8.1.3 Hospitalizovaní pacienti v lůžkových zařízeních ČR podle skupin diagnóz ISHMT, věku a pohlaví

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6 175 2 849 3 326 346 1 742 807 413 342 223 203 148 145 118 89 118 146 163 221 196 238 256 189 67 5
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5 786 2 443 3 343 227 964 634 465 401 369 245 217 174 156 144 127 187 227 225 226 242 285 192 73 6
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 461 320 141 0 3 1 1 4 17 34 24 38 44 49 41 57 38 29 27 21 15 11 6 1
Septikémie (A40-A41) 4 689 2 170 2 519 75 156 77 35 53 46 56 55 84 89 118 133 257 420 576 568 562 662 451 188 28
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 60 51 9 0 0 0 0 0 2 9 7 16 13 4 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 18 660 9 499 9 161 441 1 699 1 330 813 1 346 1 155 989 892 963 796 687 738 978 1 169 1 223 1 015 838 836 527 200 25
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 7 048 4 224 2 824 0 0 1 2 1 1 6 21 65 99 158 353 620 1 077 1 429 1 221 858 680 364 87 5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 4 028 2 728 1 300 0 0 1 3 0 1 2 6 15 25 77 152 377 732 934 771 484 298 116 33 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 413 2 354 2 059 1 0 1 6 11 12 33 44 71 97 118 172 256 425 560 632 620 663 490 181 20
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7 206 53 7 153 0 0 0 0 1 0 47 102 251 387 638 595 827 1 094 1 227 948 534 361 143 49 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1 430 0 1 430 0 0 0 0 0 2 12 39 87 92 88 115 152 203 236 149 111 82 53 8 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 952 0 952 0 0 2 0 0 0 5 6 23 41 70 87 120 167 162 111 77 51 26 4 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4 149 4 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 31 165 449 776 1 018 813 434 299 119 34 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 806 3 546 1 260 0 0 0 0 5 3 8 8 26 38 68 142 342 638 957 874 729 601 288 77 2
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 19 801 11 145 8 656 11 157 117 81 134 163 252 329 503 605 828 1 233 2 038 2 910 3 391 2 788 1 883 1 483 671 209 15
Carcinoma in situ (D00-D09) 959 84 875 0 1 1 0 6 36 87 100 106 86 88 67 73 76 95 65 35 26 7 4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 318 2 001 1 317 0 2 2 7 8 8 16 24 39 65 78 228 383 591 738 541 337 188 56 7 0
Leiomyom dělohy (D25) 7 519 0 7 519 0 0 0 0 0 18 70 256 773 1 850 2 290 1 240 415 298 160 102 30 14 3 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 22 417 9 249 13 168 114 348 398 387 565 758 864 1 027 1 432 1 521 1 515 1 602 2 010 2 485 2 747 2 017 1 262 857 391 109 8
Anémie (D50-D64) 5 576 2 138 3 438 34 60 55 48 75 46 60 70 119 171 200 212 236 420 621 668 722 841 627 261 30
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2 228 1 125 1 103 27 196 263 122 89 34 52 60 70 82 70 87 115 155 182 165 178 150 93 36 2
Diabetes mellitus (E10-E14) 12 929 6 909 6 020 0 83 198 328 318 236 243 244 365 426 549 743 1 124 1 520 1 737 1 525 1 196 1 175 698 200 21
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 27 782 9 653 18 129 507 3 564 2 325 1 304 1 015 734 783 828 1 157 1 101 1 105 1 138 1 463 1 647 1 858 1 562 1 491 1 742 1 543 790 125
Demence (F00-F03) 2 115 755 1 360 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 7 22 43 84 130 241 323 505 485 240 26
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 9 979 6 760 3 219 2 0 0 177 742 584 647 798 1 222 1 257 1 203 1 031 964 671 393 182 59 34 7 6 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4 655 3 069 1 586 0 8 4 42 473 977 1 020 783 491 249 170 111 101 73 58 31 29 19 15 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 7 280 3 920 3 360 0 1 3 25 199 575 836 943 1 018 767 664 617 597 436 305 167 73 39 14 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 655 1 353 2 302 9 35 4 28 116 127 183 197 335 340 409 507 466 326 258 139 86 58 25 7 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 18 628 9 048 9 580 27 445 1 201 1 850 1 657 1 242 1 114 1 162 1 397 1 255 1 254 1 009 1 044 830 699 617 586 601 451 172 15
Alzheimerova nemoc (G30) 2 054 676 1 378 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 7 34 62 147 262 388 529 449 155 17
Roztroušená skleróza (G35) 2 155 665 1 490 0 0 1 7 27 101 156 184 225 250 247 239 274 188 160 70 18 5 3 0 0
Epilepsie (G40, G41) 8 514 5 152 3 362 60 451 558 484 464 461 436 470 598 634 581 556 627 551 487 383 299 236 141 35 2
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 5 605 2 451 3 154 0 2 1 4 3 4 27 34 74 103 145 236 393 623 810 850 826 779 488 188 15
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 25 858 13 793 12 065 77 407 738 942 873 731 804 1 097 1 703 1 848 1 881 2 148 2 591 2 538 2 567 1 984 1 393 986 434 108 8
Katarakta (H25-H26, H28) 3 805 1 442 2 363 1 18 10 9 9 14 16 18 28 49 68 81 167 269 551 660 661 733 349 89 5
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 13 074 5 892 7 182 76 607 805 337 241 207 251 297 373 452 565 694 1 074 1 454 1 743 1 571 1 135 783 326 78 5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 13 997 6 601 7 396 195 1 170 1 279 431 345 335 397 559 697 766 825 884 1 094 1 260 1 280 1 011 704 486 242 35 2
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 13 149 4 565 8 584 1 5 14 58 145 45 73 130 230 400 552 643 1 040 1 383 1 756 1 677 1 680 1 705 1 114 455 43
Angina pectoris (I20) 5 875 3 817 2 058 0 0 0 2 0 0 2 11 51 91 196 383 604 852 1 083 959 777 577 236 47 4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 12 098 8 137 3 961 0 0 0 0 1 5 11 51 170 316 645 886 1 325 1 757 1 875 1 515 1 215 1 218 750 320 38
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 12 203 7 896 4 307 0 0 0 0 0 1 6 15 63 134 316 561 1 089 1 664 2 220 2 048 1 584 1 361 794 315 32
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 5 581 2 546 3 035 2 1 1 0 17 51 76 102 155 240 284 251 403 593 768 743 646 665 430 142 11
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 28 168 14 626 13 542 16 16 38 88 149 182 207 273 454 577 669 1 065 1 888 3 174 4 506 4 462 3 999 3 617 2 081 640 67
Selhání srdce (I50) 22 747 11 605 11 142 3 1 2 1 2 7 13 32 63 131 252 438 875 1 634 2 661 3 112 3 485 4 471 3 762 1 618 184
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 31 666 16 053 15 613 5 10 14 6 32 50 88 119 258 455 684 1 125 1 953 3 168 4 585 4 532 4 338 4 898 3 594 1 575 177
Ateroskleróza (I70) 12 123 7 752 4 371 0 0 0 1 1 3 7 11 22 68 213 437 1 103 1 931 2 411 1 953 1 365 1 255 871 408 63
Varixy dolních končetin (I83) 12 664 4 339 8 325 0 0 0 0 40 151 381 868 1 455 1 508 1 429 1 366 1 494 1 443 1 112 615 304 263 171 59 5
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 19 316 10 817 8 499 14 184 554 749 729 438 441 427 611 654 787 874 1 312 1 898 2 289 2 283 1 880 1 741 1 060 352 39
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13 451 7 362 6 089 992 5 204 2 237 892 882 479 337 357 387 220 168 172 180 198 179 132 134 153 95 43 10
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 18 714 10 253 8 461 381 1 918 994 474 394 233 292 374 495 438 409 534 868 1 226 1 536 1 611 1 678 2 057 1 783 876 143
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 9 897 5 216 4 681 1 197 2 859 868 234 147 80 78 85 116 106 104 141 227 327 433 503 587 763 688 315 39
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 23 696 12 959 10 737 7 11 100 8 817 1 058 653 559 370 363 313 153 109 56 62 39 23 8 3 1 0 1 1
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 390 7 489 4 901 7 272 560 449 828 883 932 1 030 1 360 1 106 939 880 883 897 701 373 166 100 19 4 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9 508 5 349 4 159 43 157 79 39 15 12 9 19 36 73 131 292 670 1 255 1 705 1 579 1 342 1 148 701 183 20
Astma (J45-J46) 4 644 2 102 2 542 55 455 759 653 225 116 116 123 166 175 189 206 237 238 269 214 198 158 71 20 1
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 6 491 3 709 2 782 21 87 49 36 110 151 133 158 151 204 215 265 476 788 973 827 678 658 335 151 25
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 344 1 571 1 773 8 145 261 245 437 452 325 254 230 173 118 112 133 132 117 75 58 48 15 6 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 749 1 542 1 207 43 269 235 105 91 164 182 169 188 197 176 162 176 182 150 113 70 41 28 8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2 569 1 426 1 143 51 57 102 117 109 92 79 79 121 124 143 149 179 203 250 215 166 163 124 43 3
Peptický vřed (K25-K28) 3 557 2 054 1 503 0 0 1 11 17 64 89 83 147 143 172 232 295 327 443 382 372 411 268 94 6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 14 623 5 675 8 948 72 406 627 797 1 017 965 695 646 693 661 591 633 746 915 1 070 1 109 997 1 007 685 271 20
Nemoci appendixu (K35-K38) 11 552 5 516 6 036 0 90 921 1 673 1 703 1 525 1 066 872 871 604 435 356 364 370 303 168 114 71 37 8 1
Tříselná kýla (K40) 17 072 15 062 2 010 127 870 615 114 176 398 447 654 1 002 1 097 1 029 1 278 1 663 1 938 2 015 1 597 1 029 713 239 67 4
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14 039 7 043 6 996 12 433 927 126 91 200 368 704 1 225 1 188 1 040 1 171 1 324 1 520 1 549 1 100 549 320 145 42 5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3 162 1 561 1 601 0 13 38 186 308 332 343 328 295 263 190 155 142 157 137 106 70 58 28 12 1
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 850 1 100 1 750 38 145 136 162 223 247 205 148 137 129 110 105 130 134 168 154 153 174 109 36 7
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 3 943 1 866 2 077 29 154 60 15 35 48 68 104 150 155 162 195 291 362 438 397 397 414 329 124 16
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4 066 1 635 2 431 0 1 3 1 1 10 27 51 108 168 200 247 379 531 583 512 458 440 272 69 5
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 731 5 565 4 166 26 72 53 74 169 299 444 583 927 962 897 910 959 990 861 574 385 315 156 73 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5 654 2 931 2 723 26 341 396 318 178 86 85 71 78 104 100 207 327 558 725 605 517 490 319 108 15
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1 987 1 385 602 0 0 0 0 0 4 19 42 104 145 210 283 340 411 254 119 35 17 4 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2 482 1 301 1 181 8 23 24 46 50 59 68 89 141 138 171 218 306 321 301 217 139 97 55 10 1
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 22 074 7 777 14 297 1 1 9 60 207 392 701 1 134 1 672 1 743 1 677 1 721 2 249 2 647 2 702 1 969 1 339 1 063 549 222 16
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3 877 1 719 2 158 0 5 7 17 38 37 66 77 125 176 175 206 263 447 511 493 424 386 275 129 20
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 6 052 3 577 2 475 0 9 21 33 80 122 197 298 457 516 532 515 610 636 628 455 376 318 180 60 9
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 4 984 2 469 2 515 10 120 209 136 115 137 144 179 207 218 203 241 318 427 508 461 387 471 341 132 20
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 8 188 5 258 2 930 68 457 355 240 580 698 551 457 522 398 386 415 491 609 575 460 343 303 186 83 11
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 551 2 566 2 985 85 217 132 149 242 347 292 241 364 294 375 392 444 460 452 340 273 246 147 56 3
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 5 912 2 459 3 453 45 352 354 356 358 241 228 238 340 276 281 288 360 367 421 405 311 353 223 111 4
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 14 040 5 903 8 137 0 1 0 1 16 25 34 74 163 304 446 811 1 488 2 335 2 973 2 457 1 678 916 262 55 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 17 500 6 758 10 742 0 0 0 1 7 11 18 38 137 320 626 1 027 1 858 2 748 3 810 3 563 2 102 950 239 40 5
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 18 553 10 748 7 805 0 1 9 136 963 1 289 1 262 1 446 2 106 2 203 2 008 1 911 1 873 1 538 1 109 501 155 40 3 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 17 008 6 182 10 826 2 233 307 578 949 764 717 666 919 1 099 1 184 1 514 1 910 1 747 1 603 1 101 690 542 347 126 10
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 771 213 558 2 20 14 15 20 21 36 32 35 55 59 51 66 70 104 77 38 41 12 3 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 4 004 1 664 2 340 3 45 73 269 232 52 30 62 139 206 256 326 399 452 502 378 301 176 88 14 1
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 12 292 5 944 6 348 0 0 0 4 40 92 215 525 975 1 192 1 194 1 352 1 652 1 347 1 414 1 038 680 408 131 31 2
Dorzalgie (M54) 28 185 10 377 17 808 1 15 47 299 517 249 368 741 1 346 1 514 1 698 2 119 2 732 2 817 3 256 3 211 2 947 2 595 1 367 323 23
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 14 293 7 762 6 531 6 226 191 200 338 367 415 540 986 1 302 1 506 1 680 1 971 1 747 1 368 807 360 191 75 15 2
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 9 703 3 512 6 191 0 37 123 369 406 215 237 303 478 593 684 786 940 938 958 838 695 632 377 90 4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 10 515 3 028 7 487 481 853 410 226 792 744 548 405 525 451 417 419 589 730 797 693 518 513 300 95 9
Selhání ledvin (N17-N19) 4 418 2 349 2 069 3 13 13 20 23 27 50 54 95 122 157 189 303 470 622 595 544 543 403 155 17
Urolitiáza (N20-N23) 12 142 8 047 4 095 2 5 12 44 202 431 582 794 1 034 1 140 1 049 1 088 1 239 1 467 1 285 875 453 288 115 35 2
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 19 142 5 358 13 784 92 248 297 228 657 537 391 419 604 866 981 997 1 336 1 627 2 029 1 804 1 705 1 972 1 530 732 90
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 6 952 6 952 0 0 0 0 0 1 1 1 5 3 30 74 238 706 1 306 1 760 1 486 827 394 104 15 1
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 11 133 11 133 0 36 970 1 371 837 778 654 506 464 572 497 513 511 606 821 780 570 350 211 68 17 1
Nemoci prsu (N60-N64) 2 705 302 2 403 0 3 1 23 154 253 236 304 429 348 275 185 175 126 90 54 27 15 4 3 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 350 0 3 350 0 6 8 18 234 397 462 466 506 425 309 178 120 59 63 43 25 19 7 5 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 17 201 0 17 201 1 2 3 85 307 507 567 860 1 621 2 492 3 545 3 201 1 372 831 727 466 304 185 89 34 2
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 40 734 100 40 634 1 22 9 130 647 1 825 3 272 3 941 4 445 3 803 3 336 3 267 3 262 3 885 4 074 2 780 1 299 571 139 24 2
Lékařský potrat (O04) 9 100 0 9 100 0 0 0 28 630 1 469 1 684 1 814 1 763 1 600 110 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 798 0 14 798 0 0 0 2 424 1 541 3 479 4 394 3 554 1 276 124 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 24 746 0 24 746 0 0 0 4 1 090 4 006 7 356 7 563 4 000 685 39 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4 243 0 4 243 0 0 0 0 215 679 1 268 1 335 649 91 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 56 649 0 56 649 0 0 0 0 1 233 6 747 17 363 20 450 9 493 1 323 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 20 585 0 20 585 0 0 0 2 308 1 972 5 919 7 468 4 158 718 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 89 0 89 0 0 0 1 3 10 27 28 16 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 643 0 643 0 0 0 1 25 92 173 203 104 40 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6 122 3 235 2 887 6 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6 930 3 764 3 166 6 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 8 443 4 788 3 655 896 1 874 2 607 715 476 287 237 246 208 197 156 125 119 114 87 54 26 15 2 2 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6 765 3 462 3 303 0 4 46 113 202 69 81 136 232 360 435 500 695 817 900 774 574 496 253 67 11
Břišní a pánevní bolest (R10) 13 565 4 465 9 100 22 362 1 212 1 980 1 857 1 163 943 791 819 640 481 411 407 481 501 467 362 350 208 101 7
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3 217 1 588 1 629 3 19 25 38 32 56 68 86 123 204 213 238 359 389 413 353 219 207 116 45 11
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 36 094 17 352 18 742 931 3 313 1 643 2 025 2 567 824 815 895 1 164 1 174 1 159 1 405 1 820 2 317 2 979 2 856 2 657 2 775 1 978 723 74
Nitrolební poranění (S06) 22 798 14 649 8 149 126 1 052 1 145 1 396 1 884 2 129 1 572 1 263 1 386 1 280 1 131 1 107 1 191 1 230 1 119 908 802 930 784 314 49
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13 338 8 768 4 570 647 2 156 1 106 1 028 1 143 969 789 591 683 587 446 489 450 451 368 323 292 363 287 149 21
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8 720 3 990 4 730 2 347 1 398 1 260 291 224 239 265 357 378 338 412 612 636 637 528 306 285 153 47 5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 12 782 4 171 8 611 12 82 63 66 72 56 62 81 91 121 150 255 436 659 988 1 163 1 613 2 660 2 670 1 321 161
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 9 505 4 947 4 558 2 114 219 355 317 401 562 612 770 721 701 735 894 914 820 517 354 259 153 76 9
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 56 220 34 784 21 436 29 706 1 779 2 155 3 533 4 188 3 812 3 768 4 676 4 369 3 773 3 404 3 488 3 275 3 080 2 587 2 200 2 576 1 935 794 93
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2 323 1 497 826 110 734 150 67 69 93 113 102 140 114 136 87 99 94 66 52 34 33 25 5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 5 861 2 740 3 121 82 1 037 227 351 661 401 368 324 381 353 322 258 247 192 179 123 120 139 72 20 4
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 4 606 2 130 2 476 7 38 43 36 53 67 79 94 151 148 191 234 392 555 760 677 526 347 152 53 3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 941 1 212 729 1 17 32 44 126 150 152 208 228 212 172 136 149 124 83 49 23 20 13 2 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3 315 1 773 1 542 93 637 246 166 158 133 130 132 197 153 143 168 191 187 184 127 106 78 62 19 5
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6 836 3 412 3 424 878 342 160 170 150 105 108 143 265 262 274 380 555 646 736 606 405 386 200 59 6
Řízení antikoncepce (Z30) 1 708 14 1 694 1 0 0 0 14 46 87 197 517 661 149 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 92 823 47 337 45 486 92 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5 812 2 873 2 939 4 30 30 21 22 35 54 75 135 183 248 358 666 1 030 1 174 869 486 244 106 40 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 84 663 20 941 63 722 299 780 888 694 1 301 4 105 10 292 17 776 17 084 7 075 3 196 2 809 3 294 3 741 3 623 2 960 2 109 1 585 789 244 19
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 538 046 658 141 879 905 116 273 54 913 47 196 34 273 46 257 60 065 88 003 106 278 101 806 76 701 69 241 73 811 91 935 110 619 124 181 105 654 83 395 77 036 49 374 18 919 2 116
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem pohlaví věkové skupiny
podle ISHMT muži ženy 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 0,6 0,6 0,6 3,2 3,8 1,4 0,9 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,5 1,5 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,5 0,5 0,6 2,1 2,1 1,1 1 0,9 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 1,2 1,5 1,7 1,2
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Septikémie (A40-A41) 0,4 0,4 0,5 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,8 3,5 4,3 5,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1,8 1,8 1,7 4,1 3,7 2,4 1,8 2,9 1,8 1,4 1,2 1 1 1 1,1 1,4 1,6 1,8 2,2 2,7 3,5 4,1 4,6 4,9
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 0,7 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,5 2,2 2,6 2,8 2,9 2,8 2 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,4 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 1,4 1,6 1,6 1,3 0,9 0,8 0,2
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,4 2 2,8 3,8 4,1 4
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 0,9 1,2 1,5 1,8 2 1,7 1,5 1,1 1,1 0,4
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,1 1,5 1,7 1,4 1,3 0,9 0,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,4 1,9 2,4 2,5 2,2 1,8 0,4
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1,9 2,2 1,6 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 1,2 1,9 2,9 4 5,1 6 6,2 6,3 5,2 4,8 3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 1,1 1,2 1,1 0,8 0,4 0,2 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,7 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 2,3 3,3 1,9 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,1 1,8 2,5 1,1 0,8 0,7 0,8 1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 2,4 2,9 3,4 4,1 4,3 4,1 3,6 3 2,5 1,6
Anémie (D50-D64) 0,5 0,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1,4 2,4 3,5 4,8 6 5,9
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,4
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,2 1,3 1,1 0 0,2 0,4 0,7 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,6 2,1 2,6 3,3 3,9 5 5,4 4,6 4,1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 2,6 1,9 3,4 4,7 7,9 4,1 2,8 2,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,4 1,6 1,7 2,1 2,3 2,8 3,3 4,9 7,4 11,9 18,1 24,7
Demence (F00-F03) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 2,1 3,7 5,5 5,1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,9 1,3 0,6 0 0 0 0,4 1,6 0,9 0,9 1 1,3 1,5 1,7 1,6 1,4 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,4 0,6 0,3 0 0 0 0,1 1 1,5 1,5 1 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0,8 0,6 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,2 1,2 1,1 0,9 1 0,9 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,8 1,8 1,8 0,2 1 2,1 4 3,5 2 1,6 1,5 1,5 1,5 1,8 1,5 1,5 1,1 1,1 1,3 1,9 2,5 3,5 3,9 3
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,3 2,2 3,5 3,5 3,4
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0,1 0,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 0,8 1 0,6 0,6 1 1 1 1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 1 1 1,1 0,8 0,4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,7 3,3 3,8 4,3 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,5 2,7 2,3 0,7 0,9 1,3 2 1,9 1,2 1,1 1,4 1,8 2,3 2,7 3,3 3,7 3,5 3,9 4,2 4,6 4,2 3,3 2,5 1,6
Katarakta (H25-H26, H28) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,4 2,2 3,1 2,7 2 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 1,1 1,3 0,7 1,3 1,4 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2 2,6 3,4 3,7 3,3 2,5 1,8 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,3 1,3 1,4 1,8 2,6 2,3 0,9 0,7 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,2 1,3 1,6 1,7 1,9 2,2 2,3 2,1 1,9 0,8 0,4
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,2 0,9 1,6 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1 1,5 1,9 2,6 3,6 5,5 7,2 8,6 10,4 8,5
Angina pectoris (I20) 0,6 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 2,1 2,5 2,4 1,8 1,1 0,8
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,1 1,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,9 1,4 1,9 2,4 2,8 3,2 4 5,1 5,8 7,3 7,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,2 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,9 1,6 2,3 3,3 4,4 5,2 5,7 6,1 7,2 6,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,5 0,5 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 2,1 2,8 3,3 3,2 2,2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2,7 2,8 2,5 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,6 2,7 4,4 6,8 9,5 13,1 15,3 16 14,6 13,2
Selhání srdce (I50) 2,2 2,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,2 4 6,7 11,4 18,9 29 37 36,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3 3,1 2,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 1,7 2,8 4,4 6,9 9,7 14,2 20,7 27,7 36 35
Ateroskleróza (I70) 1,2 1,5 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,7 3,6 4,2 4,5 5,3 6,7 9,3 12,4
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0,8 1,6 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1,1 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2 1,7 1,3 1 1,1 1,3 1,3 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1,8 2,1 1,6 0,1 0,4 1 1,6 1,5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,9 2,6 3,4 4,9 6,1 7,3 8,2 8,1 7,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,3 1,4 1,1 9,2 11,5 4 1,9 1,9 0,8 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 1 2
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1,8 2 1,6 3,5 4,2 1,8 1 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,7 2,3 3,4 5,5 8,7 13,7 20 28,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 0,9 1 0,9 11 6,3 1,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,1 1,9 3,2 5,3 7,2 7,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,3 2,5 2 0,1 24,5 15,7 2,3 1,4 0,9 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 1,4 0,9 0,1 0,6 1 1 1,8 1,4 1,3 1,4 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 0,8 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 0,9 1 0,8 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 1,7 2,6 3,4 4,4 4,8 5,4 4,2 4
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 0,5 0,5 1 1,3 1,4 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 0,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,7 1,1 1,5 1,8 2,2 2,8 2,6 3,5 4,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,9 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1 1 0,6
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 1,2 1,7 2,1 2,2 1,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,4 1,1 1,7 0,7 0,9 1,1 1,7 2,2 1,5 1 0,8 0,7 0,8 0,8 1 1,1 1,3 1,6 2,4 3,3 4,3 5,3 6,2 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,1 1,1 1,1 0 0,2 1,6 3,6 3,6 2,4 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
Tříselná kýla (K40) 1,6 2,9 0,4 1,2 1,9 1,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,9 2,4 2,7 3 3,4 3,4 3 1,8 1,5 0,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,3 1,4 1,3 0,1 1 1,6 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 1,3 1,5 1,5 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 1,8 1,4 1,1 1 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,3 0,3 0,3 0 0 0,1 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,7 0,8 0,8 1,4
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 1,3 1,7 2,5 2,8 3,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,4 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,5 1,9 2,1 1,6 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,9 1,1 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,7 0,4
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,5 0,6 0,5 0,2 0,8 0,7 0,7 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,7 2,1 2,5 2,5 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,2
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,1 1,5 2,7 0 0 0 0,1 0,4 0,6 1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 3,2 3,6 4,1 4,2 4,4 4,5 4,2 5,1 3,2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0,3 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 2,1 3 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,6 0,7 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,8
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,5 0,5 0,5 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 1,3 2 2,6 3 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,8 1 0,5 0,6 1 0,6 0,5 1,2 1,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,4 1,9 2,2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0,5 0,6 0,8 0,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1 1,1 1,3 0,6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,6 0,5 0,6 0,4 0,8 0,6 0,8 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 1 1,5 1,7 2,5 0,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,3 1,1 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,6 1,2 2,1 3,2 4,5 5,3 5,5 3,9 2 1,3 0,2
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,7 1,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,9 1,6 2,7 3,8 5,7 7,6 6,9 4 1,8 0,9 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 2,1 1,5 0 0 0 0,3 2 2 1,8 1,9 2,3 2,7 2,9 2,9 2,7 2,1 1,7 1,1 0,5 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,6 1,2 2 0 0,5 0,5 1,2 2 1,2 1 0,9 1 1,4 1,7 2,3 2,8 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,7 2,9 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 0,8 1 0,7 0,7 0,3 0,2
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,2 1,1 1,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,1 1,5 1,7 2,1 2,4 1,8 2,1 2,2 2,2 1,7 1 0,7 0,4
Dorzalgie (M54) 2,7 2 3,3 0 0 0,1 0,6 1,1 0,4 0,5 1 1,5 1,9 2,4 3,2 3,9 3,9 4,9 6,9 9,6 11 10,5 7,4 4,5
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 1,5 1,2 0,1 0,5 0,3 0,4 0,7 0,6 0,6 0,7 1,1 1,6 2,2 2,6 2,8 2,4 2,1 1,7 1,2 0,8 0,6 0,3 0,4
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,9 0,7 1,2 0 0,1 0,2 0,8 0,9 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,2 1,4 1,3 1,4 1,8 2,3 2,7 2,9 2,1 0,8
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 0,6 1,4 4,4 1,9 0,7 0,5 1,7 1,2 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1 1,2 1,5 1,7 2,2 2,3 2,2 1,8
Selhání ledvin (N17-N19) 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8 2,3 3,1 3,5 3,4
Urolitiáza (N20-N23) 1,2 1,6 0,8 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,8 1 1,1 1,4 1,5 1,7 1,8 2 1,9 1,9 1,5 1,2 0,9 0,8 0,4
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1,8 1 2,6 0,8 0,5 0,5 0,5 1,4 0,8 0,6 0,5 0,7 1,1 1,4 1,5 1,9 2,2 3,1 3,9 5,6 8,3 11,8 16,7 17,8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,7 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,8 2,7 3,2 2,7 1,7 0,8 0,3 0,2
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,1 2,2 0 0,3 2,1 2,4 1,8 1,7 1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,2 1,1 0,9 0,5 0,4 0,2
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0,1 0,4 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0,6 0 0 0 0 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 3,2 0 0 0 0,2 0,7 0,8 0,8 1,1 1,8 3,1 5,1 4,9 2 1,1 1,1 1 1 0,8 0,7 0,8 0,4
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,9 0 7,6 0 0 0 0,3 1,4 2,9 4,7 5,2 4,8 4,7 4,8 5 4,7 5,3 6,1 5,9 4,2 2,4 1,1 0,5 0,4
Lékařský potrat (O04) 0,9 0 1,7 0 0 0 0,1 1,3 2,3 2,4 2,4 1,9 2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 2,8 0 0 0 0 0,9 2,4 5 5,8 3,8 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,4 0 4,6 0 0 0 0 2,3 6,3 10,5 9,9 4,3 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0,8 0 0 0 0 0,5 1,1 1,8 1,7 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,4 0 10,6 0 0 0 0 2,6 10,6 24,8 26,8 10,3 1,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 0 3,8 0 0 0 0 0,7 3,1 8,4 9,8 4,5 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 0,6 0,5 56,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 0,7 0,6 63,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,8 0,9 0,7 8,3 4,1 4,6 1,5 1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,6 0,7 0,6 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,1 1,4 1,7 1,9 2,1 2 1,5 2,2
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,3 0,9 1,7 0,2 0,8 2,2 4,3 3,9 1,8 1,3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,5 1,6 2,3 1,4
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 0,9 1 2,2
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3,4 3,4 3,5 8,6 7,3 2,9 4,4 5,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,4 1,7 2,1 2,6 3,2 4,5 6,1 8,7 11,7 15,2 16,5 14,6
Nitrolební poranění (S06) 2,2 2,8 1,5 1,2 2,3 2 3 4 3,4 2,2 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,6 3,9 6 7,2 9,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,3 1,7 0,9 6 4,8 2 2,2 2,4 1,5 1,1 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 1 1,5 2,2 3,4 4,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0,8 0,9 0 0,8 2,5 2,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1 1,1 1 1,2 1,2 1,1 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,2 0,8 1,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,5 2,5 5,3 11,2 20,6 30,2 31,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,9 1 0,9 0 0,3 0,4 0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2 1,7 1,8
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 5,3 6,7 4 0,3 1,6 3,2 4,6 7,5 6,6 5,4 4,9 5,1 5,4 5,4 5,2 5 4,5 4,6 5,5 7,2 10,9 14,9 18,2 18,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,3 0,2 1 1,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,5 0,6 0,8 2,3 0,4 0,8 1,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5 0,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 0,4 0,4 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 1,5 1,2 1,2 0,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,3 0,3 0,3 0,9 1,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 0,7 0,6 8,1 0,8 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 1,3 1,3 1,6 1,5 1,3 1,2
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,8 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,8 9,2 8,5 856,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,6 0,6 0,5 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 1 1,4 1,8 1,9 1,6 1 0,8 0,9 0,4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8 4,1 11,9 2,8 1,7 1,6 1,5 2,8 6,5 14,7 23,3 18,5 8,7 4,6 4,3 4,7 5,1 5,5 6,3 6,9 6,7 6,1 5,6 3,8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 146,1 127,3 164,3 1 072,8 121,1 83,8 73,8 98,1 94,7 125,6 139,3 110 94,3 99,5 112,6 132,4 151,9 187 226,1 272,5 325,2 380,6 432,8 418,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)