8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 139 14 45 16 16 10 1 0 0 0 0 0 0 3 4 3 8 5 5 7 2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 56 6 10 11 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 402 8 8 4 1 6 0 6 4 6 18 8 16 31 41 48 60 53 52 20 11 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 352 47 58 46 32 31 4 9 11 9 13 4 9 10 12 15 17 8 12 4 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 700 0 0 0 0 0 0 0 3 6 10 18 37 56 107 117 129 108 78 27 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 141 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 10 28 27 39 20 3 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 0 1 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 40 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 3 2 2 6 4 11 3 3 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 168 0 0 0 0 0 0 0 5 8 7 17 22 17 18 30 24 13 5 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 97 0 0 0 0 1 0 2 2 4 6 2 9 9 17 20 15 6 3 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 25 39 44 20 9 4 1 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 6 14 19 11 6 2 1 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 818 1 4 11 4 4 4 12 8 23 22 31 57 91 140 167 130 63 35 9 2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 10 2 1 0 0 1
Leiomyom dělohy (D25) 224 0 0 0 0 0 1 2 11 26 62 63 43 4 5 3 3 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 608 6 4 8 8 9 16 15 25 15 31 52 56 53 67 96 83 39 20 4 1 0
Anémie (D50-D64) 65 1 2 2 4 2 1 0 0 0 2 1 4 1 3 8 10 8 10 5 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 52 1 3 2 2 2 2 0 0 2 1 2 1 5 4 4 8 7 0 4 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 217 1 10 13 21 15 5 11 9 6 5 11 14 15 13 15 17 14 10 8 4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 695 41 102 50 36 25 8 18 19 36 42 42 58 36 48 41 43 25 14 8 3 0
Demence (F00-F03) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 312 0 0 0 34 81 18 13 16 24 34 24 21 21 12 10 2 2 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 68 0 0 2 1 18 6 9 9 5 3 4 2 0 2 2 3 1 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 12 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 109 1 5 2 14 28 8 8 3 6 9 5 4 3 1 3 5 1 1 1 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 462 8 26 32 23 13 8 18 16 15 28 22 27 31 40 30 41 27 31 18 8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 140 0 0 0 1 0 1 0 2 0 5 10 5 8 18 18 17 25 20 6 4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 212 11 5 10 14 14 6 10 6 5 12 9 12 8 22 22 23 13 6 3 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 11 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 36 5 6 2 2 2 1 0 0 0 2 1 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 53 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 3 3 6 6 10 8 5 3 3 0 0
Angina pectoris (I20) 107 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 6 6 16 22 21 18 9 1 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 113 0 0 0 0 0 0 0 3 14 35 71 89 126 153 179 124 137 101 65 15 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 19 36 66 116 110 77 24 4 1 1
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 156 0 0 0 0 1 0 4 2 4 10 9 11 10 19 12 28 25 12 7 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 900 4 0 2 5 5 4 4 10 7 15 19 45 70 107 130 157 140 101 60 14 1
Selhání srdce (I50) 752 1 0 0 0 0 0 1 3 4 11 7 28 29 60 101 131 138 116 88 32 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 872 1 1 0 2 3 5 3 8 9 36 43 95 116 211 277 297 279 226 179 73 8
Ateroskleróza (I70) 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 32 50 104 130 112 63 46 20 6 2
Varixy dolních končetin (I83) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 990 1 4 8 15 14 4 9 13 11 25 44 45 55 121 163 165 171 72 37 10 3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 411 71 199 56 24 16 0 1 1 3 3 2 0 4 5 4 10 5 5 1 1 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 556 57 89 31 14 11 5 1 3 4 10 13 21 13 32 41 51 51 50 43 11 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 485 197 183 43 9 6 1 2 1 1 0 0 4 1 4 6 12 6 2 6 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 22 0 3 9 5 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 40 1 2 6 3 8 2 1 0 1 2 1 2 0 3 2 4 1 0 1 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 171 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 8 7 29 34 32 31 9 13 5 0
Astma (J45-J46) 41 1 5 9 3 2 1 2 1 0 3 1 1 0 0 1 5 1 3 1 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 400 1 6 3 3 11 9 8 6 10 12 14 16 23 42 71 49 45 45 18 5 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 19 0 0 1 0 3 7 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 27 0 6 0 2 1 0 2 0 1 1 2 3 2 0 2 1 2 2 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 91 11 2 1 1 1 0 4 0 6 11 4 8 5 6 6 10 9 4 2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 298 0 0 0 0 5 1 5 4 5 11 18 26 22 24 40 40 36 27 23 10 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 135 4 3 13 22 15 4 2 4 9 5 7 9 6 7 3 6 7 5 2 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 289 0 4 45 78 65 3 3 3 4 8 5 7 12 11 8 12 11 4 3 3 0
Tříselná kýla (K40) 99 0 2 5 0 5 0 0 0 1 2 0 2 1 7 17 11 20 12 12 2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 187 0 1 3 0 0 1 1 2 4 8 13 18 14 25 26 29 20 13 7 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 102 0 0 1 4 8 7 15 18 10 11 6 7 7 1 2 2 2 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 20 0 3 3 2 4 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 279 2 4 2 2 1 0 2 4 6 14 10 16 18 28 33 40 32 28 28 6 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 117 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5 6 11 18 19 23 10 7 8 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 48 1 0 0 1 5 0 2 1 1 1 4 0 4 0 6 4 7 5 3 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 82 1 0 3 2 0 1 0 0 0 2 5 3 6 10 8 12 11 7 6 5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 70 0 0 0 0 0 0 1 5 1 9 11 11 11 11 3 3 3 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 92 0 0 3 0 1 0 1 3 2 1 12 10 10 16 11 10 10 1 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 397 0 0 0 3 6 4 6 2 10 10 20 32 26 46 71 49 48 36 18 8 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 63 0 1 0 0 2 0 0 2 1 2 0 5 7 5 5 9 12 4 6 2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 308 0 1 2 7 5 4 18 23 13 28 23 23 28 29 31 21 23 17 7 5 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 180 2 0 1 3 2 2 3 3 9 8 12 5 17 21 22 12 17 23 15 2 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 63 3 6 4 6 5 0 1 0 1 6 3 2 1 3 7 6 6 0 2 0 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 10 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 56 3 12 10 7 6 0 0 0 2 1 0 1 0 1 4 1 3 3 2 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 907 0 0 0 0 0 0 0 6 3 15 33 74 78 147 188 207 107 42 6 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 983 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 46 103 157 233 223 177 27 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 6 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 71 0 1 2 12 4 0 2 1 4 1 2 4 3 9 8 10 6 0 2 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 162 0 2 1 12 12 0 1 1 6 7 12 18 17 18 24 20 7 3 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 132 0 0 0 0 0 1 2 2 7 23 20 20 18 16 13 4 4 1 1 0 0
Dorzalgie (M54) 69 0 0 0 6 8 0 0 1 0 4 5 1 2 6 7 10 11 2 6 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 48 0 0 4 4 3 0 0 0 1 1 2 9 4 4 8 2 2 3 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 77 0 1 4 3 6 0 0 0 0 2 1 8 8 10 13 9 3 6 3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 184 39 31 12 10 35 1 3 3 4 3 3 3 2 7 10 11 4 2 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 275 0 0 0 3 1 1 6 6 7 10 13 18 24 31 44 40 32 17 18 4 0
Urolitiáza (N20-N23) 46 0 0 0 2 3 0 0 1 1 2 3 5 5 6 5 7 2 2 2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 143 5 3 4 3 8 1 2 0 2 4 8 4 9 11 8 24 20 13 12 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 23 36 29 23 12 2 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 66 0 14 25 8 7 0 1 0 0 0 1 0 3 2 1 2 2 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 28 0 0 0 1 4 2 4 3 3 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 77 0 0 0 0 1 6 5 2 6 17 17 11 1 3 5 2 0 0 1 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 387 0 0 0 4 8 11 39 30 29 27 26 37 30 28 55 29 25 6 2 1 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 45 0 0 0 0 0 4 17 13 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 124 0 0 0 0 4 14 35 46 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 83 0 0 0 0 4 19 30 14 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 60 0 0 0 0 3 12 17 18 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 740 0 0 0 0 22 92 215 232 145 32 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 552 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 403 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 176 81 19 28 17 11 2 3 1 3 3 1 2 3 0 0 1 1 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 16 0 1 2 2 4 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 58 2 5 3 5 9 1 2 4 2 5 3 6 0 1 4 3 1 0 2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 663 59 144 43 76 123 6 7 6 5 10 7 10 12 20 25 28 26 32 15 9 0
Nitrolební poranění (S06) 635 9 43 46 53 53 6 15 25 20 28 23 35 35 50 48 43 46 32 20 5 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 227 36 47 26 34 19 4 5 1 3 6 4 7 2 8 9 6 5 1 4 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 78 0 1 23 25 4 1 0 0 1 0 1 2 2 3 2 7 2 4 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 066 1 5 7 4 1 1 2 1 1 5 5 13 30 50 95 113 174 205 237 102 14
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 82 0 0 2 9 3 2 0 2 5 6 3 5 2 11 10 7 7 3 3 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 696 1 11 32 50 34 37 28 28 32 40 38 46 52 52 56 47 48 33 20 10 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 79 8 28 5 4 4 0 3 5 2 8 0 5 0 1 1 0 0 3 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 429 8 42 18 32 55 29 31 21 32 23 28 26 18 9 15 12 11 9 8 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 285 0 1 1 3 4 0 1 2 3 6 5 14 27 39 40 55 60 15 9 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 11 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 100 5 16 10 9 10 4 0 3 4 6 4 4 6 5 5 5 0 4 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 67 12 8 4 4 3 0 0 4 5 2 1 3 3 6 2 4 4 0 1 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 9 0 0 0 0 0 0 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 78 1 3 4 3 6 1 0 0 2 5 7 4 6 13 12 7 3 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 123 3 1 2 3 6 8 11 21 15 24 35 60 83 127 197 219 171 102 29 5 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 30 346 1 803 1 260 787 853 982 426 735 790 776 977 1 080 1 557 1 813 2 785 3 569 3 547 2 950 1 935 1 244 424 53
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11,5 116,9 95,4 25,1 27,2 18,3 1,5 0 0 0 0 0 0 3,9 4,9 3,8 13,1 11,6 20,2 47,4 39,2 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,6 50,1 21,2 17,3 17 16,4 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 3,3 0 8,1 6,8 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 33,3 66,8 17 6,3 1,7 11 0 7,4 5 6,9 18 9,5 18,6 40,5 50,1 60,7 98,6 123,4 210 135,4 215,9 115,3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 29,2 392,5 123 72,2 54,5 56,7 6,1 11,1 13,7 10,3 13 4,7 10,5 13,1 14,7 19 27,9 18,6 48,5 27,1 19,6 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 58 0 0 0 0 0 0 0 3,7 6,9 10 21,3 43,1 73,2 130,7 148,1 212 251,5 315 182,9 78,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 7,1 7 13,1 34,2 34,2 64,1 46,6 12,1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 1,2 0 3,3 4,7 8,1 0 19,6 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,1 1 3,5 3,5 2,6 2,4 7,6 6,6 25,6 12,1 20,3 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13,9 0 0 0 0 0 0 0 6,2 9,2 7 20,1 25,6 22,2 22 38 39,4 30,3 20,2 13,5 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8 0 0 0 0 1,8 0 2,5 2,5 4,6 6 2,4 10,5 11,8 20,8 25,3 24,6 14 12,1 6,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 17,5 32,7 47,6 55,7 32,9 21 16,2 6,8 19,6 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 10,5 7,3 17,7 31,2 25,6 24,2 13,5 19,6 115,3
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 67,7 8,4 8,5 17,3 6,8 7,3 6,1 14,7 10 26,3 22 36,6 66,4 119 170,9 211,4 213,6 146,7 141,4 61 39,2 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 3,9 7,3 11,4 16,4 4,7 4 0 0 115,3
Leiomyom dělohy (D25) 18,6 0 0 0 0 0 1,5 2,5 13,7 29,7 62,1 74,5 50,1 5,2 6,1 3,8 4,9 2,3 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 50,4 50,1 8,5 12,6 13,6 16,4 24,6 18,4 31,2 17,2 31 61,5 65,3 69,3 81,8 121,5 136,4 90,8 80,8 27,1 19,6 0
Anémie (D50-D64) 5,4 8,4 4,2 3,1 6,8 3,7 1,5 0 0 0 2 1,2 4,7 1,3 3,7 10,1 16,4 18,6 40,4 33,9 19,6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,3 8,4 6,4 3,1 3,4 3,7 3,1 0 0 2,3 1 2,4 1,2 6,5 4,9 5,1 13,1 16,3 0 27,1 39,2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18 8,4 21,2 20,4 35,7 27,4 7,7 13,5 11,2 6,9 5 13 16,3 19,6 15,9 19 27,9 32,6 40,4 54,2 78,5 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 57,6 342,4 216,3 78,4 61,3 45,7 12,3 22,1 23,7 41,2 42 49,7 67,6 47,1 58,6 51,9 70,7 58,2 56,5 54,2 58,9 0
Demence (F00-F03) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4,9 4,7 8,1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 25,8 0 0 0 57,9 148 27,6 16 20 27,5 34 28,4 24,5 27,5 14,7 12,7 3,3 4,7 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,6 0 0 3,1 1,7 32,9 9,2 11,1 11,2 5,7 3 4,7 2,3 0 2,4 2,5 4,9 2,3 0 6,8 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 1,2 0 0 1,2 0 0 2,3 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 3,4 7,3 1,5 0 1,2 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9 8,4 10,6 3,1 23,8 51,2 12,3 9,8 3,7 6,9 9 5,9 4,7 3,9 1,2 3,8 8,2 2,3 4 6,8 19,6 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6,8 19,6 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 38,3 66,8 55,1 50,2 39,1 23,8 12,3 22,1 20 17,2 28 26 31,5 40,5 48,8 38 67,4 62,9 125,2 121,9 157 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11,6 0 0 0 1,7 0 1,5 0 2,5 0 5 11,8 5,8 10,5 22 22,8 27,9 58,2 80,8 40,6 78,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 17,6 91,9 10,6 15,7 23,8 25,6 9,2 12,3 7,5 5,7 12 10,6 14 10,5 26,9 27,8 37,8 30,3 24,2 20,3 19,6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,9 0 6,4 1,6 1,7 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 0 4,7 0 0 19,6 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 3 41,8 12,7 3,1 3,4 3,7 1,5 0 0 0 2 1,2 2,3 3,9 2,4 2,5 4,9 4,7 4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,1 4 3,5 3,5 7,8 7,3 12,7 13,1 11,6 12,1 20,3 0 0
Angina pectoris (I20) 8,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1 5,9 7 7,8 19,5 27,8 34,5 41,9 36,4 6,8 19,6 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 92,2 0 0 0 0 0 0 0 3,7 16 35 83,9 103,7 164,7 186,8 226,5 203,8 319,1 407,9 440,2 294,3 115,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10,6 22,1 47,1 80,6 146,8 180,7 179,3 96,9 27,1 19,6 115,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 12,9 0 0 0 0 1,8 0 4,9 2,5 4,6 10 10,6 12,8 13,1 23,2 15,2 46 58,2 48,5 47,4 39,2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 74,5 33,4 0 3,1 8,5 9,1 6,1 4,9 12,5 8 15 22,5 52,4 91,5 130,7 164,5 258 326,1 407,9 406,3 274,7 115,3
Selhání srdce (I50) 62,3 8,4 0 0 0 0 0 1,2 3,7 4,6 11 8,3 32,6 37,9 73,3 127,8 215,3 321,4 468,5 596 627,9 230,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 155 8,4 2,1 0 3,4 5,5 7,7 3,7 10 10,3 36 50,8 110,7 151,6 257,6 350,6 488 649,8 912,8 1 212,2 1 432,5 922,7
Ateroskleróza (I70) 47,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,6 37,3 65,4 127 164,5 184 146,7 185,8 135,4 117,7 230,7
Varixy dolních končetin (I83) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 1,3 0 4,7 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 82 8,4 8,5 12,6 25,5 25,6 6,1 11,1 16,2 12,6 25 52 52,4 71,9 147,7 206,3 271,1 398,3 290,8 250,6 196,2 346
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 34 592,9 422,1 87,9 40,8 29,2 0 1,2 1,2 3,4 3 2,4 0 5,2 6,1 5,1 16,4 11,6 20,2 6,8 19,6 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 46 476 188,8 48,6 23,8 20,1 7,7 1,2 3,7 4,6 10 15,4 24,5 17 39,1 51,9 83,8 118,8 201,9 291,2 215,9 576,7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 40,2 1 645,1 388,1 67,5 15,3 11 1,5 2,5 1,2 1,1 0 0 4,7 1,3 4,9 7,6 19,7 14 8,1 40,6 19,6 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,8 0 6,4 14,1 8,5 3,7 1,5 1,2 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,3 8,4 4,2 9,4 5,1 14,6 3,1 1,2 0 1,1 2 1,2 2,3 0 3,7 2,5 6,6 2,3 0 6,8 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 14,2 0 0 0 1,7 0 1,5 0 0 0 1 0 9,3 9,2 35,4 43 52,6 72,2 36,4 88 98,1 0
Astma (J45-J46) 3,4 8,4 10,6 14,1 5,1 3,7 1,5 2,5 1,2 0 3 1,2 1,2 0 0 1,3 8,2 2,3 12,1 6,8 19,6 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 33,1 8,4 12,7 4,7 5,1 20,1 13,8 9,8 7,5 11,4 12 16,6 18,6 30,1 51,3 89,9 80,5 104,8 181,8 121,9 98,1 346
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,6 0 0 1,6 0 5,5 10,8 3,7 2,5 2,3 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2,2 0 12,7 0 3,4 1,8 0 2,5 0 1,1 1 2,4 3,5 2,6 0 2,5 1,6 4,7 8,1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 7,5 91,9 4,2 1,6 1,7 1,8 0 4,9 0 6,9 11 4,7 9,3 6,5 7,3 7,6 16,4 21 16,2 13,5 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 24,7 0 0 0 0 9,1 1,5 6,1 5 5,7 11 21,3 30,3 28,8 29,3 50,6 65,7 83,8 109,1 155,8 196,2 115,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 11,2 33,4 6,4 20,4 37,4 27,4 6,1 2,5 5 10,3 5 8,3 10,5 7,8 8,5 3,8 9,9 16,3 20,2 13,5 39,2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 23,9 0 8,5 70,6 132,7 118,8 4,6 3,7 3,7 4,6 8 5,9 8,2 15,7 13,4 10,1 19,7 25,6 16,2 20,3 58,9 0
Tříselná kýla (K40) 8,2 0 4,2 7,8 0 9,1 0 0 0 1,1 2 0 2,3 1,3 8,5 21,5 18,1 46,6 48,5 81,3 39,2 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15,5 0 2,1 4,7 0 0 1,5 1,2 2,5 4,6 8 15,4 21 18,3 30,5 32,9 47,7 46,6 52,5 47,4 39,2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,4 0 0 1,6 6,8 14,6 10,8 18,4 22,5 11,4 11 7,1 8,2 9,2 1,2 2,5 3,3 4,7 4 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,7 0 6,4 4,7 3,4 7,3 0 0 1,2 1,1 0 0 1,2 0 1,2 1,3 1,6 0 4 6,8 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 23,1 16,7 8,5 3,1 3,4 1,8 0 2,5 5 6,9 14 11,8 18,6 23,5 34,2 41,8 65,7 74,5 113,1 189,6 117,7 346
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,7 0 0 0 0 0 0 1,2 2,5 3,4 3 5,9 7 14,4 22 24 37,8 23,3 28,3 54,2 19,6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4 8,4 0 0 1,7 9,1 0 2,5 1,2 1,1 1 4,7 0 5,2 0 7,6 6,6 16,3 20,2 20,3 58,9 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 6,8 8,4 0 4,7 3,4 0 1,5 0 0 0 2 5,9 3,5 7,8 12,2 10,1 19,7 25,6 28,3 40,6 98,1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5,8 0 0 0 0 0 0 1,2 6,2 1,1 9 13 12,8 14,4 13,4 3,8 4,9 7 4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 7,6 0 0 4,7 0 1,8 0 1,2 3,7 2,3 1 14,2 11,7 13,1 19,5 13,9 16,4 23,3 4 6,8 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 32,9 0 0 0 5,1 11 6,1 7,4 2,5 11,4 10 23,6 37,3 34 56,2 89,9 80,5 111,8 145,4 121,9 157 230,7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,2 0 2,1 0 0 3,7 0 0 2,5 1,1 2 0 5,8 9,2 6,1 6,3 14,8 27,9 16,2 40,6 39,2 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 25,5 0 2,1 3,1 11,9 9,1 6,1 22,1 28,7 14,9 28 27,2 26,8 36,6 35,4 39,2 34,5 53,6 68,7 47,4 98,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,9 16,7 0 1,6 5,1 3,7 3,1 3,7 3,7 10,3 8 14,2 5,8 22,2 25,6 27,8 19,7 39,6 92,9 101,6 39,2 115,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,2 25,1 12,7 6,3 10,2 9,1 0 1,2 0 1,1 6 3,5 2,3 1,3 3,7 8,9 9,9 14 0 13,5 0 115,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 33,4 4,2 1,6 1,7 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,6 25,1 25,5 15,7 11,9 11 0 0 0 2,3 1 0 1,2 0 1,2 5,1 1,6 7 12,1 13,5 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 75,1 0 0 0 0 0 0 0 7,5 3,4 15 39 86,2 102 179,5 237,9 340,1 249,2 169,6 40,6 19,6 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 81,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 10,6 53,6 134,6 191,7 294,9 366,4 412,2 109,1 33,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,5 0 0 0 0 5,5 0 1,2 0 1,1 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5,9 0 2,1 3,1 20,4 7,3 0 2,5 1,2 4,6 1 2,4 4,7 3,9 11 10,1 16,4 14 0 13,5 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 0 2,1 1,6 0 1,8 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 1,3 0 2,3 4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 13,4 0 4,2 1,6 20,4 21,9 0 1,2 1,2 6,9 7 14,2 21 22,2 22 30,4 32,9 16,3 12,1 6,8 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 10,9 0 0 0 0 0 1,5 2,5 2,5 8 23 23,6 23,3 23,5 19,5 16,5 6,6 9,3 4 6,8 0 0
Dorzalgie (M54) 5,7 0 0 0 10,2 14,6 0 0 1,2 0 4 5,9 1,2 2,6 7,3 8,9 16,4 25,6 8,1 40,6 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 4 0 0 6,3 6,8 5,5 0 0 0 1,1 1 2,4 10,5 5,2 4,9 10,1 3,3 4,7 12,1 6,8 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,4 0 2,1 6,3 5,1 11 0 0 0 0 2 1,2 9,3 10,5 12,2 16,5 14,8 7 24,2 20,3 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15,2 325,7 65,8 18,8 17 64 1,5 3,7 3,7 4,6 3 3,5 3,5 2,6 8,5 12,7 18,1 9,3 8,1 6,8 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 22,8 0 0 0 5,1 1,8 1,5 7,4 7,5 8 10 15,4 21 31,4 37,9 55,7 65,7 74,5 68,7 121,9 78,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 3,8 0 0 0 3,4 5,5 0 0 1,2 1,1 2 3,5 5,8 6,5 7,3 6,3 11,5 4,7 8,1 13,5 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 11,8 41,8 6,4 6,3 5,1 14,6 1,5 2,5 0 2,3 4 9,5 4,7 11,8 13,4 10,1 39,4 46,6 52,5 81,3 39,2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 11,8 28,1 45,6 47,7 53,6 48,5 13,5 19,6 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 5,5 0 29,7 39,2 13,6 12,8 0 1,2 0 0 0 1,2 0 3,9 2,4 1,3 3,3 4,7 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,3 0 0 0 1,7 7,3 3,1 4,9 3,7 3,4 4 4,7 1,2 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 6,4 0 0 0 0 1,8 9,2 6,1 2,5 6,9 17 20,1 12,8 1,3 3,7 6,3 3,3 0 0 6,8 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 32,1 0 0 0 6,8 14,6 16,9 47,9 37,4 33,2 27 30,7 43,1 39,2 34,2 69,6 47,7 58,2 24,2 13,5 19,6 0
Lékařský potrat (O04) 0,1 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3,7 0 0 0 0 0 6,1 20,9 16,2 11,4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10,3 0 0 0 0 7,3 21,5 43 57,4 22,9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 6,9 0 0 0 0 7,3 29,2 36,9 17,5 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 5,5 18,4 20,9 22,5 9,2 1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 61,3 0 0 0 0 40,2 141,3 264,2 289,5 165,9 32 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 1,8 0 1,2 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,3 0 0 0 0 0 1,5 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 45,7 4 609,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 33,4 3 365,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 14,6 676,4 40,3 43,9 28,9 20,1 3,1 3,7 1,2 3,4 3 1,2 2,3 3,9 0 0 1,6 2,3 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,3 0 2,1 3,1 3,4 7,3 0 1,2 0 1,1 1 0 0 0 1,2 1,3 1,6 0 0 6,8 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 4,8 16,7 10,6 4,7 8,5 16,4 1,5 2,5 5 2,3 5 3,5 7 0 1,2 5,1 4,9 2,3 0 13,5 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,2 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 54,9 492,7 305,4 67,5 129,3 224,8 9,2 8,6 7,5 5,7 10 8,3 11,7 15,7 24,4 31,6 46 60,6 129,2 101,6 176,6 0
Nitrolební poranění (S06) 52,6 75,2 91,2 72,2 90,2 96,9 9,2 18,4 31,2 22,9 28 27,2 40,8 45,8 61,1 60,7 70,7 107,1 129,2 135,4 98,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 18,8 300,6 99,7 40,8 57,9 34,7 6,1 6,1 1,2 3,4 6 4,7 8,2 2,6 9,8 11,4 9,9 11,6 4 27,1 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,5 0 2,1 36,1 42,5 7,3 1,5 0 0 1,1 0 1,2 2,3 2,6 3,7 2,5 11,5 4,7 16,2 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 88,3 8,4 10,6 11 6,8 1,8 1,5 2,5 1,2 1,1 5 5,9 15,1 39,2 61,1 120,2 185,7 405,2 828 1 605,0 2 001,6 1 614,8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 6,8 0 0 3,1 15,3 5,5 3,1 0 2,5 5,7 6 3,5 5,8 2,6 13,4 12,7 11,5 16,3 12,1 20,3 39,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 57,6 8,4 23,3 50,2 85,1 62,1 56,8 34,4 34,9 36,6 40 44,9 53,6 68 63,5 70,9 77,2 111,8 133,3 135,4 196,2 115,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 6,5 66,8 59,4 7,8 6,8 7,3 0 3,7 6,2 2,3 8 0 5,8 0 1,2 1,3 0 0 12,1 13,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 35,5 66,8 89,1 28,2 54,5 100,5 44,5 38,1 26,2 36,6 23 33,1 30,3 23,5 11 19 19,7 25,6 36,4 54,2 39,2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 23,6 0 2,1 1,6 5,1 7,3 0 1,2 2,5 3,4 6 5,9 16,3 35,3 47,6 50,6 90,4 139,7 60,6 61 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,9 0 4,2 0 1,7 0 0 0 0 1,1 1 0 1,2 0 1,2 1,3 1,6 0 4 6,8 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 8,3 41,8 33,9 15,7 15,3 18,3 6,1 0 3,7 4,6 6 4,7 4,7 7,8 6,1 6,3 8,2 0 16,2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 5,5 100,2 17 6,3 6,8 5,5 0 0 5 5,7 2 1,2 3,5 3,9 7,3 2,5 6,6 9,3 0 6,8 19,6 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,7 0 0 0 0 0 0 1,2 5 2,3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5,1 509,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6,5 8,4 6,4 6,3 5,1 11 1,5 0 0 2,3 5 8,3 4,7 7,8 15,9 15,2 11,5 7 4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 93 25,1 2,1 3,1 5,1 11 12,3 13,5 26,2 17,2 24 41,4 69,9 108,5 155,1 249,3 359,9 398,3 412 196,4 98,1 115,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 513,3 15 056,4 2 672,4 1 234,6 1 451,6 1 794,8 654,2 903 985,8 887,6 977,9 1 276,7 1 814,4 2 370,0 3 400,6 4 516,9 5 828,3 6 870,5 7 815,3 8 424,8 8 320,3 6 113,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)