8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 25 3 6 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 2 2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 109 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 6 7 23 16 15 12 14 5 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 40 5 7 7 0 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 2 5 1 2 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 178 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 8 18 27 26 39 27 18 6 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 12 19 10 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 2 3 3 3 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 23 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 3 3 3 3 3 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 23 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6 4 1 4 4 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 3 10 3 3 1 2 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 367 2 5 4 1 4 4 4 6 10 13 14 16 50 64 68 61 27 11 2 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 67 0 0 0 0 0 1 1 1 7 19 20 13 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 154 1 2 2 1 2 2 4 8 12 10 13 15 8 17 27 19 6 4 1 0 0
Anémie (D50-D64) 42 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 4 2 4 3 3 7 2 3 4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 19 2 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 74 0 5 2 4 2 6 2 2 1 1 2 5 4 4 7 9 3 11 2 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 142 6 18 6 6 3 1 3 7 3 11 6 7 12 14 16 10 6 3 3 0 1
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 53 0 0 0 2 17 3 5 3 3 8 2 2 3 2 2 0 0 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 18 0 0 0 0 2 1 2 6 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 21 0 0 1 5 4 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 106 3 11 13 9 4 1 2 2 5 7 3 2 3 4 10 7 3 5 9 3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 40 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 4 6 6 11 3 2 2 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 62 1 2 1 3 3 2 3 1 4 3 3 5 4 5 10 8 2 2 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 25 1 8 2 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 2 1 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 19 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 2 3 1 1 2 0 1
Angina pectoris (I20) 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 8 11 17 14 10 7 8 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 509 0 0 0 0 0 0 0 4 4 11 23 33 46 66 71 90 64 51 31 15 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 15 17 38 27 22 15 4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 66 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 3 0 5 6 15 4 11 8 3 3 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 776 0 0 1 0 1 5 1 4 6 13 21 42 48 90 139 150 110 77 56 10 2
Selhání srdce (I50) 254 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 11 10 18 35 41 40 49 34 7 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 593 0 0 0 1 0 1 3 6 8 13 19 29 39 66 86 97 77 78 54 15 1
Ateroskleróza (I70) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 8 13 26 30 16 9 4 4 0
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 360 0 1 1 5 10 5 5 7 5 10 9 17 15 37 61 55 62 35 13 6 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 41 8 9 3 3 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 2 3 1 0 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 141 13 12 4 5 3 0 1 0 1 2 5 1 3 13 14 12 11 19 18 4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 34 9 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 5 1 1 4 3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 64 0 30 30 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 9 15 15 10 4 2 1 0
Astma (J45-J46) 11 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 244 0 1 1 1 3 2 7 6 3 6 6 7 8 36 32 44 39 29 10 2 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 7 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 42 1 0 0 0 2 0 0 2 2 3 2 4 5 2 2 4 6 4 3 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 94 0 0 0 0 0 1 0 1 5 4 4 10 7 7 16 7 9 15 4 4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 21 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 4 0 3 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 71 0 2 9 18 5 2 2 1 1 1 2 7 0 5 5 5 4 1 0 0 1
Tříselná kýla (K40) 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 4 5 2 3 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 79 0 0 0 0 0 0 1 2 6 2 3 0 8 10 14 10 9 9 5 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 37 0 1 0 2 1 3 1 1 7 7 2 4 1 3 1 2 0 0 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 11 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 98 1 14 0 0 1 1 0 0 2 3 4 4 6 10 10 12 4 7 13 3 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 4 8 4 5 3 1 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 2 0 0 1 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 37 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 0 4 4 5 8 2 6 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 20 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 3 3 4 1 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 139 0 0 1 2 4 2 0 3 7 8 7 7 11 12 13 20 16 7 8 10 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 3 5 4 2 2 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 115 0 0 1 2 6 3 8 11 6 4 5 11 7 10 12 6 7 7 7 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 54 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 2 6 4 5 6 1 11 7 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 16 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 2 0 2 0 0 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 328 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 8 19 33 54 76 62 35 22 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 29 41 56 64 47 17 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 23 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1 2 1 1 3 4 1 1 1 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 58 0 0 1 1 3 1 1 2 1 4 0 6 6 7 12 7 3 3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 19 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 12 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 30 6 4 3 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 4 0 1 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 95 1 0 0 0 0 0 2 2 0 3 4 7 2 14 12 15 9 10 7 7 0
Urolitiáza (N20-N23) 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 29 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 3 4 2 3 7 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 8 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 20 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 86 0 0 1 3 0 2 3 1 7 10 9 10 8 8 10 9 5 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 6 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 62 0 0 0 0 1 7 18 20 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 11 0 0 0 0 0 4 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 27 0 0 0 0 1 3 10 9 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 114 0 0 0 0 0 5 29 39 29 9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 239 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 111 44 29 12 6 8 2 3 2 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 20 0 0 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 0 2 2 3 2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 209 11 23 2 3 6 1 3 5 1 5 3 8 10 20 13 23 17 29 23 3 0
Nitrolební poranění (S06) 158 1 10 4 3 5 3 5 3 5 8 11 8 5 11 15 23 13 13 7 5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 61 8 26 4 7 1 2 2 0 0 2 1 1 1 0 1 2 0 2 1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 21 0 1 3 6 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 380 0 1 1 2 2 0 1 2 2 6 4 3 7 7 33 44 51 81 76 44 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 26 0 0 0 2 3 2 3 2 0 1 1 2 1 1 3 2 2 1 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 287 0 6 9 15 8 13 16 14 12 22 14 14 21 23 24 20 19 18 17 1 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 19 2 9 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 107 0 6 1 3 12 7 8 9 9 12 9 11 6 4 4 2 3 0 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 134 0 0 2 3 1 0 0 2 3 3 2 4 11 12 24 30 20 12 4 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 54 7 11 5 6 6 1 0 0 1 1 2 1 1 2 3 5 1 0 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 50 8 3 0 0 0 0 1 0 1 4 1 6 2 4 7 4 3 5 1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 494 1 1 1 1 1 1 2 6 8 9 11 25 39 61 99 101 82 33 8 3 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 10 061 546 292 159 160 161 117 192 224 236 347 334 472 611 948 1 331 1 374 1 009 800 528 188 32
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,8 55 28,1 3,5 11,8 4,2 0 0 0 0 2,2 0 0 0 5,6 3 3,7 11,6 16,5 27,3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,5 0 4,7 0 0 4,2 3,6 0 0 0 2,2 0 0 0 0 5,9 3,7 5,8 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 21,1 18,3 9,4 0 3,9 4,2 3,6 0 2,9 2,6 2,2 2,9 3 19,6 19,7 68,3 59,8 87,1 99,3 191,4 209,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 7,7 91,7 32,8 24,6 0 4,2 3,6 3 2,9 0 0 5,7 0 6,5 5,6 5,9 18,7 5,8 16,5 13,7 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 34,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 14,3 24,2 58,9 76,1 77,2 145,8 156,8 148,9 82 83,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13,1 33,8 56,4 37,4 23,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 41,9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5,7 6 0 5,6 5,9 11,2 17,4 24,8 13,7 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4,4 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 4,5 8,6 9,1 9,8 8,5 8,9 11,2 0 8,3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,4 0 0 0 0 0 0 3 0 2,6 4,5 0 18,1 13,1 2,8 11,9 14,9 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,5 8,5 14,8 11,2 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 5 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,2 2,9 3 0 8,5 29,7 11,2 17,4 8,3 27,3 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 71 36,7 23,4 14 3,9 16,8 14,4 11,9 17,6 25,6 29,2 40,1 48,4 163,6 180,5 201,8 228 156,8 91 27,3 41,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,9 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 5,6 11,9 3,7 11,6 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 13 0 0 0 0 0 3,6 3 2,9 17,9 42,6 57,3 39,3 9,8 2,8 0 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 29,8 18,3 9,4 7 3,9 8,4 7,2 11,9 23,5 30,7 22,4 37,2 45,4 26,2 47,9 80,1 71 34,9 33,1 13,7 0 0
Anémie (D50-D64) 8,1 36,7 4,7 7 3,9 4,2 0 3 0 0 0 5,7 12,1 6,5 11,3 8,9 11,2 40,7 16,5 41 167,4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,7 36,7 9,4 0 0 0 0 3 0 2,6 2,2 0 3 0 5,6 3 7,5 11,6 8,3 13,7 41,9 247,5
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,3 0 23,4 7 15,7 8,4 21,7 6 5,9 2,6 2,2 5,7 15,1 13,1 11,3 20,8 33,6 17,4 91 27,3 83,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 27,5 110 84,3 21 23,6 12,6 3,6 9 20,6 7,7 24,7 17,2 21,2 39,3 39,5 47,5 37,4 34,9 24,8 41 0 247,5
Demence (F00-F03) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 8,3 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,2 0 0 0 7,9 71,5 10,8 14,9 8,8 7,7 17,9 5,7 6 9,8 5,6 5,9 0 0 0 13,7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,5 0 0 0 0 8,4 3,6 6 17,6 5,1 4,5 2,9 0 0 0 0 3,7 0 8,3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,9 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,6 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 5,8 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4,1 0 0 3,5 19,7 16,8 10,8 3 0 5,1 2,2 0 0 0 0 0 11,2 0 0 13,7 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,7 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 20,5 55 51,5 45,6 35,4 16,8 3,6 6 5,9 12,8 15,7 8,6 6 9,8 11,3 29,7 26,2 17,4 41,4 123 125,6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7,7 0 0 0 0 0 3,6 3 0 0 4,5 2,9 3 13,1 16,9 17,8 41,1 17,4 16,5 27,3 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12 18,3 9,4 3,5 11,8 12,6 7,2 9 2,9 10,2 6,7 8,6 15,1 13,1 14,1 29,7 29,9 11,6 16,5 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4,8 18,3 37,5 7 7,9 8,4 0 0 2,9 0 0 0 3 0 0 8,9 7,5 5,8 16,5 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 5,1 4,5 11,5 0 0 0 5,9 11,2 5,8 8,3 27,3 0 247,5
Angina pectoris (I20) 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 2,9 18,1 26,2 31 50,5 52,3 58,1 57,9 109,4 41,9 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 98,4 0 0 0 0 0 0 0 11,8 10,2 24,7 65,9 99,8 150,5 186,1 210,7 336,4 371,7 421,9 423,8 627,9 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 28,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 8,6 15,1 49,1 47,9 112,8 100,9 127,8 124,1 54,7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 12,8 0 0 0 0 12,6 3,6 0 2,9 5,1 2,2 8,6 0 16,4 16,9 44,5 14,9 63,9 66,2 41 125,6 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 150 0 0 3,5 0 4,2 18 3 11,8 15,3 29,2 60,2 127 157,1 253,8 412,6 560,6 638,9 637 765,6 418,6 495
Selhání srdce (I50) 49,1 0 0 0 0 0 0 3 0 2,6 4,5 14,3 33,3 32,7 50,8 103,9 153,2 232,3 405,4 464,8 293 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 114,6 0 0 0 3,9 0 3,6 9 17,6 20,5 29,2 54,4 87,7 127,6 186,1 255,3 362,5 447,3 645,3 738,2 627,9 247,5
Ateroskleróza (I70) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 0 21,2 26,2 36,7 77,2 112,1 92,9 74,5 54,7 167,4 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 69,6 0 4,7 3,5 19,7 42,1 18 14,9 20,6 12,8 22,4 25,8 51,4 49,1 104,3 181,1 205,6 360,1 289,6 177,7 251,2 247,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 7,9 146,7 42,1 10,5 11,8 16,8 0 3 0 0 0 0 3 0 0 14,8 7,5 17,4 8,3 0 41,9 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 27,3 238,3 56,2 14 19,7 12,6 0 3 0 2,6 4,5 14,3 3 9,8 36,7 41,6 44,8 63,9 157,2 246,1 167,4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6,6 165 23,4 3,5 0 0 3,6 3 0 0 0 2,9 0 3,3 2,8 0 18,7 5,8 8,3 54,7 125,6 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 12,4 0 140,5 105,2 7,9 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,3 0 4,7 3,5 3,9 4,2 3,6 0 2,9 0 0 0 6 3,3 5,6 3 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 0 3 9,8 25,4 44,5 56,1 58,1 33,1 27,3 41,9 0
Astma (J45-J46) 2,1 0 4,7 3,5 0 4,2 0 0 0 0 0 2,9 6 0 2,8 0 3,7 5,8 8,3 13,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 47,2 0 4,7 3,5 3,9 12,6 7,2 20,9 17,6 7,7 13,5 17,2 21,2 26,2 101,5 95 164,4 226,5 239,9 136,7 83,7 247,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,4 0 4,7 3,5 0 8,4 3,6 0 0 2,6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 1 0 0 7 3,9 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 5,8 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,1 18,3 0 0 0 8,4 0 0 5,9 5,1 6,7 5,7 12,1 16,4 5,6 5,9 14,9 34,9 33,1 41 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 18,2 0 0 0 0 0 3,6 0 2,9 12,8 9 11,5 30,2 22,9 19,7 47,5 26,2 52,3 124,1 54,7 167,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,1 0 4,7 3,5 0 8,4 0 0 0 0 2,2 2,9 0 3,3 2,8 8,9 7,5 23,2 0 41 41,9 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 13,7 0 9,4 31,6 70,8 21 7,2 6 2,9 2,6 2,2 5,7 21,2 0 14,1 14,8 18,7 23,2 8,3 0 0 247,5
Tříselná kýla (K40) 5 36,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,3 0 17,8 14,9 29 16,5 41 83,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15,3 0 0 0 0 0 0 3 5,9 15,3 4,5 8,6 0 26,2 28,2 41,6 37,4 52,3 74,5 68,4 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,2 0 4,7 0 7,9 4,2 10,8 3 2,9 17,9 15,7 5,7 12,1 3,3 8,5 3 7,5 0 0 0 41,9 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,1 36,7 18,7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5,8 8,3 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 18,9 18,3 65,6 0 0 4,2 3,6 0 0 5,1 6,7 11,5 12,1 19,6 28,2 29,7 44,8 23,2 57,9 177,7 125,6 742,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 6 16,4 5,6 11,9 29,9 23,2 41,4 41 41,9 247,5
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,7 18,3 4,7 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 11,9 11,2 11,6 0 0 41,9 247,5
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,2 0 0 0 0 0 3,6 0 2,9 0 2,2 0 12,1 0 11,3 11,9 18,7 46,5 16,5 82 41,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,2 2,9 3 9,8 8,5 0 0 5,8 8,3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,9 0 0 3,5 3,9 0 3,6 0 2,9 0 0 5,7 0 6,5 8,5 8,9 14,9 5,8 8,3 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 26,9 0 0 3,5 7,9 16,8 7,2 0 8,8 17,9 17,9 20,1 21,2 36 33,8 38,6 74,7 92,9 57,9 109,4 418,6 247,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5 0 0 3,5 0 0 0 0 0 2,6 4,5 5,7 0 0 5,6 8,9 18,7 23,2 16,5 27,3 83,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 22,2 0 0 3,5 7,9 25,2 10,8 23,9 32,4 15,3 9 14,3 33,3 22,9 28,2 35,6 22,4 40,7 57,9 95,7 83,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 10,4 0 0 0 11,8 0 0 0 0 2,6 4,5 8,6 6 19,6 11,3 14,8 22,4 5,8 91 95,7 125,6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,1 0 4,7 7 3,9 0 0 3 0 0 2,2 2,9 0 0 8,5 3 7,5 0 16,5 0 0 247,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,6 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,5 18,3 9,4 3,5 3,9 0 0 0 0 2,6 2,2 2,9 0 3,3 0 3 7,5 5,8 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 63,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 29,2 22,9 57,5 108 152,3 225,6 231,7 203,3 182 68,4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 52,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 17,2 33,3 94,9 115,6 166,2 239,2 273 140,6 13,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,4 0 0 3,5 7,9 8,4 0 0 2,9 0 2,2 5,7 3 3,3 8,5 11,9 3,7 5,8 8,3 27,3 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,8 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 3,7 0 0 13,7 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 11,2 0 0 3,5 3,9 12,6 3,6 3 5,9 2,6 9 0 18,1 19,6 19,7 35,6 26,2 17,4 24,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 8,8 5,1 9 0 6 6,5 5,6 5,9 3,7 5,8 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 5,7 9,1 0 0 3 11,2 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 6,7 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,3 0 0 0 7,9 4,2 0 0 0 0 0 0 9,1 3,3 2,8 0 0 5,8 0 41 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 5,8 110 18,7 10,5 7,9 8,4 0 6 2,9 2,6 0 0 0 3,3 2,8 5,9 14,9 0 8,3 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 18,4 18,3 0 0 0 0 0 6 5,9 0 6,7 11,5 21,2 6,5 39,5 35,6 56,1 52,3 82,7 95,7 293 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,5 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,8 0 5,9 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 5,6 0 4,7 0 3,9 0 0 6 0 0 2,2 2,9 0 6,5 2,8 8,9 14,9 11,6 24,8 95,7 41,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8,5 8,9 29,9 17,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 18,3 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 11,2 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3,9 0 0 0 0 0 7,2 0 2,9 7,7 6,7 14,3 6 9,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 2,8 0 3,7 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,7 11,5 3 0 0 0 3,7 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 16,6 0 0 3,5 11,8 0 7,2 9 2,9 17,9 22,4 25,8 30,2 26,2 22,6 29,7 33,6 29 0 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,2 0 0 0 0 0 3,6 9 2,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12 0 0 0 0 4,2 25,3 53,7 58,8 23 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 2,1 0 0 0 0 0 14,4 9 5,9 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,2 0 0 0 0 4,2 10,8 29,8 26,5 2,6 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 22 0 0 0 0 0 18 86,5 114,7 74,1 20,2 5,7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,4 0 0 0 0 0 0 3 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 46,2 4 381,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 21,1 1 998,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 21,5 806,6 135,8 42,1 23,6 33,7 7,2 9 5,9 0 0 0 3 9,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0 5,9 3,7 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 3,9 0 0 0 15,7 0 0 3 0 0 2,2 0 0 9,8 5,6 0 7,5 11,6 24,8 27,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,9 3 3,3 2,8 3 3,7 5,8 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 40,4 201,6 107,7 7 11,8 25,2 3,6 9 14,7 2,6 11,2 8,6 24,2 32,7 56,4 38,6 86 98,7 239,9 314,4 125,6 0
Nitrolební poranění (S06) 30,5 18,3 46,8 14 11,8 21 10,8 14,9 8,8 12,8 17,9 31,5 24,2 16,4 31 44,5 86 75,5 107,6 95,7 209,3 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11,8 146,7 121,7 14 27,6 4,2 7,2 6 0 0 4,5 2,9 3 3,3 0 3 7,5 0 16,5 13,7 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,1 0 4,7 10,5 23,6 0 0 3 0 2,6 2,2 0 0 6,5 2,8 0 7,5 5,8 0 0 41,9 247,5
Zlomenina kosti stehenní (S72) 73,5 0 4,7 3,5 7,9 8,4 0 3 5,9 5,1 13,5 11,5 9,1 22,9 19,7 97,9 164,4 296,2 670,1 1 039,0 1 841,8 3 217,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5 0 0 0 7,9 12,6 7,2 9 5,9 0 2,2 2,9 6 3,3 2,8 8,9 7,5 11,6 8,3 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 55,5 0 28,1 31,6 59 33,7 46,9 47,7 41,2 30,7 49,4 40,1 42,3 68,7 64,9 71,2 74,7 110,4 148,9 232,4 41,9 247,5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,7 36,7 42,1 0 3,9 0 0 3 0 0 2,2 0 6 3,3 5,6 0 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 20,7 0 28,1 3,5 11,8 50,5 25,3 23,9 26,5 23 26,9 25,8 33,3 19,6 11,3 11,9 7,5 17,4 0 13,7 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 25,9 0 0 7 11,8 4,2 0 0 5,9 7,7 6,7 5,7 12,1 36 33,8 71,2 112,1 116,2 99,3 54,7 41,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,6 0 0 3,5 0 0 0 3 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 10,4 128,3 51,5 17,5 23,6 25,2 3,6 0 0 2,6 2,2 5,7 3 3,3 5,6 8,9 18,7 5,8 0 13,7 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9,7 146,7 14 0 0 0 0 3 0 2,6 9 2,9 18,1 6,5 11,3 20,8 14,9 17,4 41,4 13,7 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,3 788,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,2 0 0 3,5 0 0 0 0 0 2,6 0 2,9 0 0 0 0 7,5 0 0 13,7 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 95,5 18,3 4,7 3,5 3,9 4,2 3,6 6 17,6 20,5 20,2 31,5 75,6 127,6 172 293,8 377,5 476,3 273 109,4 125,6 247,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 945,1 10 009,2 1 367,3 557,8 629,7 677,3 422,3 572,9 658,9 603,3 778,5 957 1 427,8 1 999,2 2 673,4 3 950,5 5 135,3 5 860,8 6 618,7 7 218,0 7 869,4 7 920,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)