8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 994 482 512 57 256 139 46 50 35 26 24 21 17 21 21 27 36 43 41 47 50 28 8 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 657 245 412 14 61 55 26 29 49 32 35 38 29 10 26 37 44 40 21 34 32 33 12 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 37 25 12 0 0 0 0 1 5 0 3 3 9 5 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 514 242 272 3 17 7 8 14 8 4 10 7 12 16 18 28 52 51 66 59 57 50 20 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2 203 1 048 1 155 55 174 149 102 167 111 85 81 73 83 71 96 129 155 159 129 116 129 97 39 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 730 439 291 0 0 0 0 0 1 2 3 14 15 16 35 70 98 120 146 84 74 38 14 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 339 234 105 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 4 12 23 51 88 73 31 39 11 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 736 381 355 0 0 0 2 0 2 2 4 5 15 14 22 41 55 90 128 117 121 78 35 5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 651 4 647 0 0 0 0 0 0 2 6 21 38 57 61 55 93 122 94 61 25 9 7 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 134 0 134 0 0 0 0 0 0 1 6 10 10 12 9 13 14 20 16 9 6 6 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 90 0 90 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 5 4 11 10 15 16 5 9 5 2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 550 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 26 65 115 141 92 57 27 18 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 342 271 71 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 3 8 19 48 68 63 53 50 13 7 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 922 1 115 807 1 8 12 7 9 15 17 41 43 58 71 137 172 269 345 280 200 140 65 28 4
Carcinoma in situ (D00-D09) 135 19 116 0 0 0 0 0 5 6 8 5 9 19 6 13 15 14 14 15 4 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 965 627 338 0 0 0 1 1 4 3 6 15 9 22 74 114 179 224 169 91 40 12 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 704 0 704 0 0 0 0 0 0 2 23 67 193 199 133 36 25 16 3 6 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 800 1 196 1 604 13 34 47 48 56 66 85 108 168 177 177 181 236 318 370 282 206 150 60 16 2
Anémie (D50-D64) 577 211 366 5 5 2 1 4 6 0 6 10 19 26 19 22 33 59 83 71 90 80 29 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 242 122 120 2 23 29 9 7 4 10 3 9 7 11 12 14 8 20 21 17 20 12 4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 235 614 621 1 11 25 44 30 23 25 27 22 42 39 75 89 134 146 148 126 129 75 21 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 891 1 092 1 799 65 513 326 218 116 34 47 68 100 108 84 94 106 140 154 151 143 170 154 85 15
Demence (F00-F03) 243 77 166 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 9 11 27 28 66 55 33 4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1 042 713 329 0 0 0 16 54 52 66 74 126 129 127 126 113 88 38 18 9 5 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 390 263 127 0 0 0 4 54 82 70 70 38 24 12 12 6 8 3 3 2 2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 801 452 349 0 0 0 2 19 57 76 117 115 77 77 76 62 47 38 20 9 4 5 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 376 144 232 0 1 0 1 20 7 19 12 27 24 47 50 57 45 24 18 17 5 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2 145 1 006 1 139 1 39 118 171 164 133 110 117 160 148 131 134 132 88 95 75 102 120 71 31 5
Alzheimerova nemoc (G30) 143 44 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 24 24 37 27 17 0
Roztroušená skleróza (G35) 186 66 120 0 0 0 0 2 8 12 15 24 24 15 19 25 16 13 13 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 867 529 338 8 59 71 59 44 40 30 33 61 45 63 62 59 66 43 43 22 37 15 6 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 509 250 259 0 0 0 1 0 1 4 5 7 12 9 17 29 48 79 82 75 61 58 21 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2 587 1 382 1 205 4 48 70 116 89 63 82 112 139 179 163 204 229 271 229 229 172 121 47 18 2
Katarakta (H25-H26, H28) 511 196 315 0 2 1 0 1 1 2 4 3 5 7 11 21 39 62 100 106 86 45 13 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 10 3 7 0 4 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 959 868 1 091 7 113 192 72 50 47 45 58 108 93 98 138 176 182 198 156 122 70 28 4 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 239 440 799 0 0 1 3 10 5 6 9 15 31 39 65 94 113 169 175 154 169 123 51 7
Angina pectoris (I20) 353 242 111 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 23 34 51 77 67 34 22 21 6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 341 879 462 0 0 0 0 0 0 1 6 9 34 50 94 129 160 212 185 171 137 104 47 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 826 494 332 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 20 34 52 82 144 134 103 102 97 42 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 713 318 395 0 0 0 1 2 4 9 14 17 33 31 36 54 67 86 87 96 79 65 26 6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 125 1 635 1 490 4 0 2 7 14 19 15 25 47 66 78 105 199 299 486 523 446 433 259 86 12
Selhání srdce (I50) 2 447 1 203 1 244 0 0 0 0 0 0 1 1 3 15 18 49 75 139 248 337 392 463 480 199 27
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 146 1 513 1 633 0 1 1 1 4 2 11 5 27 41 67 109 178 256 365 436 445 484 458 220 35
Ateroskleróza (I70) 985 648 337 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 9 30 92 146 215 166 123 88 74 32 7
Varixy dolních končetin (I83) 1 193 410 783 0 0 0 0 3 10 42 78 139 157 121 128 161 120 109 59 24 18 14 10 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 902 1 096 806 0 4 36 35 63 48 45 46 71 64 78 104 137 158 209 236 217 193 110 44 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 343 710 633 79 421 254 106 84 41 37 44 47 36 23 29 12 17 25 23 19 26 13 5 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 361 1 283 1 078 49 191 103 41 49 27 25 32 57 46 46 53 107 143 205 238 203 274 284 159 29
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 098 578 520 129 219 89 25 20 8 9 10 10 8 12 12 17 44 52 71 84 110 93 66 10
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3 091 1 733 1 358 1 1 195 1 279 170 123 93 57 48 50 29 18 11 7 4 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1 402 843 559 0 13 69 54 94 94 83 116 156 128 110 116 102 102 63 55 28 10 9 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 169 632 537 0 15 7 2 4 0 1 1 5 9 12 40 86 150 181 187 175 151 100 40 3
Astma (J45-J46) 546 257 289 3 16 104 111 25 9 13 15 17 17 27 23 30 29 34 17 26 19 9 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 520 295 225 3 7 2 3 11 16 10 13 13 19 18 27 28 72 67 69 58 48 24 11 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 416 199 217 3 59 50 25 33 39 36 28 21 17 10 13 20 18 16 12 11 1 4 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 218 114 104 0 11 9 10 12 9 16 14 10 18 15 16 16 15 18 13 6 3 3 4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 356 184 172 5 15 27 25 17 3 4 7 18 12 20 18 28 28 30 32 20 27 16 3 1
Peptický vřed (K25-K28) 375 202 173 0 0 0 1 2 6 10 8 11 10 16 27 27 41 37 44 41 43 35 15 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2 674 1 013 1 661 10 77 110 140 158 188 134 108 145 142 106 103 141 155 182 220 163 196 133 53 10
Nemoci appendixu (K35-K38) 1 333 619 714 0 6 101 170 173 194 159 107 103 74 45 40 39 44 34 17 13 9 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 953 1 758 195 8 65 61 7 15 32 57 81 126 137 140 153 190 204 227 202 123 80 37 7 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1 559 769 790 1 23 35 10 8 18 48 95 153 143 122 158 146 162 166 135 73 41 20 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 382 184 198 0 0 6 11 25 50 39 42 41 29 19 25 20 13 14 22 13 11 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 323 131 192 2 17 9 7 18 25 21 22 14 18 16 18 20 19 25 7 17 29 12 7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 509 264 245 1 24 6 0 3 8 13 12 18 18 14 23 39 47 53 71 53 45 43 15 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 572 228 344 0 0 0 0 0 1 1 4 24 11 23 45 47 65 94 78 65 71 27 16 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 073 603 470 5 4 3 6 18 37 49 71 90 93 84 97 123 107 103 81 29 40 26 7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 666 346 320 2 34 39 24 14 6 9 6 13 16 12 28 41 65 90 83 60 61 43 14 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 249 170 79 0 0 0 0 0 0 0 6 15 21 25 35 35 47 36 20 5 4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 272 142 130 0 1 3 5 7 6 5 5 15 9 23 19 29 40 30 35 23 10 6 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 287 761 1 526 0 0 1 8 24 47 80 125 166 193 174 199 201 270 235 216 136 107 73 31 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 499 250 249 0 1 1 0 7 7 13 14 24 22 30 25 42 48 71 58 45 50 32 8 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 751 424 327 0 0 1 1 3 25 27 35 47 63 73 60 72 76 75 71 52 37 20 11 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 552 270 282 2 27 33 15 9 11 19 14 15 20 21 25 38 57 59 57 38 45 33 11 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 942 590 352 5 47 31 24 68 84 71 58 68 46 43 48 41 59 65 60 42 29 37 14 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 887 425 462 7 26 21 16 31 44 54 67 64 60 59 46 78 79 75 61 44 32 16 7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 934 377 557 7 47 47 32 55 26 33 42 65 68 42 41 57 65 79 54 47 57 48 21 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 106 496 610 0 0 0 0 0 1 1 5 11 21 32 76 107 185 239 225 128 54 17 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 792 728 1 064 0 0 0 0 0 1 2 4 18 26 57 140 225 286 363 361 210 78 18 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 437 830 607 0 0 0 14 75 75 96 106 138 151 173 164 170 119 83 54 16 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 628 613 1 015 0 23 25 74 98 78 75 59 98 101 121 145 176 172 129 109 71 41 25 5 3
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 70 27 43 1 4 0 2 2 0 3 2 3 1 4 3 8 12 8 10 2 3 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 414 167 247 0 5 5 30 31 3 3 3 7 18 30 33 36 42 57 45 35 26 4 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 342 643 699 0 0 0 2 1 12 30 64 106 135 136 150 152 159 146 101 78 48 16 6 0
Dorzalgie (M54) 3 044 1 185 1 859 0 1 6 25 49 26 50 71 131 186 187 227 307 282 314 374 318 285 156 47 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 443 801 642 2 31 28 23 28 39 32 44 92 117 154 195 166 171 160 80 42 23 10 6 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 955 348 607 0 1 20 47 68 13 21 20 38 57 69 86 106 95 86 82 67 43 31 4 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 235 430 805 31 63 45 17 71 83 58 39 66 59 55 60 60 91 121 109 77 68 41 17 4
Selhání ledvin (N17-N19) 503 256 247 0 1 0 2 2 8 5 6 7 11 13 15 29 41 62 65 74 83 53 22 4
Urolitiáza (N20-N23) 1 617 1 075 542 0 1 2 4 19 49 66 118 116 122 142 119 176 171 221 132 85 54 15 5 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 354 712 1 642 15 34 47 28 61 48 36 36 75 100 88 114 152 178 244 262 239 255 227 101 14
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 834 834 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 36 72 153 218 182 100 50 9 3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 107 1 107 0 0 47 90 70 73 70 57 51 69 53 52 57 78 97 87 76 48 21 8 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 258 27 231 0 0 0 1 10 17 28 33 36 54 36 15 15 3 7 2 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 332 0 332 0 1 3 0 12 44 45 41 49 46 27 22 5 8 11 7 5 4 2 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 553 0 1 553 0 0 0 10 27 55 59 63 139 253 299 296 118 65 54 45 29 23 16 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3 763 20 3 743 1 1 1 10 74 145 262 283 347 337 317 298 311 374 434 318 165 60 19 5 1
Lékařský potrat (O04) 636 0 636 0 0 0 1 38 77 125 130 115 135 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 609 0 1 609 0 0 0 0 26 150 386 494 371 170 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 870 0 1 870 0 0 0 1 42 293 574 614 290 53 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 520 0 520 0 0 0 0 25 61 165 177 79 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 382 0 7 382 0 0 0 0 94 794 2 183 2 823 1 283 197 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 358 0 2 358 0 0 0 0 23 185 706 878 473 89 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 13 0 13 0 0 0 0 0 0 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 99 0 99 0 0 0 0 2 9 25 41 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 396 213 183 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 201 113 88 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 962 554 408 74 236 336 86 41 26 17 28 15 26 14 13 14 15 10 4 6 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 528 302 226 0 0 4 6 14 10 5 15 25 31 35 32 38 66 67 68 44 33 25 10 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 741 219 522 0 24 73 114 116 56 44 44 50 32 22 27 18 16 19 30 20 16 12 8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 30 12 18 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 3 3 5 6 4 2 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 183 1 553 1 630 64 247 119 123 176 81 71 99 120 133 110 118 165 209 274 292 237 264 195 78 8
Nitrolební poranění (S06) 2 413 1 519 894 9 103 107 125 180 185 179 126 131 129 122 131 132 144 138 120 105 114 85 44 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 362 881 481 65 187 108 84 106 91 60 60 80 59 48 42 40 47 54 47 52 51 52 26 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 938 413 525 1 26 128 125 20 18 25 30 44 45 34 65 61 69 70 71 43 37 16 9 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 312 431 881 0 8 4 7 5 2 6 7 10 12 25 14 34 60 95 132 146 227 303 190 25
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 121 580 541 0 13 24 41 42 47 68 69 93 100 89 79 120 112 74 68 31 26 17 6 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7 043 4 310 2 733 0 67 185 245 367 529 509 488 577 600 453 440 435 431 378 353 294 309 258 106 19
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 279 168 111 13 78 13 6 10 18 10 11 14 20 15 8 5 11 14 14 6 5 6 2 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 659 299 360 12 104 32 30 66 45 28 44 46 37 29 36 40 23 22 16 16 14 15 4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 531 257 274 0 7 6 3 6 5 10 7 15 12 20 24 50 59 86 78 70 41 25 7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 156 88 68 0 0 6 4 11 14 9 13 19 16 15 15 14 7 4 3 4 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 480 248 232 1 55 14 21 26 24 17 32 31 32 28 34 32 34 35 29 17 11 3 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 688 340 348 23 79 68 37 31 11 11 12 28 16 27 34 39 40 57 54 47 43 24 6 1
Řízení antikoncepce (Z30) 193 4 189 0 0 0 0 3 3 6 11 46 106 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 11 715 5 928 5 787 11 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 883 433 450 1 6 0 7 8 11 12 14 24 36 43 64 97 153 155 144 67 25 14 1 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 317 3 276 7 041 30 77 157 82 114 330 809 1 446 1 527 754 385 450 590 650 818 850 573 426 197 49 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 167 209 72 586 94 623 13 217 5 464 5 444 3 558 4 481 5 949 9 122 11 286 10 471 8 318 7 134 8 153 9 722 11 534 13 334 12 578 9 724 8 698 6 125 2 555 342
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,8 0,8 0,9 4,4 5,1 2,2 0,9 1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 1,8 1,7 1,3 1,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,4 0,7 1,1 1,2 0,9 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,9 1,2 2 2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 1,2 1,6 2,1 3,1 3,4 9,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,9 1,8 1,9 4,3 3,5 2,4 2 3,4 1,6 1,1 0,9 0,7 0,9 0,9 1,3 1,7 2 2,2 2,3 3,2 4,8 6 6,6 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,6 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 1,2 1,6 2,6 2,3 2,7 2,3 2,4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 1,3 0,9 1,4 0,7 0,3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 2,3 3,2 4,5 4,8 5,9 6,7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 0,7 1,2 1,7 1,7 1,7 0,9 0,6 1,2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,5 1,9 1,7 1,6 1 1,1 0,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,6 0,9 1,1 1,5 1,8 0,8 1,2 1,3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,6 1,9 1,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,9 1,8 2,3 3,4 4,7 5 5,5 5,2 4 4,7 5,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,8 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 1 1,5 2,3 3 3 2,5 1,5 0,7 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 2,1 2,6 1,8 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,4 2,1 2,7 1 0,7 0,7 0,9 1,1 1 1,1 1,2 1,7 1,9 2,3 2,4 3,2 4,1 5 5,1 5,7 5,5 3,7 2,7 2,7
Anémie (D50-D64) 0,5 0,4 0,6 0,4 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,8 1,5 2 3,3 4,9 4,9 9,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,1 1,1 1 0,1 0,2 0,4 0,9 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 1 1,2 1,7 2 2,7 3,5 4,8 4,6 3,5 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,5 1,9 3 5,1 10,2 5,2 4,3 2,3 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,1 1,3 1,4 1,8 2,1 2,7 3,9 6,3 9,4 14,3 20
Demence (F00-F03) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 2,4 3,4 5,6 5,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,2 0,5 0 0 0 0,3 1,1 0,8 0,8 0,9 1,2 1,4 1,7 1,7 1,5 1,1 0,5 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0,1 1,1 1,2 0,9 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0 0,4 0,8 1 1,3 1,1 0,8 1 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0,1 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 0,6 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 1,8 1,9 0,1 0,8 1,9 3,3 3,3 2 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,1 1,3 1,3 2,8 4,4 4,4 5,2 6,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,4 1,7 2,9 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,7 0,9 0,6 0,6 1,2 1,1 1,2 0,9 0,6 0,4 0,4 0,6 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,6 1,4 0,9 1 1,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 1,5 2,1 2,3 3,6 3,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,2 2,4 2 0,3 1 1,1 2,3 1,8 0,9 1,1 1,3 1,4 1,9 2,1 2,7 3,1 3,5 3,1 4,1 4,7 4,5 2,9 3 2,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,8 2,9 3,2 2,8 2,2 2,7
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,7 1,5 1,8 0,5 2,2 3 1,4 1 0,7 0,6 0,7 1,1 1 1,3 1,9 2,4 2,3 2,7 2,8 3,4 2,6 1,7 0,7 2,7
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0,8 1,3 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,4 2,3 3,1 4,2 6,2 7,5 8,6 9,3
Angina pectoris (I20) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,2 0,9 0,8 1,3 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1,3 1,7 2 2,9 3,3 4,7 5,1 6,4 7,9 2,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 0,7 0,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 1 2 2,4 2,8 3,8 6 7,1 5,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,6 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,6 2,9 4 4,4 8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 2,8 2,5 0,3 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,4 2,7 3,8 6,6 9,4 12,3 16 15,9 14,5 16
Selhání srdce (I50) 2,1 2,1 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 1 1,8 3,4 6,1 10,8 17,1 29,4 33,6 36
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,7 2,6 2,7 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 1,5 2,4 3,3 5 7,8 12,3 17,9 28,1 37,1 46,6
Ateroskleróza (I70) 0,8 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,2 1,9 2,9 3 3,4 3,2 4,5 5,4 9,3
Varixy dolních končetin (I83) 1 0,7 1,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,4 1,7 1,6 1,7 2,2 1,5 1,5 1,1 0,7 0,7 0,9 1,7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,6 1,9 1,3 0 0,1 0,6 0,7 1,3 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 1 1,4 1,8 2 2,8 4,2 6 7,1 6,7 7,4 5,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,1 1,2 1,1 6,2 8,4 4 2,1 1,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 1 0,8 0,8 2,7
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2 2,2 1,8 3,8 3,8 1,6 0,8 1 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 1,4 1,8 2,8 4,3 5,6 10,1 17,4 26,8 38,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,9 1 0,9 10,1 4,4 1,4 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,7 1,3 2,3 4,1 5,7 11,1 13,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,6 3 2,3 0,1 23,8 20,3 3,3 2,5 1,4 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 1,5 0,9 0 0,3 1,1 1,1 1,9 1,4 1,1 1,3 1,5 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3 0,9 1 0,8 0,4 0,6 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 1,1 0,9 0 0,3 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 1,9 2,5 3,4 4,8 5,6 6,1 6,7 4
Astma (J45-J46) 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 1,6 2,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,6 0,3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,9 0,9 1,2 1,6 1,8 1,5 1,9 1,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,4 0,3 0,4 0,2 1,2 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0,2 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,7 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 1 1 0,5 1,3
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 1,1 1,6 2,1 2,5 1,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,3 1,8 2,8 0,8 1,5 1,7 2,7 3,2 2,8 1,7 1,2 1,4 1,5 1,4 1,4 1,9 2 2,5 4 4,5 7,2 8,2 8,9 13,3
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 1,1 1,2 0 0,1 1,6 3,3 3,5 2,9 2 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3,1 0,3 0,6 1,3 1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 2,6 3,1 3,6 3,4 3 2,3 1,2 1,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,3 1,3 1,3 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 0,3 0,6 1,1 1,5 1,5 1,6 2,1 2 2,1 2,3 2,4 2 1,5 1,2 0,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 1,1 0,7 1,2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,5 0,4 0,1 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 1,3 1,5 1,7 2,6 2,5 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,6 0,6 0,8 1,3 1,4 1,8 2,6 1,7 2,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 1 0,8 0,4 0,1 0 0,1 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,6 1,4 1,4 1,5 0,8 1,5 1,6 1,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0,2 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 1,5 1,7 2,3 2,6 2,4 8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1,9 1,3 2,5 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1 1,4 1,6 2,1 2,3 2,7 2,7 3,4 3,2 3,9 3,7 3,9 4,5 5,2 1,3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 0,6 1 1 1,2 1,8 2 1,3 1,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1 0,8 1 1 1 1,3 1,4 1,4 1,2 1,9 2,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,5 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1 1,7 2 1,9 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 1 0,6 0,4 0,9 0,5 0,5 1,4 1,2 0,9 0,7 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 2,3 2,4 2,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8 0,6 1 1 1 1,1 1,2 1,2 1 1,2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 0,7 0,9 0,5 0,9 0,7 0,6 1,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1 1 1,3 2,1 2,9 3,5 1,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 0,9 0,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1 1,4 2,4 3,3 4 3,5 2 1 0,7 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,5 1,3 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,9 3 3,6 4,9 6,5 5,8 2,9 1,1 0,5 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,2 1,4 1 0 0 0 0,3 1,5 1,1 1,2 1,2 1,4 1,6 2,3 2,2 2,3 1,5 1,1 1 0,4 0,1 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,4 1,1 1,7 0 0,5 0,4 1,4 2 1,2 1 0,7 1 1,1 1,6 1,9 2,4 2,2 1,8 2 2 1,5 1,5 0,8 4
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,6 0,6 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 1 1 0,2 0,2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 1,1 1,2 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 1 1,4 1,8 2 2 2 2 1,8 2,1 1,8 1 1 0
Dorzalgie (M54) 2,6 2,1 3,1 0 0 0,1 0,5 1 0,4 0,6 0,8 1,3 2 2,4 3 4,1 3,6 4,3 6,7 8,8 10,5 9,6 7,9 2,7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,2 1,4 1,1 0,2 0,6 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,9 1,2 2 2,6 2,2 2,2 2,2 1,4 1,2 0,8 0,6 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,8 0,6 1 0 0 0,3 0,9 1,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,4 1,2 1,2 1,5 1,8 1,6 1,9 0,7 1,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,1 0,7 1,3 2,4 1,3 0,7 0,3 1,4 1,2 0,7 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,6 2 2,1 2,5 2,5 2,9 5,3
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 2 3,1 3,3 3,7 5,3
Urolitiáza (N20-N23) 1,4 1,9 0,9 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,8 1,4 1,1 1,3 1,9 1,6 2,4 2,2 3 2,4 2,3 2 0,9 0,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 1,2 2,7 1,2 0,7 0,7 0,5 1,2 0,7 0,5 0,4 0,7 1,1 1,2 1,5 2 2,3 3,3 4,7 6,6 9,4 13,9 17 18,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 2 3 3,3 2,8 1,8 0,6 0,5 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,9 1,9 0 0 0,9 1,4 1,4 1,5 1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,2 1,4 1,3 0,8 0,5 0,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,5 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0,2 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,3 0 2,6 0 0 0 0,2 0,5 0,8 0,8 0,7 1,4 2,7 3,9 4 1,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 1 0,2 1,3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,2 0 6,3 0,1 0 0 0,2 1,5 2,2 3,4 3,3 3,4 3,6 4,1 4 4,2 4,8 5,9 5,7 4,5 2,2 1,2 0,8 1,3
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 1,1 0 0 0 0 0,8 1,1 1,6 1,5 1,1 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 2,7 0 0 0 0 0,5 2,2 5 5,7 3,7 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,6 0 3,1 0 0 0 0 0,8 4,3 7,4 7,1 2,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0,9 0 0 0 0 0,5 0,9 2,1 2 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,3 0 12,3 0 0 0 0 1,9 11,8 28,1 32,5 12,7 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 0 3,9 0 0 0 0 0,5 2,7 9,1 10,1 4,7 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,3 0,4 0,3 30,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,2 0,2 0,1 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 1 0,7 5,8 4,7 5,3 1,7 0,8 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0,5 0,4 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 0,9 1,2 1,2 1,2 1,5 1,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,6 0,4 0,9 0 0,5 1,2 2,2 2,3 0,8 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 1,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2,7 2,7 2,7 5 4,9 1,9 2,4 3,6 1,2 0,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,6 2,2 2,7 3,7 5,2 6,5 9,7 12 13,2 10,7
Nitrolební poranění (S06) 2,1 2,6 1,5 0,7 2 1,7 2,4 3,6 2,7 2,3 1,4 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 2,9 4,2 5,2 7,4 5,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 1,5 0,8 5,1 3,7 1,7 1,6 2,1 1,4 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 1,4 1,9 3,2 4,4 4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,7 0,9 0,1 0,5 2 2,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,9 0,8 0,9 1 1,3 1,2 1,4 1 1,5 1,3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,5 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,8 1,3 2,4 4 8,4 18,6 32 33,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1 0,9 0 0,3 0,4 0,8 0,8 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 1,2 1,1 1,6 1,4 1 1,2 0,9 1 1 1 2,7
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6 7,5 4,6 0 1,3 2,9 4,8 7,4 7,9 6,5 5,6 5,7 6,4 5,9 5,9 5,8 5,5 5,1 6,3 8,1 11,4 15,8 17,9 25,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 1 1,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,5 0,6 0,9 2,1 0,5 0,6 1,3 0,7 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,5 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,8 1,2 1,4 1,9 1,5 1,5 1,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,4 0,4 0,1 1,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 0,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0,6 0,6 1,8 1,6 1,1 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 1 1,3 1,6 1,5 1 1,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10 10,3 9,7 914,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,8 0,8 0,8 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,3 2 2,1 2,6 1,8 0,9 0,9 0,2 1,3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8,8 5,7 11,8 2,3 1,5 2,5 1,6 2,3 4,9 10,4 16,6 15,1 8 5 6 7,9 8,3 11,1 15,3 15,8 15,7 12,1 8,3 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 142,5 126,3 158 1 031,6 108,7 86,2 69,6 90,4 88,3 117,2 129,8 103,5 88,7 93,3 109,5 130,3 147 181,4 225,9 268 320,9 375,8 430,9 455,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)