8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 11 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 184 1 4 1 0 0 0 3 2 5 4 6 9 12 12 28 27 30 21 16 3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 40 2 6 1 1 1 1 0 3 0 0 1 0 4 2 3 7 3 2 2 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 199 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 9 12 32 36 46 24 19 7 1 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 8 6 7 6 2 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 5 2 1 2 1 3 1 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 5 4 1 3 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 2 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 251 0 7 0 7 4 2 3 4 4 18 5 14 22 31 42 48 24 8 7 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 18 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 118 3 3 0 1 3 2 3 3 7 6 11 11 10 19 12 15 5 1 1 1 1
Anémie (D50-D64) 19 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 2 6 0 2 0 1 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 25 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 6 2 3 3 2 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 59 0 3 6 1 1 3 3 3 0 2 6 1 4 7 5 4 2 4 4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 159 12 38 16 9 5 1 4 2 1 4 5 6 7 4 9 12 8 6 9 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 44 0 0 0 3 4 5 1 4 4 8 5 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 22 0 0 1 0 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 18 0 0 0 0 3 4 0 1 0 3 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 70 1 2 3 1 4 1 4 5 1 6 3 5 6 3 6 7 8 1 3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 4 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 46 2 2 1 6 2 1 2 2 5 1 3 1 3 4 2 6 3 0 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 25 1 11 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 48 0 1 0 0 1 0 0 1 2 4 1 1 6 3 9 4 3 6 6 0 0
Angina pectoris (I20) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 4 4 4 12 7 4 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 563 0 0 0 0 0 0 0 8 6 18 19 37 58 95 99 88 55 43 32 5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 15 27 27 32 27 5 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 143 0 0 0 0 1 0 3 5 3 5 5 5 14 23 15 18 22 11 11 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 917 3 2 1 0 0 2 0 9 3 16 25 42 60 111 166 192 137 81 50 17 0
Selhání srdce (I50) 387 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 4 8 13 32 65 63 71 63 44 15 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 482 0 1 0 0 0 0 2 5 9 10 11 25 27 53 60 84 80 67 36 10 2
Ateroskleróza (I70) 92 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 22 20 15 16 7 4 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 315 0 0 0 0 7 7 6 7 7 12 10 12 20 31 49 60 45 32 9 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 61 8 19 4 4 5 1 0 0 0 1 1 0 1 2 5 3 2 2 3 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 238 15 49 13 7 7 1 2 1 3 3 5 2 11 17 19 31 18 22 8 3 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 73 17 27 4 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 5 4 3 2 0 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 18 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 1 2 0 3 3 1 1 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 70 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 7 14 17 12 9 3 1 0
Astma (J45-J46) 17 0 3 2 2 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 251 2 1 1 3 5 3 5 2 8 3 9 9 11 22 39 43 30 23 23 9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 8 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 15 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4 1 1 2 0 1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 73 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 4 8 12 11 7 7 11 5 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 18 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 5 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 32 0 1 3 4 3 2 0 1 0 3 2 0 1 2 2 4 1 1 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 25 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 4 5 3 4 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 59 1 0 1 0 0 1 0 2 0 2 3 3 5 7 8 5 7 7 6 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 24 0 0 0 0 3 4 3 4 0 2 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 86 1 2 0 1 2 1 0 0 1 2 3 3 11 3 9 12 10 10 10 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 10 3 7 6 3 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 6 0 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 21 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 4 5 2 4 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 15 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 1 2 1 0 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 97 0 0 1 1 0 0 2 0 2 4 10 2 8 11 19 15 9 8 3 1 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 31 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 5 2 6 3 5 2 1 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 102 0 0 0 1 0 0 5 6 7 9 9 10 7 10 10 11 9 3 5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 81 1 1 2 0 2 0 3 3 3 4 3 5 3 8 11 10 11 3 3 4 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 24 3 4 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2 3 2 1 1 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 21 0 7 3 3 2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 402 0 0 0 0 1 0 1 2 3 8 15 26 28 66 91 82 54 17 8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 269 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 11 14 38 63 73 46 15 4 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 31 0 0 2 5 1 1 1 0 0 3 0 4 1 3 2 3 2 0 3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 41 0 0 0 1 2 0 2 0 1 4 2 5 3 9 5 4 2 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 5 2 3 7 4 3 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 18 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 2 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 27 0 1 1 1 0 0 3 0 2 2 1 2 1 5 3 1 0 4 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 49 11 14 5 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 2 4 1 1 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 2 6 8 6 7 2 5 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 20 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 1 1 2 3 2 0 1 0 2 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 50 3 1 1 2 2 0 0 0 1 1 3 0 2 4 10 4 4 7 4 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 11 6 3 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 37 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 2 3 2 5 2 5 3 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 41 0 0 0 0 2 5 12 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 34 0 0 0 0 2 5 15 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 12 0 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 49 0 0 0 0 0 4 12 13 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 69 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 96 21 16 12 7 7 3 5 2 4 6 1 1 3 5 1 0 2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 70 0 0 0 0 2 5 2 0 1 3 8 4 7 11 11 9 5 1 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 17 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 3 2 3 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 213 6 14 4 6 7 8 9 6 2 5 8 10 11 15 25 29 17 15 11 5 0
Nitrolební poranění (S06) 130 5 4 4 5 8 2 4 2 11 7 3 6 8 9 18 9 7 9 7 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 31 1 3 2 1 4 0 0 1 3 0 1 1 3 3 2 2 2 1 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 26 0 0 2 2 1 1 2 1 0 2 2 0 2 4 1 3 0 2 0 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 294 0 0 2 3 5 5 4 4 1 3 4 6 5 12 24 34 38 60 52 32 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 64 0 0 1 0 0 2 5 2 5 9 3 7 3 6 8 6 1 1 4 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 311 1 0 8 8 9 10 18 12 19 18 27 16 19 27 31 20 26 24 11 6 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 17 4 4 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 149 0 7 1 8 17 19 14 13 9 11 7 12 5 8 6 6 0 1 4 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 107 1 1 1 1 1 0 2 0 3 2 5 2 5 16 12 29 14 7 4 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 34 0 2 1 0 0 1 3 4 2 5 1 4 2 1 2 4 0 0 0 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 35 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 3 3 6 6 4 2 0 0 1
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 374 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 73 0 0 0 1 2 3 1 0 0 5 5 7 13 7 15 10 2 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 420 2 3 0 1 1 2 1 2 4 10 15 11 36 53 82 100 59 27 9 1 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 9 996 652 275 124 124 156 136 204 193 215 315 343 438 596 1 009 1 350 1 442 1 056 734 477 144 13
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,6 16,6 8,6 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 10,2 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,9 33,3 12,9 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,9 2,5 2,6 0 5,1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 31,8 16,6 17,2 3,2 0 0 0 8,2 5 11,1 7,9 15,2 23,6 34,6 29,8 73,3 86,4 152,3 163,3 208,7 120,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,9 33,3 25,8 3,2 3,6 4,1 3,5 0 7,5 0 0 2,5 0 11,5 5 7,9 22,4 15,2 15,6 26,1 40,3 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 7,9 15,2 23,6 34,6 79,5 94,3 147,2 121,8 147,8 91,3 40,3 266,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,2 0 19,9 15,7 22,4 30,5 15,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0 0 0 7,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5,1 2,6 2,9 2,5 5,2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,2 7,9 2,5 13,1 5,8 2,5 5,2 3,2 15,2 7,8 13 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 5 2,6 6,4 5,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 2,9 9,9 13,1 12,8 5,1 23,3 13 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 0 12,8 20,3 0 26,1 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 43,3 0 30,1 0 25,4 16,2 7 8,2 10 8,9 35,4 12,7 36,6 63,4 77 110 153,6 121,8 62,2 91,3 40,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 2,6 0 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 3,2 5,1 7,8 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 3,1 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 0 11,8 15,2 0 8,6 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 20,4 49,9 12,9 0 3,6 12,2 7 8,2 7,5 15,6 11,8 27,9 28,8 28,8 47,2 31,4 48 25,4 7,8 13 40,3 266,7
Anémie (D50-D64) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,9 7,6 0 2,9 5 15,7 0 10,2 0 13 40,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,3 16,6 8,6 0 3,6 0 3,5 0 0 4,4 0 0 2,6 2,9 0 15,7 6,4 15,2 23,3 26,1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,2 0 12,9 19,1 3,6 4,1 10,4 8,2 7,5 0 3,9 15,2 2,6 11,5 17,4 13,1 12,8 10,2 31,1 52,2 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 27,5 199,6 163,6 50,9 32,7 20,3 3,5 10,9 5 2,2 7,9 12,7 15,7 20,2 9,9 23,6 38,4 40,6 46,7 117,4 40,3 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 7,6 0 0 0 10,9 16,2 17,4 2,7 10 8,9 15,7 12,7 7,9 8,6 2,5 2,6 6,4 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,8 0 0 3,2 0 12,2 3,5 5,5 5 2,2 3,9 7,6 2,6 5,8 5 2,6 3,2 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 6,4 5,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,1 0 0 0 0 12,2 13,9 0 2,5 0 5,9 0 0 2,9 2,5 2,6 9,6 0 0 0 40,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 12,1 16,6 8,6 9,5 3,6 16,2 3,5 10,9 12,5 2,2 11,8 7,6 13,1 17,3 7,5 15,7 22,4 40,6 7,8 39,1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7,9 6,4 0 0 52,2 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 7,9 33,3 8,6 3,2 21,8 8,1 3,5 5,5 5 11,1 2 7,6 2,6 8,6 9,9 5,2 19,2 15,2 0 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,5 0 4,3 0 0 0 0 2,7 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4,3 16,6 47,3 6,4 7,3 0 0 2,7 0 0 2 0 0 2,9 2,5 7,9 3,2 5,1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 8,3 0 4,3 0 0 4,1 0 0 2,5 4,4 7,9 2,5 2,6 17,3 7,5 23,6 12,8 15,2 46,7 78,3 0 0
Angina pectoris (I20) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 5,9 0 7,9 11,5 9,9 10,5 38,4 35,5 31,1 13 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 97,2 0 0 0 0 0 0 0 20,1 13,3 35,4 48,1 96,8 167,1 236 259,2 281,6 279,2 334,5 417,4 201,4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 24,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7,6 18,3 43,2 67,1 70,7 102,4 137 38,9 0 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 24,7 0 0 0 0 4,1 0 8,2 12,5 6,7 9,8 12,7 13,1 40,3 57,1 39,3 57,6 111,7 85,6 143,5 80,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 158,3 49,9 8,6 3,2 0 0 7 0 22,6 6,7 31,5 63,3 109,9 172,8 275,7 434,6 614,4 695,4 630,1 652,1 684,7 0
Selhání srdce (I50) 66,8 0 0 0 0 0 7 0 2,5 4,4 3,9 10,1 20,9 37,4 79,5 170,2 201,6 360,4 490 573,9 604,1 533,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 83,2 0 4,3 0 0 0 0 5,5 12,5 20 19,7 27,9 65,4 77,8 131,7 157,1 268,8 406,1 521,2 469,5 402,7 533,3
Ateroskleróza (I70) 15,9 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 5,2 11,5 54,6 52,4 48 81,2 54,4 52,2 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 2,5 0 0 5,1 0 13 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 54,4 0 0 0 0 28,4 24,4 16,4 17,6 15,6 23,6 25,3 31,4 57,6 77 128,3 192 228,4 248,9 117,4 40,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 10,5 133,1 81,8 12,7 14,5 20,3 3,5 0 0 0 2 2,5 0 2,9 5 13,1 9,6 10,2 15,6 39,1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 41,1 249,5 210,9 41,3 25,4 28,4 3,5 5,5 2,5 6,7 5,9 12,7 5,2 31,7 42,2 49,7 99,2 91,4 171,1 104,3 120,8 266,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 12,6 282,8 116,2 12,7 7,3 0 0 2,7 2,5 0 0 0 2,6 0 0 13,1 16 20,3 23,3 26,1 0 266,7
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,7 0 0 0 0 0 7 0 0 2,2 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,1 0 0 3,2 0 0 0 2,7 5 0 3,9 2,5 5,2 0 7,5 7,9 3,2 5,1 7,8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 12,1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,2 0 5,1 2,6 5,8 17,4 36,7 54,4 60,9 70 39,1 40,3 0
Astma (J45-J46) 2,9 0 12,9 6,4 7,3 12,2 0 2,7 0 0 0 0 2,6 0 5 0 3,2 5,1 7,8 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 43,3 33,3 4,3 3,2 10,9 20,3 10,4 13,6 5 17,8 5,9 22,8 23,6 31,7 54,6 102,1 137,6 152,3 178,9 300 362,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0 0 0 3,6 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,4 16,6 0 3,2 0 0 7 5,5 0 0 2 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,6 16,6 4,3 0 3,6 0 0 2,7 2,5 0 2 0 10,5 2,9 2,5 5,2 0 5,1 0 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 12,6 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2 12,7 10,5 23 29,8 28,8 22,4 35,5 85,6 65,2 40,3 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,1 0 0 3,2 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 2,9 2,5 5,2 9,6 10,2 38,9 26,1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 5,5 0 4,3 9,5 14,5 12,2 7 0 2,5 0 5,9 5,1 0 2,9 5 5,2 12,8 5,1 7,8 26,1 0 0
Tříselná kýla (K40) 4,3 0 0 3,2 0 4,1 0 0 0 2,2 0 0 0 5,8 2,5 7,9 12,8 25,4 23,3 52,2 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 10,2 16,6 0 3,2 0 0 3,5 0 5 0 3,9 7,6 7,9 14,4 17,4 20,9 16 35,5 54,4 78,3 40,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4,1 0 0 0 0 12,2 13,9 8,2 10 0 3,9 0 2,6 5,8 5 5,2 3,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,1 0 0 0 3,6 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 2,6 6,4 5,1 0 39,1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 14,8 16,6 8,6 0 3,6 8,1 3,5 0 0 2,2 3,9 7,6 7,9 31,7 7,5 23,6 38,4 50,8 77,8 130,4 201,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,2 14,4 0 26,2 9,6 35,5 46,7 39,1 40,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,6 12,8 0 46,7 0 40,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,6 0 0 0 3,6 0 3,5 0 0 2,2 0 2,5 0 2,9 2,5 10,5 16 10,2 31,1 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3,9 5,1 7,9 5,8 7,5 7,9 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,6 0 4,3 0 3,6 0 0 0 0 0 3,9 2,5 5,2 0 5 2,6 6,4 5,1 0 26,1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 16,7 0 0 3,2 3,6 0 0 5,5 0 4,4 7,9 25,3 5,2 23 27,3 49,7 48 45,7 62,2 39,1 40,3 266,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,4 0 0 0 0 0 0 5,5 2,5 0 0 5,1 2,6 14,4 5 15,7 9,6 25,4 15,6 13 40,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 17,6 0 0 0 3,6 0 0 13,6 15 15,6 17,7 22,8 26,2 20,2 24,8 26,2 35,2 45,7 23,3 65,2 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14 16,6 4,3 6,4 0 8,1 0 8,2 7,5 6,7 7,9 7,6 13,1 8,6 19,9 28,8 32 55,8 23,3 39,1 161,1 266,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,1 49,9 17,2 3,2 0 4,1 0 0 2,5 2,2 2 2,5 2,6 0 5 7,9 6,4 5,1 7,8 13 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,6 0 30,1 9,5 10,9 8,1 0 2,7 2,5 0 0 2,5 0 0 2,5 2,6 0 0 7,8 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 69,4 0 0 0 0 4,1 0 2,7 5 6,7 15,7 38 68 80,6 163,9 238,3 262,4 274,1 132,2 104,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 46,4 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 2 5,1 28,8 40,3 94,4 164,9 233,6 233,5 116,7 52,2 40,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5,2 5,8 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5,4 0 0 6,4 18,1 4,1 3,5 2,7 0 0 5,9 0 10,5 2,9 7,5 5,2 9,6 10,2 0 39,1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 2,9 0 0 6,4 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 7,1 0 0 0 3,6 8,1 0 5,5 0 2,2 7,9 5,1 13,1 8,6 22,4 13,1 12,8 10,2 7,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 3,9 7,6 5,2 0 9,9 0 0 0 7,8 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 3,9 5,1 13,1 5,8 7,5 18,3 12,8 15,2 7,8 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3,1 0 0 0 3,6 8,1 7 2,7 2,5 2,2 0 5,1 2,6 0 2,5 7,9 3,2 10,2 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4,7 0 4,3 3,2 3,6 0 0 8,2 0 4,4 3,9 2,5 5,2 2,9 12,4 7,9 3,2 0 31,1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 8,5 183 60,3 15,9 14,5 4,1 3,5 2,7 0 0 0 0 2,6 0 5 5,2 12,8 5,1 7,8 13 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 13,1 5,8 14,9 20,9 19,2 35,5 15,6 65,2 0 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,5 0 0 3,2 0 0 3,5 8,2 0 0 3,9 2,5 2,6 5,8 7,5 5,2 0 5,1 0 26,1 40,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,6 49,9 4,3 3,2 7,3 8,1 0 0 0 2,2 2 7,6 0 5,8 9,9 26,2 12,8 20,3 54,4 52,2 40,3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 12,4 28,8 35,2 30,5 23,3 26,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 0 0 3,2 0 0 0 0 0 2,2 2 5,1 2,6 2,9 0 0 0 0 0 0 40,3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 4,1 0 2,7 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,3 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6,4 0 0 0 0 0 0 5,5 12,5 8,9 7,9 5,1 7,9 5,8 12,4 5,2 16 15,2 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,5 0 0 0 0 4,1 0 2,7 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,1 0 0 0 0 8,1 17,4 32,7 30,1 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,9 0 0 0 0 8,1 17,4 40,9 15 8,9 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,1 0 0 0 0 0 0 13,6 10 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 8,5 0 0 0 0 0 13,9 32,7 32,6 33,4 7,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 11,9 1 147,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 12,9 1 247,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 16,6 349,4 68,9 38,1 25,4 28,4 10,4 13,6 5 8,9 11,8 2,5 2,6 8,6 12,4 2,6 0 10,2 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 12,1 0 0 0 0 8,1 17,4 5,5 0 2,2 5,9 20,3 10,5 20,2 27,3 28,8 28,8 25,4 7,8 13 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,9 0 0 3,2 0 4,1 3,5 2,7 0 0 0 2,5 2,6 5,8 0 2,6 9,6 10,2 23,3 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,2 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2,9 5 5,2 6,4 10,2 15,6 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 36,8 99,8 60,3 12,7 21,8 28,4 27,8 24,5 15 4,4 9,8 20,3 26,2 31,7 37,3 65,5 92,8 86,3 116,7 143,5 201,4 0
Nitrolební poranění (S06) 22,4 83,2 17,2 12,7 18,1 32,4 7 10,9 5 24,5 13,8 7,6 15,7 23 22,4 47,1 28,8 35,5 70 91,3 80,5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 5,4 16,6 12,9 6,4 3,6 16,2 0 0 2,5 6,7 0 2,5 2,6 8,6 7,5 5,2 6,4 10,2 7,8 13 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,5 0 0 6,4 7,3 4,1 3,5 5,5 2,5 0 3,9 5,1 0 5,8 9,9 2,6 9,6 0 15,6 0 40,3 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 50,8 0 0 6,4 10,9 20,3 17,4 10,9 10 2,2 5,9 10,1 15,7 14,4 29,8 62,8 108,8 192,9 466,7 678,2 1 288,8 0
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11 0 0 3,2 0 0 7 13,6 5 11,1 17,7 7,6 18,3 8,6 14,9 20,9 19,2 5,1 7,8 52,2 40,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 53,7 16,6 0 25,4 29 36,5 34,8 49,1 30,1 42,3 35,4 68,4 41,9 54,7 67,1 81,2 64 132 186,7 143,5 241,6 266,7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 2,9 66,5 17,2 0 0 0 7 2,7 5 2,2 2 0 0 0 0 0 0 0 7,8 13 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 25,7 0 30,1 3,2 29 68,9 66,1 38,2 32,6 20 21,6 17,7 31,4 14,4 19,9 15,7 19,2 0 7,8 52,2 40,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 18,5 16,6 4,3 3,2 3,6 4,1 0 5,5 0 6,7 3,9 12,7 5,2 14,4 39,7 31,4 92,8 71,1 54,4 52,2 40,3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,9 0 8,6 3,2 0 0 3,5 8,2 10 4,4 9,8 2,5 10,5 5,8 2,5 5,2 12,8 0 0 0 80,5 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 6 0 0 0 0 0 0 2,7 2,5 2,2 2 5,1 10,5 8,6 7,5 15,7 19,2 20,3 15,6 0 0 266,7
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 64,6 6 221,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 12,6 0 0 0 3,6 8,1 10,4 2,7 0 0 9,8 12,7 18,3 37,4 17,4 39,3 32 10,2 15,6 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 72,5 33,3 12,9 0 3,6 4,1 7 2,7 5 8,9 19,7 38 28,8 103,7 131,7 214,7 320 299,5 210 117,4 40,3 266,7
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 725,7 10 846,8 1 183,7 394,1 449,9 632,5 473,1 556,1 483,9 478,1 619,7 868,9 1 146,1 1 716,7 2 506,4 3 534,5 4 614,7 5 360,1 5 709,4 6 221,5 5 799,4 3 466,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)