8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 21 0 9 7 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 54 1 2 0 1 1 0 1 0 2 1 0 1 5 7 4 8 11 6 2 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 24 2 8 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 129 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 12 21 26 28 18 8 4 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 6 10 10 3 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 8 8 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 1 1 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 159 0 3 1 1 2 4 0 2 3 5 8 19 15 25 25 25 12 6 2 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 68 0 0 0 0 0 0 1 3 5 19 24 11 3 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 89 0 0 0 1 3 3 7 5 3 4 5 8 11 10 17 6 4 2 0 0 0
Anémie (D50-D64) 22 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 3 2 6 2 1 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 49 0 1 5 3 5 2 3 2 2 0 0 3 4 1 5 4 2 0 6 0 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 133 1 8 7 1 5 3 5 7 10 14 10 6 10 9 14 4 7 7 4 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 44 0 0 0 5 14 8 2 1 2 3 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 9 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 22 0 2 2 3 3 2 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 70 0 7 8 3 7 2 1 5 2 2 8 4 3 4 1 4 3 2 4 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 2 7 3 9 2 2 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 50 0 2 1 2 3 2 1 5 1 4 4 2 6 6 3 3 1 3 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 11 0 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 3 4 4 1 2 1 1 0
Angina pectoris (I20) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 4 8 7 11 8 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 426 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 23 33 50 67 79 46 36 41 25 7 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 11 11 12 6 8 8 2 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 61 0 0 1 0 0 0 2 1 2 4 3 2 4 10 12 6 7 4 3 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 582 1 0 0 1 2 2 3 5 8 9 18 23 43 76 92 88 83 70 43 13 2
Selhání srdce (I50) 223 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 10 20 40 27 33 42 29 9 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 497 0 0 0 0 1 1 1 3 5 7 19 16 39 64 79 66 76 71 31 16 2
Ateroskleróza (I70) 53 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 16 16 8 4 3 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 218 0 2 0 4 8 5 3 2 4 10 5 9 10 23 31 36 38 17 9 2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13 1 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 84 2 18 10 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 10 6 7 7 8 0 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 41 4 16 4 0 1 1 1 1 0 1 0 3 1 0 0 1 2 4 0 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 53 0 35 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 0 0 0 5 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 7 8 3 4 4 2 0 1
Astma (J45-J46) 13 0 1 4 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 89 0 1 1 0 5 2 0 3 4 4 4 3 8 12 12 10 10 8 1 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 5 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 24 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 1 3 5 2 2 1 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 59 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 6 6 8 11 12 8 0 0 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 25 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 2 0 3 3 2 2 2 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 31 0 1 4 15 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 4 1 2 4 4 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 54 0 0 0 0 0 0 1 4 2 4 1 4 5 9 8 9 5 1 1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 16 0 0 0 0 1 4 1 1 2 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 60 1 2 0 1 0 0 2 2 0 1 3 1 5 6 7 6 5 11 5 1 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 4 4 7 3 1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 21 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 3 5 2 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 83 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 7 3 9 10 13 14 3 4 4 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 3 2 3 3 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 96 0 1 1 0 2 1 3 3 10 7 9 11 7 11 6 8 6 7 2 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 45 0 2 1 0 0 0 0 0 4 3 3 3 1 4 4 4 3 4 5 3 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 13 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 469 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 10 34 61 70 117 80 54 22 5 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 18 34 59 115 109 69 28 1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 18 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 3 1 4 2 2 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 32 0 0 0 4 4 0 0 1 1 5 0 2 3 4 4 1 2 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 1 3 2 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 30 5 11 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 46 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 1 9 4 8 2 10 1 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 20 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 1 2 0 2 1 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 1 2 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 5 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 28 0 0 0 0 1 2 1 1 4 7 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 13 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 69 0 0 0 3 0 1 1 3 7 8 5 7 6 7 11 4 1 5 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 22 0 0 0 0 0 3 7 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 28 0 0 0 0 1 7 8 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 114 0 0 0 0 0 6 31 44 31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 81 20 28 13 6 6 0 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 27 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 5 6 1 2 5 1 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 101 0 0 9 8 9 2 2 2 4 5 5 7 8 10 6 9 7 4 3 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 250 2 46 8 4 14 4 2 3 5 4 5 10 10 17 20 19 24 28 18 7 0
Nitrolební poranění (S06) 138 0 7 4 3 4 4 9 6 6 12 14 6 5 13 10 6 9 7 11 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 46 3 15 4 2 1 2 4 2 1 0 2 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 17 0 3 2 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 280 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 3 2 4 9 18 23 38 67 75 27 7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 28 0 0 2 3 1 1 3 3 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 273 0 9 8 9 19 23 13 13 21 22 16 18 19 19 15 12 13 12 7 4 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 29 2 16 1 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 101 0 9 3 3 11 10 14 6 8 7 8 4 5 4 3 1 1 3 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 80 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 1 7 7 14 11 16 12 4 3 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 32 3 11 0 2 0 2 0 2 2 1 0 2 1 2 2 0 2 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 38 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 3 1 3 5 6 4 1 5 1 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 53 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 5 5 11 8 11 4 1 1 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 7 674 424 304 144 118 177 126 153 188 212 253 289 362 533 796 974 831 720 599 338 113 20
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,9 19,1 13,7 10,9 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 6,4 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,1 0 41 25,5 4,2 8,1 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 10,5 19,1 9,1 0 4,2 4 0 2,9 0 4,5 2,6 0 3,2 14,5 19,4 12,4 35,6 70,3 47,6 30,6 48,3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 4,7 38,2 36,4 3,6 4,2 4 0 0 0 0 0 3 0 0 2,8 6,2 4,4 12,8 7,9 15,3 48,3 395,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3 25,3 34,8 58,1 80,8 124,5 115,1 63,5 61,2 96,6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 0 14,5 16,6 31,1 44,5 19,2 7,9 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 0 0 2,8 3,1 0 0 23,8 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 5,1 0 6,3 0 11,1 6,2 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 3 0 2,9 11,1 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 17,4 22,1 24,9 35,6 6,4 7,9 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 5,5 3,1 8,9 12,8 7,9 15,3 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 30,8 0 13,7 3,6 4,2 8,1 12,4 0 5,6 6,8 12,8 24,2 60,2 43,5 69,1 77,7 111,1 76,7 47,6 30,6 48,3 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 5,8 2,8 6,2 8,9 6,4 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 13,2 0 0 0 0 0 0 2,9 8,4 11,3 48,5 72,7 34,9 8,7 2,8 0 4,4 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 17,2 0 0 0 4,2 12,1 9,3 20,4 13,9 6,8 10,2 15,2 25,3 31,9 27,6 52,9 26,7 25,6 15,9 0 0 0
Anémie (D50-D64) 4,3 0 0 3,6 0 8,1 0 0 0 0 5,1 3 3,2 0 0 9,3 8,9 38,4 15,9 15,3 48,3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,8 19,1 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 7,9 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 9,5 0 4,6 18,2 12,7 20,2 6,2 8,7 5,6 4,5 0 0 9,5 11,6 2,8 15,5 17,8 12,8 0 91,8 0 395,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 25,8 19,1 36,4 25,5 4,2 20,2 9,3 14,6 19,5 22,5 35,7 30,3 19 29 24,9 43,5 17,8 44,8 55,5 61,2 48,3 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 8,5 0 0 0 21,1 56,7 24,8 5,8 2,8 4,5 7,7 3 12,7 2,9 0 3,1 4,4 6,4 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 1,7 0 0 0 0 4 9,3 2,9 0 2,3 2,6 0 0 0 2,8 0 0 6,4 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 4,3 0 9,1 7,3 12,7 12,1 6,2 5,8 0 2,3 2,6 6,1 3,2 0 0 0 0 6,4 7,9 15,3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 13,6 0 31,9 29,1 12,7 28,3 6,2 2,9 13,9 4,5 5,1 24,2 12,7 8,7 11,1 3,1 17,8 19,2 15,9 61,2 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 7,7 0 3,2 5,8 5,5 21,8 13,3 57,5 15,9 30,6 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 9,7 0 9,1 3,6 8,5 12,1 6,2 2,9 13,9 2,3 10,2 12,1 6,3 17,4 16,6 9,3 13,3 6,4 23,8 15,3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 6,4 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,1 0 13,7 0 4,2 4 3,1 0 0 0 2,6 6,1 0 2,9 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 3 3,2 11,6 8,3 12,4 17,8 6,4 15,9 15,3 48,3 0
Angina pectoris (I20) 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,1 12,7 23,2 11,1 24,9 31,1 70,3 63,5 45,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 82,5 0 0 0 0 0 0 0 2,8 11,3 28,1 69,7 104,6 144,9 185,2 245,6 204,5 230,1 325,3 382,6 338 790,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 3 12,7 31,9 30,4 37,3 26,7 51,1 63,5 30,6 48,3 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 11,8 0 0 3,6 0 0 0 5,8 2,8 4,5 10,2 9,1 6,3 11,6 27,6 37,3 26,7 44,8 31,7 45,9 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 112,8 19,1 0 0 4,2 8,1 6,2 8,7 13,9 18 23 54,5 72,9 124,6 210,1 286 391,2 530,6 555,5 658 627,7 790,5
Selhání srdce (I50) 43,2 19,1 0 0 0 0 0 0 2,8 0 5,1 9,1 19 29 55,3 124,4 120 211 333,3 443,8 434,6 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 96,3 0 0 0 0 4 3,1 2,9 8,4 11,3 17,9 57,6 50,7 113 176,9 245,6 293,4 485,9 563,4 474,4 772,6 790,5
Ateroskleróza (I70) 10,3 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 3,2 11,6 44,2 49,7 35,6 25,6 23,8 0 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 42,2 0 9,1 0 16,9 32,4 15,5 8,7 5,6 9 25,5 15,2 28,5 29 63,6 96,4 160 242,9 134,9 137,7 96,6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 19,1 13,7 10,9 12,7 4 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 16,3 38,2 82 36,4 8,5 8,1 3,1 2,9 2,8 0 5,1 6,1 6,3 5,8 27,6 18,7 31,1 44,8 63,5 0 48,3 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 7,9 76,4 72,9 14,6 0 4 3,1 2,9 2,8 0 2,6 0 9,5 2,9 0 0 4,4 12,8 31,7 0 48,3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 10,3 0 159,4 40,1 21,1 4 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,3 0 0 0 0 20,2 3,1 0 0 2,3 0 0 3,2 5,8 2,8 3,1 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,6 0 3,2 11,6 19,4 24,9 13,3 25,6 31,7 30,6 0 395,3
Astma (J45-J46) 2,5 0 4,6 14,6 0 8,1 0 2,9 0 0 0 3 0 0 2,8 3,1 8,9 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 17,2 0 4,6 3,6 0 20,2 6,2 0 8,4 9 10,2 12,1 9,5 23,2 33,2 37,3 44,5 63,9 63,5 15,3 48,3 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1 0 0 0 12,7 4 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,8 0 13,7 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,7 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 4,5 2,6 9,1 6,3 2,9 8,3 15,5 8,9 12,8 7,9 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 11,4 0 0 0 0 0 0 0 5,6 2,3 2,6 6,1 3,2 17,4 16,6 24,9 48,9 76,7 63,5 0 0 395,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,8 0 4,6 3,6 8,5 4 6,2 0 0 0 0 6,1 6,3 0 8,3 9,3 8,9 12,8 15,9 30,6 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 6 0 4,6 14,6 63,4 16,2 9,3 2,9 0 0 0 0 3,2 0 0 0 4,4 6,4 0 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 2,9 5,5 12,4 4,4 12,8 31,7 61,2 96,6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 10,5 0 0 0 0 0 0 2,9 11,2 4,5 10,2 3 12,7 14,5 24,9 24,9 40 32 7,9 15,3 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3,1 0 0 0 0 4 12,4 2,9 2,8 4,5 2,6 6,1 0 0 5,5 6,2 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1 0 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0 15,3 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 11,6 19,1 9,1 0 4,2 0 0 5,8 5,6 0 2,6 9,1 3,2 14,5 16,6 21,8 26,7 32 87,3 76,5 48,3 395,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3 0 2,9 5,5 12,4 17,8 44,8 23,8 15,3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,7 0 0 7,3 0 4 0 0 0 0 2,6 3 0 0 0 0 8,9 6,4 0 15,3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 4,1 0 4,6 0 0 4 0 0 0 0 2,6 0 3,2 8,7 5,5 6,2 13,3 32 15,9 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 3 3,2 2,9 5,5 6,2 0 0 7,9 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 1,4 0 0 3,6 0 4 0 0 0 0 2,6 0 0 5,8 2,8 3,1 0 0 0 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 16,1 0 0 0 0 0 0 0 8,4 11,3 17,9 21,2 9,5 26,1 27,6 40,4 62,2 19,2 31,7 61,2 48,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2,9 5,5 12,4 13,3 12,8 23,8 45,9 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 18,6 0 4,6 3,6 0 8,1 3,1 8,7 8,4 22,5 17,9 27,3 34,9 20,3 30,4 18,7 35,6 38,4 55,5 30,6 48,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 8,7 0 9,1 3,6 0 0 0 0 0 9 7,7 9,1 9,5 2,9 11,1 12,4 17,8 19,2 31,7 76,5 144,9 395,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,5 0 4,6 7,3 4,2 0 0 0 2,8 0 0 0 0 8,7 0 0 13,3 0 7,9 0 48,3 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,4 0 4,6 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,2 2,9 2,8 0 8,9 0 7,9 15,3 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 90,9 0 0 0 0 0 0 2,9 2,8 13,5 17,9 30,3 107,7 176,7 193,5 363,7 355,6 345,2 174,6 76,5 48,3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 84,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 9,1 57 98,5 163,1 357,5 484,5 441,1 222,2 15,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 0 0 0 0 8,1 0 0 0 0 0 3 0 0 2,8 0 4,4 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,5 0 0 0 4,2 0 0 2,9 2,8 0 2,6 0 6,3 0 8,3 3,1 17,8 12,8 15,9 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,4 0 4,6 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,2 0 0 0 16,9 16,2 0 0 2,8 2,3 12,8 0 6,3 8,7 11,1 12,4 4,4 12,8 7,9 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 10,2 12,1 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,2 5,8 5,5 3,1 13,3 12,8 7,9 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1 0 0 0 0 4 0 0 0 2,3 2,6 0 0 2,9 0 0 0 6,4 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,3 0 0 0 4,2 4 0 0 0 0 2,6 0 3,2 5,8 5,5 6,2 8,9 0 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 5,8 95,5 50,1 7,3 4,2 16,2 0 2,9 0 0 0 0 0 0 8,3 3,1 0 12,8 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 8,9 19,1 4,6 0 0 4 3,1 2,9 0 0 0 6,1 9,5 2,9 24,9 12,4 35,6 12,8 79,4 15,3 48,3 0
Urolitiáza (N20-N23) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 2,8 2,3 0 0 0 5,8 11,1 3,1 4,4 6,4 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,9 19,1 22,8 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 3,2 5,8 11,1 3,1 8,9 0 15,9 15,3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 9,3 13,3 6,4 15,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1 0 4,6 7,3 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 5,4 0 0 0 0 4 6,2 2,9 2,8 9 17,9 15,2 12,7 5,8 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,5 0 0 0 0 0 3,1 0 2,8 4,5 5,1 9,1 9,5 0 0 0 0 6,4 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 13,4 0 0 0 12,7 0 3,1 2,9 8,4 15,8 20,4 15,2 22,2 17,4 19,4 34,2 17,8 6,4 39,7 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,3 0 0 0 0 0 9,3 20,4 22,3 4,5 2,6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,4 0 0 0 0 4 21,7 23,3 27,9 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 22,1 0 0 0 0 0 18,6 90,3 122,8 69,8 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 56,6 5 577,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7,8 764,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 15,7 382 127,5 47,4 25,4 24,3 0 8,7 5,6 2,3 0 0 3,2 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 5,2 0 0 0 0 0 0 2,9 0 2,3 5,1 3 3,2 14,5 16,6 3,1 8,9 32 7,9 15,3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 19,6 0 0 32,8 33,8 36,4 6,2 5,8 5,6 9 12,8 15,2 22,2 23,2 27,6 18,7 40 44,8 31,7 45,9 48,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 48,4 38,2 209,5 29,1 16,9 56,7 12,4 5,8 8,4 11,3 10,2 15,2 31,7 29 47 62,2 84,5 153,4 222,2 275,4 338 0
Nitrolební poranění (S06) 26,7 0 31,9 14,6 12,7 16,2 12,4 26,2 16,7 13,5 30,6 42,4 19 14,5 35,9 31,1 26,7 57,5 55,5 168,3 96,6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 8,9 57,3 68,3 14,6 8,5 4 6,2 11,6 5,6 2,3 0 6,1 9,5 8,7 8,3 0 0 6,4 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 3,3 0 13,7 7,3 12,7 8,1 3,1 0 2,8 0 0 3 0 0 2,8 6,2 0 0 7,9 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 54,3 0 4,6 3,6 0 4 0 0 2,8 4,5 2,6 9,1 6,3 11,6 24,9 56 102,2 242,9 531,7 1 147,7 1 303,7 2 766,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 5,4 0 0 7,3 12,7 4 3,1 8,7 8,4 2,3 2,6 6,1 0 5,8 5,5 3,1 4,4 12,8 15,9 0 48,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 52,9 0 41 29,1 38 76,9 71,2 37,9 36,3 47,3 56,1 48,5 57 55 52,5 46,6 53,3 83,1 95,2 107,1 193,1 395,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,6 38,2 72,9 3,6 0 0 0 8,7 2,8 0 0 3 3,2 0 0 3,1 8,9 0 0 15,3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 19,6 0 41 10,9 12,7 44,5 31 40,8 16,7 18 17,9 24,2 12,7 14,5 11,1 9,3 4,4 6,4 23,8 15,3 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 15,5 0 0 7,3 0 0 0 0 2,8 0 5,1 3 22,2 20,3 38,7 34,2 71,1 76,7 31,7 45,9 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 6,2 57,3 50,1 0 8,5 0 6,2 0 5,6 4,5 2,6 0 6,3 2,9 5,5 6,2 0 12,8 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 7,4 0 0 0 0 4 6,2 2,9 2,8 2,3 5,1 9,1 3,2 8,7 13,8 18,7 17,8 6,4 39,7 15,3 48,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,6 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10,3 0 0 0 0 4 0 0 2,8 0 5,1 9,1 15,8 14,5 30,4 24,9 48,9 25,6 7,9 15,3 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 486,9 8 099,3 1 384,4 524,6 498,7 716,8 390,3 445,5 524,5 477,4 645,3 875,7 1 146,9 1 544,2 2 200,4 3 028,0 3 693,8 4 603,0 4 753,2 5 172,1 5 456,3 7 905,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)