8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 55 4 15 9 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 5 3 2 3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 32 2 6 5 9 3 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 155 1 6 2 5 1 0 2 0 3 1 6 7 16 9 19 28 14 18 11 6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 101 11 22 15 11 10 0 0 1 1 1 3 3 1 3 1 6 4 4 3 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 338 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 10 14 31 36 61 72 50 33 18 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 9 18 10 0 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 36 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3 2 7 6 7 3 2 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 2 8 5 7 3 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 22 25 12 11 9 2 0 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 60 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9 7 13 9 8 8 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 441 3 6 6 3 5 3 4 3 12 17 15 24 56 70 67 74 42 20 9 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 3 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 5 2 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 5 6 2 2 0 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 252 1 3 4 0 6 3 5 8 12 12 11 16 30 33 33 38 22 12 3 0 0
Anémie (D50-D64) 22 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5 2 1 2 1 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 42 0 5 3 1 3 3 0 1 0 0 2 1 0 3 3 7 5 4 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 120 0 8 9 12 8 4 6 2 4 0 6 3 6 6 5 14 13 7 5 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 486 2 3 8 8 7 10 16 19 24 36 44 37 51 52 61 52 27 14 11 4 0
Demence (F00-F03) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 136 0 0 0 9 18 13 6 9 12 15 15 7 14 3 10 4 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 20 0 0 0 1 4 3 1 2 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 72 0 1 1 17 24 4 3 1 0 0 3 3 4 3 2 1 2 2 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 260 3 19 19 20 13 10 5 13 14 13 14 18 27 22 21 8 8 6 6 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 76 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 4 4 5 8 5 17 12 10 2 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 108 1 3 5 13 16 3 3 8 9 4 8 6 9 5 4 8 1 1 0 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 17 1 3 3 0 1 0 0 1 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3 6 1 2 2 0 0
Angina pectoris (I20) 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 9 12 6 8 4 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 430 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 12 33 36 64 69 63 49 52 29 5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 18 26 27 16 12 2 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 82 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 5 5 5 12 9 15 8 9 5 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 529 3 2 6 4 3 2 2 6 9 6 13 28 25 47 80 88 81 70 39 14 1
Selhání srdce (I50) 319 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5 14 13 24 43 59 49 55 35 14 3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 689 0 0 0 1 1 3 3 2 6 12 15 31 38 61 81 118 104 111 80 21 1
Ateroskleróza (I70) 191 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 6 18 38 52 31 13 9 12 6 0
Varixy dolních končetin (I83) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 335 0 1 2 4 3 2 4 11 8 6 10 15 21 32 49 59 47 40 15 6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 148 25 81 24 6 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 181 9 16 8 4 1 4 2 1 1 3 4 5 9 15 22 11 19 28 15 2 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 125 41 35 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 4 11 6 8 1 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 80 0 21 41 8 2 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 27 1 1 3 3 1 2 4 3 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 82 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 6 17 13 19 9 10 4 1 0
Astma (J45-J46) 19 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 3 2 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 198 1 2 1 0 2 1 6 4 4 10 7 6 13 27 30 35 18 16 14 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 12 0 0 0 0 3 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 37 2 0 0 0 2 0 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 1 0 5 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 129 0 0 0 0 0 0 2 1 2 8 7 12 7 15 16 14 10 12 15 7 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 54 0 3 5 8 7 2 1 1 1 2 2 1 2 3 5 2 3 4 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 158 0 4 37 63 25 1 0 1 1 2 0 3 1 3 3 6 3 2 2 1 0
Tříselná kýla (K40) 28 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 1 5 2 4 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 84 0 1 1 0 0 0 0 1 3 3 3 8 11 14 14 12 8 3 2 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 38 0 0 1 2 1 1 7 4 2 4 1 3 1 6 2 1 1 0 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 11 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 125 0 0 2 0 2 2 1 1 1 6 3 7 10 8 14 17 14 17 12 6 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 2 0 4 12 7 5 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 2 3 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 38 0 0 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 3 2 5 2 4 10 3 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 22 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 2 1 3 1 6 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 32 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 2 3 4 4 5 4 1 1 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 333 0 0 0 3 4 3 9 8 16 23 23 24 29 35 50 53 24 17 9 2 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 26 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 4 1 4 4 2 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 169 0 0 1 0 0 2 3 7 14 11 13 17 15 13 18 15 13 11 10 6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 87 0 0 0 0 2 2 2 1 3 4 5 3 5 9 13 5 15 12 3 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 24 0 2 2 3 3 0 1 0 0 1 1 1 0 3 1 2 3 0 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24 1 3 1 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4 1 3 1 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 231 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 6 13 27 40 41 55 28 13 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 29 43 51 69 54 8 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 8 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 29 0 2 1 2 6 1 0 1 2 0 2 1 1 5 3 2 0 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 76 0 0 1 1 2 1 1 0 3 7 5 6 7 11 10 9 6 6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 61 0 0 0 0 1 0 1 0 3 2 7 13 13 8 7 4 1 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 24 0 0 0 4 8 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 2 4 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 18 0 1 5 2 0 0 1 3 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 41 1 0 2 4 2 0 2 0 1 0 0 6 3 2 4 4 3 3 3 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 68 2 6 2 4 1 1 1 1 2 2 2 0 4 8 5 9 3 3 10 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 71 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 3 6 6 10 8 9 7 11 4 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 103 0 0 0 3 2 0 1 4 2 5 7 5 12 14 13 18 10 4 2 0 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 79 1 1 0 1 1 0 0 1 0 3 1 2 3 9 4 17 17 5 10 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 22 33 38 11 6 5 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 24 1 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 3 3 2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 7 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 6 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 16 0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 83 0 0 0 3 2 0 3 1 3 6 8 14 9 5 12 8 6 3 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 20 0 0 0 0 0 2 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 47 0 0 0 0 0 5 10 21 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 85 38 12 10 4 6 3 0 1 2 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 24 0 0 1 1 7 0 0 0 1 1 0 2 2 3 4 0 0 1 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 61 0 1 4 29 12 0 0 0 1 1 1 0 1 0 5 0 1 1 4 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 19 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 1 2 3 2 1 0 2 0 0 1
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 390 12 41 23 67 62 4 2 3 6 7 3 12 7 17 15 30 19 29 22 9 0
Nitrolební poranění (S06) 387 1 20 35 39 33 7 7 14 9 14 8 22 25 28 19 23 29 23 24 7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 162 28 49 22 22 9 3 2 3 3 2 2 3 2 5 1 3 0 2 0 0 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 55 0 5 20 21 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 364 0 0 0 3 1 0 2 0 2 2 1 4 14 19 24 40 51 62 88 37 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 18 0 0 0 2 7 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 422 0 7 17 34 29 15 15 21 15 23 20 25 33 20 40 32 21 28 21 5 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 30 2 9 1 0 1 0 0 1 1 2 3 1 0 1 4 1 0 1 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 136 1 10 7 11 23 10 5 7 6 8 7 6 8 7 3 6 4 4 3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 108 0 1 1 3 3 0 0 1 2 3 5 6 5 13 22 19 11 6 6 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 46 1 4 5 4 6 1 0 0 1 2 3 3 1 5 0 5 2 2 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 22 5 8 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 36 0 0 0 0 3 2 2 2 0 4 1 4 3 2 3 6 2 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 642 3 4 5 5 5 4 8 12 15 12 25 30 52 75 131 120 80 43 12 1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 13 078 600 463 414 522 447 154 186 256 305 385 470 608 876 1 208 1 499 1 643 1 191 968 649 199 35
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9,4 67,3 66,1 29,7 18 15,3 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 5 2,7 16,6 14,4 14 36 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5,5 33,6 26,4 16,5 32,4 11,5 0 0 0 0 0 2,5 0 5,4 2,5 2,7 0 4,8 7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 26,6 16,8 26,4 6,6 18 3,8 0 5,3 0 6,9 2 15 17,7 43,2 22,3 50,6 93 67,2 125,9 132 212,5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 17,3 185,1 96,9 49,6 39,6 38,3 0 0 2,6 2,3 2 7,5 7,6 2,7 7,4 2,7 19,9 19,2 28 36 35,4 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 58 0 0 0 0 0 3,3 0 2,6 9,2 6,1 25 35,3 83,7 89,2 162,5 239,2 239,8 230,8 216 141,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10,8 17,3 24 59,8 48 0 12 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 4,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,3 4,1 2,5 0 0 2,5 2,7 0 4,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 6,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 2 5 7,6 5,4 17,3 16 23,3 14,4 14 12 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,7 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 4,1 2,5 7,6 5,4 19,8 13,3 23,3 14,4 0 12 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 15,1 32,4 54,5 66,6 39,9 52,8 62,9 24 0 202,8
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 10,3 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 2,5 0 5,4 22,3 18,6 43,2 43,2 56 96 70,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 75,6 50,5 26,4 19,8 10,8 19,2 9,8 10,6 7,9 27,7 34,6 37,6 60,6 151,2 173,5 178,4 245,9 201,5 139,9 108 70,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,5 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2 0 0 2,7 5 0 0 14,4 7 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 2,5 13,3 16,6 9,6 28 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5 32,6 12,6 16,2 5 5,3 0 9,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 43,2 16,8 13,2 13,2 0 23 9,8 13,3 21 27,7 24,4 27,6 40,4 81 81,8 87,9 126,3 105,5 83,9 36 0 0
Anémie (D50-D64) 3,8 0 4,4 0 7,2 3,8 0 0 0 0 0 2,5 0 2,7 7,4 13,3 6,6 4,8 14 12 70,8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7,2 0 22 9,9 3,6 11,5 9,8 0 2,6 0 0 5 2,5 0 7,4 8 23,3 24 28 12 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,6 0 35,2 29,7 43,2 30,7 13,1 15,9 5,2 9,2 0 15 7,6 16,2 14,9 13,3 46,5 62,4 49 60 70,8 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 83,4 33,6 13,2 26,4 28,8 26,8 32,7 42,5 49,9 55,4 73,2 110,2 93,4 137,7 128,9 162,5 172,8 129,5 97,9 132 141,7 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 10 0 7 12 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 23,3 0 0 0 32,4 69 42,5 15,9 23,6 27,7 30,5 37,6 17,7 37,8 7,4 26,6 13,3 0 7 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,4 0 0 0 3,6 15,3 9,8 2,7 5,2 0 4,1 2,5 2,5 2,7 0 2,7 3,3 4,8 0 12 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 3,3 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 3,6 7,7 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 12,3 0 4,4 3,3 61,2 92 13,1 8 2,6 0 0 7,5 7,6 10,8 7,4 5,3 3,3 9,6 14 12 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 7 12 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,7 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 44,6 50,5 83,7 62,8 72 49,8 32,7 13,3 34,1 32,3 26,4 35,1 45,4 72,9 54,5 55,9 26,6 38,4 42 72 35,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 13 0 0 0 0 3,8 0 0 5,2 4,6 2 10 10,1 13,5 19,8 13,3 56,5 57,6 69,9 24 106,3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 18,5 16,8 13,2 16,5 46,8 61,3 9,8 8 21 20,8 8,1 20 15,1 24,3 12,4 10,7 26,6 4,8 7 0 35,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 0 4,4 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 6,6 4,8 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,9 16,8 13,2 9,9 0 3,8 0 0 2,6 0 2 12,5 0 2,7 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3,4 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0 2 0 2,5 0 5 8 19,9 4,8 14 24 0 0
Angina pectoris (I20) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7,6 18,9 22,3 32 19,9 38,4 28 24 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 73,8 0 0 0 0 0 0 0 2,6 18,5 18,3 30,1 83,3 97,2 158,6 183,8 209,3 235 363,7 348 177,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 20,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7,6 29,7 44,6 69,2 89,7 76,7 83,9 24 35,4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 14,1 0 0 0 0 0 0 2,7 5,2 6,9 0 12,5 12,6 13,5 29,7 24 49,8 38,4 62,9 60 106,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 90,7 50,5 8,8 19,8 14,4 11,5 6,5 5,3 15,7 20,8 12,2 32,6 70,7 67,5 116,5 213,1 292,4 388,5 489,6 468 495,9 202,8
Selhání srdce (I50) 54,7 0 0 0 0 3,8 0 0 0 4,6 4,1 12,5 35,3 35,1 59,5 114,5 196 235 384,7 420 495,9 608,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 118,2 0 0 0 3,6 3,8 9,8 8 5,2 13,8 24,4 37,6 78,2 102,6 151,2 215,7 392 498,9 776,3 959,9 743,9 202,8
Ateroskleróza (I70) 32,8 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,3 2 7,5 15,1 48,6 94,2 138,5 103 62,4 62,9 144 212,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,7 0 0 10 0 7 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 57,5 0 4,4 6,6 14,4 11,5 6,5 10,6 28,9 18,5 12,2 25 37,9 56,7 79,3 130,5 196 225,5 279,8 180 212,5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 25,4 420,6 356,9 79,3 21,6 26,8 0 0 0 0 2 0 0 2,7 2,5 2,7 3,3 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 31 151,4 70,5 26,4 14,4 3,8 13,1 5,3 2,6 2,3 6,1 10 12,6 24,3 37,2 58,6 36,5 91,1 195,8 180 70,8 405,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 21,4 689,8 154,2 23,1 0 3,8 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 7,4 10,7 13,3 52,8 42 96 35,4 405,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 13,7 0 92,5 135,5 28,8 7,7 9,8 5,3 0 0 4,1 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4,6 16,8 4,4 9,9 10,8 3,8 6,5 10,6 7,9 2,3 0 2,5 2,5 0 5 5,3 0 4,8 7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 14,1 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 2 2,5 0 16,2 42,1 34,6 63,1 43,2 69,9 48 35,4 0
Astma (J45-J46) 3,3 0 4,4 13,2 10,8 3,8 0 0 0 0 0 0 5 5,4 0 2,7 0 14,4 14 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 34 16,8 8,8 3,3 0 7,7 3,3 15,9 10,5 9,2 20,3 17,5 15,1 35,1 66,9 79,9 116,3 86,3 111,9 168 35,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2,1 0 0 0 0 11,5 9,8 5,3 0 6,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 0 4,4 0 0 0 0 2,7 0 0 0 2,5 0 2,7 0 2,7 0 0 0 12 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,3 33,6 0 0 0 7,7 0 5,3 5,2 2,3 6,1 7,5 7,6 8,1 7,4 8 10 4,8 0 60 0 202,8
Peptický vřed (K25-K28) 22,1 0 0 0 0 0 0 5,3 2,6 4,6 16,3 17,5 30,3 18,9 37,2 42,6 46,5 48 83,9 180 248 202,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 9,3 0 13,2 16,5 28,8 26,8 6,5 2,7 2,6 2,3 4,1 5 2,5 5,4 7,4 13,3 6,6 14,4 28 12 35,4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 27,1 0 17,6 122,2 226,8 95,8 3,3 0 2,6 2,3 4,1 0 7,6 2,7 7,4 8 19,9 14,4 14 24 35,4 0
Tříselná kýla (K40) 4,8 16,8 4,4 13,2 3,6 0 0 0 0 0 0 5 0 2,7 5 10,7 3,3 24 14 48 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,4 0 4,4 3,3 0 0 0 0 2,6 6,9 6,1 7,5 20,2 29,7 34,7 37,3 39,9 38,4 21 24 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,5 0 0 3,3 7,2 3,8 3,3 18,6 10,5 4,6 8,1 2,5 7,6 2,7 14,9 5,3 3,3 4,8 0 0 35,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,9 0 0 0 3,6 3,8 0 0 2,6 0 2 0 0 5,4 0 2,7 3,3 14,4 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,4 0 0 6,6 0 7,7 6,5 2,7 2,6 2,3 12,2 7,5 17,7 27 19,8 37,3 56,5 67,2 118,9 144 212,5 405,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 2 2,5 0 5,4 0 10,7 39,9 33,6 35 12 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,4 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,7 7,4 2,7 0 9,6 21 24 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,5 0 0 0 14,4 7,7 0 0 0 2,3 0 0 0 8,1 5 13,3 6,6 19,2 69,9 36 70,8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,8 0 0 0 0 0 0 5,3 2,6 9,2 2 5 2,5 8,1 2,5 16 3,3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,5 0 0 0 0 0 3,3 0 2,6 2,3 8,1 5 7,6 10,8 9,9 13,3 13,3 4,8 7 12 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,1 0 0 0 10,8 15,3 9,8 23,9 21 36,9 46,8 57,6 60,6 78,3 86,7 133,2 176,1 115,1 118,9 108 70,8 202,8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,5 0 0 3,3 0 0 0 5,3 2,6 0 0 0 2,5 8,1 9,9 2,7 13,3 19,2 14 24 35,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 29 0 0 3,3 0 0 6,5 8 18,4 32,3 22,4 32,6 42,9 40,5 32,2 47,9 49,8 62,4 76,9 120 212,5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,9 0 0 0 0 7,7 6,5 5,3 2,6 6,9 8,1 12,5 7,6 13,5 22,3 34,6 16,6 72 83,9 36 70,8 202,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,1 0 8,8 6,6 10,8 11,5 0 2,7 0 0 2 2,5 2,5 0 7,4 2,7 6,6 14,4 0 0 35,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 4,4 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,1 16,8 13,2 3,3 10,8 7,7 0 0 0 4,6 0 0 0 0 5 10,7 3,3 14,4 7 12 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 39,6 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 8,1 15 32,8 72,9 99,1 109,2 182,7 134,3 90,9 24 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 45,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17,7 78,3 106,6 135,8 229,2 259 56 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,4 0 0 3,3 7,2 3,8 0 0 2,6 0 0 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5 0 8,8 3,3 7,2 23 3,3 0 2,6 4,6 0 5 2,5 2,7 12,4 8 6,6 0 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,9 0 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13 0 0 3,3 3,6 7,7 3,3 2,7 0 6,9 14,2 12,5 15,1 18,9 27,3 26,6 29,9 28,8 42 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 10,5 0 0 0 0 3,8 0 2,7 0 6,9 4,1 17,5 32,8 35,1 19,8 18,6 13,3 4,8 7 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,1 0 0 0 14,4 30,7 0 0 0 0 4,1 0 0 2,7 5 2,7 6,6 19,2 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,1 0 4,4 16,5 7,2 0 0 2,7 7,9 0 6,1 0 0 0 2,5 2,7 3,3 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7 16,8 0 6,6 14,4 7,7 0 5,3 0 2,3 0 0 15,1 8,1 5 10,7 13,3 14,4 21 36 35,4 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 11,7 33,6 26,4 6,6 14,4 3,8 3,3 2,7 2,6 4,6 4,1 5 0 10,8 19,8 13,3 29,9 14,4 21 120 70,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 12,2 0 0 0 0 7,7 0 2,7 2,6 2,3 4,1 7,5 15,1 16,2 24,8 21,3 29,9 33,6 76,9 48 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 17,7 0 0 0 10,8 7,7 0 2,7 10,5 4,6 10,2 17,5 12,6 32,4 34,7 34,6 59,8 48 28 24 0 202,8
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 13,5 16,8 4,4 0 3,6 3,8 0 0 2,6 0 6,1 2,5 5 8,1 22,3 10,7 56,5 81,5 35 120 106,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 21,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1 21,6 54,5 87,9 126,3 52,8 42 60 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,1 16,8 0 19,8 0 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 2,7 10 14,4 21 24 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1,2 0 0 0 0 0 0 2,7 0 4,6 2 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1 0 0 0 7,2 0 0 0 2,6 0 2 2,5 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,7 0 0 0 7,2 7,7 0 0 0 2,3 4,1 20 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 14,2 0 0 0 10,8 7,7 0 8 2,6 6,9 12,2 20 35,3 24,3 12,4 32 26,6 28,8 21 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,7 2,6 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,4 0 0 0 0 0 6,5 13,3 21 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1 0 0 0 0 0 0 2,7 7,9 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,9 0 0 0 0 0 0 2,7 7,9 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 8,1 0 0 0 0 0 16,4 26,5 55,1 20,8 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,3 0 0 0 0 0 3,3 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 36,2 3 549,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8,2 807,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 14,6 639,3 52,9 33 14,4 23 9,8 0 2,6 4,6 2 10 0 0 2,5 2,7 0 9,6 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 4,1 0 0 3,3 3,6 26,8 0 0 0 2,3 2 0 5 5,4 7,4 10,7 0 0 7 12 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,5 0 4,4 13,2 104,4 46 0 0 0 2,3 2 2,5 0 2,7 0 13,3 0 4,8 7 48 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,3 0 0 3,3 3,6 3,8 0 0 0 0 2 7,5 2,5 5,4 7,4 5,3 3,3 0 14 0 0 202,8
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 66,9 201,9 180,6 76 241,2 237,7 13,1 5,3 7,9 13,8 14,2 7,5 30,3 18,9 42,1 39,9 99,7 91,1 202,8 264 318,8 0
Nitrolební poranění (S06) 66,4 16,8 88,1 115,6 140,4 126,5 22,9 18,6 36,7 20,8 28,5 20 55,5 67,5 69,4 50,6 76,4 139,1 160,9 288 248 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,8 471,1 215,9 72,7 79,2 34,5 9,8 5,3 7,9 6,9 4,1 5 7,6 5,4 12,4 2,7 10 0 14 0 0 202,8
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9,4 0 22 66,1 75,6 0 0 0 5,2 2,3 0 2,5 0 0 2,5 2,7 0 0 7 12 0 202,8
Zlomenina kosti stehenní (S72) 62,4 0 0 0 10,8 3,8 0 5,3 0 4,6 4,1 2,5 10,1 37,8 47,1 63,9 132,9 244,6 433,6 1 055,9 1 310,7 2 839,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,1 0 0 0 7,2 26,8 0 0 0 4,6 2 2,5 2,5 2,7 0 0 3,3 4,8 7 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 72,4 0 30,8 56,2 122,4 111,2 49,1 39,8 55,1 34,6 46,8 50,1 63,1 89,1 49,6 106,5 106,3 100,7 195,8 252 177,1 202,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,1 33,6 39,7 3,3 0 3,8 0 0 2,6 2,3 4,1 7,5 2,5 0 2,5 10,7 3,3 0 7 24 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 23,3 16,8 44,1 23,1 39,6 88,2 32,7 13,3 18,4 13,8 16,3 17,5 15,1 21,6 17,3 8 19,9 19,2 28 36 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 18,5 0 4,4 3,3 10,8 11,5 0 0 2,6 4,6 6,1 12,5 15,1 13,5 32,2 58,6 63,1 52,8 42 72 35,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,5 0 0 3,3 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,9 16,8 17,6 16,5 14,4 23 3,3 0 0 2,3 4,1 7,5 7,6 2,7 12,4 0 16,6 9,6 14 12 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,8 84,1 35,2 6,6 14,4 3,8 0 0 2,6 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 22,6 2 220,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,2 0 0 0 0 11,5 6,5 5,3 5,2 0 8,1 2,5 10,1 8,1 5 8 19,9 9,6 14 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 110,1 50,5 17,6 16,5 18 19,2 13,1 21,2 31,5 34,6 24,4 62,6 75,7 140,4 185,9 348,9 398,7 383,7 300,7 144 35,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 243,1 10 094,2 2 039,9 1 367,9 1 879,4 1 713,4 503,6 493,6 671,7 703,5 783,1 1 177,3 1 534,3 2 365,1 2 994,0 3 992,1 5 458,7 5 713,1 6 770,2 7 787,4 7 049,2 7 099,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)