8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 19 2 12 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 29 5 13 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 85 0 3 0 0 0 0 2 1 0 3 8 3 4 8 15 11 17 5 4 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 20 2 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 2 0 1 3 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 146 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 12 19 33 32 23 7 7 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 4 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 117 0 2 0 2 3 3 2 3 4 6 5 13 18 13 19 14 7 0 3 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 16 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 74 0 1 0 4 0 3 4 4 7 3 2 6 8 12 9 9 0 2 0 0 0
Anémie (D50-D64) 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 3 1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 55 0 1 1 5 6 3 1 2 4 2 1 5 3 7 3 2 2 4 2 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 69 2 5 2 3 2 0 1 1 3 1 0 7 6 3 13 8 6 3 2 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 46 0 0 0 5 4 7 2 3 4 3 6 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 11 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 90 0 5 5 3 0 3 3 2 2 2 3 4 4 13 9 9 8 10 5 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 0 1 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 51 2 1 7 1 0 1 1 1 5 5 6 3 3 4 4 2 2 3 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 12 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 36 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 3 4 1 10 5 3 3 2 0 0
Angina pectoris (I20) 88 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 5 9 11 13 16 10 10 7 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 504 0 0 0 0 0 1 0 1 6 7 31 43 64 77 86 61 53 43 25 6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 7 8 4 1 2 1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 96 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 5 2 9 5 17 13 12 14 6 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 713 0 0 0 1 4 1 3 3 10 8 12 31 55 88 121 129 111 88 36 12 0
Selhání srdce (I50) 300 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 7 19 26 45 61 36 48 36 10 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 432 0 0 0 0 1 0 1 2 6 5 11 11 38 50 79 70 66 55 31 6 0
Ateroskleróza (I70) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 7 7 8 8 1 1 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 152 1 1 1 2 3 1 0 4 5 9 6 6 11 18 19 24 16 16 8 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 48 6 27 9 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 217 13 71 30 9 4 1 2 5 2 1 2 4 6 8 10 16 10 10 11 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 97 26 51 9 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 13 7 8 3 9 3 0 0
Astma (J45-J46) 48 0 13 16 7 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 129 0 2 4 2 1 2 1 2 4 4 3 5 12 12 23 19 12 14 5 0 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 7 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 12 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 50 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 8 2 9 6 4 4 7 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 11 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 14 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 0 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 21 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 3 2 4 2 2 1 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11 0 0 0 0 1 1 1 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 53 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 2 4 6 7 3 11 10 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 11 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 55 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 5 9 10 10 6 1 2 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 44 0 0 0 0 0 0 2 0 6 4 2 3 4 3 7 3 4 3 3 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 75 0 0 1 0 0 1 3 2 4 2 1 4 4 8 9 11 11 5 7 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 3 0 3 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19 1 7 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 411 0 0 0 0 0 2 0 4 4 7 10 23 44 67 94 76 60 18 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 11 28 52 79 87 49 19 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 17 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 3 1 2 1 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 22 0 0 0 5 3 0 0 2 2 1 1 1 4 0 2 1 0 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 24 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 4 2 2 2 4 1 0 1 0 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 22 0 1 0 0 0 0 0 3 3 1 4 1 2 2 3 0 0 1 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 27 3 10 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 26 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 1 4 2 2 1 5 3 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 2 1 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 14 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 3 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 16 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 2 4 2 1 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 29 0 0 0 0 3 5 11 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 40 0 0 0 0 2 7 9 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 77 0 0 0 0 3 7 25 26 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 268 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 84 26 7 13 7 11 3 5 1 2 0 1 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 122 0 0 0 0 1 0 1 2 5 9 7 8 14 14 18 13 10 14 3 3 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 40 0 0 1 4 4 0 0 0 5 1 1 3 4 2 5 3 6 1 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 229 8 21 18 2 8 2 9 5 5 10 7 10 11 18 20 25 20 20 7 3 0
Nitrolební poranění (S06) 78 0 5 4 5 8 2 3 2 3 5 7 3 2 7 4 5 5 3 4 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 20 0 2 3 1 1 1 0 0 1 1 2 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 16 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 2 1 1 0 1 4 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 238 0 0 1 1 7 2 4 4 5 1 0 6 6 7 19 21 23 49 52 27 3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 45 0 0 0 0 1 2 3 2 1 6 4 4 8 5 2 2 4 1 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 282 0 5 5 2 15 23 17 11 18 23 13 14 25 28 18 18 18 20 7 2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 27 2 15 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 115 2 4 2 3 13 10 9 10 12 10 10 11 8 4 2 0 2 2 0 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 76 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 7 9 12 17 11 7 3 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 46 0 4 3 1 2 3 6 3 3 5 5 3 1 3 1 1 1 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 22 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2 3 2 6 2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 25 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 4 5 2 3 1 3 1 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 7 347 507 309 168 92 133 110 160 162 211 188 222 333 546 707 937 876 693 565 327 94 7
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 3,3 35,7 50,2 9,9 4 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5,1 89,3 54,4 26,5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 14,8 0 12,5 0 0 0 0 5,2 2,4 0 6,8 21,2 8,4 10,3 19,7 40,1 41,8 97 37,1 58,2 46,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,5 35,7 12,5 3,3 0 0 0 5,2 0 2 0 2,6 2,8 5,1 0 2,7 11,4 17,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10,6 19,5 30,8 46,8 88,2 121,7 131,3 52 101,9 46,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,4 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 2,5 5,3 11,4 5,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,3 0 2,8 0 0 5,3 0 0 7,4 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,4 14,8 10,7 0 5,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 8 0 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 20,4 0 8,4 0 8 12,1 9 5,2 7,2 8 13,6 13,2 36,2 46,2 32 50,8 53,3 39,9 0 43,7 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,5 2,7 3,8 11,4 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 11,3 10,6 5,6 5,1 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 12,9 0 4,2 0 16 0 9 10,5 9,6 14 6,8 5,3 16,7 20,6 29,6 24,1 34,2 0 14,8 0 0 0
Anémie (D50-D64) 2,1 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,8 7,7 2,5 2,7 0 0 22,3 14,6 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,2 17,9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2,7 0 11,4 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 9,6 0 4,2 3,3 20 24,2 9 2,6 4,8 8 4,5 2,6 13,9 7,7 17,2 8 7,6 11,4 29,7 29,1 46,3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 12 35,7 20,9 6,6 12 8,1 0 2,6 2,4 6 2,3 0 19,5 15,4 7,4 34,8 30,4 34,2 22,3 29,1 46,3 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 8 0 0 0 20 16,1 20,9 5,2 7,2 8 6,8 15,9 16,7 7,7 2,5 2,7 3,8 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,7 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 2,8 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 1,9 0 0 3,3 0 0 0 5,2 2,4 0 0 7,9 2,8 5,1 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15,7 0 20,9 16,5 12 0 9 7,9 4,8 4 4,5 7,9 11,1 10,3 32 24,1 34,2 45,7 74,2 72,8 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,6 2,5 2,7 15,2 11,4 0 14,6 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 8,9 35,7 4,2 23,2 4 0 3 2,6 2,4 10 11,3 15,9 8,4 7,7 9,9 10,7 7,6 11,4 22,3 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 0 11,4 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,1 35,7 20,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 0 2,6 0 2,7 3,8 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,3 0 0 0 0 4 0 0 4,8 0 2,3 2,6 8,4 10,3 2,5 26,7 19 17,1 22,3 29,1 0 0
Angina pectoris (I20) 15,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 0 7,9 13,9 23,1 27,1 34,8 60,9 57,1 74,2 101,9 46,3 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 87,8 0 0 0 0 0 3 0 2,4 12 15,9 82 119,7 164,4 189,7 230 232,1 302,5 319,2 363,8 277,5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 0 0 2,8 7,7 17,2 21,4 15,2 5,7 14,8 14,6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 16,7 0 0 0 0 0 3 5,2 7,2 2 4,5 13,2 5,6 23,1 12,3 45,5 49,5 68,5 103,9 87,3 185 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 124,2 0 0 0 4 16,1 3 7,9 7,2 20 18,1 31,7 86,3 141,3 216,8 323,5 490,8 633,5 653,2 523,9 555 0
Selhání srdce (I50) 52,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 9,1 15,9 19,5 48,8 64 120,3 232,1 205,4 356,3 523,9 462,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 75,3 0 0 0 0 4 0 2,6 4,8 12 11,3 29,1 30,6 97,6 123,2 211,2 266,3 376,6 408,2 451,2 277,5 0
Ateroskleróza (I70) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5,6 15,4 17,2 18,7 30,4 45,7 7,4 14,6 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 26,5 17,9 4,2 3,3 8 12,1 3 0 9,6 10 20,4 15,9 16,7 28,3 44,3 50,8 91,3 91,3 118,8 116,4 46,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8,4 107,2 112,9 29,8 8 16,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 37,8 232,3 296,9 99,3 36,1 16,1 3 5,2 12 4 2,3 5,3 11,1 15,4 19,7 26,7 60,9 57,1 74,2 160,1 92,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 16,9 464,5 213,2 29,8 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,8 5,7 14,8 0 46,3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,2 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,1 0 0 0 0 0 0 5,2 7,2 0 2,3 0 5,6 5,1 4,9 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 5,6 12,8 32 18,7 30,4 17,1 66,8 43,7 0 0
Astma (J45-J46) 8,4 0 54,4 53 28,1 8,1 0 0 0 2 2,3 0 2,8 2,6 2,5 0 11,4 5,7 7,4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 22,5 0 8,4 13,2 8 4 6 2,6 4,8 8 9,1 7,9 13,9 30,8 29,6 61,5 72,3 68,5 103,9 72,8 0 793,7
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1,2 17,9 16,7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,1 17,9 4,2 0 0 0 0 5,2 0 2 0 0 2,8 0 0 2,7 0 0 14,8 29,1 46,3 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,7 0 0 0 0 4 0 2,6 0 2 0 0 19,5 20,6 4,9 24,1 22,8 22,8 29,7 101,9 0 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1,9 0 4,2 6,6 0 4 0 0 0 0 2,3 0 0 2,6 0 2,7 7,6 11,4 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 2,4 0 0 3,3 8 0 3 2,6 2,4 2 0 2,6 0 7,7 0 2,7 3,8 0 0 14,6 0 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 8 7,6 5,7 14,8 0 46,3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 3,7 0 0 0 0 4 3 0 2,4 0 0 5,3 0 2,6 7,4 5,3 15,2 11,4 14,8 14,6 46,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 1,9 0 0 0 0 4 3 2,6 4,8 8 2,3 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 9,2 17,9 4,2 0 0 4 0 0 0 2 6,8 2,6 2,8 5,1 9,9 16 26,6 17,1 81,6 145,5 46,3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 2,8 2,6 4,9 2,7 3,8 11,4 7,4 14,6 0 396,8
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 3,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 5,7 14,8 58,2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 2,8 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,9 17,9 4,2 0 0 0 0 0 0 2 2,3 0 2,8 0 4,9 2,7 0 11,4 0 14,6 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 9,6 0 0 3,3 0 0 0 5,2 2,4 2 4,5 2,6 2,8 12,8 22,2 26,7 38 34,2 7,4 29,1 138,8 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,8 0 14,8 29,1 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 7,7 0 0 0 0 0 0 5,2 0 12 9,1 5,3 8,4 10,3 7,4 18,7 11,4 22,8 22,3 43,7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 13,1 0 0 3,3 0 0 3 7,9 4,8 8 4,5 2,6 11,1 10,3 19,7 24,1 41,8 62,8 37,1 101,9 92,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5,1 4,9 5,3 0 17,1 0 43,7 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,3 17,9 29,3 19,9 8 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 71,6 0 0 0 0 0 6 0 9,6 8 15,9 26,4 64 113,1 165 251,4 289,1 342,4 133,6 29,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 57,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,6 30,6 71,9 128,1 211,2 331 279,6 141 14,6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,6 2,5 2,7 0 5,7 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3 0 0 6,6 4 0 3 0 0 4 0 2,6 2,8 5,1 7,4 2,7 7,6 5,7 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3,8 0 0 0 20 12,1 0 0 4,8 4 2,3 2,6 2,8 10,3 0 5,3 3,8 0 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,3 2,6 2,8 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 4,2 0 0 0 0 0 3 0 2,4 4 4,5 2,6 11,1 5,1 4,9 5,3 15,2 5,7 0 14,6 0 396,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 0 0 2,8 0 2,5 2,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,8 0 4,2 0 0 0 0 0 7,2 6 2,3 10,6 2,8 5,1 4,9 8 0 0 7,4 14,6 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 4,7 53,6 41,8 16,5 8 8,1 6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 14,8 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 4,5 0 0 0 0 4 0 5,2 0 2 2,3 0 5,6 2,6 9,9 5,3 7,6 5,7 37,1 43,7 46,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,8 0 7,4 5,3 3,8 5,7 0 14,6 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,4 0 4,2 0 8 4 0 0 0 0 2,3 0 2,8 0 2,5 5,3 0 11,4 22,3 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 2,7 3,8 17,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,7 17,9 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2,8 0 0 0 0 0 0 7,9 2,4 0 2,3 0 5,6 0 4,9 10,7 7,6 5,7 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5,1 0 0 0 0 12,1 14,9 28,9 9,6 10 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,2 0 0 0 0 0 0 13,1 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 0 0 0 0 8,1 20,9 23,6 38,5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 13,4 0 0 0 0 12,1 20,9 65,6 62,5 26 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 46,7 4 788,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 15,5 1 590,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 14,6 464,5 29,3 43 28,1 44,4 9 13,1 2,4 4 0 2,6 8,4 2,6 4,9 5,3 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 21,3 0 0 0 0 4 0 2,6 4,8 10 20,4 18,5 22,3 36 34,5 48,1 49,5 57,1 103,9 43,7 138,8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 7 0 0 3,3 16 16,1 0 0 0 10 2,3 2,6 8,4 10,3 4,9 13,4 11,4 34,2 7,4 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 39,9 142,9 87,8 59,6 8 32,3 6 23,6 12 10 22,7 18,5 27,8 28,3 44,3 53,5 95,1 114,1 148,4 101,9 138,8 0
Nitrolební poranění (S06) 13,6 0 20,9 13,2 20 32,3 6 7,9 4,8 6 11,3 18,5 8,4 5,1 17,2 10,7 19 28,5 22,3 58,2 46,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 3,5 0 8,4 9,9 4 4 3 0 0 2 2,3 5,3 0 7,7 2,5 5,3 3,8 0 7,4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 2,8 0 0 0 0 4 3 0 4,8 0 0 2,6 5,6 5,1 2,5 2,7 0 5,7 29,7 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 41,5 0 0 3,3 4 28,2 6 10,5 9,6 10 2,3 0 16,7 15,4 17,2 50,8 79,9 131,3 363,7 756,8 1 248,8 1 190,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,8 0 0 0 0 4 6 7,9 4,8 2 13,6 10,6 11,1 20,6 12,3 5,3 7,6 22,8 7,4 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 49,1 0 20,9 16,5 8 60,5 68,7 44,6 26,4 36 52,1 34,4 39 64,2 69 48,1 68,5 102,7 148,4 101,9 92,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,7 35,7 62,7 3,3 0 0 0 0 0 4 2,3 0 0 2,6 2,5 2,7 0 5,7 7,4 14,6 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 20 35,7 16,7 6,6 12 52,4 29,9 23,6 24 24 22,7 26,4 30,6 20,6 9,9 5,3 0 11,4 14,8 0 46,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 13,2 0 4,2 3,3 0 0 0 2,6 2,4 2 2,3 5,3 5,6 18 22,2 32,1 64,7 62,8 52 43,7 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 11,4 5,7 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8 0 16,7 9,9 4 8,1 9 15,7 7,2 6 11,3 13,2 8,4 2,6 7,4 2,7 3,8 5,7 7,4 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,7 14,8 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7 714,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,8 0 0 0 0 0 3 0 0 6 0 7,9 5,6 7,7 4,9 16 7,6 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4,4 17,9 0 0 0 0 0 0 2,4 4 0 5,3 11,1 12,8 4,9 8 3,8 17,1 7,4 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 280,0 9 058,4 1 292,0 556 368,8 536,5 328,6 419,6 389,3 422,3 425,9 587 927,2 1 402,9 1 741,6 2 505,5 3 332,6 3 954,8 4 193,6 4 759,1 4 347,8 2 777,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)