8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 42 2 19 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 23 4 3 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 167 0 4 7 5 1 2 1 1 2 6 5 7 5 9 29 28 14 22 15 3 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 95 8 18 22 13 8 1 2 1 2 1 1 1 0 4 3 3 3 2 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 311 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 4 11 25 42 45 63 52 35 16 6 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 8 6 5 2 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 6 7 6 3 1 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 2 1 3 3 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17 23 39 21 7 4 3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 7 8 9 7 4 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 480 2 5 1 1 3 3 3 9 14 20 23 33 43 77 87 66 50 29 8 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 7 11 2 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 7 6 4 3 2 0 1 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 269 2 0 3 4 1 6 4 2 6 16 12 10 25 41 53 41 22 12 7 2 0
Anémie (D50-D64) 22 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 4 4 1 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 41 3 4 3 1 1 2 1 1 1 0 0 1 1 3 3 10 0 2 4 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 112 0 5 12 9 7 5 4 2 3 3 2 7 5 4 5 11 10 6 9 2 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 467 1 4 10 9 8 4 12 19 24 45 52 45 61 39 52 35 21 15 8 3 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 143 0 0 0 9 21 4 7 5 14 13 18 16 13 15 4 3 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 27 0 1 0 0 7 3 3 3 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 6 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 71 0 0 1 14 28 3 3 1 1 3 2 2 3 2 2 1 0 3 1 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 270 4 17 14 18 15 7 11 8 10 22 25 19 23 20 20 10 10 10 6 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 76 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 7 7 6 12 9 11 9 7 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 111 5 4 11 5 10 5 3 3 3 7 8 3 5 12 8 10 6 1 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 34 0 11 0 3 0 1 0 0 2 4 3 2 3 1 0 2 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 37 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 1 2 3 4 7 5 4 2 1 0
Angina pectoris (I20) 51 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 6 8 18 9 2 2 1 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 441 0 0 0 0 0 0 0 0 2 14 23 38 41 53 71 54 51 43 36 14 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 109 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 6 5 13 24 22 18 11 1 1 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 92 0 0 0 0 2 2 1 2 2 5 1 0 11 8 11 10 14 12 7 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 549 0 2 2 2 3 1 6 4 6 12 15 25 32 52 89 98 71 77 40 11 1
Selhání srdce (I50) 301 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 6 9 16 25 33 50 49 53 42 10 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 764 0 0 0 0 1 0 1 1 6 19 18 34 37 75 81 123 105 150 78 33 2
Ateroskleróza (I70) 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 17 38 47 29 18 11 7 4 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 391 0 2 2 9 3 1 4 3 6 10 12 14 25 42 80 54 59 47 15 3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 191 32 85 36 16 5 0 1 1 1 1 2 1 4 2 2 1 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 226 6 19 17 6 8 1 0 2 2 8 9 6 11 19 15 28 22 21 23 3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 135 29 54 6 5 3 1 0 0 0 0 1 1 1 4 4 2 8 8 6 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 90 1 32 40 9 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 21 0 0 2 2 3 2 4 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 64 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 9 15 14 10 3 4 2 0
Astma (J45-J46) 18 0 2 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 181 3 3 2 4 3 2 2 4 7 2 6 10 12 22 35 21 20 12 6 5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 8 0 1 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 45 0 0 0 1 0 0 0 4 3 3 4 1 5 6 5 6 3 1 1 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 109 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 4 11 14 6 5 17 9 17 10 6 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 50 1 3 4 4 5 0 1 0 1 2 6 4 7 1 2 3 2 2 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 149 0 3 38 44 37 0 0 0 0 2 0 1 2 5 4 8 3 2 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 33 0 2 5 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 1 5 1 7 3 0 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 101 1 0 1 0 0 0 0 1 2 6 3 8 13 12 19 16 7 12 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 30 0 1 0 2 1 3 5 4 2 4 3 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 14 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 149 0 4 4 1 1 0 2 2 1 4 3 8 11 9 14 25 15 23 14 6 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 44 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 1 8 6 7 3 6 3 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 2 3 0 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 35 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 3 4 3 4 6 3 3 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 5 4 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 37 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 4 12 5 6 1 2 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 340 1 0 1 2 2 3 7 9 22 18 26 25 35 40 44 31 32 24 11 7 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 6 4 4 8 4 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 179 0 0 2 2 1 2 2 6 12 19 19 13 15 13 21 17 10 11 7 6 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 80 1 0 0 0 1 1 3 1 3 7 5 4 8 3 10 8 9 8 7 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 19 0 4 0 3 4 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 24 2 0 2 3 2 0 1 0 0 3 2 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 187 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 14 23 27 33 43 26 9 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 19 30 42 50 39 6 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 29 0 2 2 4 1 1 0 2 1 0 2 1 2 2 4 0 3 1 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 85 0 0 2 7 13 0 1 1 3 4 5 8 13 9 5 6 4 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 44 0 0 0 1 0 0 0 2 7 7 3 4 5 3 3 5 3 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 24 0 0 2 9 3 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31 0 0 3 2 4 0 0 2 1 0 3 0 0 1 3 5 4 1 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 84 5 4 2 0 5 0 3 0 2 5 2 2 3 4 14 12 8 8 5 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 80 0 1 0 1 1 0 2 0 1 4 5 5 8 8 8 12 9 8 6 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 94 0 0 0 1 0 1 0 2 2 8 5 4 13 15 12 13 7 8 2 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 94 2 0 2 0 3 0 2 3 2 3 1 3 3 8 13 14 15 10 8 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 19 28 22 22 10 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 19 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 2 3 4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 8 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 20 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 88 1 1 0 2 6 1 2 1 0 1 8 7 6 10 30 5 5 2 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 29 0 0 0 0 1 3 5 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11 0 0 0 0 0 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 52 0 0 0 0 0 5 10 24 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 81 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 81 28 10 10 6 10 3 1 1 0 4 1 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 29 0 0 0 3 6 0 0 0 3 1 0 2 4 2 3 1 1 3 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 57 0 0 14 26 10 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 329 19 45 25 44 70 3 2 3 6 3 5 4 3 15 12 18 15 12 17 8 0
Nitrolební poranění (S06) 364 0 19 44 19 34 3 9 9 14 12 19 22 22 30 12 26 26 24 13 6 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 204 28 72 23 17 25 3 4 2 3 4 2 3 3 5 0 4 3 2 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 55 0 2 27 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 398 1 0 3 0 1 0 2 2 3 1 3 3 8 16 31 52 62 79 80 42 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 22 0 1 2 4 1 0 1 2 1 0 0 2 0 0 4 0 0 3 1 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 369 1 6 24 27 41 8 15 13 19 22 21 26 23 28 20 30 17 19 7 2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 32 1 13 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 3 0 2 2 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 141 2 13 8 7 19 6 7 9 10 14 13 6 7 3 7 2 3 1 3 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 103 0 2 0 0 1 0 1 2 3 3 2 6 4 12 19 18 18 9 2 0 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 28 0 3 3 4 1 0 1 1 3 0 2 2 3 1 0 1 1 0 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 14 3 5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 36 0 1 0 2 2 4 2 0 2 6 1 2 2 4 3 2 3 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 617 5 3 3 5 3 3 3 10 11 14 15 36 51 84 113 110 95 37 13 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 13 186 684 522 472 441 486 125 183 224 307 466 513 622 858 1 180 1 519 1 500 1 207 1 024 601 226 26
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 7,2 34,4 84,9 16,3 22,2 3,8 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 0 14,1 9,9 6,9 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,9 68,8 13,4 16,3 11,1 11,5 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 13,9 12,4 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 28,6 0 17,9 22,8 18,5 3,8 6,1 2,6 2,6 4,4 12,4 12,8 17,6 13,2 22,2 77,6 98,5 69,5 152,4 185,5 110,4 233,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 16,3 137,5 80,4 71,5 48,1 30,6 3 5,2 2,6 4,4 2,1 2,6 2,5 0 9,9 8 10,5 14,9 13,9 24,7 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 16,6 10,3 27,7 65,9 103,6 120,4 221,5 258,3 242,5 197,9 220,8 233,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5 7,9 19,7 21,4 21,1 24,8 13,9 12,4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,7 3,5 5 6,9 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 4,1 5,1 2,5 0 2,5 5,4 3,5 5 13,9 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 6,2 2,6 2,5 5,3 14,8 18,7 21,1 14,9 6,9 24,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 10,1 7,9 4,9 2,7 10,5 14,9 0 12,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6 44,8 56,7 104,4 73,8 34,8 27,7 37,1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 2,5 10,5 14,8 18,7 28,1 44,7 48,5 49,5 73,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 82,2 34,4 22,3 3,3 3,7 11,5 9,1 7,9 23,3 30,9 41,5 59,1 83 113,3 189,9 232,8 232,1 248,3 200,9 98,9 110,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 2,6 0 5,3 4,9 18,7 38,7 9,9 20,8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 24,9 18 15,1 10,5 7,4 5,4 0 5 6,9 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 46 34,4 0 9,8 14,8 3,8 18,3 10,5 5,2 13,2 33,2 30,8 25,2 65,9 101,1 141,8 144,2 109,3 83,1 86,6 73,6 0
Anémie (D50-D64) 3,8 17,2 0 3,3 7,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 2,5 8 7 19,9 27,7 12,4 36,8 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7 51,6 17,9 9,8 3,7 3,8 6,1 2,6 2,6 2,2 0 0 2,5 2,6 7,4 8 35,2 0 13,9 49,5 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 19,2 0 22,3 39 33,3 26,8 15,2 10,5 5,2 6,6 6,2 5,1 17,6 13,2 9,9 13,4 38,7 49,7 41,6 111,3 73,6 233,6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 79,9 17,2 17,9 32,5 33,3 30,6 12,2 31,5 49,1 52,9 93,3 133,5 113,2 160,7 96,2 139,1 123,1 104,3 103,9 98,9 110,4 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,4 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 24,5 0 0 0 33,3 80,5 12,2 18,4 12,9 30,9 27 46,2 40,2 34,2 37 10,7 10,5 0 6,9 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,6 0 4,5 0 0 26,8 9,1 7,9 7,8 2,2 2,1 2,6 10,1 2,6 0 0 0 0 0 24,7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 7,4 3,8 3 0 0 2,2 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,2 34,4 8,9 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 12,2 0 0 3,3 51,8 107,3 9,1 7,9 2,6 2,2 6,2 5,1 5 7,9 4,9 5,4 3,5 0 20,8 12,4 36,8 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,1 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 46,2 68,8 75,9 45,5 66,6 57,5 21,3 28,9 20,7 22 45,6 64,2 47,8 60,6 49,3 53,5 35,2 49,7 69,3 74,2 36,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 13 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 10,3 17,6 18,4 14,8 32,1 31,6 54,6 62,3 86,6 110,4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 19 86 17,9 35,8 18,5 38,3 15,2 7,9 7,8 6,6 14,5 20,5 7,5 13,2 29,6 21,4 35,2 29,8 6,9 24,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 2,7 3,5 5 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,8 0 49,1 0 11,1 0 3 0 0 4,4 8,3 7,7 5 7,9 2,5 0 7 5 6,9 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,3 0 0 3,3 0 11,5 0 0 0 0 0 10,3 2,5 5,3 7,4 10,7 24,6 24,8 27,7 24,7 36,8 0
Angina pectoris (I20) 8,7 0 0 0 0 3,8 0 0 0 2,2 2,1 2,6 0 15,8 19,7 48,2 31,6 9,9 13,9 12,4 36,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 75,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 29 59,1 95,6 108 130,7 190 189,9 253,3 297,9 445,3 515,1 233,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4,1 10,3 15,1 13,2 32,1 64,2 77,4 89,4 76,2 12,4 36,8 233,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 15,7 0 0 0 0 7,7 6,1 2,6 5,2 4,4 10,4 2,6 0 29 19,7 29,4 35,2 69,5 83,1 86,6 147,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 94 0 8,9 6,5 7,4 11,5 3 15,7 10,3 13,2 24,9 38,5 62,9 84,3 128,2 238,1 344,6 352,7 533,4 494,7 404,7 233,6
Selhání srdce (I50) 51,5 0 0 0 0 0 3 0 2,6 4,4 4,1 15,4 22,6 42,2 61,6 88,3 175,8 243,4 367,2 519,5 367,9 467,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 130,8 0 0 0 0 3,8 0 2,6 2,6 13,2 39,4 46,2 85,5 97,5 184,9 216,7 432,5 521,5 1 039,1 964,7 1 214,1 467,3
Ateroskleróza (I70) 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 20,1 44,8 93,7 125,8 102 89,4 76,2 86,6 147,2 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 66,9 0 8,9 6,5 33,3 11,5 3 10,5 7,8 13,2 20,7 30,8 35,2 65,9 103,6 214,1 189,9 293,1 325,6 185,5 110,4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 32,7 550,1 379,7 117 59,2 19,2 0 2,6 2,6 2,2 2,1 5,1 2,5 10,5 4,9 5,4 3,5 5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 38,7 103,1 84,9 55,3 22,2 30,6 3 0 5,2 4,4 16,6 23,1 15,1 29 46,9 40,1 98,5 109,3 145,5 284,5 110,4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 23,1 498,5 241,2 19,5 18,5 11,5 3 0 0 0 0 2,6 2,5 2,6 9,9 10,7 7 39,7 55,4 74,2 73,6 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 15,4 17,2 143 130 33,3 15,3 6,1 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,6 0 0 6,5 7,4 11,5 6,1 10,5 0 0 6,2 0 0 2,6 2,5 2,7 0 5 6,9 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 11 0 0 0 0 3,8 0 0 2,6 0 2,1 2,6 0 7,9 22,2 40,1 49,2 49,7 20,8 49,5 73,6 0
Astma (J45-J46) 3,1 0 8,9 22,8 3,7 3,8 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 2,5 2,7 7 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 31 51,6 13,4 6,5 14,8 11,5 6,1 5,2 10,3 15,4 4,1 15,4 25,2 31,6 54,2 93,7 73,8 99,3 83,1 74,2 184 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,4 0 4,5 0 0 3,8 12,2 2,6 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0 0 0 0 3,8 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,7 0 0 0 3,7 0 0 0 10,3 6,6 6,2 10,3 2,5 13,2 14,8 13,4 21,1 14,9 6,9 12,4 73,6 0
Peptický vřed (K25-K28) 18,7 0 0 0 0 3,8 6,1 5,2 2,6 4,4 2,1 10,3 27,7 36,9 14,8 13,4 59,8 44,7 117,8 123,7 220,8 233,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 8,6 17,2 13,4 13 14,8 19,2 0 2,6 0 2,2 4,1 15,4 10,1 18,4 2,5 5,4 10,5 9,9 13,9 24,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 25,5 0 13,4 123,5 162,9 141,8 0 0 0 0 4,1 0 2,5 5,3 12,3 10,7 28,1 14,9 13,9 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 5,6 0 8,9 16,3 0 0 0 0 7,8 2,2 0 7,7 0 0 2,5 13,4 3,5 34,8 20,8 0 73,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 17,3 17,2 0 3,3 0 0 0 0 2,6 4,4 12,4 7,7 20,1 34,2 29,6 50,8 56,3 34,8 83,1 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5,1 0 4,5 0 7,4 3,8 9,1 13,1 10,3 4,4 8,3 7,7 2,5 0 0 2,7 3,5 0 0 12,4 36,8 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,4 17,2 0 3,3 7,4 7,7 0 0 2,6 0 2,1 0 2,5 0 0 2,7 7 5 6,9 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,5 0 17,9 13 3,7 3,8 0 5,2 5,2 2,2 8,3 7,7 20,1 29 22,2 37,5 87,9 74,5 159,3 173,2 220,8 467,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,2 2,1 5,1 5 2,6 19,7 16,1 24,6 14,9 41,6 37,1 73,6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,6 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 4,1 2,6 2,5 2,6 2,5 5,4 0 9,9 20,8 0 36,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6 0 4,5 3,3 0 7,7 0 0 0 0 0 5,1 2,5 7,9 9,9 8 14,1 29,8 20,8 37,1 73,6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 7,5 7,9 12,3 10,7 3,5 0 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6,3 0 0 3,3 0 0 0 2,6 0 2,2 2,1 5,1 2,5 10,5 29,6 13,4 21,1 5 13,9 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 58,2 17,2 0 3,3 7,4 7,7 9,1 18,4 23,3 48,5 37,3 66,8 62,9 92,2 98,6 117,7 109 158,9 166,3 136,1 257,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,1 2,6 0 0 7,4 16,1 14,1 19,9 55,4 49,5 36,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 30,6 0 0 6,5 7,4 3,8 6,1 5,2 15,5 26,4 39,4 48,8 32,7 39,5 32,1 56,2 59,8 49,7 76,2 86,6 220,8 233,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,7 17,2 0 0 0 3,8 3 7,9 2,6 6,6 14,5 12,8 10,1 21,1 7,4 26,8 28,1 44,7 55,4 86,6 36,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,3 0 17,9 0 11,1 15,3 0 0 0 0 2,1 2,6 0 2,6 0 2,7 3,5 9,9 0 0 0 233,6
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 4,5 3,3 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,1 34,4 0 6,5 11,1 7,7 0 2,6 0 0 6,2 5,1 2,5 0 2,5 2,7 3,5 9,9 6,9 24,7 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 10,4 15,4 35,2 60,6 66,6 88,3 151,2 129,1 62,3 0 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 34,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 5,1 22,6 50,1 74 112,4 175,8 193,7 41,6 24,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 3,7 3,8 0 5,2 0 0 0 0 2,5 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5 0 8,9 6,5 14,8 3,8 3 0 5,2 2,2 0 5,1 2,5 5,3 4,9 10,7 0 14,9 6,9 12,4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 14,6 0 0 6,5 25,9 49,8 0 2,6 2,6 6,6 8,3 12,8 20,1 34,2 22,2 13,4 21,1 19,9 27,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 7,5 0 0 0 3,7 0 0 0 5,2 15,4 14,5 7,7 10,1 13,2 7,4 8 17,6 14,9 6,9 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,1 0 0 6,5 33,3 11,5 0 0 0 2,2 2,1 2,6 5 0 2,5 2,7 3,5 0 13,9 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0 4,1 2,6 0 2,6 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5,3 0 0 9,8 7,4 15,3 0 0 5,2 2,2 0 7,7 0 0 2,5 8 17,6 19,9 6,9 24,7 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 14,4 86 17,9 6,5 0 19,2 0 7,9 0 4,4 10,4 5,1 5 7,9 9,9 37,5 42,2 39,7 55,4 61,8 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 13,7 0 4,5 0 3,7 3,8 0 5,2 0 2,2 8,3 12,8 12,6 21,1 19,7 21,4 42,2 44,7 55,4 74,2 36,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 16,1 0 0 0 3,7 0 3 0 5,2 4,4 16,6 12,8 10,1 34,2 37 32,1 45,7 34,8 55,4 24,7 36,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 16,1 34,4 0 6,5 0 11,5 0 5,2 7,8 4,4 6,2 2,6 7,5 7,9 19,7 34,8 49,2 74,5 69,3 98,9 73,6 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,6 29 46,9 74,9 77,4 109,3 69,3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,3 34,4 0 0 3,7 3,8 0 0 0 0 2,1 0 5 2,6 4,9 0 7 14,9 27,7 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,4 0 8,9 0 0 0 3 2,6 0 0 2,1 5,1 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 3,4 0 0 0 7,4 0 0 0 2,6 2,2 10,4 15,4 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 15,1 17,2 4,5 0 7,4 23 3 5,2 2,6 0 2,1 20,5 17,6 15,8 24,7 80,3 17,6 24,8 13,9 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,9 0 0 0 0 0 3 2,6 2,6 2,2 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5 0 0 0 0 3,8 9,1 13,1 20,7 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,9 0 0 0 0 0 3 7,9 12,9 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 12,9 2,2 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 8,9 0 0 0 0 0 15,2 26,2 62 22 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0 3 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 40,2 4 039,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 13,9 1 392,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 13,9 481,3 44,7 32,5 22,2 38,3 9,1 2,6 2,6 0 8,3 2,6 2,5 2,6 0 10,7 3,5 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 0 0 0 11,1 23 0 0 0 6,6 2,1 0 5 10,5 4,9 8 3,5 5 20,8 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,8 0 0 45,5 96,2 38,3 0 2,6 0 0 2,1 2,6 0 2,6 0 0 3,5 0 6,9 0 36,8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5 2,6 4,9 2,7 0 5 0 12,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 56,3 326,6 201 81,3 162,9 268,2 9,1 5,2 7,8 13,2 6,2 12,8 10,1 7,9 37 32,1 63,3 74,5 83,1 210,3 294,3 0
Nitrolební poranění (S06) 62,3 0 84,9 143 70,3 130,3 9,1 23,6 23,3 30,9 24,9 48,8 55,3 58 74 32,1 91,4 129,1 166,3 160,8 220,8 233,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 34,9 481,3 321,6 74,8 62,9 95,8 9,1 10,5 5,2 6,6 8,3 5,1 7,5 7,9 12,3 0 14,1 14,9 13,9 12,4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9,4 0 8,9 87,8 77,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 2,5 0 3,5 0 0 12,4 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 68,1 17,2 0 9,8 0 3,8 0 5,2 5,2 6,6 2,1 7,7 7,5 21,1 39,5 82,9 182,8 308 547,3 989,5 1 545,3 2 102,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,8 0 4,5 6,5 14,8 3,8 0 2,6 5,2 2,2 0 0 5 0 0 10,7 0 0 20,8 12,4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 63,2 17,2 26,8 78 99,9 157,1 24,3 39,4 33,6 41,9 45,6 53,9 65,4 60,6 69 53,5 105,5 84,4 131,6 86,6 73,6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,5 17,2 58,1 3,3 0 3,8 0 2,6 2,6 4,4 0 2,6 2,5 2,6 7,4 0 7 9,9 6,9 12,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 24,1 34,4 58,1 26 25,9 72,8 18,3 18,4 23,3 22 29 33,4 15,1 18,4 7,4 18,7 7 14,9 6,9 37,1 36,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 17,6 0 8,9 0 0 3,8 0 2,6 5,2 6,6 6,2 5,1 15,1 10,5 29,6 50,8 63,3 89,4 62,3 24,7 0 233,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,7 0 4,5 0 0 0 0 2,6 0 0 2,1 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,8 0 13,4 9,8 14,8 3,8 0 2,6 2,6 6,6 0 5,1 5 7,9 2,5 0 3,5 5 0 12,4 36,8 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,4 51,6 22,3 3,3 3,7 3,8 0 0 0 2,2 0 2,6 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 26,9 2 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,2 0 4,5 0 7,4 7,7 12,2 5,2 0 4,4 12,4 2,6 5 5,3 9,9 8 7 14,9 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 105,6 86 13,4 9,8 18,5 11,5 9,1 7,9 25,8 24,2 29 38,5 90,6 134,4 207,1 302,4 386,8 471,9 256,3 160,8 110,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 257,3 11 758,6 2 331,9 1 534,2 1 632,4 1 861,9 380,3 480,2 578,9 676,7 966,6 1 317,4 1 564,5 2 260,4 2 909,7 4 064,5 5 274,4 5 995,1 7 093,9 7 433,5 8 314,9 6 074,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)