8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 561 271 290 38 224 98 36 22 6 6 3 3 2 6 5 8 17 15 20 13 18 12 8 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 362 153 209 7 56 44 23 17 14 19 13 5 9 4 11 14 21 24 18 15 17 19 8 4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 19 14 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 2 5 2 2 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 203 89 114 0 1 2 0 0 2 2 0 3 1 7 1 6 19 22 36 28 43 22 8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 785 376 409 25 70 56 30 47 35 31 35 44 34 21 36 40 54 55 45 40 48 28 11 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 380 225 155 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 4 12 33 49 74 72 51 47 24 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 204 131 73 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 32 48 40 27 24 5 3 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 202 103 99 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 9 7 15 14 17 32 17 39 30 9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 391 3 388 0 0 0 0 0 1 3 5 11 16 42 33 30 54 73 55 42 11 12 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 88 0 88 0 0 0 0 0 0 2 1 7 4 4 9 8 6 16 13 10 5 1 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 47 0 47 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 10 4 13 5 5 1 1 1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 195 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 34 42 40 25 22 8 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 287 205 82 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 9 42 61 53 41 37 29 4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 110 634 476 0 7 8 3 5 7 6 18 33 31 48 60 97 148 196 193 106 83 46 15 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 72 12 60 0 0 0 0 0 3 8 7 7 8 1 3 7 8 9 6 2 1 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 197 114 83 0 0 0 0 0 1 1 3 1 9 5 6 26 35 43 34 19 9 4 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 366 0 366 0 0 0 0 0 0 11 12 28 107 114 52 19 11 8 4 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 077 529 548 7 10 14 11 34 22 37 33 48 58 67 67 112 127 165 116 71 45 27 5 1
Anémie (D50-D64) 277 106 171 1 0 1 1 4 0 6 1 2 8 6 12 20 19 29 31 37 47 31 20 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 82 43 39 2 8 11 0 3 5 2 3 2 3 1 2 3 6 3 12 3 2 6 4 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 654 352 302 0 5 12 25 18 12 17 9 13 17 21 33 63 75 100 78 55 56 38 4 3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 246 498 748 31 212 141 43 32 22 27 23 29 23 32 33 50 60 59 81 80 102 101 54 11
Demence (F00-F03) 111 43 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 15 12 31 29 11 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 390 271 119 0 0 1 7 25 17 24 27 36 57 59 41 43 28 12 9 4 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 166 103 63 0 0 0 2 18 32 39 21 19 12 9 3 3 3 3 0 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 313 178 135 0 0 0 1 8 29 34 38 40 37 33 34 22 12 14 5 3 1 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 155 64 91 0 1 1 1 3 5 7 7 15 11 8 23 26 15 13 6 9 3 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 945 423 522 1 20 41 58 73 50 50 59 92 89 63 59 65 36 40 42 31 35 23 16 2
Alzheimerova nemoc (G30) 110 35 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 17 22 29 21 10 0
Roztroušená skleróza (G35) 141 46 95 0 0 0 0 7 5 3 5 16 12 11 16 18 21 18 6 2 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 425 254 171 2 21 31 29 22 25 20 17 33 31 27 28 30 24 20 25 23 9 6 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 204 103 101 0 0 0 1 2 1 0 0 5 2 4 8 12 20 32 29 29 28 25 5 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 623 889 734 4 19 40 61 68 35 55 48 78 121 119 134 134 174 186 123 108 75 35 6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 57 23 34 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 2 0 4 9 4 11 6 9 2 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 676 302 374 5 38 50 21 12 19 8 21 35 53 43 48 49 68 62 49 48 32 12 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 487 190 297 0 1 0 2 24 0 1 1 6 19 19 24 34 39 56 43 60 80 50 26 2
Angina pectoris (I20) 304 225 79 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 7 15 29 54 59 41 36 38 11 3 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 616 405 211 0 0 0 0 0 0 2 3 9 15 27 45 69 76 96 75 71 70 43 12 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 379 232 147 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 14 15 26 45 56 63 55 57 30 15 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 292 146 146 0 0 0 0 1 3 2 2 5 13 16 12 24 19 45 37 41 35 25 12 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 364 706 658 3 2 2 6 5 6 5 7 22 25 45 60 88 158 212 215 168 189 105 36 5
Selhání srdce (I50) 951 484 467 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 8 23 24 70 111 137 132 194 174 58 11
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 556 754 802 0 0 1 1 1 3 3 6 10 26 33 48 81 148 208 200 218 253 219 80 17
Ateroskleróza (I70) 717 450 267 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 27 63 110 168 113 90 68 45 17 4
Varixy dolních končetin (I83) 667 240 427 0 0 0 1 2 7 16 31 79 71 79 73 65 73 78 31 29 11 15 6 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 960 562 398 0 8 25 33 38 15 20 21 32 29 35 43 74 95 124 134 77 81 52 20 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 725 384 341 61 263 111 39 33 14 16 18 16 21 11 11 10 15 13 18 17 21 12 4 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 892 512 380 16 54 22 15 14 8 6 20 10 18 11 35 33 60 76 99 92 122 115 54 12
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 545 251 294 53 97 19 6 4 2 0 0 5 4 6 3 16 20 27 34 49 68 84 38 10
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 043 547 496 0 475 401 54 31 23 19 12 12 3 4 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 416 242 174 0 4 4 11 23 41 30 25 45 40 38 32 32 40 20 15 7 5 4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 430 248 182 0 2 1 0 2 1 0 0 2 4 6 8 22 60 83 80 75 45 30 8 1
Astma (J45-J46) 141 66 75 2 12 21 12 9 3 4 2 8 4 7 2 6 13 7 11 8 4 4 1 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 344 188 156 1 2 2 1 6 8 12 11 6 7 15 14 18 42 54 42 34 36 19 12 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 85 43 42 0 1 3 5 9 12 15 8 10 3 4 1 2 2 5 2 2 0 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 137 66 71 2 9 4 2 4 7 7 12 11 14 10 12 9 11 12 3 1 6 0 0 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 131 78 53 1 2 0 3 3 1 11 8 4 6 7 7 9 11 16 18 9 4 7 4 0
Peptický vřed (K25-K28) 160 93 67 0 0 0 1 1 1 3 1 1 5 5 7 10 17 19 23 17 20 23 5 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 496 182 314 0 20 23 16 14 24 25 20 19 17 21 24 29 32 39 30 48 49 35 11 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 647 309 338 0 1 51 95 114 74 56 46 42 42 17 18 23 21 16 14 8 5 2 2 0
Tříselná kýla (K40) 1 004 872 132 7 43 36 8 2 24 31 33 69 69 51 67 93 112 132 105 65 39 16 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 765 393 372 0 34 51 7 3 10 22 30 65 64 75 61 49 79 85 56 39 21 11 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 111 59 52 0 1 0 4 9 13 9 17 9 6 7 5 6 7 7 2 4 4 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 146 48 98 2 9 3 8 14 16 9 12 5 6 4 5 6 4 10 5 10 9 5 4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 209 93 116 0 5 0 0 2 2 3 1 5 8 14 14 19 25 24 31 18 25 10 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 217 95 122 0 0 0 0 0 0 0 4 7 4 13 14 22 30 19 27 22 30 19 6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 418 231 187 0 0 8 3 3 12 21 19 38 57 34 40 32 36 40 35 16 13 5 4 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 303 164 139 1 8 4 4 3 6 4 1 7 7 6 16 20 40 52 31 39 29 16 7 2
Alkoholické onemocnění jater (K70) 104 69 35 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 7 17 16 19 19 8 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 79 43 36 0 1 1 0 1 0 4 1 0 5 9 12 6 8 11 10 4 4 1 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 156 399 757 0 0 1 2 12 29 42 52 75 108 79 91 108 131 138 110 67 60 36 12 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 208 94 114 0 0 0 1 5 1 6 7 7 2 11 13 13 19 22 32 21 23 17 7 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 342 207 135 0 1 1 2 4 7 10 14 20 24 28 33 34 41 30 29 18 25 14 7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 200 96 104 0 3 3 1 1 8 4 8 7 7 3 6 5 25 12 18 28 30 21 8 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 321 208 113 3 14 18 11 24 25 18 16 13 17 9 13 25 18 28 24 17 14 12 1 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 197 106 91 3 3 7 10 10 9 10 8 15 12 7 16 17 8 18 14 14 9 5 2 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 236 96 140 2 13 18 15 14 14 10 12 13 18 18 10 15 15 9 9 8 10 7 6 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 572 229 343 0 0 0 0 1 2 3 4 5 12 15 25 51 94 136 103 67 41 10 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 629 224 405 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 23 42 70 101 120 122 72 34 18 4 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 820 460 360 0 0 0 6 52 66 52 47 69 100 80 94 77 67 66 33 8 3 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 907 301 606 0 15 12 25 61 45 42 34 37 56 41 71 110 87 97 76 38 39 14 6 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 64 19 45 0 2 0 2 1 2 2 3 1 1 6 6 8 7 8 8 2 5 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 286 108 178 1 3 7 18 10 5 4 3 13 12 22 22 29 34 35 22 23 14 8 1 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 592 266 326 0 0 0 0 0 2 9 26 41 57 65 77 69 68 64 52 30 23 7 1 1
Dorzalgie (M54) 1 284 522 762 0 1 1 16 23 14 18 30 51 92 71 83 133 137 157 137 140 106 60 14 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 754 397 357 0 12 19 4 13 17 12 29 42 79 73 107 107 93 66 50 20 7 2 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 412 164 248 0 2 4 11 25 14 14 9 15 18 31 28 44 26 44 45 33 29 17 3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 573 184 389 20 37 18 12 33 42 21 24 27 32 21 24 33 42 50 39 36 37 18 7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 263 169 94 0 2 0 1 0 0 1 3 4 12 8 12 17 43 44 32 29 23 25 7 0
Urolitiáza (N20-N23) 590 402 188 0 0 2 3 6 21 23 28 35 62 65 49 56 85 60 42 26 13 7 7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 029 284 745 3 10 4 11 35 22 21 24 45 48 52 58 54 88 103 92 77 116 116 45 5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 422 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 34 75 105 108 53 24 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 571 571 0 3 46 48 39 44 26 16 22 30 26 26 26 32 52 54 33 23 11 12 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 190 14 176 0 0 0 1 9 17 11 25 31 32 17 16 10 11 4 4 2 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 129 0 129 0 0 0 0 11 13 11 21 11 23 15 2 6 5 5 1 3 0 2 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 610 0 610 0 0 0 3 11 19 17 27 45 100 105 120 53 31 27 24 16 6 5 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 1 880 1 1 879 0 0 0 3 24 89 156 177 198 220 148 120 161 179 184 130 62 26 1 2 0
Lékařský potrat (O04) 354 0 354 0 0 0 0 28 57 51 65 71 75 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 655 0 655 0 0 0 0 12 72 141 204 149 68 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 075 0 1 075 0 0 0 1 56 176 326 299 166 48 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 143 0 143 0 0 0 0 9 24 43 41 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 273 0 3 273 0 0 0 0 76 421 1 009 1 133 534 97 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 959 0 959 0 0 0 0 13 97 275 333 201 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 21 0 21 0 0 0 0 1 4 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 343 183 160 343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 349 190 159 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 434 251 183 53 95 119 35 31 17 7 11 16 11 7 9 9 6 4 0 0 2 1 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 216 119 97 0 0 5 6 12 1 1 1 8 16 14 21 16 24 25 21 16 18 9 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 443 143 300 2 13 38 67 68 40 30 23 30 25 21 8 11 18 10 12 9 7 6 5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 41 27 14 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 1 8 4 7 5 2 3 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 1 620 783 837 35 141 69 76 129 23 34 39 47 59 47 61 57 115 130 143 108 139 112 52 4
Nitrolební poranění (S06) 1 114 685 429 5 64 51 77 100 85 68 49 61 68 52 56 54 55 69 49 57 43 41 8 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 566 360 206 39 98 55 52 35 36 17 18 23 26 30 27 20 17 20 14 18 6 5 9 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 496 204 292 0 11 59 58 13 13 12 14 19 27 17 31 42 40 54 31 23 18 9 3 2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 710 227 483 0 5 8 6 5 3 3 5 1 6 1 9 17 34 59 50 98 131 183 76 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 533 261 272 0 10 15 27 27 18 32 28 33 43 41 48 41 52 38 28 20 16 11 3 2
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 2 933 1 789 1 144 3 33 116 107 173 216 187 168 230 220 177 187 196 179 182 148 112 140 111 45 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 126 80 46 6 47 11 5 3 6 3 3 7 3 5 5 9 3 3 4 0 2 0 0 1
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 360 162 198 10 62 25 24 51 14 12 9 22 19 22 14 14 16 10 11 4 11 7 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 272 121 151 2 4 0 1 3 5 7 3 9 7 11 11 20 32 39 45 34 23 10 6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 102 64 38 0 1 3 3 5 9 6 4 12 10 13 8 7 7 7 1 1 2 3 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 159 99 60 2 26 9 8 12 11 5 3 10 10 9 5 10 10 5 8 2 9 3 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 460 203 257 2 8 3 10 14 3 8 12 17 26 24 23 43 46 58 54 32 46 19 11 1
Řízení antikoncepce (Z30) 67 3 64 0 0 0 0 0 2 1 9 23 23 6 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 720 2 425 2 295 4 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 386 181 205 0 2 0 2 1 1 3 5 11 8 11 27 42 79 76 57 31 21 7 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5 173 1 388 3 785 13 34 24 27 70 242 545 848 915 392 179 178 231 297 386 346 210 166 60 7 3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 75 309 32 351 42 958 5 891 2 565 2 119 1 481 2 171 2 792 4 146 4 784 4 687 3 927 3 206 3 526 4 287 5 473 6 357 5 525 4 260 4 077 2 824 1 061 150
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 1 1 6,9 10,1 3,2 1,4 0,9 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 0,8 1,3 1,5 3,1 3,6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,7 0,6 0,7 1,3 2,5 1,5 0,9 0,7 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,3 2,4 3,1 14,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,4 0,3 0,4 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0,2 0,5 0,6 1,3 1,6 3,2 2,8 3,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,4 1,4 1,5 4,5 3,2 1,8 1,2 1,9 1,1 0,9 1 1 0,8 0,6 1 1,1 1,4 1,5 1,7 2,3 3,6 3,6 4,2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,9 1,2 2 2,7 2,9 3,5 3,1 1,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 1,3 1,5 1,6 1,8 0,6 1,2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 1,2 1 2,9 3,8 3,5 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 1,2 1 0,9 1,4 1,9 2 2,4 0,8 1,5 1,2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,1 0,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,1 1,5 1,4 1,6 1 1,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 1,1 1,6 2 2,4 2,7 3,7 1,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 2,3 1,7 0 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,7 1,3 1,7 2,8 3,7 5,2 7,2 6,1 6,2 5,9 5,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,7 0,9 1,1 1,3 1,1 0,7 0,5 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 2,4 3,2 1,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2 2 2 1,3 0,5 0,5 0,4 1,3 0,7 1,1 0,9 1,1 1,3 1,9 1,9 3,2 3,2 4,4 4,3 4,1 3,3 3,4 1,9 3,6
Anémie (D50-D64) 0,5 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,8 1,1 2,1 3,5 3,9 7,7 3,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,8 1,5 3,6
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,2 1,3 1,1 0 0,2 0,4 1 0,7 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,6 1 1,8 1,9 2,6 2,9 3,2 4,2 4,8 1,5 10,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,3 1,8 2,7 5,6 9,6 4,6 1,7 1,3 0,7 0,8 0,6 0,7 0,5 0,9 1 1,4 1,5 1,6 3 4,6 7,6 12,9 20,8 39,1
Demence (F00-F03) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0,7 2,3 3,7 4,2 3,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,7 1 0,4 0 0 0 0,3 1 0,5 0,7 0,8 0,8 1,3 1,7 1,2 1,2 0,7 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0,1 0,7 1 1,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0,3 0,9 1 1,1 0,9 0,8 0,9 1 0,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 1,6 1,9 0,2 0,9 1,4 2,3 2,9 1,6 1,4 1,6 2,1 2 1,8 1,7 1,9 0,9 1,1 1,6 1,8 2,6 2,9 6,2 7,1
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,3 2,2 2,7 3,8 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 0,9 0,6 0,4 0,9 1 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 0,9 1,3 0,7 0,8 0,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,7 2,1 3,2 1,9 3,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 3,3 2,6 0,7 0,9 1,3 2,4 2,7 1,1 1,6 1,3 1,7 2,7 3,3 3,9 3,8 4,4 4,9 4,6 6,2 5,6 4,5 2,3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,7 0,3 0,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,2 1,1 1,3 0,9 1,7 1,6 0,8 0,5 0,6 0,2 0,6 0,8 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,6 1,8 2,8 2,4 1,5 1,2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 0,9 0,7 1,1 0 0 0 0,1 1 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,7 1 1 1,5 1,6 3,5 5,9 6,4 10 7,1
Angina pectoris (I20) 0,6 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,8 1,4 1,6 1,5 2,1 2,8 1,4 1,2 3,6
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,3 2 1,9 2,5 2,8 4,1 5,2 5,5 4,6 10,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 0,7 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,7 1,1 1,5 2,3 3,2 4,2 3,8 5,8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,7 0,5 1,2 1,4 2,4 2,6 3,2 4,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,5 2,6 2,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,6 1,3 1,7 2,5 4 5,6 8 9,7 14 13,4 13,9 17,8
Selhání srdce (I50) 1,7 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7 1,8 2,9 5,1 7,6 14,4 22,2 22,3 39,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,8 2,8 2,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,9 1,4 2,3 3,7 5,5 7,4 12,6 18,8 27,9 30,8 60,5
Ateroskleróza (I70) 1,3 1,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,8 2,8 4,4 4,2 5,2 5 5,7 6,5 14,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,9 1,5 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,8 1,6 2,2 2,1 1,9 1,8 2,1 1,1 1,7 0,8 1,9 2,3 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,7 2,1 1,4 0 0,4 0,8 1,3 1,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1 1,2 2,1 2,4 3,3 5 4,4 6 6,6 7,7 14,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 1,4 1,2 11 11,9 3,7 1,5 1,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 1 1,6 1,5 1,5 3,6
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,6 1,9 1,4 2,9 2,4 0,7 0,6 0,6 0,2 0,2 0,6 0,2 0,4 0,3 1 0,9 1,5 2 3,7 5,3 9 14,6 20,8 42,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 0,9 1 9,6 4,4 0,6 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,7 1,3 2,8 5 10,7 14,6 35,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,9 2 1,8 0 21,5 13,2 2,1 1,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,8 0,9 0,6 0 0,2 0,1 0,4 0,9 1,3 0,9 0,7 1 0,9 1,1 0,9 0,9 1 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,8 0,9 0,6 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 1,5 2,2 3 4,3 3,3 3,8 3,1 3,6
Astma (J45-J46) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,3 0,5 0,4 3,6
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,6 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 1,1 1,4 1,6 2 2,7 2,4 4,6 7,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0 0 3,6
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 0,9 1,5 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,9 1 1,5 2,9 1,9 3,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 0,9 0,7 1,1 0 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 1 1,1 2,8 3,6 4,5 4,2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,2 1,1 1,2 0 0 1,7 3,8 4,5 2,3 1,6 1,3 0,9 1 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,3 0,8 0
Tříselná kýla (K40) 1,8 3,2 0,5 1,3 1,9 1,2 0,3 0,1 0,7 0,9 0,9 1,5 1,6 1,4 1,9 2,7 2,8 3,5 3,9 3,8 2,9 2 0,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 1,4 1,3 0 1,5 1,7 0,3 0,1 0,3 0,6 0,8 1,5 1,5 2,1 1,8 1,4 2 2,2 2,1 2,3 1,6 1,4 1,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0,6 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 0,7 0,6 1,5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,3 0,4 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,1 1 1,9 1,3 1,2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,6 0,8 0,5 1 1,3 2,2 2,4 2,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,8 0,9 0,7 0 0 0,3 0,1 0,1 0,4 0,6 0,5 0,9 1,3 1 1,2 0,9 0,9 1,1 1,3 0,9 1 0,6 1,5 7,1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,6 0,5 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 1 1,4 1,1 2,3 2,2 2 2,7 7,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,1 1,5 2,7 0 0 0 0,1 0,5 0,9 1,2 1,5 1,7 2,4 2,2 2,6 3,1 3,3 3,6 4,1 3,9 4,4 4,6 4,6 10,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2 1,2 1,7 2,2 2,7 3,6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,8 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1 1 1 0,8 1,1 1 1,9 1,8 2,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,4 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,6 0,3 0,7 1,6 2,2 2,7 3,1 7,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,6 0,8 0,4 0,5 0,6 0,6 0,4 1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,7 0,5 0,7 0,9 1 1 1,5 0,4 3,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0,4 0,3 0,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,8 0,7 0,6 0,8 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 2,3 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0,8 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,5 2,4 3,6 3,8 3,9 3 1,3 1,2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,1 0,8 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,2 2 2,5 3,2 4,5 4,2 2,5 2,3 1,5 3,6
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,5 1,7 1,3 0 0 0 0,2 2,1 2 1,5 1,3 1,5 2,3 2,2 2,7 2,2 1,7 1,7 1,2 0,5 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 1,1 2,2 0 0,7 0,4 1 2,4 1,4 1,2 1 0,8 1,3 1,1 2,1 3,1 2,2 2,6 2,8 2,2 2,9 1,8 2,3 3,6
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0,7 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 1,3 1 1 0,4 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 1 1,2 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 0,9 1,3 1,8 2,2 2 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 0,9 0,4 3,6
Dorzalgie (M54) 2,3 1,9 2,7 0 0 0 0,6 0,9 0,4 0,5 0,8 1,1 2,1 2 2,4 3,8 3,5 4,2 5,1 8,1 7,9 7,6 5,4 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 1,5 1,3 0 0,5 0,6 0,2 0,5 0,5 0,3 0,8 0,9 1,8 2 3,1 3,1 2,3 1,7 1,9 1,2 0,5 0,3 0,8 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,7 0,6 0,9 0 0,1 0,1 0,4 1 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,9 0,8 1,3 0,7 1,2 1,7 1,9 2,2 2,2 1,2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 0,7 1,4 3,6 1,7 0,6 0,5 1,3 1,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 2,1 2,7 2,3 2,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,6 0,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,5 1,1 1,2 1,2 1,7 1,7 3,2 2,7 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,1 1,5 0,7 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 0,7 0,8 0,8 1,4 1,8 1,4 1,6 2,1 1,6 1,6 1,5 1 0,9 2,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,9 1 2,7 0,5 0,5 0,1 0,4 1,4 0,7 0,6 0,7 1 1,1 1,5 1,7 1,5 2,2 2,7 3,4 4,4 8,6 14,8 17,3 17,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,8 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 1,9 2,8 4 3,1 1,8 0,5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 2,1 0 0,5 2,1 1,6 1,5 1,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 1,4 1,2 1,3 0,8 1,5 0,8 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,1 0,6 0 0 0 0 0,4 0,5 0,3 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0 0,3 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,1 0 2,2 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,5 0,8 1 2,3 2,9 3,5 1,5 0,8 0,7 0,9 0,9 0,4 0,6 0,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,4 0 6,7 0 0 0 0,1 1 2,8 4,5 4,9 4,4 5 4,1 3,5 4,6 4,5 4,9 4,8 3,6 1,9 0,1 0,8 0
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 1,3 0 0 0 0 1,1 1,8 1,5 1,8 1,6 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,2 0 2,3 0 0 0 0 0,5 2,2 4 5,7 3,3 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 0 3,8 0 0 0 0 2,2 5,5 9,4 8,4 3,7 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0,4 0,7 1,2 1,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,9 0 11,7 0 0 0 0 3 13,1 29 31,7 12 2,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,7 0 3,4 0 0 0 0 0,5 3 7,9 9,3 4,5 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,7 0,6 62,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,6 0,7 0,6 63,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 0,9 0,7 9,6 4,3 3,9 1,4 1,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,4 0,4 0,3 0 0 0,2 0,2 0,5 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,3 1,1 0,8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 0,8 0,5 1,1 0,4 0,6 1,3 2,7 2,7 1,2 0,9 0,6 0,7 0,6 0,6 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2,9 2,9 3 6,3 6,4 2,3 3 5,1 0,7 1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,8 1,6 2,9 3,4 5,3 6,2 10,3 14,3 20 14,2
Nitrolební poranění (S06) 2 2,5 1,5 0,9 2,9 1,7 3 4 2,6 2 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 1,4 1,8 1,8 3,3 3,2 5,2 3,1 7,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 1,3 0,7 7,1 4,4 1,8 2,1 1,4 1,1 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 1 0,4 0,6 3,5 3,6
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,8 1 0 0,5 1,9 2,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 1,2 1 1,4 1,1 1,3 1,3 1,1 1,2 7,1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,3 0,8 1,7 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,3 0,5 0,9 1,6 1,9 5,7 9,7 23,3 29,3 35,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1 1 0 0,5 0,5 1,1 1,1 0,6 0,9 0,8 0,7 1 1,1 1,4 1,2 1,3 1 1 1,2 1,2 1,4 1,2 7,1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,3 6,6 4,1 0,5 1,5 3,8 4,2 6,9 6,7 5,4 4,7 5,2 5 5 5,4 5,6 4,5 4,8 5,5 6,5 10,4 14,1 17,3 10,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 1,1 2,1 0,4 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 3,6
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,6 0,7 1,8 2,8 0,8 1 2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,8 0,9 1,2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1,7 2 1,7 1,3 2,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,4 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 0,2 0,4 1,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,7 0,4 0,8 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 0,7 0,9 0,4 0,4 0,1 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 1,2 1,2 1,5 2 1,8 3,4 2,4 4,2 3,6
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,6 8,9 8,2 854,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,7 0,7 0,7 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 1,2 2 2 2,1 1,8 1,6 0,9 0,8 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9,4 5,1 13,5 2,4 1,5 0,8 1,1 2,8 7,5 15,6 23,7 20,5 8,9 5 5,2 6,6 7,5 10,2 12,8 12,1 12,3 7,6 2,7 10,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 136,6 119,4 153,3 1 066,2 115,9 69,9 58,7 86,1 86,6 119 133,8 105,1 89 89,7 102,5 122,2 137,8 168,1 204,9 245,9 302,3 359,5 408,4 533,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)