8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 24 0 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 5 2 2 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 113 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 4 2 10 13 12 22 16 13 12 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 50 10 11 6 1 2 0 2 0 1 0 1 3 1 3 2 4 1 1 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 184 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 3 4 10 23 32 33 32 19 15 2 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 7 8 13 12 6 0 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 2 2 4 2 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 27 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 3 2 5 3 1 4 1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 3 3 1 3 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 10 12 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 6 8 1 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 350 1 3 6 2 6 2 4 10 7 16 12 25 42 57 61 46 29 16 3 1 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 73 0 0 0 0 0 0 0 3 13 23 18 9 6 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 150 0 1 0 2 3 3 7 4 7 16 10 21 10 22 18 17 5 4 0 0 0
Anémie (D50-D64) 30 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 5 1 1 5 4 5 2 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 20 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 0 0 2 6 2 1 0 1 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 86 1 5 5 1 4 6 4 2 0 1 5 3 4 8 10 8 9 7 0 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 184 7 28 14 5 6 4 8 8 11 8 7 12 13 11 16 11 5 8 2 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 33 0 0 0 4 4 3 2 2 4 4 1 4 2 0 0 1 1 0 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 11 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 31 0 0 0 4 8 3 0 4 2 3 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 131 4 12 13 10 9 2 3 4 3 4 3 4 6 14 8 6 13 8 5 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 40 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 6 6 5 8 2 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 73 4 1 5 7 3 1 2 0 4 3 4 1 2 9 11 6 4 3 1 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 20 1 2 1 4 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 2 5 0 2 3 2 0
Angina pectoris (I20) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 4 8 19 7 8 7 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 529 0 0 0 0 0 0 0 1 7 17 30 35 48 71 81 86 53 57 37 5 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 164 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 6 12 30 31 36 26 11 3 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 60 0 0 0 0 1 0 0 1 1 4 5 3 1 8 7 8 10 5 4 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 782 0 2 1 1 1 2 4 5 8 13 30 31 43 105 128 149 119 76 49 13 2
Selhání srdce (I50) 255 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 6 12 19 49 36 44 37 34 12 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 653 0 0 1 0 1 3 3 5 10 19 20 19 28 66 89 107 94 99 63 24 2
Ateroskleróza (I70) 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 17 13 23 21 10 13 3 5 1
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 374 0 0 0 5 3 3 3 5 5 13 15 19 20 41 66 57 60 35 19 5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 32 5 11 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 109 9 12 2 1 4 1 0 2 1 1 2 5 2 8 11 11 11 18 8 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 32 8 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 1 3 2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 54 0 26 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 13 6 6 7 1 2 0
Astma (J45-J46) 18 0 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 248 0 1 3 0 5 7 1 2 8 8 9 5 17 26 38 42 30 22 16 8 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 43 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3 3 0 3 5 6 7 3 4 2 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 107 0 0 0 0 0 2 1 1 3 5 5 6 6 11 11 18 13 7 16 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 23 0 1 0 2 3 0 1 0 3 2 0 1 1 1 0 1 2 3 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 70 0 2 14 17 11 3 1 1 0 1 3 0 2 3 4 2 3 2 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 29 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 3 5 4 4 1 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 73 1 0 0 0 0 1 1 2 5 4 1 6 3 12 9 12 5 8 3 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 24 0 0 1 2 1 3 3 1 0 1 2 2 1 3 2 0 1 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 97 2 8 0 0 1 0 1 2 2 3 2 3 8 7 7 12 8 11 10 8 2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 2 3 3 4 2 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 5 4 3 3 4 1 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 1 1 2 1 3 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 158 0 0 0 1 2 1 1 5 6 7 10 7 12 19 27 17 12 19 7 5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 7 1 3 6 0 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 124 0 0 1 0 3 4 6 8 7 8 9 8 12 10 12 14 7 7 5 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 42 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 3 2 5 5 2 11 6 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 13 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 7 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 358 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 13 20 47 51 76 72 51 19 2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 302 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 6 30 47 72 63 53 18 4 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 33 0 0 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 3 4 6 4 4 2 0 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 34 0 0 0 4 2 1 0 0 1 2 0 5 4 5 3 3 2 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 34 0 0 0 0 0 0 2 2 5 5 2 4 4 2 6 0 1 0 1 0 0
Dorzalgie (M54) 8 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 8 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 30 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 4 3 4 4 5 3 1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 41 19 4 2 3 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 90 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 5 3 2 8 14 10 10 13 15 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 2 1 3 1 1 0 0 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 43 4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 6 5 1 6 7 3 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 6 3 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 29 0 0 0 0 0 2 3 3 6 3 1 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 24 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 4 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 80 0 0 0 0 0 0 3 4 5 9 7 9 8 8 9 10 4 2 2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 60 0 0 0 0 2 5 21 18 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 19 0 0 0 0 3 4 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 18 0 0 0 0 1 1 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 75 0 0 0 0 0 7 19 21 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 5 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 107 36 30 17 7 4 1 0 1 2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 10 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 28 0 3 2 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 4 2 0 1 5 1 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 201 4 39 3 3 10 0 1 2 0 2 2 7 10 16 24 19 17 21 15 6 0
Nitrolební poranění (S06) 178 1 6 3 3 5 7 3 6 7 7 7 14 10 15 17 19 15 17 8 7 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 51 11 13 3 0 3 3 3 0 2 2 2 1 1 4 1 1 1 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 21 0 0 1 6 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 3 1 2 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 376 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 2 4 10 16 30 37 47 86 82 43 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 39 0 0 0 1 2 1 4 3 2 1 4 1 4 3 4 3 3 2 0 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 310 1 5 8 15 10 25 12 13 14 24 21 21 13 25 22 22 16 22 12 7 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 38 1 17 2 1 3 4 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 133 0 9 3 8 18 7 11 8 17 8 8 8 5 7 1 3 3 5 3 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 136 0 0 2 2 2 3 1 0 2 4 1 7 6 18 29 27 16 10 4 1 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 39 6 12 1 2 0 0 1 1 1 3 0 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 48 4 2 0 1 0 0 2 1 2 4 4 2 2 10 6 2 5 1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 497 1 5 1 0 1 2 4 7 10 13 13 22 31 71 98 106 71 34 4 2 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 10 287 532 302 169 149 174 141 171 207 281 351 367 457 627 1 056 1 350 1 325 1 034 859 513 193 29
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,6 0 14,1 7 0 4,2 0 0 2,9 0 2,3 0 3 0 2,8 11,8 20,2 12,1 16,3 14,2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,2 18,5 4,7 3,5 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 5,9 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 21,9 0 0 10,5 4,1 0 6,8 0 0 2,4 0 11,9 6,1 31,6 36,1 35,5 88,7 96,9 105,8 170,9 87,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,7 184,5 51,7 20,9 4,1 8,4 0 6 0 2,4 0 3 9,1 3,2 8,3 5,9 16,1 6,1 8,1 14,2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 35,6 0 0 0 0 0 3,4 3 0 7,3 11,6 8,9 12,2 31,6 63,8 94,8 133 193,7 154,7 213,6 87,4 278,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,7 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 6,1 22,1 22,2 38,5 48,4 36,3 0 14,2 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8,1 14,2 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,4 4,6 3 3 0 2,8 5,9 8,1 24,2 16,3 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 5,2 0 0 0 0 0 0 0 5,8 4,9 6,9 3 9,1 6,3 13,9 8,9 4 24,2 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 8,9 3 9,5 8,3 3 12,1 0 8,1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,1 44,4 29,6 48,4 12,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,1 0 8,3 17,8 32,2 6,1 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 67,8 18,5 14,1 20,9 8,2 25,1 6,8 11,9 29,2 17,1 37 35,6 76 132,9 158,2 180,7 185,4 175,5 130,2 42,7 43,7 278,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,6 0 0 0 0 0 3,4 0 2,9 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 0 17,8 0 6,1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 14,1 0 0 0 0 0 0 0 8,8 31,7 53,1 53,4 27,4 19 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 29 0 4,7 0 8,2 12,5 10,2 20,8 11,7 17,1 37 29,7 63,9 31,6 61,1 53,3 68,5 30,3 32,6 0 0 0
Anémie (D50-D64) 5,8 0 4,7 3,5 0 0 0 6 0 0 0 3 3 15,8 2,8 3 20,2 24,2 40,7 28,5 43,7 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,9 0 0 0 0 8,4 0 3 0 4,9 0 3 0 0 5,6 17,8 8,1 6,1 0 14,2 87,4 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,6 18,5 23,5 17,4 4,1 16,7 20,4 11,9 5,8 0 2,3 14,8 9,1 12,7 22,2 29,6 32,2 54,5 57 0 131,1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 35,6 129,2 131,7 48,8 20,4 25,1 13,6 23,8 23,3 26,8 18,5 20,8 36,5 41,1 30,5 47,4 44,3 30,3 65,1 28,5 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 6,4 0 0 0 16,4 16,7 10,2 6 5,8 9,7 9,2 3 12,2 6,3 0 0 4 6,1 0 0 43,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2,1 0 0 0 0 4,2 6,8 6 5,8 2,4 0 3 0 3,2 0 3 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 6 0 0 0 16,4 33,4 10,2 0 11,7 4,9 6,9 5,9 6,1 3,2 2,8 0 0 0 8,1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 25,4 73,8 56,4 45,3 40,9 37,6 6,8 8,9 11,7 7,3 9,2 8,9 12,2 19 38,9 23,7 24,2 78,7 65,1 71,2 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,4 2,3 5,9 6,1 9,5 5,6 17,8 24,2 30,3 65,1 28,5 43,7 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 14,1 73,8 4,7 17,4 28,6 12,5 3,4 6 0 9,7 6,9 11,9 3 6,3 25 32,6 24,2 24,2 24,4 14,2 87,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 0 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,9 18,5 9,4 3,5 16,4 0 0 0 0 0 6,9 8,9 0 3,2 0 0 16,1 0 8,1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 12,2 3,2 0 5,9 20,2 0 16,3 42,7 87,4 0
Angina pectoris (I20) 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 3 12,2 12,7 22,2 56,3 28,2 48,4 57 14,2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 102,4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 17,1 39,3 89 106,5 151,9 197,1 240 346,7 320,8 464 526,8 218,5 278,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9,2 8,9 18,3 38 83,3 91,8 145,1 157,4 89,5 42,7 43,7 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 11,6 0 0 0 0 4,2 0 0 2,9 2,4 9,2 14,8 9,1 3,2 22,2 20,7 32,2 60,5 40,7 57 87,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 151,4 0 9,4 3,5 4,1 4,2 6,8 11,9 14,6 19,5 30 89 94,3 136 291,5 379,2 600,6 720,3 618,6 697,7 568,2 557,1
Selhání srdce (I50) 49,4 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 2,3 8,9 18,3 38 52,7 145,2 145,1 266,3 301,2 484,1 524,5 278,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 126,4 0 0 3,5 0 4,2 10,2 8,9 14,6 24,4 43,9 59,4 57,8 88,6 183,2 263,6 431,3 569 805,9 897,1 1 049 557,1
Ateroskleróza (I70) 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 21,3 53,8 36,1 68,1 84,7 60,5 105,8 42,7 218,5 278,6
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 72,4 0 0 0 20,4 12,5 10,2 8,9 14,6 12,2 30 44,5 57,8 63,3 113,8 195,5 229,8 363,2 284,9 270,5 218,5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 6,2 92,3 51,7 17,4 4,1 4,2 0 0 0 0 0 3 3 6,3 8,3 3 4 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 21,1 166,1 56,4 7 4,1 16,7 3,4 0 5,8 2,4 2,3 5,9 15,2 6,3 22,2 32,6 44,3 66,6 146,5 113,9 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6,2 147,6 42,3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 8,9 12,1 6,1 24,4 28,5 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 10,5 0 122,3 83,6 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,3 0 0 3,5 4,1 0 3,4 3 0 0 2,3 0 6,1 3,2 2,8 5,9 4 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9,5 27,8 38,5 24,2 36,3 57 14,2 87,4 0
Astma (J45-J46) 3,5 0 9,4 3,5 4,1 8,4 0 3 0 2,4 2,3 3 6,1 6,3 5,6 5,9 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 48 0 4,7 10,5 0 20,9 23,9 3 5,8 19,5 18,5 26,7 15,2 53,8 72,2 112,6 169,3 181,6 179,1 227,8 349,7 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,8 0 4,7 0 0 4,2 3,4 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,6 0 4,7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,3 18,5 4,7 3,5 4,1 4,2 0 0 2,9 0 6,9 8,9 0 9,5 13,9 17,8 28,2 18,2 32,6 28,5 0 278,6
Peptický vřed (K25-K28) 20,7 0 0 0 0 0 6,8 3 2,9 7,3 11,6 14,8 18,3 19 30,5 32,6 72,6 78,7 57 227,8 87,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,5 0 4,7 0 8,2 12,5 0 3 0 7,3 4,6 0 3 3,2 2,8 0 4 12,1 24,4 28,5 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 13,6 0 9,4 48,8 69,5 46 10,2 3 2,9 0 2,3 8,9 0 6,3 8,3 11,8 8,1 18,2 16,3 0 43,7 0
Tříselná kýla (K40) 5,6 36,9 4,7 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3 3 3,2 8,3 8,9 20,2 24,2 32,6 14,2 87,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,1 18,5 0 0 0 0 3,4 3 5,8 12,2 9,2 3 18,3 9,5 33,3 26,7 48,4 30,3 65,1 42,7 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 4,6 0 0 3,5 8,2 4,2 10,2 8,9 2,9 0 2,3 5,9 6,1 3,2 8,3 5,9 0 6,1 8,1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 36,9 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 8,1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 18,8 36,9 37,6 0 0 4,2 0 3 5,8 4,9 6,9 5,9 9,1 25,3 19,4 20,7 48,4 48,4 89,5 142,4 349,7 557,1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 6,9 8,9 3 0 5,6 8,9 12,1 24,2 16,3 42,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 0 3,2 5,6 0 4 6,1 0 28,5 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 6,3 5,6 14,8 16,1 18,2 24,4 57 43,7 278,6
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3 9,1 6,3 11,1 8,9 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 2,3 8,9 0 6,3 2,8 3 8,1 6,1 24,4 14,2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 30,6 0 0 0 4,1 8,4 3,4 3 14,6 14,6 16,2 29,7 21,3 38 52,7 80 68,5 72,6 154,7 99,7 218,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3 3,2 5,6 20,7 4 18,2 48,8 0 43,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 24 0 0 3,5 0 12,5 13,6 17,9 23,3 17,1 18,5 26,7 24,3 38 27,8 35,5 56,4 42,4 57 71,2 131,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8,1 0 4,7 0 4,1 4,2 0 0 0 0 4,6 3 0 9,5 5,6 14,8 20,2 12,1 89,5 85,4 87,4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,5 0 9,4 7 4,1 4,2 0 0 0 0 0 0 3 0 2,8 3 12,1 6,1 0 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,4 0 0 0 4,1 12,5 0 0 0 2,4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 43,7 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 69,3 0 0 0 0 0 0 0 2,9 4,9 9,2 38,6 60,8 148,7 141,6 225,1 290,2 308,7 154,7 28,5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 58,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 20,8 18,3 94,9 130,5 213,3 254 320,8 146,5 57 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,2 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 6,4 0 0 3,5 4,1 8,4 3,4 0 2,9 4,9 2,3 0 0 9,5 11,1 17,8 16,1 24,2 16,3 0 43,7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,2 0 4,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,8 3 0 6,1 8,1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,6 0 0 0 16,4 8,4 3,4 0 0 2,4 4,6 0 15,2 12,7 13,9 8,9 12,1 12,1 16,3 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 6,6 0 0 0 0 0 0 6 5,8 12,2 11,6 5,9 12,2 12,7 5,6 17,8 0 6,1 0 14,2 0 0
Dorzalgie (M54) 1,5 0 0 0 0 4,2 3,4 0 0 2,4 0 0 0 3,2 2,8 0 0 12,1 8,1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0 0 4,1 0 3,4 0 5,8 0 0 0 0 0 2,8 5,9 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5,8 0 0 0 4,1 8,4 0 0 0 2,4 4,6 0 12,2 9,5 11,1 11,8 20,2 18,2 8,1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 7,9 350,6 18,8 7 12,3 8,4 0 3 5,8 2,4 0 0 0 3,2 2,8 0 8,1 0 8,1 28,5 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 17,4 0 0 0 4,1 0 0 3 2,9 4,9 6,9 14,8 9,1 6,3 22,2 41,5 40,3 60,5 105,8 213,6 87,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 3 3 12,7 5,6 3 12,1 6,1 8,1 0 0 278,6
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,3 73,8 4,7 0 4,1 4,2 0 0 0 2,4 2,3 3 9,1 3,2 16,7 14,8 4 36,3 57 42,7 43,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6,3 11,1 17,8 24,2 18,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0,6 18,5 0 0 4,1 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 5,6 0 0 0 0 0 6,8 8,9 8,8 14,6 6,9 3 12,2 12,7 5,6 3 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 4,6 0 0 0 4,1 0 0 3 0 4,9 11,6 11,9 15,2 9,5 2,8 3 4 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 15,5 0 0 0 0 0 0 8,9 11,7 12,2 20,8 20,8 27,4 25,3 22,2 26,7 40,3 24,2 16,3 28,5 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0 3,4 3 5,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,6 0 0 0 0 8,4 17 62,5 52,5 26,8 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3,7 0 0 0 0 12,5 13,6 6 14,6 9,7 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3,5 0 0 0 0 4,2 3,4 14,9 20,4 4,9 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 14,5 0 0 0 0 0 23,9 56,5 61,3 60,9 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,6 0 0 0 0 0 0 3 2,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 8,8 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 45,5 4 336,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 19,9 1 900,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,7 664,3 141,1 59,2 28,6 16,7 3,4 0 2,9 4,9 9,2 5,9 3 3,2 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,9 0 0 0 0 12,5 0 0 0 2,4 0 0 0 0 11,1 0 4 0 8,1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 5,4 0 14,1 7 4,1 0 3,4 0 2,9 2,4 2,3 5,9 3 3,2 11,1 5,9 0 6,1 40,7 14,2 43,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,9 0 0 3,5 4,1 0 0 0 2,9 0 2,3 0 6,1 3,2 2,8 3 0 6,1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 38,9 73,8 183,4 10,5 12,3 41,8 0 3 5,8 0 4,6 5,9 21,3 31,6 44,4 71,1 76,6 102,9 170,9 213,6 262,2 0
Nitrolební poranění (S06) 34,5 18,5 28,2 10,5 12,3 20,9 23,9 8,9 17,5 17,1 16,2 20,8 42,6 31,6 41,6 50,4 76,6 90,8 138,4 113,9 305,9 278,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 9,9 203 61,1 10,5 0 12,5 10,2 8,9 0 4,9 4,6 5,9 3 3,2 11,1 3 4 6,1 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,1 0 0 3,5 24,5 0 0 0 0 2,4 2,3 0 3 3,2 5,6 0 8,1 18,2 8,1 28,5 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 72,8 0 0 7 12,3 0 0 0 5,8 0 4,6 5,9 12,2 31,6 44,4 88,9 149,2 284,5 700 1 167,6 1 879,4 2 785,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7,6 0 0 0 4,1 8,4 3,4 11,9 8,8 4,9 2,3 11,9 3 12,7 8,3 11,8 12,1 18,2 16,3 0 43,7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 60 18,5 23,5 27,9 61,3 41,8 85,2 35,7 37,9 34,1 55,5 62,3 63,9 41,1 69,4 65,2 88,7 96,9 179,1 170,9 305,9 557,1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,4 18,5 80 7 4,1 12,5 13,6 3 0 4,9 2,3 5,9 3 3,2 0 3 0 6,1 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 25,7 0 42,3 10,5 32,7 75,3 23,9 32,7 23,3 41,4 18,5 23,7 24,3 15,8 19,4 3 12,1 18,2 40,7 42,7 43,7 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 26,3 0 0 7 8,2 8,4 10,2 3 0 4,9 9,2 3 21,3 19 50 85,9 108,8 96,9 81,4 57 43,7 278,6
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,6 110,7 56,4 3,5 8,2 0 0 3 2,9 2,4 6,9 0 6,1 6,3 8,3 8,9 8,1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 9,3 73,8 9,4 0 4,1 0 0 6 2,9 4,9 9,2 11,9 6,1 6,3 27,8 17,8 8,1 30,3 8,1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 848,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,2 0 4,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 3,2 2,8 0 8,1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 96,2 18,5 23,5 3,5 0 4,2 6,8 11,9 20,4 24,4 30 38,6 66,9 98,1 197,1 290,3 427,3 429,8 276,8 57 87,4 278,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 991,5 9 817,3 1 420,3 588,8 609,3 727,5 480,5 508,9 603,8 684,6 811 1 089,3 1 390,2 1 983,6 2 931,2 3 999,2 5 341,2 6 259,1 6 992,3 7 304,6 8 435,3 8 078

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)