8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 24 2 8 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 18 2 4 4 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 222 33 43 14 7 11 0 1 2 3 4 5 6 6 13 18 13 13 16 9 5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 88 2 23 19 6 4 2 1 1 1 2 0 2 3 5 8 2 3 2 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 370 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 10 20 35 51 85 59 34 41 12 7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 10 3 2 2 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 1 2 4 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 210 0 0 0 0 0 0 0 4 12 17 16 13 18 32 28 23 19 22 3 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 46 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 4 2 6 6 10 3 3 1 0 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 34 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 5 5 4 4 1 5 1 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 20 34 46 31 8 5 3 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3 4 10 29 14 21 7 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 462 0 11 4 6 4 2 6 9 14 16 24 25 59 68 70 74 31 27 10 1 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5 4 3 1 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 4 3 2 4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 257 0 0 0 0 0 1 3 17 31 44 82 37 21 9 3 6 3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 460 4 5 7 5 6 14 25 28 30 45 34 44 39 40 56 43 20 10 3 2 0
Anémie (D50-D64) 30 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 3 5 1 2 2 7 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 24 0 9 6 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 114 0 7 9 9 11 2 5 2 4 4 0 7 8 10 18 3 7 3 3 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 585 11 36 11 6 9 5 11 18 40 37 35 33 64 62 104 43 24 25 9 2 0
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 98 0 0 0 7 24 7 3 8 6 12 11 6 7 3 2 0 0 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 47 0 0 0 0 3 5 0 8 7 5 3 4 3 4 2 0 0 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 6 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 34 0 0 3 4 9 6 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 98 0 8 8 8 7 0 6 3 5 3 8 5 5 3 7 7 5 2 7 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 40 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 8 6 3 8 5 1 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 132 4 14 15 14 12 2 5 8 11 2 7 4 4 6 12 5 2 3 2 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 9 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 35 1 9 4 5 3 0 1 2 1 2 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 77 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 5 4 8 7 11 6 8 12 3 3 0
Angina pectoris (I20) 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 3 14 13 12 8 9 3 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 574 0 0 0 0 0 0 0 3 10 16 32 42 60 79 94 73 58 52 35 19 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 128 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 9 11 24 28 16 9 12 9 4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 138 0 1 0 0 1 0 2 3 3 3 8 4 11 19 28 17 14 13 10 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 721 0 0 2 2 2 8 10 5 12 12 12 29 46 78 113 124 84 96 68 16 2
Selhání srdce (I50) 381 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 10 5 17 33 60 48 47 72 53 28 3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 889 0 0 0 0 0 0 8 4 9 17 24 27 55 102 124 140 101 147 88 38 5
Ateroskleróza (I70) 108 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 13 20 19 23 9 10 6 1 1
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 273 2 4 6 12 9 1 4 9 9 10 15 12 15 24 40 29 14 30 19 8 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 75 3 40 14 4 3 0 2 0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 236 16 59 33 9 8 2 0 6 1 3 1 4 4 12 19 11 14 16 10 6 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 134 43 72 13 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 28 0 10 7 7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 46 0 0 3 3 4 2 1 3 3 4 1 3 2 3 4 6 2 1 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 73 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 9 23 15 11 5 2 0 0
Astma (J45-J46) 44 2 7 8 9 2 1 2 4 1 0 3 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 249 3 13 5 1 10 5 8 3 6 6 5 8 17 36 33 21 28 22 12 5 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 121 0 0 10 21 48 20 9 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 89 1 24 33 14 3 2 1 0 2 1 3 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 28 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 2 0 2 2 2 4 3 4 0 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 108 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 6 6 8 10 19 11 11 16 11 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 70 6 15 2 6 6 0 0 0 3 2 5 1 2 2 4 5 5 4 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 253 0 9 52 88 53 4 3 4 2 2 4 1 2 5 9 5 3 6 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 61 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 3 10 9 9 12 8 4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 144 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 7 11 12 16 30 26 14 13 4 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 75 0 3 1 5 4 4 13 12 11 6 2 2 3 5 1 2 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 8 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 150 2 25 2 1 3 0 3 1 1 3 4 4 13 14 19 13 16 14 9 2 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 75 0 0 0 0 0 0 2 2 1 4 2 1 11 10 10 11 5 10 6 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 29 0 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 6 3 3 2 6 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 34 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2 3 2 4 4 3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 20 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 3 4 2 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 26 1 0 0 3 0 0 0 0 4 1 3 1 2 2 3 1 3 2 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 171 0 0 0 5 7 0 3 4 3 4 6 9 14 23 31 19 19 19 3 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 26 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 4 3 4 3 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 120 0 0 0 2 1 1 3 6 12 8 7 3 11 18 13 12 9 7 5 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 205 1 2 4 5 0 5 0 4 4 4 11 10 16 15 27 18 20 27 23 9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 26 3 3 1 0 6 1 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 3 1 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 19 1 3 4 0 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 883 0 0 0 0 0 2 0 6 9 16 25 42 87 127 205 172 107 69 12 4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15 49 88 156 171 118 67 13 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 64 1 2 3 7 4 1 0 2 0 0 2 3 4 9 14 3 4 5 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 145 0 1 0 4 4 2 1 2 8 14 12 14 17 12 17 18 13 5 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 68 0 0 0 0 1 1 1 4 11 5 3 7 12 6 9 3 3 0 2 0 0
Dorzalgie (M54) 28 0 0 0 1 2 0 0 0 3 2 0 2 3 2 5 4 1 2 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 38 0 2 0 0 0 0 1 5 5 2 2 5 6 4 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 53 0 0 1 5 0 0 2 1 3 1 5 3 2 7 11 5 3 2 2 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 100 15 25 4 6 6 1 3 2 3 3 2 1 5 5 6 2 3 3 4 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 119 0 0 1 0 2 1 0 2 3 7 6 6 10 9 16 15 14 13 9 4 1
Urolitiáza (N20-N23) 93 0 0 1 0 4 1 0 3 5 6 7 5 6 12 10 17 5 5 5 1 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 91 0 1 1 3 1 0 0 0 6 5 4 12 13 7 16 10 6 3 3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 26 46 44 24 16 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 15 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 52 0 0 0 1 1 3 6 6 7 7 5 4 4 3 2 2 0 1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 5 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 44 0 0 0 0 0 0 2 1 3 12 9 6 2 0 4 2 2 1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 370 0 0 0 1 3 10 15 26 33 21 16 27 32 43 49 51 28 13 1 1 0
Lékařský potrat (O04) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 56 0 0 0 0 0 2 15 14 17 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 287 0 0 0 0 0 21 55 105 85 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 110 0 0 0 0 0 2 27 48 27 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 71 0 0 0 0 2 5 17 28 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 671 0 0 0 0 5 78 323 703 460 99 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 309 309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 83 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 148 42 34 15 9 14 6 4 3 3 3 0 3 1 5 3 3 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 33 0 0 0 1 3 0 0 1 0 4 3 3 5 3 0 7 0 1 1 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 342 1 14 52 112 73 10 4 7 12 7 5 5 1 1 8 6 9 5 6 4 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 571 29 121 53 30 41 7 6 9 5 6 17 26 18 31 35 35 34 22 31 11 4
Nitrolební poranění (S06) 497 5 36 70 65 65 10 9 6 15 8 11 15 26 24 20 22 22 23 33 11 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 158 5 41 16 24 25 1 3 5 6 8 1 4 2 4 5 3 2 2 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 90 0 2 15 18 5 2 0 2 2 0 2 1 6 4 7 6 9 5 3 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 818 0 1 4 6 3 2 1 5 6 6 9 12 22 40 61 64 86 177 181 113 19
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 146 0 0 3 10 10 2 8 9 9 8 8 12 8 16 11 11 10 9 2 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 691 4 14 48 51 40 20 26 36 42 29 41 43 34 36 59 53 38 37 29 9 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 63 9 29 3 1 0 1 2 1 4 1 5 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 210 2 15 2 9 25 16 19 16 14 14 14 12 14 9 6 4 5 5 6 2 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 191 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 8 10 24 34 41 23 24 12 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 32 0 0 1 1 1 3 3 2 8 5 1 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 42 0 5 5 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 3 6 1 0 2 2 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 15 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 68 0 1 1 0 2 3 5 6 7 2 5 4 3 2 6 9 6 5 1 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 19 954 956 823 614 657 634 324 722 1 291 1 152 695 686 756 1 109 1 556 2 166 1 843 1 331 1 380 854 358 47
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,9 14 14 4,8 2,2 4,5 0 1,1 0 0,8 0 0 0 0 1,2 1,2 0 2,9 9,9 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,4 14 7 6,4 2,2 0 0 0 1,9 0 1 0 1,3 0 0 1,2 0 0 6,6 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 17,7 231 75 22,3 15,7 24,7 0 1,1 1,9 2,4 4,1 6,1 8 7,9 15,8 22,4 23,2 37,4 53 48,9 73,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7 14 40,1 30,3 13,4 9 3 1,1 0,9 0,8 2 0 2,7 4 6,1 10 3,6 8,6 6,6 10,9 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 29,6 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 3,2 9,2 12,3 26,7 46,1 62 105,8 105,3 97,7 135,8 65,2 103,4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 1,3 1,3 7,3 12,5 5,4 5,7 6,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 1,2 5,4 2,9 6,6 21,7 14,8 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 16,8 0 0 0 0 0 0 0 3,7 9,7 17,3 19,6 17,4 23,7 38,9 34,9 41,1 54,6 72,9 16,3 44,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,4 6,1 4,9 2,7 7,9 7,3 12,5 5,4 8,6 3,3 0 14,8 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,9 4 0 2,5 6,7 6,6 4,9 5 1,8 14,4 3,3 5,4 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 2,7 26,4 41,3 57,3 55,3 23 16,6 16,3 14,8 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 5,3 4 4,9 12,5 51,8 40,2 69,5 38 14,8 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 36,9 0 19,2 6,4 13,4 9 3 6,7 8,3 11,3 16,3 29,4 33,4 77,8 82,7 87,2 132,1 89,1 89,4 54,3 14,8 122,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,7 1,3 6,1 5 5,4 2,9 3,3 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,7 1,3 4,9 5 5,4 5,7 13,2 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 20,5 0 0 0 0 0 1,5 3,4 15,8 25 44,9 100,6 49,5 27,7 10,9 3,7 10,7 8,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 36,8 28 8,7 11,2 11,2 13,4 21 28 26 24,2 45,9 41,7 58,8 51,4 48,6 69,7 76,8 57,5 33,1 16,3 29,5 0
Anémie (D50-D64) 2,4 0 1,7 3,2 0 0 0 1,1 0,9 0 1 1,2 0 1,3 3,6 6,2 1,8 5,7 6,6 38 29,5 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,9 0 15,7 9,6 2,2 0 0 0 0 0 2 0 0 1,3 0 2,5 0 5,7 0 5,4 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 9,1 0 12,2 14,4 20,1 24,7 3 5,6 1,9 3,2 4,1 0 9,4 10,5 12,2 22,4 5,4 20,1 9,9 16,3 29,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 46,8 77 62,8 17,6 13,4 20,2 7,5 12,3 16,7 32,3 37,7 42,9 44,1 84,3 75,4 129,5 76,8 69 82,8 48,9 29,5 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,9 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 7,8 0 0 0 15,7 53,8 10,5 3,4 7,4 4,8 12,2 13,5 8 9,2 3,6 2,5 0 0 6,6 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,8 0 0 0 0 6,7 7,5 0 7,4 5,6 5,1 3,7 5,3 4 4,9 2,5 0 0 6,6 5,4 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,5 0 0 0 2,2 2,2 0 2,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,7 0 0 4,8 9 20,2 9 1,1 1,9 0,8 0 1,2 2,7 0 0 1,2 0 2,9 3,3 5,4 14,8 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 3,3 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 7,8 0 14 12,8 17,9 15,7 0 6,7 2,8 4 3,1 9,8 6,7 6,6 3,6 8,7 12,5 14,4 6,6 38 14,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1 1,2 4 4 9,7 7,5 5,4 23 16,6 5,4 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,6 28 24,4 23,9 31,3 26,9 3 5,6 7,4 8,9 2 8,6 5,3 5,3 7,3 14,9 8,9 5,7 9,9 10,9 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 5,2 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 1,3 0 1,2 0 2,9 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,8 7 15,7 6,4 11,2 6,7 0 1,1 1,9 0,8 2 0 1,3 0 2,4 2,5 0 2,9 3,3 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,2 0 0 0 0 2,2 1,5 1,1 1,9 1,6 3,1 6,1 5,3 10,5 8,5 13,7 10,7 23 39,7 16,3 44,3 0
Angina pectoris (I20) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5 6,7 4 17 16,2 21,4 23 29,8 16,3 14,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 45,9 0 0 0 0 0 0 0 2,8 8,1 16,3 39,2 56,2 79,1 96,1 117 130,3 166,7 172,2 190,1 280,5 122,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1,2 12 14,5 29,2 34,9 28,6 25,9 39,7 48,9 59,1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 11 0 1,7 0 0 2,2 0 2,2 2,8 2,4 3,1 9,8 5,3 14,5 23,1 34,9 30,4 40,2 43 54,3 14,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 57,6 0 0 3,2 4,5 4,5 12 11,2 4,6 9,7 12,2 14,7 38,8 60,6 94,9 140,7 221,4 241,4 317,9 369,3 236,2 244,5
Selhání srdce (I50) 30,5 0 0 0 0 0 0 1,1 1,9 0,8 1 12,3 6,7 22,4 40,1 74,7 85,7 135,1 238,4 287,8 413,4 366,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 71,1 0 0 0 0 0 0 9 3,7 7,3 17,3 29,4 36,1 72,5 124 154,4 250 290,2 486,8 477,9 561,1 611,2
Ateroskleróza (I70) 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,2 5,3 17,1 24,3 23,7 41,1 25,9 33,1 32,6 14,8 122,2
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 21,8 14 7 9,6 26,9 20,2 1,5 4,5 8,3 7,3 10,2 18,4 16 19,8 29,2 49,8 51,8 40,2 99,3 103,2 118,1 122,2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 6 21 69,8 22,3 9 6,7 0 2,2 0 0,8 1 4,9 0 0 1,2 0 0 0 0 10,9 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 18,9 112 103 52,7 20,1 17,9 3 0 5,6 0,8 3,1 1,2 5,3 5,3 14,6 23,7 19,6 40,2 53 54,3 88,6 244,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 10,7 301 125,7 20,7 0 0 1,5 0 0,9 0,8 0 0 0 1,3 0 0 0 0 3,3 0 14,8 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0 17,5 11,2 15,7 4,5 1,5 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,7 0 0 4,8 6,7 9 3 1,1 2,8 2,4 4,1 1,2 4 2,6 3,6 5 10,7 5,7 3,3 5,4 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 5,8 0 1,7 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 2,7 5,3 10,9 28,6 26,8 31,6 16,6 10,9 0 0
Astma (J45-J46) 3,5 14 12,2 12,8 20,1 4,5 1,5 2,2 3,7 0,8 0 3,7 0 0 1,2 2,5 1,8 0 3,3 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 19,9 21 22,7 8 2,2 22,4 7,5 9 2,8 4,8 6,1 6,1 10,7 22,4 43,8 41,1 37,5 80,5 72,9 65,2 73,8 244,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 9,7 0 0 16 47 107,6 30 10,1 5,6 2,4 3,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 7,1 7 41,9 52,7 31,3 6,7 3 1,1 0 1,6 1 3,7 2,7 0 0 3,7 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,2 0 0 1,6 4,5 4,5 0 0 0,9 0 1 2,5 0 2,6 2,4 2,5 7,1 8,6 13,2 0 29,5 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,6 0 0 0 0 0 1,5 3,4 0,9 1,6 2 7,4 8 10,5 12,2 23,7 19,6 31,6 53 59,7 14,8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,6 42 26,2 3,2 13,4 13,4 0 0 0 2,4 2 6,1 1,3 2,6 2,4 5 8,9 14,4 13,2 10,9 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 20,2 0 15,7 83 196,9 118,8 6 3,4 3,7 1,6 2 4,9 1,3 2,6 6,1 11,2 8,9 8,6 19,9 5,4 0 0
Tříselná kýla (K40) 4,9 0 0 1,6 0 2,2 0 0 0 0,8 0 2,5 0 1,3 3,6 12,5 16,1 25,9 39,7 43,4 59,1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 11,5 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0,8 5,1 8,6 14,7 15,8 19,5 37,4 46,4 40,2 43 21,7 29,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6 0 5,2 1,6 11,2 9 6 14,6 11,1 8,9 6,1 2,5 2,7 4 6,1 1,2 3,6 2,9 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0 0 1,6 2,2 2,2 0 0 0 0,8 1 0 0 0 0 0 1,8 0 3,3 0 14,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 12 14 43,6 3,2 2,2 6,7 0 3,4 0,9 0,8 3,1 4,9 5,3 17,1 17 23,7 23,2 46 46,4 48,9 29,5 122,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6 0 0 0 0 0 0 2,2 1,9 0,8 4,1 2,5 1,3 14,5 12,2 12,5 19,6 14,4 33,1 32,6 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,3 0 1,7 0 2,2 4,5 0 1,1 0 0 2 0 0 1,3 7,3 3,7 5,4 5,7 19,9 5,4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 2,7 0 1,7 4,8 2,2 2,2 0 0 0 0 0 0 0 5,3 7,3 2,5 5,4 5,7 13,2 21,7 44,3 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,6 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 0,8 2 1,2 4 5,3 2,4 2,5 1,8 2,9 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,1 7 0 0 6,7 0 0 0 0 3,2 1 3,7 1,3 2,6 2,4 3,7 1,8 8,6 6,6 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 13,7 0 0 0 11,2 15,7 0 3,4 3,7 2,4 4,1 7,4 12 18,5 28 38,6 33,9 54,6 62,9 16,3 29,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 2,1 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 1 0 0 2,6 3,6 5 7,1 8,6 13,2 16,3 14,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 9,6 0 0 0 4,5 2,2 1,5 3,4 5,6 9,7 8,2 8,6 4 14,5 21,9 16,2 21,4 25,9 23,2 27,2 29,5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,4 7 3,5 6,4 11,2 0 7,5 0 3,7 3,2 4,1 13,5 13,4 21,1 18,2 33,6 32,1 57,5 89,4 124,9 132,9 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,1 21 5,2 1,6 0 13,4 1,5 0 1,9 0,8 0 0 0 1,3 3,6 0 0 8,6 3,3 0 14,8 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 1,7 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,5 7 5,2 6,4 0 2,2 0 1,1 0 1,6 1 2,5 0 1,3 0 2,5 1,8 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 70,6 0 0 0 0 0 3 0 5,6 7,3 16,3 30,7 56,2 114,7 154,5 255,3 307,1 307,5 228,5 65,2 59,1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 54,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,9 20,1 64,6 107 194,2 305,3 339,1 221,9 70,6 14,8 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,4 0 0 0 0 2,2 0 0 0,9 0 1 0 0 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5,1 7 3,5 4,8 15,7 9 1,5 0 1,9 0 0 2,5 4 5,3 10,9 17,4 5,4 11,5 16,6 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 3,5 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 1,8 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 11,6 0 1,7 0 9 9 3 1,1 1,9 6,5 14,3 14,7 18,7 22,4 14,6 21,2 32,1 37,4 16,6 5,4 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5,4 0 0 0 0 2,2 1,5 1,1 3,7 8,9 5,1 3,7 9,4 15,8 7,3 11,2 5,4 8,6 0 10,9 0 0
Dorzalgie (M54) 2,2 0 0 0 2,2 4,5 0 0 0 2,4 2 0 2,7 4 2,4 6,2 7,1 2,9 6,6 5,4 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 3 0 3,5 0 0 0 0 1,1 4,6 4 2 2,5 6,7 7,9 4,9 5 3,6 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4,2 0 0 1,6 11,2 0 0 2,2 0,9 2,4 1 6,1 4 2,6 8,5 13,7 8,9 8,6 6,6 10,9 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 8 105 43,6 6,4 13,4 13,4 1,5 3,4 1,9 2,4 3,1 2,5 1,3 6,6 6,1 7,5 3,6 8,6 9,9 21,7 14,8 0
Selhání ledvin (N17-N19) 9,5 0 0 1,6 0 4,5 1,5 0 1,9 2,4 7,1 7,4 8 13,2 10,9 19,9 26,8 40,2 43 48,9 59,1 122,2
Urolitiáza (N20-N23) 7,4 0 0 1,6 0 9 1,5 0 2,8 4 6,1 8,6 6,7 7,9 14,6 12,5 30,4 14,4 16,6 27,2 14,8 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 7,3 0 1,7 1,6 6,7 2,2 0 0 0 4,8 5,1 4,9 16 17,1 8,5 19,9 17,9 17,2 9,9 16,3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,8 31,6 57,3 78,6 69 53 16,3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0 1,7 0 9 0 0 1,1 0 0,8 0 1,2 0 0 1,2 2,5 3,6 0 6,6 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 4,2 0 0 0 2,2 2,2 4,5 6,7 5,6 5,6 7,1 6,1 5,3 5,3 3,6 2,5 3,6 0 3,3 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0 0 1,5 1,1 0,9 0 1 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 3,5 0 0 0 0 0 0 2,2 0,9 2,4 12,2 11 8 2,6 0 5 3,6 5,7 3,3 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 29,6 0 0 0 2,2 6,7 15 16,8 24,1 26,6 21,4 19,6 36,1 42,2 52,3 61 91,1 80,5 43 5,4 14,8 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 4,5 0 0 0 0 0 3 16,8 13 13,7 6,1 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 22,9 0 0 0 0 0 31,5 61,6 97,3 68,6 18,3 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,8 0 0 0 0 0 3 30,2 44,5 21,8 5,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,7 0 0 0 0 4,5 7,5 19 26 13,7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 133,6 0 0 0 0 11,2 117,2 361,6 651,6 371,3 100,9 2,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 24,7 2 163,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6,6 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 11,8 294 59,3 23,9 20,1 31,4 9 4,5 2,8 2,4 3,1 0 4 1,3 6,1 3,7 5,4 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,6 0 0 0 2,2 6,7 0 0 0,9 0 4,1 3,7 4 6,6 3,6 0 12,5 0 3,3 5,4 14,8 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 27,3 7 24,4 83 250,6 163,6 15 4,5 6,5 9,7 7,1 6,1 6,7 1,3 1,2 10 10,7 25,9 16,6 32,6 59,1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0 0 0 0 1,5 0 0,9 0 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 45,6 203 211,2 84,6 67,1 91,9 10,5 6,7 8,3 4 6,1 20,9 34,8 23,7 37,7 43,6 62,5 97,7 72,9 168,4 162,4 489
Nitrolební poranění (S06) 39,7 35 62,8 111,7 145,4 145,7 15 10,1 5,6 12,1 8,2 13,5 20,1 34,3 29,2 24,9 39,3 63,2 76,2 179,2 162,4 122,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,6 35 71,6 25,5 53,7 56 1,5 3,4 4,6 4,8 8,2 1,2 5,3 2,6 4,9 6,2 5,4 5,7 6,6 5,4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 7,2 0 3,5 23,9 40,3 11,2 3 0 1,9 1,6 0 2,5 1,3 7,9 4,9 8,7 10,7 25,9 16,6 16,3 14,8 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 65,4 0 1,7 6,4 13,4 6,7 3 1,1 4,6 4,8 6,1 11 16 29 48,6 76 114,3 247,1 586,1 982,9 1 668,4 2 322,7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11,7 0 0 4,8 22,4 22,4 3 9 8,3 7,3 8,2 9,8 16 10,5 19,5 13,7 19,6 28,7 29,8 10,9 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,2 28 24,4 76,6 114,1 89,6 30 29,1 33,4 33,9 29,6 50,3 57,5 44,8 43,8 73,5 94,6 109,2 122,5 157,5 132,9 244,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5 63 50,6 4,8 2,2 0 1,5 2,2 0,9 3,2 1 6,1 2,7 0 1,2 1,2 0 2,9 0 10,9 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 16,8 14 26,2 3,2 20,1 56 24 21,3 14,8 11,3 14,3 17,2 16 18,5 10,9 7,5 7,1 14,4 16,6 32,6 29,5 122,2
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 15,3 0 0 0 0 0 0 1,1 0,9 1,6 4,1 6,1 10,7 13,2 29,2 42,3 73,2 66,1 79,5 65,2 29,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2,6 0 0 1,6 2,2 2,2 4,5 3,4 1,9 6,5 5,1 1,2 2,7 0 1,2 3,7 0 2,9 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,4 0 8,7 8 6,7 4,5 1,5 1,1 1,9 0,8 2 2,5 2,7 1,3 3,6 7,5 1,8 0 6,6 10,9 14,8 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,9 14 1,7 0 2,2 0 0 0 0 0 1 1,2 2,7 0 0 1,2 1,8 2,9 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1,2 0 0 0 0 0 0 3,4 2,8 3,2 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 24,5 2 142,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5,4 0 1,7 1,6 0 4,5 4,5 5,6 5,6 5,6 2 6,1 5,3 4 2,4 7,5 16,1 17,2 16,6 5,4 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 594,9 6 692,3 1 436,3 980 1 470,2 1 421,0 486,7 808,2 1 196,6 929,8 708,5 841,4 1 010,7 1 461,5 1 892,4 2 697,0 3 290,6 3 824,9 4 569,7 4 637,8 5 285,7 5 745,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)