8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 59 5 20 4 4 2 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 4 4 2 4 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 41 3 17 5 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 365 23 19 15 4 8 0 4 6 3 6 7 9 14 26 46 41 44 50 30 10 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 94 9 17 8 5 2 2 4 0 4 3 1 8 2 8 5 6 3 4 2 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 532 0 0 0 0 0 0 0 4 2 8 14 15 46 75 97 110 80 57 18 5 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 79 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 10 10 23 16 9 1 2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 34 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 2 4 8 1 5 3 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 208 0 0 0 0 0 0 0 5 14 13 18 19 21 30 38 25 12 10 1 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 146 0 0 0 0 0 0 0 3 13 7 5 15 12 18 28 22 7 13 1 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 64 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 12 6 13 7 7 2 1 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 28 48 52 43 12 8 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 228 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 6 27 25 49 34 44 24 10 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 954 1 11 7 3 6 6 10 17 23 37 31 64 77 158 185 155 98 48 13 4 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 1 2 10 5 4 2 0 1 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 4 6 5 6 1 3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 331 0 0 0 0 0 1 3 10 30 71 96 72 16 12 10 5 3 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 610 10 5 5 17 13 10 31 21 60 43 42 43 49 66 77 76 28 9 3 1 1
Anémie (D50-D64) 38 1 4 0 0 2 0 2 0 0 0 1 3 2 2 7 6 1 5 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 53 3 10 6 2 2 2 2 0 2 2 1 1 0 0 2 6 2 6 4 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 159 1 3 18 15 9 5 6 4 7 7 3 5 7 15 17 13 7 9 5 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 734 33 82 31 15 22 9 18 29 32 44 41 42 54 70 87 51 31 22 14 6 1
Demence (F00-F03) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 111 1 0 0 5 28 6 7 7 12 11 11 3 6 9 0 1 1 1 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 60 0 0 0 0 11 6 6 4 6 7 4 7 2 2 1 1 1 0 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 95 1 1 4 9 27 9 5 2 4 4 8 1 2 4 5 5 2 0 2 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 188 9 15 10 4 9 4 8 5 7 7 7 8 8 13 20 13 16 17 4 3 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 60 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 6 5 4 11 7 5 10 3 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 223 9 15 17 21 15 7 12 6 8 9 11 15 11 13 18 16 9 6 4 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 47 2 16 1 2 2 1 1 3 1 3 2 1 1 1 3 3 0 1 3 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 77 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2 3 4 3 15 10 15 9 9 2 1 0
Angina pectoris (I20) 71 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6 11 14 11 7 11 3 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 711 0 0 0 0 0 0 2 3 6 10 28 51 49 118 130 107 76 56 54 17 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 357 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 14 20 27 40 77 78 45 36 13 3 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 167 1 0 0 0 1 0 3 2 7 5 5 6 10 17 26 36 16 14 11 6 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 760 1 2 2 2 0 3 3 9 6 13 17 27 54 72 131 127 101 108 64 16 2
Selhání srdce (I50) 489 0 0 0 0 0 1 0 3 5 5 8 12 18 33 54 87 71 87 72 32 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 116 2 1 1 2 1 1 5 12 11 22 28 45 71 122 162 159 151 158 107 48 7
Ateroskleróza (I70) 257 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 23 43 62 46 27 23 17 2 2
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 586 2 4 6 10 15 7 12 11 16 15 13 28 32 63 85 91 69 62 31 13 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 89 6 31 16 3 7 0 0 2 3 1 4 4 2 3 2 2 1 2 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 302 21 57 18 7 4 0 0 3 4 1 3 10 8 15 28 25 31 29 22 15 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 117 32 58 11 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 1 0 2 2 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 31 0 8 10 7 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 68 0 4 4 3 6 1 3 5 7 5 4 2 3 5 5 8 1 1 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 144 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 2 10 15 26 38 22 13 8 2 0
Astma (J45-J46) 37 2 7 4 6 2 0 0 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 5 1 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 451 15 18 8 6 10 5 11 14 6 18 6 20 20 36 58 64 38 47 43 7 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 141 1 4 13 22 67 16 5 5 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 86 1 14 33 8 12 1 1 3 1 3 2 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 48 3 0 0 1 1 0 0 2 1 3 4 5 5 8 3 3 4 2 2 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 178 0 0 0 0 2 0 3 5 2 4 5 5 16 20 22 21 13 28 18 13 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 51 2 9 5 1 1 1 0 0 1 2 3 3 0 6 2 5 2 5 3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 275 0 8 50 86 61 1 3 3 7 3 4 6 9 5 7 8 2 4 6 1 1
Tříselná kýla (K40) 61 4 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 5 8 7 12 9 3 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 173 0 2 0 0 0 0 1 1 2 4 6 12 11 21 37 32 16 12 10 5 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 81 0 1 0 7 8 3 9 7 12 10 4 3 4 5 5 1 2 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 3 1 3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 292 8 22 6 1 1 1 3 2 3 5 5 9 19 22 36 33 30 31 36 17 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 78 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 2 3 3 10 17 6 7 10 5 4 2
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 51 1 4 1 2 2 0 0 1 2 0 2 1 3 3 8 6 7 3 3 2 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 73 0 3 1 0 2 0 0 0 1 3 1 7 2 4 8 6 12 11 10 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 46 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5 3 6 8 7 10 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 58 1 2 0 0 4 0 0 2 2 2 3 4 4 8 8 10 3 4 0 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 202 0 1 1 5 8 0 1 2 6 10 6 9 16 21 33 39 18 7 10 7 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 56 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 10 9 7 7 6 7 2 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 176 0 1 0 1 4 3 4 10 13 24 9 9 8 26 14 15 12 7 12 4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 263 1 1 2 3 2 4 8 6 12 7 9 9 14 21 35 36 24 32 24 10 3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 56 3 10 9 2 2 0 1 0 2 1 2 0 3 4 10 2 1 1 3 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 39 1 2 6 5 5 0 0 1 1 1 2 0 0 3 2 2 3 2 2 0 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 980 0 0 0 0 0 0 2 2 9 18 18 44 82 159 211 204 112 89 27 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 694 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 7 17 36 98 152 169 133 63 15 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 86 0 2 1 5 12 2 1 1 3 3 5 8 7 8 7 8 7 4 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 8 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 192 0 3 0 4 2 0 3 7 6 12 9 17 21 22 37 23 16 8 2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 102 0 0 0 0 1 0 4 6 13 8 6 5 14 11 15 14 1 3 1 0 0
Dorzalgie (M54) 32 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 1 2 5 1 5 2 4 3 0 2 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 36 0 1 4 4 1 0 1 5 2 2 2 2 2 3 2 4 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 60 0 2 3 7 5 1 0 2 3 1 3 5 4 3 10 2 1 4 4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 205 35 24 17 5 15 0 1 3 6 4 1 5 5 8 20 13 18 16 7 2 0
Selhání ledvin (N17-N19) 213 0 0 0 1 0 2 5 4 4 7 6 8 9 25 27 41 22 24 18 8 2
Urolitiáza (N20-N23) 171 0 1 1 1 2 0 4 6 10 4 3 14 15 25 26 26 12 12 8 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 116 2 2 4 1 1 1 2 3 1 3 8 3 6 17 18 9 15 12 5 3 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 13 30 50 57 33 26 8 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 35 3 5 1 5 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 4 0 3 6 1 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 42 0 0 0 0 2 3 4 3 3 10 2 9 1 3 0 1 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 36 0 0 0 0 3 1 2 1 5 10 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 118 0 0 0 0 0 1 1 3 14 17 32 24 10 1 4 7 2 2 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 596 0 0 1 3 5 9 17 40 40 43 55 52 43 67 95 57 32 29 7 1 0
Lékařský potrat (O04) 25 0 0 0 0 2 3 4 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 143 0 0 0 0 3 8 29 49 39 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 64 0 0 0 0 1 6 15 26 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 114 0 0 0 0 4 9 23 42 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 79 0 0 0 0 0 6 17 34 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2 264 0 0 0 0 19 119 443 856 654 158 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 440 440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 285 117 49 34 14 27 6 4 3 5 3 3 2 3 5 6 1 0 0 0 0 3
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 32 0 0 1 2 5 0 0 1 3 3 0 1 2 4 1 3 0 3 1 2 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 263 0 22 53 91 62 2 4 6 2 2 4 5 1 1 0 1 1 4 0 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 14 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 533 60 134 41 24 51 4 3 7 10 6 9 13 11 17 27 32 27 26 24 7 0
Nitrolební poranění (S06) 521 6 39 62 52 47 7 5 16 8 21 12 20 19 20 33 36 27 40 39 11 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 203 25 44 23 32 23 4 6 5 8 5 5 6 3 4 4 1 1 2 1 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 114 0 4 16 20 2 1 0 0 5 5 1 3 3 6 17 5 7 10 7 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 077 0 2 2 4 1 3 2 4 5 8 8 12 26 42 87 107 116 226 257 151 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 188 0 3 4 16 10 7 4 8 13 13 6 11 12 20 21 14 10 8 7 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 820 0 24 46 54 54 28 35 29 40 33 35 39 47 66 81 68 40 56 37 8 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 63 6 30 2 1 4 2 3 2 0 1 0 1 0 0 4 2 0 5 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 258 3 10 2 14 21 13 24 20 22 28 14 14 17 8 13 9 9 8 6 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 304 1 1 2 1 4 0 1 5 8 2 6 10 21 32 51 69 39 27 22 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 51 0 1 0 1 1 1 5 4 5 3 3 3 3 5 9 2 1 1 2 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 66 6 9 3 4 4 2 2 2 0 4 5 8 1 5 4 2 2 1 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 11 0 0 0 0 0 0 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 110 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 21 1 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 6 3 2 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 488 2 4 6 0 8 1 5 8 15 20 17 30 34 65 90 90 49 30 9 5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 26 909 1 285 937 679 680 812 372 894 1 477 1 434 990 856 1 111 1 346 2 256 3 078 2 924 2 007 1 926 1 281 505 59
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,7 33,9 35 6 8,5 4,5 0 0 0 0 0 2,5 1,3 0 2,5 6,3 6,6 11,3 6,9 21,5 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,2 20,3 29,7 7,5 17 4,5 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 2,5 0 2,8 6,9 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0,9 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 28,9 156 33,2 22,5 8,5 18 0 4,5 5,7 2,4 5,7 8,6 11,5 19,4 31,9 57,7 67,7 124,2 172,2 161 139,6 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,4 61 29,7 12 10,7 4,5 3,1 4,5 0 3,2 2,8 1,2 10,2 2,8 9,8 6,3 9,9 8,5 13,8 10,7 14 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 42,1 0 0 0 0 0 0 0 3,8 1,6 7,6 17,2 19,2 63,8 92 121,8 181,6 225,8 196,3 96,6 69,8 121,8
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 2,5 3,8 13,9 12,3 28,9 26,4 25,4 3,4 10,7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2,7 0 0 0 0 2,2 0 1,1 0 0,8 0 1,2 1,3 6,9 2,5 5 13,2 2,8 17,2 16,1 14 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 16,5 0 0 0 0 0 0 0 4,7 11,3 12,3 22,1 24,3 29,1 36,8 47,7 41,3 33,9 34,4 5,4 27,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 2,8 10,5 6,6 6,1 19,2 16,6 22,1 35,2 36,3 19,8 44,8 5,4 27,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 5,7 7,4 15,4 8,3 16 8,8 11,6 5,6 3,4 10,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 9 38,8 58,9 65,3 71 33,9 27,6 5,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 18,1 6,8 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,9 2,5 3,8 8,3 33,1 31,4 80,9 96 151,5 128,8 139,6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 75,6 6,8 19,2 10,5 6,4 13,5 9,4 11,3 16 18,6 35,1 38 81,9 106,7 193,9 232,3 255,9 276,6 165,3 69,8 55,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,8 2,5 1,3 2,8 12,3 6,3 6,6 5,6 0 5,4 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,2 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 1,9 0 0 5,5 7,4 6,3 9,9 2,8 10,3 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 26,2 0 0 0 0 0 1,6 3,4 9,4 24,2 67,4 117,8 92,1 22,2 14,7 12,6 8,3 8,5 6,9 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 48,3 67,8 8,7 7,5 36,2 29,2 15,6 35 19,8 48,4 40,8 51,6 55 67,9 81 96,7 125,5 79 31 16,1 14 121,8
Anémie (D50-D64) 3 6,8 7 0 0 4,5 0 2,3 0 0 0 1,2 3,8 2,8 2,5 8,8 9,9 2,8 17,2 10,7 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,2 20,3 17,5 9 4,3 4,5 3,1 2,3 0 1,6 1,9 1,2 1,3 0 0 2,5 9,9 5,6 20,7 21,5 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 12,6 6,8 5,2 27 32 20,2 7,8 6,8 3,8 5,7 6,6 3,7 6,4 9,7 18,4 21,3 21,5 19,8 31 26,8 41,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 58,1 223,8 143,3 46,5 32 49,5 14,1 20,3 27,3 25,8 41,8 50,3 53,7 74,9 85,9 109,2 84,2 87,5 75,8 75,1 83,8 121,8
Demence (F00-F03) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13,8 5,4 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 8,8 6,8 0 0 10,7 63 9,4 7,9 6,6 9,7 10,4 13,5 3,8 8,3 11 0 1,7 2,8 3,4 10,7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,8 0 0 0 0 24,7 9,4 6,8 3,8 4,8 6,6 4,9 9 2,8 2,5 1,3 1,7 2,8 0 10,7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0,9 1,2 1,3 1,4 1,2 0 1,7 2,8 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,5 6,8 1,7 6 19,2 60,7 14,1 5,7 1,9 3,2 3,8 9,8 1,3 2,8 4,9 6,3 8,3 5,6 0 10,7 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 2,1 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 14,9 61 26,2 15 8,5 20,2 6,3 9 4,7 5,7 6,6 8,6 10,2 11,1 16 25,1 21,5 45,2 58,5 21,5 41,9 121,8
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4,8 0 1,7 0 0 0 0 1,1 0 0,8 0 6,1 7,7 6,9 4,9 13,8 11,6 14,1 34,4 16,1 14 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,7 61 26,2 25,5 44,7 33,7 11 13,6 5,7 6,5 8,5 13,5 19,2 15,2 16 22,6 26,4 25,4 20,7 21,5 14 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,7 13,6 28 1,5 4,3 4,5 1,6 1,1 2,8 0,8 2,8 2,5 1,3 1,4 1,2 3,8 5 0 3,4 16,1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,1 0 0 0 0 2,2 0 1,1 1,9 0 1,9 3,7 5,1 4,2 18,4 12,6 24,8 25,4 31 10,7 14 0
Angina pectoris (I20) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,9 1,2 5,1 8,3 13,5 17,6 18,2 19,8 37,9 16,1 14 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 56,3 0 0 0 0 0 0 2,3 2,8 4,8 9,5 34,4 65,3 67,9 144,8 163,2 176,6 214,5 192,9 289,8 237,3 487,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 28,3 0 1,7 0 4,3 0 0 0 0 0 0,9 17,2 25,6 37,4 49,1 96,7 128,8 127 124 69,8 41,9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 13,2 6,8 0 0 0 2,2 0 3,4 1,9 5,7 4,7 6,1 7,7 13,9 20,9 32,6 59,4 45,2 48,2 59 83,8 121,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 60,2 6,8 3,5 3 4,3 0 4,7 3,4 8,5 4,8 12,3 20,9 34,5 74,9 88,4 164,5 209,7 285,1 371,9 343,5 223,3 243,6
Selhání srdce (I50) 38,7 0 0 0 0 0 1,6 0 2,8 4 4,7 9,8 15,4 25 40,5 67,8 143,6 200,4 299,6 386,4 446,7 121,8
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 88,4 13,6 1,7 1,5 4,3 2,2 1,6 5,7 11,3 8,9 20,9 34,4 57,6 98,4 149,7 203,4 262,5 426,2 544,1 574,2 670 852,6
Ateroskleróza (I70) 20,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 4,9 9 31,9 52,8 77,8 75,9 76,2 79,2 91,2 27,9 243,6
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 46,4 13,6 7 9 21,3 33,7 11 13,6 10,4 12,9 14,2 16 35,8 44,4 77,3 106,7 150,2 194,8 213,5 166,4 181,5 121,8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 7,1 40,7 54,2 24 6,4 15,7 0 0 1,9 2,4 0,9 4,9 5,1 2,8 3,7 2,5 3,3 2,8 6,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 23,9 142,4 99,6 27 14,9 9 0 0 2,8 3,2 0,9 3,7 12,8 11,1 18,4 35,2 41,3 87,5 99,9 118,1 209,4 121,8
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 9,3 217 101,4 16,5 4,3 2,2 0 1,1 0,9 0 0 0 0 2,8 1,2 2,5 1,7 0 6,9 10,7 14 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,5 0 14 15 14,9 6,7 1,6 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 5,4 0 7 6 6,4 13,5 1,6 3,4 4,7 5,7 4,7 4,9 2,6 4,2 6,1 6,3 13,2 2,8 3,4 5,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 11,4 0 0 3 0 2,2 1,6 0 0 0,8 0,9 2,5 2,6 13,9 18,4 32,6 62,7 62,1 44,8 42,9 27,9 0
Astma (J45-J46) 2,9 13,6 12,2 6 12,8 4,5 0 0 1,9 0 0,9 0 1,3 0 2,5 2,5 0 2,8 17,2 5,4 14 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 35,7 101,7 31,5 12 12,8 22,5 7,8 12,4 13,2 4,8 17,1 7,4 25,6 27,7 44,2 72,8 105,7 107,3 161,9 230,8 97,7 121,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 11,2 6,8 7 19,5 46,9 150,7 25 5,7 4,7 2,4 2,8 1,2 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 6,8 6,8 24,5 49,5 17 27 1,6 1,1 2,8 0,8 2,8 2,5 3,8 0 0 2,5 1,7 0 0 5,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,8 20,3 0 0 2,1 2,2 0 0 1,9 0,8 2,8 4,9 6,4 6,9 9,8 3,8 5 11,3 6,9 10,7 0 121,8
Peptický vřed (K25-K28) 14,1 0 0 0 0 4,5 0 3,4 4,7 1,6 3,8 6,1 6,4 22,2 24,5 27,6 34,7 36,7 96,4 96,6 181,5 121,8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4 13,6 15,7 7,5 2,1 2,2 1,6 0 0 0,8 1,9 3,7 3,8 0 7,4 2,5 8,3 5,6 17,2 16,1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 21,8 0 14 75 183,2 137,2 1,6 3,4 2,8 5,7 2,8 4,9 7,7 12,5 6,1 8,8 13,2 5,6 13,8 32,2 14 121,8
Tříselná kýla (K40) 4,8 27,1 5,2 3 2,1 4,5 0 0 0 0,8 0 0 0 2,8 6,1 10 11,6 33,9 31 16,1 27,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 13,7 0 3,5 0 0 0 0 1,1 0,9 1,6 3,8 7,4 15,4 15,2 25,8 46,5 52,8 45,2 41,3 53,7 69,8 121,8
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,4 0 1,7 0 14,9 18 4,7 10,2 6,6 9,7 9,5 4,9 3,8 5,5 6,1 6,3 1,7 5,6 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,3 6,8 1,7 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 3,7 2,5 1,7 8,5 3,4 16,1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,1 54,3 38,5 9 2,1 2,2 1,6 3,4 1,9 2,4 4,7 6,1 11,5 26,3 27 45,2 54,5 84,7 106,8 193,2 237,3 243,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,2 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 2,4 3,8 2,5 3,8 4,2 12,3 21,3 9,9 19,8 34,4 26,8 55,8 243,6
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4 6,8 7 1,5 4,3 4,5 0 0 0,9 1,6 0 2,5 1,3 4,2 3,7 10 9,9 19,8 10,3 16,1 27,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,8 0 5,2 1,5 0 4,5 0 0 0 0,8 2,8 1,2 9 2,8 4,9 10 9,9 33,9 37,9 53,7 27,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,6 0 0 0 0 0 0 2,3 0,9 1,6 4,7 3,7 7,7 11,1 8,6 12,6 0 5,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,6 6,8 3,5 0 0 9 0 0 1,9 1,6 1,9 3,7 5,1 5,5 9,8 10 16,5 8,5 13,8 0 14 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 16 0 1,7 1,5 10,7 18 0 1,1 1,9 4,8 9,5 7,4 11,5 22,2 25,8 41,4 64,4 50,8 24,1 53,7 97,7 243,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,4 6,8 0 0 0 0 0 1,1 0 1,6 0,9 1,2 0 1,4 12,3 11,3 11,6 19,8 20,7 37,6 27,9 121,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 13,9 0 1,7 0 2,1 9 4,7 4,5 9,4 10,5 22,8 11 11,5 11,1 31,9 17,6 24,8 33,9 24,1 64,4 55,8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 20,8 6,8 1,7 3 6,4 4,5 6,3 9 5,7 9,7 6,6 11 11,5 19,4 25,8 43,9 59,4 67,7 110,2 128,8 139,6 365,4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,4 20,3 17,5 13,5 4,3 4,5 0 1,1 0 1,6 0,9 2,5 0 4,2 4,9 12,6 3,3 2,8 3,4 16,1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 13,6 1,7 1,5 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,1 6,8 3,5 9 10,7 11,2 0 0 0,9 0,8 0,9 2,5 0 0 3,7 2,5 3,3 8,5 6,9 10,7 0 121,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 77,6 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 7,3 17,1 22,1 56,3 113,7 195,1 264,9 336,8 316,1 306,5 144,9 41,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 55 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,6 0 8,6 21,8 49,9 120,3 190,8 279 375,4 217 80,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,3 0 0 0 0 2,2 0 1,1 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 6,8 0 3,5 1,5 10,7 27 3,1 1,1 0,9 2,4 2,8 6,1 10,2 9,7 9,8 8,8 13,2 19,8 13,8 10,7 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 6,8 3,5 3 0 0 0 0 0,9 0 0 1,2 0 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 15,2 0 5,2 0 8,5 4,5 0 3,4 6,6 4,8 11,4 11 21,8 29,1 27 46,5 38 45,2 27,6 10,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8,1 0 0 0 0 2,2 0 4,5 5,7 10,5 7,6 7,4 6,4 19,4 13,5 18,8 23,1 2,8 10,3 5,4 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 2,1 6,7 0 0 0 0,8 1,9 1,2 2,6 6,9 1,2 6,3 3,3 11,3 10,3 0 27,9 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,9 0 1,7 6 8,5 2,2 0 1,1 4,7 1,6 1,9 2,5 2,6 2,8 3,7 2,5 6,6 2,8 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4,8 0 3,5 4,5 14,9 11,2 1,6 0 1,9 2,4 0,9 3,7 6,4 5,5 3,7 12,6 3,3 2,8 13,8 21,5 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 16,2 237,4 42 25,5 10,7 33,7 0 1,1 2,8 4,8 3,8 1,2 6,4 6,9 9,8 25,1 21,5 50,8 55,1 37,6 27,9 0
Selhání ledvin (N17-N19) 16,9 0 0 0 2,1 0 3,1 5,7 3,8 3,2 6,6 7,4 10,2 12,5 30,7 33,9 67,7 62,1 82,7 96,6 111,7 243,6
Urolitiáza (N20-N23) 13,5 0 1,7 1,5 2,1 4,5 0 4,5 5,7 8,1 3,8 3,7 17,9 20,8 30,7 32,6 42,9 33,9 41,3 42,9 14 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 9,2 13,6 3,5 6 2,1 2,2 1,6 2,3 2,8 0,8 2,8 9,8 3,8 8,3 20,9 22,6 14,9 42,3 41,3 26,8 41,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 9 18 36,8 62,8 94,1 93,1 89,5 42,9 14 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,8 20,3 8,7 1,5 10,7 2,2 0 0 0 0,8 0 2,5 0 1,4 1,2 5 0 8,5 20,7 5,4 14 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3,3 0 0 0 0 4,5 4,7 4,5 2,8 2,4 9,5 2,5 11,5 1,4 3,7 0 1,7 2,8 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,9 0 0 0 0 6,7 1,6 2,3 0,9 4 9,5 11 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 9,3 0 0 0 0 0 1,6 1,1 2,8 11,3 16,1 39,3 30,7 13,9 1,2 5 11,6 5,6 6,9 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 47,2 0 0 1,5 6,4 11,2 14,1 19,2 37,7 32,3 40,8 67,5 66,5 59,6 82,2 119,3 94,1 90,3 99,9 37,6 14 0
Lékařský potrat (O04) 2 0 0 0 0 4,5 4,7 4,5 6,6 2,4 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 11,3 0 0 0 0 6,7 12,5 32,8 46,2 31,5 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 5,1 0 0 0 0 2,2 9,4 17 24,5 11,3 0,9 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 9 0 0 0 0 9 14,1 26 39,6 22,6 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,3 0 0 0 0 0 9,4 19,2 32 16,1 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 179,3 0 0 0 0 42,7 186,2 500,8 806,4 527,9 149,9 16 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,3 0 0 0 0 0 1,6 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,4 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 34,9 2 984,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 19,2 1 641,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 22,6 793,5 85,7 51 29,8 60,7 9,4 4,5 2,8 4 2,8 3,7 2,6 4,2 6,1 7,5 1,7 0 0 0 0 365,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,5 0 0 1,5 4,3 11,2 0 0 0,9 2,4 2,8 0 1,3 2,8 4,9 1,3 5 0 10,3 5,4 27,9 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 20,8 0 38,5 79,5 193,9 139,5 3,1 4,5 5,7 1,6 1,9 4,9 6,4 1,4 1,2 0 1,7 2,8 13,8 0 27,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,1 0 0 6 0 4,5 0 0 0 0,8 0 1,2 0 0 0 3,8 1,7 0 0 5,4 14 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 42,2 406,9 234,2 61,5 51,1 114,7 6,3 3,4 6,6 8,1 5,7 11 16,6 15,2 20,9 33,9 52,8 76,2 89,5 128,8 97,7 0
Nitrolební poranění (S06) 41,3 40,7 68,2 93 110,8 105,7 11 5,7 15,1 6,5 19,9 14,7 25,6 26,3 24,5 41,4 59,4 76,2 137,8 209,3 153,5 121,8
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16,1 169,6 76,9 34,5 68,2 51,7 6,3 6,8 4,7 6,5 4,7 6,1 7,7 4,2 4,9 5 1,7 2,8 6,9 5,4 14 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 0 7 24 42,6 4,5 1,6 0 0 4 4,7 1,2 3,8 4,2 7,4 21,3 8,3 19,8 34,4 37,6 27,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 85,3 0 3,5 3 8,5 2,2 4,7 2,3 3,8 4 7,6 9,8 15,4 36 51,5 109,2 176,6 327,4 778,3 1 379,3 2 107,8 1 705,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 14,9 0 5,2 6 34,1 22,5 11 4,5 7,5 10,5 12,3 7,4 14,1 16,6 24,5 26,4 23,1 28,2 27,6 37,6 14 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 65 0 42 69 115,1 121,5 43,8 39,6 27,3 32,3 31,3 43 49,9 65,2 81 101,7 112,3 112,9 192,9 198,6 111,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5 40,7 52,4 3 2,1 9 3,1 3,4 1,9 0 0,9 0 1,3 0 0 5 3,3 0 17,2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 20,4 20,3 17,5 3 29,8 47,2 20,3 27,1 18,8 17,8 26,6 17,2 17,9 23,6 9,8 16,3 14,9 25,4 27,6 32,2 41,9 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 24,1 6,8 1,7 3 2,1 9 0 1,1 4,7 6,5 1,9 7,4 12,8 29,1 39,3 64 113,9 110,1 93 118,1 27,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4 0 1,7 0 2,1 2,2 1,6 5,7 3,8 4 2,8 3,7 3,8 4,2 6,1 11,3 3,3 2,8 3,4 10,7 14 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,2 40,7 15,7 4,5 8,5 9 3,1 2,3 1,9 0 3,8 6,1 10,2 1,4 6,1 5 3,3 5,6 3,4 5,4 14 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 6,8 1,7 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1,3 1,7 2,8 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,9 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 4,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 746,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,7 6,8 1,7 1,5 2,1 0 0 1,1 0 1,6 0 0 0 2,8 7,4 3,8 3,3 2,8 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 38,7 13,6 7 9 0 18 1,6 5,7 7,5 12,1 19 20,9 38,4 47,1 79,8 113 148,6 138,3 103,3 48,3 69,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 131,6 8 715,4 1 637,9 1 018,2 1 448,8 1 826,8 582 1 010,6 1 391,4 1 157,6 939,4 1 050,6 1 421,7 1 865,8 2 768,6 3 864,2 4 827,3 5 665,0 6 632,9 6 874,9 7 049,1 7 186,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)