8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 90 4 56 17 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 52 2 13 16 13 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 51 1 2 4 0 3 1 0 0 2 1 0 2 1 4 8 5 4 8 4 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 38 3 15 5 4 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 92 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 4 14 18 18 10 9 6 8 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 3 6 5 2 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 5 4 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 110 0 0 0 2 5 2 3 5 6 4 5 12 6 7 21 17 7 6 2 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 94 0 1 1 0 1 1 2 2 8 3 5 11 6 8 17 14 11 3 0 0 0
Anémie (D50-D64) 22 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5 3 2 2 0 2 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 43 0 1 2 3 5 4 0 1 2 2 2 5 5 3 2 2 0 3 0 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 257 14 71 53 21 12 4 3 1 6 6 11 7 13 12 15 4 2 1 1 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 69 0 0 0 7 20 4 7 7 7 3 3 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 17 0 0 0 0 5 4 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 20 0 0 0 4 3 1 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 101 1 8 10 10 9 6 3 4 4 2 7 6 9 9 3 2 5 3 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 5 4 5 4 4 2 4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 50 1 2 8 9 3 2 2 2 3 1 2 3 2 2 4 3 1 0 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 4 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 21 2 5 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 1 2 0
Angina pectoris (I20) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 3 1 0 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 151 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 15 30 17 23 16 14 13 3 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 8 2 1 2 2 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 66 0 0 0 0 1 2 1 0 1 5 1 2 10 1 8 9 8 11 5 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 197 1 0 0 1 1 0 3 2 4 4 6 9 20 25 31 30 28 19 11 2 0
Selhání srdce (I50) 137 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 3 6 10 16 22 18 28 13 15 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 561 0 0 0 0 0 0 2 3 5 12 14 14 27 54 67 95 81 93 73 18 3
Ateroskleróza (I70) 44 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 2 10 8 9 1 1 2 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 93 0 0 2 0 5 0 0 2 6 5 6 2 8 12 13 9 7 7 6 2 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 63 3 25 21 4 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 106 5 18 11 14 6 1 0 1 1 2 3 4 8 3 4 6 4 6 7 2 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 50 11 26 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 13 0 3 5 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 0 6 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 3 2 7 1 0 1 0
Astma (J45-J46) 11 0 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 76 2 1 1 0 4 2 3 0 1 2 1 1 5 4 11 9 7 15 5 2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 55 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 7 3 9 1 6 8 5 5 2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 19 0 3 4 3 2 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 155 0 1 49 59 33 0 3 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 22 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 1 5 2 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 2 5 4 8 6 6 2 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19 0 0 0 0 0 5 2 1 0 2 2 2 1 0 2 0 0 1 0 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 36 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 6 2 8 2 5 4 1 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 9 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 16 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 3 3 0 4 0 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 112 0 0 0 1 5 1 0 2 5 7 4 5 13 10 24 14 5 9 5 1 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 4 6 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 116 0 0 0 1 4 4 2 4 8 15 12 4 9 7 15 14 10 4 2 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 81 0 1 0 0 1 0 2 2 2 6 5 2 9 3 6 13 10 12 4 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 14 1 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 6 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 362 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 14 15 48 61 90 63 41 14 4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 24 47 70 84 50 28 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 22 0 0 2 4 6 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 23 0 0 0 5 3 1 0 1 0 3 1 1 3 2 0 2 0 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 57 4 10 4 3 21 1 0 0 1 0 0 1 1 3 1 3 1 2 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 40 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 3 1 10 6 3 5 4 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 18 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 3 1 2 1 3 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 17 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 3 1 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 4 3 1 0 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 17 0 2 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 7 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 25 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 2 0 5 0 4 2 3 1 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 28 0 0 0 0 1 4 7 7 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 10 0 0 0 0 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 31 0 0 0 0 0 1 7 14 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 68 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 52 19 11 4 4 6 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 10 0 0 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 63 0 5 14 23 9 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 262 12 52 25 38 43 4 3 3 5 7 4 4 7 8 12 8 5 11 7 2 2
Nitrolební poranění (S06) 154 1 2 2 11 17 6 7 10 5 6 13 11 10 12 7 13 6 8 3 3 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 52 0 5 16 8 12 0 1 0 4 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 33 0 2 13 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 213 0 0 1 0 0 3 1 1 5 0 4 2 7 11 16 22 31 38 43 26 2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 16 0 0 1 2 4 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 211 1 6 10 30 18 9 15 11 10 8 10 13 14 13 13 8 7 7 6 2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 39 3 13 4 3 0 1 2 2 2 3 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 100 0 9 5 9 18 6 5 4 7 11 5 3 7 2 5 2 0 0 2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 45 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 6 6 7 9 6 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 22 0 4 0 2 4 1 0 3 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 8 1 2 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 26 0 0 2 0 2 1 1 0 2 4 1 3 2 3 1 0 3 0 1 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 183 247 393 347 352 346 95 116 119 167 178 183 230 379 490 630 627 461 427 276 108 12
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 14,1 63,1 213,5 50,8 31,7 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 8,2 31,5 49,6 47,8 45,8 17,2 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 8 15,8 7,6 11,9 0 10,3 2,5 0 0 3,6 2,1 0 5 2,3 9 20 17,4 20,6 53,7 49,3 36 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6 47,3 57,2 14,9 14,1 10,3 0 0 0 1,8 2,1 0 0 2,3 2,2 2,5 0 10,3 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 14,5 0 0 0 0 0 0 4,8 0 1,8 2,1 2,4 10 32,4 40,5 45,1 34,8 46,5 40,3 98,7 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 6,7 2,5 3,5 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 7,2 5 4,6 2,2 7,5 20,9 25,8 13,4 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 0 0 5 3,5 0 0 24,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 2,5 0 2,2 5 7 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,5 9,3 13,5 12,5 13,9 0 6,7 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 17,3 0 0 0 7 17,2 5 7,1 11,3 10,9 8,3 12 29,9 13,9 15,7 52,6 59,1 36,1 40,3 24,7 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 2,3 2,2 0 3,5 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 2 0 0 0 0 0 0 0 2,3 1,8 14,6 2,4 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 14,8 0 3,8 3 0 3,4 2,5 4,8 4,5 14,6 6,2 12 27,4 13,9 18 42,6 48,7 56,8 20,1 0 0 0
Anémie (D50-D64) 3,5 0 0 0 10,6 6,9 0 0 0 0 2,1 0 2,5 2,3 0 12,5 10,4 10,3 13,4 0 72 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 1,3 0 7,6 6 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3,5 0 0 12,3 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 6,8 0 3,8 6 10,6 17,2 10 0 2,3 3,6 4,2 4,8 12,5 11,6 6,7 5 7 0 20,1 0 36 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 40,4 220,8 270,7 158,2 73,9 41,2 10 7,1 2,3 10,9 12,5 26,5 17,5 30,1 27 37,6 13,9 10,3 6,7 12,3 0 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 10,8 0 0 0 24,6 68,7 10 16,7 15,8 12,8 6,2 7,2 5 6,9 6,7 0 10,4 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 2,7 0 0 0 0 17,2 10 2,4 4,5 3,6 4,2 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 3,8 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,1 0 0 0 14,1 10,3 2,5 9,5 2,3 1,8 0 0 0 2,3 0 2,5 0 0 13,4 12,3 36 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 15,9 15,8 30,5 29,9 35,2 30,9 15,1 7,1 9 7,3 4,2 16,9 15 20,8 20,2 7,5 7 25,8 20,1 0 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 5,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8 0 2,4 5 2,3 11,2 10 17,4 20,6 26,9 24,7 144 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 7,9 15,8 7,6 23,9 31,7 10,3 5 4,8 4,5 5,5 2,1 4,8 7,5 4,6 4,5 10 10,4 5,2 0 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,6 0 3,8 6 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3,3 31,5 19,1 6 10,6 0 2,5 0 0 0 2,1 0 2,5 2,3 4,5 2,5 3,5 5,2 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 4,5 2,5 3,5 0 0 12,3 72 0
Angina pectoris (I20) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 2,5 6,9 0 5 10,4 5,2 0 12,3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 23,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 6,2 12 22,4 34,7 67,5 42,6 80 82,6 94 160,3 108 318,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 15,7 15 27,8 10,3 6,7 24,7 72 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 10,4 0 0 0 0 3,4 5 2,4 0 1,8 10,4 2,4 5 23,1 2,2 20 31,3 41,3 73,9 61,7 36 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 31 15,8 0 0 3,5 3,4 0 7,1 4,5 7,3 8,3 14,4 22,4 46,3 56,2 77,6 104,4 144,5 127,6 135,7 72 0
Selhání srdce (I50) 21,5 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 4,2 4,8 7,5 13,9 22,5 40,1 76,5 92,9 188 160,3 540,2 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 88,2 0 0 0 0 0 0 4,8 6,8 9,1 25 33,7 34,9 62,5 121,4 167,7 330,5 418,2 624,5 900,3 648,2 955,4
Ateroskleróza (I70) 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,1 2,4 17,5 4,6 22,5 20 31,3 5,2 6,7 24,7 36 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 14,6 0 0 6 0 17,2 0 0 4,5 10,9 10,4 14,4 5 18,5 27 32,5 31,3 36,1 47 74 72 318,5
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 9,9 47,3 95,3 62,7 14,1 13,7 0 2,4 0 1,8 0 0 2,5 0 0 0 3,5 0 6,7 12,3 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 16,7 78,8 68,6 32,8 49,3 20,6 2,5 0 2,3 1,8 4,2 7,2 10 18,5 6,7 10 20,9 20,6 40,3 86,3 72 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 7,9 173,4 99,1 14,9 10,6 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 3,5 0 6,7 12,3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0 11,4 14,9 0 0 5 2,4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,9 0 0 17,9 7 0 0 2,4 0 0 4,2 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 9,3 11,2 7,5 7 36,1 6,7 0 36 0
Astma (J45-J46) 1,7 0 11,4 6 3,5 6,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 36 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 11,9 31,5 3,8 3 0 13,7 5 7,1 0 1,8 4,2 2,4 2,5 11,6 9 27,5 31,3 36,1 100,7 61,7 72 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0 0 3 0 0 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,5 0 3,8 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 1,1 0 0 0 0 3,4 0 0 2,3 0 2,1 2,4 5 0 0 0 0 0 0 0 36 0
Peptický vřed (K25-K28) 8,6 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 3,6 2,1 9,6 17,5 6,9 20,2 2,5 20,9 41,3 33,6 61,7 72 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3 0 11,4 11,9 10,6 6,9 0 2,4 0 0 0 2,4 0 4,6 2,2 0 0 5,2 6,7 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 24,4 0 3,8 146,3 207,7 113,3 0 7,1 0 3,6 0 0 2,5 4,6 0 2,5 3,5 5,2 13,4 0 0 0
Tříselná kýla (K40) 3,5 0 11,4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 7 5,2 33,6 24,7 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 5,8 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 6,2 0 5 11,6 9 20 20,9 31 13,4 0 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3 0 0 0 0 0 12,6 4,8 2,3 0 4,2 4,8 5 2,3 0 5 0 0 6,7 0 36 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,8 15,8 0 3 0 3,4 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 5,7 0 7,6 3 0 0 0 0 0 0 2,1 7,2 0 2,3 13,5 5 27,8 10,3 33,6 49,3 36 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3,5 5,2 6,7 24,7 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,4 0 3,8 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 2,2 2,5 3,5 0 20,1 12,3 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 2,2 2,5 0 5,2 6,7 12,3 36 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 7,5 2,3 9 7,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,5 0 0 0 0 3,4 0 0 0 3,6 2,1 0 2,5 6,9 6,7 0 13,9 0 0 12,3 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 17,6 0 0 0 3,5 17,2 2,5 0 4,5 9,1 14,6 9,6 12,5 30,1 22,5 60,1 48,7 25,8 60,4 61,7 36 318,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 2,3 2,2 5 10,4 20,6 26,9 74 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 18,2 0 0 0 3,5 13,7 10 4,8 9 14,6 31,2 28,9 10 20,8 15,7 37,6 48,7 51,6 26,9 24,7 36 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 12,7 0 3,8 0 0 3,4 0 4,8 4,5 3,6 12,5 12 5 20,8 6,7 15 45,2 51,6 80,6 49,3 72 318,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 2,2 15,8 7,6 3 14,1 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3,5 0 0 24,7 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,2 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,9 0 0 0 7 3,4 0 0 0 0 2,1 0 0 2,3 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 56,9 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,6 16,7 33,7 37,4 111,1 137,2 225,3 219,2 211,7 94 49,3 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 49,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 4,8 19,9 55,6 105,7 175,2 292,2 258,1 188 37 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,8 0 0 0 7 6,9 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 3,5 0 0 6 14,1 20,6 0 0 0 1,8 0 0 2,5 2,3 0 5 7 5,2 13,4 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 3,6 0 0 0 17,6 10,3 2,5 0 2,3 0 6,2 2,4 2,5 6,9 4,5 0 7 0 6,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 0,5 0 0 0 3,5 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,1 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 2,1 2,4 0 0 2,2 2,5 3,5 5,2 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 0,8 0 0 3 3,5 0 0 2,4 0 0 0 0 0 2,3 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 9 63,1 38,1 11,9 10,6 72,1 2,5 0 0 1,8 0 0 2,5 2,3 6,7 2,5 10,4 5,2 13,4 12,3 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 6,3 0 0 0 0 0 0 2,4 0 1,8 2,1 4,8 5 6,9 2,2 25 20,9 15,5 33,6 49,3 36 0
Urolitiáza (N20-N23) 2,8 0 0 0 0 6,9 0 0 0 3,6 0 4,8 7,5 2,3 4,5 2,5 10,4 10,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2,7 0 7,6 3 0 3,4 2,5 0 0 0 0 0 2,5 0 4,5 10 0 5,2 20,1 12,3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 9 20 13,9 15,5 6,7 0 36 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 2,7 0 7,6 20,9 14,1 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 3,4 0 2,4 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,1 0 0 0 3,5 3,4 0 2,4 0 0 0 2,4 0 0 2,2 0 0 10,3 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 3,9 0 0 0 10,6 3,4 0 0 2,3 3,6 0 4,8 0 11,6 0 10 7 15,5 6,7 12,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 0,3 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 4,4 0 0 0 0 3,4 10 16,7 15,8 14,6 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,5 0 0 0 0 0 0 2,4 2,3 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,6 0 0 0 0 3,4 5 9,5 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 4,9 0 0 0 0 0 2,5 16,7 31,5 12,8 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 10,7 1 072,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6,9 693,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 8,2 299,6 41,9 11,9 14,1 20,6 2,5 7,1 2,3 0 4,2 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,6 0 0 3 7 17,2 0 0 0 0 2,1 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,9 0 19,1 41,8 81 30,9 2,5 0 4,5 0 2,1 2,4 2,5 2,3 0 5 0 10,3 6,7 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0 0 0 3,4 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 41,2 189,2 198,3 74,6 133,8 147,7 10 7,1 6,8 9,1 14,6 9,6 10 16,2 18 30 27,8 25,8 73,9 86,3 72 636,9
Nitrolební poranění (S06) 24,2 15,8 7,6 6 38,7 58,4 15,1 16,7 22,5 9,1 12,5 31,3 27,4 23,1 27 17,5 45,2 31 53,7 37 108 318,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 8,2 0 19,1 47,8 28,2 41,2 0 2,4 0 7,3 2,1 2,4 2,5 0 0 0 3,5 0 13,4 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,2 0 7,6 38,8 38,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 2,5 0 15,5 6,7 12,3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 33,5 0 0 3 0 0 7,5 2,4 2,3 9,1 0 9,6 5 16,2 24,7 40,1 76,5 160 255,2 530,3 936,3 636,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 2,5 0 0 3 7 13,7 0 0 2,3 0 4,2 2,4 0 0 0 2,5 7 0 6,7 12,3 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 33,2 15,8 22,9 29,9 105,6 61,8 22,6 35,7 24,8 18,2 16,7 24,1 32,4 32,4 29,2 32,5 27,8 36,1 47 74 72 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,1 47,3 49,6 11,9 10,6 0 2,5 4,8 4,5 3,6 6,2 0 2,5 4,6 2,2 5 0 0 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 15,7 0 34,3 14,9 31,7 61,8 15,1 11,9 9 12,8 22,9 12 7,5 16,2 4,5 12,5 7 0 0 24,7 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 7,1 0 0 0 3,5 3,4 0 0 0 1,8 2,1 2,4 7,5 6,9 13,5 15 24,4 46,5 40,3 0 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 3,5 0 15,3 0 7 13,7 2,5 0 6,8 5,5 0 0 0 0 4,5 2,5 3,5 0 0 0 36 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,3 15,8 7,6 0 0 10,3 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 6,6 662,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 4,1 0 0 6 0 6,9 2,5 2,4 0 3,6 8,3 2,4 7,5 4,6 6,7 2,5 0 15,5 0 12,3 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 972 3 894,7 1 498,4 1 036,0 1 239,0 1 188,3 238,6 276,2 268,1 304,7 370,5 440,5 573,5 877,3 1 101,9 1 577,1 2 181,2 2 379,8 2 867,5 3 404,0 3 889,1 3 821,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)