8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 81 9 30 20 7 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 2 2 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 41 1 12 7 8 6 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 141 4 6 2 0 0 1 1 1 2 3 3 6 13 18 23 18 18 13 5 4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 99 11 11 16 6 8 2 1 2 2 3 4 3 4 5 5 4 3 5 3 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 472 0 0 0 0 2 0 0 2 2 11 8 26 40 79 103 97 55 36 7 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 17 34 12 7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 131 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 14 9 22 24 14 9 8 7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 120 0 0 0 0 0 0 0 4 6 11 5 8 12 25 20 21 4 4 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 7 4 7 6 4 1 4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 14 9 5 2 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 37 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 3 9 7 7 6 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 574 0 6 7 6 4 4 1 2 9 20 28 54 68 101 112 81 49 15 6 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 2 0 2 2 3 1 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 251 0 0 0 0 0 1 1 2 20 72 79 40 13 12 6 5 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 333 2 3 2 10 5 4 4 8 14 22 30 29 39 54 47 31 15 6 5 3 0
Anémie (D50-D64) 40 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 2 0 1 2 8 8 4 3 3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 39 1 1 4 2 0 3 1 0 0 1 0 1 2 2 2 7 4 4 3 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 171 1 2 5 11 13 12 5 7 6 6 8 7 14 12 27 8 15 5 5 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 042 49 322 176 52 35 4 11 9 19 38 34 41 32 66 80 45 16 9 3 1 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 164 0 0 0 11 33 17 6 18 11 18 16 12 8 6 5 1 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 124 0 0 0 3 11 22 22 21 19 8 8 3 1 1 3 1 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 16 0 0 0 0 1 1 3 2 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 17 0 1 0 0 0 1 0 2 0 6 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 76 0 1 1 5 14 9 3 5 3 3 2 6 1 5 3 5 3 3 2 2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 243 6 22 27 13 14 3 4 11 7 8 13 11 14 19 10 19 18 17 6 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 162 0 0 0 0 1 1 2 1 5 3 4 3 8 21 30 32 21 19 9 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 144 3 4 10 17 12 2 6 4 6 11 6 5 8 12 10 9 10 6 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 43 2 7 5 4 2 0 2 0 0 3 2 3 2 4 2 3 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 64 0 0 1 0 1 0 0 1 2 4 2 4 3 8 8 15 6 6 2 1 0
Angina pectoris (I20) 138 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 8 18 27 31 19 13 4 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 850 0 0 0 0 0 0 1 3 16 23 61 78 102 159 127 89 72 60 47 11 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 15 29 53 71 45 32 18 8 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 166 0 0 1 0 1 2 1 1 6 6 9 9 11 30 16 22 18 22 6 5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 138 2 1 1 1 2 8 6 12 7 13 22 46 66 149 220 203 175 123 59 19 3
Selhání srdce (I50) 559 1 1 0 0 0 3 1 0 5 9 5 14 31 57 105 90 81 80 51 24 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 465 0 0 0 0 2 2 3 6 15 33 44 56 97 163 269 221 194 174 129 48 9
Ateroskleróza (I70) 250 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 20 28 43 55 42 27 19 7 3 0
Varixy dolních končetin (I83) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 414 1 1 4 8 10 9 10 6 9 9 15 20 27 56 52 71 48 33 19 6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 66 3 8 20 10 10 0 0 0 0 0 3 1 2 1 3 2 3 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 236 14 27 12 6 10 3 3 4 2 9 6 6 11 22 22 18 16 27 14 4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 55 4 16 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3 6 6 8 3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 176 0 93 61 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 18 1 1 2 1 5 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 130 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 3 8 29 31 20 19 9 3 1 1
Astma (J45-J46) 20 0 1 0 4 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 2 1 1 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 364 0 4 2 0 4 9 8 6 9 13 10 11 23 42 68 53 43 38 17 4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 13 0 1 2 1 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 43 0 13 16 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 32 2 0 3 0 0 0 1 1 1 2 1 0 3 1 9 1 2 2 3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 192 0 0 0 0 1 5 3 6 1 13 11 8 26 18 30 21 17 16 13 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 56 0 3 3 2 7 1 1 0 1 3 3 3 5 6 3 6 3 5 0 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 201 0 3 37 50 33 9 6 7 8 7 3 4 4 6 9 6 4 3 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 68 2 1 2 0 0 0 1 0 2 2 1 4 3 8 9 10 12 6 4 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 129 0 0 2 0 1 0 0 2 3 6 4 6 16 23 21 17 11 7 5 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 56 0 0 0 3 5 4 5 7 5 6 3 5 2 2 4 2 1 2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 9 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 155 1 4 2 2 1 0 4 2 5 6 5 4 12 23 21 17 17 18 8 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 6 9 9 7 3 4 7 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 23 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 5 3 1 3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 50 0 1 0 1 0 1 1 3 0 2 0 4 3 3 10 8 1 9 1 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 5 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 30 0 1 1 0 2 0 1 0 4 1 1 1 4 4 3 5 0 1 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 472 0 1 0 3 2 9 11 26 25 28 33 32 39 66 74 49 37 28 9 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 54 0 0 0 3 0 0 1 1 2 2 3 5 4 6 8 5 2 8 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 157 0 1 1 2 2 3 2 5 7 14 13 13 14 25 22 14 6 8 4 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 117 0 0 0 3 1 2 2 5 2 3 6 9 6 13 19 10 7 18 8 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 45 5 6 6 7 3 0 0 0 2 1 0 1 3 3 3 2 1 1 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 30 0 3 5 3 2 0 1 0 1 1 2 0 1 3 2 2 2 1 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 308 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 9 20 33 54 72 58 30 19 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 359 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 17 39 60 95 88 32 20 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 9 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 91 0 0 11 22 14 2 1 0 3 2 3 0 8 5 8 4 4 2 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 97 0 0 1 7 7 2 0 2 6 8 10 4 12 13 10 12 3 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 63 0 0 0 0 3 0 2 4 6 9 8 7 3 4 10 2 3 0 1 1 0
Dorzalgie (M54) 79 0 0 0 7 16 1 1 1 1 7 6 2 7 8 4 8 4 3 2 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 27 0 1 3 1 3 1 0 2 0 3 0 2 1 3 2 1 1 1 1 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 65 0 0 2 9 8 2 1 0 2 3 1 9 1 6 12 7 1 1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 135 31 29 15 8 31 1 0 2 0 1 0 0 5 1 2 5 2 1 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 127 1 0 0 0 3 0 1 2 1 8 5 8 9 12 24 16 13 14 9 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 51 0 0 0 3 3 0 1 2 1 1 3 2 6 10 9 5 3 1 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 99 2 2 2 0 3 0 0 1 3 2 4 8 4 8 14 13 10 12 10 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 29 23 13 9 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 37 0 3 10 10 5 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 26 0 0 0 1 3 0 1 3 4 8 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 23 0 0 0 1 1 1 1 5 2 4 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 91 0 0 0 1 1 3 2 1 12 34 17 10 3 1 5 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 389 0 1 0 1 4 10 23 12 30 34 27 27 33 51 79 36 16 4 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 46 0 0 0 0 0 7 14 14 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 147 0 0 0 0 3 30 39 38 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 34 0 0 0 0 2 5 10 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 21 0 0 0 0 0 4 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 305 0 0 0 0 9 37 92 99 56 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 238 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 157 36 29 38 14 14 7 1 5 3 1 1 0 3 2 2 1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 64 0 0 2 2 1 0 1 2 3 5 4 7 5 4 12 3 5 1 4 2 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 142 0 2 7 19 16 5 5 8 15 5 11 3 4 8 13 5 3 6 4 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 499 20 54 27 42 67 7 3 7 10 17 11 12 22 24 36 47 34 31 21 6 1
Nitrolební poranění (S06) 251 1 13 22 26 15 11 7 8 15 8 14 13 18 13 15 13 12 14 11 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 128 11 16 18 12 17 5 10 3 1 4 2 2 8 3 6 3 1 3 2 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 41 0 3 6 12 4 1 1 0 3 0 1 0 2 0 2 1 0 2 1 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 589 0 1 1 2 1 1 2 3 4 4 5 6 13 21 47 61 84 117 126 79 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 46 0 0 1 1 4 3 4 3 4 2 1 3 2 3 3 2 4 3 2 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 546 1 3 19 31 36 18 28 23 26 39 31 31 21 49 52 41 35 33 22 7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 66 2 35 6 2 0 0 1 3 2 1 4 2 1 2 4 0 0 0 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 240 2 17 5 17 34 24 21 12 20 17 9 12 12 15 6 5 6 4 1 0 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 177 1 1 0 1 4 2 1 1 4 3 4 8 18 20 41 31 18 12 5 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 63 3 5 6 7 6 3 3 3 5 1 4 3 5 5 2 0 1 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 41 0 5 2 0 2 1 2 2 1 1 5 1 3 2 7 1 1 2 3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 33 1 1 3 0 2 2 1 0 4 1 1 2 4 5 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 025 1 2 4 4 3 4 11 23 17 27 27 48 95 136 225 186 113 67 20 10 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 20 551 740 845 682 562 639 368 450 526 614 789 812 964 1 339 2 164 2 796 2 246 1 610 1 313 770 288 34
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9,8 109,1 88,9 42,1 17,3 7,8 0 0 0 0 0 1,8 0 1,9 3,4 5,2 5,5 8,8 0 12,4 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5 12,1 35,6 14,7 19,8 15,7 0 0 0 2,9 0 0 0 0 6,9 0 2,7 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 17,1 48,5 17,8 4,2 0 0 2 1,9 1,8 2,9 4,4 5,5 11,4 25,3 30,9 40,2 49,5 79 84,9 62,2 137,5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 12 133,3 32,6 33,7 14,9 20,9 4,1 1,9 3,6 2,9 4,4 7,3 5,7 7,8 8,6 8,7 11 13,2 32,7 37,3 34,4 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 57,3 0 0 0 0 5,2 0 0 3,6 2,9 16 14,6 49,4 77,7 135,5 179,9 266,7 241,4 235,1 87,1 103,1 337,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 5,7 23,3 29,2 59,4 33 30,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 1,7 1,7 0 4,4 0 12,4 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 13,1 21,9 26,6 17,5 37,7 41,9 38,5 39,5 52,3 87,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 14,6 0 0 0 0 0 0 0 7,2 8,8 16 9,1 15,2 23,3 42,9 34,9 57,7 17,6 26,1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 5,8 3,6 13,3 7,8 12 10,5 11 4,4 26,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 5,7 7,8 18,9 24,5 24,7 21,9 13,1 12,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4,5 0 3 0 0 0 2 0 0 1,5 0 1,8 1,9 5,8 15,4 12,2 19,2 26,3 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 69,7 0 17,8 14,7 14,9 10,5 8,2 1,9 3,6 13,2 29,1 51 102,6 132,2 173,2 195,6 222,7 215,1 98 74,7 34,4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,9 5,8 5,5 3,8 0 3,4 3,5 8,2 4,4 6,5 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 3,8 1,9 1,7 0 5,5 4,4 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 30,5 0 0 0 0 0 2 1,9 3,6 29,4 104,6 144 76 25,3 20,6 10,5 13,7 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 40,4 24,2 8,9 4,2 24,8 13,1 8,2 7,4 14,4 20,6 32 54,7 55,1 75,8 92,6 82,1 85,2 65,8 39,2 62,2 103,1 0
Anémie (D50-D64) 4,9 12,1 3 0 0 7,8 2 1,9 1,8 1,5 0 3,6 0 1,9 3,4 14 22 17,6 19,6 37,3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,7 12,1 3 8,4 5 0 6,1 1,9 0 0 1,5 0 1,9 3,9 3,4 3,5 19,2 17,6 26,1 37,3 34,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,8 12,1 5,9 10,5 27,3 34 24,5 9,3 12,6 8,8 8,7 14,6 13,3 27,2 20,6 47,2 22 65,8 32,7 62,2 68,8 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 126,6 594 954,2 370,6 128,8 91,5 8,2 20,5 16,2 27,9 55,2 62 77,9 62,2 113,2 139,7 123,7 70,2 58,8 37,3 34,4 0
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,7 0 6,5 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 19,9 0 0 0 27,3 86,2 34,7 11,2 32,5 16,2 26,2 29,2 22,8 15,5 10,3 8,7 2,7 4,4 6,5 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 15,1 0 0 0 7,4 28,7 44,9 41 37,9 27,9 11,6 14,6 5,7 1,9 1,7 5,2 2,7 0 6,5 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,9 0 0 0 0 2,6 2 5,6 3,6 2,9 1,5 3,6 5,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2,1 0 3 0 0 0 2 0 3,6 0 8,7 0 1,9 1,9 3,4 3,5 2,7 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9,2 0 3 2,1 12,4 36,6 18,4 5,6 9 4,4 4,4 3,6 11,4 1,9 8,6 5,2 13,7 13,2 19,6 24,9 68,8 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,5 5,5 0 19,6 12,4 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 0 0 0 2,5 0 2 0 1,8 0 1,5 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 29,5 72,7 65,2 56,9 32,2 36,6 6,1 7,4 19,8 10,3 11,6 23,7 20,9 27,2 32,6 17,5 52,2 79 111 74,7 34,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 19,7 0 0 0 0 2,6 2 3,7 1,8 7,4 4,4 7,3 5,7 15,5 36 52,4 88 92,2 124,1 112 68,8 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,5 36,4 11,9 21,1 42,1 31,4 4,1 11,2 7,2 8,8 16 10,9 9,5 15,5 20,6 17,5 24,7 43,9 39,2 37,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 5,2 24,2 20,7 10,5 9,9 5,2 0 3,7 0 0 4,4 3,6 5,7 3,9 6,9 3,5 8,2 4,4 6,5 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7,8 0 0 2,1 0 2,6 0 0 1,8 2,9 5,8 3,6 7,6 5,8 13,7 14 41,2 26,3 39,2 24,9 34,4 0
Angina pectoris (I20) 16,8 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,9 2,9 16,4 15,2 35 46,3 54,2 52,2 57,1 26,1 49,8 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 103,2 0 0 0 0 0 0 1,9 5,4 23,5 33,4 111,2 148,2 198,2 272,6 221,8 244,7 316,1 391,9 584,9 378,1 337,8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 34,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 12,8 28,5 56,4 90,9 124 123,7 140,5 117,6 99,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 20,2 0 0 2,1 0 2,6 4,1 1,9 1,8 8,8 8,7 16,4 17,1 21,4 51,4 27,9 60,5 79 143,7 74,7 171,9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 138,2 24,2 3 2,1 2,5 5,2 16,3 11,2 21,6 10,3 18,9 40,1 87,4 128,3 255,5 384,3 558,1 768,2 803,4 734,3 653,1 1 013,5
Selhání srdce (I50) 67,9 12,1 3 0 0 0 6,1 1,9 0 7,4 13,1 9,1 26,6 60,2 97,7 183,4 247,4 355,6 522,5 634,7 825 337,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 177,9 0 0 0 0 5,2 4,1 5,6 10,8 22,1 47,9 80,2 106,4 188,5 279,5 469,9 607,6 851,6 1 136,5 1 605,5 1 650,1 3 040,5
Ateroskleróza (I70) 30,4 0 0 0 0 0 2 0 0 1,5 1,5 5,5 38 54,4 73,7 96,1 115,5 118,5 124,1 87,1 103,1 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 3,9 1,7 3,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 50,3 12,1 3 8,4 19,8 26,1 18,4 18,6 10,8 13,2 13,1 27,3 38 52,5 96 90,8 195,2 210,7 215,5 236,5 206,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8 36,4 23,7 42,1 24,8 26,1 0 0 0 0 0 5,5 1,9 3,9 1,7 5,2 5,5 13,2 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 28,7 169,7 80 25,3 14,9 26,1 6,1 5,6 7,2 2,9 13,1 10,9 11,4 21,4 37,7 38,4 49,5 70,2 176,4 174,2 137,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6,7 48,5 47,4 6,3 2,5 0 0 0 0 0 1,5 0 0 1,9 5,1 5,2 16,5 26,3 52,3 37,3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 21,4 0 275,6 128,5 39,6 10,5 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,2 12,1 3 4,2 2,5 13,1 2 0 0 1,5 1,5 1,8 3,8 1,9 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 15,8 0 0 0 0 0 0 1,9 1,8 2,9 0 3,6 5,7 15,5 49,7 54,2 55 83,4 58,8 37,3 34,4 337,8
Astma (J45-J46) 2,4 0 3 0 9,9 2,6 0 0 1,8 1,5 1,5 1,8 0 1,9 1,7 5,2 5,5 4,4 6,5 12,4 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 44,2 0 11,9 4,2 0 10,5 18,4 14,9 10,8 13,2 18,9 18,2 20,9 44,7 72 118,8 145,7 188,8 248,2 211,6 137,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,6 0 3 4,2 2,5 10,5 4,1 0 1,8 0 1,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 5,2 0 38,5 33,7 17,3 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 0 0 24,9 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,9 24,2 0 6,3 0 0 0 1,9 1,8 1,5 2,9 1,8 0 5,8 1,7 15,7 2,7 8,8 13,1 37,3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 23,3 0 0 0 0 2,6 10,2 5,6 10,8 1,5 18,9 20 15,2 50,5 30,9 52,4 57,7 74,6 104,5 161,8 103,1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,8 0 8,9 6,3 5 18,3 2 1,9 0 1,5 4,4 5,5 5,7 9,7 10,3 5,2 16,5 13,2 32,7 0 34,4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 24,4 0 8,9 77,9 123,9 86,2 18,4 11,2 12,6 11,8 10,2 5,5 7,6 7,8 10,3 15,7 16,5 17,6 19,6 24,9 0 0
Tříselná kýla (K40) 8,3 24,2 3 4,2 0 0 0 1,9 0 2,9 2,9 1,8 7,6 5,8 13,7 15,7 27,5 52,7 39,2 49,8 34,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15,7 0 0 4,2 0 2,6 0 0 3,6 4,4 8,7 7,3 11,4 31,1 39,4 36,7 46,7 48,3 45,7 62,2 171,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,8 0 0 0 7,4 13,1 8,2 9,3 12,6 7,4 8,7 5,5 9,5 3,9 3,4 7 5,5 4,4 13,1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 24,2 0 0 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,7 2,7 8,8 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 18,8 12,1 11,9 4,2 5 2,6 0 7,4 3,6 7,4 8,7 9,1 7,6 23,3 39,4 36,7 46,7 74,6 117,6 99,6 103,1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4,4 1,8 1,9 11,7 15,4 15,7 19,2 13,2 26,1 87,1 68,8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,8 0 0 0 5 2,6 0 0 0 0 0 1,8 0 1,9 5,1 5,2 13,7 13,2 6,5 37,3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,1 0 3 0 2,5 0 2 1,9 5,4 0 2,9 0 7,6 5,8 5,1 17,5 22 4,4 58,8 12,4 34,4 337,8
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,9 2,9 3,6 5,7 3,9 8,6 1,7 0 4,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,6 0 3 2,1 0 5,2 0 1,9 0 5,9 1,5 1,8 1,9 7,8 6,9 5,2 13,7 0 6,5 12,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 57,3 0 3 0 7,4 5,2 18,4 20,5 46,9 36,8 40,7 60,1 60,8 75,8 113,2 129,3 134,7 162,4 182,9 112 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,6 0 0 0 7,4 0 0 1,9 1,8 2,9 2,9 5,5 9,5 7,8 10,3 14 13,7 8,8 52,3 37,3 34,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 19,1 0 3 2,1 5 5,2 6,1 3,7 9 10,3 20,3 23,7 24,7 27,2 42,9 38,4 38,5 26,3 52,3 49,8 34,4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,2 0 0 0 7,4 2,6 4,1 3,7 9 2,9 4,4 10,9 17,1 11,7 22,3 33,2 27,5 30,7 117,6 99,6 68,8 337,8
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,5 60,6 17,8 12,6 17,3 7,8 0 0 0 2,9 1,5 0 1,9 5,8 5,1 5,2 5,5 4,4 6,5 12,4 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 3 2,1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,6 0 8,9 10,5 7,4 5,2 0 1,9 0 1,5 1,5 3,6 0 1,9 5,1 3,5 5,5 8,8 6,5 12,4 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 37,4 0 0 0 0 0 2 1,9 3,6 2,9 5,8 16,4 38 64,1 92,6 125,8 159,5 131,7 124,1 37,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 43,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 2,9 9,1 32,3 75,8 102,9 165,9 241,9 140,5 130,6 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 0 7,4 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 11,1 0 0 23,2 54,5 36,6 4,1 1,9 0 4,4 2,9 5,5 0 15,5 8,6 14 11 17,6 13,1 24,9 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,7 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 11,8 0 0 2,1 17,3 18,3 4,1 0 3,6 8,8 11,6 18,2 7,6 23,3 22,3 17,5 33 13,2 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 7,7 0 0 0 0 7,8 0 3,7 7,2 8,8 13,1 14,6 13,3 5,8 6,9 17,5 5,5 13,2 0 12,4 34,4 0
Dorzalgie (M54) 9,6 0 0 0 17,3 41,8 2 1,9 1,8 1,5 10,2 10,9 3,8 13,6 13,7 7 22 17,6 19,6 24,9 34,4 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,3 0 3 6,3 2,5 7,8 2 0 3,6 0 4,4 0 3,8 1,9 5,1 3,5 2,7 4,4 6,5 12,4 34,4 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,9 0 0 4,2 22,3 20,9 4,1 1,9 0 2,9 4,4 1,8 17,1 1,9 10,3 21 19,2 4,4 6,5 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16,4 375,8 85,9 31,6 19,8 81 2 0 3,6 0 1,5 0 0 9,7 1,7 3,5 13,7 8,8 6,5 12,4 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 15,4 12,1 0 0 0 7,8 0 1,9 3,6 1,5 11,6 9,1 15,2 17,5 20,6 41,9 44 57,1 91,4 112 34,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 6,2 0 0 0 7,4 7,8 0 1,9 3,6 1,5 1,5 5,5 3,8 11,7 17,1 15,7 13,7 13,2 6,5 12,4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 12 24,2 5,9 4,2 0 7,8 0 0 1,8 4,4 2,9 7,3 15,2 7,8 13,7 24,5 35,7 43,9 78,4 124,5 34,4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 20,6 50,7 63,2 57,1 58,8 12,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,5 0 8,9 21,1 24,8 13,1 0 0 0 0 0 1,8 3,8 0 3,4 1,7 2,7 0 13,1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3,2 0 0 0 2,5 7,8 0 1,9 5,4 5,9 11,6 9,1 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,8 0 0 0 2,5 2,6 2 1,9 9 2,9 5,8 5,5 5,7 0 1,7 1,7 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 11,1 0 0 0 2,5 2,6 6,1 3,7 1,8 17,7 49,4 31 19 5,8 1,7 8,7 2,7 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 47,2 0 3 0 2,5 10,5 20,4 42,8 21,6 44,1 49,4 49,2 51,3 64,1 87,5 138 99 70,2 26,1 12,4 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 5,6 0 0 0 0 0 14,3 26,1 25,2 13,2 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 17,9 0 0 0 0 7,8 61,2 72,6 68,5 45,6 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4,1 0 0 0 0 5,2 10,2 18,6 19,8 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,6 0 0 0 0 0 8,2 14,9 7,2 5,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 37 0 0 0 0 23,5 75,5 171,3 178,5 82,4 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 2 1,9 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 28,9 2 885,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7,2 715,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 19,1 436,4 85,9 80 34,7 36,6 14,3 1,9 9 4,4 1,5 1,8 0 5,8 3,4 3,5 2,7 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7,8 0 0 4,2 5 2,6 0 1,9 3,6 4,4 7,3 7,3 13,3 9,7 6,9 21 8,2 21,9 6,5 49,8 68,8 337,8
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,2 0 5,9 14,7 47,1 41,8 10,2 9,3 14,4 22,1 7,3 20 5,7 7,8 13,7 22,7 13,7 13,2 39,2 49,8 103,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,6 0 0 2,1 0 5,2 0 0 0 0 1,5 0 0 0 6,9 1,7 5,5 4,4 6,5 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 60,6 242,5 160 56,9 104,1 175,1 14,3 5,6 12,6 14,7 24,7 20 22,8 42,8 41,2 62,9 129,2 149,3 202,5 261,4 206,3 337,8
Nitrolební poranění (S06) 30,5 12,1 38,5 46,3 64,4 39,2 22,5 13 14,4 22,1 11,6 25,5 24,7 35 22,3 26,2 35,7 52,7 91,4 136,9 68,8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15,5 133,3 47,4 37,9 29,7 44,4 10,2 18,6 5,4 1,5 5,8 3,6 3,8 15,5 5,1 10,5 8,2 4,4 19,6 24,9 34,4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5 0 8,9 12,6 29,7 10,5 2 1,9 0 4,4 0 1,8 0 3,9 0 3,5 2,7 0 13,1 12,4 68,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 71,5 0 3 2,1 5 2,6 2 3,7 5,4 5,9 5,8 9,1 11,4 25,3 36 82,1 167,7 368,7 764,2 1 568,1 2 715,7 3 716,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,6 0 0 2,1 2,5 10,5 6,1 7,4 5,4 5,9 2,9 1,8 5,7 3,9 5,1 5,2 5,5 17,6 19,6 24,9 34,4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 66,3 12,1 8,9 40 76,8 94,1 36,7 52,1 41,5 38,2 56,7 56,5 58,9 40,8 84 90,8 112,7 153,6 215,5 273,8 240,6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8 24,2 103,7 12,6 5 0 0 1,9 5,4 2,9 1,5 7,3 3,8 1,9 3,4 7 0 0 0 0 34,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 29,2 24,2 50,4 10,5 42,1 88,9 49 39,1 21,6 29,4 24,7 16,4 22,8 23,3 25,7 10,5 13,7 26,3 26,1 12,4 0 337,8
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 21,5 12,1 3 0 2,5 10,5 4,1 1,9 1,8 5,9 4,4 7,3 15,2 35 34,3 71,6 85,2 79 78,4 62,2 68,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,5 0 0 0 2,5 2,6 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,7 36,4 14,8 12,6 17,3 15,7 6,1 5,6 5,4 7,4 1,5 7,3 5,7 9,7 8,6 3,5 0 4,4 6,5 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5 0 14,8 4,2 0 5,2 2 3,7 3,6 1,5 1,5 9,1 1,9 5,8 3,4 12,2 2,7 4,4 13,1 37,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 24,4 2 436,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4 12,1 3 6,3 0 5,2 4,1 1,9 0 5,9 1,5 1,8 3,8 7,8 8,6 7 5,5 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 124,5 12,1 5,9 8,4 9,9 7,8 8,2 20,5 41,5 25 39,2 49,2 91,2 184,6 233,2 393 511,4 496 437,6 248,9 343,8 675,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 496,1 8 970,8 2 504,0 1 436,1 1 392,3 1 670,0 751,1 838,1 948,3 903,1 1 146,4 1 479,6 1 831,2 2 602,2 3 710,8 4 884,0 6 174,7 7 067,6 8 576,1 9 583,1 9 900,3 11 486,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)