8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 26 2 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 19 2 4 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 165 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 7 5 11 20 15 35 31 17 13 4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 46 3 5 5 1 3 2 1 1 0 1 1 2 1 3 2 7 3 4 0 0 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 231 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 14 17 39 59 35 33 15 9 1 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 7 10 10 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 3 0 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 6 4 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 4 0 1 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 278 1 2 4 8 10 2 1 5 6 13 16 14 26 40 57 37 21 14 1 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 1 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 121 1 0 1 4 5 2 5 7 4 6 7 7 8 17 19 16 4 8 0 0 0
Anémie (D50-D64) 21 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 3 2 4 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 23 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 3 1 2 3 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 84 0 3 6 8 6 4 6 4 5 5 2 0 2 6 9 9 1 7 1 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 139 3 32 17 9 6 1 1 2 6 2 4 2 4 8 14 13 7 4 3 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 48 0 0 0 1 9 6 2 7 6 6 3 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 20 0 0 0 1 3 4 1 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 23 0 0 1 0 2 0 0 4 2 3 1 1 1 0 2 1 0 2 3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 100 3 5 6 2 3 0 3 2 5 5 4 7 8 6 12 6 3 10 5 4 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 2 3 3 1 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 79 4 0 5 6 2 3 3 7 4 4 5 7 5 3 8 4 5 3 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 11 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 39 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2 3 2 3 3 11 4 0 0 0
Angina pectoris (I20) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 8 6 15 14 9 6 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 673 0 0 0 0 0 0 0 2 10 18 34 58 59 103 110 105 64 65 33 11 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 157 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 14 33 35 34 24 8 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 152 0 0 0 0 1 1 2 1 3 7 5 10 13 14 26 25 18 17 8 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 932 0 0 3 3 1 1 4 12 14 13 25 37 53 109 164 181 141 107 48 15 1
Selhání srdce (I50) 473 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 7 14 24 45 77 56 71 88 69 11 4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 545 1 0 0 1 0 1 4 2 9 20 17 19 41 53 89 83 77 63 46 18 1
Ateroskleróza (I70) 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 12 13 23 15 11 5 4 0 1
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 328 0 0 0 1 0 4 4 9 8 12 10 16 17 47 61 63 39 23 13 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 43 5 16 5 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 0 4 0 0 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 244 16 54 23 8 2 3 2 1 6 5 4 8 8 11 20 27 15 17 12 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 65 16 21 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 3 0 4 4 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 8 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 17 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 76 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 18 20 13 9 7 3 0 0
Astma (J45-J46) 18 0 1 4 3 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 180 1 2 2 4 5 0 2 5 4 5 7 3 16 23 24 28 26 11 8 3 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15 0 6 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 23 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 2 1 3 3 4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 98 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 4 4 7 13 13 15 13 10 7 2 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 3 3 2 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 34 0 2 1 3 2 1 1 0 2 1 3 3 1 4 1 4 4 1 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 25 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 3 3 3 1 2 3 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 61 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 1 5 9 9 10 6 7 7 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 37 0 0 0 2 4 4 1 0 4 3 4 2 4 4 1 2 0 2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 110 0 1 1 0 0 2 2 0 5 2 4 5 5 13 11 13 16 18 12 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2 2 3 6 3 5 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 5 4 5 1 2 3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 6 2 2 0 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 118 0 0 0 0 2 1 3 3 4 4 4 6 4 13 18 20 19 9 7 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 33 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2 2 3 1 4 8 2 1 3 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 110 0 0 0 0 1 1 3 6 8 11 8 7 4 14 12 9 8 7 10 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 89 0 1 0 0 0 2 0 0 3 5 0 9 8 9 10 12 12 11 5 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 17 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 3 3 1 0 0 2 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19 0 7 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 410 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 14 16 43 60 99 78 69 17 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 23 48 97 89 58 17 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 22 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 2 2 1 4 2 2 1 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 42 0 0 0 3 2 1 1 0 0 3 4 9 7 3 2 4 3 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 22 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 2 3 2 1 5 2 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 33 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 5 5 2 6 2 4 3 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 14 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 2 0 2 1 1 1 0 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 32 0 0 1 4 1 0 2 0 1 0 4 3 4 5 2 3 1 0 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 59 13 21 6 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 4 1 3 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 67 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 7 2 6 10 7 11 8 3 0
Urolitiáza (N20-N23) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 3 2 2 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 57 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 4 8 13 8 7 1 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 10 13 5 3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 28 0 0 1 0 1 1 2 1 1 2 0 2 3 3 1 5 2 1 1 1 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 32 0 0 0 0 0 4 6 12 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 44 0 0 0 0 3 10 13 13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 20 0 0 0 0 0 1 10 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 64 0 0 0 0 0 7 21 16 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 49 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 62 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 93 29 17 16 9 6 1 3 2 1 1 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 107 0 0 0 1 1 1 1 2 6 6 10 3 8 14 19 12 8 9 4 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 14 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 0 2 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 239 3 17 4 7 10 4 6 5 7 12 13 15 8 18 19 22 33 19 12 5 0
Nitrolební poranění (S06) 102 0 3 3 6 4 4 4 5 5 4 8 8 7 7 5 6 4 11 4 3 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 30 1 6 0 1 0 1 3 3 0 0 2 4 2 3 1 0 1 2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 18 0 2 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 1 0 2 2 0 1 2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 328 0 0 0 0 1 2 2 1 5 5 5 6 7 16 23 39 47 67 69 32 1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 59 0 0 0 2 1 3 5 2 5 5 1 6 5 1 8 7 3 1 4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 380 0 3 7 3 15 19 22 19 26 32 15 29 26 38 24 27 23 26 20 6 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 21 1 8 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 161 0 3 1 8 14 14 16 10 9 15 11 20 9 4 6 8 4 4 1 3 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 123 0 1 2 0 2 0 1 3 1 3 2 2 3 15 26 22 23 9 7 0 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 48 1 3 1 0 3 2 3 2 3 5 2 3 1 5 5 3 3 1 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 378 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 70 0 0 0 0 2 0 2 2 4 2 5 4 12 12 11 10 3 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 413 0 2 1 0 1 3 2 3 4 13 7 14 31 61 75 98 50 32 12 4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 10 698 605 268 155 135 156 136 193 207 258 340 350 498 668 1 103 1 486 1 458 1 114 864 530 155 19
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,5 33,9 52,2 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,5 2,6 10,3 10,6 0 13,4 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,3 33,9 17,4 9,4 7,6 8,2 0 0 2,5 0 2 0 0 2,8 0 2,6 3,4 0 0 0 41,6 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 28,6 17 0 0 0 4,1 3,3 0 0 4,3 4,1 18,3 13,2 30,7 49 39 120,1 164,7 130 174,7 166,6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 8 50,9 21,7 15,7 3,8 12,3 6,6 2,7 2,5 0 2 2,6 5,3 2,8 7,4 5,2 24 15,9 30,6 0 0 317,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 6,1 7,8 37 47,5 95,6 153,4 120,1 175,3 114,7 120,9 41,6 317,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 5,2 2,6 8,4 17,2 26 34,3 0 7,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,4 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 2,8 7,4 0 0 10,6 7,6 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,6 5,6 4,9 7,8 0 5,3 15,3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,2 5,3 2,8 4,9 0 3,4 5,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 12,3 15,6 13,7 5,3 7,6 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 7,8 6,9 21,3 0 13,4 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 48,1 17 8,7 12,6 30,4 41,1 6,6 2,7 12,4 12,8 26,4 41,7 37 72,7 98 148,2 127 111,6 107 13,4 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 2,5 2,6 10,3 5,3 7,6 13,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,1 2 2,6 2,6 0 0 2,6 6,9 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 20,9 17 0 3,1 15,2 20,5 6,6 13,4 17,4 8,6 12,2 18,3 18,5 22,4 41,7 49,4 54,9 21,3 61,2 0 0 0
Anémie (D50-D64) 3,6 0 0 3,1 0 8,2 0 0 0 0 2 2,6 0 2,8 4,9 7,8 10,3 10,6 30,6 13,4 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 0 0 6,3 0 4,1 3,3 5,4 0 0 0 0 0 2,8 4,9 7,8 10,3 5,3 15,3 40,3 83,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,5 0 13 18,9 30,4 24,6 13,2 16,1 9,9 10,7 10,1 5,2 0 5,6 14,7 23,4 30,9 5,3 53,5 13,4 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 24,1 50,9 139,1 53,5 34,2 24,6 3,3 2,7 5 12,8 4,1 10,4 5,3 11,2 19,6 36,4 44,6 37,2 30,6 40,3 41,6 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 8,3 0 0 0 3,8 37 19,8 5,4 17,4 12,8 12,2 7,8 5,3 8,4 2,5 5,2 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,5 0 0 0 3,8 12,3 13,2 2,7 5 0 4,1 5,2 5,3 0 0 5,2 0 0 7,6 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4 0 0 3,1 0 8,2 0 0 9,9 4,3 6,1 2,6 2,6 2,8 0 5,2 3,4 0 15,3 40,3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 17,3 50,9 21,7 18,9 7,6 12,3 0 8 5 10,7 10,1 10,4 18,5 22,4 14,7 31,2 20,6 15,9 76,4 67,2 166,6 317,5
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 11,2 0 13 6,9 15,9 22,9 13,4 41,6 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 13,7 67,8 0 15,7 22,8 8,2 9,9 8 17,4 8,6 8,1 13 18,5 14 7,4 20,8 13,7 26,6 22,9 13,4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 5,2 0 5,3 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,9 33,9 4,3 3,1 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,2 0 5,3 7,6 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,8 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,3 10,1 7,8 5,3 8,4 4,9 7,8 10,3 58,4 30,6 0 0 0
Angina pectoris (I20) 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 2,6 18,5 22,4 14,7 39 48 47,8 45,9 26,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 116,5 0 0 0 0 0 0 0 5 21,4 36,5 88,7 153,5 164,9 252,5 286 360,3 340 496,9 443,4 458,1 317,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 2 5,2 10,6 39,1 80,9 91 116,7 127,5 61,2 13,4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 26,3 0 0 0 0 4,1 3,3 5,4 2,5 6,4 14,2 13 26,5 36,3 34,3 67,6 85,8 95,6 130 107,5 41,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 161,3 0 0 9,4 11,4 4,1 3,3 10,7 29,8 29,9 26,4 65,2 97,9 148,1 267,2 426,4 621,1 749,2 818 644,9 624,7 317,5
Selhání srdce (I50) 81,9 0 0 0 0 0 3,3 0 0 6,4 6,1 18,3 37 67,1 110,3 200,2 192,2 377,2 672,7 927 458,1 1 269,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 94,3 17 0 0 3,8 0 3,3 10,7 5 19,3 40,6 44,3 50,3 114,6 129,9 231,4 284,8 409,1 481,6 618 749,7 317,5
Ateroskleróza (I70) 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,4 18,5 33,5 31,9 59,8 51,5 58,4 38,2 53,7 0 317,5
Varixy dolních končetin (I83) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 56,8 0 0 0 3,8 0 13,2 10,7 22,4 17,1 24,4 26,1 42,3 47,5 115,2 158,6 216,2 207,2 175,8 174,7 41,6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 7,4 84,8 69,5 15,7 3,8 0 6,6 0 0 2,1 0 2,6 2,6 2,8 4,9 5,2 3,4 0 30,6 0 0 317,5
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 42,2 271,2 234,7 72,4 30,4 8,2 9,9 5,4 2,5 12,8 10,1 10,4 21,2 22,4 27 52 92,6 79,7 130 161,2 83,3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 11,3 271,2 91,3 12,6 7,6 0 0 0 0 0 0 2,6 0 5,6 4,9 13 10,3 0 30,6 53,7 41,6 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,4 17 4,3 6,3 0 8,2 0 0 0 0 0 2,6 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,9 0 0 3,1 3,8 0 0 0 5 2,1 2 5,2 2,6 11,2 2,5 2,6 0 10,6 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 13,2 0 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 2,6 5,6 44,1 52 44,6 47,8 53,5 40,3 0 0
Astma (J45-J46) 3,1 0 4,3 12,6 11,4 16,4 0 0 0 2,1 0 2,6 2,6 0 2,5 0 3,4 5,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 31,2 17 8,7 6,3 15,2 20,5 0 5,4 12,4 8,6 10,1 18,3 7,9 44,7 56,4 62,4 96,1 138,1 84,1 107,5 124,9 317,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,5 0 0 0 3,8 4,1 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2,6 0 26,1 3,1 3,8 0 0 2,7 5 0 2 0 0 0 0 0 3,4 0 0 13,4 41,6 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4 0 4,3 3,1 3,8 0 0 2,7 0 0 4,1 2,6 0 2,8 4,9 5,2 3,4 15,9 22,9 53,7 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 17 0 0 0 3,8 0 3,3 2,7 2,5 4,3 6,1 10,4 10,6 19,6 31,9 33,8 51,5 69,1 76,4 94 83,3 317,5
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,5 0 0 3,1 3,8 4,1 0 0 0 2,1 2 0 0 2,8 4,9 5,2 10,3 15,9 15,3 13,4 41,6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 5,9 0 8,7 3,1 11,4 8,2 3,3 2,7 0 4,3 2 7,8 7,9 2,8 9,8 2,6 13,7 21,3 7,6 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 4,3 17 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 10,6 5,6 7,4 7,8 10,3 5,3 15,3 40,3 83,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 10,6 0 4,3 0 3,8 0 3,3 0 0 0 4,1 0 2,6 14 22,1 23,4 34,3 31,9 53,5 94 83,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,4 0 0 0 7,6 16,4 13,2 2,7 0 8,6 6,1 10,4 5,3 11,2 9,8 2,6 6,9 0 15,3 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,9 26,9 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 19 0 4,3 3,1 0 0 6,6 5,4 0 10,7 4,1 10,4 13,2 14 31,9 28,6 44,6 85 137,6 161,2 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,6 10,6 5,6 4,9 7,8 20,6 15,9 38,2 40,3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 2 0 0 2,8 2,5 0 6,9 5,3 15,3 0 41,6 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,2 17 0 3,1 0 0 0 0 0 0 6,1 2,6 7,9 2,8 12,3 10,4 17,2 5,3 15,3 40,3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 8,4 4,9 7,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,1 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 4,1 5,2 0 5,6 14,7 5,2 6,9 0 0 13,4 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 20,4 0 0 0 0 8,2 3,3 8 7,5 8,6 8,1 10,4 15,9 11,2 31,9 46,8 68,6 101 68,8 94 41,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,7 0 0 0 0 0 3,3 2,7 0 2,1 4,1 5,2 5,3 8,4 2,5 10,4 27,5 10,6 7,6 40,3 83,3 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 19 0 0 0 0 4,1 3,3 8 14,9 17,1 22,3 20,9 18,5 11,2 34,3 31,2 30,9 42,5 53,5 134,4 41,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 15,4 0 4,3 0 0 0 6,6 0 0 6,4 10,1 0 23,8 22,4 22,1 26 41,2 63,8 84,1 67,2 83,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,9 0 4,3 0 3,8 0 0 2,7 2,5 0 2 0 0 5,6 2,5 7,8 10,3 5,3 0 0 83,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,4 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,3 0 30,4 12,6 11,4 4,1 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 3,4 5,3 7,6 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 71 0 0 0 0 0 0 0 2,5 6,4 10,1 36,5 42,3 120,2 147,1 257,4 267,6 366,6 130 67,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 60,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,4 31,7 64,3 117,7 252,2 305,4 308,2 130 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,8 17 0 3,1 3,8 4,1 0 2,7 2,5 2,1 2 0 5,3 5,6 2,5 10,4 6,9 10,6 7,6 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 7,3 0 0 0 11,4 8,2 3,3 2,7 0 0 6,1 10,4 23,8 19,6 7,4 5,2 13,7 15,9 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 3,8 0 0 0 0 0 3,3 0 0 4,3 8,1 5,2 7,9 5,6 2,5 13 6,9 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,7 0 0 0 3,8 0 0 0 5 0 4,1 13 13,2 5,6 14,7 5,2 13,7 15,9 7,6 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,4 0 0 0 7,6 0 0 2,7 0 0 4,1 2,6 5,3 0 4,9 2,6 3,4 5,3 0 13,4 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5,5 0 0 3,1 15,2 4,1 0 5,4 0 2,1 0 10,4 7,9 11,2 12,3 5,2 10,3 5,3 0 13,4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 10,2 220,4 91,3 18,9 7,6 12,3 3,3 2,7 0 2,1 0 2,6 0 0 0 5,2 13,7 5,3 22,9 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 11,6 17 4,3 0 0 0 0 0 2,5 4,3 4,1 7,8 7,9 19,6 4,9 15,6 34,3 37,2 84,1 107,5 124,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 5,2 5,3 16,8 7,4 5,2 6,9 5,3 15,3 13,4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 9,9 17 4,3 3,1 7,6 0 0 0 2,5 0 2 2,6 5,3 5,6 7,4 10,4 27,5 69,1 61,2 94 41,6 317,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,2 14,7 26 44,6 26,6 22,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 13,4 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 5,3 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,8 0 0 3,1 0 4,1 3,3 5,4 2,5 2,1 4,1 0 5,3 8,4 7,4 2,6 17,2 10,6 7,6 13,4 41,6 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5,5 0 0 0 0 0 13,2 16,1 29,8 17,1 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,6 0 0 0 0 12,3 33 34,9 32,3 6,4 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,5 0 0 0 0 0 3,3 26,8 14,9 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 11,1 0 0 0 0 0 23,1 56,3 39,8 27,8 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 8,5 830,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10,7 1 051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 16,1 491,6 73,9 50,3 34,2 24,6 3,3 8 5 2,1 2 0 5,3 5,6 4,9 2,6 3,4 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 18,5 0 0 0 3,8 4,1 3,3 2,7 5 12,8 12,2 26,1 7,9 22,4 34,3 49,4 41,2 42,5 68,8 53,7 83,3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 2,4 0 0 3,1 0 4,1 0 2,7 0 2,1 0 2,6 2,6 0 2,5 0 6,9 10,6 0 26,9 41,6 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 5,2 3,4 10,6 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 41,4 50,9 73,9 12,6 26,6 41,1 13,2 16,1 12,4 15 24,4 33,9 39,7 22,4 44,1 49,4 75,5 175,3 145,2 161,2 208,2 0
Nitrolební poranění (S06) 17,7 0 13 9,4 22,8 16,4 13,2 10,7 12,4 10,7 8,1 20,9 21,2 19,6 17,2 13 20,6 21,3 84,1 53,7 124,9 317,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 5,2 17 26,1 0 3,8 0 3,3 8 7,5 0 0 5,2 10,6 5,6 7,4 2,6 0 5,3 15,3 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 3,1 0 8,7 0 0 0 3,3 2,7 0 4,3 4,1 0 5,3 2,8 0 5,2 6,9 0 7,6 26,9 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 56,8 0 0 0 0 4,1 6,6 5,4 2,5 10,7 10,1 13 15,9 19,6 39,2 59,8 133,8 249,7 512,2 927 1 332,8 317,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 10,2 0 0 0 7,6 4,1 9,9 13,4 5 10,7 10,1 2,6 15,9 14 2,5 20,8 24 15,9 7,6 53,7 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 65,8 0 13 22 11,4 61,6 62,6 59 47,2 55,6 64,9 39,1 76,7 72,7 93,1 62,4 92,6 122,2 198,8 268,7 249,9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,6 17 34,8 0 0 4,1 0 2,7 5 2,1 4,1 2,6 0 2,8 2,5 2,6 0 0 0 13,4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 27,9 0 13 3,1 30,4 57,5 46,2 42,9 24,9 19,3 30,4 28,7 52,9 25,2 9,8 15,6 27,5 21,3 30,6 13,4 124,9 317,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 21,3 0 4,3 6,3 0 8,2 0 2,7 7,5 2,1 6,1 5,2 5,3 8,4 36,8 67,6 75,5 122,2 68,8 94 0 317,5
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,3 17 13 3,1 0 12,3 6,6 8 5 6,4 10,1 5,2 7,9 2,8 12,3 13 10,3 15,9 7,6 26,9 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,8 4,9 2,6 3,4 10,6 7,6 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 65,4 6 407,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 12,1 0 0 0 0 8,2 0 5,4 5 8,6 4,1 13 10,6 33,5 29,4 28,6 34,3 15,9 7,6 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 71,5 0 8,7 3,1 0 4,1 9,9 5,4 7,5 8,6 26,4 18,3 37 86,6 149,5 195 336,3 265,7 244,6 161,2 166,6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 852 10 256 1 164,7 487,6 512,5 640,7 448,4 517,7 514,5 551,9 690 912,7 1 317,6 1 867,1 2 703,6 3 863,7 5 002,9 5 918,9 6 605 7 120,8 6 455,6 6 031,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)