8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 469 214 255 23 122 43 29 24 15 14 9 17 4 6 2 12 21 30 20 23 24 22 8 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 421 188 233 11 76 51 40 30 20 16 7 7 12 5 10 21 14 16 17 22 18 17 10 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 15 11 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 3 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 355 160 195 1 3 4 2 2 2 2 3 2 5 7 9 17 17 46 53 48 57 43 26 6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 102 545 557 22 64 50 36 73 82 47 38 62 54 40 52 60 81 89 66 74 54 47 9 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 408 256 152 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 17 32 38 52 64 82 55 36 17 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 242 161 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 26 50 51 54 25 17 5 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 308 176 132 0 0 0 0 1 0 1 2 10 9 13 10 18 31 44 40 38 51 25 13 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 383 5 378 0 0 0 0 0 0 1 6 10 21 38 35 38 61 73 44 21 19 14 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 102 0 102 0 0 0 0 0 0 2 1 4 8 6 5 13 20 18 13 5 5 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 64 0 64 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 4 1 9 11 12 12 5 2 1 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 23 58 67 51 30 22 3 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 307 232 75 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 19 44 62 50 54 36 25 2 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 159 683 476 1 10 6 8 8 9 14 12 27 36 47 58 105 168 197 174 130 88 45 15 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 160 12 148 0 0 0 0 0 10 30 21 25 17 12 6 5 8 8 7 7 4 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 237 143 94 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 3 9 11 36 54 54 36 21 3 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 446 0 446 0 0 0 0 0 0 3 13 36 109 126 88 31 17 11 5 4 3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 248 455 793 9 17 25 21 36 45 46 48 88 98 80 104 130 134 136 97 64 49 17 4 0
Anémie (D50-D64) 284 115 169 2 7 1 6 3 1 3 1 6 9 13 5 15 23 32 31 32 42 36 16 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 145 76 69 1 20 21 8 9 0 1 0 3 9 6 10 8 5 7 6 13 9 8 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 783 418 365 0 5 11 26 23 16 18 15 18 19 31 30 68 72 108 96 92 66 52 15 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2 071 725 1 346 43 304 154 75 80 70 57 74 83 78 80 91 100 130 132 130 106 125 120 31 8
Demence (F00-F03) 79 33 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 8 11 14 18 17 5 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 388 253 135 0 0 0 6 44 25 22 28 53 53 38 38 30 29 11 2 5 2 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 219 149 70 0 0 0 2 23 43 46 35 26 12 6 5 4 5 4 1 3 2 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 431 224 207 0 0 0 5 23 35 39 56 66 57 31 25 26 26 19 12 7 2 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 201 75 126 0 7 0 6 11 4 6 5 17 12 26 40 28 18 7 8 2 4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1 041 448 593 5 21 80 101 116 58 50 44 69 74 71 73 50 40 38 47 31 36 23 14 0
Alzheimerova nemoc (G30) 63 22 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 12 10 17 12 3 0
Roztroušená skleróza (G35) 51 15 36 0 0 0 1 2 2 1 2 7 6 11 4 5 6 3 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 492 285 207 2 20 40 26 30 25 18 26 33 29 33 28 30 32 34 33 12 28 11 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 410 173 237 0 0 0 0 1 0 0 2 5 10 9 14 13 41 57 57 69 80 35 15 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 222 703 519 1 9 27 41 54 31 44 45 88 81 100 128 124 124 122 74 62 44 20 3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 131 46 85 0 0 0 3 0 0 1 0 1 1 1 3 3 14 16 16 31 25 13 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 31 16 15 2 14 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 974 470 504 20 113 131 31 25 16 18 34 44 54 47 63 61 83 85 67 44 26 12 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 678 240 438 0 0 0 1 3 3 2 8 20 23 34 42 48 70 97 84 83 85 57 17 1
Angina pectoris (I20) 403 274 129 0 0 0 0 0 0 1 0 5 7 16 16 41 63 73 63 52 40 23 1 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 763 523 240 0 0 0 0 0 0 1 3 12 31 40 61 92 117 118 89 70 71 42 16 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 761 521 240 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 21 24 87 104 155 131 106 80 28 8 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 364 170 194 0 0 0 1 0 4 4 3 17 14 9 19 32 42 49 47 48 41 22 11 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 680 887 793 1 1 3 8 6 10 6 13 17 38 46 83 110 162 296 294 244 224 90 25 3
Selhání srdce (I50) 1 493 805 688 0 0 1 1 0 0 1 2 6 12 14 31 61 99 186 183 262 281 247 94 12
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 514 775 739 0 0 0 1 1 4 5 6 20 24 45 50 93 139 216 211 209 251 175 57 7
Ateroskleróza (I70) 597 388 209 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14 32 45 83 134 104 71 60 37 8 3
Varixy dolních končetin (I83) 859 286 573 0 0 0 0 4 9 24 48 98 112 94 91 109 75 96 39 26 22 8 4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 158 638 520 0 13 38 55 51 28 33 21 21 52 39 59 67 111 158 121 102 102 62 20 5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 946 494 452 66 242 120 47 68 32 30 33 29 15 20 19 26 27 32 35 39 26 28 12 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 214 659 555 20 61 41 20 18 18 17 22 36 31 24 29 58 97 124 125 115 157 133 57 11
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 713 334 379 93 128 39 12 2 6 3 8 2 7 9 7 25 33 39 53 56 83 75 25 8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 297 702 595 0 599 491 70 30 27 21 14 15 14 6 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 777 478 299 0 5 25 24 34 41 54 49 79 76 69 75 83 69 59 23 9 1 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 814 428 386 2 3 5 3 0 0 0 1 1 4 10 18 51 104 141 133 116 120 71 28 3
Astma (J45-J46) 185 87 98 0 11 26 27 15 7 1 5 5 11 10 6 9 13 15 10 6 4 4 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 442 248 194 1 4 0 1 4 9 9 6 12 7 20 23 26 63 71 58 41 48 30 9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 87 38 49 1 6 5 6 12 14 5 8 7 4 2 2 3 5 4 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 104 68 36 2 10 5 5 2 6 7 8 8 14 8 1 6 3 10 4 1 3 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 150 84 66 1 0 2 5 2 5 4 7 4 4 14 8 12 11 23 14 9 15 8 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 175 110 65 0 0 0 0 0 5 2 2 5 9 9 13 16 18 21 18 19 19 12 6 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 568 241 327 0 19 27 23 47 31 20 26 27 19 25 22 26 35 55 39 35 51 25 14 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 601 291 310 0 5 56 77 89 72 35 44 41 49 23 23 19 30 18 14 2 1 1 2 0
Tříselná kýla (K40) 1 036 909 127 6 49 28 6 13 19 22 29 60 67 63 79 107 136 126 85 80 40 17 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 939 461 478 1 48 49 5 2 13 20 42 79 80 59 77 83 114 123 70 47 19 7 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 95 46 49 0 0 3 4 14 9 8 9 7 7 6 3 5 8 4 6 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 76 33 43 0 0 2 4 6 3 1 10 5 5 2 2 7 6 4 3 9 5 1 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 242 115 127 3 7 2 2 1 3 6 3 10 8 8 10 15 20 32 35 22 25 21 9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 242 111 131 0 0 0 0 0 0 2 3 8 5 10 20 28 24 42 33 26 28 10 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 618 360 258 4 2 5 2 9 17 30 30 61 61 50 41 67 77 55 44 35 18 7 2 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 304 158 146 2 12 20 20 14 3 4 8 6 6 6 9 14 25 44 28 28 33 18 4 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 77 54 23 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 11 9 19 13 10 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 98 54 44 0 0 4 4 1 3 4 2 6 4 5 7 8 10 14 9 9 5 3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 344 473 871 0 0 1 2 17 32 40 62 94 123 102 110 118 163 167 148 73 51 30 11 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 220 95 125 0 0 0 1 3 0 3 3 7 10 15 11 13 28 27 34 22 27 8 8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 285 172 113 0 0 2 4 3 3 15 19 18 22 19 28 29 21 39 18 8 23 8 5 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 221 104 117 1 3 2 4 5 4 10 8 10 5 6 9 19 18 28 16 21 28 22 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 511 307 204 3 32 17 9 36 39 36 30 31 25 30 29 31 27 35 30 20 25 15 11 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 154 78 76 3 7 2 3 6 11 9 5 5 10 12 17 11 12 13 12 5 9 2 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 275 123 152 4 14 22 13 13 11 2 5 22 16 10 12 17 15 24 17 20 17 10 10 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 716 316 400 0 0 0 0 0 1 3 2 9 19 25 47 93 115 153 123 62 52 8 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 691 265 426 0 0 0 0 0 0 1 2 6 10 21 38 80 103 125 169 82 44 8 2 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 213 687 526 0 0 1 2 49 85 70 87 129 134 115 147 126 114 84 50 17 2 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 080 456 624 0 27 32 26 50 48 44 36 53 66 92 101 131 109 95 70 50 27 17 6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 53 19 34 0 0 2 0 2 2 1 2 4 4 0 5 3 2 8 10 6 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 269 113 156 0 0 6 18 10 0 1 3 6 7 21 30 31 31 33 29 21 18 4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 585 291 294 0 0 0 0 1 6 12 32 45 80 53 55 81 70 72 39 19 15 3 2 0
Dorzalgie (M54) 1 204 468 736 0 2 7 11 30 12 19 37 48 83 83 90 94 104 128 121 137 108 67 21 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 822 472 350 3 16 19 19 27 24 26 31 61 74 82 116 111 78 71 38 15 6 1 4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 677 241 436 2 2 15 47 57 14 17 21 33 34 39 45 49 59 69 49 50 54 16 4 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 718 217 501 30 63 28 11 53 45 25 33 39 36 34 33 47 53 55 57 41 22 8 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 308 166 142 0 0 1 1 2 3 3 2 4 13 18 12 24 21 40 39 38 49 23 12 3
Urolitiáza (N20-N23) 791 530 261 0 1 1 4 10 30 37 53 53 62 67 70 75 92 98 60 45 21 11 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 284 371 913 1 8 6 11 32 29 22 14 54 66 78 59 76 101 134 112 118 152 128 69 14
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 430 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 14 40 67 136 77 53 27 8 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 747 747 0 2 94 106 53 44 39 30 25 34 36 25 36 36 58 59 40 18 8 2 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 80 18 62 0 0 0 2 5 8 5 5 11 12 4 10 4 3 5 3 2 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 145 0 145 0 0 1 2 15 16 13 18 24 16 16 9 7 1 3 0 3 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 863 0 863 0 0 0 1 21 29 28 40 85 127 140 158 71 58 40 36 16 10 2 0 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 516 0 2 516 0 2 0 11 50 160 212 249 225 271 213 206 199 203 246 157 77 31 3 1 0
Lékařský potrat (O04) 425 0 425 0 0 0 2 27 63 82 72 76 94 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 974 0 974 0 0 0 0 24 117 220 279 238 88 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 976 0 1 976 0 0 0 0 57 264 615 650 331 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 341 0 341 0 0 0 0 14 60 117 82 56 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 754 0 2 754 0 0 0 0 74 360 845 1 003 406 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 854 0 854 0 0 0 0 22 109 249 296 145 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 85 0 85 0 0 0 0 2 9 27 26 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 607 325 282 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 461 259 202 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 489 277 212 52 95 157 44 28 12 13 12 10 15 8 12 8 8 9 5 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 662 330 332 0 0 3 5 5 7 6 10 15 31 42 71 83 97 92 72 62 39 18 2 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 887 318 569 1 20 66 124 114 82 71 49 51 46 25 31 27 37 40 27 14 29 18 12 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 126 56 70 0 1 1 1 1 1 4 5 9 14 7 8 12 11 12 16 11 10 2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 326 1 069 1 257 40 171 89 94 135 59 48 54 80 84 97 100 110 163 222 181 199 204 148 46 2
Nitrolební poranění (S06) 1 503 910 593 9 42 81 77 110 143 111 80 104 96 74 75 70 63 75 73 65 80 48 25 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 195 762 433 39 172 101 95 99 108 76 63 50 46 43 49 30 39 28 38 28 36 38 14 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 455 230 225 1 13 90 63 16 11 11 16 20 21 10 26 31 30 30 24 20 13 8 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 734 229 505 1 7 4 3 4 6 4 2 4 8 7 17 14 38 47 61 99 168 144 87 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 571 293 278 0 13 16 21 23 23 31 30 37 43 41 49 50 52 46 36 25 18 9 8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 421 2 747 1 674 4 56 120 202 290 308 307 268 380 374 269 291 273 271 262 181 154 190 154 61 6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 141 90 51 6 53 11 5 6 8 4 4 4 7 2 2 5 5 8 4 2 3 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 373 171 202 7 39 13 24 35 34 22 23 25 27 22 21 15 22 16 11 7 7 3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 258 137 121 1 7 6 0 4 2 3 8 4 5 8 6 29 34 33 41 29 27 5 6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 50 33 17 1 0 0 2 2 7 2 9 5 6 5 3 2 0 3 2 0 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 223 127 96 2 36 13 18 11 11 10 10 11 14 11 17 6 16 16 6 4 5 3 2 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1 187 592 595 782 12 6 7 10 6 6 5 10 14 23 29 39 62 58 47 32 27 12 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 64 2 62 0 0 0 0 0 2 2 7 21 18 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 590 2 363 2 227 4 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 482 258 224 0 1 2 1 1 6 7 9 14 16 25 39 66 72 92 57 37 26 7 4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 7 068 1 728 5 340 10 11 28 33 79 350 895 1 506 1 290 549 217 203 261 317 368 323 286 213 82 43 4
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 93 269 40 291 52 978 7 009 3 059 2 730 1 987 2 801 3 732 5 354 6 414 6 081 4 879 4 060 4 564 5 392 6 549 7 755 6 410 5 269 4 921 3 021 1 137 145
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0,7 0,8 3,5 4,6 1,2 1 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0 0,3 0,5 0,7 0,7 1,2 1,6 2,8 3 3,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 0,6 0,7 1,7 2,9 1,5 1,4 1 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,3 0,4 0,6 1,1 1,2 2,1 3,8 3,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,6 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 1,1 1,8 2,5 3,8 5,4 9,8 19,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,7 1,7 1,7 3,4 2,4 1,4 1,2 2,5 2,2 1,1 0,9 1,2 1,1 1 1,3 1,4 1,8 2,1 2,3 3,8 3,6 5,9 3,4 6,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,6 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 0,9 1,1 1,5 2,8 2,8 2,4 2,1 0,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,2 1,9 1,3 1,1 0,6 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,7 1 1,4 2 3,4 3,1 4,9 6,5
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,6 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 0,8 0,9 1,3 1,7 1,5 1,1 1,3 1,8 0,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,3 1,6 1,7 1,5 1,5 0,4 0,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1 1,5 1,7 2,8 2,4 3,1 0,8 6,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,8 2,2 1,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1,1 1,4 2,5 3,7 4,7 6 6,7 5,9 5,7 5,7 3,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,3 1,9 1,9 1,4 0,4 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 2,2 3 2,1 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 1,4 2,5 1,4 0,6 0,7 0,7 1,3 1,2 1,1 1,1 1,7 1,9 1,9 2,5 3 3 3,2 3,3 3,3 3,3 2,1 1,5 0
Anémie (D50-D64) 0,4 0,4 0,5 0,3 0,3 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7 2,8 4,5 6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,6 0,3 0,3 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 0,6 1 0,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,2 1,3 1,1 0 0,2 0,3 0,9 0,8 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 1,6 1,6 2,6 3,3 4,7 4,5 6,5 5,7 6,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 2,3 4,2 6,6 11,6 4,4 2,5 2,8 1,9 1,4 1,7 1,6 1,5 1,9 2,2 2,3 2,9 3,1 4,5 5,5 8,4 15,1 11,7 26,1
Demence (F00-F03) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 1,2 2,1 1,9 3,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,6 0,8 0,4 0 0 0 0,2 1,5 0,7 0,5 0,7 1 1 0,9 0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0,1 0,8 1,2 1,1 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0,7 0,6 0 0 0 0,2 0,8 0,9 1 1,3 1,3 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,4 0 0,3 0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,6 1 0,7 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,6 1,4 1,8 0,8 0,8 2,3 3,4 4 1,6 1,2 1 1,3 1,5 1,7 1,8 1,2 0,9 0,9 1,6 1,6 2,4 2,9 5,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,1 1,5 1,1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0,9 0,6 0,3 0,8 1,1 0,9 1 0,7 0,4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 1,1 0,6 1,9 1,4 0,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,6 0,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 1,4 2 3,6 5,4 4,4 5,7 6,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1,9 2,2 1,6 0,2 0,3 0,8 1,4 1,9 0,8 1,1 1,1 1,7 1,6 2,4 3,1 2,9 2,7 2,9 2,5 3,2 3 2,5 1,1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 1,6 1,7 1,6 1,1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0,1 0 0,3 0,5 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,5 1,5 1,6 3,1 4,3 3,7 1,1 0,9 0,4 0,4 0,8 0,8 1,1 1,1 1,5 1,4 1,8 2 2,3 2,3 1,8 1,5 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0,8 1,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0,5 0,8 1 1,1 1,5 2,3 2,9 4,3 5,7 7,2 6,4 3,3
Angina pectoris (I20) 0,6 0,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 1 1,4 1,7 2,2 2,7 2,7 2,9 0,4 6,5
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,2 1,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1 1,5 2,2 2,6 2,8 3,1 3,6 4,8 5,3 6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,2 1,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,6 2 2,3 3,7 4,5 5,5 5,4 3,5 3 6,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,5 2,8 2,8 4,1 3,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,6 2,8 2,5 0,2 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,8 1,1 2 2,6 3,6 7 10,1 12,6 15,1 11,3 9,4 9,8
Selhání srdce (I50) 2,3 2,6 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4 2,2 4,4 6,3 13,5 19 31 35,4 39,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,4 2,5 2,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 1,1 1,2 2,2 3,1 5,1 7,2 10,8 16,9 22 21,5 22,8
Ateroskleróza (I70) 0,9 1,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,1 1,8 3,2 3,6 3,7 4 4,6 3 9,8
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 0,9 1,8 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,9 2,2 2,3 2,2 2,6 1,7 2,3 1,3 1,3 1,5 1 1,5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,8 2 1,6 0 0,5 1,1 1,9 1,8 0,7 0,8 0,5 0,4 1 0,9 1,4 1,6 2,4 3,8 4,1 5,3 6,9 7,8 7,5 16,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 1,6 1,4 10,1 9,2 3,4 1,6 2,4 0,9 0,7 0,8 0,6 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 1,2 2 1,8 3,5 4,5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 2,1 1,7 3,1 2,3 1,2 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7 1,4 2,1 3 4,3 5,9 10,6 16,7 21,5 35,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,1 1,1 1,2 14,3 4,9 1,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,7 0,9 1,8 2,9 5,6 9,4 9,4 26,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 2,2 1,8 0 22,8 14 2,4 1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 1,5 0,9 0 0,2 0,7 0,8 1,2 1,1 1,3 1,1 1,5 1,5 1,7 1,8 1,9 1,5 1,4 0,8 0,5 0,1 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,3 1,4 1,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 2,3 3,4 4,6 6 8,1 8,9 10,6 9,8
Astma (J45-J46) 0,3 0,3 0,3 0 0,4 0,7 0,9 0,5 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,7 0,8 0,6 0,2 0,2 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,6 0,6 1,4 1,7 2 2,1 3,2 3,8 3,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 1 1 0,8 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1 1,3 1,5 2,3 3,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0,8 1 0 0,7 0,8 0,8 1,6 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,8 1,3 1,3 1,8 3,4 3,1 5,3 6,5
Nemoci appendixu (K35-K38) 0,9 0,9 1 0 0,2 1,6 2,6 3,1 1,9 0,9 1 0,8 1 0,6 0,6 0,4 0,7 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,8 0
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,9 0,4 0,9 1,9 0,8 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 1,1 1,3 1,5 1,9 2,5 3 3 2,9 4,1 2,7 2,1 1,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 1,5 1,5 0,2 1,8 1,4 0,2 0,1 0,3 0,5 1 1,5 1,6 1,4 1,9 1,9 2,5 2,9 2,4 2,4 1,3 0,9 0,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,1 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,8 1,2 1,1 1,7 2,6 3,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 0,5 1 1,1 1,3 1,9 1,3 1,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1,1 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,7 1,2 1,2 1,2 1 1,6 1,7 1,3 1,5 1,8 1,2 0,9 0,8 3,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1 1,4 2,2 2,3 1,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,1 1,5 2,7 0 0 0 0,1 0,6 0,9 1 1,5 1,8 2,4 2,5 2,7 2,8 3,6 4 5,1 3,8 3,4 3,8 4,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 1,2 1,1 1,8 1 3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,4 0,5 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,5 0,9 0,6 0,4 1,6 1 1,9 3,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0,5 1,1 1,9 2,8 0,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 1 0,6 0,5 1,2 0,5 0,3 1,3 1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 1 1 1,7 1,9 4,1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,5 0,3 0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 1 1,1 1,3 3,8 3,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,6 1,1 2,2 2,5 3,6 4,2 3,2 3,5 1 1,5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 0,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,9 2,3 3 5,8 4,2 3 1 0,8 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,9 2,2 1,6 0 0 0 0,1 1,7 2,3 1,7 2 2,5 2,6 2,8 3,6 2,9 2,5 2 1,7 0,9 0,1 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 1,5 1,9 0 1 0,9 0,9 1,7 1,3 1,1 0,8 1 1,3 2,2 2,4 3,1 2,4 2,3 2,4 2,6 1,8 2,1 2,3 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,4 0,5 0 0 0,2 0,6 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1 1,1 1,2 0,5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,9 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 0,9 1,6 1,3 1,3 1,9 1,5 1,7 1,3 1 1 0,4 0,8 0
Dorzalgie (M54) 1,9 1,5 2,3 0 0,1 0,2 0,4 1 0,3 0,5 0,9 0,9 1,6 2 2,2 2,2 2,3 3 4,1 7,1 7,3 8,4 7,9 6,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,3 1,5 1,1 0,5 0,6 0,5 0,6 0,9 0,6 0,6 0,7 1,2 1,5 2 2,8 2,6 1,7 1,7 1,3 0,8 0,4 0,1 1,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0,8 1,3 0,3 0,1 0,4 1,6 2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,6 1,7 2,6 3,6 2 1,5 3,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,1 0,7 1,6 4,6 2,4 0,8 0,4 1,8 1,2 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,2 1,3 2 2,1 1,5 1 1,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 1 1,3 2 3,3 2,9 4,5 9,8
Urolitiáza (N20-N23) 1,2 1,7 0,8 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,9 1,2 1 1,2 1,6 1,7 1,8 2 2,3 2,1 2,3 1,4 1,4 0,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 1,2 2,8 0,2 0,3 0,2 0,4 1,1 0,8 0,5 0,3 1 1,3 1,9 1,4 1,8 2,2 3,2 3,8 6,1 10,3 16,1 26 45,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,5 3,2 2,6 2,7 1,8 1 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 2,4 0 0,3 3,6 3 1,8 1,5 1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 1,3 1,4 1,4 0,9 0,5 0,3 0,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,2 0 0,4 0 0 0 0,1 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 2,7 0 0 0 0 0,7 0,8 0,7 0,9 1,6 2,5 3,4 3,8 1,7 1,3 1 1,2 0,8 0,7 0,3 0 3,3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,9 0 7,8 0 0,1 0 0,4 1,7 4,3 5,2 5,8 4,3 5,4 5,1 5 4,7 4,5 5,9 5,4 4 2,1 0,4 0,4 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,3 0 0 0 0,1 0,9 1,7 2 1,7 1,5 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 3 0 0 0 0 0,8 3,1 5,4 6,5 4,6 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,1 0 6,1 0 0 0 0 2 7,1 15 15,2 6,3 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 1,1 0 0 0 0 0,5 1,6 2,9 1,9 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,3 0 8,5 0 0 0 0 2,6 9,6 20,6 23,5 7,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,3 0 2,6 0 0 0 0 0,8 2,9 6,1 6,9 2,8 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 1 1 0,9 93,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 0,8 0,6 70,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 0,9 0,7 8 3,6 4,5 1,5 1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 1,1 1 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,7 1,9 2,1 2,2 2,5 3,2 2,6 2,3 0,8 6,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 1 1,8 0,2 0,8 1,9 4,2 4 2,2 1,7 1,1 1 0,9 0,6 0,8 0,6 0,8 1 0,9 0,7 2 2,3 4,5 9,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,3 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,7 3,4 3,9 6,1 6,5 2,5 3,2 4,7 1,6 1,2 1,3 1,5 1,7 2,3 2,4 2,6 3,6 5,3 6,2 10,3 13,8 18,6 17,3 6,5
Nitrolební poranění (S06) 2,4 2,9 1,8 1,4 1,6 2,3 2,6 3,8 3,8 2,7 1,9 2 1,9 1,8 1,8 1,6 1,4 1,8 2,5 3,4 5,4 6 9,4 6,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,9 2,4 1,3 6 6,5 2,9 3,2 3,5 2,9 1,9 1,5 1 0,9 1 1,2 0,7 0,9 0,7 1,3 1,4 2,4 4,8 5,3 9,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,7 0,7 0,7 0,2 0,5 2,6 2,1 0,6 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 1 0,9 1 0,4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,7 1,6 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 1,1 2,1 5,1 11,3 18,1 32,8 29,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 0,9 0,9 0 0,5 0,5 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,9 8,7 5,2 0,6 2,1 3,4 6,8 10,1 8,2 7,5 6,3 7,3 7,4 6,5 7,1 6,4 6 6,2 6,2 7,9 12,8 19,4 23 19,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 0,9 2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,5 0,6 1,1 1,5 0,4 0,8 1,2 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,7 0,8 0,8 1,4 1,5 1,8 0,6 2,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 0,3 0,3 1,4 0,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 3,3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,9 1,9 1,8 120,2 0,5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,9 1,4 1,4 1,6 1,7 1,8 1,5 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,2 7,5 6,9 705,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,8 0,8 0,7 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,9 1,5 1,6 2,2 2 1,9 1,8 0,9 1,5 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11,1 5,5 16,5 1,5 0,4 0,8 1,1 2,8 9,4 21,8 35,2 24,7 10,9 5,2 4,9 6,1 7 8,8 11,1 14,8 14,4 10,3 16,2 13
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 146,4 128,3 163,9 1 077,1 116,3 77,7 67,4 97,6 99,8 130,5 150,1 116,4 96,4 97,6 110,7 126,2 144,5 184,6 219,7 271,8 332 379,7 428,4 472,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)