8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 36 5 11 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 4 2 2 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 30 3 8 5 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 316 9 18 1 4 5 0 0 1 6 4 7 13 16 32 53 49 44 33 18 2 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 124 15 26 16 12 9 2 1 4 1 0 2 1 4 2 6 12 6 0 4 0 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 498 0 0 0 0 0 1 1 1 3 11 12 28 35 63 100 97 64 58 19 5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 6 14 26 12 4 3 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 4 3 4 6 1 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 74 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 11 9 2 10 8 9 10 3 1 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 138 0 0 0 0 0 0 1 2 7 12 13 8 13 19 21 20 10 8 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 56 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 10 7 9 15 4 2 1 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18 20 31 56 38 8 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 120 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 4 8 20 25 23 20 7 5 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 927 2 18 11 9 15 3 7 13 21 27 53 73 81 129 177 151 92 30 12 3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 8 8 3 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 267 0 0 0 0 0 1 0 5 17 73 85 60 15 4 2 3 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 551 7 3 9 12 19 9 10 26 31 38 53 41 37 52 69 73 36 19 6 1 0
Anémie (D50-D64) 51 1 2 2 3 2 0 0 0 1 2 2 0 2 5 2 12 3 2 8 1 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 56 2 2 10 5 4 1 0 1 0 2 1 1 6 2 4 6 5 0 4 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 193 0 7 13 19 10 9 9 1 8 7 7 5 15 19 15 20 12 13 3 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 555 17 72 33 21 23 6 13 14 29 39 37 28 27 51 51 46 25 7 12 3 1
Demence (F00-F03) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 137 1 0 1 8 27 14 8 11 18 14 8 7 4 7 5 2 2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 58 0 0 0 3 8 7 6 8 5 2 5 4 3 3 1 1 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 6 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 13 0 0 0 1 5 0 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 102 2 2 0 14 31 6 7 2 3 8 3 0 4 4 2 4 5 3 2 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 5 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 282 8 24 23 13 16 12 12 17 15 21 13 19 19 15 13 16 10 6 10 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 128 0 0 0 0 0 2 0 1 2 8 5 5 12 9 17 19 20 12 12 4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 238 8 16 16 31 20 7 7 6 11 12 13 15 9 9 17 24 5 9 2 0 1
Katarakta (H25-H26, H28) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 13 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 57 1 18 8 4 1 0 1 0 1 3 1 2 3 3 2 4 2 3 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 88 0 0 0 1 1 2 1 1 6 3 5 5 4 6 11 15 11 8 5 3 0
Angina pectoris (I20) 89 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 4 15 17 20 10 10 2 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 775 0 0 0 0 0 1 1 2 18 29 34 61 68 97 116 126 90 76 39 17 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 224 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 6 24 36 44 55 28 11 5 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 168 0 0 0 0 0 5 0 4 6 10 9 14 11 19 23 23 19 18 5 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 338 2 2 4 4 3 7 7 9 20 36 36 56 77 158 208 261 198 139 79 28 4
Selhání srdce (I50) 531 0 1 0 0 2 2 1 2 5 6 7 12 21 52 77 112 85 69 53 21 3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 229 0 3 1 1 0 2 4 10 15 22 38 42 72 121 196 211 196 147 108 34 6
Ateroskleróza (I70) 239 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 10 14 37 64 44 27 20 12 2 0
Varixy dolních končetin (I83) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 441 2 2 3 6 11 6 9 9 15 12 11 22 36 50 61 64 62 37 17 6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 87 13 31 10 5 3 3 1 2 0 1 1 2 0 2 5 5 0 3 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 355 28 51 21 8 10 0 2 4 3 7 10 6 13 23 38 44 33 28 21 4 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 141 53 45 7 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 6 5 3 6 4 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 59 1 16 21 5 11 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 44 0 2 2 3 8 0 0 0 4 4 2 4 4 3 2 2 3 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 172 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 3 3 10 28 41 36 24 13 4 3 0
Astma (J45-J46) 34 0 6 8 2 3 0 0 0 0 2 2 0 2 5 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 619 10 16 8 5 7 12 11 3 9 14 14 8 33 75 95 115 75 56 38 13 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 158 0 1 14 27 77 14 8 5 3 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 109 2 33 38 19 13 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 43 4 2 1 2 3 0 0 1 2 1 2 2 4 4 7 1 2 4 0 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 198 0 0 0 0 1 1 2 5 7 6 12 13 18 20 23 21 28 16 14 7 4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 48 0 3 4 2 1 0 1 5 1 4 1 2 2 4 1 8 2 3 4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 222 0 9 40 62 36 4 2 1 3 6 8 5 5 7 9 10 7 6 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 51 3 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 5 11 6 7 5 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 154 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 6 5 8 17 28 40 15 10 4 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 91 0 0 2 6 14 6 8 7 6 11 8 9 2 3 1 6 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 190 5 16 4 1 2 2 2 3 0 8 8 12 5 15 33 22 15 16 13 7 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 72 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 4 7 13 13 9 5 2 6 1 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 52 3 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 4 2 3 6 5 3 6 10 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 69 0 2 4 1 1 0 1 3 1 5 3 4 2 1 12 11 5 9 3 0 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 26 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 3 3 2 6 3 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 46 1 1 1 7 1 0 0 2 2 2 0 6 4 7 4 2 3 0 2 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 351 0 0 3 6 6 7 8 15 13 20 24 21 24 32 54 52 30 27 9 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 66 0 0 0 0 1 0 2 2 3 5 2 3 6 5 7 10 3 12 4 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 186 0 0 3 3 4 1 3 4 8 16 21 14 12 22 19 10 23 16 4 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 181 1 1 2 2 2 1 5 4 6 10 2 12 9 13 23 23 15 17 26 7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 54 6 13 6 3 5 0 0 0 0 2 2 3 1 3 4 3 0 2 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18 1 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 2 3 0 0 0 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 914 0 0 0 0 1 0 2 5 8 28 30 64 81 140 207 182 108 51 7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 843 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 28 66 142 205 209 133 40 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 91 0 2 5 8 10 3 3 3 7 4 4 2 4 9 10 9 4 3 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 10 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 213 0 1 2 8 6 1 2 3 8 19 11 26 23 26 44 20 10 2 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 109 0 0 0 0 0 1 3 2 11 18 14 12 9 10 13 9 3 3 1 0 0
Dorzalgie (M54) 54 0 0 0 4 4 0 1 2 2 3 4 3 4 6 6 4 8 3 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 30 0 1 2 2 2 0 1 2 9 2 0 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 108 0 1 7 7 5 2 0 4 3 4 5 5 12 7 20 8 8 7 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 177 37 33 8 3 9 2 2 4 1 3 7 7 8 12 7 10 9 10 5 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 215 0 3 2 6 2 1 3 2 2 6 11 6 9 20 32 40 30 21 13 6 0
Urolitiáza (N20-N23) 93 0 0 1 4 4 1 0 2 4 5 11 8 6 3 16 9 8 6 4 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 105 0 1 0 3 1 1 0 1 3 4 6 7 7 12 16 13 8 11 8 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 15 29 29 15 6 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 19 1 0 1 6 2 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 28 0 0 0 0 1 0 2 3 6 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 17 0 0 0 0 1 2 2 0 4 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 72 0 0 0 0 0 1 1 3 8 9 30 10 4 1 4 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 383 0 0 0 6 2 5 17 17 31 48 36 29 22 43 58 44 14 11 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 41 0 0 0 0 0 2 13 16 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 48 0 0 0 0 1 4 8 14 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 49 0 0 0 0 3 3 22 6 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 31 0 0 0 0 1 3 5 9 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 877 0 0 0 0 10 68 170 310 241 73 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 443 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 174 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 279 103 58 39 19 31 7 3 1 4 6 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 24 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 0 3 4 3 4 1 0 2 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 163 2 4 33 59 31 3 0 2 5 6 3 1 1 1 3 4 0 2 2 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 23 0 1 8 2 1 0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 477 61 100 40 27 39 6 1 7 11 7 8 9 9 20 32 30 25 23 16 4 2
Nitrolební poranění (S06) 466 8 22 44 44 32 8 13 8 23 17 24 17 18 30 16 40 23 38 35 5 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 172 21 21 23 13 14 8 6 6 8 4 11 3 4 5 6 4 4 3 5 2 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 96 0 6 18 18 6 0 1 1 1 0 1 6 3 2 6 10 9 6 1 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 682 0 2 3 9 3 3 2 2 3 2 5 4 18 36 56 90 86 131 147 71 9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 175 0 0 6 7 5 4 6 9 9 14 13 14 11 21 25 11 4 8 6 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 772 1 12 45 76 36 39 31 38 45 56 38 44 44 47 53 48 46 32 30 10 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 54 8 19 3 2 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 0 3 2 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 205 1 21 6 16 36 20 12 13 18 13 9 10 5 6 4 4 3 4 3 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 279 0 2 1 1 0 0 0 2 3 4 6 8 18 26 52 62 52 20 21 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 44 0 0 0 0 3 2 8 6 1 7 4 3 3 0 4 1 0 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 88 3 14 4 10 5 2 5 6 3 6 4 6 7 3 1 6 0 2 0 0 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 30 5 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 5 3 3 1 4 1 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 358 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 645 1 7 8 7 7 7 19 18 30 20 25 39 38 84 105 108 73 31 14 3 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 24 710 1 447 831 675 722 751 371 543 778 932 995 992 1 126 1 325 2 183 3 014 3 073 2 135 1 503 959 309 46
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,7 32,7 17,5 2,3 1,4 5,1 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,2 3,6 6 5,1 7,6 6,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,2 19,6 12,7 5,9 5,7 3,4 1,5 1,2 0 0 0 1,1 0 0 0 1,2 3 2,5 0 6,3 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 0 0 1,2 0 2,5 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 23,5 58,9 28,6 1,2 5,7 8,5 0 0 1,1 5,3 3,2 7,4 15,2 21,6 37,4 62,9 73,3 112,2 125,9 112,6 36,8 115,1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,2 98,2 41,3 18,7 17 15,3 3,1 1,2 4,4 0,9 0 2,1 1,2 5,4 2,3 7,1 18 15,3 0 25 0 115,1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 37 0 0 0 0 0 1,5 1,2 1,1 2,7 8,7 12,7 32,7 47,2 73,6 118,7 145,1 163,1 221,4 118,8 91,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 1,6 1,1 1,2 8,1 16,4 30,9 18 10,2 11,4 6,3 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,1 0 2,7 4,7 3,6 6 15,3 3,8 6,3 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 3,3 1,8 4 11,6 10,5 2,7 11,7 9,5 13,5 25,5 11,4 6,3 18,4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 10,3 0 0 0 0 0 0 1,2 2,2 6,2 9,5 13,8 9,3 17,5 22,2 24,9 29,9 25,5 30,5 25 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0,9 0 2,1 11,7 9,4 10,5 17,8 6 5,1 3,8 6,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 21 27 36,2 66,5 56,9 20,4 7,6 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8,9 0 1,6 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0 3,2 4,7 10,8 23,4 29,7 34,4 51 26,7 31,3 36,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 68,9 13,1 28,6 12,9 12,8 25,5 4,6 8,7 14,4 18,6 21,5 56,1 85,3 109,3 150,7 210,2 225,9 234,5 114,5 75 55,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 0 0 0 0 2,3 4,7 0 10,2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2,3 4 0 9,5 12 7,6 3,8 6,3 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 19,8 0 0 0 0 0 1,5 0 5,5 15,1 58 89,9 70,1 20,2 4,7 2,4 4,5 5,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 40,9 45,8 4,8 10,5 17 32,3 13,9 12,5 28,7 27,5 30,2 56,1 47,9 49,9 60,7 81,9 109,2 91,8 72,5 37,5 18,4 0
Anémie (D50-D64) 3,8 6,5 3,2 2,3 4,3 3,4 0 0 0 0,9 1,6 2,1 0 2,7 5,8 2,4 18 7,6 7,6 50 18,4 115,1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,2 13,1 3,2 11,7 7,1 6,8 1,5 0 1,1 0 1,6 1,1 1,2 8,1 2,3 4,7 9 12,7 0 25 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,3 0 11,1 15,2 26,9 17 13,9 11,2 1,1 7,1 5,6 7,4 5,8 20,2 22,2 17,8 29,9 30,6 49,6 18,8 18,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 41,2 111,3 114,3 38,7 29,8 39,1 9,2 16,2 15,5 25,7 31 39,1 32,7 36,4 59,6 60,6 68,8 63,7 26,7 75 55,1 115,1
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 5,1 0 12,5 18,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,2 6,5 0 1,2 11,3 45,9 21,6 10 12,2 16 11,1 8,5 8,2 5,4 8,2 5,9 3 5,1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,3 0 0 0 4,3 13,6 10,8 7,5 8,8 4,4 1,6 5,3 4,7 4 3,5 1,2 1,5 2,5 3,8 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 1,7 1,5 1,2 1,1 0 0 0 0 1,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 1,4 8,5 0 0 2,2 2,7 0 1,1 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,6 13,1 3,2 0 19,9 52,7 9,2 8,7 2,2 2,7 6,4 3,2 0 5,4 4,7 2,4 6 12,7 11,4 12,5 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 3,4 0 1,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 21 52,4 38,1 26,9 18,4 27,2 18,5 15 18,8 13,3 16,7 13,8 22,2 25,6 17,5 15,4 23,9 25,5 22,9 62,5 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 9,5 0 0 0 0 0 3,1 0 1,1 1,8 6,4 5,3 5,8 16,2 10,5 20,2 28,4 51 45,8 75 73,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,7 52,4 25,4 18,7 44 34 10,8 8,7 6,6 9,8 9,5 13,8 17,5 12,1 10,5 20,2 35,9 12,7 34,3 12,5 0 115,1
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 13,1 7,9 0 2,8 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 2,3 0 1,5 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4,2 6,5 28,6 9,4 5,7 1,7 0 1,2 0 0,9 2,4 1,1 2,3 4 3,5 2,4 6 5,1 11,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,5 0 0 0 1,4 1,7 3,1 1,2 1,1 5,3 2,4 5,3 5,8 5,4 7 13,1 22,4 28 30,5 31,3 55,1 0
Angina pectoris (I20) 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,6 4,2 3,5 5,4 17,5 20,2 29,9 25,5 38,2 12,5 18,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 57,6 0 0 0 0 0 1,5 1,2 2,2 16 23 36 71,2 91,7 113,3 137,7 188,5 229,4 290,1 243,9 312,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 16,6 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 4 6,3 7 32,4 42 52,2 82,3 71,4 42 31,3 36,8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 12,5 0 0 0 0 0 7,7 0 4,4 5,3 7,9 9,5 16,4 14,8 22,2 27,3 34,4 48,4 68,7 31,3 36,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 99,4 13,1 3,2 4,7 5,7 5,1 10,8 8,7 9,9 17,7 28,6 38,1 65,4 103,9 184,5 247 390,5 504,7 530,5 494 514,5 460,3
Selhání srdce (I50) 39,5 0 1,6 0 0 3,4 3,1 1,2 2,2 4,4 4,8 7,4 14 28,3 60,7 91,4 167,6 216,7 263,3 331,4 385,9 345,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 91,3 0 4,8 1,2 1,4 0 3,1 5 11,1 13,3 17,5 40,2 49,1 97,1 141,3 232,7 315,7 499,6 561 675,3 624,8 690,4
Ateroskleróza (I70) 17,8 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,8 7,4 11,7 18,9 43,2 76 65,8 68,8 76,3 75 36,8 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1,2 1,3 0 1,2 0 0 3,8 6,3 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 32,8 13,1 3,2 3,5 8,5 18,7 9,2 11,2 9,9 13,3 9,5 11,6 25,7 48,6 58,4 72,4 95,8 158 141,2 106,3 110,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 6,5 85,1 49,2 11,7 7,1 5,1 4,6 1,2 2,2 0 0,8 1,1 2,3 0 2,3 5,9 7,5 0 11,4 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 26,4 183,3 81 24,6 11,3 17 0 2,5 4,4 2,7 5,6 10,6 7 17,5 26,9 45,1 65,8 84,1 106,9 131,3 73,5 115,1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 10,5 347 71,5 8,2 1,4 1,7 0 0 1,1 0,9 0 0 1,2 1,3 4,7 7,1 7,5 7,6 22,9 25 36,8 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4,4 6,5 25,4 24,6 7,1 18,7 0 3,7 0 0,9 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,3 0 3,2 2,3 4,3 13,6 0 0 0 3,5 3,2 2,1 4,7 5,4 3,5 2,4 3 7,6 3,8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 12,8 6,5 3,2 3,5 0 1,7 0 0 0 0 0 3,2 3,5 13,5 32,7 48,7 53,9 61,2 49,6 25 55,1 0
Astma (J45-J46) 2,5 0 9,5 9,4 2,8 5,1 0 0 0 0 1,6 2,1 0 2,7 5,8 2,4 1,5 2,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 46 65,5 25,4 9,4 7,1 11,9 18,5 13,7 3,3 8 11,1 14,8 9,3 44,5 87,6 112,8 172,1 191,2 213,7 237,6 238,9 230,1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 11,7 0 1,6 16,4 38,3 131 21,6 10 5,5 2,7 4 2,1 1,2 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 8,1 13,1 52,4 44,5 26,9 22,1 1,5 0 1,1 0 0 1,1 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,2 26,2 3,2 1,2 2,8 5,1 0 0 1,1 1,8 0,8 2,1 2,3 5,4 4,7 8,3 1,5 5,1 15,3 0 18,4 0
Peptický vřed (K25-K28) 14,7 0 0 0 0 1,7 1,5 2,5 5,5 6,2 4,8 12,7 15,2 24,3 23,4 27,3 31,4 71,4 61,1 87,5 128,6 460,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,6 0 4,8 4,7 2,8 1,7 0 1,2 5,5 0,9 3,2 1,1 2,3 2,7 4,7 1,2 12 5,1 11,4 25 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 16,5 0 14,3 46,9 87,9 61,2 6,2 2,5 1,1 2,7 4,8 8,5 5,8 6,7 8,2 10,7 15 17,8 22,9 6,3 18,4 0
Tříselná kýla (K40) 3,8 19,6 0 1,2 2,8 0 1,5 0 0 0,9 0,8 1,1 0 0 5,8 5,9 16,5 15,3 26,7 31,3 36,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 11,4 0 0 0 0 0 0 0 3,3 7,1 7,2 6,3 5,8 10,8 19,9 33,2 59,9 38,2 38,2 25 18,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,8 0 0 2,3 8,5 23,8 9,2 10 7,7 5,3 8,7 8,5 10,5 2,7 3,5 1,2 9 2,5 3,8 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,9 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 1,3 4,7 1,2 0 7,6 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 14,1 32,7 25,4 4,7 1,4 3,4 3,1 2,5 3,3 0 6,4 8,5 14 6,7 17,5 39,2 32,9 38,2 61,1 81,3 128,6 115,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1,8 1,6 5,3 4,7 9,4 15,2 15,4 13,5 12,7 7,6 37,5 18,4 115,1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,9 19,6 0 1,2 2,8 0 0 0 0 0,9 0,8 2,1 4,7 2,7 3,5 7,1 7,5 7,6 22,9 62,5 55,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,1 0 3,2 4,7 1,4 1,7 0 1,2 3,3 0,9 4 3,2 4,7 2,7 1,2 14,2 16,5 12,7 34,3 18,8 0 115,1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,8 2,4 3,2 3,5 2,7 7 3,6 4,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,4 6,5 1,6 1,2 9,9 1,7 0 0 2,2 1,8 1,6 0 7 5,4 8,2 4,7 3 7,6 0 12,5 18,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 26,1 0 0 3,5 8,5 10,2 10,8 10 16,6 11,5 15,9 25,4 24,5 32,4 37,4 64,1 77,8 76,5 103 56,3 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,9 0 0 0 0 1,7 0 2,5 2,2 2,7 4 2,1 3,5 8,1 5,8 8,3 15 7,6 45,8 25 18,4 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 13,8 0 0 3,5 4,3 6,8 1,5 3,7 4,4 7,1 12,7 22,2 16,4 16,2 25,7 22,6 15 58,6 61,1 25 55,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,4 6,5 1,6 2,3 2,8 3,4 1,5 6,2 4,4 5,3 7,9 2,1 14 12,1 15,2 27,3 34,4 38,2 64,9 162,6 128,6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4 39,3 20,6 7 4,3 8,5 0 0 0 0 1,6 2,1 3,5 1,3 3,5 4,7 4,5 0 7,6 0 18,4 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 1,6 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,2 1,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,3 6,5 4,8 0 1,4 0 0 0 1,1 0 1,6 0 0 1,3 0 3,6 3 7,6 0 0 0 115,1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 67,9 0 0 0 0 1,7 0 2,5 5,5 7,1 22,3 31,7 74,7 109,3 163,5 245,8 272,3 275,3 194,6 43,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 62,6 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 4 8,5 32,7 89 165,8 243,4 312,7 339 152,7 31,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,2 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 1,1 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 6,8 0 3,2 5,9 11,3 17 4,6 3,7 3,3 6,2 3,2 4,2 2,3 5,4 10,5 11,9 13,5 10,2 11,4 6,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 6,5 4,8 1,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,4 1,5 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 15,8 0 1,6 2,3 11,3 10,2 1,5 2,5 3,3 7,1 15,1 11,6 30,4 31 30,4 52,2 29,9 25,5 7,6 6,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,1 0 0 0 0 0 1,5 3,7 2,2 9,8 14,3 14,8 14 12,1 11,7 15,4 13,5 7,6 11,4 6,3 0 0
Dorzalgie (M54) 4 0 0 0 5,7 6,8 0 1,2 2,2 1,8 2,4 4,2 3,5 5,4 7 7,1 6 20,4 11,4 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,2 0 1,6 2,3 2,8 3,4 0 1,2 2,2 8 1,6 0 4,7 1,3 3,5 0 0 2,5 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 8 0 1,6 8,2 9,9 8,5 3,1 0 4,4 2,7 3,2 5,3 5,8 16,2 8,2 23,7 12 20,4 26,7 18,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,2 242,2 52,4 9,4 4,3 15,3 3,1 2,5 4,4 0,9 2,4 7,4 8,2 10,8 14 8,3 15 22,9 38,2 31,3 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 16 0 4,8 2,3 8,5 3,4 1,5 3,7 2,2 1,8 4,8 11,6 7 12,1 23,4 38 59,9 76,5 80,1 81,3 110,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 6,9 0 0 1,2 5,7 6,8 1,5 0 2,2 3,5 4 11,6 9,3 8,1 3,5 19 13,5 20,4 22,9 25 18,4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 7,8 0 1,6 0 4,3 1,7 1,5 0 1,1 2,7 3,2 6,3 8,2 9,4 14 19 19,5 20,4 42 50 55,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 6,7 17,5 34,4 43,4 38,2 22,9 18,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 6,5 0 1,2 8,5 3,4 0 2,5 0 0 0 0 0 1,3 3,5 0 3 2,5 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,1 0 0 0 0 1,7 0 2,5 3,3 5,3 3,2 4,2 4,7 4 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,3 0 0 0 0 1,7 3,1 2,5 0 3,5 3,2 1,1 1,2 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,4 0 0 0 0 0 1,5 1,2 3,3 7,1 7,2 31,7 11,7 5,4 1,2 4,7 0 2,5 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 28,5 0 0 0 8,5 3,4 7,7 21,2 18,8 27,5 38,1 38,1 33,9 29,7 50,2 68,9 65,8 35,7 42 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 0 3,1 16,2 17,7 8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,6 0 0 0 0 1,7 6,2 10 15,5 14,2 3,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3,6 0 0 0 0 5,1 4,6 27,4 6,6 9,8 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,3 0 0 0 0 1,7 4,6 6,2 9,9 9,8 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 65,2 0 0 0 0 17 104,7 211,9 342,7 213,8 58 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0 1,5 1,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 32,9 2 900,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 12,9 1 139,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,7 674,3 92,1 45,7 26,9 52,7 10,8 3,7 1,1 3,5 4,8 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,5 0 3,8 0 0 115,1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,8 0 0 0 0 3,4 0 1,2 1,1 0,9 1,6 0 3,5 5,4 3,5 4,7 1,5 0 7,6 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 12,1 13,1 6,4 38,7 83,7 52,7 4,6 0 2,2 4,4 4,8 3,2 1,2 1,3 1,2 3,6 6 0 7,6 12,5 18,4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,7 0 1,6 9,4 2,8 1,7 0 1,2 2,2 2,7 0 2,1 0 0 0 0 1,5 2,5 3,8 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 35,4 399,3 158,8 46,9 38,3 66,3 9,2 1,2 7,7 9,8 5,6 8,5 10,5 12,1 23,4 38 44,9 63,7 87,8 100,1 73,5 230,1
Nitrolební poranění (S06) 34,6 52,4 34,9 51,5 62,4 54,4 12,3 16,2 8,8 20,4 13,5 25,4 19,9 24,3 35 19 59,9 58,6 145 218,9 91,9 115,1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,8 137,5 33,4 26,9 18,4 23,8 12,3 7,5 6,6 7,1 3,2 11,6 3,5 5,4 5,8 7,1 6 10,2 11,4 31,3 36,8 115,1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 7,1 0 9,5 21,1 25,5 10,2 0 1,2 1,1 0,9 0 1,1 7 4 2,3 7,1 15 22,9 22,9 6,3 18,4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 50,7 0 3,2 3,5 12,8 5,1 4,6 2,5 2,2 2,7 1,6 5,3 4,7 24,3 42 66,5 134,7 219,2 500 919,2 1 304,7 1 035,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 13 0 0 7 9,9 8,5 6,2 7,5 9,9 8 11,1 13,8 16,4 14,8 24,5 29,7 16,5 10,2 30,5 37,5 36,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 57,4 6,5 19,1 52,7 107,8 61,2 60,1 38,6 42 39,9 44,5 40,2 51,4 59,4 54,9 62,9 71,8 117,2 122,1 187,6 183,8 115,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4 52,4 30,2 3,5 2,8 1,7 1,5 2,5 1,1 1,8 3,2 1,1 1,2 2,7 2,3 0 4,5 5,1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 15,2 6,5 33,4 7 22,7 61,2 30,8 15 14,4 16 10,3 9,5 11,7 6,7 7 4,7 6 7,6 15,3 18,8 18,4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 20,7 0 3,2 1,2 1,4 0 0 0 2,2 2,7 3,2 6,3 9,3 24,3 30,4 61,7 92,8 132,5 76,3 131,3 18,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3,3 0 0 0 0 5,1 3,1 10 6,6 0,9 5,6 4,2 3,5 4 0 4,7 1,5 0 7,6 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,5 19,6 22,2 4,7 14,2 8,5 3,1 6,2 6,6 2,7 4,8 4,2 7 9,4 3,5 1,2 9 0 7,6 0 0 115,1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,2 32,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,2 2,1 5,8 4 3,5 1,2 6 2,5 3,8 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 26,6 2 343,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0 3,2 1,2 1,4 1,7 0 0 0 0 0,8 0 0 5,4 0 4,7 0 2,5 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 47,9 6,5 11,1 9,4 9,9 11,9 10,8 23,7 19,9 26,6 15,9 26,4 45,6 51,3 98,1 124,7 161,6 186,1 118,3 87,5 55,1 115,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 836,1 9 473,0 1 319,7 790,7 1 023,9 1 277,5 571,4 676,9 860,1 826,7 790,8 1 049,3 1 315,1 1 787,7 2 549,5 3 578,9 4 598,0 5 441,8 5 736,2 5 996,7 5 678,1 5 293,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)