8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 16 1 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 18 1 6 6 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 63 1 10 5 0 0 0 0 0 0 4 0 3 5 4 6 8 3 7 5 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 57 7 11 10 8 6 1 0 1 0 1 2 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 140 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 10 15 22 33 21 19 13 2 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 20 32 10 8 4 2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 9 13 4 4 2 1 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 151 0 4 0 0 3 2 4 5 3 5 5 11 13 28 22 23 8 12 2 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 107 0 0 1 1 2 6 4 3 3 5 7 8 17 8 18 10 9 4 1 0 0
Anémie (D50-D64) 12 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 25 0 7 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 0 4 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 67 0 4 4 6 6 5 4 0 0 2 2 3 4 6 8 5 3 1 3 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 483 2 25 13 14 15 6 10 14 36 30 34 48 48 68 59 32 17 7 4 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 125 0 0 0 8 13 12 5 7 17 14 13 7 14 6 7 2 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 22 0 0 0 1 6 0 3 3 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 26 0 0 2 7 6 0 2 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 173 2 8 9 14 15 5 5 5 16 14 11 10 15 16 11 8 3 2 2 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 3 12 5 5 4 2 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 67 0 1 6 15 11 2 2 1 6 3 0 2 1 4 2 5 3 1 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23 0 5 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 3 4 2 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 18 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 3 1 4 1 0 1 1 0 1 0
Angina pectoris (I20) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 7 4 3 5 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 322 0 0 0 0 0 0 2 1 5 7 12 22 36 38 54 47 42 33 15 8 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 12 9 9 7 5 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 57 0 0 0 0 2 0 1 2 1 1 5 3 6 11 5 9 3 4 3 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 400 1 1 1 1 4 1 0 1 10 11 10 20 29 38 63 50 53 63 32 11 0
Selhání srdce (I50) 176 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 5 8 19 15 30 26 29 24 10 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 516 0 1 0 0 1 2 2 1 3 12 12 16 37 59 86 74 72 69 53 15 1
Ateroskleróza (I70) 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 17 22 15 6 4 3 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 153 0 0 5 6 6 3 8 5 5 2 2 8 11 15 29 18 14 11 3 1 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 82 8 44 9 11 7 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 112 2 21 7 5 8 0 2 1 2 2 0 3 4 7 11 5 6 12 4 10 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 75 12 35 15 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 139 0 62 64 8 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 15 0 0 4 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 1 3 6 4 3 0 0
Astma (J45-J46) 20 0 2 4 2 3 0 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 93 0 3 1 0 4 6 1 1 2 2 2 1 5 10 8 13 10 14 6 4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 20 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 1 2 2 1 2 0 2 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 72 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 6 4 4 11 7 4 5 11 7 4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 60 0 4 11 8 13 0 0 1 2 0 4 3 2 2 0 2 4 3 0 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 136 0 7 27 51 26 4 1 4 2 0 0 1 3 2 1 3 0 2 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 23 0 3 5 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 3 4 2 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 53 1 0 0 1 0 0 1 1 1 5 2 3 8 3 10 10 2 3 1 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 27 0 0 0 1 0 3 7 5 3 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 14 1 0 3 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 64 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 1 1 8 6 6 15 1 8 7 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 0 3 0 3 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 18 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 5 3 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 10 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 119 0 0 0 3 2 0 1 6 3 6 7 6 7 12 14 17 16 12 6 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 1 4 3 1 1 1 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 140 0 0 1 1 1 2 6 5 12 16 9 13 8 11 10 11 8 15 8 2 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 77 0 1 1 2 3 0 1 0 5 5 3 4 6 8 10 14 2 5 4 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 20 0 1 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 291 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 13 40 46 63 58 41 15 1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 326 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 13 22 49 88 86 48 13 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 5 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 25 0 0 5 5 3 1 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2 3 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 36 0 0 0 4 5 0 0 0 0 3 3 5 7 4 3 1 1 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 22 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 7 1 1 4 1 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 9 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 6 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 19 0 0 1 3 2 0 1 0 1 0 1 1 2 1 3 2 1 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 45 2 9 6 1 9 1 0 0 1 1 0 0 3 4 0 0 5 2 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 57 0 0 1 1 1 0 1 1 6 2 1 4 6 4 12 8 3 3 2 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 66 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 4 4 11 11 8 7 4 7 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 51 1 2 2 1 3 0 1 2 1 1 1 3 3 8 3 7 4 4 4 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 33 26 13 4 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 15 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 8 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 25 0 0 0 3 2 0 1 1 1 2 1 2 0 2 2 1 6 0 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10 0 0 0 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 27 0 0 0 0 0 6 7 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 193 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 57 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 62 22 6 15 6 3 4 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 38 0 0 0 2 4 0 0 0 1 3 3 4 2 3 4 4 3 3 2 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 129 1 4 17 48 14 2 1 2 1 1 1 3 2 8 5 5 4 5 4 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 333 9 52 23 49 66 2 4 3 8 4 5 7 11 17 15 11 19 14 12 2 0
Nitrolební poranění (S06) 273 2 25 24 25 28 8 9 8 8 12 14 19 9 18 17 17 12 11 6 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 165 16 53 28 18 18 2 4 3 3 3 2 3 2 2 6 1 0 0 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 37 0 4 12 12 3 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 149 0 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 4 7 16 11 15 26 24 24 12 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 14 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 235 0 4 20 27 20 14 10 12 17 14 13 12 21 14 10 9 5 10 3 0 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 22 3 8 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 90 0 18 2 10 7 8 7 5 3 7 2 5 3 4 4 2 1 2 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 53 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1 2 3 1 12 8 11 6 3 1 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 35 1 3 6 7 6 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 11 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 49 0 3 6 7 4 0 3 1 3 4 5 0 2 5 2 2 2 0 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 8 327 454 476 407 443 389 121 144 161 235 267 267 375 536 790 926 806 604 520 292 109 5
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,7 18 26 10 11,4 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 6,9 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,1 18 26 20,1 3,8 11,1 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,8 18 43,3 16,7 0 0 0 0 0 0 9 0 7,8 12,4 9,9 16,8 30,2 15,8 48,2 65,8 81,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,7 125,9 47,7 33,4 30,5 22,1 2,7 0 2,5 0 2,3 5,1 7,8 2,5 4,9 5,6 7,6 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 23,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 4,5 2,6 25,8 37,2 54,3 92,6 79,4 100,1 89,5 26,3 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 7,6 0 0 13,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 2,5 2,8 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 4,9 2,8 0 5,3 0 13,2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 0 2,5 0 2,8 7,6 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 22,3 49,3 89,8 37,8 42,1 27,5 26,3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,6 2,6 5 9,9 25,3 49,1 21,1 27,5 26,3 40,9 349,7
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 25,8 0 17,3 0 0 11,1 5,4 10,3 12,3 6,1 11,3 12,8 28,4 32,3 69,1 61,7 86,9 42,1 82,6 26,3 40,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 6,9 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 11,2 7,6 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2 6,8 7,7 2,6 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 18,3 0 0 3,3 3,8 7,4 16,3 10,3 7,4 6,1 11,3 17,9 20,7 42,2 19,7 50,5 37,8 47,4 27,5 13,2 0 0
Anémie (D50-D64) 2 0 8,7 0 3,8 3,7 0 0 0 0 4,5 0 0 2,5 0 2,8 3,8 10,5 0 0 40,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,3 0 30,3 3,3 7,6 3,7 0 2,6 0 0 0 0 2,6 0 2,5 8,4 7,6 0 27,5 13,2 40,9 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,4 0 17,3 13,4 22,9 22,1 13,6 10,3 0 0 4,5 5,1 7,8 9,9 14,8 22,5 18,9 15,8 6,9 39,5 40,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 82,4 36 108,3 43,5 53,4 55,3 16,3 25,7 34,5 73,5 67,7 87,1 124 119,1 167,7 165,6 121 89,6 48,2 52,6 40,9 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 21,3 0 0 0 30,5 48 32,7 12,9 17,3 34,7 31,6 33,3 18,1 34,7 14,8 19,6 7,6 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,8 0 0 0 3,8 22,1 0 7,7 7,4 0 4,5 5,1 2,6 0 2,5 2,8 3,8 0 0 0 40,9 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4,4 0 0 6,7 26,7 22,1 0 5,1 2,5 6,1 2,3 0 0 5 0 2,8 0 0 6,9 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 13,2 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 29,5 36 34,7 30,1 53,4 55,3 13,6 12,9 12,3 32,7 31,6 28,2 25,8 37,2 39,5 30,9 30,2 15,8 13,8 26,3 81,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 10,3 2,5 7,4 33,7 18,9 26,3 27,5 26,3 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,4 0 4,3 20,1 57,2 40,6 5,4 5,1 2,5 12,2 6,8 0 5,2 2,5 9,9 5,6 18,9 15,8 6,9 26,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,9 0 21,7 0 7,6 0 0 0 2,5 0 4,5 2,6 2,6 7,4 9,9 5,6 3,8 5,3 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3,1 0 0 0 3,8 7,4 0 0 2,5 0 2,3 2,6 7,8 2,5 9,9 2,8 0 5,3 6,9 0 40,9 0
Angina pectoris (I20) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 12,9 2,5 17,3 11,2 11,3 26,3 13,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 55 0 0 0 0 0 0 5,1 2,5 10,2 15,8 30,7 56,8 89,3 93,7 151,6 177,7 221,3 227,2 197,3 327,5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 5,1 5,2 9,9 29,6 25,3 34 36,9 34,4 13,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 9,7 0 0 0 0 7,4 0 2,6 4,9 2 2,3 12,8 7,8 14,9 27,1 14 34 15,8 27,5 39,5 40,9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 68,3 18 4,3 3,3 3,8 14,8 2,7 0 2,5 20,4 24,8 25,6 51,7 71,9 93,7 176,8 189 279,2 433,8 420,8 450,3 0
Selhání srdce (I50) 30 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 6,8 15,4 12,9 19,8 46,9 42,1 113,4 137 199,7 315,6 409,3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 88,1 0 4,3 0 0 3,7 5,4 5,1 2,5 6,1 27,1 30,7 41,3 91,8 145,5 241,4 279,7 379,3 475,1 697 614 349,7
Ateroskleróza (I70) 13,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 5,1 7,8 12,4 41,9 61,7 56,7 31,6 27,5 39,5 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 26,1 0 0 16,7 22,9 22,1 8,2 20,6 12,3 10,2 4,5 5,1 20,7 27,3 37 81,4 68 73,8 75,7 39,5 40,9 349,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 14 143,9 190,6 30,1 42 25,8 0 0 2,5 0 0 2,6 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 19,1 36 91 23,4 19,1 29,5 0 5,1 2,5 4,1 4,5 0 7,8 9,9 17,3 30,9 18,9 31,6 82,6 52,6 409,3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 12,8 215,8 151,6 50,1 7,6 3,7 0 0 2,5 0 2,3 0 0 0 0 0 0 5,3 6,9 78,9 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 23,7 0 268,6 214 30,5 0 2,7 5,1 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,6 0 0 13,4 7,6 7,4 2,7 2,6 0 2 0 0 0 5 4,9 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 5 14,8 2,8 11,3 31,6 27,5 39,5 0 0
Astma (J45-J46) 3,4 0 8,7 13,4 7,6 11,1 0 2,6 4,9 2 0 2,6 0 5 0 0 0 0 13,8 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 15,9 0 13 3,3 0 14,8 16,3 2,6 2,5 4,1 4,5 5,1 2,6 12,4 24,7 22,5 49,1 52,7 96,4 78,9 163,7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0 0 3,3 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,4 0 0 0 3,8 3,7 0 0 2,5 2 9 2,6 5,2 5 2,5 5,6 0 10,5 6,9 13,2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 12,3 0 0 0 0 0 2,7 0 4,9 4,1 9 15,4 10,3 9,9 27,1 19,6 15,1 26,3 75,7 92,1 163,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 10,2 0 17,3 36,8 30,5 48 0 0 2,5 4,1 0 10,2 7,8 5 4,9 0 7,6 21,1 20,7 0 40,9 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 23,2 0 30,3 90,3 194,6 95,9 10,9 2,6 9,9 4,1 0 0 2,6 7,4 4,9 2,8 11,3 0 13,8 13,2 40,9 0
Tříselná kýla (K40) 3,9 0 13 16,7 0 0 0 0 2,5 0 0 7,7 0 0 4,9 0 11,3 21,1 13,8 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 9 18 0 0 3,8 0 0 2,6 2,5 2 11,3 5,1 7,8 19,8 7,4 28,1 37,8 10,5 20,7 13,2 40,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4,6 0 0 0 3,8 0 8,2 18 12,3 6,1 11,3 2,6 0 0 0 0 7,6 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,4 18 0 10 7,6 3,7 0 2,6 0 2 0 2,6 0 2,5 2,5 0 0 5,3 6,9 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 10,9 0 4,3 0 0 0 2,7 0 4,9 4,1 4,5 2,6 2,6 19,8 14,8 16,8 56,7 5,3 55,1 92,1 122,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 5,2 9,9 4,9 0 11,3 0 20,7 13,2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,1 0 0 0 3,8 0 2,7 2,6 2,5 0 0 2,6 0 0 0 2,8 0 15,8 34,4 39,5 40,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,7 0 4,3 6,7 7,6 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 2,8 3,8 0 0 13,2 40,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 5,2 12,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,4 0 0 0 3,8 0 0 0 2,5 0 4,5 2,6 2,6 2,5 2,5 2,8 15,1 0 0 13,2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 20,3 0 0 0 11,4 7,4 0 2,6 14,8 6,1 13,5 17,9 15,5 17,4 29,6 39,3 64,3 84,3 82,6 78,9 40,9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 12,3 2,8 15,1 15,8 6,9 13,2 40,9 349,7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23,9 0 0 3,3 3,8 3,7 5,4 15,4 12,3 24,5 36,1 23 33,6 19,8 27,1 28,1 41,6 42,1 103,3 105,2 81,9 349,7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,1 0 4,3 3,3 7,6 11,1 0 2,6 0 10,2 11,3 7,7 10,3 14,9 19,7 28,1 52,9 10,5 34,4 52,6 122,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,4 0 4,3 20,1 19,1 7,4 0 0 0 2 2,3 0 0 0 4,9 2,8 0 0 6,9 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,5 0 8,7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 49,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 8,2 11,3 10,2 33,6 99,2 113,4 176,8 219,2 216 103,3 13,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 55,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 4,5 7,7 33,6 54,6 120,8 247 325,1 252,9 89,5 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,9 0 0 0 3,8 7,4 0 0 0 2 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,3 0 0 16,7 19,1 11,1 2,7 0 0 2 2,3 0 2,6 0 4,9 2,8 0 10,5 20,7 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0 0 0 2,7 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,1 0 0 0 15,3 18,4 0 0 0 0 6,8 7,7 12,9 17,4 9,9 8,4 3,8 5,3 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6,1 2,3 7,7 18,1 2,5 2,5 11,2 3,8 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,5 0 0 0 3,8 11,1 0 0 0 0 0 0 0 2,5 7,4 0 3,8 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 0 0 3,3 3,8 3,7 0 0 2,5 0 0 2,6 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,2 0 0 3,3 11,4 7,4 0 2,6 0 2 0 2,6 2,6 5 2,5 8,4 7,6 5,3 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 7,7 36 39 20,1 3,8 33,2 2,7 0 0 2 2,3 0 0 7,4 9,9 0 0 26,3 13,8 13,2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 9,7 0 0 3,3 3,8 3,7 0 2,6 2,5 12,2 4,5 2,6 10,3 14,9 9,9 33,7 30,2 15,8 20,7 26,3 40,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 11,3 0 0 0 0 3,7 0 0 4,9 6,1 9 10,2 10,3 27,3 27,1 22,5 26,5 21,1 48,2 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,7 18 8,7 6,7 3,8 11,1 0 2,6 4,9 2 2,3 2,6 7,8 7,4 19,7 8,4 26,5 21,1 27,5 52,6 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 17,4 29,6 92,6 98,3 68,5 27,5 26,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,6 0 8,7 6,7 3,8 3,7 0 0 0 2 2,3 2,6 2,6 0 4,9 0 0 10,5 6,9 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,4 0 0 0 0 7,4 2,7 0 2,5 0 2,3 2,6 2,6 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,3 0 0 0 11,4 7,4 0 2,6 2,5 2 4,5 2,6 5,2 0 4,9 5,6 3,8 31,6 0 13,2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,7 0 0 0 0 0 0 5,1 9,9 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0 0 7,7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,9 0 0 0 0 0 0 7,7 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 4,6 0 0 0 0 0 16,3 18 24,7 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 32,9 3 470,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9,7 1 025,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 10,6 395,6 26 50,1 22,9 11,1 10,9 2,6 4,9 2 0 0 0 0 0 5,6 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6,5 0 0 0 7,6 14,8 0 0 0 2 6,8 7,7 10,3 5 7,4 11,2 15,1 15,8 20,7 26,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 22 18 17,3 56,8 183,2 51,7 5,4 2,6 4,9 2 2,3 2,6 7,8 5 19,7 14 18,9 21,1 34,4 52,6 40,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,2 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 4,9 5,6 0 0 0 13,2 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 56,8 161,8 225,3 76,9 187 243,5 5,4 10,3 7,4 16,3 9 12,8 18,1 27,3 41,9 42,1 41,6 100,1 96,4 157,8 81,9 0
Nitrolební poranění (S06) 46,6 36 108,3 80,2 95,4 103,3 21,8 23,1 19,7 16,3 27,1 35,9 49,1 22,3 44,4 47,7 64,3 63,2 75,7 78,9 40,9 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 28,2 287,7 229,6 93,6 68,7 66,4 5,4 10,3 7,4 6,1 6,8 5,1 7,8 5 4,9 16,8 3,8 0 0 13,2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,3 0 17,3 40,1 45,8 11,1 0 0 4,9 0 0 0 0 5 2,5 0 0 5,3 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 25,4 0 0 6,7 3,8 3,7 5,4 2,6 0 2 0 5,1 10,3 17,4 39,5 30,9 56,7 137 165,2 315,6 491,2 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 2,4 0 4,3 10 7,6 3,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,5 8,4 3,8 0 6,9 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 40,1 0 17,3 66,9 103 73,8 38,1 25,7 29,6 34,7 31,6 33,3 31 52,1 34,5 28,1 34 26,3 68,9 39,5 0 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,8 53,9 34,7 0 0 0 2,7 5,1 0 0 2,3 2,6 0 0 2,5 2,8 11,3 5,3 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 15,4 0 78 6,7 38,2 25,8 21,8 18 12,3 6,1 15,8 5,1 12,9 7,4 9,9 11,2 7,6 5,3 13,8 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 9 0 0 3,3 7,6 0 2,7 0 0 2 2,3 5,1 7,8 2,5 29,6 22,5 41,6 31,6 20,7 13,2 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,9 0 4,3 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0 2,6 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6 18 13 20,1 26,7 22,1 0 0 0 0 2,3 0 0 2,5 4,9 5,6 3,8 10,5 6,9 13,2 40,9 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,9 36 8,7 0 7,6 0 0 0 0 0 2,3 0 2,6 0 2,5 0 0 10,5 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 18,1 1 906,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,4 0 4,3 6,7 3,8 3,7 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 9,9 2,8 3,8 5,3 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8,4 0 13 20,1 26,7 14,8 0 7,7 2,5 6,1 9 12,8 0 5 12,3 5,6 7,6 10,5 0 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 421,4 8 164,0 2 062,3 1 360,7 1 690,8 1 435,4 329,4 370,3 397,2 479,6 602,9 683,8 968,8 1 329,8 1 948,3 2 598,9 3 046,6 3 182,0 3 580,3 3 840,1 4 461,7 1 748,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)