8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5 457 2 505 2 952 293 1 257 687 380 308 211 189 139 154 122 97 137 152 163 236 210 237 249 163 57 16
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6 450 2 643 3 805 210 807 675 554 519 434 343 293 213 201 166 154 176 238 266 283 318 304 191 93 12
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 441 304 137 1 8 1 0 6 17 38 22 38 44 48 50 36 40 26 20 19 11 12 4 0
Septikémie (A40-A41) 4 910 2 427 2 483 27 84 47 30 41 39 54 62 66 101 118 158 269 439 584 703 655 667 504 230 32
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 60 47 13 0 0 0 1 0 0 7 11 9 13 10 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 18 995 9 865 9 129 406 1 550 1 420 832 1 285 1 130 985 934 893 844 694 846 875 1 113 1 284 1 199 943 835 649 232 46
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 804 4 097 2 707 0 0 0 1 4 6 7 25 54 104 174 357 534 897 1 279 1 301 939 620 388 101 13
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 4 215 2 744 1 471 0 1 0 0 0 7 3 4 17 35 63 127 317 702 1 046 871 517 343 135 22 5
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 904 2 663 2 241 0 0 2 3 4 12 28 52 64 116 165 173 238 431 689 799 700 680 532 188 28
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7 173 74 7 099 0 0 0 0 2 3 40 90 246 457 636 621 641 1 063 1 192 1 064 600 323 157 34 4
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 559 0 1 559 0 0 1 0 0 2 18 38 69 96 112 134 151 212 244 199 127 84 50 21 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 951 0 951 0 0 0 0 3 5 6 7 15 32 56 68 126 164 163 132 85 52 29 7 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 182 4 182 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 45 165 391 818 1 016 833 477 250 130 37 2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 695 3 465 1 230 1 0 1 3 1 1 5 10 22 37 77 172 296 571 933 963 701 546 292 61 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 19 724 10 992 8 732 5 107 116 100 109 155 227 287 453 723 804 1 205 1 746 2 725 3 549 3 051 2 010 1 394 728 211 19
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 261 160 1 101 0 0 0 0 5 56 129 130 134 128 110 82 73 91 105 93 68 36 14 7 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2 842 1 761 1 081 0 1 2 6 8 6 16 26 37 58 67 201 309 442 608 528 308 172 37 10 0
Leiomyom dělohy (D25) 7 106 0 7 106 0 0 0 0 3 20 86 220 709 1 840 2 126 1 217 329 223 175 96 42 16 3 0 1
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 22 588 9 590 12 998 271 325 384 465 596 663 839 972 1 305 1 626 1 500 1 675 1 816 2 411 2 782 2 257 1 324 795 447 121 14
Anémie (D50-D64) 5 917 2 238 3 679 27 62 45 45 73 39 47 76 120 192 198 194 243 395 665 776 776 855 720 319 50
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2 160 1 131 1 029 29 183 213 99 71 39 48 67 67 65 65 113 94 167 175 184 163 152 120 42 4
Diabetes mellitus (E10-E14) 12 113 6 514 5 599 3 99 216 366 311 231 230 243 309 484 540 728 936 1 335 1 572 1 450 1 122 1 061 649 196 32
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 28 075 9 926 18 144 512 3 193 2 344 1 433 1 124 721 853 871 1 026 1 228 1 063 1 232 1 302 1 580 1 894 1 790 1 572 1 721 1 589 851 176
Demence (F00-F03) 2 483 947 1 536 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 10 12 42 85 168 276 404 541 587 300 48
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 9 475 6 424 3 051 2 4 2 149 651 471 560 754 1 121 1 279 1 165 1 081 904 659 402 176 54 27 9 3 2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4 506 3 001 1 505 1 12 1 37 476 838 869 766 581 289 167 127 95 89 51 40 21 26 16 3 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 7 080 3 813 3 267 2 0 3 35 200 575 820 860 983 863 616 638 534 398 275 155 74 27 20 2 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 575 1 335 2 240 9 25 7 47 124 127 138 215 282 339 350 490 466 315 274 167 99 63 26 11 1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 18 316 8 805 9 510 41 408 1 161 2 011 1 786 1 193 1 085 1 116 1 253 1 304 1 117 1 049 902 713 721 631 580 572 443 197 33
Alzheimerova nemoc (G30) 2 160 719 1 441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 10 62 142 302 389 595 468 164 19
Roztroušená skleróza (G35) 2 041 625 1 416 0 0 0 6 22 91 139 160 205 246 234 243 220 207 157 80 21 8 2 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 834 5 291 3 543 65 448 587 452 496 408 451 490 626 704 611 565 552 566 540 414 338 278 171 65 7
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 5 308 2 362 2 946 0 0 2 5 2 12 20 19 56 104 150 224 346 566 883 820 771 705 440 158 25
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 26 292 14 362 11 929 68 421 712 893 818 696 850 1 071 1 585 2 077 1 953 2 283 2 402 2 717 2 702 2 092 1 481 920 420 117 14
Katarakta (H25-H26, H28) 2 724 1 121 1 603 2 17 13 7 10 8 13 17 30 49 50 65 132 203 365 485 509 417 264 64 4
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 12 432 5 564 6 868 62 606 840 358 248 197 210 219 327 469 510 705 849 1 295 1 696 1 553 1 172 723 326 57 10
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 13 485 6 259 7 226 150 1 007 1 138 433 310 307 326 475 686 846 791 914 1 016 1 212 1 332 1 062 698 467 259 54 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 10 764 3 958 6 805 0 3 19 42 162 48 51 81 187 352 436 607 692 1 024 1 401 1 509 1 346 1 368 1 008 383 45
Angina pectoris (I20) 4 575 2 935 1 640 0 0 0 0 1 1 2 8 26 98 172 308 452 633 867 765 586 415 182 57 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 11 949 8 006 3 943 0 1 0 0 1 5 9 41 149 359 623 927 1 181 1 652 1 873 1 641 1 281 1 108 766 299 33
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 12 584 8 289 4 295 0 0 0 0 1 4 5 15 53 166 288 636 1 074 1 700 2 399 2 275 1 731 1 164 720 312 41
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 6 038 2 887 3 151 0 0 1 1 24 46 70 108 155 271 316 302 399 600 808 855 786 686 440 152 18
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 28 449 15 080 13 369 11 20 41 74 144 163 208 261 423 585 820 1 125 1 804 3 014 4 632 4 830 4 035 3 357 2 128 688 86
Selhání srdce (I50) 21 790 11 290 10 500 1 0 3 0 4 10 8 32 72 135 254 446 786 1 585 2 534 3 061 3 241 4 060 3 706 1 578 274
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 28 392 14 170 14 221 8 6 13 9 27 55 73 122 246 459 634 1 014 1 556 2 654 3 942 4 164 4 060 4 207 3 411 1 534 198
Ateroskleróza (I70) 12 026 7 764 4 260 0 0 0 0 1 3 3 8 33 70 185 517 1 003 1 841 2 471 2 083 1 417 1 100 819 382 90
Varixy dolních končetin (I83) 13 389 4 533 8 856 0 0 0 3 46 142 425 772 1 493 1 825 1 532 1 613 1 478 1 475 1 237 574 352 223 147 43 9
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 18 046 10 236 7 810 12 132 455 594 599 369 401 447 523 683 708 823 1 064 1 673 2 292 2 262 1 975 1 546 1 053 389 46
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13 382 7 311 6 069 1 002 4 784 2 331 851 774 424 347 377 348 276 185 172 217 242 240 246 195 179 127 55 10
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 17 756 9 913 7 840 366 1 472 626 221 205 145 182 267 365 385 404 524 806 1 253 1 698 1 899 1 807 1 989 1 915 1 023 204
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 10 740 5 642 5 098 1 612 2 682 852 217 88 48 58 82 92 127 113 145 212 375 518 562 720 908 833 416 80
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 19 060 10 294 8 765 8 8 625 6 933 920 547 447 361 311 341 229 93 76 62 52 31 12 9 2 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 353 7 613 4 740 9 237 513 400 649 763 881 1 003 1 254 1 254 988 992 880 968 764 463 186 100 38 8 3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9 190 5 183 4 007 2 67 80 23 20 10 15 18 34 66 119 272 587 1 195 1 730 1 669 1 331 1 066 646 221 19
Astma (J45-J46) 4 070 1 785 2 285 77 412 717 524 175 81 85 105 129 150 145 160 184 203 242 217 185 168 78 30 3
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 7 173 4 196 2 977 35 95 61 40 120 118 149 137 191 215 269 324 486 792 1 064 1 087 775 602 444 144 25
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 521 1 606 1 915 12 145 244 272 494 423 383 237 214 218 171 131 120 123 115 106 60 33 17 3 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 791 1 547 1 244 33 271 199 128 124 127 200 167 194 179 175 178 166 167 162 137 79 45 42 16 2
Nemoci jícnu (K20-K23) 2 812 1 629 1 183 47 43 94 135 115 61 78 79 122 156 143 139 179 258 287 250 214 200 154 43 15
Peptický vřed (K25-K28) 3 620 2 126 1 494 0 0 0 4 15 70 87 84 144 168 167 255 281 370 431 447 359 323 285 116 14
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 13 555 5 332 8 220 46 319 605 730 903 820 655 620 582 682 574 591 626 790 1 046 1 020 963 959 678 296 50
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 537 5 714 5 822 0 85 1 006 1 552 1 580 1 281 1 081 830 870 713 508 436 392 362 306 249 145 85 40 11 5
Tříselná kýla (K40) 16 797 14 935 1 862 123 637 600 117 164 322 503 570 968 1 190 1 157 1 361 1 585 1 801 2 008 1 597 1 126 658 251 49 10
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14 862 7 516 7 346 6 391 911 123 71 178 384 645 1 172 1 380 1 212 1 267 1 312 1 635 1 675 1 270 692 330 148 48 12
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3 039 1 498 1 541 0 3 42 166 307 312 352 293 288 278 157 163 129 132 144 112 68 52 34 6 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 741 1 140 1 601 48 116 127 125 187 236 181 160 143 135 94 106 106 158 188 189 154 135 106 44 3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 4 013 1 968 2 045 18 168 85 26 25 54 77 74 136 143 178 211 251 357 432 512 418 379 295 138 36
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4 193 1 756 2 437 0 0 0 0 1 5 34 49 132 214 254 298 386 486 621 511 448 415 251 81 7
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 10 173 6 034 4 139 29 73 67 79 169 266 431 629 943 1 106 991 952 929 982 901 650 427 295 189 54 11
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5 673 2 929 2 744 19 325 399 330 159 79 96 58 96 131 123 223 311 479 653 654 541 488 354 134 21
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 027 1 349 678 1 0 0 0 0 3 18 48 81 156 245 283 323 403 283 128 39 13 1 2 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2 447 1 206 1 241 8 18 24 60 41 44 48 90 111 148 176 187 279 304 322 252 169 101 47 17 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 22 369 7 988 14 381 2 3 8 66 184 389 716 964 1 544 1 827 1 714 1 941 2 041 2 587 2 775 2 137 1 537 1 016 649 229 40
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3 971 1 899 2 072 0 2 5 9 28 37 59 65 152 175 169 239 276 424 526 545 434 429 257 127 13
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6 329 3 821 2 508 0 5 18 27 74 131 208 298 467 595 557 547 562 607 710 522 386 314 206 82 13
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 4 167 2 112 2 054 30 78 123 103 95 110 108 127 161 142 158 239 218 327 434 459 392 382 313 143 25
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 7 661 4 894 2 766 73 425 312 240 571 632 527 469 434 419 392 407 430 504 570 421 301 249 189 79 17
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 024 2 414 2 610 74 157 129 136 223 245 256 223 294 316 280 344 397 437 463 357 246 248 150 46 3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 5 491 2 276 3 215 55 300 278 318 344 198 193 219 279 299 261 282 266 357 423 420 341 284 248 115 11
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 11 089 4 815 6 274 0 0 1 3 11 18 46 54 120 283 415 719 1 112 1 706 2 359 2 018 1 322 634 214 49 5
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 14 646 5 923 8 723 0 1 0 1 8 18 23 51 129 306 550 1 056 1 655 2 309 3 049 2 785 1 752 699 212 40 2
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 18 991 10 566 8 425 0 2 6 101 874 1 060 1 268 1 250 1 873 2 502 2 088 2 275 1 930 1 705 1 221 582 197 48 7 2 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 17 294 6 380 10 914 5 226 290 549 1 021 724 692 707 921 1 187 1 167 1 681 1 895 1 765 1 670 1 164 713 487 303 109 18
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 760 257 503 5 30 12 10 21 16 32 25 43 53 48 42 47 84 110 71 64 31 14 2 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 4 185 1 807 2 378 4 48 83 300 227 36 34 59 92 184 236 349 390 462 604 484 311 183 77 22 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 12 081 5 783 6 298 0 1 0 3 33 100 205 422 877 1 266 1 177 1 447 1 404 1 401 1 339 1 108 711 422 137 27 1
Dorzalgie (M54) 27 664 10 242 17 422 1 13 58 278 479 233 373 629 1 159 1 611 1 686 2 101 2 377 2 724 3 243 3 357 3 080 2 460 1 387 382 33
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 14 697 7 993 6 704 5 239 396 205 342 289 378 502 918 1 442 1 468 1 943 1 870 1 775 1 448 862 386 138 67 22 2
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 9 401 3 422 5 978 2 23 119 355 427 210 214 275 423 587 672 794 820 874 947 880 741 572 352 99 15
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 10 290 3 371 6 919 449 792 377 194 665 508 442 390 422 498 445 498 540 757 901 774 637 529 332 125 15
Selhání ledvin (N17-N19) 5 064 2 718 2 346 1 4 3 20 23 31 40 59 85 136 147 234 301 484 717 734 673 647 497 194 34
Urolitiáza (N20-N23) 11 977 8 121 3 856 0 5 21 42 189 391 580 744 1 011 1 173 1 015 1 080 1 144 1 364 1 321 887 534 300 134 39 3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 19 540 5 785 13 755 78 187 246 210 562 390 313 344 555 889 967 1 126 1 127 1 643 2 041 2 076 1 948 2 048 1 791 842 157
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7 195 7 195 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 30 68 302 680 1 328 1 903 1 520 882 343 104 21 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 11 210 11 210 0 39 840 1 376 781 728 590 484 429 503 575 509 553 639 830 895 690 386 225 113 21 4
Nemoci prsu (N60-N64) 2 551 288 2 263 1 2 2 26 134 205 216 260 380 424 270 203 149 121 90 42 14 8 2 2 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 279 0 3 279 0 14 12 19 206 395 419 420 465 469 319 220 97 83 50 39 29 14 6 3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 14 756 0 14 756 1 0 1 114 261 389 518 671 1 299 2 481 2 965 2 798 1 051 647 601 441 249 162 84 21 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 38 768 99 38 667 7 14 17 117 570 1 567 2 975 3 476 4 002 3 967 3 324 3 239 3 009 3 608 3 973 2 725 1 443 573 140 19 3
Lékařský potrat (O04) 7 243 0 7 243 0 0 0 21 397 1 047 1 355 1 401 1 353 1 552 116 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 565 0 14 565 0 0 0 6 369 1 507 3 401 4 176 3 428 1 544 128 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 23 076 0 23 076 0 0 0 5 906 3 794 6 922 6 865 3 751 791 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4 618 0 4 618 0 0 0 1 209 730 1 439 1 406 687 138 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 60 652 0 60 652 0 0 0 8 1 294 7 230 18 429 21 624 10 295 1 721 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 20 588 0 20 588 0 0 0 2 320 1 996 5 607 7 267 4 393 944 56 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 81 0 81 0 0 0 0 0 4 26 32 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 906 0 906 0 0 0 0 49 158 272 238 141 46 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 5 332 2 765 2 567 5 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8 245 4 428 3 817 8 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 8 451 4 885 3 564 902 1 816 2 742 698 463 261 204 212 196 196 149 147 113 140 77 59 28 13 3 1 31
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 987 3 095 2 892 1 4 41 121 205 64 66 99 215 296 370 446 565 728 824 686 500 417 257 76 6
Břišní a pánevní bolest (R10) 11 747 3 928 7 817 18 278 1 163 1 859 1 632 946 805 675 674 652 413 347 325 386 388 334 290 268 204 76 14
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 027 1 017 1 010 3 15 29 17 8 25 37 54 83 133 122 158 183 249 295 261 166 116 53 18 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 34 317 16 363 17 952 825 3 144 1 506 2 077 2 503 680 783 832 1 024 1 207 1 112 1 318 1 534 2 097 2 721 2 948 2 608 2 535 1 938 799 126
Nitrolební poranění (S06) 21 173 13 360 7 808 132 993 1 152 1 278 1 623 1 707 1 304 1 129 1 179 1 255 949 1 103 1 004 1 212 1 108 1 046 878 952 742 373 54
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12 606 8 211 4 395 664 2 040 1 108 1 013 968 812 685 584 556 590 472 478 398 421 374 319 304 333 300 155 32
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 105 4 180 4 925 1 341 1 499 1 371 242 159 281 258 370 399 364 434 553 679 703 574 382 277 159 49 10
Zlomenina kosti stehenní (S72) 12 213 4 007 8 206 11 81 66 65 47 61 46 67 81 114 119 223 317 636 941 1 209 1 557 2 352 2 570 1 397 253
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9 922 5 130 4 791 3 136 244 499 295 403 518 557 821 869 803 831 805 896 807 600 370 239 151 64 11
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56 049 34 217 21 826 34 772 1 917 2 283 3 278 3 742 3 723 3 600 4 301 4 700 3 782 3 593 3 197 3 271 3 225 2 739 2 381 2 359 2 090 904 158
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 269 1 436 833 88 784 124 74 84 95 96 97 126 118 106 72 90 84 75 61 39 25 20 8 3
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 5 099 2 447 2 652 50 765 221 275 610 350 319 267 328 329 280 222 212 194 168 158 120 110 78 36 7
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 4 881 2 288 2 593 12 37 35 31 58 52 82 93 154 204 201 264 362 561 771 786 573 368 192 39 6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 543 911 632 2 12 15 41 83 88 112 122 177 184 130 143 112 115 97 48 29 20 10 3 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3 256 1 850 1 406 101 612 223 169 172 115 135 144 172 184 138 158 158 201 163 132 115 83 58 18 5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 495 3 741 3 754 1 082 414 226 234 258 112 124 157 225 285 323 448 473 582 722 652 501 392 216 58 11
Řízení antikoncepce (Z30) 1 330 11 1 319 3 0 0 0 19 39 66 164 388 500 115 28 1 4 2 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 96 179 49 194 46 985 96 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 931 2 963 2 968 4 29 34 25 34 43 60 95 175 233 274 406 627 896 1 141 947 563 233 96 15 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 95 751 25 402 70 348 295 710 863 742 1 334 4 154 10 687 16 707 16 221 8 643 3 720 3 478 3 913 5 014 5 841 5 409 3 873 2 518 1 209 371 49
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 519 907 654 534 865 325 120 538 48 149 44 769 33 659 43 319 55 170 86 523 101 627 96 219 83 502 68 677 76 948 83 189 106 326 125 335 112 384 87 221 72 349 50 674 20 133 3 196
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,5 0,5 0,5 2,6 2,9 1,2 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,2 1,2 2,2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,5 0,7 1,9 1,8 1,1 1,1 1,1 0,8 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1 1,3 1,4 1,9 1,7
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0
Septikémie (A40-A41) 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,4 2 2,9 3,7 4,8 4,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,8 1,9 1,7 3,6 3,5 2,4 1,7 2,8 2 1,4 1,3 1 0,9 1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,3 2,8 3,6 4,7 4,8 6,4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,6 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,3 1,8 2,5 2,8 2,7 2,8 2,1 1,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 1,5 1,7 1,6 1,5 1 0,5 0,7
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,6 2,1 2,9 3,9 3,9 3,9
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 0,9 1 1,5 1,7 2,1 1,8 1,4 1,1 0,7 0,6
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,5 1,6 1,4 1,1 1 0,8 0,3
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,8 1,3 1,9 2,1 2,4 2,1 1,3 0,3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,9 2,1 1,6 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7 2,7 3,8 5,1 5,9 6,1 6 5,3 4,4 2,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 0,9 1 0,9 0,7 0,3 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,1 3 1,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,1 1,8 2,4 2,4 0,7 0,6 0,9 1,3 1,2 1,2 1,3 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,4 4 4,4 4 3,4 3,3 2,5 1,9
Anémie (D50-D64) 0,6 0,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 1 1,5 2,3 3,7 5,3 6,6 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 0,9 0,6
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,1 1,3 1 0 0,2 0,4 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,8 3,4 4,6 4,7 4,1 4,5
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,7 1,9 3,4 4,6 7,2 4 2,9 2,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,4 1,5 1,8 2 2,2 2,7 3,5 4,7 7,5 11,6 17,7 24,5
Demence (F00-F03) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,2 2,3 4,3 6,2 6,7
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,2 0,6 0 0 0 0,3 1,4 0,8 0,8 1 1,3 1,4 1,7 1,6 1,4 0,9 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1 1,5 1,3 1 0,7 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0,7 0,6 0 0 0 0,1 0,4 1 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,7 1,7 1,8 0,4 0,9 2 4,1 3,9 2,1 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1 1 1,2 1,7 2,5 3,2 4,1 4,6
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,2 2,6 3,4 3,4 2,6
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 1 0,7 0,6 1 1 0,9 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 1 1,2 1,2 1,4 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3 1,6 2,3 3,1 3,2 3,3 3,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,5 2,8 2,2 0,6 1 1,2 1,8 1,8 1,2 1,2 1,5 1,8 2,3 2,8 3,3 3,7 3,8 3,9 4,1 4,5 4 3,1 2,4 1,9
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,5 1,8 1,9 1,3 0,6
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 1,1 1,3 0,6 1,4 1,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,3 1,8 2,5 3 3,5 3,1 2,4 1,2 1,4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 1,2 1,3 1,3 2,3 1,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,6 1,7 1,9 2,1 2,1 2 1,9 1,1 0,3
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 0,8 1,3 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 2 2,9 4,1 5,9 7,4 8 6,3
Angina pectoris (I20) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 1,3 1,5 1,8 1,8 1,3 1,2 0,3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,3 1,8 2,3 2,7 3,2 3,9 4,8 5,6 6,2 4,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,7 2,4 3,5 4,4 5,2 5 5,3 6,5 5,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 1,7 2,4 3 3,2 3,2 2,5
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 2,9 2,5 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1,2 1,6 2,8 4,2 6,7 9,4 12,2 14,6 15,6 14,3 12
Selhání srdce (I50) 2,1 2,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2,2 3,7 6 9,8 17,6 27,1 32,8 38,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,7 2,7 2,6 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,5 2,4 3,7 5,7 8,1 12,2 18,2 24,9 31,9 27,6
Ateroskleróza (I70) 1,1 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,6 3,6 4,1 4,3 4,8 6 7,9 12,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,3 0,9 1,6 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,7 2 2,2 2,3 2,3 2,1 1,8 1,1 1,1 1 1,1 0,9 1,3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,7 2 1,5 0,1 0,3 0,8 1,2 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1,2 1,7 2,3 3,3 4,4 6 6,7 7,7 8,1 6,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 1,4 1,1 9 10,9 3,9 1,7 1,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,4
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,7 1,9 1,5 3,3 3,3 1,1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,3 1,7 2,5 3,7 5,4 8,6 14 21,3 28,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 1,1 0,9 14,4 6,1 1,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,1 2,2 3,9 6,1 8,7 11,1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 2 1,6 0,1 19,6 11,7 1,9 1,2 0,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 1,5 0,9 0,1 0,5 0,9 0,8 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 1 0,7 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,7 2,5 3,2 4 4,6 4,7 4,6 2,6
Astma (J45-J46) 0,4 0,3 0,4 0,7 0,9 1,2 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,7 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 2,1 2,3 2,6 3,2 3 3,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,4 0,6 1,1 0,7 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 0,9 2,1
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,4 2,1 2,4 1,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 1 1,5 0,4 0,7 1 1,5 2 1,4 1 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,5 2 2,9 4,2 5 6,2 7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 1,1 1,1 0 0,2 1,7 3,2 3,4 2,2 1,6 1,1 1 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,9 0,3 1,1 1,4 1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,6 2 2,5 2,5 2,9 3,1 3,4 2,9 1,8 1 1,4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 1,4 1,4 0,1 0,9 1,5 0,3 0,2 0,3 0,6 0,9 1,4 1,5 1,7 1,8 2 2,3 2,4 2,5 2,1 1,4 1,1 1 1,7
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,3 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 1 1,3 1,6 2,2 2,9 5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,4 1,8 1,8 1,7 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1,2 0,8 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,1 1,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,6 0,5 0,2 0,7 0,7 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,3 1,6 2,1 2,6 2,8 2,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,1 1,5 2,7 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1 1,3 1,8 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,2 4,6 4,4 4,7 4,8 5,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,4 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,9 1,9 2,6 1,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 1 1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 1,2 1,7 2,3 3 3,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,7 0,9 0,5 0,7 1 0,5 0,5 1,2 1,1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,4 1,6 2,4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 1 0,4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,4 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,8 2,4 1,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,7 2,4 3,4 3,9 4 2,7 1,6 1 0,7
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 1,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,8 1,5 2,6 3,2 4,4 5,4 5,3 3 1,5 0,8 0,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 2 1,6 0 0 0 0,2 1,9 1,9 1,8 1,7 2,2 2,8 3 3,3 3 2,4 1,8 1,1 0,6 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 1,2 2 0 0,5 0,5 1,1 2,2 1,3 1 1 1,1 1,3 1,7 2,4 3 2,5 2,4 2,3 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,5 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 1,1 1,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,4 1,7 2,1 2,2 2 1,9 2,2 2,1 1,8 1 0,6 0,1
Dorzalgie (M54) 2,6 2 3,2 0 0 0,1 0,6 1 0,4 0,5 0,9 1,3 1,8 2,4 3 3,7 3,8 4,7 6,5 9,3 10,7 10,1 7,9 4,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 1,5 1,2 0 0,5 0,7 0,4 0,7 0,5 0,5 0,7 1,1 1,6 2,1 2,8 2,9 2,5 2,1 1,7 1,2 0,6 0,5 0,5 0,3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0,7 1,1 0 0,1 0,2 0,7 0,9 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,2 1,3 1,2 1,4 1,7 2,2 2,5 2,6 2,1 2,1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 0,6 1,3 4 1,8 0,6 0,4 1,5 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,5 1,9 2,3 2,4 2,6 2,1
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,4 2 2,8 3,6 4 4,7
Urolitiáza (N20-N23) 1,1 1,6 0,7 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 1,7 1,6 1,3 1 0,8 0,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,8 1,1 2,6 0,7 0,4 0,4 0,4 1,2 0,7 0,5 0,5 0,6 1 1,4 1,6 1,8 2,3 2,9 4 5,9 8,9 13,1 17,5 21,9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,1 1,9 2,7 3 2,7 1,5 0,8 0,4 0,1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 2,2 0 0,3 1,9 2,3 1,6 1,6 1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,3 1,2 1 0,8 0,4 0,6
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0,4 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 2,7 0 0 0 0,2 0,6 0,7 0,8 0,9 1,5 2,8 4,2 4,1 1,6 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,7 0 7,2 0,1 0 0 0,2 1,2 2,7 4,3 4,7 4,6 4,4 4,7 4,7 4,7 5 5,7 5,3 4,3 2,5 1 0,4 0,4
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0,9 1,8 2 1,9 1,6 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 2,7 0 0 0 0 0,8 2,6 4,9 5,7 4 1,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,2 0 4,3 0 0 0 0 2 6,6 10,1 9,4 4,3 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0,9 0 0 0 0 0,5 1,3 2,1 1,9 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,7 0 11,3 0 0 0 0 2,8 12,6 26,8 29,5 11,9 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,9 0 3,8 0 0 0 0 0,7 3,5 8,2 9,9 5,1 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 0,5 0,5 47,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 0,9 0,7 73,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 0,9 0,7 8,1 4,1 4,6 1,4 1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 4,3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0,6 0,5 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,8 1,9 1,6 0,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0,8 1,5 0,2 0,6 2 3,8 3,6 1,7 1,2 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 1,6 1,9
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,2 3,2 3,3 7,4 7,1 2,5 4,2 5,5 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,4 2,9 3,9 5,7 7,9 11 14,2 16,6 17,5
Nitrolební poranění (S06) 2 2,6 1,5 1,2 2,3 1,9 2,6 3,5 3 1,9 1,5 1,4 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,6 2 2,6 4,1 5,4 7,8 7,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 1,6 0,8 5,9 4,6 1,9 2,1 2,1 1,4 1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 1,4 2,2 3,2 4,5
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,8 0,9 0 0,8 2,5 2,8 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 0,9 1 1,1 1,2 1,2 1,2 1 1,4
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,8 1,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9 1,4 2,4 4,7 10,2 18,8 29,1 35,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 1 0,9 0 0,3 0,4 1 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1 1,1 1,3 1,5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,3 6,6 4,1 0,3 1,8 3,2 4,7 7,2 6,5 5,4 4,9 5 5,2 5,4 5,2 5 4,6 4,7 5,3 7,2 10,2 15,3 18,8 22
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 0,8 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,5 0,5 0,4 1,7 0,4 0,6 1,3 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,5 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 1,7 1,6 1,4 0,8 0,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 0,3 0,9 1,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0,7 0,7 9,7 0,9 0,4 0,5 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,3 1,5 1,7 1,6 1,2 1,5
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,1 9,5 8,7 861,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,6 0,6 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,3 1,6 1,8 1,7 1 0,7 0,3 0,1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9,1 4,9 13,1 2,6 1,6 1,5 1,5 2,9 7,3 15,5 22,8 18,7 9,6 5,3 5 6,1 7 8,4 10,5 11,7 10,9 8,8 7,7 6,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 143,9 126 161,1 1 079,5 109,2 75,6 68,6 94,5 96,4 125,8 138,6 111 93 97,4 111,5 129,5 148,4 181,1 218,7 262,8 313,7 370,3 419 445,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)