8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 404 188 216 18 87 36 33 16 18 16 7 8 7 6 11 8 16 17 22 19 28 18 11 2
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 436 166 270 9 38 41 58 38 17 17 12 12 9 17 8 10 15 29 23 29 31 18 4 1
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 362 179 183 1 2 2 0 3 2 2 8 7 6 5 10 14 28 46 58 52 46 57 12 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1 061 543 518 14 71 54 41 60 53 53 39 65 50 43 51 56 79 70 76 70 61 39 14 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 329 203 126 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 20 26 35 58 76 50 33 18 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 262 172 90 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2 9 20 42 65 65 23 18 11 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 312 176 136 0 0 0 0 1 1 3 1 6 6 15 15 20 36 57 44 39 32 22 14 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 384 4 380 0 0 0 0 0 0 2 1 21 27 34 31 39 52 66 55 33 13 8 1 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 116 0 116 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 7 7 13 21 19 13 9 10 6 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 8 10 19 8 5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 283 283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 30 57 72 52 31 20 5 3 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 301 223 78 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 6 15 42 71 63 46 31 16 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1 152 660 492 1 10 6 4 4 3 15 20 25 24 36 86 113 158 220 172 109 75 53 14 4
Carcinoma in situ (D00–D09) 188 9 179 0 0 0 0 1 17 34 28 27 25 12 8 3 6 8 7 9 2 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 165 108 57 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 8 10 16 34 36 28 15 6 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 436 0 436 0 0 0 0 0 1 4 19 39 101 130 67 27 20 20 5 3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 1 324 553 771 13 35 36 32 38 32 47 46 76 95 83 109 117 134 149 132 77 42 29 2 0
Anémie (D50–D64) 274 108 166 1 3 4 0 4 1 2 6 5 10 11 11 7 18 34 28 46 39 34 10 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 117 56 61 2 10 13 7 4 1 3 2 2 6 3 6 3 8 8 10 9 10 8 1 1
Diabetes mellitus (E10–E14) 851 496 355 0 3 12 20 23 13 16 16 20 29 41 51 65 95 109 113 96 70 41 16 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 1 913 699 1 214 43 268 134 81 64 58 69 69 66 89 74 75 88 106 106 147 106 118 86 58 8
Demence (F00–F03) 88 35 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 7 14 19 25 11 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 413 269 144 0 0 0 9 33 17 29 35 42 66 48 46 32 30 14 10 0 1 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 228 125 103 0 0 0 2 42 39 35 36 19 17 9 6 4 6 4 5 1 1 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 426 223 203 0 0 0 3 16 31 43 48 73 53 25 52 32 20 17 7 5 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 218 68 150 1 1 1 3 9 4 6 8 15 23 29 27 34 23 14 13 4 3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1 139 510 629 5 24 74 115 113 73 71 57 63 74 67 72 59 48 46 52 31 34 41 19 1
Alzheimerova nemoc (G30) 80 17 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 7 17 24 15 2 2
Roztroušená skleróza (G35) 55 9 46 0 0 0 0 3 2 3 2 7 4 11 6 6 3 5 2 0 0 1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 412 239 173 0 20 27 27 21 30 17 21 20 31 43 23 20 26 18 24 21 16 6 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 291 123 168 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 3 14 13 26 46 51 43 45 28 12 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 1 363 806 557 0 13 32 59 37 34 47 56 92 116 110 117 155 133 134 109 67 33 14 4 1
Katarakta (H25–H26, H28) 116 49 67 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 4 3 5 9 15 22 18 16 12 5 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 604 293 311 4 53 52 27 13 9 10 7 12 18 23 28 33 67 88 71 34 33 21 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 622 313 309 10 82 70 21 22 14 16 20 29 29 44 37 39 49 44 49 28 15 4 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 603 197 406 0 0 0 3 7 2 3 7 8 25 28 37 31 50 83 98 64 69 66 17 5
Angina pectoris (I20) 475 308 167 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 22 26 51 70 91 76 55 47 20 4 1
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 777 536 241 0 0 0 0 0 2 3 2 9 24 39 47 77 90 118 136 97 68 43 17 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 662 468 194 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 16 46 67 99 130 120 76 63 22 6 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 329 169 160 0 0 0 0 2 3 4 4 6 17 15 21 24 29 61 40 41 39 13 10 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 1 742 929 813 0 1 3 7 7 5 14 18 27 37 45 75 125 206 296 303 237 193 109 31 3
Selhání srdce (I50) 1 457 784 673 0 0 0 0 0 0 2 2 6 11 25 27 33 91 170 219 229 264 263 99 16
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 1 322 689 633 0 2 1 0 0 2 4 5 12 24 32 42 71 136 201 218 201 194 120 46 11
Ateroskleróza (I70) 582 384 198 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 15 23 53 85 115 113 77 55 28 7 2
Varixy dolních končetin (I83) 960 335 625 0 0 0 0 1 5 19 50 84 128 99 120 119 111 104 61 29 15 10 5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1 231 679 552 0 11 49 67 54 21 16 26 31 60 39 59 72 97 145 132 131 125 65 25 6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 875 511 364 69 289 92 56 47 31 22 20 20 18 11 15 20 31 26 37 23 30 12 6 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1 227 656 571 20 85 24 15 8 6 11 16 16 31 25 48 60 75 114 140 137 155 153 75 13
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 744 392 352 119 140 24 7 3 6 3 5 6 11 7 9 16 25 41 57 70 82 70 34 9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 142 640 502 0 546 400 61 30 31 14 10 21 8 4 5 5 5 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 761 457 304 1 4 14 10 39 31 51 68 70 94 60 78 73 70 54 32 8 3 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 718 385 333 0 3 3 3 3 1 0 0 3 2 10 15 31 99 153 129 102 86 51 20 4
Astma (J45–J46) 211 87 124 0 11 33 11 7 4 5 5 7 12 11 8 15 16 24 17 8 8 7 1 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 406 235 171 3 3 2 3 7 6 7 7 6 8 19 17 30 40 62 58 55 40 23 7 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 92 52 40 4 2 5 2 17 8 9 5 6 8 4 1 7 5 4 4 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 151 85 66 4 6 8 4 8 18 15 9 7 7 10 10 6 5 8 12 5 6 3 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 157 88 69 1 0 1 3 9 5 2 9 7 11 10 8 6 11 16 17 11 17 9 4 0
Peptický vřed (K25–K28) 213 117 96 0 0 0 0 1 3 2 5 8 4 12 12 18 23 27 20 24 24 22 7 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 486 194 292 0 4 24 29 35 20 19 16 16 23 20 27 19 16 45 41 53 33 29 14 3
Nemoci appendixu (K35–K38) 695 354 341 0 10 56 105 103 74 62 44 39 44 29 19 26 24 31 17 5 5 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 168 1 031 137 7 58 42 13 15 21 32 29 63 82 82 90 115 155 139 105 58 38 18 6 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1 018 543 475 0 61 44 10 3 9 22 49 77 104 89 94 86 100 107 76 44 24 7 12 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 146 67 79 0 0 3 10 9 16 16 12 15 11 7 6 12 5 9 5 5 3 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 98 44 54 2 1 5 6 4 6 6 5 4 1 3 4 2 5 6 9 14 6 8 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 248 118 130 1 9 8 1 2 4 2 5 5 7 14 8 11 26 18 33 32 31 20 10 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 250 108 142 0 0 0 0 0 0 1 2 6 14 10 18 27 28 36 40 26 25 13 4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 683 411 272 2 2 3 5 9 25 26 47 51 77 67 64 59 46 68 44 34 28 18 7 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 334 169 165 0 10 28 42 14 1 5 8 5 12 9 16 7 19 21 51 27 28 20 8 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 92 64 28 0 0 0 0 0 1 1 2 2 10 15 7 15 18 18 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 117 57 60 1 1 3 1 1 3 2 1 5 7 7 9 10 16 15 13 10 5 5 1 1
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 1 467 507 960 0 0 0 4 21 18 37 75 96 132 111 144 120 177 187 116 96 66 44 19 4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 338 169 169 0 1 0 1 5 2 3 4 16 9 11 17 23 30 57 49 39 37 25 8 1
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 345 203 142 0 0 3 3 6 5 6 10 21 30 38 31 28 35 29 30 24 21 18 6 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 251 133 118 0 1 2 1 6 6 11 5 9 4 10 9 12 25 29 24 29 28 23 15 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 539 348 191 11 45 26 14 37 44 38 33 29 23 22 27 34 29 31 29 23 18 19 4 3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 179 89 90 1 7 2 4 9 8 15 9 16 13 9 8 14 13 13 15 9 5 7 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 245 110 135 6 12 17 11 14 5 5 7 11 16 17 12 14 19 13 22 15 15 11 3 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 636 286 350 0 0 0 0 0 0 1 1 11 15 20 41 64 101 135 132 69 32 13 1 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 636 277 359 0 0 0 0 0 1 0 1 3 15 24 46 71 101 107 139 84 28 15 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 355 738 617 0 0 0 8 58 69 82 75 121 155 129 170 168 135 96 64 21 4 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1 126 448 678 1 16 22 42 66 40 38 40 46 72 83 122 140 124 81 94 40 31 21 6 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 48 16 32 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 5 4 1 5 5 10 7 1 2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 296 143 153 1 2 9 12 14 3 1 2 7 17 18 27 23 35 55 34 19 9 6 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 563 282 281 0 0 0 0 2 6 16 18 40 60 52 66 54 64 62 57 33 22 9 1 1
Dorzalgie (M54) 1 241 497 744 0 0 4 17 34 15 22 24 52 76 81 111 110 126 151 133 124 89 52 17 3
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 907 474 433 0 18 14 17 23 24 25 29 52 82 98 126 137 99 80 48 24 7 2 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 577 214 363 0 0 16 41 54 14 12 18 22 28 33 36 41 38 54 59 44 42 18 7 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 640 235 405 29 56 26 9 43 32 20 32 37 26 25 35 35 38 67 48 31 23 17 9 2
Selhání ledvin (N17–N19) 347 192 155 0 0 1 1 0 4 1 2 7 15 8 11 16 31 49 68 43 40 39 8 3
Urolitiáza (N20–N23) 779 516 263 0 1 4 2 10 34 43 42 49 76 68 68 78 78 101 56 32 27 7 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1 202 384 818 1 7 9 9 24 20 17 16 23 52 59 67 72 105 113 137 149 131 127 49 15
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 441 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 21 44 89 99 114 43 17 8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 698 698 0 6 87 97 50 42 27 33 18 16 36 32 25 42 54 45 38 23 17 9 1 0
Nemoci prsu (N60–N64) 76 17 59 0 0 0 3 8 9 7 5 4 9 7 6 5 3 4 5 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 185 0 185 0 2 0 3 16 20 26 17 24 22 22 11 5 3 4 4 3 3 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 730 0 730 0 1 0 5 28 29 23 45 58 117 124 118 68 36 36 23 10 3 5 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 2 385 0 2 385 0 0 0 10 34 86 225 230 233 252 200 202 196 212 238 173 68 18 8 0 0
Lékařský potrat (O04) 371 0 371 0 0 0 0 20 52 67 57 62 105 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 913 0 913 0 0 0 0 17 109 228 272 198 79 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2 221 0 2 221 0 0 0 0 56 304 708 731 356 61 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 429 0 429 0 0 0 0 22 89 124 118 59 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 641 0 2 641 0 0 0 0 55 310 819 960 432 64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 786 0 786 0 0 0 0 21 102 241 258 133 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 104 0 104 0 0 0 0 0 15 41 32 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 805 418 387 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 608 331 277 608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 459 256 203 55 81 175 38 13 7 8 12 5 15 9 9 7 6 5 7 3 2 2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 750 370 380 0 1 1 3 9 3 7 9 16 52 43 66 72 115 87 102 70 48 37 9 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 879 310 569 0 13 57 109 107 71 65 51 58 40 36 31 43 36 40 42 25 24 19 12 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 145 84 61 0 2 0 0 0 1 0 7 2 10 8 11 13 24 24 14 18 7 4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 2 406 1 136 1 270 31 209 78 102 141 52 61 61 51 60 76 96 116 182 211 236 206 206 158 69 4
Nitrolební poranění (S06) 1 496 923 573 4 65 64 106 97 131 84 96 64 81 63 74 63 91 86 76 68 97 54 26 6
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1 254 769 485 62 186 99 97 108 68 71 48 52 53 45 43 31 52 41 31 42 57 35 28 5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 530 244 286 0 19 97 86 19 7 17 12 22 25 15 31 32 36 32 36 21 9 10 4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 715 247 468 3 7 5 7 4 2 5 3 4 6 9 11 20 31 58 75 77 143 138 86 21
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 674 353 321 1 22 23 43 26 19 37 36 38 68 55 57 52 54 50 40 16 20 14 3 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 4 312 2 609 1 703 0 70 149 231 302 261 277 252 301 388 303 265 221 299 227 197 171 153 159 76 10
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 131 90 41 5 39 9 3 8 8 4 7 5 7 6 6 6 3 2 6 3 2 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 327 157 170 1 36 11 31 40 34 22 19 19 25 10 18 12 9 8 14 9 4 4 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 303 121 182 0 2 2 5 2 6 4 3 10 8 16 19 19 44 40 50 34 21 16 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 64 45 19 0 0 1 3 1 0 6 7 12 4 9 4 5 3 4 4 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 255 148 107 3 33 22 17 19 14 13 14 12 13 10 14 16 13 11 8 8 7 5 3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 178 592 586 772 11 7 6 7 3 7 12 13 24 17 33 22 54 67 43 33 30 13 4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 43 6 37 0 0 0 0 0 1 3 6 15 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 555 2 293 2 262 4 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 497 265 232 0 1 2 0 2 7 4 6 8 19 15 45 46 76 100 96 39 22 8 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 7 396 1 689 5 707 9 16 32 35 88 380 938 1 452 1 301 687 238 215 218 310 395 405 315 207 119 30 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 94 450 41 130 53 320 7 326 3 049 2 555 2 205 2 750 3 419 5 532 6 363 5 693 5 213 4 187 4 761 5 157 6 609 7 720 7 316 5 423 4 539 3 199 1 226 208
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,6 0,6 0,7 2,7 3,3 1 1,1 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 0,9 1,9 2,1 3,8 4
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,8 0,7 0,9 1,3 1,4 1,2 1,9 1,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 1,4 2,1 2,1 1,4 2
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Septikémie (A40–A41) 0,5 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,1 1,7 2,5 3,2 6,6 4,2 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,9 2,2 1,7 2,1 2,7 1,5 1,3 2,1 1,6 1,3 0,9 1,4 0,9 1 1,2 1,4 1,8 1,6 2,3 3,3 4,2 4,5 4,9 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,7 0,8 1,4 2,3 2,4 2,3 2,1 0,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,9 1,5 1,9 1,1 1,2 1,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 1,3 1,3 1,9 2,2 2,6 4,9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,8 0,7 1 1,2 1,6 1,6 1,6 0,9 0,9 0,3 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,3 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,3 1,7 1,6 1,5 1,4 0,6 1 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,9 1,7 1,9 2,2 2,1 1,9 1,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,9 2,1 1,7 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,8 2 2,9 3,5 5,2 5,1 5,2 5,2 6,2 4,9 8
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0 0,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,3 1 0,7 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,8 1,9 3 1,6 0,7 0,4 0,5 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,2 1,8 2,5 1,9 1,3 1 1 1,3 1 1,2 1,1 1,6 1,8 1,9 2,6 3 3 3,5 3,9 3,7 2,9 3,4 0,7 0
Anémie (D50–D64) 0,5 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,8 0,8 2,2 2,7 4 3,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,9 0,3 2
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,3 1,4 1,1 0 0,1 0,3 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,9 1,2 1,6 2,1 2,6 3,4 4,6 4,8 4,8 5,6 4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,9 2,1 3,6 6,3 10,2 3,8 2,6 2,2 1,7 1,7 1,7 1,4 1,7 1,7 1,8 2,2 2,4 2,5 4,4 5,1 8,1 10 20,2 16
Demence (F00–F03) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 1,3 2,9 3,8 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0,3 1,1 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,1 1,1 0,8 0,7 0,3 0,3 0 0,1 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0,1 1,5 1,2 0,9 0,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,7 0,7 0,6 0 0 0 0,1 0,6 0,9 1,1 1,2 1,5 1 0,6 1,2 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,4 0,3 0,4 0,1 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 0,6 0,9 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,6 1,4 1,7 0,7 0,9 2,1 3,7 3,9 2,2 1,7 1,4 1,3 1,4 1,5 1,7 1,5 1,1 1,1 1,6 1,5 2,3 4,8 6,6 2
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,8 1,7 1,7 0,7 4
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0,9 0,7 0 0,8 0,8 0,9 0,7 0,9 0,4 0,5 0,4 0,6 1 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 1 1,1 0,7 0,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0,7 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 1,1 1,5 2,1 3,1 3,3 4,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,1 2,4 1,9 0 0,5 0,9 1,9 1,3 1 1,2 1,4 1,9 2,2 2,5 2,8 3,9 3 3,1 3,3 3,2 2,3 1,6 1,4 2
Katarakta (H25–H26, H28) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 0,8 0,9 0,8 0,6 2 1,5 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1,5 2,1 2,1 1,6 2,3 2,4 0,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,3 1,3 1,4 1,5 3,1 2 0,7 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 1 0,9 1 1,1 1 1,5 1,3 1 0,5 0 0
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 1 0,7 1,2 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 0,9 0,8 1,1 1,9 2,9 3,1 4,8 7,7 5,9 10
Angina pectoris (I20) 0,5 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 1,3 1,6 2,1 2,3 2,6 3,2 2,3 1,4 2
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,9 1,1 1,9 2 2,8 4,1 4,6 4,7 5 5,9 10
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,2 1,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,1 1,7 2,2 3,1 3,6 3,6 4,3 2,6 2,1 6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 1,4 1,2 2 2,7 1,5 3,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,8 3,1 2,6 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1 1,8 3,2 4,6 7 9 11,3 13,3 12,7 10,8 6
Selhání srdce (I50) 2,2 2,4 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,6 0,8 2 4 6,5 10,9 18,2 30,6 34,4 32,1
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,3 2,3 2,3 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1 1,8 3 4,7 6,5 9,6 13,4 13,9 16 22
Ateroskleróza (I70) 1 1,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,3 1,9 2,7 3,4 3,7 3,8 3,3 2,4 4
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 1 1,9 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 1,7 2,4 2,3 2,9 3 2,5 2,4 1,8 1,4 1 1,2 1,7 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,8 2 1,5 0 0,4 1,4 2,1 1,9 0,6 0,4 0,6 0,6 1,1 0,9 1,4 1,8 2,2 3,4 3,9 6,2 8,6 7,6 8,7 12
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,3 1,5 1,2 10,2 11 2,6 1,8 1,6 0,9 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 1,1 1,1 2,1 1,4 2,1 0
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,7 2 1,4 3 3,2 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 1,1 1,5 1,7 2,7 4,2 6,5 10,7 17,8 26,1 26,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1 1,1 0,9 17,6 5,3 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 1 1,7 3,3 5,7 8,1 11,8 18
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,9 2,1 1,7 0 20,7 11,4 1,9 1 0,9 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,2 1,5 1 0,1 0,2 0,4 0,3 1,4 0,9 1,3 1,6 1,5 1,7 1,4 1,9 1,8 1,6 1,3 1 0,4 0,2 0,1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 1,1 1,2 1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,8 2,2 3,6 3,9 4,9 5,9 5,9 7 8
Astma (J45–J46) 0,3 0,3 0,4 0 0,4 0,9 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,8 0,3 2
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,6 0,6 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,8 0,9 1,5 1,7 2,6 2,8 2,7 2,4 6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,2 0,1 0,2 0,6 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,3 0,3 0,2 0,6 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 1,2 1 1,4 0
Peptický vřed (K25–K28) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 1,7 2,6 2,4 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 0,9 0,8 1,1 0 0,2 0,7 0,9 1,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 1,1 1,2 2,5 2,3 3,4 4,9 6
Nemoci appendixu (K35–K38) 1 1 0,9 0 0,4 1,6 3,3 3,6 2,2 1,5 1,1 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,7 3,1 0,3 1 2,2 1,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,7 1,3 1,5 1,9 2,1 2,9 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6 2,1 2,1 0
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,6 1,7 1,6 0 2,3 1,3 0,3 0,1 0,3 0,5 1,2 1,6 1,9 2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,3 2,1 1,7 0,8 4,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,2 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,1 0,2 0,3 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 0,4 0,9 0,3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 1 1,5 2,1 2,3 3,5 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,7 0,6 0,8 1,2 1,2 1,7 1,5 1,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 1,1 1,3 0,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,6 1,1 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1 1,6 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0 0,4 0,8 1,3 0,5 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 1,5 1,3 1,9 2,3 2,8 6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 2
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2,3 1,7 2,9 0 0 0 0,1 0,7 0,5 0,9 1,8 2 2,4 2,6 3,4 3 3,9 4,4 3,5 4,6 4,6 5,1 6,6 8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,5 0,4 0,6 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,3 1,5 1,9 2,6 2,9 2,8 2
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,6 0,7 0,4 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,1 1,4 2,1 2,1 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,3 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 1,4 1,9 2,7 5,2 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,8 1 0,5 1,6 1,7 0,7 0,4 1,3 1,3 0,9 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 2,2 1,4 6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,8 0,7 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,4 0,4 0,5 0,9 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,7 0,7 1 1,3 1 0
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 0,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 1 1,6 2,2 3,2 3,9 3,3 2,2 1,5 0,3 0
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1 0,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,1 1,8 2,2 2,5 4,1 4 1,9 1,7 0,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 2,3 2 0 0 0 0,3 2 2,1 2 1,8 2,5 2,9 3 4 4,3 3 2,3 1,9 1 0,3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,7 1,4 2 0,1 0,6 0,6 1,3 2,3 1,2 0,9 1 1 1,3 1,9 2,9 3,5 2,8 1,9 2,8 1,9 2,1 2,4 2,1 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,1 0 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 1,3 1 0,9 0,6 0,7 0,7 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1 1 0,9 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 1,1 1,2 1,6 1,4 1,4 1,5 1,7 1,6 1,5 1 0,3 2
Dorzalgie (M54) 2,3 1,9 2,7 0 0 0,1 0,5 1,2 0,5 0,5 0,6 1,1 1,4 1,9 2,6 2,8 2,8 3,5 4 5,9 6,1 6 5,9 6
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,4 1,5 1,3 0 0,7 0,4 0,5 0,8 0,7 0,6 0,7 1,1 1,5 2,3 3 3,5 2,2 1,9 1,4 1,1 0,5 0,2 0,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 1,2 0,8 1,6 0 0 0,5 1,3 1,9 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 1 0,8 1,3 1,8 2,1 2,9 2,1 2,4 0
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 1,1 0,7 1,4 4,3 2,1 0,7 0,3 1,5 1 0,5 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,9 0,8 1,6 1,4 1,5 1,6 2 3,1 4
Selhání ledvin (N17–N19) 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,7 1,2 2 2,1 2,8 4,5 2,8 6
Urolitiáza (N20–N23) 1,2 1,7 0,7 0 0 0,1 0,1 0,3 1 1,1 1 1 1,4 1,6 1,6 2 1,7 2,4 1,7 1,5 1,9 0,8 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,9 1,2 2,5 0,1 0,3 0,3 0,3 0,8 0,6 0,4 0,4 0,5 1 1,4 1,6 1,8 2,3 2,7 4,1 7,1 9 14,8 17 30,1
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 2 2,3 3,4 2,1 1,2 0,9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1,1 2,2 0 0,9 3,3 2,8 1,6 1,5 0,8 0,8 0,4 0,3 0,7 0,7 0,6 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1 0,3 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,6 0 0,1 0 0,1 0,6 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,3 0 2,5 0 0 0 0,2 1 0,9 0,6 1,1 1,2 2,2 2,9 2,8 1,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,2 0,6 0,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,8 0 7,6 0 0 0 0,3 1,2 2,6 5,5 5,6 4,8 4,7 4,6 4,8 5 4,7 5,6 5,2 3,2 1,2 0,9 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0,7 1,6 1,6 1,4 1,3 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,6 0 3,1 0 0 0 0 0,6 3,3 5,6 6,6 4,1 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 3,4 0 6,7 0 0 0 0 2 9,2 17,4 17,7 7,4 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0,8 2,7 3 2,8 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,3 0 8,5 0 0 0 0 1,9 9,4 20,1 23,2 9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81–O84) 1,2 0 2,3 0 0 0 0 0,7 3,1 5,9 6,2 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0 0,5 1 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,9 1 0,9 118,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,8 0,8 0,7 89,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,8 0,9 0,7 8,1 3,1 5 1,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 1,1 1,1 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 1 1 1,6 1,8 2,6 2 3 3,3 3,3 4,3 3,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,6 1,1 2,1 0 0,5 1,6 3,5 3,7 2,1 1,6 1,2 1,2 0,7 0,8 0,7 1,1 0,8 0,9 1,3 1,2 1,7 2,2 4,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,4 0,9 0,5 0,5 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,7 3,5 3,9 4,6 7,9 2,2 3,3 4,9 1,6 1,5 1,5 1,1 1,1 1,8 2,3 2,9 4 5 7 9,8 14,2 18,4 24 8
Nitrolební poranění (S06) 2,2 2,8 1,7 0,6 2,5 1,8 3,4 3,4 4 2,1 2,3 1,3 1,5 1,5 1,8 1,6 2 2 2,3 3,2 6,7 6,3 9 12
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 2 2,6 1,4 9,1 7,1 2,8 3,1 3,8 2,1 1,7 1,2 1,1 1 1 1 0,8 1,2 1 0,9 2 3,9 4,1 9,7 10
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,7 0,8 0 0,7 2,8 2,7 0,7 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,7 0,8 0,8 0,8 1,1 1 0,6 1,2 1,4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,7 1,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,4 2,2 3,7 9,9 16 29,9 42,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1,1 0,9 0,1 0,8 0,7 1,4 0,9 0,6 0,9 0,9 0,8 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 0,8 1,4 1,6 1 0
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 6,8 8,4 5,3 0 2,7 4,2 7,4 10,5 7,9 6,8 6,1 6,3 7,2 7 6,3 5,6 6,6 5,3 5,9 8,2 10,6 18,5 26,4 20
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,3 0,2 0,7 1,5 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0,5 0,5 0,1 1,4 0,3 1 1,4 1 0,5 0,5 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,5 0,5 1 0,9 1,5 1,6 1,4 1,9 0,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,4 0,3 0,4 1,3 0,6 0,5 0,7 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,1 2,2 2,1 113,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,8 0,6 1,2 1,6 1,3 1,6 2,1 1,5 1,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,3 7,8 6,8 672,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0,8 0,6 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 1,1 1,2 1,7 2,3 2,9 1,9 1,5 0,9 0,3 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 11,1 5,1 16,9 1,3 0,6 0,9 1,1 3,1 11,5 23 35,1 27,1 12,7 5,5 5,1 5,5 6,9 9,3 12,1 15 14,3 13,8 10,4 12
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 149,1 131,5 166,3 1 081,0 115,8 72,6 70,3 95,8 103,1 135,9 153,7 118,4 96,7 96,4 113,2 130,6 146,7 181,4 218,4 258,6 313,4 371,8 426,3 416,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)