8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 109 12 55 26 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 80 6 21 19 11 13 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 184 3 20 11 3 8 4 1 1 2 1 6 8 6 27 16 26 15 14 5 6 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 196 17 73 32 11 12 3 2 2 3 3 2 2 3 8 5 6 5 6 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 219 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 4 13 20 32 62 39 21 8 10 4 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 6 12 5 6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 1 2 2 5 2 1 1 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 56 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 2 6 6 13 9 2 6 0 2 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 35 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 3 6 7 5 2 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 22 29 22 15 3 1 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 2 1 1 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 270 0 4 2 1 4 2 7 5 12 13 16 17 28 41 44 43 20 7 3 0 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 1 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 174 0 0 0 0 0 0 2 5 26 49 38 33 6 11 3 0 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 254 1 0 3 7 4 7 4 15 17 17 31 19 27 31 32 20 13 6 0 0 0
Anémie (D50-D64) 35 1 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 6 7 3 3 3 3 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 37 2 3 4 2 4 1 0 0 2 3 2 1 0 1 2 2 3 3 1 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 163 0 2 14 21 10 6 11 9 6 9 3 11 11 14 16 4 4 5 4 3 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 619 14 120 65 23 42 9 19 18 39 33 33 36 47 38 36 15 11 10 8 3 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 261 1 0 0 14 77 24 20 13 25 20 16 17 15 10 4 4 0 0 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 36 0 0 1 2 8 8 3 2 4 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 10 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 68 1 3 3 14 17 4 4 3 4 5 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 279 4 23 23 26 23 9 11 9 11 11 10 12 20 25 21 20 12 4 2 3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 86 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 9 9 8 8 22 7 8 4 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 132 1 3 11 14 17 3 3 4 7 7 7 3 7 13 10 11 4 4 3 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 12 0 1 5 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 30 3 11 4 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 55 0 0 0 1 1 0 1 1 1 6 5 8 4 4 5 6 3 5 3 1 0
Angina pectoris (I20) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 11 14 11 13 6 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 748 0 0 0 0 0 0 0 3 11 13 44 70 91 108 137 95 72 59 29 16 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 114 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 3 11 10 22 25 13 12 7 4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 112 0 0 0 0 1 2 1 0 4 3 11 7 4 18 12 22 18 4 3 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 713 0 1 3 6 4 6 1 6 15 15 13 34 54 106 103 112 102 78 41 11 2
Selhání srdce (I50) 512 2 1 0 0 0 2 0 1 2 1 6 11 33 49 75 87 89 70 56 25 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 323 0 0 1 0 1 3 3 8 9 27 40 72 108 159 204 220 170 177 86 35 0
Ateroskleróza (I70) 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 35 39 36 38 10 13 9 2 0
Varixy dolních končetin (I83) 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 370 0 3 3 8 13 6 7 9 13 14 15 26 35 51 43 51 40 21 10 2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 309 26 168 61 23 24 1 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 390 13 118 47 20 19 2 3 1 1 5 6 15 17 11 17 13 27 29 15 9 2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 361 64 210 52 15 7 1 0 0 0 0 2 1 1 0 5 2 0 0 1 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 17 0 5 5 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 25 0 0 2 5 8 1 1 1 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 67 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 3 0 8 7 12 14 9 7 3 0 0
Astma (J45-J46) 41 0 6 5 9 10 0 1 0 0 1 0 0 3 0 2 1 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 198 0 2 2 1 4 6 6 3 4 4 8 9 19 25 24 27 19 19 12 3 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 9 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 10 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 43 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 5 3 8 0 5 8 4 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 143 0 0 0 0 1 1 4 1 3 5 9 15 13 22 20 16 6 17 6 3 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 112 0 4 3 7 8 0 4 2 4 4 5 8 4 9 13 15 8 9 1 4 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 158 0 4 27 40 32 3 4 9 7 4 2 4 7 1 6 0 4 0 3 1 0
Tříselná kýla (K40) 123 0 3 6 3 5 3 2 0 2 5 6 9 6 12 17 20 10 10 3 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 125 0 0 3 2 1 0 2 2 4 4 12 10 17 13 19 13 8 10 3 2 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 47 0 0 3 3 2 5 8 4 1 6 5 1 3 2 2 0 0 1 1 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 15 0 7 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 114 2 4 2 0 2 0 3 1 1 2 4 9 9 14 21 10 9 12 6 3 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5 2 4 7 3 4 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 29 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 2 3 7 1 4 4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 27 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 3 5 4 2 3 0 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 31 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 3 5 5 8 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 29 0 0 1 0 1 2 1 2 2 2 3 1 4 5 1 2 0 2 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 289 0 1 0 1 5 4 7 9 17 18 20 20 30 31 47 34 25 11 6 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5 4 2 7 4 0 1 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 184 0 1 3 3 1 2 10 7 15 28 16 20 15 14 12 12 8 9 4 4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 173 0 1 2 1 4 4 1 2 3 7 6 12 19 28 12 17 16 20 13 5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 47 1 7 6 5 6 0 0 0 1 2 2 1 2 4 2 0 4 3 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 31 0 15 9 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 44 1 12 8 12 4 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 912 0 0 0 0 0 0 0 5 10 27 30 64 97 160 189 182 102 40 6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 926 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 21 32 88 143 225 238 126 43 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 9 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 52 0 2 0 4 4 1 1 0 1 2 3 3 9 2 4 8 6 2 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 77 0 2 1 10 10 0 1 0 1 3 3 6 8 13 11 3 5 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 69 0 0 0 0 0 0 1 5 2 8 13 10 10 10 4 4 2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 29 0 0 1 5 5 0 1 1 1 4 0 1 1 0 2 4 0 1 2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 15 0 1 1 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 50 0 0 1 4 3 0 1 1 1 6 1 2 5 12 5 5 2 0 1 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 119 17 22 27 7 27 1 1 0 0 1 4 1 4 1 1 3 0 0 2 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 137 0 1 0 1 2 1 3 4 5 6 12 7 16 15 15 18 13 10 6 1 1
Urolitiáza (N20-N23) 33 0 0 1 3 4 0 0 1 0 1 5 2 2 6 4 3 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 39 0 3 4 2 8 0 0 1 1 1 1 6 1 1 3 3 1 1 2 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 17 24 21 2 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 79 0 12 34 15 12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 9 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 14 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 22 0 0 0 2 1 0 0 1 3 5 4 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 178 0 0 0 0 2 3 7 9 13 7 8 16 25 26 25 21 10 6 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 14 0 0 0 0 0 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 117 0 0 0 0 3 21 29 41 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 100 0 0 0 0 8 12 32 35 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 25 0 0 0 0 2 2 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 469 0 0 0 0 5 54 120 176 90 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 366 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 114 34 22 23 15 9 1 2 2 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 73 0 0 3 3 20 0 1 1 2 2 4 6 3 7 1 5 4 9 1 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 190 0 4 19 30 37 7 3 2 8 6 8 8 11 13 6 9 9 6 0 3 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 143 1 3 1 6 4 4 5 3 2 6 5 8 15 14 25 17 11 9 4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 827 38 183 85 82 149 6 5 5 8 11 14 19 27 31 36 42 33 32 13 8 0
Nitrolební poranění (S06) 526 7 48 50 70 50 11 20 8 15 16 19 38 33 35 31 25 17 19 8 6 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 306 17 95 48 45 32 8 4 3 11 8 4 6 4 4 5 3 3 3 1 2 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 70 0 2 25 21 1 2 1 0 2 2 1 2 2 1 1 3 0 1 2 0 1
Zlomenina kosti stehenní (S72) 537 1 2 0 5 0 2 4 3 4 6 10 14 22 29 35 52 74 129 89 51 5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 85 0 0 4 4 2 1 6 3 1 5 6 8 6 9 7 3 5 7 6 2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 549 2 12 50 48 52 35 24 24 30 27 33 32 34 27 34 22 22 24 12 3 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 65 4 27 3 2 0 1 2 4 1 3 6 4 0 2 0 5 0 0 0 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 327 4 51 8 19 53 23 28 16 20 22 22 16 19 9 6 4 1 3 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 137 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 5 9 10 18 34 25 15 10 3 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 71 2 13 8 9 6 0 2 2 2 3 2 6 7 2 1 3 3 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 49 3 8 6 7 4 0 0 0 1 3 0 2 0 1 6 1 1 3 3 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 6 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 72 2 1 3 2 3 4 4 5 4 5 3 5 7 11 9 2 2 0 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 19 335 876 1 437 896 761 940 347 496 545 587 625 706 954 1 313 1 732 1 987 1 896 1 344 1 069 556 247 21
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 8,9 102,4 112,7 40,9 5,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,4 3,5 2,8 4 22,1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 6,6 51,2 43 29,9 20 22,4 0 0 0 0 0 2,4 0 1,2 1,2 1,4 1,7 2,8 4 7,4 21,5 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,1 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 15,1 25,6 41 17,3 5,4 13,8 5,1 1,2 1,2 2 1,1 7,1 9,8 7,2 31,8 21,7 45,2 42,6 55,4 36,8 128,7 191,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 16,1 145,1 149,5 50,4 20 20,6 3,8 2,4 2,4 3 3,2 2,4 2,5 3,6 9,4 6,8 10,4 14,2 23,7 7,4 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 18 0 0 1,6 0 0 0 0 0 4 1,1 4,7 16 24,1 37,7 84,2 67,9 59,6 31,6 73,6 85,8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1,2 2,5 7,2 7,1 16,3 8,7 17 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,1 1,2 4,9 1,2 2,4 2,7 8,7 5,7 4 7,4 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4,6 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2 6,5 2,4 7,4 7,2 15,3 12,2 3,5 17 0 14,7 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,2 2,4 7,4 3,6 7,1 9,5 8,7 5,7 4 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,2 13,5 26,5 34,2 29,9 26,1 8,5 4 7,4 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 5,4 5,2 5,7 4 7,4 21,5 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 22,1 0 8,2 3,1 1,8 6,9 2,5 8,4 6 12,1 14 18,8 20,9 33,7 48,3 59,7 74,8 56,8 27,7 22,1 0 191,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1,4 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 1,4 1,7 8,5 0 7,4 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 14,3 0 0 0 0 0 0 2,4 6 26,1 52,8 44,7 40,5 7,2 13 4,1 0 2,8 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 20,8 8,5 0 4,7 12,7 6,9 8,9 4,8 18,1 17,1 18,3 36,4 23,3 32,5 36,5 43,4 34,8 36,9 23,7 0 0 0
Anémie (D50-D64) 2,9 8,5 0 3,1 1,8 1,7 0 0 0 0 2,2 0 0 0 3,5 8,1 12,2 8,5 11,9 22,1 64,4 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3 17,1 6,1 6,3 3,6 6,9 1,3 0 0 2 3,2 2,4 1,2 0 1,2 2,7 3,5 8,5 11,9 7,4 21,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 13,4 0 4,1 22 38,1 17,2 7,6 13,2 10,9 6 9,7 3,5 13,5 13,2 16,5 21,7 7 11,4 19,8 29,4 64,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 50,7 119,5 245,8 102,3 41,8 72,2 11,4 22,8 21,7 39,2 35,5 38,8 44,2 56,5 44,8 48,9 26,1 31,2 39,6 58,9 64,4 0
Demence (F00-F03) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,4 42,9 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 21,4 8,5 0 0 25,4 132,4 30,4 24 15,7 25,1 21,5 18,8 20,9 18 11,8 5,4 7 0 0 0 21,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 3 0 0 1,6 3,6 13,8 10,1 3,6 2,4 4 2,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0 1,7 2,8 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,2 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,8 8,5 6,1 0 0 0 1,3 0 0 1 1,1 1,2 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5,6 8,5 6,1 4,7 25,4 29,2 5,1 4,8 3,6 4 5,4 0 2,5 2,4 1,2 1,4 1,7 2,8 0 14,7 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 22,9 34,1 47,1 36,2 47,2 39,5 11,4 13,2 10,9 11,1 11,8 11,8 14,7 24,1 29,5 28,5 34,8 34,1 15,8 14,7 64,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 7,1 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 2 3,2 4,7 11,1 10,8 9,4 10,9 38,3 19,9 31,6 29,4 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 10,8 8,5 6,1 17,3 25,4 29,2 3,8 3,6 4,8 7 7,5 8,2 3,7 8,4 15,3 13,6 19,1 11,4 15,8 22,1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 0 2 7,9 5,4 1,7 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,5 25,6 22,5 6,3 3,6 0 1,3 0 1,2 0 2,2 0 1,2 0 2,4 2,7 1,7 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 4,5 0 0 0 1,8 1,7 0 1,2 1,2 1 6,5 5,9 9,8 4,8 4,7 6,8 10,4 8,5 19,8 22,1 21,5 0
Angina pectoris (I20) 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 4,7 7,4 9,6 13 19 19,1 36,9 23,7 22,1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 61,3 0 0 0 0 0 0 0 3,6 11,1 14 51,7 86 109,4 127,2 186 165,3 204,3 233,4 213,4 343,3 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,3 2,4 3,7 13,2 11,8 29,9 43,5 36,9 47,5 51,5 85,8 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 9,2 0 0 0 0 1,7 2,5 1,2 0 4 3,2 12,9 8,6 4,8 21,2 16,3 38,3 51,1 15,8 22,1 42,9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 58,5 0 2 4,7 10,9 6,9 7,6 1,2 7,2 15,1 16,2 15,3 41,8 64,9 124,9 139,9 194,9 289,5 308,5 301,6 236 382,4
Selhání srdce (I50) 42 17,1 2 0 0 0 2,5 0 1,2 2 1,1 7,1 13,5 39,7 57,7 101,8 151,4 252,6 276,9 412 536,4 382,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 108,5 0 0 1,6 0 1,7 3,8 3,6 9,7 9,1 29,1 47 88,4 129,9 187,3 277 382,8 482,4 700,1 632,7 750,9 0
Ateroskleróza (I70) 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 4,7 12,3 42,1 45,9 48,9 66,1 28,4 51,4 66,2 42,9 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,1 0 2,5 0 1,2 0 0 0 0 7,4 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 30,3 0 6,1 4,7 14,5 22,4 7,6 8,4 10,9 13,1 15,1 17,6 31,9 42,1 60,1 58,4 88,7 113,5 83,1 73,6 42,9 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 25,3 221,9 344,2 96 41,8 41,3 1,3 0 1,2 1 0 0 1,2 0 2,4 0 0 2,8 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 32 110,9 241,7 74 36,3 32,7 2,5 3,6 1,2 1 5,4 7,1 18,4 20,4 13 23,1 22,6 76,6 114,7 110,4 193,1 382,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 29,6 546,2 430,2 81,8 27,2 12 1,3 0 0 0 0 2,4 1,2 1,2 0 6,8 3,5 0 0 7,4 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1,4 0 10,2 7,9 1,8 0 3,8 2,4 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2 0 0 3,1 9,1 13,8 1,3 1,2 1,2 2 1,1 1,2 0 1,2 0 2,7 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 5,5 0 0 0 0 0 1,3 0 0 2 1,1 3,5 0 9,6 8,2 16,3 24,4 25,5 27,7 22,1 0 0
Astma (J45-J46) 3,4 0 12,3 7,9 16,3 17,2 0 1,2 0 0 1,1 0 0 3,6 0 2,7 1,7 5,7 4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 16,2 0 4,1 3,1 1,8 6,9 7,6 7,2 3,6 4 4,3 9,4 11,1 22,9 29,5 32,6 47 53,9 75,2 88,3 64,4 191,2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,7 0 4,1 1,6 0 3,4 0 1,2 2,4 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,8 17,1 6,1 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 3,5 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 3 2,2 5,9 3,7 9,6 0 6,8 13,9 11,4 4 7,4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 11,7 0 0 0 0 1,7 1,3 4,8 1,2 3 5,4 10,6 18,4 15,6 25,9 27,2 27,8 17 67,2 44,1 64,4 191,2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 9,2 0 8,2 4,7 12,7 13,8 0 4,8 2,4 4 4,3 5,9 9,8 4,8 10,6 17,7 26,1 22,7 35,6 7,4 85,8 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 13 0 8,2 42,5 72,6 55 3,8 4,8 10,9 7 4,3 2,4 4,9 8,4 1,2 8,1 0 11,4 0 22,1 21,5 0
Tříselná kýla (K40) 10,1 0 6,1 9,4 5,4 8,6 3,8 2,4 0 2 5,4 7,1 11,1 7,2 14,1 23,1 34,8 28,4 39,6 22,1 21,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 10,2 0 0 4,7 3,6 1,7 0 2,4 2,4 4 4,3 14,1 12,3 20,4 15,3 25,8 22,6 22,7 39,6 22,1 42,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 3,9 0 0 4,7 5,4 3,4 6,3 9,6 4,8 1 6,5 5,9 1,2 3,6 2,4 2,7 0 0 4 7,4 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 1,2 0 14,3 1,6 3,6 0 1,3 0 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 0 2,8 4 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 9,3 17,1 8,2 3,1 0 3,4 0 3,6 1,2 1 2,2 4,7 11,1 10,8 16,5 28,5 17,4 25,5 47,5 44,1 64,4 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,5 1,2 6 2,4 5,4 12,2 8,5 15,8 7,4 21,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,4 0 0 0 0 1,7 0 1,2 0 1 0 0 1,2 4,8 2,4 4,1 12,2 2,8 15,8 29,4 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 2,2 0 0 3,1 1,8 0 1,3 0 0 0 2,2 2,4 0 1,2 3,5 6,8 7 5,7 11,9 0 21,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 1,2 5 0 3,5 6,1 6 9,4 4,1 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 2,4 0 0 1,6 0 1,7 2,5 1,2 2,4 2 2,2 3,5 1,2 4,8 5,9 1,4 3,5 0 7,9 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 23,7 0 2 0 1,8 8,6 5,1 8,4 10,9 17,1 19,4 23,5 24,6 36,1 36,5 63,8 59,2 70,9 43,5 44,1 64,4 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 0 0 2,4 5,9 5,4 3,5 19,9 15,8 0 21,5 191,2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 15,1 0 2 4,7 5,4 1,7 2,5 12 8,4 15,1 30,1 18,8 24,6 18 16,5 16,3 20,9 22,7 35,6 29,4 85,8 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,2 0 2 3,1 1,8 6,9 5,1 1,2 2,4 3 7,5 7,1 14,7 22,9 33 16,3 29,6 45,4 79,1 95,6 107,3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,9 8,5 14,3 9,4 9,1 10,3 0 0 0 1 2,2 2,4 1,2 2,4 4,7 2,7 0 11,4 11,9 7,4 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2,5 0 30,7 14,2 7,3 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 3,6 8,5 24,6 12,6 21,8 6,9 0 0 0 0 1,1 0 0 2,4 1,2 1,4 0 0 4 0 21,5 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 74,8 0 0 0 0 0 0 0 6 10,1 29,1 35,3 78,6 116,7 188,5 256,6 316,7 289,5 158,2 44,1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 75,9 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1 5,4 24,7 39,3 105,8 168,5 305,5 414,1 357,6 170,1 22,1 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,7 0 0 0 7,3 1,7 1,3 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,4 0 2,8 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,3 0 4,1 0 7,3 6,9 1,3 1,2 0 1 2,2 3,5 3,7 10,8 2,4 5,4 13,9 17 7,9 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,3 0 4,1 1,6 18,2 17,2 0 1,2 0 1 3,2 3,5 7,4 9,6 15,3 14,9 5,2 14,2 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 5,7 0 0 0 0 0 0 1,2 6 2 8,6 15,3 12,3 12 11,8 5,4 7 5,7 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 2,4 0 0 1,6 9,1 8,6 0 1,2 1,2 1 4,3 0 1,2 1,2 0 2,7 7 0 4 14,7 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,2 0 2 1,6 5,4 5,2 0 0 0 0 0 1,2 0 0 2,4 4,1 1,7 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4,1 0 0 1,6 7,3 5,2 0 1,2 1,2 1 6,5 1,2 2,5 6 14,1 6,8 8,7 5,7 0 7,4 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 9,8 145,1 45,1 42,5 12,7 46,4 1,3 1,2 0 0 1,1 4,7 1,2 4,8 1,2 1,4 5,2 0 0 14,7 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 11,2 0 2 0 1,8 3,4 1,3 3,6 4,8 5 6,5 14,1 8,6 19,2 17,7 20,4 31,3 36,9 39,6 44,1 21,5 191,2
Urolitiáza (N20-N23) 2,7 0 0 1,6 5,4 6,9 0 0 1,2 0 1,1 5,9 2,5 2,4 7,1 5,4 5,2 0 0 7,4 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,2 0 6,1 6,3 3,6 13,8 0 0 1,2 1 1,1 1,2 7,4 1,2 1,2 4,1 5,2 2,8 4 14,7 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 20 23,1 41,8 59,6 7,9 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 6,5 0 24,6 53,5 27,2 20,6 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 0 0 1,7 2,8 7,9 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,7 0 0 0 0 3,4 1,3 0 0 1 3,2 0 1,2 0 0 1,4 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,1 0 0 0 1,8 1,7 1,3 0 0 2 2,2 3,5 1,2 2,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 3,6 1,7 0 0 1,2 3 5,4 4,7 3,7 0 1,2 0 3,5 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 14,6 0 0 0 0 3,4 3,8 8,4 10,9 13,1 7,5 9,4 19,6 30,1 30,6 33,9 36,5 28,4 23,7 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,1 0 0 0 0 0 0 6 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 9,6 0 0 0 0 5,2 26,6 34,8 49,5 18,1 4,3 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,2 0 0 0 0 13,8 15,2 38,4 42,2 11,1 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2 0 0 0 0 3,4 2,5 14,4 8,4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 38,5 0 0 0 0 8,6 68,4 144 212,3 90,5 24,8 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 30 3 123,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 10,3 1 075,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 9,3 290,2 45,1 36,2 27,2 15,5 1,3 2,4 2,4 0 1,1 1,2 1,2 0 2,4 1,4 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 6 0 0 4,7 5,4 34,4 0 1,2 1,2 2 2,2 4,7 7,4 3,6 8,2 1,4 8,7 11,4 35,6 7,4 21,5 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 15,6 0 8,2 29,9 54,5 63,6 8,9 3,6 2,4 8 6,5 9,4 9,8 13,2 15,3 8,1 15,7 25,5 23,7 0 64,4 191,2
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11,7 8,5 6,1 1,6 10,9 6,9 5,1 6 3,6 2 6,5 5,9 9,8 18 16,5 33,9 29,6 31,2 35,6 29,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 67,8 324,3 374,9 133,8 148,9 256,2 7,6 6 6 8 11,8 16,5 23,3 32,5 36,5 48,9 73,1 93,6 126,6 95,6 171,6 0
Nitrolební poranění (S06) 43,1 59,7 98,3 78,7 127,1 86 13,9 24 9,7 15,1 17,2 22,3 46,7 39,7 41,2 42,1 43,5 48,2 75,2 58,9 128,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 25,1 145,1 194,6 75,5 81,7 55 10,1 4,8 3,6 11,1 8,6 4,7 7,4 4,8 4,7 6,8 5,2 8,5 11,9 7,4 42,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5,7 0 4,1 39,3 38,1 1,7 2,5 1,2 0 2 2,2 1,2 2,5 2,4 1,2 1,4 5,2 0 4 14,7 0 191,2
Zlomenina kosti stehenní (S72) 44 8,5 4,1 0 9,1 0 2,5 4,8 3,6 4 6,5 11,8 17,2 26,5 34,2 47,5 90,5 210 510,2 654,8 1 094,2 956
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 7 0 0 6,3 7,3 3,4 1,3 7,2 3,6 1 5,4 7,1 9,8 7,2 10,6 9,5 5,2 14,2 27,7 44,1 42,9 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 45 17,1 24,6 78,7 87,1 89,4 44,4 28,8 29 30,2 29,1 38,8 39,3 40,9 31,8 46,2 38,3 62,4 94,9 88,3 64,4 382,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,3 34,1 55,3 4,7 3,6 0 1,3 2,4 4,8 1 3,2 7,1 4,9 0 2,4 0 8,7 0 0 0 21,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 26,8 34,1 104,5 12,6 34,5 91,1 29,2 33,6 19,3 20,1 23,7 25,9 19,6 22,9 10,6 8,1 7 2,8 11,9 14,7 21,5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 11,2 0 0 3,1 0 0 0 1,2 1,2 2 2,2 5,9 11,1 12 21,2 46,2 43,5 42,6 39,6 22,1 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,5 8,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,4 0 0 1,7 2,8 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,8 17,1 26,6 12,6 16,3 10,3 0 2,4 2,4 2 3,2 2,4 7,4 8,4 2,4 1,4 5,2 8,5 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4 25,6 16,4 9,4 12,7 6,9 0 0 0 1 3,2 0 2,5 0 1,2 8,1 1,7 2,8 11,9 22,1 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 6 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0,5 0 4,1 0 1,8 0 0 1,2 0 0 0 1,2 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 5,9 17,1 2 4,7 3,6 5,2 5,1 4,8 6 4 5,4 3,5 6,1 8,4 13 12,2 3,5 5,7 0 0 0 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 1 585,2 7 475,7 2 943,8 1 409,9 1 381,6 1 616,1 439,8 595,1 657,5 590,3 672,9 829,9 1 171,6 1 579,1 2 040,6 2 697,9 3 299,1 3 814,0 4 228,3 4 090,6 5 299,3 4 015,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)