8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 68 6 33 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 65 7 12 20 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 111 0 1 1 0 1 1 0 2 3 4 3 7 6 11 17 17 17 12 4 4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 75 10 14 8 6 4 3 4 0 2 1 1 1 1 4 6 3 4 2 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 221 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 11 15 35 37 41 27 24 16 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 14 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 2 1 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 24 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 2 0 4 4 0 2 4 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 3 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 3 2 2 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 3 6 2 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 152 0 0 1 4 0 1 3 0 1 2 2 10 11 16 31 34 21 11 4 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 100 2 2 2 1 4 2 2 3 3 4 11 3 7 19 10 15 4 3 3 0 0
Anémie (D50-D64) 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 4 3 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 18 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 5 1 3 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 104 0 1 1 5 3 5 2 1 6 0 3 6 9 9 19 14 9 4 4 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 281 17 60 58 28 21 1 1 7 5 15 8 11 12 11 11 6 3 4 2 0 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 88 0 0 0 7 15 7 6 6 6 10 12 9 3 4 2 0 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 25 0 0 0 0 3 2 5 5 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 22 1 0 0 1 4 1 1 2 1 0 1 0 1 1 2 2 3 0 1 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 164 2 7 3 8 7 5 4 6 10 12 13 11 14 14 11 7 18 8 4 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 11 4 10 10 8 11 9 3 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 77 2 3 9 10 5 0 3 3 2 5 1 5 4 6 6 9 3 1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 21 3 3 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 1 1 4 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 2 3 5 2 1 0
Angina pectoris (I20) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 2 2 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 150 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 8 7 17 26 23 25 19 11 4 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 5 6 4 1 0 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 58 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 4 5 7 7 4 7 8 4 3 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 224 3 0 1 1 2 2 4 1 3 3 5 11 11 19 39 39 20 34 17 8 1
Selhání srdce (I50) 180 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 9 8 19 26 33 43 15 14 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 557 0 0 1 1 1 0 1 2 4 10 17 17 29 49 67 91 83 87 65 29 3
Ateroskleróza (I70) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 12 17 15 12 6 3 2 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 125 0 0 4 9 4 1 1 4 5 4 5 9 6 12 17 18 11 9 6 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 83 9 20 27 8 7 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 3 2 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 157 12 19 8 3 2 0 1 0 1 3 3 5 5 10 15 17 15 17 14 7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 54 14 19 4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 6 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 11 10 9 4 1 0 0
Astma (J45-J46) 13 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 2 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 179 6 1 0 1 2 1 2 2 5 3 2 7 6 18 26 36 21 19 17 3 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 4 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 15 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 1 0 1 2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 106 0 0 0 0 1 0 1 3 2 5 5 6 10 14 17 13 13 7 2 4 3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 39 1 2 6 10 6 0 0 0 1 1 0 1 3 1 1 2 0 2 1 1 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 181 0 1 36 66 42 1 1 3 3 2 1 2 5 4 3 4 1 2 2 2 0
Tříselná kýla (K40) 25 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 4 8 5 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 63 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 4 5 8 9 11 7 6 5 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 21 0 0 0 0 0 0 3 2 4 1 2 2 0 0 2 1 2 0 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 101 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 1 3 6 13 13 9 18 14 13 3 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 36 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3 1 4 8 2 5 6 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 5 2 0 1 5 6 5 5 2 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 37 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 4 6 7 4 3 4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 19 1 0 0 1 0 1 0 1 1 3 0 0 3 2 2 2 1 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 115 0 0 0 1 4 0 0 2 2 4 3 3 7 18 16 15 17 11 9 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 4 5 3 7 0 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 149 0 0 0 2 2 2 8 4 10 13 8 8 21 15 13 12 15 9 7 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 60 0 0 0 1 0 0 0 2 2 3 0 5 5 3 9 4 9 5 7 5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 19 0 2 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 8 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 413 0 0 0 0 0 1 0 3 3 7 10 26 29 78 100 72 54 26 2 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 14 36 60 78 109 59 30 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 24 0 0 1 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4 4 3 3 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 24 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 4 2 0 2 2 3 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 11 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 17 0 0 0 4 1 0 3 0 1 1 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 85 14 13 9 3 11 0 0 2 0 1 2 1 4 3 6 5 2 7 1 0 1
Selhání ledvin (N17-N19) 80 0 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 3 6 6 10 18 14 11 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 30 0 0 0 0 2 1 0 2 2 1 3 1 4 2 4 6 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 37 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 4 4 7 2 4 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 19 20 15 6 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 13 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 38 2 0 0 5 0 0 5 3 3 1 3 3 1 6 2 1 1 0 2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 17 0 0 0 0 1 1 6 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 12 0 0 0 0 0 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 7 0 0 0 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 58 0 0 0 0 0 7 21 16 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 65 30 5 13 5 5 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 53 0 0 8 18 8 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 6 2 2 3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 266 15 52 28 27 52 2 3 4 5 2 3 5 2 7 10 14 10 13 9 3 0
Nitrolební poranění (S06) 226 0 2 8 7 12 5 4 6 4 13 9 9 24 28 14 18 22 17 17 6 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 70 2 6 7 12 10 1 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 2 0 2 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 30 0 1 15 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 410 0 0 2 1 2 2 0 3 0 4 3 5 10 19 27 44 64 86 80 48 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 29 0 1 4 4 2 0 0 1 0 0 3 2 4 1 2 1 2 2 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 242 0 3 11 26 21 6 8 11 6 16 18 11 12 20 20 16 13 12 8 1 3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 24 2 10 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 119 0 4 4 9 13 6 15 5 11 10 9 5 7 5 8 4 2 1 1 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 67 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 3 2 8 11 13 11 6 4 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 7 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 22 1 1 1 1 2 0 1 2 4 0 0 0 0 1 1 1 5 0 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 19 2 5 1 0 5 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 10 1 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 361 1 0 2 1 1 0 5 3 6 2 6 15 42 40 66 76 58 29 7 1 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 8 385 255 322 336 366 335 86 155 150 185 225 260 338 493 721 946 1 014 855 703 437 175 28
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 10,7 91,5 130,2 25,9 27 3,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 7,1 9,7 19 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 10,3 106,7 47,4 57,5 43,9 35,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 6,9 11,8 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 17,5 0 3,9 2,9 0 3,6 2,8 0 4,8 5,9 7,5 7,2 17 15 24,9 40,4 55,1 80,9 82,7 47,1 130,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,8 152,5 55,2 23 20,3 14,3 8,5 9,6 0 4 1,9 2,4 2,4 2,5 9,1 14,2 9,7 19 13,8 11,8 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 34,9 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 21,6 26,7 37,4 79,4 87,8 133 128,5 165,3 188,5 97,6 212,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 1,3 0 3,9 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 2,5 4,5 2,4 3,2 4,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 2,2 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2 3,8 4,8 2,4 0 2,3 2,4 0 9,5 6,9 11,8 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3,8 0 0 0 0 0 0 2,4 0 4 7,5 2,4 4,9 0 9,1 9,5 0 9,5 27,6 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 2,4 5 2,3 2,4 9,7 4,8 13,8 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9,1 9,5 9,7 9,5 13,8 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 9,5 6,5 14,3 41,3 23,6 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 24 0 0 2,9 13,5 0 2,8 7,2 0 2 3,8 4,8 24,3 27,4 36,3 73,6 110,3 100 75,8 47,1 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,4 4,9 2,5 2,3 0 6,5 0 0 11,8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 9,6 9,7 10 0 2,4 0 0 0 11,8 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 15,8 30,5 7,9 5,8 3,4 14,3 5,7 4,8 7,2 5,9 7,5 26,4 7,3 17,5 43,1 23,7 48,6 19 20,7 35,3 0 0
Anémie (D50-D64) 2,5 0 0 5,8 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,4 0 0 2,4 13 19 20,7 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,8 0 7,9 2,9 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 2,3 7,1 0 23,8 6,9 35,3 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,4 0 3,9 2,9 16,9 10,7 14,2 4,8 2,4 11,9 0 7,2 14,6 22,4 20,4 45,1 45,4 42,8 27,6 47,1 97,6 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 44,3 259,2 236,8 166,8 94,5 74,9 2,8 2,4 16,8 9,9 28,2 19,2 26,7 29,9 24,9 26,1 19,5 14,3 27,6 23,6 0 0
Demence (F00-F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 3,2 4,8 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 13,9 0 0 0 23,6 53,5 19,9 14,4 14,4 11,9 18,8 28,8 21,8 7,5 9,1 4,7 0 4,8 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,9 0 0 0 0 10,7 5,7 12 12 5,9 1,9 4,8 2,4 2,5 2,3 2,4 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,5 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 2,4 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,5 15,2 0 0 3,4 14,3 2,8 2,4 4,8 2 0 2,4 0 2,5 2,3 4,7 6,5 14,3 0 11,8 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 25,9 30,5 27,6 8,6 27 25 14,2 9,6 14,4 19,8 22,6 31,2 26,7 34,9 31,7 26,1 22,7 85,7 55,1 47,1 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 9,6 14,6 27,4 9,1 23,7 32,4 38,1 75,8 106 97,6 424,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12,1 30,5 11,8 25,9 33,8 17,8 0 7,2 7,2 4 9,4 2,4 12,1 10 13,6 14,2 29,2 14,3 6,9 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,8 15,2 3,9 2,9 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,3 45,7 11,8 0 3,4 0 8,5 0 2,4 2 0 0 2,4 2,5 2,3 9,5 3,2 4,8 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3,3 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 1,9 2,4 0 7,5 2,3 2,4 6,5 14,3 34,4 23,6 32,5 0
Angina pectoris (I20) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,5 2,3 7,1 6,5 9,5 13,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 23,7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4 1,9 14,4 19,4 17,5 38,5 61,7 74,6 119 130,9 129,6 130,1 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 12,5 9,1 11,9 19,5 19 6,9 0 32,5 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9,9 5,6 9,6 12,1 17,5 15,9 9,5 22,7 38,1 27,6 35,3 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 35,3 45,7 0 2,9 3,4 7,1 5,7 9,6 2,4 5,9 5,6 12 26,7 27,4 43,1 92,6 126,5 95,2 234,2 200,3 260,2 212,3
Selhání srdce (I50) 28,4 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 1,9 9,6 12,1 22,4 18,1 45,1 84,3 157,1 296,2 176,7 455,3 212,3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 87,8 0 0 2,9 3,4 3,6 0 2,4 4,8 7,9 18,8 40,9 41,2 72,3 111,1 159,1 295,1 395,1 599,3 765,7 943,1 636,9
Ateroskleróza (I70) 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 4,9 24,9 27,2 40,4 48,6 57,1 41,3 35,3 65 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 19,7 0 0 11,5 30,4 14,3 2,8 2,4 9,6 9,9 7,5 12 21,8 15 27,2 40,4 58,4 52,4 62 70,7 0 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13,1 137,2 78,9 77,6 27 25 0 2,4 2,4 0 1,9 0 0 5 2,3 2,4 9,7 9,5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 24,8 183 75 23 10,1 7,1 0 2,4 0 2 5,6 7,2 12,1 12,5 22,7 35,6 55,1 71,4 117,1 164,9 227,6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 8,5 213,4 75 11,5 6,8 7,1 0 2,4 0 0 0 0 2,4 2,5 2,3 2,4 0 9,5 13,8 47,1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 0,9 0 0 2,9 6,8 0 2,8 2,4 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 0,6 0 0 0 0 3,6 0 2,4 0 0 0 0 0 2,5 0 2,4 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2,4 2,5 15,9 26,1 32,4 42,8 27,6 11,8 0 0
Astma (J45-J46) 2,1 0 3,9 11,5 0 3,6 0 0 0 0 0 2,4 2,4 0 0 0 9,7 0 0 23,6 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 28,2 91,5 3,9 0 3,4 7,1 2,8 4,8 4,8 9,9 5,6 4,8 17 15 40,8 61,7 116,7 100 130,9 200,3 97,6 212,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,6 0 0 2,9 3,4 0 0 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,6 15,2 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,4 0 0 0 0 7,1 0 0 0 2 1,9 4,8 4,9 5 2,3 0 3,2 0 6,9 23,6 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 16,7 0 0 0 0 3,6 0 2,4 7,2 4 9,4 12 14,6 24,9 31,7 40,4 42,2 61,9 48,2 23,6 130,1 636,9
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,2 15,2 7,9 17,3 33,8 21,4 0 0 0 2 1,9 0 2,4 7,5 2,3 2,4 6,5 0 13,8 11,8 32,5 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 28,5 0 3,9 103,5 222,9 149,8 2,8 2,4 7,2 5,9 3,8 2,4 4,9 12,5 9,1 7,1 13 4,8 13,8 23,6 65 0
Tříselná kýla (K40) 3,9 15,2 0 2,9 0 3,6 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 7,1 0 19 55,1 58,9 32,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 9,9 0 0 2,9 0 0 0 2,4 0 0 3,8 7,2 9,7 12,5 18,1 21,4 35,7 33,3 41,3 58,9 32,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3,3 0 0 0 0 0 0 7,2 4,8 7,9 1,9 4,8 4,9 0 0 4,7 3,2 9,5 0 23,6 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 0 0 2,9 0 3,6 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 4,8 6,9 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 15,9 0 0 0 0 0 2,8 9,6 2,4 0 1,9 2,4 7,3 15 29,5 30,9 29,2 85,7 96,4 153,1 97,6 212,3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2 3,8 4,8 2,4 7,5 2,3 9,5 25,9 9,5 34,4 70,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 2,5 0 2,4 0 14,3 6,9 11,8 32,5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,5 0 0 0 6,8 0 0 0 0 0 3,8 12 4,9 0 2,3 11,9 19,5 23,8 34,4 23,6 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5,8 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9,9 5,6 9,6 14,6 17,5 9,1 7,1 13 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3 15,2 0 0 3,4 0 2,8 0 2,4 2 5,6 0 0 7,5 4,5 4,7 6,5 4,8 0 11,8 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 18,1 0 0 0 3,4 14,3 0 0 4,8 4 7,5 7,2 7,3 17,5 40,8 38 48,6 80,9 75,8 106 97,6 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2,5 11,3 9,5 16,2 14,3 48,2 0 65 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 23,5 0 0 0 6,8 7,1 5,7 19,2 9,6 19,8 24,4 19,2 19,4 52,4 34 30,9 38,9 71,4 62 82,5 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 9,5 0 0 0 3,4 0 0 0 4,8 4 5,6 0 12,1 12,5 6,8 21,4 13 42,8 34,4 82,5 162,6 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3 0 7,9 2,9 0 10,7 0 0 2,4 0 1,9 0 2,4 5 2,3 2,4 6,5 4,8 6,9 11,8 32,5 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,3 0 0 2,9 10,1 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 2,4 0 0 6,9 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 65,1 0 0 0 0 0 2,8 0 7,2 5,9 13,2 24 63,1 72,3 176,8 237,4 233,5 257,1 179,1 23,6 65 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 62,3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,9 12 34 89,8 136 185,2 353,5 280,9 206,7 23,6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,9 0 0 0 3,4 7,1 2,8 2,4 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,8 0 0 2,9 13,5 10,7 0 0 0 2 0 0 0 0 2,3 9,5 13 14,3 20,7 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3,8 0 0 2,9 16,9 10,7 2,8 0 0 0 0 0 9,7 5 0 4,7 6,5 14,3 6,9 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4,8 2,4 2,5 2,3 2,4 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,4 0 0 0 3,4 0 0 2,4 0 2 1,9 0 2,4 0 2,3 2,4 0 9,5 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,7 0 3,9 8,6 10,1 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 2,3 4,7 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,7 0 0 0 13,5 3,6 0 7,2 0 2 1,9 2,4 2,4 2,5 0 0 9,7 4,8 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,4 213,4 51,3 25,9 10,1 39,2 0 0 4,8 0 1,9 4,8 2,4 10 6,8 14,2 16,2 9,5 48,2 11,8 0 212,3
Selhání ledvin (N17-N19) 12,6 0 7,9 0 0 3,6 5,7 0 0 2 3,8 2,4 2,4 7,5 13,6 14,2 32,4 85,7 96,4 129,6 65 0
Urolitiáza (N20-N23) 4,7 0 0 0 0 7,1 2,8 0 4,8 4 1,9 7,2 2,4 10 4,5 9,5 19,5 4,8 0 11,8 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 5,8 45,7 3,9 0 0 14,3 0 0 0 0 0 2,4 0 2,5 6,8 7,1 13 19 48,2 23,6 130,1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 17,5 15,9 45,1 64,9 71,4 41,3 11,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,1 0 0 2,9 6,8 10,7 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,3 4,7 3,2 4,8 6,9 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,5 0 0 0 0 0 2,8 0 0 2 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,8 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 3,8 2,4 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 9,6 2,4 0 2,3 0 0 9,5 6,9 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6 30,5 0 0 16,9 0 0 12 7,2 5,9 1,9 7,2 7,3 2,5 13,6 4,7 3,2 4,8 0 23,6 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 3,6 2,8 14,4 7,2 7,9 1,9 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,9 0 0 0 0 0 8,5 12 4,8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,1 0 0 0 0 0 0 9,6 4,8 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 9,1 0 0 0 0 0 19,9 50,5 38,3 23,8 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 4,1 396,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 3,2 304,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 10,3 457,4 19,7 37,4 16,9 17,8 2,8 2,4 0 2 1,9 4,8 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 0,9 0 0 0 10,1 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 8,4 0 0 23 60,8 28,5 0 2,4 2,4 0 1,9 0 2,4 0 2,3 2,4 19,5 9,5 13,8 35,3 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 42 228,7 205,2 80,5 91,2 185,4 5,7 7,2 9,6 9,9 3,8 7,2 12,1 5 15,9 23,7 45,4 47,6 89,6 106 97,6 0
Nitrolební poranění (S06) 35,6 0 7,9 23 23,6 42,8 14,2 9,6 14,4 7,9 24,4 21,6 21,8 59,9 63,5 33,2 58,4 104,7 117,1 200,3 195,1 212,3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11 30,5 23,7 20,1 40,5 35,7 2,8 7,2 2,4 5,9 5,6 7,2 4,9 5 6,8 7,1 9,7 9,5 0 23,6 65 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,7 0 3,9 43,1 37,1 3,6 0 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 64,7 0 0 5,8 3,4 7,1 5,7 0 7,2 0 7,5 7,2 12,1 24,9 43,1 64,1 142,7 304,7 592,4 942,4 1 561 2 123,1
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 4,6 0 3,9 11,5 13,5 7,1 0 0 2,4 0 0 7,2 4,9 10 2,3 4,7 3,2 9,5 13,8 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 38,2 0 11,8 31,6 87,8 74,9 17 19,2 26,3 11,9 30,1 43,3 26,7 29,9 45,3 47,5 51,9 61,9 82,7 94,2 32,5 636,9
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 3,8 30,5 39,5 2,9 0 0 5,7 0 0 2 0 2,4 4,9 0 6,8 2,4 3,2 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 18,8 0 15,8 11,5 30,4 46,4 17 36,1 12 21,8 18,8 21,6 12,1 17,5 11,3 19 13 9,5 6,9 11,8 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 10,6 15,2 0 2,9 3,4 0 2,8 4,8 2,4 2 1,9 0 7,3 5 18,1 26,1 42,2 52,4 41,3 47,1 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,1 0 0 2,9 0 7,1 0 0 0 2 0 0 0 2,5 2,3 2,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,5 15,2 3,9 2,9 3,4 7,1 0 2,4 4,8 7,9 0 0 0 0 2,3 2,4 3,2 23,8 0 11,8 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 3 30,5 19,7 2,9 0 17,8 0 0 0 0 1,9 2,4 0 7,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5,7 548,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,6 15,2 19,7 0 6,8 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 56,9 15,2 0 5,8 3,4 3,6 0 12 7,2 11,9 3,8 14,4 36,4 104,8 90,7 156,7 246,5 276,1 199,8 82,5 32,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 322,4 3 887,8 1 270,6 966,1 1 235,9 1 194,5 244,2 372,8 359 366,7 423,2 624,8 819,9 1 229,6 1 634,7 2 246,1 3 288,4 4 070,1 4 842,9 5 147,8 5 691,1 5 944,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)