8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 94 6 53 19 5 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 42 6 10 11 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 5 2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 60 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 3 1 2 5 13 5 11 8 3 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 38 0 10 4 1 5 1 0 1 0 0 0 0 3 0 6 3 0 2 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 180 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8 7 21 30 31 40 23 10 4 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 2 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 1 4 4 0 2 2 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 12 18 20 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 3 0 1 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 221 0 3 5 2 7 1 1 3 7 12 18 14 25 39 37 25 16 5 0 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 3 4 5 4 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 6 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 111 0 1 1 2 5 2 3 5 5 9 2 4 24 8 18 12 4 6 0 0 0
Anémie (D50-D64) 10 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 17 0 1 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 94 0 4 9 8 7 2 2 3 2 3 1 4 8 2 5 7 7 13 7 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 300 3 22 17 5 10 7 8 10 22 24 29 25 22 26 26 27 7 8 0 2 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 50 0 0 0 3 9 6 6 4 8 6 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 9 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 23 0 0 0 4 8 3 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 94 0 5 9 6 6 10 3 4 5 5 4 5 4 2 6 6 5 5 4 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 96 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 11 8 16 9 14 16 9 4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 52 0 3 0 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 4 6 2 1 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 26 1 5 0 2 1 0 0 2 0 2 2 3 1 2 1 2 2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 28 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 3 2 2 1 4 5 5 2 0 0
Angina pectoris (I20) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 5 9 5 11 7 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 398 0 0 0 0 0 0 0 4 9 7 26 33 45 59 47 54 40 40 22 12 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 4 4 3 1 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 62 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 2 3 7 6 6 12 5 9 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 306 0 0 2 4 2 0 1 6 6 8 9 14 26 35 39 57 44 31 19 3 0
Selhání srdce (I50) 191 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 6 7 27 27 31 31 31 19 7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 564 0 0 1 0 0 0 0 4 7 9 15 23 37 47 78 90 91 79 69 13 1
Ateroskleróza (I70) 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 16 20 19 7 2 2 1 1
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 197 0 1 0 1 3 2 5 3 5 3 9 10 16 19 23 25 28 24 16 4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 111 8 58 25 6 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 132 6 29 13 8 9 0 1 1 4 1 0 4 1 9 5 7 15 8 6 4 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 85 15 40 22 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 213 0 107 90 6 4 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 34 0 1 1 1 0 2 3 2 4 3 3 3 2 2 0 3 3 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 6 3 3 2 2 0 0
Astma (J45-J46) 19 0 4 2 3 2 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 103 0 1 0 3 2 3 4 5 2 4 4 0 7 10 11 14 16 12 4 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 8 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 17 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 1 0 2 1 3 1 0 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 55 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 4 6 3 8 2 13 4 2 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 32 0 1 1 1 4 1 0 1 1 3 1 2 1 3 3 4 5 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 164 0 0 34 62 24 5 4 5 3 0 3 2 3 6 4 3 3 2 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 37 0 8 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 6 6 4 0 5 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 97 0 3 7 1 0 0 1 4 4 5 6 8 11 10 14 7 7 3 5 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 26 0 0 0 0 2 6 2 2 4 1 1 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 52 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4 2 5 5 4 9 3 3 7 5 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 1 4 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 27 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 4 3 0 3 6 1 0 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 16 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 4 1 2 0 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 302 0 0 1 2 3 5 7 13 26 20 28 28 37 33 41 27 18 10 3 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 2 3 2 1 2 3 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 89 0 0 0 0 3 3 4 6 2 4 8 7 13 14 8 6 7 2 0 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 90 0 0 1 2 0 4 1 0 4 4 3 5 9 4 15 8 10 10 7 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 36 0 6 3 2 4 0 0 0 0 1 2 4 2 1 3 3 0 1 3 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14 1 2 2 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 481 0 0 0 0 0 1 0 1 5 7 9 34 57 83 106 78 62 32 5 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 424 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 10 29 64 123 102 61 21 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 11 0 0 0 2 4 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 24 0 1 0 4 1 3 1 1 1 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 32 0 1 0 6 5 1 0 0 0 3 2 2 2 1 5 1 2 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 27 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 5 4 5 4 3 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 20 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 4 1 2 2 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 12 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 21 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 2 2 3 2 2 2 0 1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 31 4 4 3 2 0 1 0 1 2 0 0 2 2 2 1 3 2 1 0 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 46 0 0 0 1 2 0 1 0 3 1 2 0 7 5 7 5 4 1 6 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 16 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 3 5 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 14 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 3 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 13 17 8 2 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 25 1 5 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 9 0 0 0 0 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 36 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 0 8 5 7 5 0 4 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 14 0 0 0 0 0 2 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 21 0 0 0 0 0 1 6 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 163 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 67 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 61 11 14 13 7 6 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 27 0 0 1 0 2 0 0 2 1 2 0 2 1 2 1 4 5 1 2 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 148 0 3 10 13 10 2 5 3 1 5 8 2 6 13 13 22 11 13 5 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 315 9 62 20 34 38 8 6 3 6 7 4 4 9 15 19 16 21 21 12 1 0
Nitrolební poranění (S06) 233 3 23 25 33 33 6 5 5 5 7 9 11 10 11 11 9 6 7 10 4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 99 3 22 10 11 13 4 2 0 3 3 2 4 4 3 5 0 3 1 5 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 55 0 5 20 21 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 341 0 4 0 4 4 0 1 2 3 0 3 3 16 20 28 36 42 62 68 35 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 41 0 1 2 2 5 2 2 1 0 4 1 4 3 3 2 1 4 3 0 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 393 0 13 22 26 28 28 20 19 18 22 22 33 20 19 24 24 23 15 15 2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 27 0 8 2 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 109 1 14 6 11 17 5 9 7 10 6 6 2 7 1 4 1 0 1 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 90 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 14 17 20 12 11 2 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 48 3 12 5 7 2 0 1 1 2 1 2 3 3 0 3 2 0 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 16 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 301 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 238 0 2 1 2 4 11 27 48 32 10 5 8 10 16 21 13 15 7 2 4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 9 561 616 584 441 359 346 158 171 227 279 265 318 423 642 808 1 036 966 793 609 380 125 15
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 18,4 117,6 256 71,6 21,3 12 3 0 0 0 0 0 3 0 2,9 0 4,4 18,4 0 15,2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8,2 117,6 48,3 41,5 4,3 4 0 0 0 0 0 3 3 2,9 0 0 0 18,4 40,2 30,4 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 11,8 19,6 4,8 3,8 0 4 3 0 0 0 7,9 8,9 3 5,7 14,7 41,4 22,1 67,3 64,4 45,6 48,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,5 0 48,3 15,1 4,3 19,9 3 0 2,9 0 0 0 0 8,6 0 19,1 13,3 0 16,1 30,4 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 35,3 0 0 0 4,3 0 0 0 2,9 0 5,3 23,8 21,2 60,3 88,2 98,8 177,1 140,8 80,5 60,8 97,6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,5 11,8 12,7 8,9 6,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,9 5,9 0 4,4 6,1 0 15,2 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 3 0 14,4 2,9 12,7 17,7 0 16,1 30,4 48,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,7 0 6,4 8,9 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2,5 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 2,6 3 6,1 5,7 5,9 0 8,9 12,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,1 31,6 35,3 57,4 88,6 6,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5,9 6,4 8,9 18,4 0 15,2 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 43,3 0 14,5 18,9 8,5 27,9 3 2,9 8,6 16,8 31,5 53,5 42,4 71,8 114,7 117,9 110,7 97,9 40,2 0 48,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 16,1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6,1 11,5 8,8 12,7 22,1 24,5 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 3,3 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 10,5 17,8 9,1 2,9 0 0 8,9 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 21,8 0 4,8 3,8 8,5 19,9 6 8,8 14,3 12 23,6 5,9 12,1 68,9 23,5 57,4 53,1 24,5 48,3 0 0 0
Anémie (D50-D64) 2 0 4,8 7,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 3 5,7 2,9 0 0 0 8 15,2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,3 0 4,8 3,8 4,3 8 3 5,9 0 2,4 0 0 3 2,9 5,9 3,2 0 6,1 8 15,2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,4 0 19,3 33,9 34,1 27,9 6 5,9 8,6 4,8 7,9 3 12,1 23 5,9 15,9 31 42,8 104,6 106,4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 58,8 58,8 106,3 64,1 21,3 39,9 21,1 23,6 28,5 52,7 63 86,1 75,7 63,2 76,5 82,9 119,6 42,8 64,4 0 97,6 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 9,8 0 0 0 12,8 35,9 18,1 17,7 11,4 19,1 15,8 8,9 3 0 5,9 3,2 4,4 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1,8 0 4,8 0 0 12 3 0 2,9 2,4 0 0 0 2,9 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4,5 0 0 0 17 31,9 9 0 5,7 0 5,3 0 3 2,9 0 3,2 0 0 8 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 18,4 0 24,2 33,9 25,6 23,9 30,2 8,8 11,4 12 13,1 11,9 15,1 11,5 5,9 19,1 26,6 30,6 40,2 60,8 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 5,3 5,9 12,1 31,6 23,5 51 39,9 85,7 128,8 136,8 195,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,2 0 14,5 0 17 12 9 8,8 5,7 4,8 7,9 5,9 12,1 8,6 8,8 9,6 17,7 36,7 16,1 15,2 48,8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 0 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,1 19,6 24,2 0 8,5 4 0 0 5,7 0 5,3 5,9 9,1 2,9 5,9 3,2 8,9 12,2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5,5 0 0 0 4,3 0 3 0 0 0 5,3 0 9,1 5,7 5,9 3,2 17,7 30,6 40,2 30,4 0 0
Angina pectoris (I20) 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 12,1 8,6 14,7 28,7 22,1 67,3 56,3 15,2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 78 0 0 0 0 0 0 0 11,4 21,5 18,4 77,2 99,9 129,2 173,5 149,8 239,1 244,8 322 334,3 585,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 3 8,6 11,8 12,7 17,7 18,4 8 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 12,2 0 0 0 0 0 0 2,9 11,4 4,8 10,5 5,9 9,1 20,1 17,6 19,1 53,1 30,6 72,4 15,2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 60 0 0 7,5 17 8 0 2,9 17,1 14,4 21 26,7 42,4 74,7 102,9 124,3 252,4 269,3 249,5 288,8 146,3 0
Selhání srdce (I50) 37,5 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,8 2,6 3 18,2 20,1 79,4 86 137,3 189,7 249,5 288,8 341,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 110,6 0 0 3,8 0 0 0 0 11,4 16,8 23,6 44,6 69,6 106,3 138,2 248,6 398,5 556,9 635,9 1 048,6 634,1 429,2
Ateroskleróza (I70) 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 17,2 47,1 63,7 84,1 42,8 16,1 30,4 48,8 429,2
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 38,6 0 4,8 0 4,3 12 6 14,7 8,6 12 7,9 26,7 30,3 45,9 55,9 73,3 110,7 171,3 193,2 243,2 195,1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 21,8 156,9 280,2 94,3 25,6 43,9 0 0 0 2,4 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 25,9 117,6 140,1 49 34,1 35,9 0 2,9 2,9 9,6 2,6 0 12,1 2,9 26,5 15,9 31 91,8 64,4 91,2 195,1 429,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 16,7 294,1 193,2 82,9 8,5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 16,1 15,2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 41,8 0 516,9 339,3 25,6 16 0 5,9 5,7 2,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 6,7 0 4,8 3,8 4,3 0 6 8,8 5,7 9,6 7,9 8,9 9,1 5,7 5,9 0 13,3 18,4 8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 3 8,6 0 19,1 13,3 18,4 16,1 30,4 0 0
Astma (J45-J46) 3,7 0 19,3 7,5 12,8 8 0 0 0 4,8 0 0 6,1 2,9 2,9 0 0 12,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 20,2 0 4,8 0 12,8 8 9 11,8 14,3 4,8 10,5 11,9 0 20,1 29,4 35,1 62 97,9 96,6 60,8 48,8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,8 0 4,8 0 4,3 4 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,6 0 9,7 3,8 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 4,4 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,3 0 0 0 0 0 3 2,9 2,9 4,8 2,6 5,9 3 0 5,9 3,2 13,3 6,1 0 15,2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 10,8 0 0 0 0 0 3 5,9 5,7 4,8 2,6 5,9 12,1 17,2 8,8 25,5 8,9 79,6 32,2 30,4 146,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,3 0 4,8 3,8 4,3 16 3 0 2,9 2,4 7,9 3 6,1 2,9 8,8 9,6 17,7 30,6 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 32,2 0 0 128,2 264,1 95,7 15,1 11,8 14,3 7,2 0 8,9 6,1 8,6 17,6 12,7 13,3 18,4 16,1 15,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 7,3 0 38,6 7,5 0 4 0 0 0 0 2,6 0 3 0 8,8 19,1 26,6 24,5 0 76 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 19 0 14,5 26,4 4,3 0 0 2,9 11,4 9,6 13,1 17,8 24,2 31,6 29,4 44,6 31 42,8 24,1 76 48,8 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5,1 0 0 0 0 8 18,1 5,9 5,7 9,6 2,6 3 9,1 5,7 2,9 6,4 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0 7,5 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 10,2 0 0 0 0 4 0 0 0 7,2 10,5 5,9 15,1 14,4 11,8 28,7 13,3 18,4 56,3 76 48,8 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,4 0 4,8 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 5,7 2,9 3,2 4,4 6,1 32,2 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 5,3 0 0 3,8 0 4 0 2,9 2,9 0 2,6 3 6,1 2,9 11,8 9,6 0 18,4 48,3 15,2 0 429,2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,1 0 4,8 0 0 8 0 0 2,9 2,4 0 0 0 5,7 0 12,7 4,4 12,2 0 15,2 48,8 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,9 0 7,2 0 3 3 2,9 0 3,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 5,7 0 3,2 0 6,1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 59,2 0 0 3,8 8,5 12 15,1 20,6 37,1 62,2 52,5 83,2 84,8 106,3 97,1 130,7 119,6 110,2 80,5 45,6 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,5 0 0 0 0 4 0 2,9 0 0 0 0 15,1 5,7 8,8 6,4 4,4 12,2 24,1 30,4 48,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 17,5 0 0 0 0 12 9 11,8 17,1 4,8 10,5 23,8 21,2 37,3 41,2 25,5 26,6 42,8 16,1 0 97,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,6 0 0 3,8 8,5 0 12,1 2,9 0 9,6 10,5 8,9 15,1 25,8 11,8 47,8 35,4 61,2 80,5 106,4 97,6 429,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 7,1 0 29 11,3 8,5 16 0 0 0 0 2,6 5,9 12,1 5,7 2,9 9,6 13,3 0 8 45,6 48,8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 19,6 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,7 19,6 9,7 7,5 4,3 0 0 5,9 0 2,4 2,6 0 0 2,9 0 3,2 4,4 6,1 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 94,3 0 0 0 0 0 3 0 2,9 12 18,4 26,7 102,9 163,7 244,1 337,8 345,4 379,4 257,6 76 48,8 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 83,1 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,4 5,3 14,9 30,3 83,3 188,2 392 451,6 373,3 169 76 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,2 0 0 0 8,5 16 0 2,9 0 2,4 5,3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,7 0 4,8 0 17 4 9 2,9 2,9 2,4 0 0 6,1 0 5,9 6,4 8,9 12,2 16,1 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,3 0 4,8 0 25,6 19,9 3 0 0 0 7,9 5,9 6,1 5,7 2,9 15,9 4,4 12,2 8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,2 0 5,9 15,1 11,5 14,7 12,7 13,3 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,9 0 0 3,8 4,3 0 0 0 0 2,4 2,6 3 9,1 2,9 5,9 12,7 4,4 12,2 16,1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,4 0 0 3,8 0 4 0 2,9 0 2,4 2,6 3 6,1 0 5,9 3,2 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4,1 0 0 0 17 4 0 0 2,9 2,4 0 5,9 6,1 8,6 5,9 6,4 8,9 0 8 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 6,1 78,4 19,3 11,3 8,5 0 3 0 2,9 4,8 0 0 6,1 5,7 5,9 3,2 13,3 12,2 8 0 48,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 9 0 0 0 4,3 8 0 2,9 0 7,2 2,6 5,9 0 20,1 14,7 22,3 22,1 24,5 8 91,2 48,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,1 0 0 0 0 0 3 0 0 2,4 0 11,9 0 8,6 14,7 3,2 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,7 19,6 0 7,5 0 4 0 0 0 2,4 0 0 3 2,9 0 3,2 8,9 6,1 24,1 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5,7 35,3 41,4 75,3 49 16,1 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,9 19,6 24,2 15,1 29,8 16 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 8 15,2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1,8 0 0 0 0 8 3 0 0 4,8 7,9 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,2 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0 7,9 0 3 0 2,9 3,2 13,3 6,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 7,1 0 0 0 4,3 0 0 0 0 2,4 5,3 5,9 0 23 14,7 22,3 22,1 0 32,2 15,2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 0 6 11,8 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,2 0 0 0 0 0 3 5,9 5,7 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 4,1 0 0 0 0 0 3 17,7 17,1 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 32 3 196,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 13,1 1 313,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 12 215,7 67,6 49 29,8 23,9 6 2,9 2,9 2,4 2,6 3 3 0 0 0 8,9 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,3 0 0 3,8 0 8 0 0 5,7 2,4 5,3 0 6,1 2,9 5,9 3,2 17,7 30,6 8 30,4 48,8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 29 0 14,5 37,7 55,4 39,9 6 14,7 8,6 2,4 13,1 23,8 6,1 17,2 38,2 41,4 97,4 67,3 104,6 76 146,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 61,8 176,5 299,5 75,4 144,8 151,5 24,1 17,7 8,6 14,4 18,4 11,9 12,1 25,8 44,1 60,6 70,8 128,5 169 182,4 48,8 0
Nitrolební poranění (S06) 45,7 58,8 111,1 94,3 140,6 131,6 18,1 14,7 14,3 12 18,4 26,7 33,3 28,7 32,4 35,1 39,9 36,7 56,3 152 195,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 19,4 58,8 106,3 37,7 46,9 51,8 12,1 5,9 0 7,2 7,9 5,9 12,1 11,5 8,8 15,9 0 18,4 8 76 48,8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 10,8 0 24,2 75,4 89,5 12 0 0 0 0 0 0 3 0 5,9 0 4,4 6,1 0 15,2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 66,9 0 19,3 0 17 16 0 2,9 5,7 7,2 0 8,9 9,1 45,9 58,8 89,2 159,4 257 499 1 033,4 1 707,3 4 291,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 8 0 4,8 7,5 8,5 19,9 6 5,9 2,9 0 10,5 3 12,1 8,6 8,8 6,4 4,4 24,5 24,1 0 48,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 77,1 0 62,8 82,9 110,8 111,7 84,4 58,9 54,2 43,1 57,8 65,3 99,9 57,4 55,9 76,5 106,3 140,8 120,7 228 97,6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,3 0 38,6 7,5 8,5 4 6 0 5,7 2,4 0 3 0 2,9 5,9 9,6 0 12,2 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 21,4 19,6 67,6 22,6 46,9 67,8 15,1 26,5 20 23,9 15,8 17,8 6,1 20,1 2,9 12,7 4,4 0 8 15,2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 17,6 19,6 0 7,5 0 0 0 0 2,9 2,4 2,6 3 6,1 11,5 41,2 54,2 88,6 73,4 88,5 30,4 48,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,6 3 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,4 58,8 58 18,9 29,8 8 0 2,9 2,9 4,8 2,6 5,9 9,1 8,6 0 9,6 8,9 0 8 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3,1 0 0 0 0 4 3 0 2,9 4,8 2,6 3 3 5,7 11,8 6,4 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 59 5 902,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 46,7 0 9,7 3,8 8,5 16 33,2 79,6 136,9 76,6 26,3 14,9 24,2 28,7 47,1 66,9 57,6 91,8 56,3 30,4 195,1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 874,7 12 078,4 2 821,3 1 662,6 1 529,4 1 379,8 476,5 503,8 647,6 667,8 695,8 944,6 1 280,4 1 843,7 2 376,4 3 301,6 4 277,4 4 852,8 4 901,8 5 775,1 6 097,6 6 437,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)