8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 56 12 12 3 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 6 4 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 36 1 7 10 8 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 123 6 2 1 1 2 0 1 0 1 2 2 7 6 9 20 24 18 13 7 0 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 85 5 9 11 3 6 1 1 3 4 2 2 3 3 5 11 7 4 3 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 177 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 12 10 22 38 31 24 18 8 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 31 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 6 2 2 3 3 3 3 3 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 8 1 3 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 3 5 7 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 149 1 2 1 2 1 1 2 1 4 5 8 8 14 22 28 25 12 7 4 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 63 2 0 2 1 3 3 1 4 1 2 3 7 5 5 13 4 4 2 1 0 0
Anémie (D50-D64) 28 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 4 5 1 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 14 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 70 0 0 1 6 3 4 3 0 3 2 0 5 6 5 11 11 6 4 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 300 15 109 55 27 18 1 5 4 4 8 3 6 11 5 12 7 7 0 2 1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 90 1 0 0 6 22 7 6 9 5 13 9 5 1 3 2 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 34 0 0 0 1 6 0 5 1 0 2 4 1 2 3 0 5 1 2 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 19 0 0 0 4 4 2 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 173 3 7 13 11 8 4 6 5 10 14 13 11 9 13 12 7 11 8 7 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 81 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 5 6 7 10 16 14 5 7 4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 75 2 2 7 7 11 2 2 5 2 1 2 2 0 4 5 10 7 3 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 5 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 23 2 3 1 2 0 1 1 1 1 3 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 10 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0
Angina pectoris (I20) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4 5 3 1 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 9 10 15 25 24 19 16 12 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 11 5 8 3 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 55 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 5 3 1 7 10 7 8 5 2 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 204 3 0 0 2 0 0 2 0 3 5 7 8 10 18 16 40 39 25 16 9 1
Selhání srdce (I50) 192 0 0 0 0 0 2 0 0 2 3 4 5 10 18 20 23 33 38 26 7 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 522 1 0 0 0 0 1 2 2 4 7 19 22 24 57 61 77 93 72 48 28 4
Ateroskleróza (I70) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 13 8 9 4 7 4 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 130 0 2 11 5 5 2 2 2 5 5 2 4 7 14 19 17 11 12 3 2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 95 14 32 16 13 11 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 166 22 38 12 1 5 0 2 2 3 2 2 2 3 7 9 15 13 16 8 4 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 61 18 19 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 5 1 3 2 2 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 4 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 11 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 7 7 4 8 2 2 0 0
Astma (J45-J46) 7 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 183 2 1 1 1 1 1 1 0 3 2 3 6 7 23 31 36 21 23 12 7 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 0 2 1 2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 103 0 0 0 0 0 2 1 2 3 7 5 6 9 9 8 16 6 11 12 4 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 37 2 3 10 5 6 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 195 0 4 45 71 46 0 2 1 2 0 0 3 6 2 5 3 2 2 0 0 1
Tříselná kýla (K40) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 2 2 4 2 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 4 9 9 14 8 5 5 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 17 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 6 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 118 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 5 9 5 15 22 17 16 16 4 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 4 1 3 7 3 5 4 0 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 2 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 32 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 1 4 6 2 4 3 3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 2 3 4 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 24 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 4 0 1 3 5 2 2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 110 0 0 0 3 5 0 1 1 2 1 4 2 6 15 11 19 14 13 10 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 2 5 2 3 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 118 0 0 0 0 0 2 2 5 6 10 6 12 10 14 17 10 10 3 7 4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 70 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 4 2 5 4 10 9 9 6 7 6 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 17 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 1 1 1 2 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13 1 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 374 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 6 20 35 54 92 73 63 13 10 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 366 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 16 30 45 72 106 69 20 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 7 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 26 0 0 0 1 6 1 2 1 1 0 2 0 1 0 3 4 2 0 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 20 0 1 1 4 3 0 0 0 0 3 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 17 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 2 1 0 4 0 1 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 10 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 14 0 0 2 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 21 0 0 1 7 1 0 1 0 0 0 2 1 0 2 1 1 4 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 82 24 12 6 3 6 0 3 0 0 1 0 1 4 1 4 4 3 7 3 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 80 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 4 4 4 13 14 18 9 5 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 39 0 0 0 2 2 1 0 3 0 0 3 1 2 7 2 6 6 1 3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 26 3 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2 4 2 0 3 0 1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 24 20 18 4 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 19 0 1 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 30 0 0 0 1 2 1 0 4 3 1 2 3 0 1 1 5 4 2 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 8 0 0 0 0 0 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 0 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 59 0 0 0 0 0 6 14 25 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 53 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 64 28 12 5 6 5 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 7 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 52 0 0 8 13 9 0 1 2 0 0 1 3 2 1 3 1 5 2 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 228 13 39 14 32 44 4 3 3 4 5 5 4 2 6 13 7 10 7 11 2 0
Nitrolební poranění (S06) 217 0 3 9 13 15 4 4 4 10 6 11 12 13 18 11 20 14 15 21 13 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 84 6 14 7 19 9 4 2 2 0 1 1 1 2 3 4 1 3 1 4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 45 0 2 15 21 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 414 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 6 2 8 21 35 53 70 72 77 50 13
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 26 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 2 0 3 4 1 4 2 1 0 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 246 1 2 16 37 18 5 9 9 15 11 19 12 11 15 12 14 16 13 7 2 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28 1 8 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 107 0 12 0 8 14 6 5 8 9 16 7 5 6 0 2 2 1 3 2 0 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 56 0 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 2 4 5 9 13 7 7 2 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 22 1 2 2 2 1 1 0 1 1 2 0 3 0 0 4 1 1 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 18 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 360 0 0 1 1 1 1 3 4 1 6 10 14 30 51 59 73 72 23 10 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 8 149 308 373 326 390 360 81 118 138 171 221 261 321 408 643 897 999 896 595 438 172 33
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 8,8 180,4 46,8 8,8 29,3 17,8 3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 6,1 0 41,8 45,7 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 5,7 15 27,3 29,2 26,1 21,4 0 0 0 2,1 0 2,3 0 0 0 2,4 0 4,5 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 19,4 90,2 7,8 2,9 3,3 7,1 0 2,4 0 2,1 3,7 4,7 16,9 15,5 20,7 47,7 73 81,7 90,5 79,9 0 183,5
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 13,4 75,2 35,1 32,1 9,8 21,4 3 2,4 7,3 8,3 3,7 4,7 7,2 7,7 11,5 26,2 21,3 18,2 20,9 22,8 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 3,7 14 28,9 25,8 50,5 90,6 94,3 109 125,4 91,3 95,6 183,5
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 0 0 2,4 3 0 7 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 11,4 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 2,6 0 2,4 6,1 9,1 7 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4,9 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4,2 3,7 14 4,8 5,2 6,9 7,1 9,1 13,6 20,9 11,4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 5,2 11,5 2,4 3 9,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,6 2,4 24,3 4,5 20,9 11,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,3 4,8 24,3 13,6 34,8 79,9 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 23,5 15 7,8 2,9 6,5 3,6 3 4,9 2,4 8,3 9,2 18,7 19,3 36,1 50,5 66,7 76 54,5 48,7 45,7 31,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 7 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 9,2 16,4 4,8 5,2 0 0 0 9,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 10 30,1 0 5,8 3,3 10,7 9,1 2,4 9,8 2,1 3,7 7 16,9 12,9 11,5 31 12,2 18,2 13,9 11,4 0 0
Anémie (D50-D64) 4,4 0 0 2,9 3,3 3,6 0 0 0 0 0 2,3 4,8 5,2 6,9 7,1 9,1 18,2 34,8 11,4 31,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,2 0 3,9 2,9 6,5 3,6 0 0 2,4 0 0 0 0 0 2,3 2,4 3 9,1 20,9 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 11,1 0 0 2,9 19,5 10,7 12,2 7,3 0 6,2 3,7 0 12,1 15,5 11,5 26,2 33,5 27,2 27,9 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 47,4 225,5 425,4 160,7 88 64,1 3 12,1 9,8 8,3 14,6 7 14,5 28,3 11,5 28,6 21,3 31,8 0 22,8 31,9 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 14,2 15 0 0 19,5 78,4 21,3 14,6 22 10,4 23,8 21,1 12,1 2,6 6,9 4,8 0 4,5 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,4 0 0 0 3,3 21,4 0 12,1 2,4 0 3,7 9,4 2,4 5,2 6,9 0 15,2 4,5 13,9 11,4 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,8 0 0 0 3,3 3,6 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 3 4,5 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,2 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3 0 0 0 13 14,3 6,1 0 4,9 4,2 1,8 0 0 0 2,3 2,4 0 4,5 7 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,4 3 0 7 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 27,3 45,1 27,3 38 35,8 28,5 12,2 14,6 12,2 20,8 25,6 30,4 26,5 23,2 29,9 28,6 21,3 50 55,7 79,9 31,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 12,8 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,5 7 12,1 15,5 16,1 23,8 48,7 63,6 34,8 79,9 127,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 11,8 30,1 7,8 20,4 22,8 39,2 6,1 4,9 12,2 4,2 1,8 4,7 4,8 0 9,2 11,9 30,4 31,8 20,9 11,4 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,2 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 0 0 2,9 0 3,6 0 0 0 4,2 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,6 30,1 11,7 2,9 6,5 0 3 2,4 2,4 2,1 5,5 0 2,4 5,2 2,3 2,4 3 4,5 0 11,4 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,6 0 0 0 0 7,1 0 0 0 2,1 0 0 2,4 0 2,3 2,4 6,1 0 13,9 0 0 0
Angina pectoris (I20) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 2,4 0 2,3 9,5 15,2 13,6 7 11,4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 21,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,7 9,4 21,7 25,8 34,5 59,6 73 86,3 111,4 137 63,8 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 12,9 13,8 26,2 15,2 36,3 20,9 34,3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 8,7 0 0 0 0 0 6,1 0 2,4 4,2 3,7 11,7 7,2 2,6 16,1 23,8 21,3 36,3 34,8 22,8 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 32,2 45,1 0 0 6,5 0 0 4,9 0 6,2 9,2 16,4 19,3 25,8 41,4 38,1 121,7 177,1 174,1 182,7 286,9 183,5
Selhání srdce (I50) 30,3 0 0 0 0 0 6,1 0 0 4,2 5,5 9,4 12,1 25,8 41,4 47,7 69,9 149,9 264,6 296,9 223,1 183,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 82,4 15 0 0 0 0 3 4,9 4,9 8,3 12,8 44,5 53 61,8 130,9 145,4 234,2 422,4 501,4 548,1 892,6 733,9
Ateroskleróza (I70) 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 15,5 18,4 31 24,3 40,9 27,9 79,9 127,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 20,5 0 7,8 32,1 16,3 17,8 6,1 4,9 4,9 10,4 9,2 4,7 9,6 18 32,2 45,3 51,7 50 83,6 34,3 63,8 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 15 210,4 124,9 46,7 42,4 39,2 0 0 0 0 1,8 2,3 0 5,2 0 2,4 3 9,1 7 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 26,2 330,7 148,3 35,1 3,3 17,8 0 4,9 4,9 6,2 3,7 4,7 4,8 7,7 16,1 21,4 45,6 59 111,4 91,3 127,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 9,6 270,6 74,1 8,8 6,5 3,6 0 0 0 2,1 1,8 0 0 2,6 0 11,9 3 13,6 13,9 22,8 63,8 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,6 0 11,7 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,7 0 0 2,9 0 7,1 0 0 2,4 0 0 0 2,4 5,2 2,3 4,8 3 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 7,2 18 16,1 16,7 12,2 36,3 13,9 22,8 0 0
Astma (J45-J46) 1,1 0 0 11,7 0 3,6 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 28,9 30,1 3,9 2,9 3,3 3,6 3 2,4 0 6,2 3,7 7 14,5 18 52,8 73,9 109,5 95,4 160,2 137 223,1 183,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,9 15 7,8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0 11,4 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,4 15 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,8 2,3 2,4 2,6 9,2 0 0 9,1 7 22,8 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 16,3 0 0 0 0 0 6,1 2,4 4,9 6,2 12,8 11,7 14,5 23,2 20,7 19,1 48,7 27,2 76,6 137 127,5 367
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,8 30,1 11,7 29,2 16,3 21,4 0 0 0 0 1,8 4,7 2,4 2,6 2,3 2,4 3 9,1 0 11,4 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 30,8 0 15,6 131,5 231,3 163,9 0 4,9 2,4 4,2 0 0 7,2 15,5 4,6 11,9 9,1 9,1 13,9 0 0 183,5
Tříselná kýla (K40) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 2,4 0 6,9 7,1 6,1 9,1 27,9 22,8 63,8 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 3,7 11,7 9,6 10,3 20,7 21,4 42,6 36,3 34,8 57,1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 2,7 0 0 0 3,3 0 0 2,4 4,9 4,2 0 14 0 5,2 0 2,4 3 4,5 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,3 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 18,6 0 0 0 0 0 3 2,4 0 4,2 7,3 0 12,1 23,2 11,5 35,7 66,9 77,2 111,4 182,7 127,5 183,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,4 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,1 5,5 2,3 9,6 2,6 6,9 16,7 9,1 22,7 27,9 0 31,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,7 0 3,9 0 0 3,6 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 3 9,1 13,9 22,8 31,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,1 0 0 5,8 6,5 0 0 0 0 2,1 1,8 0 7,2 2,6 9,2 14,3 6,1 18,2 20,9 34,3 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 14 4,8 7,7 9,2 9,5 6,1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,8 15 0 2,9 0 7,1 0 0 2,4 0 0 4,7 0 10,3 0 2,4 9,1 22,7 13,9 22,8 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 17,4 0 0 0 9,8 17,8 0 2,4 2,4 4,2 1,8 9,4 4,8 15,5 34,5 26,2 57,8 63,6 90,5 114,2 95,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,5 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 1,8 2,3 2,4 0 4,6 4,8 6,1 22,7 13,9 34,3 63,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 18,6 0 0 0 0 0 6,1 4,9 12,2 12,5 18,3 14 28,9 25,8 32,2 40,5 30,4 45,4 20,9 79,9 127,5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 11,1 15 3,9 0 0 3,6 0 2,4 0 4,2 0 9,4 4,8 12,9 9,2 23,8 27,4 40,9 41,8 79,9 191,3 367
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,7 15 3,9 5,8 0 3,6 0 0 0 2,1 0 0 0 0 2,3 11,9 3 4,5 7 22,8 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 3,9 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,1 15 3,9 2,9 13 3,6 0 0 0 2,1 0 0 2,4 2,6 2,3 0 3 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 59,1 0 0 0 0 0 0 0 0 8,3 7,3 14 48,2 90,1 124,1 219,2 222 286,1 90,5 114,2 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 57,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 3,7 7 38,6 77,3 103,4 171,6 322,4 313,4 139,3 22,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,1 0 0 0 6,5 14,3 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,1 0 0 0 3,3 21,4 3 4,9 2,4 2,1 0 4,7 0 2,6 0 7,1 12,2 9,1 0 22,8 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,6 0 3,9 0 0 3,6 3 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3,2 0 3,9 2,9 13 10,7 0 0 0 0 5,5 2,3 2,4 5,2 4,6 2,4 3 0 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2,7 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 4,2 7,3 2,3 4,8 2,6 0 9,5 0 4,5 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,6 0 0 0 3,3 10,7 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,3 0 9,1 4,5 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,2 0 0 5,8 3,3 14,3 0 0 2,4 0 0 2,3 0 2,6 2,3 2,4 3 4,5 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,3 0 0 2,9 22,8 3,6 0 2,4 0 0 0 4,7 2,4 0 4,6 2,4 3 18,2 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13 360,7 46,8 17,5 9,8 21,4 0 7,3 0 0 1,8 0 2,4 10,3 2,3 9,5 12,2 13,6 48,7 34,3 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 12,6 15 0 0 3,3 0 0 0 2,4 2,1 1,8 7 9,6 10,3 9,2 31 42,6 81,7 62,7 57,1 31,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 6,2 0 0 0 6,5 7,1 3 0 7,3 0 0 7 2,4 5,2 16,1 4,8 18,2 27,2 7 34,3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,1 45,1 0 5,8 6,5 3,6 0 0 0 0 1,8 4,7 4,8 0 2,3 4,8 12,2 9,1 0 34,3 0 183,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 7,7 18,4 57,2 60,8 81,7 27,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 3 0 3,9 29,2 6,5 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 3 4,5 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 7,2 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,8 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 3,7 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,1 0 0 0 3,3 3,6 0 0 0 0 1,8 4,7 0 0 0 0 0 0 7 11,4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,7 0 0 0 3,3 7,1 3 0 9,8 6,2 1,8 4,7 7,2 0 2,3 2,4 15,2 18,2 13,9 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,6 0 0 0 0 0 0 7,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,3 0 0 0 0 0 3 4,9 7,3 2,1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,8 0 0 0 0 0 3 4,9 2,4 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,1 0 0 0 0 0 3 7,3 4,9 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 9,3 0 0 0 0 0 18,3 34 61 18,7 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 6,2 586,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 8,4 796,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 10,1 420,9 46,8 14,6 19,5 17,8 3 4,9 0 2,1 1,8 0 4,8 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 0 0 0 0 14,3 0 0 0 2,1 0 0 0 0 2,3 0 3 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 8,2 0 0 23,4 42,4 32,1 0 2,4 4,9 0 0 2,3 7,2 5,2 2,3 7,1 3 22,7 13,9 11,4 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 36 195,4 152,2 40,9 104,3 156,8 12,2 7,3 7,3 8,3 9,2 11,7 9,6 5,2 13,8 31 21,3 45,4 48,7 125,6 63,8 0
Nitrolební poranění (S06) 34,3 0 11,7 26,3 42,4 53,4 12,2 9,7 9,8 20,8 11 25,7 28,9 33,5 41,4 26,2 60,8 63,6 104,5 239,8 414,4 183,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 13,3 90,2 54,6 20,4 61,9 32,1 12,2 4,9 4,9 0 1,8 2,3 2,4 5,2 6,9 9,5 3 13,6 7 45,7 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 7,1 0 7,8 43,8 68,4 7,1 0 0 0 2,1 0 0 2,4 0 0 0 6,1 0 7 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 65,4 0 0 2,9 0 0 0 4,9 2,4 2,1 3,7 14 4,8 20,6 48,2 83,4 161,2 317,9 501,4 879,2 1 593,9 2 385,3
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 4,1 0 0 2,9 9,8 10,7 0 0 2,4 0 0 4,7 0 7,7 9,2 2,4 12,2 9,1 7 0 31,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 38,9 15 7,8 46,7 120,6 64,1 15,2 21,9 22 31,2 20,1 44,5 28,9 28,3 34,5 28,6 42,6 72,7 90,5 79,9 63,8 367
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,4 15 31,2 2,9 6,5 3,6 3 2,4 4,9 2,1 3,7 7 4,8 0 2,3 2,4 3 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 16,9 0 46,8 0 26,1 49,9 18,3 12,1 19,5 18,7 29,3 16,4 12,1 15,5 0 4,8 6,1 4,5 20,9 22,8 0 183,5
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 8,8 0 0 5,8 3,3 3,6 0 2,4 0 0 3,7 0 4,8 10,3 11,5 21,4 39,5 31,8 48,7 22,8 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,6 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,1 1,8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,5 15 7,8 5,8 6,5 3,6 3 0 2,4 2,1 3,7 0 7,2 0 0 9,5 3 4,5 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2,8 75,2 0 14,6 0 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 2,4 3 9,1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 2,4 225,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 4,5 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 56,9 0 0 2,9 3,3 3,6 3 7,3 9,8 2,1 11 23,4 33,8 77,3 117,2 140,6 222 327 160,2 114,2 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 287,1 4 629,5 1 455,7 952,3 1 270,7 1 282,7 246,6 286,7 336,7 356 404,6 610,9 773,9 1 050,8 1 477,2 2 137,6 3 038,2 4 069,2 4 143,7 5 001,1 5 482,9 6 055,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)