8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 120 11 69 21 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 2 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 60 5 18 16 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 108 5 3 0 0 2 1 0 0 0 3 1 3 8 11 12 18 16 18 6 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 74 1 15 4 4 14 5 3 0 4 4 1 3 4 5 2 3 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 234 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 8 11 22 26 41 44 29 36 10 2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 7 2 2 2 0 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 13 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 3 0 1 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 1 5 4 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 3 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7 10 3 3 1 0 2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 4 5 6 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 187 2 4 2 4 3 2 2 3 4 3 8 14 16 24 32 31 19 9 5 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 34 0 0 0 0 0 0 0 3 4 12 6 4 1 0 1 2 0 0 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 93 1 0 1 3 1 3 5 1 1 6 3 7 8 15 10 10 12 5 1 0 0
Anémie (D50-D64) 16 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 3 2 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 19 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 2 1 4 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 94 0 1 3 2 4 6 0 0 7 4 1 6 5 8 11 14 11 8 3 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 284 13 68 49 19 17 3 2 5 8 10 10 12 24 7 12 11 11 3 0 0 0
Demence (F00-F03) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 79 0 0 0 6 23 5 4 7 5 8 7 5 1 2 3 2 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 20 0 0 0 1 9 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 17 0 0 0 0 8 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 152 1 6 9 10 12 7 6 10 7 3 6 15 12 11 13 8 5 5 6 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 44 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 3 4 9 3 7 4 6 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 58 3 1 7 10 6 3 1 2 3 3 4 1 0 1 5 4 0 3 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 20 2 5 2 2 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 1 2 1 4 3 0 2 0
Angina pectoris (I20) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 2 1 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 147 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 11 15 15 28 11 13 18 17 6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 13 10 8 3 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 68 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 2 7 10 4 11 6 8 10 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 235 0 0 0 1 4 0 3 0 5 2 6 7 15 36 46 35 30 24 12 9 0
Selhání srdce (I50) 191 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3 4 8 14 23 29 37 29 33 6 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 622 0 0 0 0 1 0 2 2 4 7 22 23 47 58 72 85 92 108 75 21 3
Ateroskleróza (I70) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 15 18 15 10 6 3 3 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 148 0 0 1 3 7 3 1 3 0 6 4 10 9 19 22 23 13 11 10 3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 81 7 19 24 11 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 151 17 20 11 5 4 0 1 1 1 2 0 4 7 13 15 13 11 15 10 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 66 23 21 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 7 2 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 7 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 4 14 6 8 2 1 2 0
Astma (J45-J46) 8 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 170 4 2 4 1 1 5 5 1 2 2 8 8 9 8 26 30 19 19 10 5 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 5 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 3 0 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 110 0 0 0 0 0 1 4 2 3 4 7 9 10 8 17 16 9 9 7 4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 37 2 2 6 5 4 0 1 0 1 0 3 1 0 4 1 0 3 3 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 160 0 3 26 63 31 1 3 3 3 2 3 6 3 4 0 2 2 1 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 35 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 1 6 5 4 5 3 0 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 71 0 2 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 6 12 16 7 9 5 4 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 21 0 0 1 0 0 2 5 1 2 2 1 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 7 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 115 0 1 0 1 2 1 1 0 3 5 8 6 5 12 11 17 17 12 12 0 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 39 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 5 7 7 8 4 2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 25 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 2 3 3 3 2 2 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5 2 2 1 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 17 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 4 0 1 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 156 0 0 0 0 4 0 1 2 4 3 2 5 12 18 33 23 19 16 12 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 30 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 5 6 4 7 1 0 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 137 0 0 0 0 2 1 4 6 5 12 7 6 13 15 12 16 13 11 11 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 78 0 1 0 0 2 2 0 0 1 3 1 2 7 5 13 6 6 14 12 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 19 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 1 3 2 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 14 0 2 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 397 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 13 33 43 65 89 68 51 20 3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 367 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 7 31 47 79 105 59 25 6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 29 0 0 1 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 4 7 4 2 2 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 25 0 1 0 5 4 0 0 1 0 2 1 1 3 0 3 1 2 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 21 1 0 1 7 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 2 0 0 1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 76 10 14 6 1 9 0 0 0 1 1 2 3 3 5 7 4 3 5 2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 105 0 0 0 1 3 2 0 1 2 1 5 4 5 11 16 12 13 15 12 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 23 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 7 2 0 1 2 3 1 3 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 28 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 2 5 1 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 8 18 23 16 12 2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 27 0 3 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 11 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 32 0 0 0 1 1 2 2 1 4 2 3 2 2 3 3 1 3 1 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 9 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10 0 0 0 0 0 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 53 0 0 0 0 1 7 10 21 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 77 33 10 13 6 5 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 12 0 0 1 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 53 0 1 5 21 15 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 290 14 45 24 44 63 1 4 4 5 7 2 4 8 8 9 12 11 14 9 2 0
Nitrolební poranění (S06) 205 0 3 5 10 11 6 6 8 7 7 16 13 23 20 11 14 11 16 12 5 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 70 1 6 16 10 14 1 0 2 0 1 4 2 2 2 2 2 0 2 2 0 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 28 0 3 10 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 420 0 1 0 0 1 5 3 1 2 0 3 6 13 28 36 48 56 94 79 42 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 25 0 0 1 5 1 0 0 1 1 0 2 3 3 1 1 4 0 1 1 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 272 1 8 20 14 22 14 10 12 7 12 9 9 19 29 14 23 18 14 14 3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 28 4 13 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 133 3 8 4 5 23 15 10 10 16 6 8 6 5 5 3 3 1 2 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 63 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 2 6 17 10 12 6 4 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 31 0 4 3 5 4 1 0 1 2 2 2 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13 3 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 358 0 0 3 0 2 0 4 4 2 4 17 18 34 43 80 64 48 25 10 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 8 655 293 402 320 342 410 118 141 147 177 206 269 372 548 733 1 035 969 812 737 468 144 12
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 18,9 171,4 270,4 60,8 10,4 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 6,7 10 13,6 12 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 9,4 77,9 70,5 46,3 31,1 17,7 0 2,4 0 0 0 0 0 0 4,5 0 3,4 0 13,6 12 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 17 77,9 11,8 0 0 7,1 2,6 0 0 0 5,9 2,4 7,3 19,2 24,8 29,1 60,7 79,9 122,2 72,3 34,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 11,7 15,6 58,8 11,6 13,8 49,6 13,2 7,2 0 7,6 7,9 2,4 7,3 9,6 11,3 4,8 10,1 10 0 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 36,8 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,9 5,9 19,4 26,9 52,9 58,6 99,4 148,4 144,8 244,4 120,5 68,2 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2,4 0 6,8 17 6,7 10 13,6 0 34,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 12 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 2 0 0 0 0 0 0 2,4 0 3,8 0 2,4 2,4 2,4 2,3 0 10,1 0 6,8 24,1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2 7,3 9,8 12 2,3 12,1 13,5 5 6,8 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 2,4 2,4 2,4 6,8 7,3 3,4 5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 2,4 15,8 24,2 10,1 15 6,8 0 68,2 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 9 4,8 10,1 20 33,9 72,3 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 29,4 31,2 15,7 5,8 13,8 10,6 5,3 4,8 7 7,6 5,9 19,4 34,3 38,5 54,1 77,6 104,6 94,9 61,1 60,2 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,4 3,4 0 6,8 12 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 5,4 0 0 0 0 0 0 0 7 7,6 23,6 14,5 9,8 2,4 0 2,4 6,7 0 0 12 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 14,6 15,6 0 2,9 10,4 3,5 7,9 12 2,3 1,9 11,8 7,3 17,1 19,2 33,8 24,2 33,7 59,9 33,9 12 0 0
Anémie (D50-D64) 2,5 0 0 0 6,9 3,5 0 0 0 1,9 2 2,4 0 2,4 0 2,4 3,4 15 13,6 24,1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 0 7,8 5,8 0 0 0 0 0 0 2 4,8 0 2,4 2,3 2,4 6,7 5 27,2 12 34,1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 14,8 0 3,9 8,7 6,9 14,2 15,9 0 0 13,2 7,9 2,4 14,7 12 18 26,7 47,2 54,9 54,3 36,1 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 44,7 202,6 266,5 141,9 65,7 60,2 7,9 4,8 11,7 15,1 19,7 24,2 29,4 57,7 15,8 29,1 37,1 54,9 20,4 0 0 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 12,4 0 0 0 20,8 81,5 13,2 9,6 16,3 9,5 15,7 16,9 12,2 2,4 4,5 7,3 6,7 5 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3,1 0 0 0 3,5 31,9 5,3 4,8 4,7 1,9 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 3,5 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 2,7 0 0 0 0 28,3 2,6 4,8 0 1,9 0 0 0 0 2,3 4,8 0 0 13,6 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 23,9 15,6 23,5 26,1 34,6 42,5 18,5 14,4 23,3 13,2 5,9 14,5 36,7 28,9 24,8 31,5 27 25 33,9 72,3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,8 0 2,4 4,9 7,2 9 21,8 10,1 35 27,2 72,3 68,2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 9,1 46,7 3,9 20,3 34,6 21,3 7,9 2,4 4,7 5,7 5,9 9,7 2,4 0 2,3 12,1 13,5 0 20,4 12 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,1 31,2 19,6 5,8 6,9 7,1 0 2,4 0 0 0 2,4 7,3 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 4,8 7,3 4,8 2,3 4,8 3,4 20 20,4 0 68,2 0
Angina pectoris (I20) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 4,8 10,1 10 6,8 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 23,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 11,8 12,1 26,9 36,1 33,8 67,9 37,1 64,9 122,2 204,8 204,6 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 14,4 13,5 31,5 33,7 39,9 20,4 24,1 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 10,7 0 0 0 0 0 0 12 0 5,7 2 4,8 17,1 24,1 9 26,7 20,2 39,9 67,9 12 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 37 0 0 0 3,5 14,2 0 7,2 0 9,5 3,9 14,5 17,1 36,1 81,1 111,5 118,1 149,8 162,9 144,6 307 0
Selhání srdce (I50) 30,1 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 3,9 7,3 9,8 19,2 31,5 55,8 97,8 184,8 196,9 397,6 204,6 301,2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 97,9 0 0 0 0 3,5 0 4,8 4,7 7,6 13,8 53,2 56,3 113,1 130,7 174,5 286,8 459,4 733,2 903,7 716,2 903,6
Ateroskleróza (I70) 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,8 9,8 16,8 33,8 43,6 50,6 49,9 40,7 36,1 102,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 23,3 0 0 2,9 10,4 24,8 7,9 2,4 7 0 11,8 9,7 24,5 21,7 42,8 53,3 77,6 64,9 74,7 120,5 102,3 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 12,8 109,1 74,5 69,5 38,1 63,8 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 23,8 264,9 78,4 31,8 17,3 14,2 0 2,4 2,3 1,9 3,9 0 9,8 16,8 29,3 36,4 43,9 54,9 101,8 120,5 34,1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 10,4 358,4 82,3 5,8 3,5 3,5 0 2,4 0 0 0 0 0 0 4,5 0 6,7 15 47,5 24,1 34,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,1 0 7,8 5,8 0 3,5 0 2,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,9 0 0 5,8 3,5 7,1 0 0 0 1,9 0 2,4 2,4 2,4 4,5 0 0 0 0 12 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 4,9 9,6 9 33,9 20,2 39,9 13,6 12 68,2 0
Astma (J45-J46) 1,3 0 11,8 5,8 3,5 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 26,8 62,3 7,8 11,6 3,5 3,5 13,2 12 2,3 3,8 3,9 19,4 19,6 21,7 18 63 101,2 94,9 129 120,5 170,5 301,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,8 15,6 3,9 5,8 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4,8 0 5 20,4 0 34,1 0
Peptický vřed (K25-K28) 17,3 0 0 0 0 0 2,6 9,6 4,7 5,7 7,9 16,9 22 24,1 18 41,2 54 44,9 61,1 84,3 136,4 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,8 31,2 7,8 17,4 17,3 14,2 0 2,4 0 1,9 0 7,3 2,4 0 9 2,4 0 15 20,4 12 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 25,2 0 11,8 75,3 218 109,8 2,6 7,2 7 5,7 3,9 7,3 14,7 7,2 9 0 6,7 10 6,8 36,1 34,1 0
Tříselná kýla (K40) 5,5 0 7,8 0 0 0 0 0 0 1,9 0 2,4 7,3 7,2 2,3 14,5 16,9 20 33,9 36,1 0 301,2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 11,2 0 7,8 0 0 0 0 0 2,3 5,7 2 7,3 4,9 14,4 27 38,8 23,6 44,9 33,9 48,2 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3,3 0 0 2,9 0 0 5,3 12 2,3 3,8 3,9 2,4 4,9 0 4,5 7,3 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,1 15,6 7,8 2,9 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 18,1 0 3,9 0 3,5 7,1 2,6 2,4 0 5,7 9,8 19,4 14,7 12 27 26,7 57,4 84,9 81,5 144,6 0 301,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2 0 7,3 2,4 11,3 17 23,6 39,9 27,2 24,1 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,4 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 3,4 10 13,6 12 34,1 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,9 0 0 2,9 0 0 0 0 0 1,9 3,9 4,8 4,9 0 4,5 7,3 10,1 15 13,6 24,1 68,2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2 2,4 14,7 12 4,5 4,8 3,4 0 0 12 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,7 15,6 3,9 0 0 0 0 2,4 0 0 3,9 2,4 4,9 2,4 4,5 9,7 0 5 6,8 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 24,6 0 0 0 0 14,2 0 2,4 4,7 7,6 5,9 4,8 12,2 28,9 40,5 80 77,6 94,9 108,6 144,6 68,2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,7 0 0 0 3,5 0 0 0 0 1,9 0 2,4 0 0 6,8 12,1 20,2 20 47,5 12 0 301,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 21,6 0 0 0 0 7,1 2,6 9,6 14 9,5 23,6 16,9 14,7 31,3 33,8 29,1 54 64,9 74,7 132,5 102,3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,3 0 3,9 0 0 7,1 5,3 0 0 1,9 5,9 2,4 4,9 16,8 11,3 31,5 20,2 30 95 144,6 102,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3 0 0 0 3,5 7,1 0 0 0 0 2 2,4 2,4 2,4 4,5 9,7 3,4 15 13,6 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 3,9 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,2 0 7,8 8,7 10,4 7,1 0 0 2,3 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 12 34,1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 62,5 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,9 19,7 31,5 80,8 103,5 146,4 215,7 229,4 254,7 135,8 36,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 57,8 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 2 12,1 17,1 74,6 105,9 191,5 354,3 294,6 169,7 72,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,3 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,6 0 0 2,9 13,8 7,1 0 4,8 0 0 0 0 2,4 0 9 17 13,5 10 13,6 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3,9 0 3,9 0 17,3 14,2 0 0 2,3 0 3,9 2,4 2,4 7,2 0 7,3 3,4 10 6,8 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2,4 2,3 2,4 3,4 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,6 0 0 0 6,9 3,5 0 0 0 0 2 0 2,4 2,4 2,3 0 3,4 5 0 12 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 4,8 4,5 7,3 0 0 6,8 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 3,3 15,6 0 2,9 24,2 3,5 0 0 2,3 0 0 0 2,4 4,8 2,3 4,8 3,4 10 0 0 34,1 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 12 155,8 54,9 17,4 3,5 31,9 0 0 0 1,9 2 4,8 7,3 7,2 11,3 17 13,5 15 33,9 24,1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 16,5 0 0 0 3,5 10,6 5,3 0 2,3 3,8 2 12,1 9,8 12 24,8 38,8 40,5 64,9 101,8 144,6 68,2 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,6 0 0 0 0 7,1 0 2,4 0 1,9 0 16,9 4,9 0 2,3 4,8 10,1 5 20,4 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 4,4 31,2 0 0 3,5 7,1 0 0 0 0 0 2,4 2,4 4,8 6,8 9,7 13,5 10 33,9 12 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 21,7 18 43,6 77,6 79,9 81,5 24,1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,3 0 11,8 8,7 31,1 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 9,7 0 10 6,8 12 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,5 0 0 0 0 7,1 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,7 0 0 0 0 3,5 2,6 2,4 4,7 3,8 0 2,4 4,9 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0,9 0 0 0 3,5 0 0 0 0 1,9 3,9 0 0 2,4 0 0 0 5 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 0 0 0 3,5 3,5 5,3 4,8 2,3 7,6 3,9 7,3 4,9 4,8 6,8 7,3 3,4 15 6,8 12 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 3,5 0 2,4 2,3 9,5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,6 0 0 0 0 0 7,9 7,2 2,3 3,8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 1,1 0 0 0 0 0 0 9,6 4,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 0,9 0 0 0 0 0 0 4,8 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 8,3 0 0 0 0 3,5 18,5 23,9 49 22,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 7,9 779,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6,3 623,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 12,1 514,2 39,2 37,6 20,8 17,7 5,3 7,2 4,7 1,9 0 2,4 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,9 0 0 2,9 10,4 21,3 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 8,3 0 3,9 14,5 72,7 53,1 0 0 0 0 2 0 0 2,4 2,3 4,8 0 5 13,6 12 68,2 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 45,7 218,1 176,4 69,5 152,2 223,2 2,6 9,6 9,3 9,5 13,8 4,8 9,8 19,2 18 21,8 40,5 54,9 95 108,4 68,2 0
Nitrolební poranění (S06) 32,3 0 11,8 14,5 34,6 39 15,9 14,4 18,7 13,2 13,8 38,7 31,8 55,3 45,1 26,7 47,2 54,9 108,6 144,6 170,5 301,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 11 15,6 23,5 46,3 34,6 49,6 2,6 0 4,7 0 2 9,7 4,9 4,8 4,5 4,8 6,7 0 13,6 24,1 0 301,2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 4,4 0 11,8 28,9 38,1 0 0 0 0 1,9 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 34,1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 66,1 0 3,9 0 0 3,5 13,2 7,2 2,3 3,8 0 7,3 14,7 31,3 63,1 87,3 161,9 279,6 638,2 951,9 1 432,5 602,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,9 0 0 2,9 17,3 3,5 0 0 2,3 1,9 0 4,8 7,3 7,2 2,3 2,4 13,5 0 6,8 12 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 42,8 15,6 31,4 57,9 48,4 78 37 23,9 28 13,2 23,6 21,8 22 45,7 65,3 33,9 77,6 89,9 95 168,7 102,3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,4 62,3 51 0 0 0 2,6 0 2,3 0 2 2,4 2,4 2,4 4,5 0 3,4 5 0 12 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 20,9 46,7 31,4 11,6 17,3 81,5 39,7 23,9 23,3 30,3 11,8 19,4 14,7 12 11,3 7,3 10,1 5 13,6 0 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 9,9 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 3,9 0 7,3 4,8 13,5 41,2 33,7 59,9 40,7 48,2 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,5 0 0 0 0 7,1 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 4,9 0 15,7 8,7 17,3 14,2 2,6 0 2,3 3,8 3,9 4,8 7,3 4,8 0 2,4 3,4 0 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 46,7 7,8 0 3,5 7,1 0 0 0 1,9 0 0 0 0 0 0 3,4 5 13,6 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4,6 451,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1,3 31,2 7,8 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 56,4 0 0 8,7 0 7,1 0 9,6 9,3 3,8 7,9 41,1 44,1 81,8 96,9 193,9 215,9 239,7 169,7 120,5 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 362,9 4 565,3 1 575,5 926,4 1 183,2 1 452,7 312,1 337,6 343 334,8 405,4 650,9 911,4 1 318,4 1 651,2 2 508,9 3 269,2 4 054,7 5 003,4 5 639,2 4 911,3 3 614,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)