8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob – absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 5 792 2 728 3 063 325 1 475 711 421 337 207 168 116 117 122 94 116 126 179 222 258 247 234 220 84 13
Průjem–diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5 692 2 348 3 344 189 802 579 483 400 291 238 218 187 186 158 122 129 215 320 301 276 296 213 74 15
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 397 284 113 1 4 2 0 6 12 34 39 35 39 33 47 43 31 20 11 17 14 5 4 0
Septikémie (A40–A41) 5 342 2 601 2 741 38 81 39 24 42 30 49 64 90 121 130 177 246 443 655 773 702 694 636 255 53
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 57 49 8 0 0 0 1 0 1 8 7 13 8 7 6 3 1 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 18 226 9 249 8 974 408 1 466 1 181 859 1 211 907 837 764 815 872 698 838 830 1 073 1 227 1 335 965 936 681 270 53
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 6 493 3 888 2 605 0 0 0 0 1 3 6 19 55 110 185 346 470 850 1 184 1 290 920 583 355 107 9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 4 216 2 712 1 504 0 0 1 0 0 4 2 6 16 33 63 154 266 694 987 968 573 280 132 33 4
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 4 799 2 579 2 220 0 1 1 1 9 7 31 38 83 112 138 169 224 402 634 797 688 665 545 234 20
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7 129 61 7 068 0 0 0 0 0 3 35 101 234 438 677 659 648 961 1 150 1 112 608 319 148 30 6
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 1 545 0 1 545 0 0 0 0 0 4 12 50 70 90 93 130 142 205 260 198 143 71 60 16 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 941 0 941 0 0 0 3 2 1 9 15 13 38 44 89 121 167 163 126 85 39 18 7 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 127 4 127 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 39 171 377 733 1 028 873 472 286 102 33 4
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 746 3 522 1 224 0 1 2 3 2 2 5 6 26 35 75 145 278 569 959 1 064 746 490 266 66 6
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 19 441 10 946 8 494 13 113 112 86 95 135 201 265 492 679 814 1 221 1 639 2 767 3 423 3 134 2 038 1 281 685 216 32
Carcinoma in situ (D00–D09) 1 225 136 1 089 0 0 0 0 3 53 122 135 132 129 94 74 75 100 119 87 59 28 13 2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2 610 1 586 1 024 0 0 1 2 7 4 13 23 33 56 68 202 253 385 527 508 316 155 51 5 1
Leiomyom dělohy (D25) 6 920 0 6 920 0 0 0 0 2 25 77 241 609 1 776 2 109 1 174 339 220 189 96 52 7 3 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 22 480 9 449 13 027 216 311 373 419 553 609 799 934 1 266 1 643 1 560 1 739 1 743 2 396 2 621 2 438 1 474 829 425 109 23
Anémie (D50–D64) 5 976 2 362 3 613 30 54 42 43 89 37 57 74 114 211 245 207 249 409 608 817 819 818 701 300 52
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 2 084 1 051 1 033 26 163 210 95 72 44 45 49 66 71 72 87 96 138 166 194 168 152 133 33 4
Diabetes mellitus (E10–E14) 11 229 6 147 5 082 1 94 199 331 332 223 236 241 289 401 534 744 762 1 152 1 457 1 424 1 140 854 589 198 28
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 26 916 9 713 17 202 564 3 660 2 048 1 359 900 541 681 750 862 1 063 1 050 1 163 1 105 1 494 1 686 1 833 1 603 1 708 1 723 940 183
Demence (F00–F03) 2 348 912 1 436 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 4 25 43 96 162 262 400 496 547 257 48
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 9 219 6 289 2 929 0 2 4 195 681 406 537 764 1 021 1 260 1 120 1 027 851 626 409 205 71 26 11 2 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 4 391 2 889 1 502 1 7 3 49 511 746 842 729 560 306 157 118 84 84 65 49 29 26 22 3 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 7 001 3 826 3 175 0 0 6 26 201 551 805 883 968 844 631 612 500 431 266 149 78 34 14 2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 3 472 1 264 2 208 8 21 4 26 123 114 151 185 260 367 347 453 465 317 246 190 100 62 22 9 2
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 18 248 8 617 9 631 40 385 1 115 1 845 1 769 1 231 1 151 1 034 1 212 1 337 1 066 1 090 867 782 712 708 640 570 451 200 43
Alzheimerova nemoc (G30) 2 081 709 1 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 22 55 131 270 430 519 460 166 22
Roztroušená skleróza (G35) 1 964 590 1 374 0 0 1 5 45 74 120 132 211 245 232 232 192 195 145 95 31 7 2 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 741 5 194 3 546 78 450 601 467 457 372 417 477 562 705 651 555 552 554 528 445 351 272 185 51 11
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4 777 2 081 2 696 0 1 0 3 6 14 17 38 54 98 146 198 279 495 706 851 657 592 455 155 12
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 25 652 14 228 11 424 63 386 626 863 835 610 800 1 008 1 552 2 080 1 966 2 287 2 349 2 582 2 625 2 195 1 439 840 413 120 13
Katarakta (H25–H26, H28) 2 579 992 1 587 1 17 12 7 12 11 12 13 22 43 63 75 91 212 342 503 439 386 248 65 5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 12 220 5 604 6 616 70 598 832 323 235 206 192 207 316 423 486 649 878 1 259 1 683 1 641 1 176 615 352 72 7
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 12 942 5 970 6 971 172 1 029 1 091 417 276 245 298 397 648 835 734 864 940 1 145 1 195 1 122 732 497 248 50 7
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 9 506 3 447 6 059 0 1 13 56 156 32 51 75 147 313 407 528 553 872 1 205 1 452 1 215 1 164 868 341 57
Angina pectoris (I20) 4 193 2 791 1 402 0 0 0 0 0 0 1 8 26 85 146 291 383 583 753 725 580 397 180 30 5
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 11 744 7 844 3 899 0 0 0 0 2 3 12 49 137 373 592 892 1 137 1 550 1 800 1 681 1 332 1 073 786 284 41
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 12 005 8 015 3 990 0 1 0 0 2 3 9 13 65 164 317 605 959 1 632 2 249 2 255 1 666 1 102 630 278 55
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 5 893 2 867 3 026 0 1 0 2 15 57 67 93 165 274 296 330 391 610 823 867 724 631 407 128 12
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 28 041 15 019 13 022 11 17 43 80 123 138 190 239 418 645 766 1 184 1 736 2 900 4 389 5 131 4 027 3 220 2 035 651 98
Selhání srdce (I50) 21 612 11 271 10 341 2 1 0 0 5 12 18 35 62 153 245 443 711 1 380 2 423 3 266 3 354 3 949 3 592 1 636 325
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 26 824 13 580 13 243 7 14 8 11 16 33 73 114 229 438 645 986 1 389 2 414 3 515 4 382 4 049 3 757 3 088 1 403 253
Ateroskleróza (I70) 11 608 7 481 4 127 0 0 0 0 1 2 1 5 31 80 204 444 854 1 702 2 392 2 200 1 473 1 033 770 346 70
Varixy dolních končetin (I83) 13 171 4 609 8 562 0 0 0 0 24 140 368 714 1 330 1 846 1 552 1 616 1 459 1 441 1 255 682 349 210 124 49 12
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 17 516 9 985 7 531 8 113 482 640 618 333 362 357 459 663 658 845 1 016 1 543 2 243 2 348 1 967 1 494 953 349 65
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 13 698 7 553 6 144 1 023 5 228 1 889 759 729 368 315 297 312 233 170 175 208 229 317 367 334 345 267 113 20
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 18 755 10 173 8 582 499 1 467 555 205 208 133 171 252 311 408 350 489 720 1 233 1 659 2 013 2 025 2 262 2 298 1 224 273
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 12 341 6 334 6 007 2 056 2 625 730 146 88 65 52 67 93 99 91 150 222 373 621 825 957 1 183 1 157 619 122
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 17 180 9 417 7 763 3 7 898 6 118 845 513 424 340 262 279 187 80 64 62 53 28 20 2 0 0 0 2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 11 860 7 214 4 646 12 242 484 355 622 645 843 984 1 146 1 304 1 008 1 031 827 858 712 454 206 78 42 7 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 9 748 5 402 4 346 5 70 96 39 15 9 6 12 29 50 120 254 516 1 174 1 858 1 937 1 456 1 071 729 261 41
Astma (J45–J46) 3 695 1 538 2 156 34 278 615 461 142 55 86 74 96 128 144 160 191 213 252 252 176 189 111 31 7
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 7 402 4 261 3 141 32 91 49 41 101 122 149 138 187 201 259 280 462 805 1 038 1 119 879 701 485 219 44
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 3 276 1 539 1 737 17 152 274 240 479 362 315 211 209 195 130 127 115 132 104 100 49 37 25 2 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 2 720 1 542 1 178 26 222 187 91 111 146 190 166 168 191 169 193 171 181 174 139 84 60 33 17 1
Nemoci jícnu (K20–K23) 2 594 1 527 1 067 53 33 70 104 100 61 64 85 112 143 143 161 155 233 257 271 189 175 143 41 1
Peptický vřed (K25–K28) 3 404 2 047 1 357 0 0 0 3 26 35 70 91 108 157 192 239 287 338 390 389 330 361 269 100 19
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 12 261 4 865 7 395 60 270 520 690 808 678 577 547 526 590 527 568 570 713 921 997 934 873 603 240 49
Nemoci appendixu (K35–K38) 11 494 5 919 5 575 0 112 941 1 630 1 498 1 240 1 001 812 812 762 539 487 365 419 352 259 148 69 35 9 4
Tříselná kýla (K40) 16 553 14 624 1 929 125 688 559 120 142 303 453 517 845 1 235 1 099 1 363 1 420 1 927 1 942 1 755 1 163 586 251 57 3
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 14 191 7 401 6 790 7 336 854 128 76 180 357 680 1 127 1 417 1 252 1 249 1 189 1 432 1 491 1 250 678 291 136 55 6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 2 966 1 470 1 496 0 5 51 178 312 245 326 298 261 291 180 164 123 120 131 114 75 50 30 11 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 424 950 1 474 32 101 105 114 160 165 143 107 110 111 86 101 97 155 190 176 173 143 112 38 5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 4 061 1 976 2 085 20 188 82 30 30 56 67 80 108 176 162 212 228 318 485 507 406 411 323 142 30
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4 063 1 688 2 375 0 0 0 0 3 6 25 46 111 213 236 315 350 498 561 614 405 343 260 67 10
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 9 706 5 859 3 847 38 68 63 60 150 256 438 635 878 1 102 1 014 862 828 878 813 674 388 280 192 76 13
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 5 404 2 721 2 683 23 320 435 352 171 64 83 65 93 133 116 202 259 409 606 691 476 452 301 123 30
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 100 1 431 669 0 0 0 0 0 3 28 54 113 164 233 306 293 418 274 148 51 10 4 1 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 2 395 1 171 1 224 6 21 37 48 53 40 42 94 92 150 148 229 220 289 327 267 163 84 60 23 2
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 21 490 7 798 13 692 0 2 19 65 228 347 637 987 1 440 1 936 1 760 1 890 1 845 2 343 2 605 2 086 1 414 947 651 252 36
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 3 995 1 882 2 113 1 5 5 11 27 29 56 91 134 174 185 223 275 413 543 561 437 388 284 139 14
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 6 332 3 780 2 552 0 5 24 35 75 110 169 284 475 600 537 588 520 639 666 549 426 317 212 88 13
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 4 146 2 098 2 047 18 80 135 118 119 91 132 137 131 166 179 182 222 320 427 431 412 353 309 157 27
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 7 536 4 965 2 571 78 420 312 244 573 576 613 432 437 412 330 415 392 506 540 432 311 235 180 76 22
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 4 935 2 312 2 623 78 156 102 121 222 221 260 255 303 298 280 337 367 406 451 373 267 220 165 44 9
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 5 272 2 301 2 971 54 314 294 313 279 167 198 192 252 310 261 269 290 365 378 398 300 273 231 110 24
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 10 822 4 723 6 099 0 1 0 0 6 11 24 51 109 236 352 714 1 029 1 595 2 319 2 122 1 329 666 225 27 6
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 14 365 5 877 8 488 0 0 0 3 3 14 30 47 110 321 550 1 032 1 556 2 246 2 824 2 928 1 808 614 228 47 4
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 18 248 10 025 8 222 0 1 5 124 863 955 1 148 1 187 1 663 2 336 2 150 2 264 1 863 1 683 1 148 604 195 50 5 2 2
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 17 142 6 175 10 967 9 189 244 518 958 667 704 689 863 1 194 1 256 1 652 1 832 1 754 1 640 1 300 768 478 298 108 21
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 716 232 484 6 28 10 9 17 18 24 21 22 43 48 44 55 61 97 111 59 27 14 2 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 4 130 1 728 2 402 3 39 89 227 198 33 37 51 105 232 220 336 386 447 588 526 344 172 81 16 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 11 720 5 689 6 031 0 1 0 5 33 80 169 367 793 1 291 1 227 1 419 1 246 1 346 1 324 1 080 762 398 152 23 4
Dorzalgie (M54) 25 399 9 290 16 108 0 16 45 279 485 176 331 529 962 1 455 1 507 1 941 2 107 2 377 2 923 3 303 2 985 2 227 1 317 383 51
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 14 500 7 716 6 784 6 216 245 219 307 273 399 448 918 1 501 1 625 1 908 1 915 1 669 1 348 877 380 160 68 17 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 8 676 3 269 5 407 0 26 115 325 411 190 202 243 407 580 621 682 703 779 840 892 673 547 333 94 13
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 9 947 3 450 6 495 422 791 351 195 609 460 409 367 416 474 435 492 512 679 907 861 648 464 323 111 21
Selhání ledvin (N17–N19) 4 749 2 537 2 212 4 7 9 25 22 29 52 56 78 161 158 211 267 423 622 707 616 554 525 194 29
Urolitiáza (N20–N23) 11 809 7 976 3 832 1 5 25 63 178 411 557 718 881 1 185 1 081 1 110 1 107 1 288 1 297 895 519 296 154 31 7
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 19 498 5 923 13 575 70 186 253 223 488 332 317 288 493 916 1 028 1 082 1 035 1 528 2 019 2 269 2 035 2 018 1 842 897 179
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 7 400 7 400 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 34 70 286 615 1 324 1 826 1 757 977 343 128 18 2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 10 726 10 726 0 42 767 1 261 801 735 489 511 431 435 628 491 550 651 781 797 628 391 210 106 21 0
Nemoci prsu (N60–N64) 2 276 260 2 016 0 1 1 14 146 171 227 226 284 376 282 190 121 102 63 46 10 11 2 1 2
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 3 301 0 3 301 1 4 9 24 206 383 457 408 470 493 301 191 107 72 58 47 35 20 7 8 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 14 500 0 14 500 0 1 3 106 293 400 547 676 1 194 2 498 3 013 2 685 1 033 576 560 418 248 157 66 19 7
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 37 322 90 37 232 3 5 10 140 627 1 404 2 961 3 413 3 599 3 927 3 276 3 046 2 828 3 436 3 740 2 856 1 403 496 134 13 5
Lékařský potrat (O04) 6 890 0 6 889 0 0 0 23 392 1 051 1 261 1 322 1 212 1 479 148 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 14 303 0 14 303 0 0 0 4 318 1 491 3 358 4 091 3 301 1 584 148 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 22 239 0 22 236 0 0 0 6 917 3 469 6 676 6 621 3 698 797 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 4 806 0 4 803 0 0 0 2 209 781 1 422 1 498 727 153 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 61 727 0 61 719 0 0 0 6 1 285 6 972 19 329 22 003 10 212 1 860 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Ostatní porody (O81–O84) 20 541 0 20 540 0 0 0 0 299 1 893 5 695 7 236 4 274 1 073 67 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 95 0 95 0 0 0 0 2 9 27 32 19 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 867 0 867 0 0 0 1 25 141 290 238 135 35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 5 249 2 775 2 474 5 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 6 893 3 809 3 084 6 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 8 002 4 767 3 234 829 1 804 2 638 721 408 198 165 169 157 190 143 133 125 105 80 61 29 14 5 1 27
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 322 2 747 2 575 0 11 33 87 195 49 62 71 147 282 334 420 471 661 682 674 489 333 248 68 5
Břišní a pánevní bolest (R10) 11 112 3 742 7 369 19 285 1 113 1 761 1 531 812 727 651 613 617 393 320 311 337 415 415 282 230 177 92 11
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 423 1 236 1 187 2 17 36 17 22 40 38 74 114 170 135 173 195 284 349 317 209 138 66 22 5
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 33 526 16 136 17 390 843 2 960 1 367 1 981 2 418 653 670 775 965 1 180 1 132 1 276 1 435 2 054 2 740 3 036 2 689 2 499 1 906 805 142
Nitrolební poranění (S06) 20 277 12 747 7 529 111 906 1 096 1 334 1 499 1 450 1 205 1 027 1 111 1 221 969 1 031 934 1 094 1 098 1 096 963 921 782 371 58
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 11 878 7 562 4 316 698 1 930 1 080 1 042 856 677 640 491 537 549 384 386 312 388 419 338 303 339 315 150 44
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 744 4 429 5 315 2 326 1 660 1 590 267 171 273 247 350 426 357 473 606 745 752 638 408 219 165 60 9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 12 213 4 092 8 121 15 76 70 86 60 54 59 58 75 115 137 209 365 566 932 1 317 1 562 2 205 2 535 1 437 280
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 10 743 5 605 5 137 3 135 277 544 334 413 539 689 800 971 878 886 810 1 022 881 672 390 256 163 68 12
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 55 126 33 476 21 650 31 751 1 962 2 353 3 194 3 322 3 592 3 357 3 954 4 896 3 557 3 627 3 145 3 346 3 187 2 932 2 472 2 265 2 106 893 184
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 1 848 1 185 662 95 615 104 68 64 63 78 64 99 121 71 78 79 70 53 41 30 20 25 6 4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 4 995 2 322 2 673 47 772 200 388 629 334 288 292 271 315 229 249 177 163 168 151 108 87 97 27 3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 4 876 2 341 2 535 3 28 41 38 51 75 77 92 160 190 180 281 361 552 770 753 604 342 223 46 9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 1 488 879 609 0 11 18 42 63 83 117 125 155 149 135 139 115 115 93 56 31 19 14 7 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 3 334 1 850 1 484 90 613 266 194 179 123 116 136 164 196 152 176 182 167 169 142 97 86 60 23 3
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6 747 3 458 3 289 942 358 208 214 217 82 131 143 221 332 289 403 399 562 645 604 469 304 170 49 5
Řízení antikoncepce (Z30) 1 122 25 1 097 2 0 0 0 8 38 64 126 316 408 104 41 5 3 1 4 2 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 98 710 50 223 48 484 98 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 811 2 964 2 847 2 33 23 27 43 50 70 85 131 239 251 378 577 891 1 121 980 535 246 102 21 6
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 95 691 25 460 70 227 245 638 787 751 1 389 4 223 10 592 16 408 15 547 8 944 3 831 3 573 3 821 4 861 5 820 5 795 4 124 2 594 1 313 384 51
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 489 973 642 286 847 634 121 967 47 219 41 601 33 271 41 696 50 891 85 032 99 017 90 655 83 739 68 222 75 519 78 048 101 586 120 295 117 730 88 716 69 523 50 945 20 568 3 733
Počet hospitalizovaných osob – na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1–4 5–9 10–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85–89 90–94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu – diarrhoey (A00–A08) 0,5 0,5 0,6 2,9 3,3 1,2 0,8 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 1 1,6 1,7 1,5
Průjem – diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0,5 0,6 1,7 1,8 1 0,9 0,9 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 1,3 1,5 1,5 1,8
Tuberkulóza (A15–A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0
Septikémie (A40–A41) 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,4 2 3 4,5 5,2 6,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20–B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00–B99) 1,7 1,8 1,7 3,6 3,3 2 1,7 2,6 1,7 1,2 1,1 1 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,4 2,8 4,1 4,9 5,5 6,2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18–C21) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,2 1,7 2,3 2,6 2,6 2,5 2,2 1,1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33–C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 1,4 1,8 1,6 1,2 0,9 0,7 0,5
Zhoubný novotvar kůže (C43–C44) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2 2,9 3,9 4,7 2,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 0,9 1 1,4 1,7 2 1,7 1,4 1,1 0,6 0,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53–C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1 1,5 1,6 1,4 1,3 0,7 0,7 0,5
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,4 1,9 2,1 2,2 1,9 1,3 0,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00–C97) 1,8 2,1 1,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 1,8 2,6 3,9 5 5,7 5,8 5,6 4,9 4,4 3,7
Carcinoma in situ (D00–D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 0,7 0,4 0,1 0,1
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,9 2,9 1,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00–D48) 2,1 1,8 2,4 1,9 0,7 0,6 0,8 1,2 1,1 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 3,4 3,8 4,4 4,2 3,6 3 2,2 2,7
Anémie (D50–D64) 0,6 0,5 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,5 2,3 3,6 5 6,1 6,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65–D89) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 0,7 0,5
Diabetes mellitus (E10–E14) 1,1 1,2 0,9 0 0,2 0,3 0,6 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 1,2 1,6 2,1 2,6 3,3 3,7 4,2 4 3,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00–E90) 2,5 1,9 3,2 5 8,2 3,5 2,7 2 1 1 1 1 1,2 1,4 1,7 1,8 2,1 2,5 3,3 4,6 7,5 12,3 19 21,4
Demence (F00–F03) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 2,2 3,9 5,2 5,6
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,2 0,5 0 0 0 0,4 1,5 0,8 0,8 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,4 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11–F19) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1,1 1,4 1,2 1 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20–F29) 0,7 0,7 0,6 0 0 0 0,1 0,4 1 1,2 1,2 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30–F39) 0,3 0,2 0,4 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00–F99) 1,7 1,7 1,8 0,4 0,9 1,9 3,6 3,8 2,3 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4 1,1 1 1,3 1,8 2,5 3,2 4 5
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,2 2,3 3,3 3,4 2,6
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 1 0,7 0,7 1 1 0,9 1 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1 1,2 1,3 1 1,3
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1 1,5 1,9 2,6 3,2 3,1 1,4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00–G99) 2,4 2,7 2,1 0,6 0,9 1,1 1,7 1,8 1,1 1,2 1,4 1,9 2,3 2,7 3,3 3,8 3,7 3,8 4 4,1 3,7 2,9 2,4 1,5
Katarakta (H25–H26, H28) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,3 1,7 1,8 1,3 0,6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00–H59) 1,2 1,1 1,2 0,6 1,3 1,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,4 1,8 2,4 3 3,4 2,7 2,5 1,5 0,8
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60–H95) 1,2 1,1 1,3 1,5 2,3 1,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5 0,8 0,9 1 1,2 1,5 1,6 1,7 2 2,1 2,2 1,8 1 0,8
Hypertenzní nemoci (I10–I15) 0,9 0,7 1,1 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 1,2 1,8 2,6 3,5 5,1 6,2 6,9 6,7
Angina pectoris (I20) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,7 1,7 1,3 0,6 0,6
Akutní infarkt myokardu (I21–I22) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,3 1,8 2,2 2,6 3,1 3,8 4,7 5,6 5,7 4,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23–I25) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,5 2,3 3,3 4,1 4,8 4,8 4,5 5,6 6,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26–I28) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,6 2,1 2,8 2,9 2,6 1,4
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44–I49) 2,6 2,9 2,4 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 1,1 1,7 2,8 4,1 6,4 9,3 11,5 14,1 14,5 13,2 11,5
Selhání srdce (I50) 2 2,2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 2 3,5 5,9 9,6 17,3 25,6 33,1 38
Cévní nemoci mozku (I60–I69) 2,5 2,6 2,5 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 2,2 3,4 5,1 8 11,6 16,5 22 28,4 29,6
Ateroskleróza (I70) 1,1 1,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,4 2,4 3,5 4 4,2 4,5 5,5 7 8,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,9 1,6 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1 1,6 2 2,1 2,3 2,3 2 1,8 1,2 1 0,9 0,9 1 1,4
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00–I99) 1,7 1,9 1,4 0,1 0,3 0,8 1,3 1,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,6 2,2 3,3 4,3 5,6 6,6 6,8 7,1 7,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00–J11) 1,3 1,5 1,1 9 11,8 3,2 1,5 1,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 1 1,5 1,9 2,3 2,3
Pneumonie – zánět plic (J12–J18) 1,8 2 1,6 4,4 3,3 0,9 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 1,2 1,7 2,4 3,7 5,8 9,9 16,4 24,8 32
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20–J22) 1,2 1,2 1,1 18,1 5,9 1,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,9 1,5 2,7 5,2 8,2 12,5 14,3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,6 1,8 1,4 0 17,8 10,4 1,7 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30–J34, J36–J39) 1,1 1,4 0,9 0,1 0,5 0,8 0,7 1,4 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1 0,8 0,6 0,3 0,3 0,1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40–J44, J47) 0,9 1 0,8 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,7 2,7 3,5 4,2 4,7 5,2 5,3 4,8
Astma (J45–J46) 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 1 0,9 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,8 0,6 0,8
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60–J99) 0,7 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,1 1,5 2 2,5 3,1 3,5 4,4 5,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00–K08) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 1 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0,1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09–K14) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
Nemoci jícnu (K20–K23) 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 1 0,8 0,1
Peptický vřed (K25–K28) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,6 1,9 2 2,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29–K31) 1,2 0,9 1,4 0,5 0,6 0,9 1,3 1,8 1,3 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,3 1,8 2,7 3,8 4,3 4,9 5,7
Nemoci appendixu (K35–K38) 1,1 1,1 1 0 0,3 1,6 3,2 3,3 2,3 1,5 1,1 1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,5
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,8 0,4 1,1 1,5 0,9 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 1 1,3 1,5 2 2,3 2,7 2,8 3,2 3,3 2,6 1,8 1,2 0,4
Ostatní břišní kýly (K41–K46) 1,3 1,4 1,3 0,1 0,8 1,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2 2,2 2,3 1,9 1,3 1 1,1 0,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50–K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,3 2,9 3,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,2 1,5 1,9 1,4 1,2
Nemoci řiti a konečníku (K60–K62, K64) 0,9 1,1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58–K59, K63) 0,5 0,5 0,5 0,2 0,7 0,7 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,4 2 2,1 2,5 3,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71–K77) 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,2
Žlučové kameny – cholelithiasis (K80) 2 1,5 2,5 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,9 1,4 1,7 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,8 3,8 4 4,2 4,6 5,1 4,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81–K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,3 1,7 2 2,8 1,6
Nemoci slinivky břišní (K85–K87) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1 1,2 1,4 1,5 1,8 1,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00–K93) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,5 2,2 3,2 3,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00–L08) 0,7 1 0,5 0,7 0,9 0,5 0,5 1,2 1,1 0,9 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,3 1,5 2,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20–L45) 0,5 0,4 0,5 0,7 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1 1,2 0,9 1,1
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00–L99) 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,6 2,2 2,8
Artróza kyčelního kloubu – coxarthrosis (M16) 1 0,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1 1,6 2,3 3,4 3,9 3,8 2,9 1,6 0,5 0,7
Artróza kolenního kloubu – gonarthrosis (M17) 1,4 1,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,5 2,5 3,2 4,1 5,3 5,2 2,7 1,6 1 0,5
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,7 1,9 1,5 0 0 0 0,2 1,9 1,8 1,7 1,6 2 2,5 3 3,2 3 2,4 1,7 1,1 0,6 0,2 0 0 0,2
Ostatní artropatie (M00–M15, M18–M22, M24–M25) 1,6 1,2 2 0,1 0,4 0,4 1 2,1 1,2 1 0,9 1 1,3 1,7 2,4 2,9 2,5 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 2,2 2,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30–M36) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40–M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 1 1 0,8 0,6 0,3 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50–M52) 1,1 1,1 1,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1 1,4 1,7 2 2 1,9 1,9 2 2,2 1,7 1,1 0,5 0,5
Dorzalgie (M54) 2,4 1,8 3 0 0 0,1 0,5 1,1 0,3 0,5 0,7 1,2 1,6 2,1 2,8 3,4 3,4 4,3 6 8,5 9,8 9,4 7,7 6
Onemocnění měkké tkáně (M60–M79) 1,4 1,5 1,3 0,1 0,5 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 1,1 1,6 2,2 2,7 3,1 2,4 2 1,6 1,1 0,7 0,5 0,3 0,1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80–M99) 0,8 0,6 1 0 0,1 0,2 0,6 0,9 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,1 1,1 1,2 1,6 1,9 2,4 2,4 1,9 1,5
Nemoci glomerulů a tubulo–intersticiální nemoci ledvin (N00–N16) 0,9 0,7 1,2 3,7 1,8 0,6 0,4 1,3 0,9 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,3 1,6 1,9 2 2,3 2,2 2,5
Selhání ledvin (N17–N19) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8 2,4 3,7 3,9 3,4
Urolitiáza (N20–N23) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0,1 0,4 0,8 0,8 1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,6 1,5 1,3 1,1 0,6 0,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25–N39) 1,8 1,1 2,5 0,6 0,4 0,4 0,4 1,1 0,6 0,5 0,4 0,6 1 1,4 1,6 1,7 2,2 2,9 4,1 5,8 8,9 13,1 18,1 21
Zbytnění prostaty – hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,9 2,7 3,2 2,8 1,5 0,9 0,4 0,2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41–N51) 1 2,1 0 0,4 1,7 2,1 1,6 1,6 0,9 0,8 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 1 1,1 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,4 0
Nemoci prsu (N60–N64) 0,2 0 0,4 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,2
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70–N77) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91–N95) 1,4 0 2,7 0 0 0 0,2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,4 2,7 4,1 3,9 1,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,4 0,8
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00–N99) 3,5 0 6,9 0 0 0 0,3 1,4 2,6 4,3 4,7 4,3 4,2 4,5 4,4 4,5 4,9 5,4 5,2 4 2,2 1 0,3 0,6
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0,9 1,9 1,9 1,8 1,5 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Ostatní těhotenství končící potratem (O00–O03, O05–O08) 1,4 0 2,7 0 0 0 0 0,7 2,8 4,9 5,6 4 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10–O48) 2,1 0 4,1 0 0 0 0 2 6,4 9,8 9,1 4,4 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60–O75) 0,5 0 0,9 0 0 0 0 0,5 1,4 2,1 2,1 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,8 0 11,5 0 0 0 0 2,8 12,9 28,4 30,3 12,3 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9
Ostatní porody (O81–O84) 1,9 0 3,8 0 0 0 0 0,6 3,5 8,4 10 5,1 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85–O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95–O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 0,5 0,5 46,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00–P96) 0,7 0,7 0,6 60,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00–Q99) 0,8 0,9 0,6 7,3 4,1 4,5 1,4 0,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 3,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0,5 0,5 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,8 1,4 0,6
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 0,7 1,4 0,2 0,6 1,9 3,4 3,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1,3 1,9 1,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00–R99) 3,2 3,1 3,2 7,4 6,7 2,3 3,9 5,3 1,2 1 1,1 1,2 1,3 1,6 1,8 2,3 2,9 4 5,5 7,7 11 13,6 16,3 16,6
Nitrolební poranění (S06) 1,9 2,4 1,4 1 2 1,9 2,6 3,3 2,7 1,8 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 2 2,8 4 5,6 7,5 6,8
Ostatní poranněí hlavy (S00–S05, S07–S09) 1,1 1,5 0,8 6,2 4,3 1,8 2 1,9 1,3 0,9 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 1,5 2,2 3 5,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,9 1 0 0,7 2,8 3,1 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1,1 1,1 1,2 1,2 1 1,2 1,2 1,1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,8 1,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,4 2,4 4,5 9,7 18,1 29,1 32,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 1,1 1 0 0,3 0,5 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,4
Ostatní poranění (S10–S51, S53–S71, S73–S81, S83–T14, T79) 5,2 6,4 4 0,3 1,7 3,3 4,6 6,9 6,2 5,3 4,6 4,7 5,3 4,9 5,2 5 4,7 4,6 5,3 7,1 9,9 15 18,1 21,5
Popáleniny a poleptání (T20–T32) 0,2 0,2 0,1 0,8 1,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36–T65) 0,5 0,4 0,5 0,4 1,7 0,3 0,8 1,4 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 0,5 0,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80–T88) 0,5 0,4 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,5 1,6 0,9 1,1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90–T98) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00–T98) 0,3 0,4 0,3 0,8 1,4 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0,7 0,6 8,3 0,8 0,4 0,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,3 1,2 1 0,6
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,3 9,6 9 870,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0,6 0,5 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3 1,6 1,8 1,5 1,1 0,7 0,4 0,7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00–Z99) 9 4,9 13 2,2 1,4 1,3 1,5 3 7,8 15,5 22,6 18,7 9,7 5,3 5,1 6,1 6,9 8,5 10,5 11,8 11,4 9,4 7,8 6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00–U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80–U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 140,7 123,3 157,5 1 075,7 106,2 70,6 65 90,6 94,4 124,8 136,2 108,9 90,6 93,9 108,3 125 144,1 174,9 213,7 254,1 305,1 363,2 416,1 436,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)