8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 73 4 29 10 3 3 1 1 0 0 1 2 1 0 2 2 2 6 2 2 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 38 1 7 7 6 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 135 4 2 0 0 0 0 0 1 1 3 3 6 12 16 19 17 22 16 9 3 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 70 5 10 5 5 8 1 3 1 1 1 1 3 0 6 1 11 3 2 2 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 304 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 13 17 24 40 51 52 46 38 12 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 11 8 1 0 0 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 3 5 4 3 0 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 57 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 4 5 7 11 6 8 1 3 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 6 5 4 4 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 22 34 34 16 7 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 5 6 2 3 0 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 525 0 4 6 4 4 5 8 6 13 26 26 36 40 77 99 78 65 21 7 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 23 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 5 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 34 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10 6 9 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 232 0 4 4 4 4 3 4 12 10 23 17 18 21 23 29 28 14 7 6 1 0
Anémie (D50-D64) 16 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 1 2 2 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 22 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 2 1 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 132 0 4 10 9 5 5 3 1 2 5 4 4 9 13 20 12 11 7 7 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 410 9 37 36 12 8 3 8 14 23 27 30 30 36 33 37 27 23 12 4 0 1
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 56 0 0 0 7 13 5 3 3 8 2 4 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 27 0 0 0 2 4 2 6 2 2 2 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 29 1 0 0 4 6 3 0 0 5 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 190 2 3 7 14 17 4 6 9 11 17 14 9 7 15 11 8 18 9 7 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 146 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 5 11 9 24 28 31 18 13 3 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 102 1 5 7 12 7 3 11 5 6 5 3 5 7 7 7 7 2 2 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 48 1 6 3 1 2 1 0 2 1 2 1 4 6 2 5 5 2 3 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 32 0 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 2 3 5 1 5 4 2 1 0
Angina pectoris (I20) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 8 10 18 11 6 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 17 32 64 56 88 77 54 55 30 9 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 51 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6 5 12 11 8 3 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 91 0 0 0 0 0 1 2 1 1 5 5 7 9 11 10 9 17 7 4 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 435 0 0 0 2 5 2 1 2 6 8 16 15 27 52 74 67 67 47 31 12 1
Selhání srdce (I50) 306 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5 4 13 19 45 57 42 57 38 20 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 727 0 0 0 0 2 3 3 4 7 10 21 17 37 59 98 114 104 122 90 32 4
Ateroskleróza (I70) 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 18 26 35 28 17 21 6 1 1
Varixy dolních končetin (I83) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 359 0 1 3 2 7 4 1 9 14 16 12 22 27 35 47 56 52 24 19 5 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 140 14 79 18 14 6 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 3 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 166 7 25 11 3 3 1 2 1 2 3 6 1 9 7 14 15 12 24 10 10 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 136 39 66 14 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 3 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 84 0 32 31 5 9 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 52 1 2 3 1 5 2 5 1 1 7 3 3 5 5 1 2 4 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 42 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 9 9 4 5 6 0 0
Astma (J45-J46) 27 1 2 5 10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 187 1 1 1 1 4 2 5 1 2 6 8 7 13 17 23 38 21 21 11 4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 19 0 3 1 1 6 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 9 0 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 28 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 4 7 1 5 1 2 0 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 81 0 0 0 0 1 0 2 2 3 2 4 8 4 10 8 13 8 7 7 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 32 1 2 1 3 5 1 0 0 2 1 1 3 1 3 3 0 1 2 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 168 0 5 40 40 25 3 5 4 5 4 6 2 6 3 4 5 4 2 4 0 1
Tříselná kýla (K40) 50 2 5 3 1 1 0 1 1 2 0 1 5 5 3 3 3 8 1 2 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 93 0 2 2 3 0 0 1 3 1 9 5 5 9 8 13 17 3 3 7 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 35 0 0 0 2 3 3 3 3 6 5 1 0 0 3 4 0 0 1 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 11 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 128 1 3 5 1 0 3 1 2 5 7 2 3 11 12 14 13 13 17 8 7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 6 5 4 3 2 2 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 3 4 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 31 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 2 1 5 2 2 2 5 3 1 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 19 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 4 4 3 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 27 0 0 1 1 0 0 0 2 1 4 2 2 1 2 3 5 2 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 484 0 0 0 1 6 4 12 18 30 37 32 47 51 69 61 45 43 18 7 1 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 33 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 2 2 6 2 6 6 1 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 109 0 0 0 0 5 1 2 6 8 9 6 6 10 11 18 12 8 1 5 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 91 1 0 0 0 0 3 2 0 2 4 5 5 5 10 9 8 10 11 10 6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 3 3 0 1 2 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 10 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 400 0 0 0 0 1 0 2 1 5 4 13 26 49 56 95 82 36 23 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 12 28 56 98 79 60 23 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 47 0 0 2 6 2 2 2 0 3 2 0 2 3 5 8 7 0 2 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 64 0 0 0 11 3 0 2 1 1 0 4 12 4 12 6 5 2 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 42 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 5 7 5 4 5 4 2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 24 0 2 1 1 5 0 0 0 0 0 4 1 0 2 2 2 0 3 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 37 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 2 3 1 6 6 6 3 1 1 0 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 61 1 4 3 0 5 0 3 0 3 3 5 1 5 4 4 9 3 2 3 3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 85 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 8 2 12 13 13 13 10 5 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 44 0 0 0 0 1 1 2 1 0 3 2 4 6 10 6 2 3 2 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 57 2 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1 2 3 5 6 8 12 9 3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 16 21 22 18 11 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 17 0 1 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 3 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 11 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 79 0 0 0 1 2 3 3 3 8 3 5 3 4 8 12 11 9 3 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 17 0 0 0 0 0 0 8 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 32 0 0 0 0 0 3 10 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 10 0 0 0 0 0 2 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 55 0 0 0 0 0 2 15 20 12 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 92 21 18 14 10 10 3 1 1 1 2 0 1 0 7 1 2 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 33 0 0 1 2 8 0 0 1 1 2 0 5 1 1 3 1 3 2 2 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 19 0 0 1 0 6 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3 2 1 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 364 25 71 23 36 58 7 2 3 9 1 9 6 15 18 14 18 16 21 12 0 0
Nitrolební poranění (S06) 326 4 27 35 42 31 11 7 6 4 10 8 11 13 15 13 29 13 26 15 5 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 139 21 29 18 16 11 3 3 4 3 5 7 1 5 0 3 7 1 2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 35 0 2 11 7 5 1 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 535 0 2 3 1 2 2 0 3 1 5 0 14 11 16 34 64 82 123 112 52 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 39 0 0 2 9 2 0 0 3 1 2 3 2 5 2 2 1 1 0 4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 449 0 11 18 30 34 22 25 26 24 18 18 30 26 28 35 24 27 32 13 6 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 23 0 8 0 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 118 0 11 6 8 21 4 2 9 10 12 4 4 5 4 6 6 3 2 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 160 0 0 0 1 1 1 1 2 5 5 5 7 13 11 32 23 26 19 6 1 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 63 4 11 5 9 6 2 1 1 1 2 3 3 3 5 2 4 0 0 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 24 3 7 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 4 1 1 1 0 1 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 349 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 14 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 019 1 2 1 4 7 19 25 61 54 38 27 35 69 132 156 183 111 67 22 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 13 651 736 555 394 398 412 180 243 316 377 437 464 614 888 1 230 1 613 1 611 1 275 1 033 616 227 32
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 14,3 75,5 142,3 36,9 12,4 12,6 3,3 3 0 0 2,4 5,9 2,9 0 5,8 6,1 8,1 34,9 16,1 28,5 86,3 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 7,5 18,9 34,3 25,8 24,8 12,6 6,7 3 0 0 0 0 2,9 3 0 0 12,1 5,8 24,2 14,3 0 289,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 26,5 75,5 9,8 0 0 0 0 0 3 2,6 7,3 8,9 17,7 36,4 46,6 58,3 68,7 128 129,2 128,3 129,5 289,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,7 94,4 49,1 18,4 20,6 33,6 3,3 9 3 2,6 2,4 3 8,8 0 17,5 3,1 44,4 17,5 16,1 28,5 43,2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 59,7 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,2 7,3 38,6 50,1 72,8 116,6 156,4 210,1 267,6 306,8 171,1 129,5 289,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 5,9 12,1 11,7 33,7 32,3 5,8 0 0 43,2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3,1 24,2 5,8 16,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,9 0 9,1 2,9 9,2 20,2 23,3 24,2 0 86,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11,2 0 0 0 0 0 0 3 3 7,8 4,8 11,9 11,8 15,2 20,4 33,7 24,2 46,5 8,1 42,8 43,2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,5 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 8,9 5,9 18,2 14,6 12,3 16,2 17,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 26,5 66,8 99,1 104,2 64,6 40,7 16,1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 3 20,4 15,3 24,2 11,6 24,2 0 43,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 103,1 0 19,6 22,1 16,5 16,8 16,7 24,1 17,8 33,6 62,8 77,2 106 121,4 224,5 303,6 315,1 378,1 169,5 99,8 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,5 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 5,9 5,9 9,1 8,7 18,4 20,2 5,8 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 6,7 0 0 0 0 0 0 3 5,9 10,3 24,2 17,8 26,5 0 0 0 8,1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 45,6 0 19,6 14,8 16,5 16,8 10 12 35,7 25,9 55,6 50,5 53 63,7 67 88,9 113,1 81,4 56,5 85,5 43,2 0
Anémie (D50-D64) 3,1 0 4,9 0 4,1 0 0 0 0 2,6 0 0 0 3 5,8 9,2 4 5,8 16,1 28,5 43,2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,3 37,8 9,8 11,1 4,1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11,7 3,1 12,1 11,6 8,1 14,3 43,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 25,9 0 19,6 36,9 37,1 21 16,7 9 3 5,2 12,1 11,9 11,8 27,3 37,9 61,3 48,5 64 56,5 99,8 43,2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 80,5 170 181,6 132,8 49,5 33,6 10 24,1 41,6 59,5 65,3 89 88,3 109,2 96,2 113,4 109,1 133,8 96,9 57 0 289,9
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 11 0 0 0 28,9 54,7 16,7 9 8,9 20,7 4,8 11,9 17,7 12,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,3 0 0 0 8,3 16,8 6,7 18 5,9 5,2 4,8 0 2,9 9,1 2,9 3,1 0 5,8 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 4,2 0 0 0 2,6 2,4 3 0 0 0 0 0 0 0 14,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,8 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 2,9 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5,7 18,9 0 0 16,5 25,2 10 0 0 12,9 7,3 3 0 0 0 3,1 12,1 11,6 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 8,1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 37,3 37,8 14,7 25,8 57,8 71,5 13,4 18 26,8 28,4 41,1 41,6 26,5 21,2 43,7 33,7 32,3 104,7 72,7 99,8 86,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 28,7 0 0 0 0 0 0 3 3 2,6 2,4 0 14,7 33,4 26,2 73,6 113,1 180,3 145,3 185,3 129,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 20 18,9 24,5 25,8 49,5 29,4 10 33,1 14,9 15,5 12,1 8,9 14,7 21,2 20,4 21,5 28,3 11,6 16,1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 0 9,8 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 9,4 18,9 29,4 11,1 4,1 8,4 3,3 0 5,9 2,6 4,8 3 11,8 18,2 5,8 15,3 20,2 11,6 24,2 14,3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,3 0 0 0 4,1 4,2 3,3 0 5,9 0 2,4 5,9 2,9 6,1 8,7 15,3 4 29,1 32,3 28,5 43,2 0
Angina pectoris (I20) 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3 5,9 12,1 23,3 30,7 72,7 64 48,4 14,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 98,2 0 0 0 0 0 0 0 0 15,5 26,6 50,5 94,2 194,2 163,2 269,8 311,1 314,1 444 427,7 388,4 289,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5,9 18,2 14,6 36,8 44,4 46,5 24,2 28,5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 17,9 0 0 0 0 0 3,3 6 3 2,6 12,1 14,8 20,6 27,3 32,1 30,7 36,4 98,9 56,5 57 86,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 85,4 0 0 0 8,3 21 6,7 3 5,9 15,5 19,3 47,5 44,2 81,9 151,6 226,9 270,7 389,8 379,5 442 517,9 289,9
Selhání srdce (I50) 60,1 0 0 0 0 0 0 0 3 5,2 2,4 14,8 11,8 39,4 55,4 138 230,3 244,3 460,2 541,8 863,2 579,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 142,8 0 0 0 0 8,4 10 9 11,9 18,1 24,2 62,3 50,1 112,3 172 300,5 460,6 605 985 1 283,1 1 381,1 1 159,4
Ateroskleróza (I70) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 14,8 23,6 54,6 75,8 107,3 113,1 98,9 169,5 85,5 43,2 289,9
Varixy dolních končetin (I83) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 8,1 11,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 70,5 0 4,9 11,1 8,3 29,4 13,4 3 26,8 36,2 38,7 35,6 64,8 81,9 102 144,1 226,2 302,5 193,8 270,9 215,8 869,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 27,5 264,4 387,7 66,4 57,8 25,2 0 0 0 0 2,4 0 0 12,1 2,9 0 0 17,5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 32,6 132,2 122,7 40,6 12,4 12,6 3,3 6 3 5,2 7,3 17,8 2,9 27,3 20,4 42,9 60,6 69,8 193,8 142,6 431,6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 26,7 736,5 323,9 51,7 20,6 4,2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9,2 4 11,6 24,2 0 43,2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 16,5 0 157 114,4 20,6 37,8 3,3 9 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 10,2 18,9 9,8 11,1 4,1 21 6,7 15 3 2,6 16,9 8,9 8,8 15,2 14,6 3,1 8,1 23,3 8,1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8,2 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 6,1 11,7 27,6 36,4 23,3 40,4 85,5 0 0
Astma (J45-J46) 5,3 18,9 9,8 18,4 41,3 8,4 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 3,1 0 0 24,2 14,3 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 36,7 18,9 4,9 3,7 4,1 16,8 6,7 15 3 5,2 14,5 23,7 20,6 39,4 49,6 70,5 153,5 122,2 169,5 156,8 172,6 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3,7 0 14,7 3,7 4,1 25,2 10 3 5,9 2,6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,8 0 4,9 3,7 12,4 8,4 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,5 18,9 0 0 0 0 0 3 0 2,6 0 5,9 5,9 12,1 20,4 3,1 20,2 5,8 16,1 0 43,2 0
Peptický vřed (K25-K28) 15,9 0 0 0 0 4,2 0 6 5,9 7,8 4,8 11,9 23,6 12,1 29,2 24,5 52,5 46,5 56,5 99,8 86,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,3 18,9 9,8 3,7 12,4 21 3,3 0 0 5,2 2,4 3 8,8 3 8,7 9,2 0 5,8 16,1 14,3 43,2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 33 0 24,5 147,6 165 105,1 10 15 11,9 12,9 9,7 17,8 5,9 18,2 8,7 12,3 20,2 23,3 16,1 57 0 289,9
Tříselná kýla (K40) 9,8 37,8 24,5 11,1 4,1 4,2 0 3 3 5,2 0 3 14,7 15,2 8,7 9,2 12,1 46,5 8,1 28,5 129,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 18,3 0 9,8 7,4 12,4 0 0 3 8,9 2,6 21,8 14,8 14,7 27,3 23,3 39,9 68,7 17,5 24,2 99,8 86,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,9 0 0 0 8,3 12,6 10 9 8,9 15,5 12,1 3 0 0 8,7 12,3 0 0 8,1 0 43,2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,2 18,9 4,9 0 4,1 4,2 0 9 0 0 2,4 0 0 0 0 0 4 5,8 8,1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 25,1 18,9 14,7 18,4 4,1 0 10 3 5,9 12,9 16,9 5,9 8,8 33,4 35 42,9 52,5 75,6 137,3 114,1 302,1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,4 3 8,8 9,1 17,5 15,3 16,2 17,5 16,1 28,5 129,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4,3 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3 8,7 6,1 12,1 17,5 24,2 57 43,2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,1 0 0 3,7 0 4,2 6,7 3 0 0 2,4 5,9 2,9 15,2 5,8 6,1 8,1 29,1 24,2 14,3 86,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,7 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2,4 11,9 11,8 12,1 8,7 0 0 5,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,3 0 0 3,7 4,1 0 0 0 5,9 2,6 9,7 5,9 5,9 3 5,8 9,2 20,2 11,6 8,1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 95,1 0 0 0 4,1 25,2 13,4 36,1 53,5 77,6 89,4 95 138,4 154,7 201,1 187 181,8 250,1 145,3 99,8 43,2 579,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 8,9 0 2,4 3 5,9 6,1 5,8 18,4 8,1 34,9 48,4 14,3 43,2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 21,4 0 0 0 0 21 3,3 6 17,8 20,7 21,8 17,8 17,7 30,3 32,1 55,2 48,5 46,5 8,1 71,3 43,2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,9 18,9 0 0 0 0 10 6 0 5,2 9,7 14,8 14,7 15,2 29,2 27,6 32,3 58,2 88,8 142,6 259 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 3 11,7 9,2 12,1 0 8,1 28,5 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2 0 0 3,7 8,3 0 0 0 3 2,6 2,4 0 0 3 2,9 0 0 0 16,1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 78,6 0 0 0 0 4,2 0 6 3 12,9 9,7 38,6 76,6 148,7 163,2 291,3 331,3 209,4 185,7 99,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 14,8 35,3 85 163,2 300,5 319,2 349 185,7 85,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,2 0 0 0 0 4,2 3,3 3 3 0 2,4 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 9,2 0 0 7,4 24,8 8,4 6,7 6 0 7,8 4,8 0 5,9 9,1 14,6 24,5 28,3 0 16,1 14,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 3,7 8,3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 12,6 0 0 0 45,4 12,6 0 6 3 2,6 0 11,9 35,3 12,1 35 18,4 20,2 11,6 8,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,2 0 0 0 0 0 0 6 5,9 5,2 9,7 14,8 20,6 15,2 11,7 15,3 16,2 11,6 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,7 0 9,8 3,7 4,1 21 0 0 0 0 0 11,9 2,9 0 5,8 6,1 8,1 0 24,2 14,3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,8 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 2,4 3 2,9 0 5,8 3,1 0 5,8 0 14,3 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,3 0 0 0 8,3 0 3,3 3 5,9 2,6 0 5,9 8,8 3 17,5 18,4 24,2 17,5 8,1 14,3 0 289,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 12 18,9 19,6 11,1 0 21 0 9 0 7,8 7,3 14,8 2,9 15,2 11,7 12,3 36,4 17,5 16,1 42,8 129,5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 16,7 0 0 0 4,1 0 0 3 0 2,6 4,8 5,9 23,6 6,1 35 39,9 52,5 75,6 80,7 71,3 86,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 8,6 0 0 0 0 4,2 3,3 6 3 0 7,3 5,9 11,8 18,2 29,2 18,4 8,1 17,5 16,1 14,3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 11,2 37,8 4,9 0 4,1 0 0 0 0 7,8 2,4 3 5,9 9,1 14,6 18,4 32,3 69,8 72,7 42,8 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 19,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,8 21,2 46,6 64,4 88,9 104,7 88,8 14,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3,3 0 4,9 18,4 12,4 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 2,9 6,1 0 5,8 24,2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,2 0 0 0 0 0 6,7 3 3 5,2 0 3 2,9 6,1 2,9 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5,2 2,4 3 5,9 0 0 3,1 0 5,8 0 14,3 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 15,5 0 0 0 4,1 8,4 10 9 8,9 20,7 7,3 14,8 8,8 12,1 23,3 36,8 44,4 52,4 24,2 14,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0 0 6 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,3 0 0 0 0 0 0 24,1 11,9 7,8 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6,3 0 0 0 0 0 10 30,1 44,6 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 0 0 0 0 0 6,7 6 14,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 10,8 0 0 0 0 0 6,7 45,1 59,5 31 12,1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 24,7 2 379,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 15,5 1 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 18,1 396,6 88,3 51,7 41,3 42 10 3 3 2,6 4,8 0 2,9 0 20,4 3,1 8,1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6,5 0 0 3,7 8,3 33,6 0 0 3 2,6 4,8 0 14,7 3 2,9 9,2 4 17,5 16,1 28,5 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 3,7 0 0 3,7 0 25,2 6,7 0 0 5,2 0 0 0 3 0 0 12,1 11,6 8,1 14,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,4 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 71,5 472,1 348,4 84,9 148,5 243,8 23,4 6 8,9 23,3 2,4 26,7 17,7 45,5 52,5 42,9 72,7 93,1 169,5 171,1 0 0
Nitrolební poranění (S06) 64 75,5 132,5 129,1 173,3 130,3 36,8 21 17,8 10,3 24,2 23,7 32,4 39,4 43,7 39,9 117,2 75,6 209,9 213,9 215,8 289,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 27,3 396,6 142,3 66,4 66 46,2 10 9 11,9 7,8 12,1 20,8 2,9 15,2 0 9,2 28,3 5,8 16,1 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,9 0 9,8 40,6 28,9 21 3,3 6 0 0 0 5,9 0 3 2,9 3,1 4 0 0 14,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 105,1 0 9,8 11,1 4,1 8,4 6,7 0 8,9 2,6 12,1 0 41,2 33,4 46,6 104,2 258,6 477 993,1 1 596,8 2 244,3 2 318,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,7 0 0 7,4 37,1 8,4 0 0 8,9 2,6 4,8 8,9 5,9 15,2 5,8 6,1 4 5,8 0 57 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 88,2 0 54 66,4 123,8 142,9 73,5 75,2 77,3 62,1 43,5 53,4 88,3 78,9 81,6 107,3 97 157,1 258,4 185,3 259 579,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,5 0 39,3 0 4,1 4,2 3,3 0 0 2,6 4,8 5,9 2,9 3 0 3,1 8,1 5,8 0 14,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 23,2 0 54 22,1 33 88,3 13,4 6 26,8 25,9 29 11,9 11,8 15,2 11,7 18,4 24,2 17,5 16,1 14,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 31,4 0 0 0 4,1 4,2 3,3 3 5,9 12,9 12,1 14,8 20,6 39,4 32,1 98,1 92,9 151,3 153,4 85,5 43,2 289,9
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,6 0 0 3,7 4,1 0 0 0 0 2,6 0 0 5,9 0 0 3,1 0 5,8 8,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,4 75,5 54 18,4 37,1 25,2 6,7 3 3 2,6 4,8 8,9 8,8 9,1 14,6 6,1 16,2 0 0 14,3 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,7 56,7 34,3 3,7 0 4,2 0 0 0 0 0 5,9 2,9 12,1 2,9 3,1 4 0 8,1 14,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 68,5 6 591,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,7 0 4,9 3,7 8,3 4,2 0 0 0 0 2,4 0 0 3 8,7 6,1 8,1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 200,1 18,9 9,8 3,7 16,5 29,4 63,5 75,2 181,4 139,6 91,8 80,1 103,1 209,4 384,8 478,3 739,3 645,7 540,9 313,7 215,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 680,9 13 899,9 2 723,4 1 453,6 1 641,8 1 732 601,6 730,7 939,5 974,9 1 056,2 1 377,2 1 808,2 2 694,4 3 585,6 4 945,7 6 508,6 7 417,1 8 340,1 8 782,4 9 797,2 9 275,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)