8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 45 4 26 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 36 4 11 6 7 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 137 16 23 15 1 4 2 2 0 1 1 2 3 6 11 14 10 6 14 4 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 72 3 26 18 5 4 0 1 1 3 1 0 2 0 0 0 2 4 2 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 246 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 7 15 28 47 49 35 35 14 5 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 25 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 5 4 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 2 3 1 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 99 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 12 8 10 17 18 10 2 7 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4 1 3 1 4 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 4 3 2 1 0 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 22 27 48 21 2 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 8 10 3 6 2 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 426 1 7 8 8 3 2 5 9 18 17 14 30 54 76 67 61 26 17 2 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 3 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 19 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 3 6 4 2 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 226 0 0 0 0 0 0 4 6 21 66 76 35 9 5 4 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 307 1 10 5 8 13 10 15 21 31 24 21 28 22 28 33 22 9 4 2 0 0
Anémie (D50-D64) 34 2 1 4 1 3 0 1 0 1 1 0 2 1 7 2 2 1 3 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 30 2 9 5 3 1 0 1 0 0 2 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 148 0 8 16 14 10 9 3 8 5 5 6 6 9 14 9 10 8 3 5 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 479 10 48 27 14 16 6 2 20 36 31 33 37 29 49 53 35 17 10 5 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 121 0 0 0 12 27 20 7 11 9 7 8 6 9 2 2 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 33 0 1 0 0 5 8 1 1 3 6 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 36 0 2 1 5 9 3 4 0 4 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 219 1 12 20 16 11 15 7 14 15 12 20 10 12 10 14 9 9 10 2 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 57 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 2 8 9 6 11 7 3 2 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 157 7 11 25 18 14 6 4 14 11 6 7 4 6 5 9 6 0 4 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 13 0 4 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 25 1 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 3 1 4 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 138 0 0 0 0 2 0 1 2 1 5 8 10 14 25 19 12 13 15 7 4 0
Angina pectoris (I20) 104 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 8 9 22 22 14 13 7 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 522 0 0 0 0 0 0 2 4 6 15 42 44 50 78 86 71 47 38 30 8 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 6 14 17 26 30 16 20 9 3 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 120 0 0 0 0 1 2 2 2 7 5 7 9 10 10 18 18 8 12 6 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 1 066 1 1 0 0 2 6 6 14 22 32 31 35 85 151 199 179 125 109 50 18 0
Selhání srdce (I50) 461 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 9 9 17 36 78 79 71 82 52 18 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 922 0 0 0 0 3 2 2 4 14 23 42 50 73 90 172 139 110 121 60 17 0
Ateroskleróza (I70) 77 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 9 23 18 12 6 2 1 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 233 1 6 9 14 14 2 3 6 12 11 7 10 21 27 23 22 17 19 7 1 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 63 5 36 2 6 3 0 1 2 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 220 11 52 28 9 8 1 1 3 1 8 3 2 4 18 26 17 6 8 11 3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 119 24 51 10 0 5 1 1 0 0 1 1 0 3 1 4 6 3 4 4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 36 0 15 13 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 38 1 1 0 1 7 0 1 0 2 4 5 2 4 2 4 2 1 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 113 4 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 12 17 25 20 13 4 4 1 0
Astma (J45-J46) 57 2 13 9 5 1 0 1 3 3 2 0 0 2 2 6 6 0 1 0 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 289 3 15 6 4 10 6 4 6 5 9 14 7 14 33 53 33 28 22 13 4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 116 0 2 20 26 47 9 4 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 113 0 30 56 16 7 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 27 0 0 1 0 2 2 0 2 2 1 2 5 1 2 2 2 2 0 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 91 0 0 0 0 0 0 2 6 8 3 4 9 9 9 8 8 9 7 7 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 59 4 11 6 4 2 2 0 1 2 2 2 3 1 1 8 2 0 6 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 209 0 9 39 75 35 3 4 2 8 1 4 3 3 8 5 4 2 4 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 35 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 1 6 6 7 1 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 118 0 3 6 0 0 1 2 1 2 4 5 6 11 18 20 15 12 3 7 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 61 0 0 1 5 6 4 7 12 6 5 1 3 2 3 3 2 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 15 0 4 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 92 2 11 1 1 0 1 2 2 3 4 2 5 6 10 12 6 7 11 2 4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 37 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3 5 3 4 2 5 2 4 2 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 25 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 2 3 4 5 2 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 26 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 4 2 3 4 2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 22 0 1 1 0 3 0 0 1 0 1 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 175 0 0 1 2 6 1 2 5 12 15 8 11 19 34 19 14 14 10 0 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 26 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 1 7 7 2 1 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 150 0 3 4 1 1 0 6 9 8 13 9 10 12 13 21 14 7 12 5 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 170 0 1 9 2 1 3 1 1 0 3 8 7 14 16 21 17 20 20 17 7 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 32 0 4 5 1 5 0 1 0 2 0 1 3 1 1 1 3 3 1 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18 0 5 3 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 688 0 0 0 0 1 1 6 3 13 21 26 41 84 119 147 117 77 27 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 16 38 105 134 137 82 26 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 60 0 2 5 6 9 1 1 0 1 3 4 2 3 4 9 4 4 1 0 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 129 0 0 1 3 4 1 3 6 12 10 7 21 25 12 12 6 5 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 65 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 7 8 12 8 11 5 0 0 1 0 0
Dorzalgie (M54) 42 0 0 0 1 3 0 1 0 4 3 3 3 3 6 7 4 2 1 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 42 0 0 0 1 1 1 2 1 4 3 5 4 5 5 4 2 4 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 53 0 0 1 1 5 2 1 1 5 3 4 3 3 9 8 3 2 1 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 88 14 22 13 6 9 0 0 0 0 3 2 1 1 4 6 3 1 1 2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 115 1 2 1 2 3 0 2 2 1 6 6 1 12 9 12 18 13 15 7 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 47 0 0 3 3 2 0 2 1 2 3 1 4 9 3 6 5 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 56 0 2 4 0 3 1 0 0 2 4 1 3 4 3 11 5 6 4 3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16 27 21 14 10 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 30 2 2 7 7 8 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 37 0 0 0 2 4 2 1 2 7 6 1 5 4 0 2 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 8 0 0 0 0 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 30 0 0 0 0 0 1 0 0 6 10 8 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 272 0 1 1 0 1 3 14 24 22 24 14 12 27 38 41 29 10 7 4 0 0
Lékařský potrat (O04) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 39 0 0 0 0 2 2 12 13 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 181 0 0 0 0 2 16 43 65 49 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 48 0 0 0 0 0 3 15 13 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 28 0 0 0 0 1 3 8 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 926 0 0 0 1 10 69 244 337 222 41 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 143 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 166 42 40 29 15 16 6 4 1 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 46 0 0 1 0 6 1 0 0 1 6 6 2 5 4 5 3 3 3 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 219 0 9 43 65 49 4 3 1 5 7 4 2 4 4 1 5 5 4 3 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 517 33 129 45 41 61 5 3 8 12 6 10 12 16 17 35 22 18 28 14 1 1
Nitrolební poranění (S06) 374 2 26 42 51 39 11 16 16 11 17 7 18 11 19 16 18 13 20 13 8 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 109 7 30 15 5 9 3 5 2 4 5 3 1 3 8 1 3 1 2 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 74 0 5 12 19 5 3 5 0 1 2 0 5 4 5 3 1 2 1 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 461 0 2 6 6 3 3 3 2 1 7 7 6 11 26 30 42 62 93 94 54 3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 140 0 2 6 9 13 2 9 6 16 5 8 7 16 9 10 8 7 2 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 625 0 17 59 46 44 36 35 36 36 35 39 38 44 40 37 30 22 16 11 4 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 72 4 31 8 2 1 1 2 4 4 2 3 3 2 1 1 1 2 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 200 1 16 5 18 22 15 9 18 19 23 13 7 7 7 8 6 1 5 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 134 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 3 3 18 18 21 28 26 5 3 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 32 0 1 0 2 2 1 2 3 4 1 3 3 3 0 5 1 0 0 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 66 1 9 6 4 3 3 1 3 8 7 3 3 3 5 4 1 0 0 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 17 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 3 0 1 1 0 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 228 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 82 0 0 2 1 2 1 3 6 9 5 1 7 4 8 10 14 5 2 2 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 17 398 1 019 834 718 620 655 335 582 801 846 693 673 737 1 078 1 545 1 904 1 575 1 115 948 520 189 11
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,4 27,2 40,6 7,7 3,3 1,7 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1,2 1,9 0 11 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 2,7 27,2 17,2 7,7 11,5 6,9 0 0 0 0,8 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 3,7 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,5 108,9 35,9 19,2 1,6 6,9 2,7 2,4 0 0,8 0,9 2,3 3,9 7,3 12,5 17,3 18,7 17,2 51,5 27,3 43,6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 5,5 20,4 40,6 23 8,2 6,9 0 1,2 1 2,4 0,9 0 2,6 0 0 0 3,7 11,5 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 18,8 0 0 0 0 0 0 0 3,1 2,4 3,8 8,1 19,4 34 53,4 60,7 65,5 100,5 51,5 34,2 21,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,9 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0,9 0 1,3 7,3 4,5 6,2 7,5 5,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 1,2 3,4 1,2 3,7 8,6 3,7 6,8 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7,6 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,2 7,5 13,9 10,3 12,1 19,3 22,3 18,7 5,7 25,8 6,8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 3,8 4,6 1,3 3,6 1,1 5 1,9 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0,9 3,5 1,3 4,9 3,4 2,5 1,9 0 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 4,6 10,3 26,7 30,7 59,5 39,3 5,7 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 3,9 3,6 3,4 9,9 18,7 8,6 22,1 13,7 43,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 32,5 6,8 10,9 10,2 13,2 5,2 2,7 6,1 9,3 14,5 16 16,3 38,7 65,6 86,3 83 114,1 74,6 62,6 13,7 21,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,3 0 2,4 2,3 2,5 0 8,6 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,5 0 0 0 0 0 0 2,4 1 0 0 1,2 0 3,6 6,8 5 3,7 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 17,3 0 0 0 0 0 0 4,9 6,2 16,9 62 88,2 45,2 10,9 5,7 5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 23,5 6,8 15,6 6,4 13,2 22,5 13,5 18,3 21,7 24,9 22,5 24,4 36,2 26,7 31,8 40,9 41,2 25,8 14,7 13,7 0 0
Anémie (D50-D64) 2,6 13,6 1,6 5,1 1,6 5,2 0 1,2 0 0,8 0,9 0 2,6 1,2 8 2,5 3,7 2,9 11 13,7 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,3 13,6 14 6,4 4,9 1,7 0 1,2 0 0 1,9 2,3 1,3 0 2,3 0 3,7 0 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,3 0 12,5 20,4 23,1 17,3 12,1 3,7 8,3 4 4,7 7 7,7 10,9 15,9 11,1 18,7 23 11 34,2 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 36,6 68,1 74,9 34,5 23,1 27,7 8,1 2,4 20,7 28,9 29,1 38,3 47,8 35,2 55,7 65,6 65,5 48,8 36,8 34,2 21,8 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 9,2 0 0 0 19,8 46,7 27 8,6 11,4 7,2 6,6 9,3 7,7 10,9 2,3 2,5 1,9 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2,5 0 1,6 0 0 8,7 10,8 1,2 1 2,4 5,6 2,3 3,9 2,4 0 1,2 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,6 1,9 0 2,6 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,7 0 3,1 1,3 8,2 15,6 4 4,9 0 3,2 2,8 1,2 1,3 2,4 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 2,9 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 16,7 6,8 18,7 25,5 26,4 19 20,2 8,6 14,5 12 11,3 23,2 12,9 14,6 11,4 17,3 16,8 25,8 36,8 13,7 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4,4 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,8 1,9 5,8 2,6 9,7 10,2 7,4 20,6 20,1 11 13,7 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12 47,7 17,2 31,9 29,7 24,2 8,1 4,9 14,5 8,8 5,6 8,1 5,2 7,3 5,7 11,1 11,2 0 14,7 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 0 6,2 2,6 1,6 1,7 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 2,3 0 0 0 3,7 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,9 6,8 6,2 2,6 0 1,7 0 1,2 0 0 0 0 1,3 0 8 3,7 1,9 11,5 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 10,5 0 0 0 0 3,5 0 1,2 2,1 0,8 4,7 9,3 12,9 17 28,4 23,5 22,5 37,3 55,2 47,8 87,1 0
Angina pectoris (I20) 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 1,9 2,3 10,3 10,9 25 27,2 26,2 37,3 25,8 13,7 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 39,9 0 0 0 0 0 0 2,4 4,1 4,8 14,1 48,8 56,8 60,7 88,6 106,5 132,9 134,9 139,9 204,9 174,3 190,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0,9 4,6 7,7 17 19,3 32,2 56,1 45,9 73,6 61,5 65,3 190,5
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 9,2 0 0 0 0 1,7 2,7 2,4 2,1 5,6 4,7 8,1 11,6 12,1 11,4 22,3 33,7 23 44,2 41 65,3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 81,4 6,8 1,6 0 0 3,5 8,1 7,3 14,5 17,7 30,1 36 45,2 103,2 171,5 246,5 335 358,8 401,2 341,6 392,1 0
Selhání srdce (I50) 35,2 0 0 0 0 0 2,7 0 1 1,6 3,8 10,4 11,6 20,6 40,9 96,6 147,8 203,8 301,8 355,2 392,1 190,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 70,4 0 0 0 0 5,2 2,7 2,4 4,1 11,2 21,6 48,8 64,6 88,6 102,2 213 260,1 315,7 445,3 409,9 370,3 0
Ateroskleróza (I70) 5,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,9 0 3,9 10,9 26,1 22,3 22,5 17,2 7,4 6,8 21,8 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 17,8 6,8 9,4 11,5 23,1 24,2 2,7 3,7 6,2 9,6 10,3 8,1 12,9 25,5 30,7 28,5 41,2 48,8 69,9 47,8 21,8 190,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 4,8 34 56,2 2,6 9,9 5,2 0 1,2 2,1 0 1,9 0 0 1,2 2,3 1,2 0 2,9 0 0 21,8 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 16,8 74,9 81,1 35,8 14,8 13,8 1,3 1,2 3,1 0,8 7,5 3,5 2,6 4,9 20,4 32,2 31,8 17,2 29,4 75,1 65,3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 9,1 163,4 79,6 12,8 0 8,7 1,3 1,2 0 0 0,9 1,2 0 3,6 1,1 5 11,2 8,6 14,7 27,3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,7 0 23,4 16,6 8,2 1,7 1,3 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,9 6,8 1,6 0 1,6 12,1 0 1,2 0 1,6 3,8 5,8 2,6 4,9 2,3 5 3,7 2,9 3,7 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8,6 27,2 7,8 2,6 0 0 0 0 0 0 1,9 1,2 3,9 14,6 19,3 31 37,4 37,3 14,7 27,3 21,8 0
Astma (J45-J46) 4,4 13,6 20,3 11,5 8,2 1,7 0 1,2 3,1 2,4 1,9 0 0 2,4 2,3 7,4 11,2 0 3,7 0 21,8 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 22,1 20,4 23,4 7,7 6,6 17,3 8,1 4,9 6,2 4 8,5 16,3 9 17 37,5 65,6 61,8 80,4 81 88,8 87,1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 8,9 0 3,1 25,5 42,9 81,3 12,1 4,9 0 4 1,9 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 8,6 0 46,8 71,5 26,4 12,1 0 1,2 1 0 0 1,2 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,1 0 0 1,3 0 3,5 2,7 0 2,1 1,6 0,9 2,3 6,5 1,2 2,3 2,5 3,7 5,7 0 6,8 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 7 0 0 0 0 0 0 2,4 6,2 6,4 2,8 4,6 11,6 10,9 10,2 9,9 15 25,8 25,8 47,8 43,6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,5 27,2 17,2 7,7 6,6 3,5 2,7 0 1 1,6 1,9 2,3 3,9 1,2 1,1 9,9 3,7 0 22,1 13,7 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 16 0 14 49,8 123,7 60,6 4 4,9 2,1 6,4 0,9 4,6 3,9 3,6 9,1 6,2 7,5 5,7 14,7 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 2,7 6,8 0 5,1 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,6 4,9 0 1,2 11,2 17,2 25,8 6,8 21,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 9 0 4,7 7,7 0 0 1,3 2,4 1 1,6 3,8 5,8 7,7 13,4 20,4 24,8 28,1 34,4 11 47,8 43,6 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4,7 0 0 1,3 8,2 10,4 5,4 8,6 12,4 4,8 4,7 1,2 3,9 2,4 3,4 3,7 3,7 0 3,7 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 0 6,2 3,8 6,6 0 0 0 1 0 0 0 1,3 0 0 1,2 0 0 0 6,8 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 7 13,6 17,2 1,3 1,6 0 1,3 2,4 2,1 2,4 3,8 2,3 6,5 7,3 11,4 14,9 11,2 20,1 40,5 13,7 87,1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,8 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0,8 2,8 1,2 3,9 6,1 3,4 5 3,7 14,4 7,4 27,3 43,6 190,5
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,9 0 1,6 0 0 3,5 0 1,2 0 0 0,9 0 0 0 2,3 2,5 5,6 11,5 18,4 13,7 43,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 2 0 1,6 1,3 1,6 0 1,3 1,2 0 0,8 0 0 1,3 0 4,5 5 3,7 8,6 14,7 13,7 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,6 3,6 1,1 1,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,7 0 1,6 1,3 0 5,2 0 0 1 0 0,9 2,3 3,9 3,6 2,3 2,5 3,7 2,9 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 13,4 0 0 1,3 3,3 10,4 1,3 2,4 5,2 9,6 14,1 9,3 14,2 23,1 38,6 23,5 26,2 40,2 36,8 0 43,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 2 0 0 0 0 0 0 1,2 2,1 0 0 0 0 1,2 3,4 1,2 13,1 20,1 7,4 6,8 21,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 11,5 0 4,7 5,1 1,6 1,7 0 7,3 9,3 6,4 12,2 10,4 12,9 14,6 14,8 26 26,2 20,1 44,2 34,2 43,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13 0 1,6 11,5 3,3 1,7 4 1,2 1 0 2,8 9,3 9 17 18,2 26 31,8 57,4 73,6 116,1 152,5 381
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,4 0 6,2 6,4 1,6 8,7 0 1,2 0 1,6 0 1,2 3,9 1,2 1,1 1,2 5,6 8,6 3,7 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 0 1,3 3,3 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,4 0 7,8 3,8 1,6 3,5 1,3 0 1 0 0,9 0 0 0 1,1 1,2 0 2,9 3,7 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 52,6 0 0 0 0 1,7 1,3 7,3 3,1 10,4 19,7 30,2 53 102 135,2 182,1 218,9 221 99,4 34,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 42,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 7 20,7 46,1 119,3 166 256,4 235,4 95,7 27,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,5 0 0 0 0 3,5 0 0 1 0 0 0 1,3 0 1,1 0 0 2,9 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,6 0 3,1 6,4 9,9 15,6 1,3 1,2 0 0,8 2,8 4,6 2,6 3,6 4,5 11,1 7,5 11,5 3,7 0 21,8 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 9,9 0 0 1,3 4,9 6,9 1,3 3,7 6,2 9,6 9,4 8,1 27,1 30,4 13,6 14,9 11,2 14,4 3,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5 0 0 0 0 0 0 1,2 1 4 5,6 8,1 10,3 14,6 9,1 13,6 9,4 0 0 6,8 0 0
Dorzalgie (M54) 3,2 0 0 0 1,6 5,2 0 1,2 0 3,2 2,8 3,5 3,9 3,6 6,8 8,7 7,5 5,7 3,7 6,8 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,2 0 0 0 1,6 1,7 1,3 2,4 1 3,2 2,8 5,8 5,2 6,1 5,7 5 3,7 11,5 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4 0 0 1,3 1,6 8,7 2,7 1,2 1 4 2,8 4,6 3,9 3,6 10,2 9,9 5,6 5,7 3,7 6,8 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 6,7 95,3 34,3 16,6 9,9 15,6 0 0 0 0 2,8 2,3 1,3 1,2 4,5 7,4 5,6 2,9 3,7 13,7 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 8,8 6,8 3,1 1,3 3,3 5,2 0 2,4 2,1 0,8 5,6 7 1,3 14,6 10,2 14,9 33,7 37,3 55,2 47,8 43,6 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,6 0 0 3,8 4,9 3,5 0 2,4 1 1,6 2,8 1,2 5,2 10,9 3,4 7,4 9,4 5,7 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,3 0 3,1 5,1 0 5,2 1,3 0 0 1,6 3,8 1,2 3,9 4,9 3,4 13,6 9,4 17,2 14,7 20,5 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,6 18,2 33,4 39,3 40,2 36,8 6,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,3 13,6 3,1 8,9 11,5 13,8 0 0 0 0 0 1,2 1,3 1,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,8 0 0 0 3,3 6,9 2,7 1,2 2,1 5,6 5,6 1,2 6,5 4,9 0 2,5 1,9 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,6 0 0 0 0 3,5 1,3 0 3,1 0 0,9 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,3 0 0 0 0 0 1,3 0 0 4,8 9,4 9,3 1,3 1,2 1,1 1,2 0 2,9 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 20,8 0 1,6 1,3 0 1,7 4 17,1 24,8 17,7 22,5 16,3 15,5 32,8 43,2 50,8 54,3 28,7 25,8 27,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 3,5 2,7 14,7 13,4 4,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 13,8 0 0 0 0 3,5 21,6 52,5 67,2 39,3 4,7 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3,7 0 0 0 0 0 4 18,3 13,4 12,8 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,1 0 0 0 0 1,7 4 9,8 13,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 70,7 0 0 0 1,6 17,3 93,1 298,1 348,3 178,3 38,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 32,8 2 921,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10,9 973,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 12,7 286 62,4 37 24,7 27,7 8,1 4,9 1 4 2,8 2,3 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 3,5 0 0 1,3 0 10,4 1,3 0 0 0,8 5,6 7 2,6 6,1 4,5 6,2 5,6 8,6 11 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 16,7 0 14 54,9 107,2 84,8 5,4 3,7 1 4 6,6 4,6 2,6 4,9 4,5 1,2 9,4 14,4 14,7 20,5 21,8 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 2,4 0 0 1,9 0 3,7 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 39,5 224,7 201,2 57,5 67,6 105,6 6,7 3,7 8,3 9,6 5,6 11,6 15,5 19,4 19,3 43,4 41,2 51,7 103,1 95,6 21,8 190,5
Nitrolební poranění (S06) 28,6 13,6 40,6 53,6 84,1 67,5 14,8 19,5 16,5 8,8 16 8,1 23,2 13,4 21,6 19,8 33,7 37,3 73,6 88,8 174,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 8,3 47,7 46,8 19,2 8,2 15,6 4 6,1 2,1 3,2 4,7 3,5 1,3 3,6 9,1 1,2 5,6 2,9 7,4 6,8 21,8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,7 0 7,8 15,3 31,3 8,7 4 6,1 0 0,8 1,9 0 6,5 4,9 5,7 3,7 1,9 5,7 3,7 6,8 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 35,2 0 3,1 7,7 9,9 5,2 4 3,7 2,1 0,8 6,6 8,1 7,7 13,4 29,5 37,2 78,6 178 342,3 642,1 1 176,2 571,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 10,7 0 3,1 7,7 14,8 22,5 2,7 11 6,2 12,8 4,7 9,3 9 19,4 10,2 12,4 15 20,1 7,4 27,3 21,8 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 47,7 0 26,5 75,4 75,8 76,1 48,6 42,8 37,2 28,9 32,9 45,3 49,1 53,4 45,4 45,8 56,1 63,1 58,9 75,1 87,1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,5 27,2 48,4 10,2 3,3 1,7 1,3 2,4 4,1 3,2 1,9 3,5 3,9 2,4 1,1 1,2 1,9 5,7 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 15,3 6,8 25 6,4 29,7 38,1 20,2 11 18,6 15,3 21,6 15,1 9 8,5 8 9,9 11,2 2,9 18,4 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 10,2 0 0 0 0 1,7 0 1,2 1 1,6 2,8 3,5 3,9 21,9 20,4 26 52,4 74,6 18,4 20,5 21,8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2,4 0 1,6 0 3,3 3,5 1,3 2,4 3,1 3,2 0,9 3,5 3,9 3,6 0 6,2 1,9 0 0 6,8 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5 6,8 14 7,7 6,6 5,2 4 1,2 3,1 6,4 6,6 3,5 3,9 3,6 5,7 5 1,9 0 0 13,7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,3 6,8 1,6 0 1,6 1,7 0 0 0 2,4 0,9 1,2 1,3 1,2 3,4 0 1,9 2,9 0 6,8 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 17,4 1 552,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,9 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 6,3 0 0 2,6 1,6 3,5 1,3 3,7 6,2 7,2 4,7 1,2 9 4,9 9,1 12,4 26,2 14,4 7,4 13,7 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 329,0 6 938,1 1 300,9 917,1 1 022,2 1 133,4 452,1 711,1 827,8 679,3 650,8 781,4 951,9 1 308,8 1 754,9 2 358,4 2 947,2 3 200,5 3 489,1 3 552,2 4 116,8 2 095,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)