8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7 142 3 339 3 803 442 2 145 956 409 331 246 183 121 118 124 123 144 145 206 287 283 279 311 194 83 12
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6 124 2 579 3 545 205 1 025 683 433 416 348 269 200 191 166 133 147 212 232 298 258 264 289 251 90 14
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 439 311 128 0 7 2 0 8 19 17 24 26 43 54 47 40 43 38 27 19 17 7 1 0
Septikémie (A40-A41) 4 886 2 296 2 590 46 97 63 34 63 51 39 56 65 96 112 170 272 408 602 657 587 698 498 233 39
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 52 42 10 0 0 0 0 0 3 7 0 10 13 9 3 4 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 17 982 9 063 8 919 437 1 572 1 337 850 1 263 1 043 886 766 887 751 618 775 926 1 143 1 181 1 018 874 835 602 198 20
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 6 969 4 191 2 778 0 0 0 0 1 4 10 25 59 104 162 346 602 1 030 1 326 1 336 876 668 334 77 9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 4 019 2 611 1 408 0 0 0 0 1 4 2 5 13 29 60 143 332 702 958 821 463 324 126 35 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 807 2 591 2 216 0 1 1 4 6 16 34 50 82 117 167 160 248 447 589 741 650 738 530 203 23
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6 927 63 6 864 0 0 0 0 2 2 25 87 271 375 630 677 654 1 001 1 228 916 564 315 140 36 4
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 559 0 1 559 0 0 0 0 0 2 32 44 74 86 87 124 166 214 238 211 128 92 44 17 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1 022 0 1 022 0 0 1 1 0 8 4 12 23 42 82 80 136 159 186 126 73 60 21 7 1
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 223 4 223 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 45 169 446 791 1 058 803 424 332 121 23 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 686 3 484 1 202 0 0 0 2 2 3 10 7 22 45 56 141 292 644 922 918 684 590 262 77 9
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 19 238 10 985 8 253 12 124 114 94 111 138 207 325 469 634 768 1 192 1 864 2 811 3 351 2 809 1 922 1 357 697 219 20
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 263 158 1 105 0 0 0 0 3 59 119 131 144 124 105 73 84 114 116 86 49 39 13 4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 165 1 942 1 223 0 1 2 10 12 11 19 23 35 67 77 207 331 531 693 587 336 155 60 8 0
Leiomyom dělohy (D25) 7 168 0 7 168 0 0 0 0 2 16 77 231 753 1 834 2 086 1 246 357 247 178 83 35 20 2 1 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 21 952 9 143 12 809 187 302 364 442 606 648 795 920 1 382 1 509 1 436 1 632 1 889 2 436 2 643 2 050 1 319 849 386 140 17
Anémie (D50-D64) 5 752 2 178 3 574 28 59 24 43 78 54 53 78 129 173 254 213 274 393 622 740 722 843 660 279 33
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2 230 1 137 1 093 24 200 251 98 71 46 58 55 65 80 72 85 106 135 192 189 176 176 115 34 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 12 571 6 767 5 804 3 90 258 365 311 288 246 247 329 453 490 736 1 001 1 381 1 681 1 509 1 217 1 064 651 223 28
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 30 798 11 105 19 693 695 4 971 2 854 1 413 1 003 668 777 848 1 078 1 184 1 113 1 200 1 313 1 710 1 943 1 737 1 616 1 905 1 768 855 147
Demence (F00-F03) 2 304 844 1 460 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 10 19 47 93 144 266 337 572 509 264 33
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 9 539 6 528 3 011 2 0 3 147 676 493 571 835 1 140 1 245 1 127 1 032 937 677 359 163 79 37 12 3 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4 595 3 063 1 532 0 4 1 45 527 871 907 779 570 278 185 112 90 64 58 35 29 23 13 3 1
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 7 225 3 979 3 246 0 1 2 35 210 587 820 950 1 028 803 650 615 498 437 312 160 59 32 22 3 1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 580 1 345 2 235 6 29 2 40 125 115 183 180 308 318 389 467 446 357 265 158 99 66 22 5 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 18 492 8 947 9 545 32 430 1 166 1 866 1 769 1 218 1 082 1 116 1 373 1 272 1 068 1 097 960 792 773 629 575 603 457 187 27
Alzheimerova nemoc (G30) 2 200 718 1 482 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 27 69 151 322 378 605 470 158 13
Roztroušená skleróza (G35) 2 212 687 1 525 0 0 1 6 34 97 137 166 269 280 257 229 252 205 169 83 21 6 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 708 5 208 3 500 64 460 606 451 483 456 407 463 626 646 617 586 577 577 520 410 288 275 149 43 4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 5 181 2 300 2 881 0 1 0 6 7 7 24 29 53 104 130 198 320 569 790 813 751 741 462 155 21
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 25 446 13 763 11 683 70 418 643 882 809 661 804 957 1 601 1 898 1 834 2 242 2 378 2 621 2 554 2 090 1 437 1 006 440 92 9
Katarakta (H25-H26, H28) 2 936 1 215 1 721 2 11 13 10 7 11 16 26 29 43 46 76 112 233 398 513 576 482 265 59 8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 138 66 72 3 64 45 14 2 1 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 14 002 6 591 7 411 186 1 089 1 308 464 323 332 344 463 716 783 825 960 1 047 1 258 1 342 1 070 728 488 214 58 4
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 11 355 4 229 7 126 0 5 10 34 157 25 55 96 195 358 473 610 832 1 132 1 506 1 543 1 439 1 437 999 395 54
Angina pectoris (I20) 5 049 3 294 1 755 0 0 0 0 0 1 2 8 47 90 176 309 520 749 987 805 601 469 228 48 9
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12 011 8 050 3 961 0 0 0 0 1 2 16 48 145 355 636 920 1 232 1 702 1 855 1 554 1 285 1 107 816 306 31
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 12 872 8 392 4 480 0 1 0 2 2 4 5 21 55 134 311 608 1 124 1 766 2 421 2 271 1 659 1 322 799 313 54
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 5 957 2 835 3 122 0 1 1 2 22 47 64 101 191 262 281 311 401 620 798 811 744 668 453 162 17
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 28 402 15 060 13 342 16 12 38 95 128 169 192 267 427 610 733 1 218 1 793 3 078 4 651 4 563 3 949 3 554 2 145 667 97
Selhání srdce (I50) 22 113 11 336 10 777 2 1 1 1 3 9 14 20 65 140 219 461 780 1 640 2 599 3 106 3 340 4 230 3 695 1 568 219
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 29 299 14 616 14 683 3 8 8 10 24 48 88 119 266 457 695 1 045 1 681 2 745 4 114 4 295 4 042 4 404 3 505 1 506 236
Ateroskleróza (I70) 12 319 7 872 4 447 0 0 0 0 0 2 5 16 26 72 211 458 1 053 1 937 2 520 2 022 1 416 1 221 878 402 80
Varixy dolních končetin (I83) 12 826 4 302 8 524 0 0 0 1 34 156 404 771 1 490 1 699 1 469 1 423 1 453 1 349 1 163 572 344 252 169 71 6
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 18 972 10 726 8 246 13 186 591 699 709 416 421 441 610 682 721 935 1 199 1 743 2 271 2 354 1 862 1 681 1 015 372 51
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 14 087 7 667 6 420 936 4 776 2 307 926 900 419 345 360 403 306 215 215 234 277 275 283 305 310 188 94 13
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 19 762 10 832 8 930 490 1 482 752 311 270 218 227 289 419 437 371 556 852 1 329 1 786 1 980 1 977 2 429 2 202 1 171 214
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 11 610 5 837 5 773 1 538 2 563 810 182 109 69 83 69 101 103 124 149 284 436 593 756 837 1 156 1 058 523 67
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 21 169 11 649 9 520 6 9 535 8 059 1 016 618 475 376 277 318 171 91 80 60 43 32 9 2 0 0 0 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 162 7 479 4 683 9 252 550 464 690 751 842 970 1 294 1 229 941 937 903 948 657 416 173 80 47 9 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10 342 5 749 4 593 6 72 95 32 18 7 5 21 36 67 134 278 711 1 296 1 888 1 825 1 493 1 311 760 260 27
Astma (J45-J46) 4 380 1 945 2 435 84 387 748 581 198 101 87 116 147 167 167 173 225 234 257 240 187 173 70 36 2
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 7 206 4 134 3 072 40 97 66 38 117 146 139 175 179 203 243 334 455 864 1 076 987 721 704 431 173 18
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 289 1 491 1 798 14 167 242 232 503 414 332 222 219 186 118 98 107 130 123 76 55 30 16 4 1
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 608 1 447 1 161 21 240 239 99 102 126 165 160 175 193 167 171 167 153 167 110 61 54 25 12 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 2 759 1 565 1 194 52 49 107 101 111 62 76 101 110 119 163 161 202 236 293 254 188 197 125 41 11
Peptický vřed (K25-K28) 3 766 2 263 1 503 0 2 3 6 21 59 83 108 120 174 181 262 325 406 435 394 361 392 305 116 13
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 14 169 5 547 8 622 59 388 625 766 901 912 664 578 668 658 590 597 681 864 1 039 1 081 990 1 057 749 267 35
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 470 5 705 5 765 0 92 936 1 604 1 611 1 363 1 007 829 864 669 438 463 390 409 350 218 110 68 40 9 0
Tříselná kýla (K40) 16 948 15 053 1 895 158 793 625 129 159 355 467 595 965 1 108 1 090 1 312 1 612 1 941 2 012 1 614 1 084 595 278 53 3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14 322 7 167 7 155 18 425 968 153 72 183 394 663 1 208 1 265 1 093 1 195 1 235 1 568 1 559 1 113 664 338 142 60 6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 2 829 1 388 1 441 0 5 35 148 289 286 333 270 290 246 156 147 133 123 136 103 57 46 18 7 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 831 1 110 1 721 49 165 121 130 184 229 179 149 142 114 118 129 142 156 169 137 173 195 102 46 2
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 4 105 1 984 2 121 26 180 72 25 33 57 82 74 123 167 144 215 299 375 470 488 385 412 340 123 15
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4 170 1 741 2 429 0 0 0 2 2 8 11 41 126 163 215 294 393 532 643 485 443 472 269 67 4
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 10 071 5 969 4 102 41 84 77 76 171 295 467 611 981 1 073 869 941 979 974 913 658 367 274 153 59 8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5 990 3 110 2 880 25 343 397 316 168 82 75 83 117 153 127 277 339 540 775 645 521 501 359 129 18
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 055 1 355 700 0 0 0 0 0 1 13 43 116 167 214 298 331 412 277 119 40 17 6 1 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2 331 1 172 1 159 4 21 32 30 62 40 54 65 115 143 163 209 239 292 297 236 155 104 49 19 2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 21 320 7 589 13 731 0 2 9 66 191 414 711 1 031 1 607 1 782 1 632 1 774 1 956 2 498 2 486 2 054 1 266 995 588 234 24
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3 866 1 810 2 056 1 3 6 19 39 31 79 88 131 144 192 207 266 422 540 493 398 396 279 111 21
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6 236 3 737 2 499 0 7 22 30 73 143 219 297 442 531 541 521 600 622 696 533 327 357 187 82 6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 4 524 2 212 2 312 35 127 193 113 100 127 147 165 190 187 170 193 259 381 436 414 379 432 327 126 23
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 7 879 4 925 2 954 71 414 317 261 583 633 571 465 475 428 370 421 455 549 568 435 295 269 210 74 15
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 215 2 525 2 690 73 171 139 126 213 294 271 262 322 312 312 374 442 423 459 341 279 245 111 44 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 5 790 2 416 3 374 49 330 350 344 349 219 220 226 318 318 268 269 332 375 444 350 299 359 242 117 12
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 10 988 4 767 6 221 0 0 0 0 3 22 33 59 121 261 387 746 1 138 1 727 2 288 1 975 1 276 690 211 48 3
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 14 368 5 684 8 684 0 0 1 0 4 11 19 52 150 294 558 978 1 697 2 267 2 928 2 875 1 597 686 212 36 3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 18 507 10 453 8 054 0 1 4 104 966 1 162 1 234 1 358 1 984 2 312 1 986 2 053 1 858 1 593 1 112 558 165 42 14 1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 16 962 6 255 10 707 3 216 294 536 958 782 699 676 926 1 118 1 268 1 537 1 849 1 779 1 587 1 112 705 495 304 105 13
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 766 249 517 6 28 19 12 19 17 32 35 36 43 41 58 61 87 100 80 52 29 10 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 4 078 1 690 2 388 4 32 104 288 219 31 39 59 131 172 236 307 412 452 520 472 318 185 82 14 1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 11 792 5 680 6 112 0 0 0 12 39 90 208 486 971 1 229 1 195 1 322 1 374 1 386 1 317 987 627 397 132 19 1
Dorzalgie (M54) 27 677 10 373 17 304 0 17 44 271 447 243 396 679 1 222 1 635 1 732 2 070 2 536 2 654 3 179 3 267 2 965 2 586 1 329 376 29
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 14 147 7 695 6 452 7 228 256 191 316 323 391 534 966 1 318 1 494 1 843 1 784 1 685 1 405 814 352 152 53 32 3
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 9 250 3 432 5 818 3 31 141 348 491 206 232 285 406 581 618 750 826 849 938 866 695 580 311 86 7
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 10 246 3 129 7 117 442 827 392 197 746 599 497 382 474 454 395 482 546 742 842 746 560 516 275 122 10
Selhání ledvin (N17-N19) 5 009 2 652 2 357 3 7 11 16 23 36 37 55 87 152 162 195 302 509 714 702 635 670 471 189 33
Urolitiáza (N20-N23) 12 267 8 231 4 036 1 10 16 38 174 396 598 737 1 025 1 141 1 075 1 072 1 257 1 472 1 372 874 511 327 138 33 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 19 876 5 635 14 241 75 215 273 227 577 439 336 374 613 961 1 001 1 068 1 263 1 664 2 095 2 020 1 881 2 061 1 799 815 119
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7 107 7 107 0 0 0 0 0 1 2 1 1 8 28 78 265 654 1 326 1 891 1 514 821 388 117 11 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 11 347 11 347 0 36 826 1 306 846 758 661 528 480 575 552 481 615 642 874 814 634 371 241 86 20 1
Nemoci prsu (N60-N64) 2 480 320 2 160 1 1 1 12 136 221 217 277 344 377 273 193 136 124 77 48 24 15 3 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 360 0 3 360 1 7 9 25 201 389 444 442 540 442 304 206 104 81 59 43 28 23 9 3 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 15 439 0 15 439 0 0 1 77 281 453 531 722 1 474 2 392 3 034 2 963 1 104 755 648 467 286 158 74 17 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 39 168 101 39 067 4 11 9 126 604 1 690 2 950 3 604 4 122 3 966 3 352 3 321 3 205 3 575 4 014 2 634 1 275 559 125 19 3
Lékařský potrat (O04) 7 927 0 7 927 0 0 0 17 510 1 243 1 408 1 494 1 551 1 578 124 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 805 0 14 805 0 0 0 2 364 1 595 3 509 4 338 3 459 1 418 116 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 22 966 0 22 966 0 0 0 8 912 3 707 6 885 6 915 3 766 738 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3 919 0 3 919 0 0 0 0 219 658 1 140 1 149 624 120 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 58 156 0 58 156 0 0 0 7 1 223 6 982 17 760 20 699 9 850 1 593 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 21 488 0 21 488 0 0 0 0 312 2 051 5 952 7 674 4 483 957 54 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 91 0 91 0 0 0 0 0 9 24 33 20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 765 0 765 0 0 0 0 23 113 212 240 127 44 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 140 3 262 2 878 6 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8 547 4 722 3 825 8 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 8 237 4 678 3 559 894 1 786 2 650 687 430 251 208 220 190 197 134 124 125 119 119 51 34 6 3 2 7
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 792 2 987 2 805 0 7 52 97 214 66 66 105 199 304 357 478 528 695 852 630 475 394 209 58 6
Břišní a pánevní bolest (R10) 11 790 3 946 7 844 16 320 1 166 1 729 1 656 1 007 777 734 751 601 416 310 324 375 403 355 298 273 178 90 11
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 493 756 737 0 8 15 10 10 12 31 61 94 98 88 111 128 181 196 177 120 87 45 19 2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 33 891 16 092 17 799 894 3 065 1 522 1 837 2 421 743 737 818 1 119 1 195 1 129 1 277 1 603 2 213 2 768 2 810 2 469 2 606 1 866 721 78
Nitrolební poranění (S06) 21 858 13 873 7 985 108 959 1 057 1 273 1 729 1 918 1 467 1 180 1 288 1 302 1 086 1 127 1 090 1 164 1 160 1 017 883 987 750 272 41
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12 571 8 239 4 332 663 1 975 1 101 1 061 1 014 863 730 590 573 557 456 451 417 393 383 308 300 299 264 150 23
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8 768 3 864 4 904 4 314 1 408 1 281 247 201 252 236 344 396 338 447 571 655 676 550 357 264 146 73 8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 12 101 3 923 8 178 9 91 66 71 50 62 72 63 91 113 136 209 340 565 889 1 162 1 524 2 397 2 566 1 428 197
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9 764 5 105 4 659 0 136 273 408 345 415 521 562 773 851 752 778 871 944 783 530 333 274 143 59 13
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56 198 34 786 21 412 33 755 1 743 2 224 3 296 3 998 3 764 3 674 4 466 4 582 3 628 3 592 3 351 3 433 3 295 2 712 2 225 2 487 1 939 878 123
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 242 1 432 810 100 728 124 73 66 99 91 100 119 114 100 114 80 91 70 62 31 39 30 9 2
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 5 563 2 611 2 952 92 866 286 361 624 378 318 284 346 343 283 264 226 216 194 154 96 105 96 29 2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 4 665 2 283 2 382 8 42 50 27 52 59 86 107 133 149 176 254 359 603 717 756 545 343 157 40 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 652 990 662 1 10 29 46 98 115 106 151 192 186 146 118 136 119 79 43 33 24 16 3 1
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3 671 2 075 1 596 94 616 272 192 193 169 147 159 194 223 183 201 210 230 179 175 97 63 54 15 5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 172 3 588 3 584 943 371 215 166 203 82 113 145 225 283 326 434 520 631 769 600 445 416 217 58 10
Řízení antikoncepce (Z30) 1 408 19 1 389 4 0 0 0 18 31 54 154 409 547 149 34 2 2 1 2 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 92 576 47 087 45 489 92 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 926 2 943 2 983 5 24 19 29 31 52 75 92 173 211 275 418 626 973 1 195 866 478 253 102 25 4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 95 908 25 524 70 384 308 699 864 702 1 319 4 243 10 401 17 501 17 073 8 041 3 540 3 301 4 041 4 978 5 867 5 195 3 695 2 631 1 125 350 34
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 514 852 652 332 862 520 118 308 51 716 46 044 32 968 43 741 56 820 85 484 102 308 98 986 79 749 67 170 75 001 85 358 107 182 123 398 108 204 83 490 75 674 50 556 19 976 2 719
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,7 0,6 0,7 4 4,8 1,6 0,9 0,7 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,5 1,8 2,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,6 0,5 0,7 1,9 2,3 1,2 0,9 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,2 1,9 1,9 2,7
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,5 0,4 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,9 3 3,7 5 7,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,7 1,7 1,7 4 3,5 2,3 1,8 2,7 1,7 1,3 1 1 0,9 0,9 1,1 1,4 1,6 1,7 2,1 2,8 3,6 4,5 4,3 3,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,4 1,9 2,7 2,8 2,9 2,5 1,7 1,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 1,4 1,7 1,5 1,4 0,9 0,8 0,2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 2,1 3,2 4 4,4 4,4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,9 1 1 1,4 1,8 1,9 1,8 1,3 1,1 0,8 0,8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,1 1,6 1,6 1,3 1,4 0,9 0,5 0,2
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,4 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,9 1,4 1,9 2,2 2,5 2 1,7 1,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,8 2,1 1,5 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 1,8 2,8 3,9 4,9 5,8 6,1 5,8 5,2 4,7 3,9
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,7 1 1,2 1,1 0,7 0,5 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,1 3 1,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,1 1,8 2,4 1,7 0,7 0,6 0,9 1,3 1,1 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,4 3,9 4,2 4,2 3,6 2,9 3 3,3
Anémie (D50-D64) 0,5 0,4 0,7 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,9 1,5 2,3 3,6 5 6 6,4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 0,7 0,4
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,2 1,3 1,1 0 0,2 0,4 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 1,5 1,9 2,5 3,1 3,9 4,5 4,9 4,8 5,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,9 2,1 3,7 6,3 11,2 4,9 3 2,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3,6 5,1 8,1 13,3 18,5 28,4
Demence (F00-F03) 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 2,4 3,8 5,7 6,4
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,3 0,6 0 0 0 0,3 1,5 0,8 0,8 1,1 1,3 1,4 1,6 1,5 1,4 0,9 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1,1 1,4 1,3 1 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0,1 0,5 1 1,2 1,3 1,1 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 1,7 1,8 0,3 1 2 3,9 3,8 2 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,1 1,1 1,3 1,8 2,6 3,4 4 5,2
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,2 2,6 3,5 3,4 2,5
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 1 0,7 0,6 1 1 0,9 1 0,8 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 1,1 0,9 0,8
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,2 1,7 2,4 3,2 3,5 3,4 4,1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,4 2,7 2,2 0,6 0,9 1,1 1,9 1,8 1,1 1,2 1,3 1,8 2,2 2,6 3,3 3,6 3,6 3,7 4,3 4,5 4,3 3,3 2 1,7
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 1,8 2,1 2 1,3 1,5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 1,3 1,4 1,7 2,5 2,2 1 0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 2 2,2 2,3 2,1 1,6 1,3 0,8
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,1 0,8 1,3 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 1,2 1,6 2,2 3,2 4,6 6,1 7,5 8,5 10,4
Angina pectoris (I20) 0,5 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1 1,4 1,6 1,9 2 1,7 1 1,7
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,4 1,8 2,4 2,7 3,2 4,1 4,7 6,1 6,6 6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,7 2,4 3,6 4,6 5,2 5,6 6 6,8 10,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,6 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,2 1,7 2,4 2,9 3,4 3,5 3,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 2,9 2,5 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 1,8 2,7 4,3 6,8 9,3 12,5 15,2 16,1 14,4 18,7
Selhání srdce (I50) 2,1 2,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,8 6,4 10,6 18,1 27,8 33,9 42,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2,8 2,8 2,7 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2,5 3,8 6 8,8 12,8 18,8 26,3 32,6 45,6
Ateroskleróza (I70) 1,2 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,7 3,7 4,1 4,5 5,2 6,6 8,7 15,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,8 1,6 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1 1,7 2 2,1 2,1 2,2 1,9 1,7 1,2 1,1 1,1 1,3 1,5 1,2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,8 2,1 1,5 0,1 0,4 1 1,5 1,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1,4 1,8 2,4 3,3 4,8 5,9 7,2 7,6 8 9,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 1,5 1,2 8,5 10,8 4 1,9 2 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 1 1,3 1,4 2 2,5
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,9 2,1 1,7 4,4 3,3 1,3 0,7 0,6 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 1,3 1,8 2,6 4,1 6,3 10,4 16,5 25,3 41,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,1 1,1 1,1 13,9 5,8 1,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 2,6 4,9 7,9 11,3 12,9
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 2,2 1,8 0,1 21,5 13,8 2,1 1,3 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 1,4 0,9 0,1 0,6 0,9 1 1,5 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1 0,9 0,5 0,3 0,4 0,2 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1 1,1 0,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,1 1,8 2,8 3,7 4,7 5,6 5,7 5,6 5,2
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 1,3 1,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,7 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,2 1,6 2 2,3 3 3,2 3,7 3,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,5 1,1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 2,1
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1,1 1,7 2,3 2,5 2,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,3 1,1 1,6 0,5 0,9 1,1 1,6 2 1,5 1 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,2 1,5 2,2 3,1 4,5 5,6 5,8 6,8
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 1,1 1,1 0 0,2 1,6 3,4 3,5 2,2 1,5 1,1 1 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,9 0,4 1,4 1,8 1,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 2,4 2,7 3 3,3 3,4 2,5 2,1 1,1 0,6
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,4 1,4 1,3 0,2 1 1,7 0,3 0,2 0,3 0,6 0,9 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,2 2,3 2,3 2,1 1,4 1,1 1,3 1,2
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 0,8 1 0,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,2 1,8 2,6 2,7 2,9
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,4 2 2 1,4 0,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1 1,2 0,8 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,6 0,6 0,5 0,2 0,8 0,7 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,1 1,3 1,6 2,1 2,7 2,8 3,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2 1,5 2,6 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1 1,4 1,8 2,1 2,4 2,6 2,9 3,4 3,6 4,2 4 4,2 4,4 5,1 4,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,3 1,7 2,1 2,4 4,1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1,1 1 1,5 1,4 1,8 1,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,8 2,5 2,7 4,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,7 1 0,6 0,6 0,9 0,5 0,5 1,3 1 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,1 1,6 1,6 2,9
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0,5 0,5 0,7 0,4 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,9 1 0,8 1 0,4
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 0,6 0,7 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 1,5 1,8 2,5 2,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,1 1,7 2,4 3,4 4 4 2,9 1,6 1 0,6
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 1,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,8 1,4 2,5 3,1 4,3 5,9 5,1 2,9 1,6 0,8 0,6
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 2 1,5 0 0 0 0,2 2,1 1,9 1,8 1,8 2,2 2,7 2,9 3 2,8 2,2 1,6 1,1 0,5 0,2 0,1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 1,2 2 0 0,5 0,5 1,1 2,1 1,3 1 0,9 1 1,3 1,8 2,3 2,8 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1 2,3 2,3 2,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,2 0,6 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1 0,8 0,6 0,3 0,2
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 1,1 1,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,1 1,4 1,7 2 2,1 1,9 1,9 2 2 1,7 1 0,4 0,2
Dorzalgie (M54) 2,6 2 3,2 0 0 0,1 0,6 1 0,4 0,6 0,9 1,4 1,9 2,5 3,1 3,8 3,7 4,7 6,7 9,4 11 10 8,1 5,6
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,3 1,5 1,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 0,7 1,1 1,5 2,2 2,7 2,7 2,3 2,1 1,7 1,1 0,6 0,4 0,7 0,6
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0,7 1,1 0 0,1 0,2 0,7 1,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 1,2 1,4 1,8 2,2 2,5 2,3 1,9 1,4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 0,6 1,3 4 1,9 0,7 0,4 1,6 1 0,7 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,8 2,2 2,1 2,6 1,9
Selhání ledvin (N17-N19) 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,4 2 2,9 3,5 4,1 6,4
Urolitiáza (N20-N23) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,9 1 1,1 1,3 1,5 1,6 1,9 2 2 1,8 1,6 1,4 1 0,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,9 1,1 2,7 0,7 0,5 0,5 0,5 1,3 0,7 0,5 0,5 0,7 1,1 1,4 1,6 1,9 2,3 3,1 4,1 6 8,8 13,5 17,6 23
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,8 2,8 3,1 2,6 1,7 0,9 0,2 0,2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 2,2 0 0,3 1,9 2,2 1,8 1,6 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,2 1,3 1,2 1 0,6 0,4 0,2
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,1 0,4 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,6 0 0 0 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,5 0 2,9 0 0 0 0,2 0,6 0,7 0,8 1 1,6 2,8 4,4 4,4 1,7 1 1 1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,7 0 7,3 0 0 0 0,3 1,3 2,8 4,3 4,9 4,6 4,6 4,8 4,9 4,8 4,9 5,9 5,4 4 2,4 0,9 0,4 0,6
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 1,5 0 0 0 0 1,1 2 2 2 1,7 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 2,8 0 0 0 0 0,8 2,6 5,1 5,8 3,8 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,2 0 4,3 0 0 0 0 2 6,1 9,9 9,3 4,2 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0,7 0 0 0 0 0,5 1,1 1,6 1,5 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,5 0 10,8 0 0 0 0 2,7 11,5 25,6 27,9 10,9 1,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 0 4 0 0 0 0 0,7 3,4 8,6 10,3 5 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,6 0,5 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,8 0,9 0,7 77,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 0,9 0,7 8,1 4 4,5 1,4 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 1,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,5 0,6 0,5 0 0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,6 1,3 1,2
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,1 0,8 1,5 0,1 0,7 2 3,6 3,6 1,7 1,1 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,3 1,9 2,1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,2 3,1 3,3 8,1 6,9 2,6 3,9 5,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,4 3,1 4,1 5,8 7,8 11,1 14 15,6 15,1
Nitrolební poranění (S06) 2,1 2,7 1,5 1 2,2 1,8 2,7 3,8 3,2 2,1 1,6 1,4 1,5 1,6 1,7 1,6 1,6 1,7 2,1 2,8 4,2 5,6 5,9 7,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,2 1,6 0,8 6 4,5 1,9 2,2 2,2 1,4 1,1 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,9 1,3 2 3,2 4,4
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,7 0,9 0 0,7 2,4 2,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6 1,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,1 0,8 1,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3 2,4 4,8 10,2 19,3 30,9 38,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 1 0,9 0 0,3 0,5 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3 2,5
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,3 6,7 4 0,3 1,7 3 4,7 7,2 6,6 5,4 4,9 5 5,3 5,2 5,3 5 4,7 4,8 5,6 7 10,6 14,6 19 23,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 0,9 1,6 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,5 0,5 0,6 0,8 2 0,5 0,8 1,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,6 0,4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 1,7 1,5 1,2 0,9 0,4
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,4 0,3 0,9 1,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0,7 0,7 8,5 0,8 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,8 1,6 1,3 1,9
Řízení antikoncepce (Z30) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,8 9,1 8,5 838,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,6 0,6 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8 1,8 1,5 1,1 0,8 0,5 0,8
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9,1 4,9 13,1 2,8 1,6 1,5 1,5 2,9 7 15 23,6 19 9,4 5,1 4,9 6,1 6,9 8,6 10,6 11,7 11,2 8,5 7,6 6,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 143,7 125,9 160,8 1 072,1 116,7 78,9 69,4 95 93,6 123,3 137,8 109,9 92,8 96,8 110,9 128,1 148 181 221,5 264,2 323,1 379,9 432,2 525,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)