8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 79 8 28 14 7 4 0 0 1 0 0 2 0 2 2 4 1 3 0 2 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 72 7 24 13 11 8 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 145 3 7 2 1 0 1 0 3 4 6 3 5 9 15 24 20 22 9 7 4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 109 7 12 9 7 11 2 4 1 2 5 6 1 6 6 9 5 8 5 3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 408 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 14 27 31 65 75 75 56 36 13 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 4 17 19 27 6 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 128 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 12 10 13 18 19 29 9 5 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 97 0 0 0 0 0 1 0 1 4 3 6 12 7 20 14 15 6 6 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 38 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 3 2 7 11 7 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 13 10 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 5 3 3 3 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 563 5 6 7 13 8 3 1 9 7 26 29 42 60 90 99 87 45 19 5 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 21 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 1 2 0 3 4 2 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 254 0 0 0 0 0 0 1 7 29 68 79 40 4 11 5 4 5 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 285 2 9 5 5 4 9 5 5 16 29 13 24 18 31 46 35 20 5 4 0 0
Anémie (D50-D64) 39 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 2 1 1 3 6 5 5 2 3 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 35 1 10 3 2 1 1 1 4 0 2 0 1 1 0 1 1 2 2 2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 124 0 3 4 11 9 5 7 4 4 5 6 6 5 10 14 13 11 5 1 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 650 34 184 97 49 32 6 4 9 15 21 18 24 30 32 37 31 13 9 3 2 0
Demence (F00-F03) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 159 0 0 0 6 25 11 7 12 19 18 14 14 13 11 4 2 3 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 115 0 0 0 1 6 18 21 23 15 16 5 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 14 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 16 1 1 0 0 0 2 0 0 3 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 88 0 1 0 8 15 7 1 6 5 9 2 4 6 5 5 6 2 3 3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 279 3 10 22 22 17 3 10 14 14 11 14 13 11 21 29 19 21 16 8 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 142 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 3 7 12 17 22 29 21 7 14 4 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 170 5 11 9 21 12 1 4 8 6 14 8 11 6 9 13 14 10 5 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 47 1 10 9 5 1 0 1 2 1 1 1 3 2 2 4 3 0 0 0 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 81 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 7 8 5 7 10 16 11 2 5 2 0
Angina pectoris (I20) 129 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 11 14 24 24 14 9 13 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 908 0 0 0 0 0 0 1 3 14 32 77 70 83 144 152 129 87 62 40 13 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 16 24 33 39 55 33 12 10 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 188 0 0 1 0 0 3 3 0 10 16 9 11 18 20 27 26 16 14 11 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 999 1 1 1 3 1 2 4 5 12 16 35 33 55 97 200 186 166 102 63 14 2
Selhání srdce (I50) 498 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 10 16 32 36 86 93 85 75 39 13 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 425 1 2 0 0 1 1 5 10 18 29 40 71 77 144 220 272 208 149 110 62 5
Ateroskleróza (I70) 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 24 48 67 49 24 18 9 5 0
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 364 0 1 0 2 2 3 5 8 16 12 12 19 17 48 64 71 41 29 10 4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 68 5 20 11 9 9 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 245 11 15 13 4 7 2 3 4 5 6 4 7 14 20 29 34 24 17 17 7 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 65 17 14 5 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 2 4 7 6 1 3 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 140 0 76 44 15 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 26 0 2 4 4 9 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 150 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 27 37 20 29 13 7 2 1
Astma (J45-J46) 21 0 2 4 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 4 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 407 2 2 4 1 5 6 8 4 9 12 15 20 27 46 73 71 43 31 21 3 4
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 17 0 0 2 2 8 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 39 0 15 8 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 0 1 3 7 1 8 2 2 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 143 0 0 0 1 1 1 1 3 5 7 11 13 15 11 17 13 12 17 10 4 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 72 1 0 2 4 4 2 0 1 5 0 3 6 4 3 10 10 4 7 5 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 163 0 2 19 29 27 5 9 5 10 3 7 9 7 4 8 12 3 2 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 69 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5 3 5 9 11 7 14 5 3 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 155 0 0 0 2 1 0 0 2 3 8 11 16 12 19 22 30 9 13 4 3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 60 0 0 3 2 3 6 3 10 8 8 3 3 1 4 1 2 2 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 173 1 3 4 3 3 3 1 1 6 3 2 10 13 18 17 22 29 18 10 5 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 60 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 5 7 8 15 8 4 2 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 3 1 0 1 0 4 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 52 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1 6 5 9 10 4 5 3 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 7 3 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 33 0 0 0 1 4 0 0 1 1 2 2 2 5 3 4 4 3 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 431 0 0 1 2 12 9 12 22 26 33 25 28 34 44 57 65 37 13 10 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 55 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 2 0 5 6 16 7 6 4 1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 148 0 0 0 5 1 2 7 2 8 22 8 14 12 16 14 17 8 8 2 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 125 0 0 1 2 2 1 2 3 1 8 6 5 8 14 16 11 16 14 10 4 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 53 2 8 4 4 6 0 0 0 0 1 3 0 4 3 7 5 2 3 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 45 0 2 10 5 5 0 0 0 1 5 0 1 2 0 4 2 4 0 3 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 401 0 0 0 0 0 0 1 1 7 12 16 36 50 68 89 60 46 12 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 411 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 7 29 34 75 96 97 59 9 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 9 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 86 0 0 3 15 17 1 0 1 4 5 8 5 4 6 4 7 4 1 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 108 0 0 2 7 8 0 2 2 3 5 6 7 14 15 17 12 5 3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 61 0 1 0 0 1 0 2 0 4 9 7 9 7 5 7 4 3 1 0 1 0
Dorzalgie (M54) 51 0 1 0 1 4 0 0 1 1 5 6 3 9 7 4 5 1 1 2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 19 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 59 0 1 1 5 5 1 1 1 1 1 3 4 3 7 6 8 9 1 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 109 26 23 16 6 18 1 0 1 2 1 3 2 1 0 2 3 4 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 155 1 0 0 1 3 1 1 2 0 6 9 7 13 15 24 29 13 15 10 5 0
Urolitiáza (N20-N23) 27 0 0 0 3 3 0 0 2 1 1 3 0 2 1 2 2 4 2 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 72 1 3 0 2 5 0 1 1 1 2 1 4 3 2 11 10 15 7 3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 24 16 15 5 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 14 0 0 4 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 25 0 0 0 0 2 1 0 0 5 5 1 6 1 2 1 0 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 18 0 0 0 0 0 1 2 1 0 7 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 93 0 0 0 4 1 1 3 1 16 18 33 9 4 2 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 455 0 0 1 2 4 11 25 25 25 30 43 34 38 60 76 53 19 8 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 30 0 0 0 0 0 6 4 9 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 105 0 0 0 0 3 23 33 22 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 59 0 0 0 1 5 10 20 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 20 0 0 0 0 0 3 2 5 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 297 0 0 0 0 10 54 81 77 60 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 169 50 25 34 18 14 4 5 3 0 4 1 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 66 0 0 0 1 2 1 2 1 4 2 7 8 3 7 8 8 5 5 0 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 169 1 3 15 19 16 6 6 6 4 9 7 6 11 7 16 12 11 6 5 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 4 0 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 527 31 61 28 50 67 6 4 10 8 11 14 18 15 26 44 38 46 29 15 5 1
Nitrolební poranění (S06) 251 1 11 17 23 17 6 12 11 11 13 5 14 13 22 13 19 16 14 8 4 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 104 4 16 10 10 13 2 1 1 6 3 4 3 3 7 9 3 4 1 3 0 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 59 0 2 20 18 2 0 0 1 3 0 1 0 1 3 3 0 3 0 1 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 590 0 0 1 2 1 3 3 2 1 5 6 8 11 35 44 61 88 116 114 80 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 55 0 0 0 7 2 3 2 1 3 3 2 1 5 6 8 3 4 3 2 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 509 1 4 19 32 33 17 19 16 17 41 21 37 33 42 39 42 37 28 20 9 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 40 2 21 3 2 0 1 3 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 201 0 19 3 22 39 20 12 6 8 18 10 9 6 7 7 3 6 1 4 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 130 0 0 2 2 0 0 1 2 2 2 4 10 9 21 24 16 18 13 2 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 56 2 7 6 7 6 4 1 3 2 2 0 1 4 4 3 2 1 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 41 2 0 0 0 4 1 0 1 2 2 0 3 6 4 7 6 1 1 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 277 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 39 0 5 0 4 2 0 0 1 2 2 3 4 3 4 5 3 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 033 0 5 3 4 9 8 25 31 29 26 35 45 92 124 185 195 115 64 27 10 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 19 788 735 693 534 557 603 320 420 479 611 814 854 1 018 1 216 1 898 2 556 2 466 1 788 1 159 730 301 36
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9,6 96,4 84,4 29,9 16,3 10,4 0 0 1,9 0 0 3,5 0 4,2 3,6 6,9 2,4 11,7 0 23,8 33,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8,8 84,4 72,3 27,8 25,7 20,8 0 0 3,7 0 1,4 0 0 0 1,8 0 0 3,9 26,4 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 17,7 36,2 21,1 4,3 2,3 0 2,3 0 5,6 6,5 8,3 5,2 9,1 18,9 27,2 41,6 47,5 85,8 59,4 83,4 134 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,3 84,4 36,2 19,2 16,3 28,6 4,6 7,7 1,9 3,2 6,9 10,4 1,8 12,6 10,9 15,6 11,9 31,2 33 35,7 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 49,7 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,6 12,5 24,3 49,1 65,2 118,1 130 178,3 218,5 237,5 154,8 167,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 5,2 9,1 8,4 30,9 32,9 64,2 23,4 6,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,2 0 5,2 14,3 3,9 13,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 15,6 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,9 11,1 20,8 18,2 27,3 32,7 32,9 68,9 35,1 33 11,9 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11,8 0 0 0 0 0 2,3 0 1,9 6,5 4,2 10,4 21,8 14,7 36,3 24,3 35,7 23,4 39,6 23,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,6 0 0 0 2,3 0 2,3 0 1,9 1,6 1,4 3,5 5,5 4,2 12,7 19,1 16,6 3,9 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 6,3 9,1 22,5 23,8 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 4,2 7,3 13,9 11,9 11,7 19,8 35,7 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 68,6 60,3 18,1 14,9 30,3 20,8 6,9 1,9 16,7 11,3 36 50,2 76,3 126,2 163,5 171,6 206,8 175,6 125,3 59,5 67 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,6 0 0 0 0 0 0 3,8 3,7 0 5,5 1,7 3,6 0 5,4 6,9 4,8 3,9 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,6 3,5 7,1 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 30,9 0 0 0 0 0 0 1,9 13 47 94,1 136,9 72,7 8,4 20 8,7 9,5 19,5 6,6 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 34,7 24,1 27,1 10,7 11,7 10,4 20,6 9,6 9,3 25,9 40,1 22,5 43,6 37,9 56,3 79,7 83,2 78 33 47,6 0 0
Anémie (D50-D64) 4,8 24,1 3 4,3 4,7 2,6 2,3 0 0 0 1,4 3,5 1,8 2,1 5,4 10,4 11,9 19,5 13,2 35,7 33,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,3 12,1 30,1 6,4 4,7 2,6 2,3 1,9 7,4 0 2,8 0 1,8 2,1 0 1,7 2,4 7,8 13,2 23,8 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15,1 0 9 8,5 25,7 23,4 11,5 13,4 7,4 6,5 6,9 10,4 10,9 10,5 18,2 24,3 30,9 42,9 33 11,9 33,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 79,2 409,9 554,7 207,1 114,4 83,2 13,7 7,7 16,7 24,3 29,1 31,2 43,6 63,1 58,1 64,1 73,7 50,7 59,4 35,7 67 0
Demence (F00-F03) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 3,5 2,4 7,8 19,8 23,8 33,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 19,4 0 0 0 14 65 25,2 13,4 22,3 30,8 24,9 24,3 25,4 27,3 20 6,9 4,8 11,7 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 14 0 0 0 2,3 15,6 41,2 40,3 42,7 24,3 22,1 8,7 10,9 2,1 1,8 3,5 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,7 0 0 0 0 0 0 1,9 3,7 4,9 0 0 1,8 6,3 3,6 0 4,8 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,9 12,1 3 0 0 0 4,6 0 0 4,9 1,4 3,5 1,8 4,2 1,8 0 2,4 0 6,6 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 10,7 0 3 0 18,7 39 16 1,9 11,2 8,1 12,5 3,5 7,3 12,6 9,1 8,7 14,3 7,8 19,8 35,7 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 19,8 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 3,9 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 34 36,2 30,1 47 51,3 44,2 6,9 19,2 26 22,7 15,2 24,3 23,6 23,1 38,1 50,3 45,2 81,9 105,5 95,3 33,5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 17,3 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 2,8 5,2 12,7 25,2 30,9 38,1 68,9 81,9 46,2 166,7 134 197,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 20,7 60,3 33,2 19,2 49 31,2 2,3 7,7 14,9 9,7 19,4 13,9 20 12,6 16,3 22,5 33,3 39 33 35,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 12,1 3 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1,7 0 0 1,8 3,5 0 3,9 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,7 12,1 30,1 19,2 11,7 2,6 0 1,9 3,7 1,6 1,4 1,7 5,5 4,2 3,6 6,9 7,1 0 0 0 33,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 9,9 0 0 0 0 2,6 0 0 1,9 3,2 5,5 12,1 14,5 10,5 12,7 17,3 38 42,9 13,2 59,5 67 0
Angina pectoris (I20) 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 6,9 15,6 20 29,5 43,6 41,6 33,3 35,1 85,7 35,7 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 110,6 0 0 0 0 0 0 1,9 5,6 22,7 44,3 133,4 127,2 174,6 261,6 263,5 306,7 339,4 408,9 476,3 435,5 197,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,4 8,7 29,1 50,5 59,9 67,6 130,7 128,7 79,2 119,1 33,5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 22,9 0 0 2,1 0 0 6,9 5,8 0 16,2 22,1 15,6 20 37,9 36,3 46,8 61,8 62,4 92,3 131 100,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 121,7 12,1 3 2,1 7 2,6 4,6 7,7 9,3 19,4 22,1 60,6 60 115,7 176,2 346,7 442,2 647,6 672,8 750,2 469 394,5
Selhání srdce (I50) 60,7 0 0 0 0 0 0 7,7 5,6 1,6 5,5 17,3 29,1 67,3 65,4 149,1 221,1 331,6 494,7 464,4 435,5 197,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 173,6 12,1 6 0 0 2,6 2,3 9,6 18,6 29,2 40,1 69,3 129 162 261,6 381,4 646,6 811,5 982,8 1 309,8 2 077,1 986,2
Ateroskleróza (I70) 32,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 12,1 12,7 50,5 87,2 116,1 116,5 93,6 118,7 107,2 167,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 1,7 0 0 6,6 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 44,3 0 3 0 4,7 5,2 6,9 9,6 14,9 25,9 16,6 20,8 34,5 35,8 87,2 110,9 168,8 160 191,3 119,1 134 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8,3 60,3 60,3 23,5 21 23,4 0 0 0 0 0 3,5 1,8 4,2 3,6 3,5 4,8 3,9 6,6 11,9 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 29,8 132,6 45,2 27,8 9,3 18,2 4,6 5,8 7,4 8,1 8,3 6,9 12,7 29,5 36,3 50,3 80,8 93,6 112,1 202,4 234,5 394,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 7,9 204,9 42,2 10,7 0 5,2 0 0 1,9 0 2,8 0 0 0 3,6 6,9 16,6 23,4 6,6 35,7 33,5 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 17,1 0 229,1 93,9 35 5,2 0 0 0 0 1,4 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,2 0 6 8,5 9,3 23,4 0 0 0 0 1,4 1,7 0 0 3,6 1,7 4,8 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 18,3 0 0 4,3 0 0 0 0 0 1,6 0 3,5 5,5 12,6 49 64,1 47,5 113,1 85,7 83,4 67 197,2
Astma (J45-J46) 2,6 0 6 8,5 2,3 2,6 0 0 0 0 1,4 3,5 3,6 2,1 1,8 1,7 9,5 0 6,6 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 49,6 24,1 6 8,5 2,3 13 13,7 15,3 7,4 14,6 16,6 26 36,3 56,8 83,6 126,5 168,8 167,8 204,5 250,1 100,5 789
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2,1 0 0 4,3 4,7 20,8 2,3 0 0 3,2 1,4 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 4,8 0 45,2 17,1 11,7 13 4,6 0 0 0 0 1,7 0 0 1,8 0 0 3,9 0 11,9 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 6,9 3,5 0 2,1 5,4 12,1 2,4 31,2 13,2 23,8 33,5 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,4 0 0 0 2,3 2,6 2,3 1,9 5,6 8,1 9,7 19,1 23,6 31,6 20 29,5 30,9 46,8 112,1 119,1 134 197,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 8,8 12,1 0 4,3 9,3 10,4 4,6 0 1,9 8,1 0 5,2 10,9 8,4 5,4 17,3 23,8 15,6 46,2 59,5 33,5 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 19,9 0 6 40,6 67,7 70,2 11,5 17,3 9,3 16,2 4,2 12,1 16,4 14,7 7,3 13,9 28,5 11,7 13,2 23,8 0 0
Tříselná kýla (K40) 8,4 12,1 3 0 0 0 0 3,8 1,9 1,6 0 8,7 5,5 10,5 16,3 19,1 16,6 54,6 33 35,7 33,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 18,9 0 0 0 4,7 2,6 0 0 3,7 4,9 11,1 19,1 29,1 25,2 34,5 38,1 71,3 35,1 85,7 47,6 100,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,3 0 0 6,4 4,7 7,8 13,7 5,8 18,6 13 11,1 5,2 5,5 2,1 7,3 1,7 4,8 7,8 6,6 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 0 0 0 2,3 2,6 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 3,5 2,4 7,8 0 11,9 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 21,1 12,1 9 8,5 7 7,8 6,9 1,9 1,9 9,7 4,2 3,5 18,2 27,3 32,7 29,5 52,3 113,1 118,7 119,1 167,5 197,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,3 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 9,7 0 9,1 14,7 14,5 26 19 15,6 13,2 35,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,9 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 1,4 3,5 0 2,1 5,4 1,7 0 3,9 0 47,6 67 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,3 0 0 4,3 0 2,6 0 0 1,9 0 2,8 3,5 1,8 12,6 9,1 15,6 23,8 15,6 33 35,7 33,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 12,7 6,3 12,7 5,2 4,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4 0 0 0 2,3 10,4 0 0 1,9 1,6 2,8 3,5 3,6 10,5 5,4 6,9 9,5 11,7 6,6 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 52,5 0 0 2,1 4,7 31,2 20,6 23 40,9 42,1 45,7 43,3 50,9 71,5 79,9 98,8 154,5 144,4 85,7 119,1 33,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,7 0 0 0 0 2,6 0 0 1,9 6,5 2,8 3,5 0 10,5 10,9 27,7 16,6 23,4 26,4 11,9 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 18 0 0 0 11,7 2,6 4,6 13,4 3,7 13 30,5 13,9 25,4 25,2 29,1 24,3 40,4 31,2 52,8 23,8 67 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 15,2 0 0 2,1 4,7 5,2 2,3 3,8 5,6 1,6 11,1 10,4 9,1 16,8 25,4 27,7 26,1 62,4 92,3 119,1 134 197,2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 6,5 24,1 24,1 8,5 9,3 15,6 0 0 0 0 1,4 5,2 0 8,4 5,4 12,1 11,9 7,8 19,8 11,9 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,1 0 0 0 0 0 11,9 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 5,5 0 6 21,3 11,7 13 0 0 0 1,6 6,9 0 1,8 4,2 0 6,9 4,8 15,6 0 35,7 33,5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 48,8 0 0 0 0 0 0 1,9 1,9 11,3 16,6 27,7 65,4 105,2 123,5 154,3 142,6 179,5 79,2 35,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 50,1 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 4,2 12,1 52,7 71,5 136,2 166,4 230,6 230,2 59,4 11,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 2,1 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 10,5 0 0 6,4 35 44,2 2,3 0 1,9 6,5 6,9 13,9 9,1 8,4 10,9 6,9 16,6 15,6 6,6 11,9 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 4,2 0 0 2,4 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13,2 0 0 4,3 16,3 20,8 0 3,8 3,7 4,9 6,9 10,4 12,7 29,5 27,2 29,5 28,5 19,5 19,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 7,4 0 3 0 0 2,6 0 3,8 0 6,5 12,5 12,1 16,4 14,7 9,1 12,1 9,5 11,7 6,6 0 33,5 0
Dorzalgie (M54) 6,2 0 3 0 2,3 10,4 0 0 1,9 1,6 6,9 10,4 5,5 18,9 12,7 6,9 11,9 3,9 6,6 23,8 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,3 0 3 4,3 2,3 5,2 2,3 1,9 3,7 3,2 1,4 5,2 0 4,2 0 0 0 0 6,6 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,2 0 3 2,1 11,7 13 2,3 1,9 1,9 1,6 1,4 5,2 7,3 6,3 12,7 10,4 19 35,1 6,6 11,9 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,3 313,4 69,3 34,2 14 46,8 2,3 0 1,9 3,2 1,4 5,2 3,6 2,1 0 3,5 7,1 15,6 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,9 12,1 0 0 2,3 7,8 2,3 1,9 3,7 0 8,3 15,6 12,7 27,3 27,2 41,6 68,9 50,7 98,9 119,1 167,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,3 0 0 0 7 7,8 0 0 3,7 1,6 1,4 5,2 0 4,2 1,8 3,5 4,8 15,6 13,2 11,9 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,8 12,1 9 0 4,7 13 0 1,9 1,9 1,6 2,8 1,7 7,3 6,3 3,6 19,1 23,8 58,5 46,2 35,7 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 8,4 18,2 41,6 38 58,5 33 11,9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,7 0 0 8,5 4,7 2,6 0 1,9 0 1,6 0 0 0 4,2 1,8 0 2,4 0 6,6 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 5,2 2,3 0 0 8,1 6,9 1,7 10,9 2,1 3,6 1,7 0 3,9 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,2 0 0 0 0 0 2,3 3,8 1,9 0 9,7 3,5 5,5 2,1 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 11,3 0 0 0 9,3 2,6 2,3 5,8 1,9 25,9 24,9 57,2 16,4 8,4 3,6 1,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 55,4 0 0 2,1 4,7 10,4 25,2 48 46,5 40,5 41,5 74,5 61,8 79,9 109 131,7 126 74,1 52,8 11,9 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,4 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3,7 0 0 0 0 0 13,7 7,7 16,7 13 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12,8 0 0 0 0 7,8 52,7 63,3 40,9 34 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,2 0 0 0 2,3 13 22,9 38,4 27,9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,4 0 0 0 0 0 6,9 3,8 9,3 13 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 36,2 0 0 0 0 26 123,7 155,4 143,1 97,2 19,4 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 12,7 1 253,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 13,4 1 326,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,6 602,8 75,4 72,6 42 36,4 9,2 9,6 5,6 0 5,5 1,7 3,6 4,2 3,6 1,7 4,8 3,9 6,6 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 8 0 0 0 2,3 5,2 2,3 3,8 1,9 6,5 2,8 12,1 14,5 6,3 12,7 13,9 19 19,5 33 0 67 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 20,6 12,1 9 32 44,3 41,6 13,7 11,5 11,2 6,5 12,5 12,1 10,9 23,1 12,7 27,7 28,5 42,9 39,6 59,5 100,5 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,6 0 0 2,1 2,3 0 0 0 0 1,6 0 1,7 1,8 0 5,4 0 9,5 0 6,6 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 64,2 373,7 183,9 59,8 116,7 174,2 13,7 7,7 18,6 13 15,2 24,3 32,7 31,6 47,2 76,3 90,3 179,5 191,3 178,6 167,5 197,2
Nitrolební poranění (S06) 30,6 12,1 33,2 36,3 53,7 44,2 13,7 23 20,4 17,8 18 8,7 25,4 27,3 40 22,5 45,2 62,4 92,3 95,3 134 197,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,7 48,2 48,2 21,3 23,3 33,8 4,6 1,9 1,9 9,7 4,2 6,9 5,5 6,3 12,7 15,6 7,1 15,6 6,6 35,7 0 197,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 7,2 0 6 42,7 42 5,2 0 0 1,9 4,9 0 1,7 0 2,1 5,4 5,2 0 11,7 0 11,9 0 197,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 71,9 0 0 2,1 4,7 2,6 6,9 5,8 3,7 1,6 6,9 10,4 14,5 23,1 63,6 76,3 145 343,3 765,1 1 357,5 2 680,1 1 775,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 6,7 0 0 0 16,3 5,2 6,9 3,8 1,9 4,9 4,2 3,5 1,8 10,5 10,9 13,9 7,1 15,6 19,8 23,8 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 62 12,1 12,1 40,6 74,7 85,8 39 36,5 29,7 27,5 56,8 36,4 67,2 69,4 76,3 67,6 99,8 144,4 184,7 238,2 301,5 394,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,9 24,1 63,3 6,4 4,7 0 2,3 5,8 1,9 3,2 1,4 0 1,8 2,1 1,8 1,7 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 24,5 0 57,3 6,4 51,3 101,4 45,8 23 11,2 13 24,9 17,3 16,4 12,6 12,7 12,1 7,1 23,4 6,6 47,6 33,5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 15,8 0 0 4,3 4,7 0 0 1,9 3,7 3,2 2,8 6,9 18,2 18,9 38,1 41,6 38 70,2 85,7 23,8 67 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,9 0 0 0 0 0 2,3 0 0 1,6 1,4 1,7 1,8 2,1 0 0 2,4 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,8 24,1 21,1 12,8 16,3 15,6 9,2 1,9 5,6 3,2 2,8 0 1,8 8,4 7,3 5,2 4,8 3,9 6,6 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 24,1 0 0 0 10,4 2,3 0 1,9 3,2 2,8 0 5,5 12,6 7,3 12,1 14,3 3,9 6,6 11,9 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,6 1,4 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 33,7 3 339,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,8 0 15,1 0 9,3 5,2 0 0 1,9 3,2 2,8 5,2 7,3 6,3 7,3 8,7 7,1 3,9 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 125,8 0 15,1 6,4 9,3 23,4 18,3 48 57,6 47 36 60,6 81,8 193,5 225,2 320,7 463,6 448,7 422,1 321,5 335 197,2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 410,4 8 860,8 2 089,0 1 139,9 1 299,9 1 567,5 733,2 805,8 890,3 990 1 126,8 1 479,7 1 849,8 2 558,1 3 447,5 4 430,9 5 862,2 6 975,7 7 644,6 8 692,5 10 083,8 7 100,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)