8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 23 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 3 4 1 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 42 6 14 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 321 10 21 8 8 5 2 4 3 2 6 5 13 17 35 30 48 39 31 26 8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 125 14 29 19 7 3 0 4 3 1 4 3 3 5 10 6 1 4 2 6 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 516 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 10 27 35 70 85 119 81 48 23 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 2 12 14 17 11 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 48 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 3 6 9 9 7 5 1 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 182 0 0 0 0 0 0 1 5 5 16 13 11 8 23 28 32 16 16 8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 156 0 0 0 0 0 2 4 4 6 11 9 9 12 26 23 24 13 5 7 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 14 4 9 13 6 6 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 24 58 55 46 17 5 3 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 206 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 7 19 32 51 33 23 26 8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 946 2 14 12 7 7 0 8 16 27 38 40 60 79 143 169 166 82 53 19 3 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 4 6 2 1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 5 8 3 2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 308 0 0 0 0 0 0 5 4 17 72 104 62 18 9 8 4 1 3 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 587 6 6 4 9 18 20 28 41 63 46 57 31 33 50 79 43 36 12 4 1 0
Anémie (D50-D64) 47 0 2 6 0 1 3 0 0 1 2 1 1 1 3 3 5 5 9 1 3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 41 1 5 5 2 3 0 1 1 1 0 2 0 3 6 0 3 3 3 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 168 0 10 10 17 14 7 2 7 3 4 10 8 8 16 16 15 4 11 3 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 628 26 53 20 14 19 6 11 20 24 34 29 48 34 66 70 64 38 29 18 4 1
Demence (F00-F03) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 84 0 0 0 5 25 2 8 3 12 8 5 8 4 1 2 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 60 1 2 0 0 5 8 4 5 7 6 3 2 3 6 2 2 2 1 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 7 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 71 2 1 4 10 22 6 6 2 4 2 1 1 1 0 1 0 3 4 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 188 3 13 8 11 9 3 9 10 6 18 6 6 5 17 15 17 11 10 9 1 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 57 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 3 5 7 9 10 8 5 3 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 234 5 18 22 19 19 7 9 10 10 18 6 9 10 8 21 28 8 4 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 19 0 1 3 5 2 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 58 3 16 6 6 0 0 1 2 1 3 0 3 2 4 5 4 2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 68 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7 6 5 5 5 6 10 8 7 4 2 0
Angina pectoris (I20) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 4 8 9 13 8 7 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 689 0 0 0 0 0 0 2 3 13 18 34 37 46 90 103 110 90 71 53 17 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 282 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 11 18 39 45 61 49 32 12 4 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 187 0 0 0 0 2 1 4 2 7 6 14 5 13 16 29 27 23 16 18 4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 800 1 0 0 2 1 2 2 5 6 10 18 27 39 90 138 146 107 109 71 23 3
Selhání srdce (I50) 458 0 0 0 0 2 0 1 3 1 4 5 13 15 42 70 68 54 68 74 32 6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 064 2 0 0 0 1 0 8 10 17 21 22 47 65 97 167 175 145 141 99 40 7
Ateroskleróza (I70) 287 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8 17 46 67 69 39 17 11 7 0
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 534 1 2 3 8 16 5 6 8 16 17 16 20 33 44 81 81 68 59 39 8 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 107 9 43 15 4 6 1 2 0 2 1 3 2 3 4 4 5 1 2 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 307 20 62 14 5 4 4 4 3 7 7 5 8 11 21 22 30 22 26 16 10 6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 142 57 54 9 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 1 3 4 3 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 39 0 10 19 6 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 51 1 1 5 2 2 0 1 5 3 6 3 2 4 6 3 4 0 2 0 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 127 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 17 31 28 17 10 7 2 0
Astma (J45-J46) 38 0 11 4 1 6 0 0 1 2 0 1 1 1 3 2 1 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 506 9 16 7 5 17 7 9 6 7 14 15 15 29 44 64 88 59 44 36 14 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 165 0 1 15 23 84 21 10 5 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 88 0 28 27 17 6 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 49 3 2 0 2 1 0 2 0 0 3 5 1 5 5 8 4 2 4 1 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 180 0 0 0 0 0 1 3 4 4 0 5 13 13 13 16 26 21 24 26 8 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 59 2 8 3 2 5 0 1 1 3 1 4 2 2 1 8 7 5 0 3 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 243 0 13 44 79 40 2 7 5 6 2 2 2 3 4 8 7 7 8 2 1 1
Tříselná kýla (K40) 64 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 3 10 13 14 11 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 180 1 0 1 1 0 0 0 0 6 6 5 14 14 24 29 30 19 17 9 3 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 81 0 0 2 3 10 11 5 9 10 8 6 3 2 2 6 2 2 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 11 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 263 5 24 3 4 1 0 0 3 9 5 8 9 20 24 26 33 25 28 22 9 5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 95 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 4 2 7 12 21 9 13 10 6 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 52 0 0 0 2 0 0 1 0 1 3 3 1 3 5 5 7 5 4 9 2 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 54 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 1 1 5 8 3 11 2 7 8 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 4 5 10 5 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 39 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 7 6 2 3 5 4 3 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 197 0 1 2 5 2 1 2 4 5 9 2 15 14 16 31 33 25 15 10 4 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 45 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 1 7 3 9 6 3 3 2 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 136 0 2 1 1 1 2 5 7 9 10 12 8 13 16 17 16 6 4 5 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 235 0 1 0 0 1 6 3 7 6 12 5 13 12 22 25 33 26 28 18 14 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 61 2 12 4 3 5 1 1 1 4 3 0 2 0 2 5 7 1 3 4 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 28 2 1 4 4 2 0 0 1 0 1 1 1 3 2 3 3 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 925 0 0 0 0 0 1 2 2 13 16 21 41 73 121 221 206 127 61 18 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 730 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 12 42 99 167 192 124 70 16 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 8 0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 114 0 2 5 8 14 1 2 1 2 2 4 14 4 8 9 16 11 6 4 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 11 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 214 0 2 2 9 7 2 3 5 7 12 13 18 16 20 32 29 24 12 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 77 0 0 0 0 0 2 2 0 9 14 7 9 7 5 11 7 2 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 41 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 5 3 3 2 6 4 5 3 2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 29 0 2 6 1 2 0 1 2 4 0 1 2 0 1 1 6 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 92 0 0 1 10 2 0 1 0 7 7 2 3 12 9 13 18 5 0 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 204 37 18 7 4 8 1 2 2 3 4 5 9 8 11 12 19 17 19 13 5 0
Selhání ledvin (N17-N19) 176 0 0 1 1 3 0 4 2 6 4 1 12 14 15 25 28 21 18 11 8 2
Urolitiáza (N20-N23) 162 0 1 0 2 6 3 4 7 4 4 7 8 11 25 23 23 18 9 5 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 135 0 0 1 2 3 1 2 2 3 2 5 11 9 16 29 15 10 10 9 4 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 35 55 48 36 19 10 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 26 0 1 5 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 3 2 2 2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 34 0 0 0 1 6 1 1 2 3 7 4 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 39 0 0 0 0 4 6 3 5 6 9 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 87 0 0 0 0 1 1 0 2 7 19 11 21 11 7 2 3 0 2 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 605 0 0 0 0 2 11 25 44 45 46 48 42 44 58 85 84 40 24 5 2 0
Lékařský potrat (O04) 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 119 0 0 0 0 0 6 21 37 43 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 160 0 0 0 0 1 14 34 65 39 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 135 0 0 0 0 3 11 29 43 38 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 83 0 0 0 0 2 3 22 34 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 956 0 0 0 0 14 79 361 752 585 154 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 10 0 0 0 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 6 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 460 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 276 111 49 28 17 26 6 5 3 5 2 0 4 2 3 2 1 1 0 0 0 11
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 31 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 3 4 3 2 2 1 2 5 1 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 233 0 4 52 87 62 1 2 5 3 3 4 0 1 1 2 5 0 1 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 33 0 4 7 2 2 1 0 1 1 1 2 0 2 2 3 2 1 1 0 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 517 60 132 34 39 42 5 2 5 8 5 6 10 12 23 27 29 19 23 21 14 1
Nitrolební poranění (S06) 602 2 43 67 71 37 7 10 13 14 20 13 28 24 35 34 44 35 49 34 21 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 195 38 40 31 22 14 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 3 2 1 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 103 0 1 17 20 7 0 1 4 4 4 2 3 6 1 6 10 5 6 4 1 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 112 1 1 4 6 3 2 4 4 8 11 9 12 24 62 79 120 126 196 238 168 34
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 175 0 1 6 17 9 8 7 11 3 9 13 15 6 16 17 11 8 6 9 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 871 2 19 62 58 55 33 37 31 35 47 37 40 36 59 75 67 64 54 41 15 4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 61 8 26 1 3 1 1 0 1 3 2 3 0 1 1 4 2 1 1 1 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 233 1 15 6 6 27 19 24 17 19 19 15 16 8 8 13 9 4 4 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 314 0 1 1 0 0 0 2 2 4 11 6 12 10 33 52 52 57 42 25 3 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 46 0 1 0 0 2 0 3 4 3 3 1 7 3 6 7 3 1 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 50 6 14 2 8 4 1 0 2 2 2 0 2 2 4 0 0 0 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 14 0 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 137 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 24 2 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 8 4 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 543 2 9 13 3 5 9 10 17 23 16 18 38 37 70 89 98 42 32 10 2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 26 342 1 314 899 682 720 769 376 832 1 388 1 358 999 853 1 047 1 243 2 133 2 900 3 076 2 128 1 759 1 244 517 105
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,8 13,4 6,9 2,9 0 0 0 0 0 0 0,9 1,2 0 0 1,3 3,8 4,6 10,8 3,6 5,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,3 40,3 24,2 2,9 10 22,3 0 0 0 0 0 0 0 1,4 1,3 0 0 5,4 0 5,3 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 25,2 67,2 36,4 11,6 16,1 11,2 3,3 4,6 2,8 1,6 5,4 6 16,2 24,5 43,8 38,3 73,9 105,3 110,8 137 108,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,7 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 0,8 1,8 1,2 1,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,8 94,1 50,2 27,4 14,1 6,7 0 4,6 2,8 0,8 3,6 3,6 3,7 7,2 12,5 7,7 1,5 10,8 7,1 31,6 13,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 40,5 0 0 0 0 0 0 0 2,8 4,1 5,4 12 33,7 50,4 87,7 108,4 183,1 218,7 171,6 121,2 54,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2,4 3,7 2,9 15 17,9 26,2 29,7 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 1,8 2,4 1,2 4,3 7,5 11,5 13,8 18,9 17,9 5,3 13,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 14,3 0 0 0 0 0 0 1,1 4,7 4,1 14,3 15,6 13,7 11,5 28,8 35,7 49,2 43,2 57,2 42,2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 12,3 0 0 0 0 0 3,3 4,6 3,8 4,9 9,8 10,8 11,2 17,3 32,6 29,3 36,9 35,1 17,9 36,9 13,6 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,6 3,7 20,2 5 11,5 20 16,2 21,4 10,5 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 10 34,6 72,6 70,1 70,8 45,9 17,9 15,8 13,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 16,2 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,7 10,1 23,8 40,8 78,5 89,1 82,2 137 108,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 74,3 13,4 24,2 17,3 14,1 15,6 0 9,1 15,1 22,1 34 48,1 74,9 113,7 179,1 215,5 255,4 221,4 189,4 100,1 40,7 87,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 2,4 1,2 1,4 5 7,7 3,1 2,7 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,2 1,2 5,8 6,3 6,4 12,3 8,1 7,1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 24,2 0 0 0 0 0 0 5,7 3,8 13,9 64,4 125 77,4 25,9 11,3 10,2 6,2 2,7 10,7 5,3 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 46,1 40,3 10,4 5,8 18,1 40,2 33,1 32 38,7 51,6 41,2 68,5 38,7 47,5 62,6 100,7 66,2 97,2 42,9 21,1 13,6 0
Anémie (D50-D64) 3,7 0 3,5 8,7 0 2,2 5 0 0 0,8 1,8 1,2 1,2 1,4 3,8 3,8 7,7 13,5 32,2 5,3 40,7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,2 6,7 8,7 7,2 4 6,7 0 1,1 0,9 0,8 0 2,4 0 4,3 7,5 0 4,6 8,1 10,7 5,3 13,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,2 0 17,3 14,4 34,2 31,3 11,6 2,3 6,6 2,5 3,6 12 10 11,5 20 20,4 23,1 10,8 39,3 15,8 40,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 49,3 174,8 91,8 28,9 28,1 42,5 9,9 12,6 18,9 19,7 30,4 34,9 59,9 48,9 82,6 89,3 98,5 102,6 103,7 94,9 54,2 87,6
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,6 15,8 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 6,6 0 0 0 10 55,9 3,3 9,1 2,8 9,8 7,2 6 10 5,8 1,3 2,6 1,5 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,7 6,7 3,5 0 0 11,2 13,2 4,6 4,7 5,7 5,4 3,6 2,5 4,3 7,5 2,6 3,1 5,4 3,6 5,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,5 0 0 0 0 6,7 1,7 0 0,9 0 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5,6 13,4 1,7 5,8 20,1 49,2 9,9 6,9 1,9 3,3 1,8 1,2 1,2 1,4 0 1,3 0 8,1 14,3 5,3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 5,3 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 2,2 0 0 0,9 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 14,8 20,2 22,5 11,6 22,1 20,1 5 10,3 9,4 4,9 16,1 7,2 7,5 7,2 21,3 19,1 26,2 29,7 35,7 47,4 13,6 87,6
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4,5 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,6 0 2,4 3,7 7,2 8,8 11,5 15,4 21,6 17,9 15,8 27,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 18,4 33,6 31,2 31,8 38,2 42,5 11,6 10,3 9,4 8,2 16,1 7,2 11,2 14,4 10 26,8 43,1 21,6 14,3 15,8 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,5 0 1,7 4,3 10 4,5 0 1,1 0 0 0,9 0 0 4,3 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4,6 20,2 27,7 8,7 12,1 0 0 1,1 1,9 0,8 2,7 0 3,7 2,9 5 6,4 6,2 5,4 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5,3 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0,8 6,3 7,2 6,2 7,2 6,3 7,7 15,4 21,6 25 21,1 27,1 0
Angina pectoris (I20) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1,2 7,5 5,8 10 11,5 20 21,6 25 21,1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 54,1 0 0 0 0 0 0 2,3 2,8 10,7 16,1 40,9 46,2 66,2 112,7 131,3 169,3 242,9 253,8 279,3 230,4 175,1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,7 6 13,7 25,9 48,8 57,4 93,9 132,3 114,4 63,2 54,2 87,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 14,7 0 0 0 0 4,5 1,7 4,6 1,9 5,7 5,4 16,8 6,2 18,7 20 37 41,5 62,1 57,2 94,9 54,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 62,9 6,7 0 0 4 2,2 3,3 2,3 4,7 4,9 8,9 21,6 33,7 56,1 112,7 176 224,6 288,8 389,6 374,1 311,7 262,7
Selhání srdce (I50) 36 0 0 0 0 4,5 0 1,1 2,8 0,8 3,6 6 16,2 21,6 52,6 89,3 104,6 145,8 243 389,9 433,6 525,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 83,6 13,4 0 0 0 2,2 0 9,1 9,4 13,9 18,8 26,4 58,7 93,6 121,5 212,9 269,3 391,4 504 521,7 542 613
Ateroskleróza (I70) 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 6 10 24,5 57,6 85,4 106,2 105,3 60,8 58 94,9 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,3 0 2,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 42 6,7 3,5 4,3 16,1 35,8 8,3 6,9 7,5 13,1 15,2 19,2 25 47,5 55,1 103,3 124,6 183,6 210,9 205,5 108,4 262,7
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 8,4 60,5 74,5 21,7 8 13,4 1,7 2,3 0 1,6 0,9 3,6 2,5 4,3 5 5,1 7,7 2,7 7,1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 24,1 134,5 107,4 20,2 10 8,9 6,6 4,6 2,8 5,7 6,3 6 10 15,8 26,3 28,1 46,2 59,4 92,9 84,3 135,5 525,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 11,2 383,2 93,5 13 4 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 2,9 0 1,3 3,1 2,7 10,7 21,1 40,7 87,6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 3,1 0 17,3 27,4 12,1 0 0 1,1 0,9 0 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4 6,7 1,7 7,2 4 4,5 0 1,1 4,7 2,5 5,4 3,6 2,5 5,8 7,5 3,8 6,2 0 7,1 0 13,6 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10 0 1,7 2,9 2 0 0 0 0 0 0 0 2,5 13 21,3 39,5 43,1 45,9 35,7 36,9 27,1 0
Astma (J45-J46) 3 0 19 5,8 2 13,4 0 0 0,9 1,6 0 1,2 1,2 1,4 3,8 2,6 1,5 2,7 7,1 5,3 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 39,8 60,5 27,7 10,1 10 38 11,6 10,3 5,7 5,7 12,5 18 18,7 41,7 55,1 81,6 135,4 159,3 157,3 189,7 189,7 87,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 13 0 1,7 21,7 46,2 187,7 34,8 11,4 4,7 0,8 2,7 1,2 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 6,9 0 48,5 39 34,2 13,4 1,7 1,1 0 0,8 0,9 1,2 0 2,9 0 0 3,1 0 0 5,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,8 20,2 3,5 0 4 2,2 0 2,3 0 0 2,7 6 1,2 7,2 6,3 10,2 6,2 5,4 14,3 5,3 13,6 0
Peptický vřed (K25-K28) 14,1 0 0 0 0 0 1,7 3,4 3,8 3,3 0 6 16,2 18,7 16,3 20,4 40 56,7 85,8 137 108,4 262,7
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,6 13,4 13,9 4,3 4 11,2 0 1,1 0,9 2,5 0,9 4,8 2,5 2,9 1,3 10,2 10,8 13,5 0 15,8 13,6 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 19,1 0 22,5 63,6 158,7 89,4 3,3 8 4,7 4,9 1,8 2,4 2,5 4,3 5 10,2 10,8 18,9 28,6 10,5 13,6 87,6
Tříselná kýla (K40) 5 47,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 0 2,9 0 3,8 15,4 35,1 50 58 13,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,1 6,7 0 1,4 2 0 0 0 0 4,9 5,4 6 17,5 20,2 30,1 37 46,2 51,3 60,8 47,4 40,7 87,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,4 0 0 2,9 6 22,3 18,2 5,7 8,5 8,2 7,2 7,2 3,7 2,9 2,5 7,7 3,1 5,4 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,9 0 0 0 2 4,5 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1,3 2,6 4,6 2,7 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 20,7 33,6 41,6 4,3 8 2,2 0 0 2,8 7,4 4,5 9,6 11,2 28,8 30,1 33,2 50,8 67,5 100,1 115,9 122 437,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,5 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 2,5 1,8 4,8 2,5 10,1 15 26,8 13,8 35,1 35,7 31,6 40,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4,1 0 0 0 4 0 0 1,1 0 0,8 2,7 3,6 1,2 4,3 6,3 6,4 10,8 13,5 14,3 47,4 27,1 87,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 4,2 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 0,8 2,7 1,2 1,2 7,2 10 3,8 16,9 5,4 25 42,2 13,6 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 2,7 10,8 5 7,2 12,5 6,4 4,6 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,1 6,7 1,7 2,9 0 0 1,7 0 0 0 1,8 1,2 8,7 8,6 2,5 3,8 7,7 10,8 10,7 5,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 15,5 0 1,7 2,9 10 4,5 1,7 2,3 3,8 4,1 8,1 2,4 18,7 20,2 20 39,5 50,8 67,5 53,6 52,7 54,2 87,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,5 0 0 1,4 2 0 1,7 1,1 0,9 1,6 0,9 2,4 0 1,4 8,8 3,8 13,8 16,2 10,7 15,8 27,1 87,6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 10,7 0 3,5 1,4 2 2,2 3,3 5,7 6,6 7,4 8,9 14,4 10 18,7 20 21,7 24,6 16,2 14,3 26,3 13,6 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 18,5 0 1,7 0 0 2,2 9,9 3,4 6,6 4,9 10,7 6 16,2 17,3 27,5 31,9 50,8 70,2 100,1 94,9 189,7 262,7
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,8 13,4 20,8 5,8 6 11,2 1,7 1,1 0,9 3,3 2,7 0 2,5 0 2,5 6,4 10,8 2,7 10,7 21,1 13,6 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 1,7 2,9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,2 13,4 1,7 5,8 8 4,5 0 0 0,9 0 0,9 1,2 1,2 4,3 2,5 3,8 4,6 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 72,7 0 0 0 0 0 1,7 2,3 1,9 10,7 14,3 25,2 51,2 105,1 151,5 281,8 317 342,8 218 94,9 27,1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 57,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 2,7 4,8 15 60,5 124 212,9 295,4 334,7 250,2 84,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,6 0 0 1,4 2 6,7 0 0 1,9 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 9 0 3,5 7,2 16,1 31,3 1,7 2,3 0,9 1,6 1,8 4,8 17,5 5,8 10 11,5 24,6 29,7 21,4 21,1 13,6 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,9 0 8,7 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 1,2 0 1,3 1,3 1,5 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 16,8 0 3,5 2,9 18,1 15,6 3,3 3,4 4,7 5,7 10,7 15,6 22,5 23 25 40,8 44,6 64,8 42,9 5,3 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 6 0 0 0 0 0 3,3 2,3 0 7,4 12,5 8,4 11,2 10,1 6,3 14 10,8 5,4 3,6 5,3 0 0
Dorzalgie (M54) 3,2 0 0 0 8 6,7 0 0 0,9 0 0 6 3,7 4,3 2,5 7,7 6,2 13,5 10,7 10,5 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,3 0 3,5 8,7 2 4,5 0 1,1 1,9 3,3 0 1,2 2,5 0 1,3 1,3 9,2 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,2 0 0 1,4 20,1 4,5 0 1,1 0 5,7 6,3 2,4 3,7 17,3 11,3 16,6 27,7 13,5 0 10,5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16 248,8 31,2 10,1 8 17,9 1,7 2,3 1,9 2,5 3,6 6 11,2 11,5 13,8 15,3 29,2 45,9 67,9 68,5 67,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 13,8 0 0 1,4 2 6,7 0 4,6 1,9 4,9 3,6 1,2 15 20,2 18,8 31,9 43,1 56,7 64,3 58 108,4 175,1
Urolitiáza (N20-N23) 12,7 0 1,7 0 4 13,4 5 4,6 6,6 3,3 3,6 8,4 10 15,8 31,3 29,3 35,4 48,6 32,2 26,3 27,1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 10,6 0 0 1,4 4 6,7 1,7 2,3 1,9 2,5 1,8 6 13,7 13 20 37 23,1 27 35,7 47,4 54,2 87,6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 20,2 43,8 70,1 73,9 97,2 67,9 52,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2 0 1,7 7,2 4 4,5 0 0 0,9 0,8 0,9 1,2 0 1,4 2,5 3,8 3,1 5,4 7,1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,7 0 0 0 2 13,4 1,7 1,1 1,9 2,5 6,3 4,8 5 1,4 2,5 2,6 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3,1 0 0 0 0 8,9 9,9 3,4 4,7 4,9 8,1 4,8 1,2 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 6,8 0 0 0 0 2,2 1,7 0 1,9 5,7 17 13,2 26,2 15,8 8,8 2,6 4,6 0 7,1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 47,5 0 0 0 0 4,5 18,2 28,6 41,5 36,9 41,2 57,7 52,4 63,3 72,6 108,4 129,2 108 85,8 26,3 27,1 0
Lékařský potrat (O04) 0,3 0 0 0 2 0 0 1,1 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 9,3 0 0 0 0 0 9,9 24 34,9 35,3 9,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12,6 0 0 0 0 2,2 23,2 38,8 61,3 32 5,4 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 10,6 0 0 0 0 6,7 18,2 33,1 40,5 31,2 8,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,5 0 0 0 0 4,5 5 25,1 32,1 14,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 153,7 0 0 0 0 31,3 130,8 412,3 709,1 479,6 137,8 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,8 0 0 0 0 0 0 4,6 2,8 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1,9 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 36,1 3 092,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 19 1 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 21,7 746,3 84,8 40,4 34,2 58,1 9,9 5,7 2,8 4,1 1,8 0 5 2,9 3,8 2,6 1,5 2,7 0 0 0 963,2
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,4 0 0 0 4 6,7 1,7 0 0 0 0 3,6 5 4,3 2,5 2,6 1,5 5,4 17,9 5,3 27,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 18,3 0 6,9 75,1 174,8 138,5 1,7 2,3 4,7 2,5 2,7 4,8 0 1,4 1,3 2,6 7,7 0 3,6 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,6 0 6,9 10,1 4 4,5 1,7 0 0,9 0,8 0,9 2,4 0 2,9 2,5 3,8 3,1 2,7 3,6 0 13,6 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 40,6 403,4 228,6 49,1 78,3 93,9 8,3 2,3 4,7 6,6 4,5 7,2 12,5 17,3 28,8 34,4 44,6 51,3 82,2 110,7 189,7 87,6
Nitrolební poranění (S06) 47,3 13,4 74,5 96,8 142,6 82,7 11,6 11,4 12,3 11,5 17,9 15,6 34,9 34,6 43,8 43,4 67,7 94,5 175,1 179,2 284,6 87,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 15,3 255,5 69,3 44,8 44,2 31,3 6,6 5,7 4,7 3,3 2,7 6 5 5,8 5 6,4 4,6 5,4 3,6 5,3 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8,1 0 1,7 24,6 40,2 15,6 0 1,1 3,8 3,3 3,6 2,4 3,7 8,6 1,3 7,7 15,4 13,5 21,4 21,1 13,6 87,6
Zlomenina kosti stehenní (S72) 87,4 6,7 1,7 5,8 12,1 6,7 3,3 4,6 3,8 6,6 9,8 10,8 15 34,6 77,6 100,7 184,6 340,1 700,6 1 254,1 2 276,4 2 977,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 13,7 0 1,7 8,7 34,2 20,1 13,2 8 10,4 2,5 8,1 15,6 18,7 8,6 20 21,7 16,9 21,6 21,4 47,4 40,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 68,4 13,4 32,9 89,6 116,5 122,9 54,6 42,3 29,2 28,7 42,1 44,5 49,9 51,8 73,9 95,6 103,1 172,8 193 216,1 203,3 350,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,8 53,8 45 1,4 6 2,2 1,7 0 0,9 2,5 1,8 3,6 0 1,4 1,3 5,1 3,1 2,7 3,6 5,3 13,6 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 18,3 6,7 26 8,7 12,1 60,3 31,4 27,4 16 15,6 17 18 20 11,5 10 16,6 13,8 10,8 14,3 10,5 13,6 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 24,7 0 1,7 1,4 0 0 0 2,3 1,9 3,3 9,8 7,2 15 14,4 41,3 66,3 80 153,9 150,1 131,7 40,7 87,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3,6 0 1,7 0 0 4,5 0 3,4 3,8 2,5 2,7 1,2 8,7 4,3 7,5 8,9 4,6 2,7 7,1 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,9 40,3 24,2 2,9 16,1 8,9 1,7 0 1,9 1,6 1,8 0 2,5 2,9 5 0 0 0 3,6 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 0 5,2 0 4 2,2 0 0 0 0 0,9 0 1,2 1,4 2,5 1,3 0 2,7 3,6 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 10,8 921,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,9 13,4 0 2,9 2 0 0 0 0,9 0,8 0,9 1,2 1,2 0 2,5 10,2 6,2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 42,7 13,4 15,6 18,8 6 11,2 14,9 11,4 16 18,9 14,3 21,6 47,4 53,3 87,7 113,5 150,8 113,4 114,4 52,7 27,1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 069,7 8 834,2 1 556,7 985,1 1 446,4 1 718,4 622,3 950,2 1 308,8 1 113,3 893,8 1 025,5 1 306,8 1 789,4 2 671 3 697,7 4 732,9 5 744,4 6 287,1 6 555,3 7 005,4 9 194,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)