8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 118 23 36 18 7 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 7 3 5 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 44 4 6 9 8 3 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 2 3 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 384 6 17 1 3 8 4 3 2 5 9 11 8 26 38 53 76 46 39 22 6 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 339 48 73 53 29 31 7 8 5 7 11 7 8 3 13 9 9 7 5 5 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 594 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 17 31 51 82 109 105 98 53 28 3 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 114 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 12 24 22 26 9 3 1 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 5 2 0 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 2 1 4 3 6 3 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 168 0 0 0 0 0 0 1 3 6 14 13 16 12 19 36 24 15 5 4 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 78 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 1 2 19 13 17 8 7 2 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 179 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 13 38 41 47 19 9 3 3 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 86 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7 7 14 19 17 10 7 3 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 826 2 6 4 9 4 8 10 5 16 24 35 63 91 128 172 130 89 17 9 3 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 7 3 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 202 0 0 0 0 0 0 3 10 10 45 59 44 11 8 7 3 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 513 6 5 4 13 14 11 12 10 23 26 44 39 51 59 73 64 37 10 10 2 0
Anémie (D50-D64) 107 2 4 1 2 1 0 0 2 1 4 5 7 4 7 14 13 9 18 12 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 74 1 7 7 4 5 2 0 3 5 0 0 3 2 4 5 7 6 7 6 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 237 1 8 17 20 5 5 10 12 8 7 12 15 17 13 25 19 17 16 10 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 751 29 133 80 30 32 11 20 26 32 37 56 41 47 47 55 32 24 12 5 2 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 291 0 0 0 17 66 22 19 25 28 25 25 21 24 13 2 2 1 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 73 0 0 1 4 22 4 5 11 7 1 8 0 1 4 0 3 1 0 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 12 0 0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 9 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 108 0 6 2 15 29 11 4 5 3 6 4 2 5 2 4 4 3 0 3 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 427 6 29 24 29 31 13 7 16 16 24 27 17 31 30 38 30 23 24 11 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 138 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 5 9 9 19 17 24 22 16 8 3 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 232 10 6 5 22 16 8 4 11 6 15 6 15 15 17 19 22 19 8 7 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 9 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33 0 2 6 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 0 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 61 0 0 0 2 0 0 1 3 3 0 3 4 5 12 5 6 5 9 3 0 0
Angina pectoris (I20) 173 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 19 30 26 38 24 11 17 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 033 0 0 0 0 0 0 0 6 7 33 48 79 105 154 171 141 113 104 56 15 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 344 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 15 24 44 88 73 57 27 6 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 175 0 0 0 0 1 0 2 4 2 11 15 11 17 12 24 28 24 17 5 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 914 2 1 0 8 1 2 4 13 15 20 27 41 66 103 156 172 119 98 52 12 2
Selhání srdce (I50) 817 0 0 0 0 0 2 3 4 6 8 5 29 24 72 122 137 148 129 101 23 4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 589 0 1 1 2 3 1 7 8 17 23 47 81 97 163 252 227 235 200 154 64 6
Ateroskleróza (I70) 513 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7 26 57 100 109 95 49 37 22 6 1
Varixy dolních končetin (I83) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 014 4 3 12 13 12 7 11 11 20 31 32 49 81 124 159 156 149 79 43 16 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 408 63 178 73 29 24 3 1 2 6 4 1 3 5 4 3 5 1 1 2 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 548 38 89 41 11 10 2 2 5 7 8 8 9 26 46 53 58 51 43 33 6 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 477 161 198 58 20 6 1 0 1 1 1 2 0 3 5 2 4 2 5 4 3 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 14 0 9 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 61 0 0 6 8 15 0 1 3 4 4 4 3 3 4 4 2 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 123 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4 10 24 15 24 22 10 9 1 0
Astma (J45-J46) 63 0 9 14 6 5 0 1 0 2 5 0 2 2 1 3 4 5 2 0 2 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 395 3 4 3 4 8 8 12 4 9 13 19 24 29 53 57 58 40 26 15 5 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 24 1 8 3 1 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 24 2 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 101 18 2 2 2 1 0 3 1 7 5 10 3 6 7 10 7 8 6 2 0 1
Peptický vřed (K25-K28) 255 0 0 0 0 0 1 6 6 11 8 9 17 26 29 30 39 28 19 14 12 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 117 2 8 11 9 8 2 1 7 2 5 5 4 3 9 11 12 7 6 3 2 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 267 0 4 25 72 60 4 8 5 5 8 10 6 9 4 24 10 8 3 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 96 2 0 4 1 1 0 0 0 3 2 4 5 5 8 14 12 14 12 6 3 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 183 0 0 2 0 1 0 0 1 5 8 9 9 14 31 37 25 19 6 11 4 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 100 0 0 1 4 10 12 15 9 14 11 4 6 7 5 0 2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 31 3 2 4 4 3 0 1 0 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 291 3 6 1 2 2 2 1 2 11 15 12 17 25 25 35 33 41 26 23 8 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 110 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 7 14 13 22 12 10 9 14 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 54 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 3 4 3 7 5 5 7 7 3 3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 95 0 3 0 4 4 0 3 0 0 2 2 4 3 5 15 13 19 6 12 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 60 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 5 9 12 11 6 4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 72 2 0 2 1 0 0 2 2 3 5 4 4 9 13 14 7 3 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 476 0 0 1 2 4 1 4 11 13 25 23 35 48 44 70 63 72 34 17 8 1
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 82 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 4 2 6 10 10 17 12 7 6 2 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 258 0 0 1 2 5 4 7 10 19 18 24 30 29 22 28 18 15 13 10 3 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 198 2 1 0 3 2 0 6 5 6 6 10 17 16 25 31 26 22 10 5 5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 63 2 6 6 5 3 1 0 0 0 2 1 4 0 10 6 5 6 5 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 24 6 5 5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 61 3 7 7 8 6 0 0 1 1 1 1 1 2 2 3 6 5 2 4 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 762 0 0 0 0 1 0 0 1 4 16 29 81 77 112 166 130 96 43 6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 38 67 146 196 219 135 29 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 74 1 1 5 9 11 2 2 0 1 3 2 1 2 7 10 8 7 2 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 127 0 1 2 9 11 0 1 0 2 3 9 23 7 13 21 17 6 1 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 110 0 0 0 0 1 1 3 2 8 12 16 25 16 7 10 3 4 0 2 0 0
Dorzalgie (M54) 34 0 0 2 0 5 0 0 1 0 1 1 0 5 1 3 6 4 4 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 21 0 0 6 3 2 0 0 0 1 1 1 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 61 1 0 1 9 5 0 0 0 2 2 0 4 4 10 9 5 6 0 1 2 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 224 40 29 20 10 40 2 5 3 3 5 6 9 7 10 12 9 7 5 2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 279 0 0 2 1 3 2 3 5 3 15 17 15 14 26 50 44 31 23 17 7 1
Urolitiáza (N20-N23) 42 0 0 0 1 5 1 0 1 4 2 5 2 3 5 4 3 4 0 2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 114 5 4 2 3 11 0 0 1 2 5 4 7 4 14 11 19 9 8 4 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 45 35 27 11 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 59 2 6 20 16 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 22 0 0 0 1 0 1 1 0 4 4 4 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 33 0 0 0 1 1 1 0 3 3 8 11 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 277 0 0 1 4 4 5 21 16 15 15 24 26 27 24 31 35 20 8 1 0 0
Lékařský potrat (O04) 4 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 40 0 0 0 0 0 2 17 12 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 136 0 0 0 0 4 23 44 37 23 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 96 0 0 0 0 7 18 30 30 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 30 0 0 0 0 0 5 7 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 538 0 0 0 1 15 59 169 159 102 29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 425 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 414 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 160 65 24 30 8 19 0 1 5 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 31 0 0 1 4 6 0 0 1 1 0 1 1 0 5 4 4 1 2 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 67 0 1 5 11 7 1 3 3 1 3 4 3 3 2 2 2 7 9 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 753 60 183 47 97 126 0 7 7 8 6 9 13 14 27 24 32 33 28 22 10 0
Nitrolební poranění (S06) 609 15 43 52 57 46 18 18 18 18 24 24 29 36 41 32 51 28 34 19 6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 301 43 72 51 41 30 3 5 2 4 6 3 7 9 6 2 3 5 2 1 4 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 68 0 6 19 15 0 0 2 0 0 1 3 2 1 1 3 7 5 3 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 940 0 7 5 3 5 4 2 6 6 5 3 19 21 56 70 86 130 181 211 100 20
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 76 0 2 4 4 5 1 1 8 3 3 7 3 6 6 8 7 3 2 2 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 567 1 12 25 43 32 26 28 33 23 42 29 29 41 41 36 44 30 22 23 6 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 88 5 40 4 4 5 2 1 2 4 2 2 2 4 4 1 2 1 2 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 369 2 44 18 23 44 21 31 19 22 23 25 25 15 21 8 7 9 7 2 2 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 257 1 2 2 2 1 1 1 4 4 4 10 15 26 28 41 52 35 17 10 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 5 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 90 6 14 6 8 9 2 3 3 1 4 2 6 2 6 5 3 5 3 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 53 10 10 5 4 2 1 0 0 0 2 0 0 2 1 3 5 4 4 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 66 0 5 2 0 1 1 0 1 1 1 1 8 7 15 13 6 3 1 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 1 061 3 1 5 5 7 3 13 7 16 24 31 40 77 123 192 217 143 100 41 11 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 28 625 1 673 1 403 862 840 971 371 643 684 720 859 1 029 1 412 1 829 2 625 3 422 3 257 2 601 1 796 1 184 389 55
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 9,7 193,9 76,8 27,6 12,3 12,7 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,2 6,4 6,8 17,3 12,1 34,8 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,6 33,7 12,8 13,8 14,1 5,4 0 0 1,2 0 0 2,4 1,2 1,3 1,2 1,3 1,7 5 12,1 7 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 31,7 50,6 36,3 1,5 5,3 14,5 5,7 3,6 2,5 5,4 9,1 13,2 9,4 33,2 45,8 67,6 129,8 113,9 157 153 119,4 141,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 28 404,7 155,8 81,3 51 56,1 10 9,7 6,2 7,6 11,2 8,4 9,4 3,8 15,7 11,5 15,4 17,3 20,1 34,8 19,9 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 49 0 0 0 0 0 0 0 2,5 5,4 9,1 20,4 36,3 65,2 98,8 138,9 179,3 242,7 213,3 194,7 59,7 141,6
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 7,2 10,5 15,3 28,9 28 44,4 22,3 12,1 7 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,2 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 0 2,3 0 1,2 6,4 3,4 0 8 7 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3,5 1,3 2,4 1,3 6,8 7,4 24,1 20,9 39,8 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13,9 0 0 0 0 0 0 1,2 3,7 6,5 14,2 15,6 18,7 15,3 22,9 45,9 41 37,2 20,1 27,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,4 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,1 5,1 1,2 2,3 24,3 15,7 21,7 13,7 17,3 8 7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 2 3,6 15,2 48,6 49,4 59,9 32,5 22,3 12,1 20,9 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 1,2 8,2 8,9 16,9 24,2 29 24,8 28,2 20,9 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 68,2 16,9 12,8 6,1 15,8 7,2 11,5 12,1 6,2 17,4 24,3 41,9 73,8 116,3 154,2 219,2 222,1 220,4 68,4 62,6 59,7 141,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,5 5,1 4,8 8,9 5,1 2,5 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 16,7 0 0 0 0 0 0 3,6 12,5 10,9 45,6 70,7 51,5 14,1 9,6 8,9 5,1 5 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 42,3 50,6 10,7 6,1 22,9 25,3 15,8 14,5 12,5 25,1 26,4 52,7 45,7 65,2 71,1 93 109,3 91,6 40,2 69,5 39,8 0
Anémie (D50-D64) 8,8 16,9 8,5 1,5 3,5 1,8 0 0 2,5 1,1 4,1 6 8,2 5,1 8,4 17,8 22,2 22,3 72,4 83,5 19,9 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 6,1 8,4 14,9 10,7 7 9,1 2,9 0 3,7 5,4 0 0 3,5 2,6 4,8 6,4 12 14,9 28,2 41,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 19,6 8,4 17,1 26,1 35,2 9,1 7,2 12,1 14,9 8,7 7,1 14,4 17,6 21,7 15,7 31,9 32,5 42,1 64,4 69,5 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 62 244,5 283,8 122,8 52,8 57,9 15,8 24,2 32,4 34,9 37,5 67,1 48 60,1 56,6 70,1 54,7 59,4 48,3 34,8 39,8 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 2,5 0 0 19,9 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 24 0 0 0 29,9 119,5 31,6 23 31,1 30,5 25,3 29,9 24,6 30,7 15,7 2,5 3,4 2,5 0 7 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 6 0 0 1,5 7 39,8 5,7 6,1 13,7 7,6 1 9,6 0 1,3 4,8 0 5,1 2,5 0 7 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 3,5 3,6 0 2,4 1,2 1,1 1 0 1,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,7 16,9 0 1,5 0 1,8 1,4 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 2,5 4 0 19,9 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 8,9 0 12,8 3,1 26,4 52,5 15,8 4,8 6,2 3,3 6,1 4,8 2,3 6,4 2,4 5,1 6,8 7,4 0 20,9 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,7 2,5 4 7 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 35,2 50,6 61,9 36,8 51 56,1 18,6 8,5 19,9 17,4 24,3 32,3 19,9 39,6 36,1 48,4 51,2 57 96,6 76,5 19,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11,4 0 0 0 1,8 0 0 0 1,2 1,1 2 6 10,5 11,5 22,9 21,7 41 54,5 64,4 55,6 59,7 141,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 19,2 84,3 12,8 7,7 38,7 29 11,5 4,8 13,7 6,5 15,2 7,2 17,6 19,2 20,5 24,2 37,6 47,1 32,2 48,7 19,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 2,1 3,1 1,8 3,6 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 1,3 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,7 0 4,3 9,2 1,8 3,6 0 2,4 2,5 2,2 1 2,4 2,3 2,6 2,4 3,8 3,4 0 8 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 5 0 0 0 3,5 0 0 1,2 3,7 3,3 0 3,6 4,7 6,4 14,5 6,4 10,2 12,4 36,2 20,9 0 0
Angina pectoris (I20) 14,3 0 0 0 0 1,8 0 0 1,2 1,1 0 2,4 22,2 38,3 31,3 48,4 41 27,2 68,4 20,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 85,3 0 0 0 0 0 0 0 7,5 7,6 33,5 57,5 92,5 134,2 185,5 218 240,8 279,9 418,6 389,5 298,4 141,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 3 6 17,6 30,7 53 112,2 124,7 141,2 108,7 41,7 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 14,4 0 0 0 0 1,8 0 2,4 5 2,2 11,2 18 12,9 21,7 14,5 30,6 47,8 59,4 68,4 34,8 39,8 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 75,4 16,9 2,1 0 14,1 1,8 2,9 4,8 16,2 16,3 20,3 32,3 48 84,3 124,1 198,8 293,8 294,7 394,4 361,6 238,8 283,3
Selhání srdce (I50) 67,4 0 0 0 0 0 2,9 3,6 5 6,5 8,1 6 33,9 30,7 86,7 155,5 234 366,6 519,2 702,4 457,6 566,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 131,2 0 2,1 1,5 3,5 5,4 1,4 8,5 10 18,5 23,3 56,3 94,8 124 196,3 321,2 387,7 582 805 1 071 1 273,4 849,9
Ateroskleróza (I70) 42,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 1 8,4 30,4 72,8 120,5 138,9 162,3 121,4 148,9 153 119,4 141,6
Varixy dolních končetin (I83) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1 1,2 0 1,3 1,2 0 3,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 83,7 33,7 6,4 18,4 22,9 21,7 10 13,3 13,7 21,8 31,4 38,3 57,4 103,5 149,4 202,7 266,5 369 318 299 318,3 283,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 33,7 531,2 379,9 112 51 43,4 4,3 1,2 2,5 6,5 4,1 1,2 3,5 6,4 4,8 3,8 8,5 2,5 4 13,9 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 45,2 320,4 189,9 62,9 19,3 18,1 2,9 2,4 6,2 7,6 8,1 9,6 10,5 33,2 55,4 67,6 99,1 126,3 173,1 229,5 119,4 283,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 39,4 1 357,4 422,6 89 35,2 10,9 1,4 0 1,2 1,1 1 2,4 0 3,8 6 2,5 6,8 5 20,1 27,8 59,7 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,2 0 19,2 3,1 0 1,8 1,4 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 5 0 0 9,2 14,1 27,2 0 1,2 3,7 4,4 4,1 4,8 3,5 3,8 4,8 5,1 3,4 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 10,2 0 0 0 0 0 1,4 0 1,2 0 0 2,4 4,7 12,8 28,9 19,1 41 54,5 40,2 62,6 19,9 0
Astma (J45-J46) 5,2 0 19,2 21,5 10,6 9,1 0 1,2 0 2,2 5,1 0 2,3 2,6 1,2 3,8 6,8 12,4 8 0 39,8 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 32,6 25,3 8,5 4,6 7 14,5 11,5 14,5 5 9,8 13,2 22,8 28,1 37,1 63,8 72,7 99,1 99,1 104,6 104,3 99,5 141,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 8,4 17,1 4,6 1,8 9,1 1,4 0 0 3,3 1 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 16,9 25,6 0 0 1,8 0 1,2 0 1,1 0 0 0 1,3 1,2 2,5 1,7 2,5 4 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 8,3 151,8 4,3 3,1 3,5 1,8 0 3,6 1,2 7,6 5,1 12 3,5 7,7 8,4 12,7 12 19,8 24,1 13,9 0 141,6
Peptický vřed (K25-K28) 21 0 0 0 0 0 1,4 7,3 7,5 12 8,1 10,8 19,9 33,2 34,9 38,2 66,6 69,3 76,5 97,4 238,8 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 9,7 16,9 17,1 16,9 15,8 14,5 2,9 1,2 8,7 2,2 5,1 6 4,7 3,8 10,8 14 20,5 17,3 24,1 20,9 39,8 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 22 0 8,5 38,4 126,6 108,6 5,7 9,7 6,2 5,4 8,1 12 7 11,5 4,8 30,6 17,1 19,8 12,1 13,9 0 0
Tříselná kýla (K40) 7,9 16,9 0 6,1 1,8 1,8 0 0 0 3,3 2 4,8 5,9 6,4 9,6 17,8 20,5 34,7 48,3 41,7 59,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 15,1 0 0 3,1 0 1,8 0 0 1,2 5,4 8,1 10,8 10,5 17,9 37,3 47,2 42,7 47,1 24,1 76,5 79,6 141,6
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,3 0 0 1,5 7 18,1 17,2 18,2 11,2 15,3 11,2 4,8 7 8,9 6 0 3,4 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,6 25,3 4,3 6,1 7 5,4 0 1,2 0 1,1 1 1,2 2,3 1,3 1,2 1,3 3,4 2,5 4 7 19,9 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 24 25,3 12,8 1,5 3,5 3,6 2,9 1,2 2,5 12 15,2 14,4 19,9 31,9 30,1 44,6 56,4 101,5 104,6 160 159,2 141,6
Divertikulární nemoc střeva (K57) 9,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 2 6 8,2 17,9 15,7 28 20,5 24,8 36,2 97,4 19,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4,5 8,4 2,1 0 0 5,4 0 0 0 1,1 1 3,6 4,7 3,8 8,4 6,4 8,5 17,3 28,2 20,9 59,7 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 7,8 0 6,4 0 7 7,2 0 3,6 0 0 2 2,4 4,7 3,8 6 19,1 22,2 47,1 24,1 83,5 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 3,3 9,1 6 10,5 15,3 13,3 7,6 6,8 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,9 16,9 0 3,1 1,8 0 0 2,4 2,5 3,3 5,1 4,8 4,7 11,5 15,7 17,8 12 7,4 4 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 39,3 0 0 1,5 3,5 7,2 1,4 4,8 13,7 14,2 25,3 27,5 41 61,3 53 89,2 107,6 178,3 136,8 118,2 159,2 141,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,8 0 0 0 0 0 0 2,4 1,2 0 2 4,8 2,3 7,7 12 12,7 29 29,7 28,2 41,7 39,8 141,6
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 21,3 0 0 1,5 3,5 9,1 5,7 8,5 12,5 20,7 18,2 28,7 35,1 37,1 26,5 35,7 30,7 37,2 52,3 69,5 59,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 16,3 16,9 2,1 0 5,3 3,6 0 7,3 6,2 6,5 6,1 12 19,9 20,4 30,1 39,5 44,4 54,5 40,2 34,8 99,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,2 16,9 12,8 9,2 8,8 5,4 1,4 0 0 0 2 1,2 4,7 0 12 7,6 8,5 14,9 20,1 7 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 50,6 10,7 7,7 3,5 5,4 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 5 25,3 14,9 10,7 14,1 10,9 0 0 1,2 1,1 1 1,2 1,2 2,6 2,4 3,8 10,2 12,4 8 27,8 19,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 62,9 0 0 0 0 1,8 0 0 1,2 4,4 16,2 34,7 94,8 98,4 134,9 211,6 222,1 237,8 173,1 41,7 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 69,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10,8 44,5 85,6 175,9 249,8 374,1 334,4 116,7 13,9 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,4 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 19,9 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 6,1 8,4 2,1 7,7 15,8 19,9 2,9 2,4 0 1,1 3 2,4 1,2 2,6 8,4 12,7 13,7 17,3 8 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,1 0 0 2,3 1,3 3,6 0 1,7 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 10,5 0 2,1 3,1 15,8 19,9 0 1,2 0 2,2 3 10,8 26,9 8,9 15,7 26,8 29 14,9 4 7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 9,1 0 0 0 0 1,8 1,4 3,6 2,5 8,7 12,2 19,2 29,3 20,4 8,4 12,7 5,1 9,9 0 13,9 0 0
Dorzalgie (M54) 2,8 0 0 3,1 0 9,1 0 0 1,2 0 1 1,2 0 6,4 1,2 3,8 10,2 9,9 16,1 7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,7 0 0 9,2 5,3 3,6 0 0 0 1,1 1 1,2 0 2,6 1,2 5,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5 8,4 0 1,5 15,8 9,1 0 0 0 2,2 2 0 4,7 5,1 12 11,5 8,5 14,9 0 7 39,8 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 18,5 337,2 61,9 30,7 17,6 72,4 2,9 6,1 3,7 3,3 5,1 7,2 10,5 8,9 12 15,3 15,4 17,3 20,1 13,9 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 23 0 0 3,1 1,8 5,4 2,9 3,6 6,2 3,3 15,2 20,4 17,6 17,9 31,3 63,7 75,2 76,8 92,6 118,2 139,3 141,6
Urolitiáza (N20-N23) 3,5 0 0 0 1,8 9,1 1,4 0 1,2 4,4 2 6 2,3 3,8 6 5,1 5,1 9,9 0 13,9 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 9,4 42,2 8,5 3,1 5,3 19,9 0 0 1,2 2,2 5,1 4,8 8,2 5,1 16,9 14 32,5 22,3 32,2 27,8 19,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 21,7 57,4 59,8 66,9 44,3 27,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 4,9 16,9 12,8 30,7 28,1 12,7 0 1,2 0 0 0 0 0 2,6 0 1,3 1,7 2,5 4 7 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,8 0 0 0 1,8 0 1,4 1,2 0 4,4 4,1 4,8 2,3 0 2,4 0 3,4 0 4 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 2,7 0 0 0 1,8 1,8 1,4 0 3,7 3,3 8,1 13,2 1,2 2,6 1,2 0 0 0 4 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 22,9 0 0 1,5 7 7,2 7,2 25,5 19,9 16,3 15,2 28,7 30,4 34,5 28,9 39,5 59,8 49,5 32,2 7 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,3 0 0 0 0 0 0 3,6 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3,3 0 0 0 0 0 2,9 20,6 14,9 6,5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,2 0 0 0 0 7,2 33 53,3 46,1 25,1 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,9 0 0 0 0 12,7 25,8 36,4 37,4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,5 0 0 0 0 0 7,2 8,5 11,2 8,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 44,4 0 0 0 1,8 27,2 84,6 204,8 198 111,2 29,4 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 1,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 35,1 3 583,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 34,2 3 490,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 13,2 548 51,2 46 14,1 34,4 0 1,2 6,2 1,1 0 0 1,2 2,6 2,4 1,3 0 0 4 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,6 0 0 1,5 7 10,9 0 0 1,2 1,1 0 1,2 1,2 0 6 5,1 6,8 2,5 8 0 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 5,5 0 2,1 7,7 19,3 12,7 1,4 3,6 3,7 1,1 3 4,8 3,5 3,8 2,4 2,5 3,4 17,3 36,2 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 0 0 0 0 1,4 0 1,2 0 0 0 1,2 1,3 1,2 0 0 2,5 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 62,2 505,9 390,6 72,1 170,6 228,1 0 8,5 8,7 8,7 6,1 10,8 15,2 17,9 32,5 30,6 54,7 81,7 112,7 153 199 0
Nitrolební poranění (S06) 50,3 126,5 91,8 79,8 100,2 83,3 25,8 21,8 22,4 19,6 24,3 28,7 33,9 46 49,4 40,8 87,1 69,3 136,8 132,1 119,4 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 24,8 362,5 153,7 78,3 72,1 54,3 4,3 6,1 2,5 4,4 6,1 3,6 8,2 11,5 7,2 2,5 5,1 12,4 8 7 79,6 283,3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,6 0 12,8 29,2 26,4 0 0 2,4 0 0 1 3,6 2,3 1,3 1,2 3,8 12 12,4 12,1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 77,6 0 14,9 7,7 5,3 9,1 5,7 2,4 7,5 6,5 5,1 3,6 22,2 26,8 67,5 89,2 146,9 322 728,5 1 467,4 1 989,7 2 832,9
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 6,3 0 4,3 6,1 7 9,1 1,4 1,2 10 3,3 3 8,4 3,5 7,7 7,2 10,2 12 7,4 8 13,9 19,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 46,8 8,4 25,6 38,4 75,6 57,9 37,3 33,9 41,1 25,1 42,6 34,7 33,9 52,4 49,4 45,9 75,2 74,3 88,5 160 119,4 141,6
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,3 42,2 85,4 6,1 7 9,1 2,9 1,2 2,5 4,4 2 2,4 2,3 5,1 4,8 1,3 3,4 2,5 8 0 19,9 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 30,5 16,9 93,9 27,6 40,4 79,7 30,1 37,6 23,7 24 23,3 29,9 29,3 19,2 25,3 10,2 12 22,3 28,2 13,9 39,8 141,6
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 21,2 8,4 4,3 3,1 3,5 1,8 1,4 1,2 5 4,4 4,1 12 17,6 33,2 33,7 52,3 88,8 86,7 68,4 69,5 19,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,2 0 0 0 1,8 0 0 0 0 0 1 1,2 2,3 0 1,2 1,3 3,4 0 0 34,8 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 7,4 50,6 29,9 9,2 14,1 16,3 2,9 3,6 3,7 1,1 4,1 2,4 7 2,6 7,2 6,4 5,1 12,4 12,1 7 19,9 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4,4 84,3 21,3 7,7 7 3,6 1,4 0 0 0 2 0 0 2,6 1,2 3,8 8,5 9,9 16,1 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,6 978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 5,4 0 10,7 3,1 0 1,8 1,4 0 1,2 1,1 1 1,2 9,4 8,9 18,1 16,6 10,2 7,4 4 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 87,6 25,3 2,1 7,7 8,8 12,7 4,3 15,8 8,7 17,4 24,3 37,1 46,8 98,4 148,2 244,7 370,7 354,2 402,5 285,1 218,9 283,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 362,9 14 105,1 2 994,3 1 322,8 1 477 1 757,8 532,2 779,3 851,8 784,7 870,9 1 232,2 1 653 2 337,4 3 162 4 361,6 5 563,2 6 441,9 7 228,5 8 234,2 7 739,8 7 790,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)