8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 21 1 9 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 66 2 26 12 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 48 1 8 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 3 1 5 10 4 2 2 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 37 1 10 8 2 6 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 199 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 11 20 44 46 31 19 11 4 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 114 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 12 8 16 16 20 16 10 3 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 11 9 5 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 240 0 5 2 3 2 3 4 0 11 7 14 12 29 38 54 28 17 8 3 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 75 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18 24 13 6 1 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 153 0 2 2 4 9 0 3 10 8 9 15 14 13 19 13 19 6 5 1 1 0
Anémie (D50-D64) 9 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 18 0 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 86 0 3 10 11 3 2 3 3 4 2 4 3 6 10 9 6 2 4 1 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 593 13 110 85 27 34 5 10 16 20 26 28 33 48 41 52 32 9 4 0 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 156 0 0 0 14 50 14 10 9 6 13 11 10 7 4 2 5 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 78 0 0 0 1 8 14 14 16 14 5 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 9 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 38 1 1 2 5 10 2 2 2 3 0 2 1 1 3 0 0 2 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 8 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 160 2 7 14 15 12 8 6 2 10 9 8 8 16 12 10 8 6 6 1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 108 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4 7 13 19 19 14 10 9 5 2 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 101 0 5 11 18 11 2 3 5 6 1 1 5 8 7 6 8 3 1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 11 0 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 22 0 6 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 63 0 0 0 0 1 0 0 4 4 1 5 7 8 9 8 6 5 2 2 1 0
Angina pectoris (I20) 81 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 5 10 11 17 14 6 7 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 506 0 0 0 0 0 0 0 2 9 21 27 50 62 94 83 55 44 38 12 7 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 87 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 8 17 12 15 12 8 5 4 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 69 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 5 3 9 10 6 10 7 7 2 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 735 0 2 1 1 1 4 6 9 8 19 19 32 39 112 133 132 118 57 31 10 1
Selhání srdce (I50) 263 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 11 15 26 41 52 48 30 21 8 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 094 0 0 1 1 1 4 0 2 9 21 27 51 80 143 194 168 139 143 73 35 2
Ateroskleróza (I70) 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 17 33 22 20 9 10 4 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 132 0 1 2 6 4 3 4 2 5 5 9 5 8 21 18 13 8 8 6 2 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 53 6 21 10 7 4 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 112 4 25 14 6 2 1 1 2 2 2 3 1 5 7 9 5 9 5 5 4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 36 4 17 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 179 0 73 75 26 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 17 0 0 2 4 6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 12 16 18 6 7 5 0 0
Astma (J45-J46) 30 0 2 10 2 5 0 1 1 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 188 0 5 0 1 3 6 2 4 2 2 14 12 10 26 36 24 14 14 7 4 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 18 0 0 2 4 4 1 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 37 0 14 13 4 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 21 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 104 0 0 0 1 0 5 4 5 5 1 7 10 11 9 10 9 9 7 8 3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 54 0 5 2 2 7 2 3 2 5 1 3 1 3 5 3 4 1 4 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 111 0 3 13 31 17 6 6 5 3 3 3 2 4 5 5 3 1 1 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 69 1 6 3 0 1 0 1 0 0 1 4 1 6 7 9 11 12 5 1 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 100 0 5 1 1 0 0 0 0 1 6 5 11 13 15 22 13 2 4 1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 41 0 0 0 7 5 0 2 4 4 3 3 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 7 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 81 1 2 2 0 3 2 4 0 1 8 2 1 9 8 16 3 10 6 3 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 3 3 5 1 3 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 25 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 4 1 4 2 4 2 2 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 27 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 8 5 0 2 1 2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 17 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 3 2 2 3 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 336 0 0 0 0 4 4 6 15 24 26 25 25 44 58 45 34 16 6 4 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 25 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 6 2 2 1 2 0 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 66 0 0 1 0 0 0 1 6 3 8 6 5 4 8 9 6 6 2 1 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 140 0 0 0 2 2 1 2 5 2 7 7 8 13 10 13 5 23 17 15 6 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 32 2 4 7 3 3 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 2 3 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 17 0 0 3 4 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 474 0 0 0 0 0 1 0 1 2 12 17 29 46 95 114 86 48 21 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 454 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 18 34 82 136 97 54 19 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 9 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 43 0 1 1 17 8 0 0 1 1 0 2 1 5 3 0 1 1 0 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 64 0 0 3 5 9 0 1 2 4 9 3 3 5 5 10 2 3 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 31 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 7 4 2 2 3 1 3 0 0 0
Dorzalgie (M54) 69 0 1 0 15 31 0 0 0 0 1 2 5 3 2 4 2 2 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 11 0 2 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 46 0 1 2 7 13 1 0 1 0 1 3 2 4 5 3 2 1 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 91 16 27 10 5 18 1 1 1 2 2 0 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 76 0 1 0 0 0 2 2 4 1 1 3 6 7 9 10 16 3 6 4 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 39 0 0 1 0 6 0 0 3 1 4 1 2 4 7 4 2 1 2 0 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28 0 4 1 3 3 1 0 0 1 1 2 0 2 3 3 1 2 0 1 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 19 27 21 12 7 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 33 0 9 10 8 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 27 0 0 0 0 4 3 3 3 5 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 7 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 30 0 0 0 0 0 0 0 4 4 10 6 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 163 0 0 0 1 1 6 7 7 18 14 10 15 14 15 26 17 7 2 3 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 18 0 0 0 0 2 4 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 83 0 0 0 0 3 12 25 30 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 10 0 0 0 0 0 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 158 0 0 0 0 6 24 49 45 30 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 185 185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 102 24 13 33 14 13 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 110 0 0 2 1 9 2 0 0 1 3 5 5 11 13 18 13 8 13 4 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 201 0 9 18 30 35 4 3 6 6 9 8 3 9 15 13 11 10 9 3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 600 19 92 41 65 72 5 4 8 16 11 12 21 23 31 44 42 31 40 14 7 2
Nitrolební poranění (S06) 245 0 16 24 33 20 13 6 13 3 12 16 11 12 14 14 6 11 4 12 4 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 123 2 16 17 20 16 4 6 4 3 3 5 1 2 5 6 6 0 3 3 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 43 0 1 14 10 2 1 0 0 1 2 0 1 4 2 2 2 0 0 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 460 0 0 1 1 1 1 2 3 2 4 2 8 10 31 39 43 51 84 119 52 6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 59 0 0 1 2 6 1 3 2 3 1 4 5 3 4 8 7 3 2 2 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 426 0 4 15 29 36 25 21 19 22 30 29 27 38 25 28 19 20 16 17 6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 65 2 36 7 3 1 0 1 2 1 3 4 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 224 2 32 5 16 39 14 9 9 19 21 10 11 8 10 5 6 5 3 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 89 0 0 0 0 2 1 2 0 2 2 1 3 5 14 21 21 8 5 1 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 52 0 16 7 8 6 1 0 0 2 3 1 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 34 0 2 0 0 3 1 1 1 1 3 2 6 7 3 1 0 3 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 73 1 1 1 1 3 1 8 11 12 2 1 4 2 2 7 2 8 3 1 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 13 153 616 676 555 537 636 223 274 352 396 451 506 603 880 1 361 1 570 1 276 912 704 429 174 22
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,5 12,3 25,7 19,4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8 24,6 74,1 25,9 27,8 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,7 2,8 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 5,8 12,3 22,8 6,5 5 2,5 0 0 0 1,4 3,1 1,8 0 5,5 1,7 9,1 28,4 18,4 13,1 25 71,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,5 12,3 28,5 17,3 5 15,3 0 0 0 1,4 1,5 1,8 0 0 5 3,7 0 4,6 0 0 35,7 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 4,6 12,7 21,8 37 73,7 84,1 88,2 87,5 72 49,9 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 6,7 5,5 0 4,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 1,8 5,7 9,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 13,8 0 0 0 0 0 0 0 5,2 7 6,1 21,8 15,8 29,6 26,8 36,6 45,5 46 19,6 12,5 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 4,6 3,6 2 0 0 1,8 2,8 0 0 12,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 1,8 0 0 1,7 1,8 2,8 0 6,5 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12,9 18,4 16,5 14,2 4,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,8 8,5 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29,1 0 14,3 4,3 7,6 5,1 5,9 7,3 0 15,5 10,7 25,4 23,8 53,6 63,7 98,7 79,6 78,3 52,4 37,5 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 1,8 4 0 1,7 1,8 11,4 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 2,5 2 0 0 0 0 0 2 1,8 3,4 0 2,8 4,6 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 1,7 12,7 27,5 43,6 25,7 11,1 1,7 3,7 2,8 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 18,6 0 5,7 4,3 10,1 22,9 0 5,5 17,5 11,3 13,8 27,2 27,7 24 31,8 23,8 54 27,6 32,7 12,5 35,7 0
Anémie (D50-D64) 1,1 12,3 2,9 0 2,5 0 0 0 1,7 1,4 0 0 0 3,7 1,7 0 0 0 0 12,5 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 0 11,4 6,5 2,5 2,5 0 1,8 0 1,4 0 0 4 0 3,4 1,8 5,7 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,4 0 8,6 21,6 27,8 7,6 3,9 5,5 5,2 5,6 3,1 7,3 5,9 11,1 16,8 16,5 17,1 9,2 26,2 12,5 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 71,9 160 313,6 183,3 68,2 86,6 9,8 18,4 27,9 28,2 39,8 50,9 65,3 88,8 68,7 95,1 91 41,4 26,2 0 0 0
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 18,9 0 0 0 35,3 127,3 27,5 18,4 15,7 8,5 19,9 20 19,8 12,9 6,7 3,7 14,2 4,6 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 9,5 0 0 0 2,5 20,4 27,5 25,7 27,9 19,7 7,6 3,6 2 3,7 0 1,8 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,1 0 0 0 0 5,1 0 1,8 1,7 0 0 3,6 0 3,7 0 1,8 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4,6 12,3 2,9 4,3 12,6 25,5 3,9 3,7 3,5 4,2 0 3,6 2 1,8 5 0 0 9,2 6,5 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 2,5 5,1 0 0 0 1,4 1,5 1,8 2 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 19,4 24,6 20 30,2 37,9 30,6 15,7 11 3,5 14,1 13,8 14,5 15,8 29,6 20,1 18,3 22,7 27,6 39,3 12,5 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 13,1 0 0 0 0 0 0 0 3,5 4,2 0 7,3 13,9 24 31,8 34,7 39,8 46 58,9 62,4 71,3 348,4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12,2 0 14,3 23,7 45,4 28 3,9 5,5 8,7 8,5 1,5 1,8 9,9 14,8 11,7 11 22,7 13,8 6,5 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 0 17,1 2,2 5 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,7 0 17,1 8,6 7,6 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 10,1 1,8 2,8 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7,6 0 0 0 0 2,5 0 0 7 5,6 1,5 9,1 13,9 14,8 15,1 14,6 17,1 23 13,1 25 35,7 0
Angina pectoris (I20) 9,8 0 0 0 0 0 0 0 1,7 4,2 1,5 7,3 9,9 18,5 18,4 31,1 39,8 27,6 45,8 25 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 61,3 0 0 0 0 0 0 0 3,5 12,7 32,1 49 99 114,7 157,6 151,7 156,4 202,6 248,8 149,8 249,6 696,9
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,5 3,6 2 14,8 28,5 21,9 42,7 55,2 52,4 62,4 142,7 348,4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8,4 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,8 6,1 9,1 5,9 16,6 16,8 11 28,4 32,2 45,8 25 35,7 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 89,1 0 5,7 2,2 2,5 2,5 7,8 11 15,7 11,3 29 34,5 63,3 72,1 187,7 243,1 375,4 543,2 373,3 387,1 356,6 348,4
Selhání srdce (I50) 31,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 6,1 9,1 21,8 27,7 43,6 74,9 147,9 221 196,5 262,2 285,3 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 132,6 0 0 2,2 2,5 2,5 7,8 0 3,5 12,7 32,1 49 101 148 239,7 354,6 477,7 639,9 936,4 911,5 1 248,2 696,9
Ateroskleróza (I70) 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 7,3 15,8 31,4 55,3 40,2 56,9 41,4 65,5 49,9 35,7 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 16 0 2,9 4,3 15,1 10,2 5,9 7,3 3,5 7 7,6 16,3 9,9 14,8 35,2 32,9 37 36,8 52,4 74,9 71,3 696,9
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 6,4 73,8 59,9 21,6 17,7 10,2 0 0 3,5 0 0 0 2 0 1,7 0 0 4,6 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 13,6 49,2 71,3 30,2 15,1 5,1 2 1,8 3,5 2,8 3,1 5,4 2 9,2 11,7 16,5 14,2 41,4 32,7 62,4 142,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 4,4 49,2 48,5 8,6 5 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 8,5 4,6 6,5 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 21,7 0 208,1 161,8 65,6 7,6 0 0 0 1,4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,1 0 0 4,3 10,1 15,3 0 0 1,7 1,4 1,5 0 0 0 1,7 0 0 0 6,5 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1,8 4 5,5 20,1 29,2 51,2 27,6 45,8 62,4 0 0
Astma (J45-J46) 3,6 0 5,7 21,6 5 12,7 0 1,8 1,7 0 3,1 1,8 2 3,7 0 3,7 2,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 22,8 0 14,3 0 2,5 7,6 11,8 3,7 7 2,8 3,1 25,4 23,8 18,5 43,6 65,8 68,2 64,4 91,7 87,4 142,7 696,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2,2 0 0 4,3 10,1 10,2 2 3,7 7 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 4,5 0 39,9 28 10,1 7,6 0 0 0 1,4 0 1,8 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,5 0 2,9 0 5 2,5 0 1,8 0 0 1,5 5,4 4 3,7 3,4 1,8 2,8 4,6 6,5 12,5 35,7 0
Peptický vřed (K25-K28) 12,6 0 0 0 2,5 0 9,8 7,3 8,7 7 1,5 12,7 19,8 20,3 15,1 18,3 25,6 41,4 45,8 99,9 107 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,5 0 14,3 4,3 5 17,8 3,9 5,5 3,5 7 1,5 5,4 2 5,5 8,4 5,5 11,4 4,6 26,2 12,5 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 13,5 0 8,6 28 78,3 43,3 11,8 11 8,7 4,2 4,6 5,4 4 7,4 8,4 9,1 8,5 4,6 6,5 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 8,4 12,3 17,1 6,5 0 2,5 0 1,8 0 0 1,5 7,3 2 11,1 11,7 16,5 31,3 55,2 32,7 12,5 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 12,1 0 14,3 2,2 2,5 0 0 0 0 1,4 9,2 9,1 21,8 24 25,1 40,2 37 9,2 26,2 12,5 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5 0 0 0 17,7 12,7 0 3,7 7 5,6 4,6 5,4 7,9 3,7 5 5,5 2,8 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 2,9 2,2 0 2,5 0 0 1,7 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 6,5 12,5 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 9,8 12,3 5,7 4,3 0 7,6 3,9 7,3 0 1,4 12,2 3,6 2 16,6 13,4 29,2 8,5 46 39,3 37,5 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 1,5 0 5,9 0 5 5,5 14,2 4,6 19,6 0 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3 0 0 0 2,5 5,1 0 0 1,7 0 0 0 2 7,4 1,7 7,3 5,7 18,4 13,1 25 35,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,3 0 0 4,3 2,5 0 0 1,8 0 0 3,1 0 2 3,7 13,4 9,1 0 9,2 6,5 25 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 1,8 2 0 6,7 3,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,1 0 0 0 2,5 0 0 0 0 4,2 1,5 1,8 0 5,5 3,4 3,7 8,5 4,6 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 40,7 0 0 0 0 10,2 7,8 11 26,2 33,8 39,8 45,4 49,5 81,4 97,2 82,3 96,7 73,7 39,3 49,9 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3 0 2,9 2,2 0 0 0 0 0 1,4 1,5 3,6 5,9 3,7 10,1 3,7 5,7 4,6 13,1 0 35,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 8 0 0 2,2 0 0 0 1,8 10,5 4,2 12,2 10,9 9,9 7,4 13,4 16,5 17,1 27,6 13,1 12,5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17 0 0 0 5 5,1 2 3,7 8,7 2,8 10,7 12,7 15,8 24 16,8 23,8 14,2 105,9 111,3 187,3 214 696,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,9 24,6 11,4 15,1 7,6 7,6 0 0 0 0 1,5 1,8 0 3,7 5 1,8 5,7 13,8 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 2,2 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,1 0 0 6,5 10,1 5,1 0 0 0 0 1,5 1,8 2 0 1,7 3,7 0 4,6 0 12,5 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 57,5 0 0 0 0 0 2 0 1,7 2,8 18,3 30,9 57,4 85,1 159,2 208,4 244,6 221 137,5 25 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 55 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 3,1 14,5 35,6 62,9 137,4 248,6 275,8 248,6 124,4 25 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 0 0 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5,2 0 2,9 2,2 42,9 20,4 0 0 1,7 1,4 0 3,6 2 9,2 5 0 2,8 4,6 0 12,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 7,8 0 0 6,5 12,6 22,9 0 1,8 3,5 5,6 13,8 5,4 5,9 9,2 8,4 18,3 5,7 13,8 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 3,8 0 0 0 0 0 0 1,8 1,7 2,8 6,1 1,8 13,9 7,4 3,4 3,7 8,5 4,6 19,6 0 0 0
Dorzalgie (M54) 8,4 0 2,9 0 37,9 78,9 0 0 0 0 1,5 3,6 9,9 5,5 3,4 7,3 5,7 9,2 6,5 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,3 0 5,7 6,5 0 5,1 0 0 1,7 1,4 0 0 0 0 1,7 0 0 0 6,5 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5,6 0 2,9 4,3 17,7 33,1 2 0 1,7 0 1,5 5,4 4 7,4 8,4 5,5 5,7 4,6 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 11 196,9 77 21,6 12,6 45,8 2 1,8 1,7 2,8 3,1 0 0 0 1,7 5,5 0 9,2 13,1 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 9,2 0 2,9 0 0 0 3,9 3,7 7 1,4 1,5 5,4 11,9 12,9 15,1 18,3 45,5 13,8 39,3 49,9 35,7 0
Urolitiáza (N20-N23) 4,7 0 0 2,2 0 15,3 0 0 5,2 1,4 6,1 1,8 4 7,4 11,7 7,3 5,7 4,6 13,1 0 35,7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,4 0 11,4 2,2 7,6 7,6 2 0 0 1,4 1,5 3,6 0 3,7 5 5,5 2,8 9,2 0 12,5 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,3 31,8 49,4 59,7 55,2 45,8 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4 0 25,7 21,6 20,2 10,2 0 0 0 0 0 1,8 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3,3 0 0 0 0 10,2 5,9 5,5 5,2 7 4,6 1,8 2 3,7 3,4 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,8 0 0 0 0 0 2 3,7 0 2,8 1,5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 7 5,6 15,3 10,9 4 1,8 1,7 1,8 2,8 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 19,8 0 0 0 2,5 2,5 11,8 12,9 12,2 25,4 21,4 18,2 29,7 25,9 25,1 47,5 48,3 32,2 13,1 37,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,1 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,2 0 0 0 0 5,1 7,8 9,2 8,7 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10,1 0 0 0 0 7,6 23,5 45,9 52,4 15,5 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 0 0 7,3 3,5 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,2 0 0 0 0 0 3,9 5,5 7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 19,2 0 0 0 0 15,3 47,1 90 78,6 42,3 4,6 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 22,4 2 276,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3,5 356,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 12,4 295,3 37,1 71,2 35,3 33,1 2 0 0 0 1,5 1,8 0 0 0 0 2,8 0 6,5 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 13,3 0 0 4,3 2,5 22,9 3,9 0 0 1,4 4,6 9,1 9,9 20,3 21,8 32,9 37 36,8 85,1 49,9 71,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 24,4 0 25,7 38,8 75,7 89,1 7,8 5,5 10,5 8,5 13,8 14,5 5,9 16,6 25,1 23,8 31,3 46 58,9 37,5 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 72,7 233,8 262,3 88,4 164,1 183,3 9,8 7,3 14 22,6 16,8 21,8 41,6 42,5 52 80,4 119,4 142,7 261,9 174,8 249,6 696,9
Nitrolební poranění (S06) 29,7 0 45,6 51,8 83,3 50,9 25,5 11 22,7 4,2 18,3 29,1 21,8 22,2 23,5 25,6 17,1 50,6 26,2 149,8 142,7 348,4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 14,9 24,6 45,6 36,7 50,5 40,7 7,8 11 7 4,2 4,6 9,1 2 3,7 8,4 11 17,1 0 19,6 37,5 35,7 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,2 0 2,9 30,2 25,2 5,1 2 0 0 1,4 3,1 0 2 7,4 3,4 3,7 5,7 0 0 12,5 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 55,8 0 0 2,2 2,5 2,5 2 3,7 5,2 2,8 6,1 3,6 15,8 18,5 52 71,3 122,3 234,8 550,1 1 485,8 1 854,5 2 090,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,2 0 0 2,2 5 15,3 2 5,5 3,5 4,2 1,5 7,3 9,9 5,5 6,7 14,6 19,9 13,8 13,1 25 71,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 51,6 0 11,4 32,4 73,2 91,7 49 38,6 33,2 31 45,9 52,7 53,4 70,3 41,9 51,2 54 92,1 104,8 212,3 214 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,9 24,6 102,6 15,1 7,6 2,5 0 1,8 3,5 1,4 4,6 7,3 2 0 3,4 0 2,8 0 0 12,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 27,2 24,6 91,2 10,8 40,4 99,3 27,5 16,5 15,7 26,8 32,1 18,2 21,8 14,8 16,8 9,1 17,1 23 19,6 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 10,8 0 0 0 0 5,1 2 3,7 0 2,8 3,1 1,8 5,9 9,2 23,5 38,4 59,7 36,8 32,7 12,5 35,7 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,6 0 0 2,2 0 2,5 0 0 1,7 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 12,5 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,3 0 45,6 15,1 20,2 15,3 2 0 0 2,8 4,6 1,8 0 3,7 3,4 0 5,7 0 6,5 12,5 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,1 0 5,7 0 0 7,6 2 1,8 1,7 1,4 4,6 3,6 11,9 12,9 5 1,8 0 13,8 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 35,8 3 630,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,4 3,7 5,7 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 8,9 12,3 2,9 2,2 2,5 7,6 2 14,7 19,2 16,9 3,1 1,8 7,9 3,7 3,4 12,8 5,7 36,8 19,6 12,5 71,3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 594,7 7 580,6 1 927,1 1 197,0 1 355,9 1 619,4 437,3 503 614,7 558,3 689,5 919 1 193,6 1 627,6 2 281,2 2 869,9 3 628,5 4 198,3 4 610,0 5 356,5 6 205,4 7 665,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)