0 0 0 0,3 1,5 0,6 0,6 1 1,4 1,5 1,3 1,6 1,5 1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0,1 0,9 1,2 0,7 0,8 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0,7 0,6 0 0 0 0,1 0,4 1,1 0,7 1 1,2 0,9 1 1,1 0,8 0,7 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 1,6 1,9 0 0,5 1,9 3,7 3,4 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,7 1,6 1 1,2 1,3 2 3,7 4,1 6,1 9,8
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1 1,5 2,2 1,5 1
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0,9 0,6 0,5 0,8 1,1 1,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 1,1 0,8 1,1 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9 1,3 2 2,7 2,2 3,1 7,9
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,4 2,7 2,1 0,2 1 1,1 2,2 1,7 0,9 1,1 1,5 1,6 1,9 2,6 3 3,6 4,1 3,8 4,2 4,5 4,2 2,1 2,3 1
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,3 0,5 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,6 2,2 2,7 2,1 1,5 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,9 0,9 1 0,7 1,4 1,2 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,7 1 1,5 1,8 2,2 2,6 2,5 1,7 1,3 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,6 1,6 1,7 0,8 2,2 2,7 1,1 0,9 0,6 0,7 0,7 1 1,1 1,4 1,8 2,1 2,2 2,7 2,9 2,7 2,5 1,7 0,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0,6 1,3 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,6 3 4 6,3 8,2 7,4 9,8
Angina pectoris (I20) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 1 1,3 1,3 1,2 1 0,7 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,4 1,8 2,3 2,2 2,9 4,1 4,7 5,4 7,2 2,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 0,6 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,1 1,7 2,4 2,8 3,3 4,8 5,6 2,9
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,9 1,4 1,6 1,9 3,6 3,2 4,6 2,9
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 2,9 2,5 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,2 1,8 2,8 3,8 6,7 9 11,5 14,5 15,4 12,6 14,7
Selhání srdce (I50) 2 2,1 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,9 3,3 5,5 9,2 17,9 26,2 33,7 36,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,7 2,7 2,7 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,4 2,1 3,4 5,6 7,5 12,3 17,4 26,1 36,1 23,6
Ateroskleróza (I70) 0,8 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 1 1,9 2,4 3 2,7 2,9 4,5 6,7 5,9
Varixy dolních končetin (I83) 1,1 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,8 1,6 1,6 1,9 2 1,8 1,7 1,7 0,9 0,6 0,8 0,6 0,3 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,6 1,9 1,3 0 0,1 0,3 0,8 1,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,9 1,1 1,9 2,2 2,7 3,9 5,4 6,3 7,2 8,3 6,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 1,1 0,9 5,3 7,6 3,4 1,4 1,4 0,6 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 1,8 1,5 4,2 3,3 1,1 0,3 0,6 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,2 1,5 2,2 3,3 5,3 8,3 13,2 20,8 30,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,8 0,9 0,8 10 4,5 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 2,1 3 5,2 8,5 7,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,3 2,6 2,1 0 22,5 15,8 3 2,4 1,4 0,8 0,4 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 1,5 0,9 0,1 0,5 0,8 1,2 1,7 1,2 1,3 1,2 1,3 1,4 1,4 1,6 1,5 1,4 1,1 0,8 0,5 0,6 0,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 1 0,8 0 0,3 0,3 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,9 1,6 2,4 2,8 4 5,1 4,9 5,4 1
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 0,4 0 0,6 1,4 1,8 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 1 1 1,3 2,1 2,6 1,8 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0,3 0,2 1 0,6 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,2 1,4 1,5 2
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7 1,4 1,4 2 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,1 1,6 2,5 0,2 0,9 1,6 2,4 3,2 2,6 1,6 1,4 1,2 1,3 1,5 1,4 1,6 2 2,4 3 4,1 5,7 8,2 9 12,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 1,2 1,2 0 0,2 1,7 3,1 3,2 2,7 1,7 1,2 1,1 1 1,1 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,2 0,3 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3,1 0,3 0,4 1,2 1 0,2 0,3 0,6 0,9 0,9 1,2 1,4 1,7 2,2 2,6 2,6 2,8 3,3 3,4 3,2 2,5 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,2 1,3 1,2 0 0,4 0,6 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1,2 1,4 1,6 1,9 2 1,9 2,2 2,7 1,6 1,1 0,9 0,7 2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0,3 0,7 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,3 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 0,8 0,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 1 1,3 1,3 2,2 2,8 4,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 1,1 2 2,7 2,2 1,3 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,8 0,9 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 1,5 2 1,1 2,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,6 0,5 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 2,1 2,2 3,1 2,1 2,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,6 0,4 0,3 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,9 1,3 2,5 0,1 0 0 0,2 0,6 0,6 1 1 1,6 1,9 2,3 2,5 3,1 3,2 3,6 3,7 3,8 3,9 3,7 4,1 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 0,8 0,9 1,3 2,4 1,9 2,5 4,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,7 0,6 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,1 1,4 1,8 2,1 0,7 2,9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5 1 0,8 1,7 2,2 2,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,7 0,9 0,5 0,7 0,7 0,4 0,6 1,1 1,1 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 1 1 0,6 1,4 1,1 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0,6 0,7 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 0,9 1 0,9 1 1,5 1,4 1,1 1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,7 0,6 0,8 1 0,8 0,7 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,2 1,9 1,4 2,2 2,3 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,5 2,1 3,3 3,7 3,6 2,4 1,2 1,1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 1,2 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,6 1,7 2,6 3,4 4,9 5,5 5,7 2,7 1 0,7 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,2 1,4 1,1 0 0 0 0,3 1,5 1,2 1 1,1 1,3 1,8 1,9 2,4 2,2 1,9 1,5 0,9 0,5 0,1 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,4 1,1 1,6 0,1 0,4 0,4 1,3 1,9 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,3 1,8 2,7 2 2,2 2,1 1,7 1,9 1,6 2 3,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,3 0,6 0,4 0,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 1,1 1,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,9 1,4 1,7 2 2,4 2,2 2,1 2,2 1,8 1,6 0,7 0,7 0
Dorzalgie (M54) 2,5 2 3,1 0 0 0,1 0,5 1 0,5 0,5 0,6 1,2 1,6 2,2 3,2 3,9 4 4,2 6,5 9,3 10 9,2 7,2 3,9
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,2 1,5 1 0 0,6 0,3 0,4 0,8 0,4 0,5 0,5 0,9 1,4 1,8 2,3 2,6 2,6 2,1 1,5 1,1 0,8 0,5 0,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,8 0,6 0,9 0 0 0,2 0,7 0,9 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 0,7 1,1 1,5 0,9 1,1 1,1 1,9 1,7 2 1 2
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,1 0,8 1,3 3 1,4 0,7 0,4 1,1 1 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 1,4 1,6 1,8 2,3 2,6 2,3 2,3 1
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,3 1,8 2,4 3,1 3,6 2,9
Urolitiáza (N20-N23) 1,3 1,8 0,8 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2 2,3 2,1 1,8 1,6 1,3 1 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,1 1,3 2,9 1,4 0,7 0,8 0,6 1,2 0,7 0,5 0,4 0,6 1,2 1 1,5 1,8 2,8 3,5 4,9 6,7 9,5 15,2 19,8 29,4
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,2 1,8 3 2,9 2,5 1,7 0,7 0,7 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 2 0 0,2 1 1,8 1,2 1,4 0,9 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,3 1,4 0,9 0,7 0,8 1
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,6 0 0,1 0 0 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,2 0 2,4 0 0 0 0,2 0,7 0,7 0,6 0,7 1,3 2,4 3,9 3,4 1,3 0,6 0,7 0,9 0,7 0,4 0,7 0,2 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,1 0 6 0,1 0 0 0,5 1,5 2,5 3 2,7 3,1 3,2 3,9 3,6 4,1 4,7 6,2 5,2 4,4 2,8 1,1 0,3 0
Lékařský potrat (O04) 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0,4 0,6 0,9 1 0,8 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,3 0 2,5 0 0 0 0 0,6 2,3 4,4 5,1 3,5 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,6 0 3,2 0 0 0 0 0,8 4,8 7,6 7,2 2,9 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0,6 2 3,8 3 1,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,3 0 12,3 0 0 0 0 1,9 11,3 29,2 32,9 13,4 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,9 0 3,8 0 0 0 0 0,5 3,3 8,5 9,5 4,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,1 0,1 0,1 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 0,2 0,1 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 1 0,6 5,7 4,2 5,3 1,1 0,9 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2,5 1,1 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,6 0,4 0,8 0 0,6 1,4 2,6 1,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,7 0,5 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2,7 2,6 2,7 3,9 5,4 1,3 2,4 3,1 1,2 1,1 1,1 1,2 1,5 1,6 1,5 2 2,6 3,4 4,9 6,6 10 11,3 12,1 18,6
Nitrolební poranění (S06) 2 2,5 1,5 1,2 1,8 1,7 2,4 3,4 3,2 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,7 1,6 1,9 2,4 2,9 4,4 5,9 9,2 7,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 1,6 0,8 4,5 4,3 1,6 2,4 2,2 1,2 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 1 1,7 2,7 3,8 4,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,8 0,9 0 0,6 2,1 2,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,1 1 1 0,9 1,4 1,3 1,6 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,5 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 1 2,2 4,3 9,9 17,4 26,5 30,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0,8 0 0,2 0,2 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,9 0,8 1 1,1 1,3 1,4 1 1,1 1,2 1 1,1 1,1 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,8 7,1 4,6 0,2 1,4 2,8 4,1 7,3 7,5 5,8 5,6 6 6 6 5,7 5,5 4,9 5,6 6,2 7,7 10,4 15,7 19,3 25,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 0,8 1,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9 0,4 0,6 1,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1 0,7 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,5 0,5 0,5 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,6 1 1,1 1,9 1,8 1,8 1,6 1,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,4 0,3 0,6 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,2 2
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 0,5 0,4 2,3 1,4 0,8 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 0,9 1,1 0,7 0,3 1
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,2 10,7 9,8 926,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0,6 0,7 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 2,5 2,2 2 0,7 0,3 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8,3 5,5 10,9 2,2 1,4 2,1 1,4 2,2 3,9 9,8 15,9 14,1 7,5 4,7 5,6 7,3 8,6 11,1 13,8 15,4 14,2 11,3 8,7 10,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 139,8 124,5 154,5 1 017,3 100,9 77,7 68,4 90,1 88,4 115,8 126,6 102 86,3 91,5 106,9 127,1 147,2 180,3 218,3 262,1 314,3 361 406,1 434,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)