8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 31 6 6 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 20 3 6 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 320 14 12 6 4 5 4 0 1 5 10 7 9 18 26 38 48 44 37 26 6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 7 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 118 16 30 12 11 6 2 1 2 0 1 1 1 3 3 5 12 1 6 3 2 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 506 0 0 0 0 0 0 0 2 7 10 12 21 31 64 81 110 78 39 37 14 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 87 0 0 1 0 0 0 1 1 3 1 2 3 4 12 26 17 12 3 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 4 3 5 5 4 3 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 156 0 0 0 0 0 0 0 4 9 8 15 9 9 25 16 29 12 12 7 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 132 0 0 0 0 0 0 0 4 1 14 6 15 14 23 10 16 15 7 7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 61 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 7 4 4 10 8 9 8 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 22 49 55 42 14 6 3 0 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 184 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 6 4 16 37 46 27 20 15 6 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 896 1 17 11 9 9 3 7 10 25 35 35 50 78 112 172 156 98 42 22 3 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 29 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 4 4 2 6 2 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 11 6 3 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 337 0 0 0 0 0 0 3 7 21 74 108 67 18 15 15 6 3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 625 0 11 3 12 15 9 23 43 55 57 61 50 47 46 72 63 35 19 3 1 0
Anémie (D50-D64) 55 2 3 5 2 1 0 4 0 5 1 3 0 0 6 3 1 4 8 5 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 34 3 5 3 2 2 0 0 1 1 1 0 1 1 2 3 1 2 2 2 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 130 0 2 12 13 20 5 4 3 7 1 3 7 5 7 8 6 10 8 7 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 577 40 68 26 13 13 1 14 19 24 26 25 38 38 44 61 60 30 15 15 5 2
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 100 0 0 0 6 23 5 5 8 11 12 1 7 8 6 4 1 2 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 55 0 0 0 1 8 2 4 6 7 3 4 4 2 3 3 0 4 4 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 6 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 70 0 1 2 10 23 2 4 4 5 7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 5 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 200 7 17 14 7 5 7 5 11 8 6 9 9 13 10 16 17 13 13 8 4 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 54 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 2 3 12 12 7 5 4 0 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 220 7 11 23 15 13 3 9 10 11 12 9 13 5 12 9 21 20 8 8 0 1
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 16 3 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 52 5 13 0 1 3 0 1 2 3 2 1 3 3 3 6 3 2 0 0 0 1
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 60 0 0 0 1 3 0 0 0 1 3 1 7 3 2 10 9 10 2 5 3 0
Angina pectoris (I20) 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 9 11 15 11 8 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 632 0 0 0 0 0 0 0 3 7 21 26 38 61 85 119 101 53 52 42 23 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 205 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 13 6 32 48 48 30 14 6 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 182 0 0 0 0 0 3 2 2 6 9 8 6 8 22 25 34 24 19 8 5 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 705 0 1 0 0 2 4 4 8 10 14 11 28 37 69 100 135 101 89 67 24 1
Selhání srdce (I50) 435 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 5 6 21 28 54 97 59 75 54 18 6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 036 3 2 1 1 1 1 6 6 11 24 25 47 52 93 132 185 143 127 126 42 8
Ateroskleróza (I70) 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 16 39 45 65 34 20 11 9 1
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 504 0 5 2 6 11 6 8 8 15 19 18 16 29 42 78 84 65 46 32 13 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 66 6 26 9 3 3 3 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 3 2 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 274 15 48 18 6 7 2 3 5 2 10 3 6 3 17 24 31 26 16 20 9 3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 129 61 42 9 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 3 3 3
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 33 0 9 12 6 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 39 0 4 1 1 1 2 2 3 2 2 4 3 2 1 5 3 3 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 128 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 8 20 32 30 17 8 4 2 0
Astma (J45-J46) 20 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 4 2 0 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 443 6 21 6 4 8 6 5 6 10 9 13 16 19 31 63 79 56 30 36 17 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 168 1 3 28 29 56 24 9 5 5 5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 65 1 13 29 7 3 1 0 1 2 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 49 6 0 1 0 0 1 2 3 3 1 3 3 0 3 7 5 2 3 2 4 0
Peptický vřed (K25-K28) 175 0 0 0 0 0 0 4 4 6 4 7 9 15 8 26 18 21 21 21 8 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 51 1 5 2 4 1 0 0 1 3 3 1 4 2 3 4 7 0 6 3 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 244 0 8 41 72 43 4 2 6 3 4 7 10 7 8 6 8 6 7 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 70 5 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 8 9 13 7 9 10 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 151 0 0 0 0 0 0 0 4 3 4 9 10 15 20 24 25 14 12 8 2 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 63 0 0 2 5 5 6 6 14 6 5 2 1 1 1 7 0 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 268 8 29 4 3 1 0 1 2 2 7 9 13 11 19 31 35 30 20 27 12 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 96 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 2 4 11 9 15 17 8 7 9 5 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 50 3 1 1 2 2 0 0 1 1 1 1 2 2 4 6 5 6 4 5 2 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 66 1 2 1 0 0 1 0 0 2 4 3 1 2 6 8 12 10 11 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 53 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 9 11 8 6 6 4 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 49 1 1 3 1 2 0 0 0 1 6 4 4 1 4 9 5 5 1 0 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 228 0 0 3 4 5 1 2 3 11 15 6 16 12 25 31 34 27 20 10 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 4 4 6 11 7 4 4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 145 0 2 0 2 2 1 4 4 12 16 14 8 7 19 15 15 7 9 4 2 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 221 0 0 1 0 3 2 1 4 7 4 4 8 13 24 20 29 23 26 26 22 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 64 7 6 9 5 7 1 0 1 1 4 2 2 2 1 2 5 3 1 3 1 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 18 0 3 2 0 2 0 1 0 1 1 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 050 0 0 0 0 0 1 2 4 6 14 22 47 78 167 228 247 130 82 21 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 787 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 22 51 99 181 205 143 57 18 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 144 0 1 6 10 12 0 5 9 4 8 9 9 6 14 17 17 8 5 4 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 11 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 224 0 1 4 5 2 3 2 4 15 15 18 14 20 26 30 42 16 7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 105 0 0 0 1 1 0 1 7 12 10 19 9 7 6 14 6 8 1 2 1 0
Dorzalgie (M54) 35 0 0 1 1 6 0 1 1 1 0 1 3 1 4 3 5 3 2 1 0 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 35 1 1 5 1 3 0 0 5 5 2 3 0 1 3 3 0 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 110 0 0 1 9 5 2 3 1 5 6 6 5 4 11 7 22 11 8 3 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 210 33 12 6 6 7 2 4 4 5 8 2 9 8 9 19 22 20 19 9 4 2
Selhání ledvin (N17-N19) 188 2 0 1 1 0 2 3 5 3 6 8 13 12 16 25 32 15 16 18 8 2
Urolitiáza (N20-N23) 128 0 0 0 0 7 1 2 3 5 6 4 8 11 12 16 22 11 6 12 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 137 2 0 2 1 4 0 1 1 4 9 9 5 9 9 29 22 12 7 6 4 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 27 47 53 42 21 9 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 28 1 2 4 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 4 3 2 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 6 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 38 0 0 0 0 1 1 2 6 8 9 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 68 0 0 0 0 0 2 2 4 8 9 24 8 5 4 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 637 1 0 0 2 4 7 27 40 57 56 32 40 50 53 106 83 47 22 9 0 1
Lékařský potrat (O04) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 103 0 0 0 0 0 6 18 32 38 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 92 0 0 0 0 5 4 15 32 31 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 107 0 0 0 0 1 7 16 40 33 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 78 0 0 0 0 1 9 19 28 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 011 0 0 0 0 9 80 402 771 573 169 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 8 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 508 508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 232 232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 238 94 53 22 16 21 4 3 3 1 5 1 3 2 2 0 1 0 0 0 0 7
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 22 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 2 4 0 2 4 3 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 230 0 4 49 80 56 3 3 5 8 6 2 2 2 1 3 2 2 1 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 47 0 3 7 4 4 1 1 0 1 0 1 1 2 4 4 8 0 2 4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 499 71 139 42 27 23 0 7 4 6 9 11 8 14 16 21 28 24 20 18 8 3
Nitrolební poranění (S06) 543 5 29 56 64 44 6 10 16 15 18 12 23 13 33 31 47 26 33 41 19 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 167 28 25 23 30 20 1 6 4 6 0 2 8 2 3 0 1 1 2 5 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 107 0 2 20 26 6 1 3 3 1 2 4 2 3 2 7 7 5 6 5 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 988 0 1 5 10 1 2 2 1 3 8 7 6 21 35 73 127 128 173 227 130 28
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 180 0 1 10 16 5 7 5 10 10 7 8 21 12 15 11 20 9 6 3 4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 838 2 15 50 56 45 17 30 31 41 49 41 42 42 59 54 88 57 59 34 19 7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 49 7 20 1 3 1 1 4 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 237 1 14 2 13 20 21 20 20 17 26 7 19 7 12 14 9 2 7 5 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 315 0 0 2 1 1 2 2 1 1 6 8 12 13 27 47 76 49 32 31 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 49 0 0 0 0 0 4 5 1 1 1 4 6 5 5 7 3 4 3 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 60 3 14 11 5 3 2 2 1 1 3 1 2 0 2 5 0 1 1 1 1 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 14 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 128 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 21 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 4 3 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 581 4 5 16 6 7 3 12 19 13 20 28 24 34 63 77 112 75 36 21 4 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 25 562 1 359 791 662 673 665 318 798 1 376 1 330 1 048 865 1 033 1 178 1 932 2 768 3 191 2 131 1 580 1 250 504 110
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2,4 39,7 10,2 5,7 0 4,4 1,7 1,2 0 0 0 0 0 0 2,6 2,6 2,9 2,5 3,7 15,7 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,6 19,8 10,2 5,7 1,9 4,4 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,3 0 2,5 0 0 13,3 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,8 0 0 0 1,3 0 0 0 3,7 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 24,9 92,6 20,5 8,5 7,5 11 6,9 0 0,9 4,2 8,5 8,1 11,1 26,4 33,5 49,7 69 111,7 135,9 135,6 79,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,5 0 0 0 1,9 0 0 1,2 0,9 0 1,7 1,2 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,2 105,8 51,1 17 20,5 13,2 3,5 1,2 1,9 0 0,8 1,2 1,2 4,4 3,9 6,5 17,2 2,5 22 15,7 26,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 39,3 0 0 0 0 0 0 0 1,9 5,8 8,5 13,9 25,8 45,4 82,6 105,9 158 198 143,3 193 186,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,8 0 0 1,4 0 0 0 1,2 0,9 2,5 0,8 2,3 3,7 5,9 15,5 34 24,4 30,5 11 5,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,3 1,2 2,9 5,2 3,9 7,2 12,7 14,7 15,7 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 12,1 0 0 0 0 0 0 0 3,7 7,5 6,8 17,4 11,1 13,2 32,3 20,9 41,7 30,5 44,1 36,5 13,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 10,3 0 0 0 0 0 0 0 3,7 0,8 11,9 6,9 18,4 20,5 29,7 13,1 23 38,1 25,7 36,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,7 0 0 0 0 2,2 0 1,2 0,9 1,7 2,5 8,1 4,9 5,9 12,9 10,5 12,9 20,3 7,3 5,2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 32,2 63,2 71,9 60,3 35,5 22 15,7 0 73
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 14,3 0 1,7 0 1,9 0 0 0 0,9 0 0,8 2,3 7,4 5,9 20,6 48,4 66,1 68,5 73,5 78,3 79,8 73
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 69,6 6,6 29 15,6 16,8 19,8 5,2 8,1 9,4 20,8 29,7 40,5 61,4 114,3 144,5 224,9 224,1 248,7 154,3 114,8 39,9 73
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,8 2,5 1,2 3,7 5,9 5,2 2,6 8,6 5,1 0 5,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,2 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0,8 1,2 1,2 1,5 2,6 14,4 8,6 7,6 3,7 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 26,2 0 0 0 0 0 0 3,5 6,6 17,5 62,8 125,1 82,3 26,4 19,4 19,6 8,6 7,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 48,6 0 18,8 4,3 22,4 33 15,6 26,5 40,3 45,9 48,4 70,6 61,4 68,9 59,4 94,2 90,5 88,8 69,8 15,7 13,3 0
Anémie (D50-D64) 4,3 13,2 5,1 7,1 3,7 2,2 0 4,6 0 4,2 0,8 3,5 0 0 7,7 3,9 1,4 10,2 29,4 26,1 26,6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,6 19,8 8,5 4,3 3,7 4,4 0 0 0,9 0,8 0,8 0 1,2 1,5 2,6 3,9 1,4 5,1 7,3 10,4 26,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 10,1 0 3,4 17 24,2 44 8,7 4,6 2,8 5,8 0,8 3,5 8,6 7,3 9 10,5 8,6 25,4 29,4 36,5 26,6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 44,8 264,5 115,9 36,9 24,2 28,6 1,7 16,1 17,8 20 22,1 29 46,7 55,7 56,8 79,8 86,2 76,1 55,1 78,3 66,5 146
Demence (F00-F03) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,4 2,5 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 7,8 0 0 0 11,2 50,6 8,7 5,8 7,5 9,2 10,2 1,2 8,6 11,7 7,7 5,2 1,4 5,1 0 5,2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,3 0 0 0 1,9 17,6 3,5 4,6 5,6 5,8 2,5 4,6 4,9 2,9 3,9 3,9 0 10,2 14,7 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,5 0 0 1,4 0 6,6 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5,4 0 1,7 2,8 18,6 50,6 3,5 4,6 3,7 4,2 5,9 3,5 1,2 1,5 1,3 1,3 1,4 2,5 3,7 5,2 13,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 0 5,2 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 1,9 4,4 0 1,2 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15,5 46,3 29 19,8 13,1 11 12,1 5,8 10,3 6,7 5,1 10,4 11,1 19,1 12,9 20,9 24,4 33 47,8 41,7 53,2 73
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 2,5 1,2 1,2 2,9 3,9 15,7 17,2 17,8 18,4 20,9 0 73
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,1 46,3 18,8 32,6 28 28,6 5,2 10,4 9,4 9,2 10,2 10,4 16 7,3 15,5 11,8 30,2 50,8 29,4 41,7 0 73
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,2 19,8 3,4 0 0 0 1,7 1,2 0,9 0,8 0 0 1,2 0 0 1,3 0 5,1 7,3 0 13,3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 33,1 22,2 0 1,9 6,6 0 1,2 1,9 2,5 1,7 1,2 3,7 4,4 3,9 7,8 4,3 5,1 0 0 0 73
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4,7 0 0 0 1,9 6,6 0 0 0 0,8 2,5 1,2 8,6 4,4 2,6 13,1 12,9 25,4 7,3 26,1 39,9 0
Angina pectoris (I20) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,3 4,9 11,7 11,6 14,4 21,5 27,9 29,4 20,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 49,1 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,8 17,8 30,1 46,7 89,4 109,7 155,6 145,1 134,5 191,1 219,1 305,9 73
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 5,8 16 8,8 41,3 62,8 69 76,1 51,4 31,3 13,3 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 14,1 0 0 0 0 0 5,2 2,3 1,9 5 7,6 9,3 7,4 11,7 28,4 32,7 48,8 60,9 69,8 41,7 66,5 73
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 54,8 0 1,7 0 0 4,4 6,9 4,6 7,5 8,3 11,9 12,7 34,4 54,2 89 130,8 193,9 256,4 327 349,5 319,2 73
Selhání srdce (I50) 33,8 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,7 6,8 5,8 7,4 30,8 36,1 70,6 139,3 149,7 275,6 281,7 239,4 438
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 80,5 19,8 3,4 1,4 1,9 2,2 1,7 6,9 5,6 9,2 20,4 29 57,8 76,2 120 172,6 265,8 363 466,6 657,3 558,7 583,9
Ateroskleróza (I70) 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,3 4,9 23,5 50,3 58,8 93,4 86,3 73,5 57,4 119,7 73
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 39,2 0 8,5 2,8 11,2 24,2 10,4 9,2 7,5 12,5 16,1 20,8 19,7 42,5 54,2 102 120,7 165 169 166,9 172,9 73
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 5,1 39,7 44,3 12,8 5,6 6,6 5,2 0 0,9 0,8 1,7 0 1,2 1,5 1,3 2,6 1,4 2,5 11 10,4 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 21,3 99,2 81,8 25,5 11,2 15,4 3,5 3,5 4,7 1,7 8,5 3,5 7,4 4,4 21,9 31,4 44,5 66 58,8 104,3 119,7 219
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 10 403,4 71,6 12,8 0 2,2 0 0 0,9 0 0 1,2 0 0 1,3 1,3 2,9 0 3,7 15,7 39,9 219
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,6 0 15,3 17 11,2 6,6 1,7 1,2 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3 0 6,8 1,4 1,9 2,2 3,5 2,3 2,8 1,7 1,7 4,6 3,7 2,9 1,3 6,5 4,3 7,6 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 2,3 4,9 11,7 25,8 41,8 43,1 43,1 29,4 20,9 26,6 0
Astma (J45-J46) 1,6 0 5,1 1,4 1,9 2,2 0 0 0,9 0,8 0 1,2 0 1,5 5,2 2,6 0 7,6 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 34,4 39,7 35,8 8,5 7,5 17,6 10,4 5,8 5,6 8,3 7,6 15,1 19,7 27,8 40 82,4 113,5 142,1 110,2 187,8 226,1 146
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 13,1 6,6 5,1 39,7 54,1 123,1 41,6 10,4 4,7 4,2 4,2 0 1,2 0 0 0 1,4 2,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 5,1 6,6 22,2 41,1 13,1 6,6 1,7 0 0,9 1,7 0,8 0 1,2 0 3,9 1,3 1,4 2,5 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,8 39,7 0 1,4 0 0 1,7 2,3 2,8 2,5 0,8 3,5 3,7 0 3,9 9,2 7,2 5,1 11 10,4 53,2 0
Peptický vřed (K25-K28) 13,6 0 0 0 0 0 0 4,6 3,7 5 3,4 8,1 11,1 22 10,3 34 25,9 53,3 77,2 109,6 106,4 219
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4 6,6 8,5 2,8 7,5 2,2 0 0 0,9 2,5 2,5 1,2 4,9 2,9 3,9 5,2 10,1 0 22 15,7 13,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 19 0 13,6 58,1 134,3 94,5 6,9 2,3 5,6 2,5 3,4 8,1 12,3 10,3 10,3 7,8 11,5 15,2 25,7 5,2 13,3 0
Tříselná kýla (K40) 5,4 33,1 1,7 0 0 2,2 0 0 0 0,8 0,8 0 1,2 2,9 10,3 11,8 18,7 17,8 33,1 52,2 26,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 11,7 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,5 3,4 10,4 12,3 22 25,8 31,4 35,9 35,5 44,1 41,7 26,6 73
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4,9 0 0 2,8 9,3 11 10,4 6,9 13,1 5 4,2 2,3 1,2 1,5 1,3 9,2 0 2,5 3,7 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 1,7 0 0 0 0 1,2 0 0 0,8 0 1,2 1,5 0 3,9 2,9 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 20,8 52,9 49,4 5,7 5,6 2,2 0 1,2 1,9 1,7 5,9 10,4 16 16,1 24,5 40,5 50,3 76,1 73,5 140,9 159,6 292
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,5 3,4 2,3 4,9 16,1 11,6 19,6 24,4 20,3 25,7 47 66,5 73
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,9 19,8 1,7 1,4 3,7 4,4 0 0 0,9 0,8 0,8 1,2 2,5 2,9 5,2 7,8 7,2 15,2 14,7 26,1 26,6 73
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,1 6,6 3,4 1,4 0 0 1,7 0 0 1,7 3,4 3,5 1,2 2,9 7,7 10,5 17,2 25,4 40,4 5,2 13,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 2,8 1,7 2,5 10,4 13,5 11,7 7,7 7,8 5,7 0 3,7 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,8 6,6 1,7 4,3 1,9 4,4 0 0 0 0,8 5,1 4,6 4,9 1,5 5,2 11,8 7,2 12,7 3,7 0 13,3 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 17,7 0 0 4,3 7,5 11 1,7 2,3 2,8 9,2 12,7 6,9 19,7 17,6 32,3 40,5 48,8 68,5 73,5 52,2 39,9 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,7 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3,7 5,9 5,2 7,8 15,8 17,8 14,7 20,9 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 11,3 0 3,4 0 3,7 4,4 1,7 4,6 3,7 10 13,6 16,2 9,8 10,3 24,5 19,6 21,5 17,8 33,1 20,9 26,6 146
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,2 0 0 1,4 0 6,6 3,5 1,2 3,7 5,8 3,4 4,6 9,8 19,1 31 26,2 41,7 58,4 95,5 135,6 292,6 292
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5 46,3 10,2 12,8 9,3 15,4 1,7 0 0,9 0,8 3,4 2,3 2,5 2,9 1,3 2,6 7,2 7,6 3,7 15,7 13,3 73
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,4 0 5,1 2,8 0 4,4 0 1,2 0 0,8 0,8 0 1,2 2,9 3,9 2,6 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 81,6 0 0 0 0 0 1,7 2,3 3,7 5 11,9 25,5 57,8 114,3 215,5 298,2 354,8 330 301,3 109,6 13,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 61,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 1,7 6,9 27 74,7 127,7 236,7 294,5 363 209,4 93,9 13,3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,5 0 0 0 1,9 4,4 0 0 0 0 0,8 0 1,2 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 11,2 0 1,7 8,5 18,6 26,4 0 5,8 8,4 3,3 6,8 10,4 11,1 8,8 18,1 22,2 24,4 20,3 18,4 20,9 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,9 13,2 3,4 1,4 0 0 0 1,2 0 0 0 1,2 1,2 1,5 0 0 1,4 2,5 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 17,4 0 1,7 5,7 9,3 4,4 5,2 2,3 3,7 12,5 12,7 20,8 17,2 29,3 33,5 39,2 60,3 40,6 25,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,2 0 0 0 1,9 2,2 0 1,2 6,6 10 8,5 22 11,1 10,3 7,7 18,3 8,6 20,3 3,7 10,4 13,3 0
Dorzalgie (M54) 2,7 0 0 1,4 1,9 13,2 0 1,2 0,9 0,8 0 1,2 3,7 1,5 5,2 3,9 7,2 7,6 7,3 5,2 0 73
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,7 6,6 1,7 7,1 1,9 6,6 0 0 4,7 4,2 1,7 3,5 0 1,5 3,9 3,9 0 5,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 8,5 0 0 1,4 16,8 11 3,5 3,5 0,9 4,2 5,1 6,9 6,1 5,9 14,2 9,2 31,6 27,9 29,4 15,7 13,3 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16,3 218,2 20,5 8,5 11,2 15,4 3,5 4,6 3,7 4,2 6,8 2,3 11,1 11,7 11,6 24,8 31,6 50,8 69,8 47 53,2 146
Selhání ledvin (N17-N19) 14,6 13,2 0 1,4 1,9 0 3,5 3,5 4,7 2,5 5,1 9,3 16 17,6 20,6 32,7 46 38,1 58,8 93,9 106,4 146
Urolitiáza (N20-N23) 9,9 0 0 0 0 15,4 1,7 2,3 2,8 4,2 5,1 4,6 9,8 16,1 15,5 20,9 31,6 27,9 22 62,6 26,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 10,6 13,2 0 2,8 1,9 8,8 0 1,2 0,9 3,3 7,6 10,4 6,1 13,2 11,6 37,9 31,6 30,5 25,7 31,3 53,2 73
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 13,2 34,8 61,5 76,1 106,6 77,2 47 13,3 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,2 6,6 3,4 5,7 1,9 6,6 0 0 0 0 0,8 1,2 1,2 0 1,3 3,9 5,7 7,6 7,3 5,2 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 7,6 6,9 1,2 0 1,3 1,3 1,4 2,5 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 2,2 1,7 2,3 5,6 6,7 7,6 10,4 0 1,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 5,3 0 0 0 0 0 3,5 2,3 3,7 6,7 7,6 27,8 9,8 7,3 5,2 1,3 0 0 0 5,2 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 49,5 6,6 0 0 3,7 8,8 12,1 31,1 37,5 47,5 47,6 37,1 49,2 73,3 68,4 138,6 119,2 119,3 80,8 47 0 73
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 8 0 0 0 0 0 10,4 20,8 30 31,7 5,9 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 7,2 0 0 0 0 11 6,9 17,3 30 25,8 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,3 0 0 0 0 2,2 12,1 18,4 37,5 27,5 7,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,1 0 0 0 0 2,2 15,6 21,9 26,2 14,2 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 156,3 0 0 0 0 19,8 138,5 463,5 722,4 477,8 143,5 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,6 0 0 0 0 2,2 0 2,3 2,8 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 39,5 3 359,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 18 1 534,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 18,5 621,6 90,4 31,2 29,8 46,2 6,9 3,5 2,8 0,8 4,2 1,2 3,7 2,9 2,6 0 1,4 0 0 0 0 510,9
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,7 0 0 0 3,7 0 0 0 0 3,3 0 2,3 4,9 0 2,6 5,2 4,3 0 3,7 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 17,9 0 6,8 69,5 149,2 123,1 5,2 3,5 4,7 6,7 5,1 2,3 2,5 2,9 1,3 3,9 2,9 5,1 3,7 5,2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3,7 0 5,1 9,9 7,5 8,8 1,7 1,2 0 0,8 0 1,2 1,2 2,9 5,2 5,2 11,5 0 7,3 20,9 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 38,8 469,5 237 59,5 50,3 50,6 0 8,1 3,7 5 7,6 12,7 9,8 20,5 20,6 27,5 40,2 60,9 73,5 93,9 106,4 219
Nitrolební poranění (S06) 42,2 33,1 49,4 79,4 119,3 96,7 10,4 11,5 15 12,5 15,3 13,9 28,3 19,1 42,6 40,5 67,5 66 121,2 213,9 252,7 146
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13 185,1 42,6 32,6 55,9 44 1,7 6,9 3,7 5 0 2,3 9,8 2,9 3,9 0 1,4 2,5 7,3 26,1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8,3 0 3,4 28,4 48,5 13,2 1,7 3,5 2,8 0,8 1,7 4,6 2,5 4,4 2,6 9,2 10,1 12,7 22 26,1 26,6 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 76,8 0 1,7 7,1 18,6 2,2 3,5 2,3 0,9 2,5 6,8 8,1 7,4 30,8 45,2 95,5 182,4 324,9 635,6 1 184,3 1 729,2 2 043,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 14 0 1,7 14,2 29,8 11 12,1 5,8 9,4 8,3 5,9 9,3 25,8 17,6 19,4 14,4 28,7 22,8 22 15,7 53,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 65,1 13,2 25,6 70,9 104,4 98,9 29,4 34,6 29 34,2 41,6 47,5 51,6 61,6 76,1 70,6 126,4 144,7 216,8 177,4 252,7 510,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,8 46,3 34,1 1,4 5,6 2,2 1,7 4,6 0,9 0,8 0 1,2 2,5 1,5 0 0 0 2,5 7,3 10,4 13,3 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 18,4 6,6 23,9 2,8 24,2 44 36,4 23,1 18,7 14,2 22,1 8,1 23,3 10,3 15,5 18,3 12,9 5,1 25,7 26,1 13,3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 24,5 0 0 2,8 1,9 2,2 3,5 2,3 0,9 0,8 5,1 9,3 14,7 19,1 34,8 61,5 109,2 124,4 117,6 161,7 53,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3,8 0 0 0 0 0 6,9 5,8 0,9 0,8 0,8 4,6 7,4 7,3 6,5 9,2 4,3 10,2 11 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,7 19,8 23,9 15,6 9,3 6,6 3,5 2,3 0,9 0,8 2,5 1,2 2,5 0 2,6 6,5 0 2,5 3,7 5,2 13,3 73
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 6,6 5,1 0 0 4,4 0 0 0 0 0 2,3 1,2 0 1,3 2,6 2,9 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,7 0,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,9 846,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,6 0 3,4 2,8 1,9 4,4 1,7 0 0,9 0,8 0 1,2 0 1,5 1,3 5,2 4,3 2,5 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 45,2 26,4 8,5 22,7 11,2 15,4 5,2 13,8 17,8 10,8 17 32,4 29,5 49,8 81,3 100,7 160,9 190,4 132,3 109,6 53,2 146
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 986,9 8 986,3 1 348,6 938,5 1 254,9 1 461,7 550,6 920 1 289,2 1 109,0 890 1 001,8 1 269,3 1 726,5 2 492,8 3 619,8 4 584,1 5 408,8 5 805,0 6 521,3 6 703,9 8 029,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)