8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 60 8 21 9 5 4 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 2 0 3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 44 4 11 11 5 4 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 319 13 12 8 3 3 0 5 7 5 4 8 7 19 37 45 44 36 41 16 6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 140 12 30 23 8 10 1 4 1 4 2 1 2 3 4 12 9 5 8 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 564 0 0 0 0 1 1 1 0 9 15 18 35 33 84 116 105 82 38 20 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 8 19 17 8 4 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 5 8 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 76 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10 6 5 5 11 16 5 6 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 116 0 0 0 0 1 0 0 3 8 5 6 14 14 15 26 10 9 3 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 57 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 4 5 9 16 6 5 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10 19 41 59 43 7 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 109 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 6 4 13 31 22 16 8 4 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 950 2 10 15 14 18 10 8 11 20 45 43 62 105 126 206 128 80 37 8 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 3 6 3 1 1 0 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 213 0 0 0 0 0 0 0 3 26 54 71 40 11 3 2 1 1 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 523 5 7 10 16 13 11 20 22 36 55 43 43 33 54 69 51 22 10 3 0 0
Anémie (D50-D64) 62 3 5 3 1 1 2 1 0 1 1 5 1 3 6 4 8 3 9 4 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 55 7 3 4 1 0 1 0 1 0 3 3 2 2 3 5 6 3 9 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 191 1 7 15 19 18 10 6 8 3 7 5 9 10 14 21 16 11 6 4 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 652 21 59 43 26 25 9 10 16 35 38 51 42 52 63 73 37 21 17 12 2 0
Demence (F00-F03) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 4 1 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 134 0 1 0 6 21 21 12 9 12 7 10 8 10 10 5 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 58 0 1 0 1 6 7 4 6 3 8 5 6 2 1 4 2 1 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 20 0 0 0 1 3 1 1 3 3 3 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 98 1 1 5 12 22 9 4 5 10 3 7 3 4 1 1 3 3 2 2 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 6 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 327 3 17 32 25 15 15 9 18 19 14 15 25 16 19 20 19 19 15 11 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 104 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 7 6 8 18 24 12 15 7 0 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 275 5 12 36 28 20 13 10 5 10 15 11 10 10 16 23 29 13 8 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 10 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 60 6 14 5 2 1 2 0 2 2 4 0 2 0 7 7 2 3 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 104 0 0 0 0 2 0 1 2 4 10 8 5 4 15 21 7 8 10 5 2 0
Angina pectoris (I20) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 10 16 19 10 14 7 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 764 0 0 0 0 0 0 0 2 11 30 54 56 66 125 133 95 77 68 38 7 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 18 32 29 64 45 20 17 5 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 160 0 0 0 0 2 2 3 5 5 7 11 6 16 21 19 28 14 14 7 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 360 1 4 1 1 3 6 7 9 22 27 52 50 91 151 243 263 179 146 87 13 4
Selhání srdce (I50) 683 0 0 0 0 3 0 1 2 4 7 11 27 43 65 106 108 110 108 72 16 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 227 4 1 1 1 3 4 4 7 20 23 31 64 74 127 206 188 167 152 114 35 1
Ateroskleróza (I70) 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 25 39 63 43 33 16 12 5 0
Varixy dolních končetin (I83) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 506 2 2 5 6 14 6 12 10 12 27 14 31 28 69 67 72 73 32 20 4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 134 12 60 22 6 5 2 2 1 2 4 1 1 3 3 1 2 3 3 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 369 23 64 28 7 6 2 2 6 6 7 11 7 13 27 32 43 27 22 25 10 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 164 73 38 12 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 5 9 7 5 3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 38 1 9 15 7 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 48 0 2 5 2 4 1 0 2 3 1 1 4 3 5 6 4 3 1 0 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 149 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 7 13 22 43 25 16 10 7 0 0
Astma (J45-J46) 63 3 14 15 7 2 1 1 0 2 1 2 0 2 2 3 6 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 617 12 19 17 5 10 7 8 6 12 17 16 19 30 64 121 101 55 55 37 5 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 160 1 1 29 26 75 19 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 129 1 27 56 27 9 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 57 5 1 1 0 2 1 3 2 2 2 5 2 3 5 4 8 3 4 4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 173 0 0 0 1 0 2 3 2 7 10 6 3 6 19 27 21 26 14 20 6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 57 1 2 7 2 2 2 2 2 1 0 5 2 3 7 4 6 1 5 1 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 268 0 10 50 101 44 2 2 5 4 4 5 1 5 9 7 5 7 3 2 1 1
Tříselná kýla (K40) 48 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 5 4 3 10 9 3 1 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 155 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 12 12 28 25 38 11 8 5 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 107 0 1 4 8 5 7 15 8 11 11 6 7 4 3 5 3 7 1 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 18 0 3 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 221 4 13 2 1 1 4 3 2 9 6 6 8 15 14 31 34 17 28 15 6 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 66 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 3 3 9 3 11 11 8 6 2 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 47 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 2 3 2 4 7 2 10 6 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 53 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 7 11 5 5 7 6 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 2 6 5 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 44 1 1 0 1 2 0 2 2 2 1 4 2 10 3 6 1 5 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 276 0 0 0 4 9 0 6 13 11 10 12 18 20 28 46 35 26 19 10 9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 53 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 4 12 5 12 4 5 4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 200 0 0 2 4 4 6 4 2 13 15 8 15 13 23 24 22 19 15 6 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 225 2 1 5 0 6 2 6 7 5 6 10 20 9 20 19 27 26 28 20 5 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 51 2 12 6 2 7 1 0 1 0 0 2 1 2 3 3 3 1 3 1 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 9 3 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 35 0 2 3 2 2 1 0 2 3 3 1 3 1 3 2 3 1 2 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 840 0 0 0 0 0 1 1 4 3 11 34 69 86 125 190 147 117 49 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 719 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 23 69 126 168 191 85 38 2 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 8 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 101 0 2 7 9 12 4 2 2 1 2 1 4 9 11 15 9 5 4 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 20 1 6 2 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 239 0 0 1 19 9 2 2 8 11 13 18 22 22 39 34 25 10 4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 110 0 0 0 0 3 1 0 4 13 10 11 16 14 9 10 11 6 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 61 0 0 0 4 8 1 0 0 0 3 4 2 4 4 4 8 11 6 1 1 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 41 0 3 7 3 2 0 1 3 2 2 5 2 1 3 2 3 1 1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 99 1 1 3 4 5 3 1 4 2 4 7 4 13 15 11 9 4 6 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 175 36 31 16 3 16 2 4 2 2 4 5 1 6 9 12 13 4 5 3 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 192 0 1 0 2 2 4 6 1 5 10 7 16 12 21 36 19 23 18 6 3 0
Urolitiáza (N20-N23) 78 0 0 0 1 3 0 3 3 5 3 4 6 13 4 12 4 8 4 4 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 110 0 1 1 3 5 1 1 1 3 5 10 6 5 7 10 18 8 13 8 4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 21 32 30 23 10 3 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 24 6 0 2 5 5 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 44 0 0 0 2 1 1 1 6 5 5 5 8 5 3 2 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 17 0 0 0 0 2 0 0 0 3 3 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 69 0 0 0 0 0 2 1 4 7 21 18 8 1 1 4 1 0 0 0 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 332 0 0 1 0 0 6 13 28 33 20 37 32 29 39 38 29 17 3 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 4 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 39 0 0 0 0 0 3 8 9 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 73 0 0 0 0 0 10 18 19 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 67 0 0 0 0 1 6 14 28 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 31 0 0 0 0 1 4 7 10 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 830 0 0 0 0 9 66 186 319 202 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 503 503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 211 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 278 99 73 42 13 20 4 2 4 4 4 1 1 5 2 1 1 1 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 21 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 3 0 2 0 4 4 0 2 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 152 1 13 34 58 28 2 3 0 2 2 0 0 0 0 2 3 2 1 0 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 24 0 1 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 547 39 114 49 48 48 11 7 2 13 12 9 12 14 16 30 44 30 27 17 5 0
Nitrolební poranění (S06) 469 5 33 35 47 42 19 13 14 24 17 19 16 19 22 26 30 27 30 17 13 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 150 8 26 24 20 15 5 5 3 7 6 2 6 5 5 0 3 3 3 0 4 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 91 0 2 14 18 6 2 1 3 4 5 5 6 4 4 6 4 3 4 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 757 1 1 6 6 6 5 1 7 5 6 6 8 23 36 62 97 102 132 175 61 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 168 0 7 7 19 9 5 8 4 11 10 13 13 11 11 11 13 8 6 2 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 803 2 13 57 45 49 42 42 36 38 68 44 38 58 53 76 48 45 31 13 5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 66 7 37 1 3 2 2 2 1 1 3 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 213 0 23 8 10 21 22 11 20 17 18 12 8 10 13 8 2 8 1 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 291 2 1 3 0 0 1 3 1 7 7 8 7 21 29 68 50 45 30 7 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 34 0 0 0 0 3 1 3 4 4 4 2 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 104 1 21 10 8 12 7 1 4 2 7 4 3 3 5 7 1 3 2 2 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 37 1 3 2 1 0 1 1 3 0 1 1 2 2 2 5 6 2 1 3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 272 272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 15 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 1 1 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 532 2 5 8 1 7 8 14 15 20 23 28 26 49 68 77 76 42 38 18 7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 25 217 1 445 925 864 762 778 449 582 810 935 940 992 1 156 1 509 2 269 3 168 2 815 2 010 1 557 947 277 27
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,5 53,6 33,4 10,6 7,5 6,9 0 0 0 0,9 0 1,1 1,2 1,3 2,3 2,4 3,3 0 11,3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,3 26,8 17,5 13 7,5 6,9 1,5 0 1,1 0 0,8 1,1 0 0 2,3 0 0 2,7 3,8 6,4 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 23,9 87,1 19,1 9,5 4,5 5,2 0 6,2 7,6 4,3 3,3 8,9 8,4 25 42,5 53,2 71,8 96,4 154,5 102,8 115,9 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 10,5 80,4 47,8 27,2 12 17,4 1,5 5 1,1 3,4 1,7 1,1 2,4 3,9 4,6 14,2 14,7 13,4 30,1 6,4 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 42,3 0 0 0 0 1,7 1,5 1,2 0 7,7 12,4 19,9 41,8 43,4 96,6 137,2 171,3 219,7 143,2 128,5 96,6 140,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3,6 11,8 9,2 22,5 27,7 21,4 15,1 6,4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 2,4 2,6 3,4 4,7 8,2 21,4 0 6,4 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,4 4,1 11,1 7,2 6,6 5,7 13 26,1 13,4 22,6 12,8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 8,7 0 0 0 0 1,7 0 0 3,3 6,8 4,1 6,6 16,7 18,4 17,2 30,8 16,3 24,1 11,3 12,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,3 0 0 0 0 3,5 0 0 1,1 2,6 2,5 4,4 6 11,8 18,4 7,1 8,2 8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 6,6 12 25 47,1 69,8 70,2 18,8 7,5 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 8,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 0,8 2,2 7,2 5,3 14,9 36,7 35,9 42,9 30,1 25,7 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 71,3 13,4 15,9 17,7 21 31,3 14,7 9,9 12 17 37,3 47,7 74,1 138,1 144,8 243,7 208,8 214,3 139,4 51,4 38,6 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 2,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,6 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 0,8 0 3,6 3,9 6,9 3,5 1,6 2,7 0 6,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 16 0 0 0 0 0 0 0 3,3 22,1 44,7 78,7 47,8 14,5 3,4 2,4 1,6 2,7 3,8 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 39,2 33,5 11,1 11,8 24 22,6 16,1 24,8 24 30,6 45,6 47,7 51,4 43,4 62,1 81,6 83,2 58,9 37,7 19,3 0 0
Anémie (D50-D64) 4,7 20,1 8 3,5 1,5 1,7 2,9 1,2 0 0,9 0,8 5,5 1,2 3,9 6,9 4,7 13,1 8 33,9 25,7 19,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,1 46,9 4,8 4,7 1,5 0 1,5 0 1,1 0 2,5 3,3 2,4 2,6 3,4 5,9 9,8 8 33,9 6,4 19,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,3 6,7 11,1 17,7 28,5 31,3 14,7 7,5 8,7 2,6 5,8 5,5 10,8 13,2 16,1 24,8 26,1 29,5 22,6 25,7 19,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 48,9 140,7 94 50,9 39 43,4 13,2 12,4 17,5 29,8 31,5 56,5 50,2 68,4 72,4 86,4 60,4 56,3 64 77,1 38,6 0
Demence (F00-F03) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,2 1,6 0 15,1 6,4 19,3 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,1 0 1,6 0 9 36,5 30,8 14,9 9,8 10,2 5,8 11,1 9,6 13,2 11,5 5,9 1,6 2,7 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,4 0 1,6 0 1,5 10,4 10,3 5 6,5 2,6 6,6 5,5 7,2 2,6 1,1 4,7 3,3 2,7 3,8 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 0 2,2 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1,5 0 0 0 1,5 5,2 1,5 1,2 3,3 2,6 2,5 0 0 1,3 2,3 0 1,6 2,7 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,4 6,7 1,6 5,9 18 38,2 13,2 5 5,5 8,5 2,5 7,8 3,6 5,3 1,1 1,2 4,9 8 7,5 12,8 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 8,7 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24,5 20,1 27,1 37,9 37,5 26 22 11,2 19,6 16,2 11,6 16,6 29,9 21,1 21,8 23,7 31 50,9 56,5 70,6 19,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0,8 2,2 8,4 7,9 9,2 21,3 39,2 32,1 56,5 45 0 140,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 20,6 33,5 19,1 42,6 42 34,7 19,1 12,4 5,5 8,5 12,4 12,2 12 13,2 18,4 27,2 47,3 34,8 30,1 6,4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 20,1 3,2 2,4 1,5 1,7 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4,5 40,2 22,3 5,9 3 1,7 2,9 0 2,2 1,7 3,3 0 2,4 0 8 8,3 3,3 8 3,8 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 7,8 0 0 0 0 3,5 0 1,2 2,2 3,4 8,3 8,9 6 5,3 17,2 24,8 11,4 21,4 37,7 32,1 38,6 0
Angina pectoris (I20) 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 8,4 13,2 18,4 22,5 16,3 37,5 26,4 6,4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 57,3 0 0 0 0 0 0 0 2,2 9,4 24,8 59,8 67 86,8 143,7 157,3 155 206,3 256,2 244,1 135,2 280,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 7,8 21,5 42,1 33,3 75,7 73,4 53,6 64 32,1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 12 0 0 0 0 3,5 2,9 3,7 5,5 4,3 5,8 12,2 7,2 21,1 24,1 22,5 45,7 37,5 52,7 45 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 102 6,7 6,4 1,2 1,5 5,2 8,8 8,7 9,8 18,7 22,4 57,6 59,8 119,7 173,6 287,5 429,1 479,5 550,1 558,8 251,2 561
Selhání srdce (I50) 51,2 0 0 0 0 5,2 0 1,2 2,2 3,4 5,8 12,2 32,3 56,6 74,7 125,4 176,2 294,7 406,9 462,4 309,1 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 92 26,8 1,6 1,2 1,5 5,2 5,9 5 7,6 17 19 34,4 76,5 97,4 146 243,7 306,7 447,4 572,7 732,2 676,2 140,3
Ateroskleróza (I70) 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 6,6 8,4 32,9 44,8 74,5 70,2 88,4 60,3 77,1 96,6 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 4,9 2,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 38 13,4 3,2 5,9 9 24,3 8,8 14,9 10,9 10,2 22,4 15,5 37,1 36,8 79,3 79,3 117,5 195,6 120,6 128,5 77,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 10,1 80,4 95,6 26 9 8,7 2,9 2,5 1,1 1,7 3,3 1,1 1,2 3,9 3,4 1,2 3,3 8 11,3 6,4 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 27,7 154,1 101,9 33,1 10,5 10,4 2,9 2,5 6,5 5,1 5,8 12,2 8,4 17,1 31 37,9 70,2 72,3 82,9 160,6 193,2 140,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 12,3 489,1 60,5 14,2 1,5 1,7 0 0 0 0 0 0 1,2 2,6 1,1 7,1 8,2 24,1 26,4 32,1 58 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,9 6,7 14,3 17,7 10,5 5,2 0 0 2,2 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,6 0 3,2 5,9 3 6,9 1,5 0 2,2 2,6 0,8 1,1 4,8 3,9 5,7 7,1 6,5 8 3,8 0 19,3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 11,2 0 1,6 1,2 0 0 0 0 1,1 0 0,8 2,2 8,4 17,1 25,3 50,9 40,8 42,9 37,7 45 0 0
Astma (J45-J46) 4,7 20,1 22,3 17,7 10,5 3,5 1,5 1,2 0 1,7 0,8 2,2 0 2,6 2,3 3,5 9,8 0 3,8 6,4 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 46,3 80,4 30,3 20,1 7,5 17,4 10,3 9,9 6,5 10,2 14,1 17,7 22,7 39,5 73,6 143,1 164,8 147,3 207,2 237,6 96,6 140,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 12 6,7 1,6 34,3 39 130,2 27,8 2,5 3,3 0,9 0,8 1,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 9,7 6,7 43 66,3 40,5 15,6 1,5 0 0 0,9 0 0 1,2 0 2,3 2,4 1,6 0 0 6,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,3 33,5 1,6 1,2 0 3,5 1,5 3,7 2,2 1,7 1,7 5,5 2,4 3,9 5,7 4,7 13,1 8 15,1 25,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 13 0 0 0 1,5 0 2,9 3,7 2,2 6 8,3 6,6 3,6 7,9 21,8 31,9 34,3 69,7 52,7 128,5 115,9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,3 6,7 3,2 8,3 3 3,5 2,9 2,5 2,2 0,9 0 5,5 2,4 3,9 8 4,7 9,8 2,7 18,8 6,4 38,6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 20,1 0 15,9 59,2 151,5 76,4 2,9 2,5 5,5 3,4 3,3 5,5 1,2 6,6 10,3 8,3 8,2 18,8 11,3 12,8 19,3 140,3
Tříselná kýla (K40) 3,6 13,4 1,6 2,4 0 3,5 0 0 0 0 0 2,2 2,4 6,6 4,6 3,5 16,3 24,1 11,3 6,4 38,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 4,1 4,4 14,3 15,8 32,2 29,6 62 29,5 30,1 32,1 38,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8 0 1,6 4,7 12 8,7 10,3 18,6 8,7 9,4 9,1 6,6 8,4 5,3 3,4 5,9 4,9 18,8 3,8 0 19,3 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,4 0 4,8 2,4 1,5 0 0 1,2 1,1 0,9 0 2,2 0 1,3 3,4 0 0 0 3,8 12,8 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 16,6 26,8 20,7 2,4 1,5 1,7 5,9 3,7 2,2 7,7 5 6,6 9,6 19,7 16,1 36,7 55,5 45,5 105,5 96,3 115,9 280,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,7 4,1 3,3 3,6 11,8 3,4 13 17,9 21,4 22,6 12,8 38,6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,5 0 1,6 0 1,5 0 1,5 1,2 0 3,4 0,8 0 2,4 3,9 2,3 4,7 11,4 5,4 37,7 38,5 38,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 4 0 3,2 0 1,5 1,7 1,5 0 0 1,7 0,8 1,1 1,2 1,3 8 13 8,2 13,4 26,4 38,5 19,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 2,5 5,5 2,4 7,9 5,7 2,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,3 6,7 1,6 0 1,5 3,5 0 2,5 2,2 1,7 0,8 4,4 2,4 13,2 3,4 7,1 1,6 13,4 0 6,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 20,7 0 0 0 6 15,6 0 7,5 14,2 9,4 8,3 13,3 21,5 26,3 32,2 54,4 57,1 69,7 71,6 64,2 173,9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4 0 0 1,2 1,5 0 0 1,2 0 0,9 0 1,1 2,4 5,3 13,8 5,9 19,6 10,7 18,8 25,7 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 15 0 0 2,4 6 6,9 8,8 5 2,2 11,1 12,4 8,9 17,9 17,1 26,4 28,4 35,9 50,9 56,5 38,5 96,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,9 13,4 1,6 5,9 0 10,4 2,9 7,5 7,6 4,3 5 11,1 23,9 11,8 23 22,5 44,1 69,7 105,5 128,5 96,6 140,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,8 13,4 19,1 7,1 3 12,2 1,5 0 1,1 0 0 2,2 1,2 2,6 3,4 3,5 4,9 2,7 11,3 6,4 19,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 20,1 1,6 0 4,5 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,6 0 3,2 3,5 3 3,5 1,5 0 2,2 2,6 2,5 1,1 3,6 1,3 3,4 2,4 4,9 2,7 7,5 6,4 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 63 0 0 0 0 0 1,5 1,2 4,4 2,6 9,1 37,7 82,5 113,1 143,7 224,8 239,8 313,4 184,6 19,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 53,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 4,1 10 27,5 90,8 144,8 198,7 311,6 227,7 143,2 12,8 19,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,6 0 0 0 3 1,7 0 0 0 0 0 1,1 1,2 0 0 2,4 1,6 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 7,6 0 3,2 8,3 13,5 20,8 5,9 2,5 2,2 0,9 1,7 1,1 4,8 11,8 12,6 17,7 14,7 13,4 15,1 12,8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,5 6,7 9,6 2,4 0 0 0 2,5 0 0 0,8 2,2 1,2 1,3 0 4,7 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 17,9 0 0 1,2 28,5 15,6 2,9 2,5 8,7 9,4 10,8 19,9 26,3 28,9 44,8 40,2 40,8 26,8 15,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,3 0 0 0 0 5,2 1,5 0 4,4 11,1 8,3 12,2 19,1 18,4 10,3 11,8 17,9 16,1 7,5 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,6 0 0 0 6 13,9 1,5 0 0 0 2,5 4,4 2,4 5,3 4,6 4,7 13,1 29,5 22,6 6,4 19,3 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,1 0 4,8 8,3 4,5 3,5 0 1,2 3,3 1,7 1,7 5,5 2,4 1,3 3,4 2,4 4,9 2,7 3,8 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,4 6,7 1,6 3,5 6 8,7 4,4 1,2 4,4 1,7 3,3 7,8 4,8 17,1 17,2 13 14,7 10,7 22,6 12,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,1 241,2 49,4 18,9 4,5 27,8 2,9 5 2,2 1,7 3,3 5,5 1,2 7,9 10,3 14,2 21,2 10,7 18,8 19,3 19,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 14,4 0 1,6 0 3 3,5 5,9 7,5 1,1 4,3 8,3 7,8 19,1 15,8 24,1 42,6 31 61,6 67,8 38,5 58 0
Urolitiáza (N20-N23) 5,9 0 0 0 1,5 5,2 0 3,7 3,3 4,3 2,5 4,4 7,2 17,1 4,6 14,2 6,5 21,4 15,1 25,7 19,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,3 0 1,6 1,2 4,5 8,7 1,5 1,2 1,1 2,6 4,1 11,1 7,2 6,6 8 11,8 29,4 21,4 49 51,4 77,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14,5 24,1 37,9 48,9 61,6 37,7 19,3 19,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,8 40,2 0 2,4 7,5 8,7 0 0 1,1 0 0 0 1,2 0 2,3 1,2 0 0 3,8 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3,3 0 0 0 3 1,7 1,5 1,2 6,5 4,3 4,1 5,5 9,6 6,6 3,4 2,4 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,3 0 0 0 0 3,5 0 0 0 2,6 2,5 3,3 3,6 0 1,1 1,2 1,6 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,2 0 0 0 0 0 2,9 1,2 4,4 6 17,4 19,9 9,6 1,3 1,1 4,7 1,6 0 0 0 19,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 24,9 0 0 1,2 0 0 8,8 16,1 30,5 28,1 16,6 41 38,3 38,2 44,8 45 47,3 45,5 11,3 45 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,3 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,9 0 0 0 0 0 4,4 9,9 9,8 12,8 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5,5 0 0 0 0 0 14,7 22,4 20,7 14,5 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5 0 0 0 0 1,7 8,8 17,4 30,5 12,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,3 0 0 0 0 1,7 5,9 8,7 10,9 3,4 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 62,3 0 0 0 0 15,6 96,7 231 347,9 171,9 38,9 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,9 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 37,7 3 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 15,8 1 413,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,9 663,3 116,3 49,7 19,5 34,7 5,9 2,5 4,4 3,4 3,3 1,1 1,2 6,6 2,3 1,2 1,6 2,7 3,8 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,6 0 0 0 1,5 1,7 0 0 0 2,6 0 3,3 0 2,6 0 4,7 6,5 0 7,5 6,4 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 11,4 6,7 20,7 40,2 87 48,6 2,9 3,7 0 1,7 1,7 0 0 0 0 2,4 4,9 5,4 3,8 0 19,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,8 0 1,6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,1 1,2 3,3 2,7 3,8 6,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 41 261,3 181,6 58 72 83,3 16,1 8,7 2,2 11,1 9,9 10 14,3 18,4 18,4 35,5 71,8 80,4 101,7 109,2 96,6 0
Nitrolební poranění (S06) 35,2 33,5 52,6 41,4 70,5 72,9 27,8 16,1 15,3 20,4 14,1 21,1 19,1 25 25,3 30,8 48,9 72,3 113 109,2 251,2 140,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11,3 53,6 41,4 28,4 30 26 7,3 6,2 3,3 6 5 2,2 7,2 6,6 5,7 0 4,9 8 11,3 0 77,3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,8 0 3,2 16,6 27 10,4 2,9 1,2 3,3 3,4 4,1 5,5 7,2 5,3 4,6 7,1 6,5 8 15,1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 56,8 6,7 1,6 7,1 9 10,4 7,3 1,2 7,6 4,3 5 6,6 9,6 30,3 41,4 73,3 158,3 273,3 497,3 1 124 1 178,5 1 542,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 12,6 0 11,1 8,3 28,5 15,6 7,3 9,9 4,4 9,4 8,3 14,4 15,5 14,5 12,6 13 21,2 21,4 22,6 12,8 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 60,2 13,4 20,7 67,4 67,5 85,1 61,6 52,2 39,3 32,3 56,3 48,8 45,4 76,3 60,9 89,9 78,3 120,6 116,8 83,5 96,6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5 46,9 58,9 1,2 4,5 3,5 2,9 2,5 1,1 0,9 2,5 0 2,4 1,3 0 2,4 1,6 2,7 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 16 0 36,6 9,5 15 36,5 32,2 13,7 21,8 14,5 14,9 13,3 9,6 13,2 14,9 9,5 3,3 21,4 3,8 6,4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 21,8 13,4 1,6 3,5 0 0 1,5 3,7 1,1 6 5,8 8,9 8,4 27,6 33,3 80,4 81,6 120,6 113 45 19,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2,6 0 0 0 0 5,2 1,5 3,7 4,4 3,4 3,3 2,2 3,6 5,3 3,4 3,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,8 6,7 33,4 11,8 12 20,8 10,3 1,2 4,4 1,7 5,8 4,4 3,6 3,9 5,7 8,3 1,6 8 7,5 12,8 19,3 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,8 6,7 4,8 2,4 1,5 0 1,5 1,2 3,3 0 0,8 1,1 2,4 2,6 2,3 5,9 9,8 5,4 3,8 19,3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 20,4 1 822,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,1 0 1,6 0 0 1,7 0 0 0 0,9 0 1,1 1,2 1,3 2,3 3,5 1,6 2,7 7,5 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 39,9 13,4 8 9,5 1,5 12,2 11,7 17,4 16,4 17 19 31 31,1 64,5 78,2 91,1 124 112,5 143,2 115,6 135,2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 891,4 9 681,1 1 473,4 1 022,1 1 142,8 1 350,9 658,1 722,8 883,5 795,5 778,5 1 099,3 1 382,1 1 985,4 2 608,1 3 747,5 4 592,9 5 384,8 5 866 6 082,2 5 351,6 3 786,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)