8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 20 1 4 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 17 0 1 4 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 171 1 0 2 0 3 0 3 0 2 6 11 5 6 18 19 42 26 13 10 3 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 43 4 5 5 2 3 0 1 0 0 2 0 0 2 2 5 4 4 2 1 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 258 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11 20 15 24 57 57 31 16 10 6 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 43 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 11 14 4 1 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 3 1 4 4 0 1 0 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 61 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 5 5 3 10 13 11 5 3 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 28 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 6 2 7 6 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 11 24 11 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 15 18 7 0 4 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 387 1 3 6 4 2 1 2 4 9 14 14 26 33 63 79 64 42 18 1 0 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 79 0 0 0 0 0 0 1 0 5 22 27 14 4 3 1 1 0 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 205 1 5 3 3 3 1 3 8 12 19 15 19 16 29 23 21 16 7 1 0 0
Anémie (D50-D64) 29 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 3 0 2 3 2 2 5 3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 21 1 2 3 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 83 0 2 5 8 4 5 5 1 3 0 4 3 5 8 11 4 2 5 6 2 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 180 4 12 13 2 3 3 5 3 9 14 14 19 10 13 21 15 8 4 6 2 0
Demence (F00-F03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 78 0 0 0 3 10 9 2 10 7 7 11 2 7 7 2 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 19 0 0 0 1 7 2 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 33 1 1 2 3 8 3 2 0 2 1 3 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 141 1 11 15 14 9 2 1 5 8 7 4 2 8 12 14 7 9 5 4 3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 1 3 1 2 1 4 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 84 3 2 9 8 6 1 2 4 7 4 0 7 3 5 8 6 8 0 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 29 1 5 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 43 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 3 5 4 7 6 3 3 4 0 0
Angina pectoris (I20) 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 5 10 10 9 12 6 4 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 534 0 0 0 0 0 0 0 1 5 19 32 42 56 78 87 83 48 40 27 15 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 13 18 29 19 16 8 3 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 106 1 0 0 0 0 1 1 3 3 7 3 6 8 18 22 11 6 9 5 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 757 1 0 3 2 3 1 1 9 15 26 20 27 52 91 117 133 103 84 49 17 3
Selhání srdce (I50) 273 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 13 18 20 46 49 39 38 29 10 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 675 0 0 0 1 0 2 4 3 9 18 23 34 41 59 92 139 97 77 52 23 1
Ateroskleróza (I70) 178 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 15 27 43 39 21 14 7 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 309 0 0 3 13 7 5 4 5 6 13 9 14 16 27 56 62 36 14 15 4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 45 8 17 6 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 126 1 8 5 2 5 2 2 1 1 6 4 0 6 8 19 17 11 13 9 6 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 22 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 5 1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 118 0 62 51 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 13 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 78 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15 16 23 10 4 3 0 0
Astma (J45-J46) 37 11 10 4 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 249 2 2 2 0 3 3 5 6 3 3 4 14 16 27 46 43 27 22 20 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 6 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 12 0 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 19 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 4 0 1 0 1 3 1 0 2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 108 0 0 0 0 1 0 3 3 3 6 3 5 12 9 8 14 16 11 7 7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 20 1 3 4 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 91 0 2 25 30 7 0 2 1 3 1 1 0 1 1 7 5 2 1 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 30 3 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 5 5 3 1 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 75 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 2 8 11 15 12 10 3 2 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 50 0 0 2 4 4 4 5 6 9 5 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 130 0 7 3 3 0 0 1 3 2 5 3 4 7 12 21 16 13 17 5 7 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 7 5 5 3 1 5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 11 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 26 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 4 1 6 2 1 4 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 22 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0 0 4 6 4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 14 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 79 0 0 0 1 3 1 1 2 2 4 1 5 6 11 7 17 12 4 2 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 15 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 2 1 2 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 75 0 0 0 0 1 0 2 1 9 7 7 3 6 13 9 5 3 5 1 2 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 70 0 1 1 1 1 3 2 1 0 4 4 4 1 4 10 10 7 8 5 3 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 19 2 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 3 1 0 2 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 1 2 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 304 0 0 0 0 0 1 0 2 4 6 6 18 32 48 81 56 27 19 4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 9 19 44 71 61 46 14 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 39 0 2 1 2 2 0 0 0 1 2 2 3 7 4 4 3 3 3 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 7 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 63 0 0 0 1 1 0 0 2 0 6 7 10 7 7 5 6 7 3 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 61 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 15 3 5 11 8 4 6 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 10 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 22 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 0 2 2 3 6 1 2 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 67 2 5 8 1 5 2 2 2 1 3 7 7 1 2 6 7 5 0 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 114 0 2 0 0 1 1 2 2 3 6 9 10 5 13 14 16 8 12 9 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 30 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 2 2 2 6 4 3 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 46 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 7 6 2 4 3 10 4 4 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 18 15 12 5 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 106 1 42 45 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 10 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 26 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 3 3 2 0 2 1 1 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 51 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 143 0 0 0 1 0 1 7 6 10 14 15 8 11 19 22 18 5 3 3 0 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 12 0 0 0 0 1 0 5 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 55 0 0 0 0 3 11 17 17 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 39 0 0 0 0 4 4 16 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 21 0 0 0 0 1 2 11 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 275 0 0 0 0 8 29 70 101 54 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 92 31 17 26 8 5 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 70 0 1 1 4 8 0 1 1 1 7 4 4 6 11 6 4 4 3 3 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 20 0 0 1 3 1 0 0 3 1 1 0 1 1 3 3 1 0 1 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 292 23 53 19 16 23 2 7 4 8 11 9 11 12 16 19 20 17 11 10 1 0
Nitrolební poranění (S06) 242 10 30 24 21 11 7 6 10 2 5 9 7 10 16 11 21 9 22 9 1 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 76 12 18 14 8 1 4 1 4 2 2 0 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 40 0 2 8 12 5 3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 395 0 2 4 2 3 1 2 3 0 5 4 5 10 14 30 41 48 62 87 60 12
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 51 0 0 4 5 1 2 0 6 3 4 3 6 3 7 4 2 1 0 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 472 1 12 22 25 24 28 29 24 26 30 27 43 29 22 31 33 16 20 21 9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 24 4 4 2 1 1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 185 1 14 9 14 25 20 12 13 15 15 8 6 7 3 7 5 4 3 3 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 138 0 0 0 1 1 0 0 3 3 8 4 4 8 5 32 23 21 12 12 0 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 10 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 47 3 7 3 2 4 2 0 1 2 3 3 3 3 1 4 4 0 0 2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 37 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 6 6 4 9 2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 1 2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 616 1 1 1 2 4 2 9 9 11 11 18 28 44 77 116 124 85 43 26 4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 11 804 377 395 404 282 269 189 276 343 339 458 473 567 686 1 107 1 551 1 549 1 041 740 530 205 23
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,5 20,8 21,6 7,9 22,8 9,8 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 6,4 4,3 14,6 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,9 0 5,4 15,7 9,1 19,7 0 3,6 0 3 0 0 0 0 3,4 0 0 7,3 0 18,7 48,9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,5 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 38,8 20,8 0 7,9 0 14,8 0 10,7 0 5,9 15,4 36,4 17,7 24,3 61,9 60,8 180,7 189,3 150,6 187 146,8 301,2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,8 83 27 19,7 9,1 14,8 0 3,6 0 0 5,1 0 0 8,1 6,9 16 17,2 29,1 23,2 18,7 48,9 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 58,5 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 17,9 36,4 70,9 60,7 82,6 182,3 245,2 225,7 185,4 187 293,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9,8 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 3,5 4 34,4 35,2 60,2 29,1 11,6 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 11,6 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 5,1 6,6 7,1 12,1 3,4 12,8 17,2 0 11,6 0 48,9 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13,8 0 0 0 0 0 0 0 6,9 3 7,7 16,5 17,7 12,1 34,4 41,6 47,3 36,4 34,8 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6,4 0 0 0 0 0 0 3,6 3,4 0 0 6,6 3,5 24,3 6,9 22,4 25,8 7,3 11,6 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 13,2 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 14,2 8,1 37,8 76,8 47,3 29,1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,2 37,8 48 77,4 51 0 74,8 48,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 87,8 20,8 16,2 23,6 18,2 9,8 4,3 7,1 13,7 26,7 35,9 46,3 92,2 133,5 216,7 252,7 275,3 305,8 208,6 18,7 0 301,2
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 8,6 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,7 0 0 3,9 0 4,9 0 3,6 0 0 2,6 0 0 4 3,4 3,2 17,2 7,3 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 17,9 0 0 0 0 0 0 3,6 0 14,8 56,4 89,3 49,7 16,2 10,3 3,2 4,3 0 11,6 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 46,5 20,8 27 11,8 13,7 14,8 4,3 10,7 27,5 35,6 48,7 49,6 67,4 64,7 99,8 73,6 90,3 116,5 81,1 18,7 0 0
Anémie (D50-D64) 6,6 20,8 10,8 3,9 0 0 4,3 3,6 0 3 5,1 0 10,6 0 6,9 9,6 8,6 14,6 57,9 56,1 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,8 20,8 10,8 11,8 9,1 9,8 0 0 0 0 2,6 0 0 4 13,8 3,2 4,3 7,3 11,6 18,7 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 18,8 0 10,8 19,7 36,4 19,7 21,7 17,8 3,4 8,9 0 13,2 10,6 20,2 27,5 35,2 17,2 14,6 57,9 112,2 97,9 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 40,8 83 64,8 51,1 9,1 14,8 13 17,8 10,3 26,7 35,9 46,3 67,4 40,4 44,7 67,2 64,5 58,2 46,3 112,2 97,9 0
Demence (F00-F03) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 0 11,6 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 17,7 0 0 0 13,7 49,2 39,1 7,1 34,4 20,7 17,9 36,4 7,1 28,3 24,1 6,4 4,3 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,3 0 0 0 4,6 34,5 8,7 0 10,3 3 5,1 0 0 0 0 6,4 0 7,3 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 0 0 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,5 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,5 20,8 5,4 7,9 13,7 39,4 13 7,1 0 5,9 2,6 9,9 0 4 10,3 6,4 4,3 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1,1 0 0 0 4,6 4,9 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 0 7,3 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 32 20,8 59,4 59 63,7 44,3 8,7 3,6 17,2 23,7 17,9 13,2 7,1 32,4 41,3 44,8 30,1 65,5 57,9 74,8 146,8 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6,6 3,5 12,1 3,4 9,6 4,3 14,6 11,6 74,8 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 19,1 62,3 10,8 35,4 36,4 29,5 4,3 7,1 13,7 20,7 10,2 0 24,8 12,1 17,2 25,6 25,8 58,2 0 18,7 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,4 0 0 0 0 4,9 0 0 3,4 0 0 0 0 0 6,9 0 4,3 0 0 18,7 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 6,6 20,8 27 35,4 9,1 4,9 0 0 0 0 0 0 3,5 4 6,9 6,4 8,6 7,3 23,2 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 9,8 0 0 3,9 4,6 9,8 0 0 0 5,9 0 6,6 10,6 20,2 13,8 22,4 25,8 21,8 34,8 74,8 0 0
Angina pectoris (I20) 14,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,3 21,3 20,2 34,4 32 38,7 87,4 69,5 74,8 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 121,1 0 0 0 0 0 0 0 3,4 14,8 48,7 105,8 149 226,5 268,3 278,2 357 349,5 463,4 505 734,2 301,2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 27,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 16,5 28,4 52,6 61,9 92,7 81,7 116,5 92,7 56,1 48,9 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 24 20,8 0 0 0 0 4,3 3,6 10,3 8,9 17,9 9,9 21,3 32,4 61,9 70,4 47,3 43,7 104,3 93,5 97,9 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 171,7 20,8 0 11,8 9,1 14,8 4,3 3,6 30,9 44,4 66,6 66,1 95,8 210,3 313,1 374,2 572,1 750 973,2 916,4 832,1 903,6
Selhání srdce (I50) 61,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15,4 13,2 46,1 72,8 68,8 147,1 210,8 284 440,3 542,4 489,5 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 153,1 0 0 0 4,6 0 8,7 14,2 10,3 26,7 46,1 76,1 120,6 165,8 203 294,2 597,9 706,3 892,1 972,5 1 125,8 301,2
Ateroskleróza (I70) 40,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,6 3,3 28,4 60,7 92,9 137,5 167,7 152,9 162,2 130,9 48,9 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,3 0 11,6 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 70,1 0 0 11,8 59,2 34,5 21,7 14,2 17,2 17,8 33,3 29,8 49,7 64,7 92,9 179,1 266,7 262,1 162,2 280,5 195,8 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 10,2 166,1 91,7 23,6 13,7 9,8 0 0 3,4 0 0 0 0 4 3,4 6,4 8,6 14,6 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 28,6 20,8 43,2 19,7 9,1 24,6 8,7 7,1 3,4 3 15,4 13,2 0 24,3 27,5 60,8 73,1 80,1 150,6 168,3 293,7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 5 62,3 10,8 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8 8,6 14,6 23,2 93,5 48,9 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 26,8 0 334,6 200,6 18,2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,9 0 0 11,8 0 0 0 0 3,4 0 5,1 6,6 10,6 0 3,4 3,2 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 17,7 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 7,1 16,2 51,6 51,2 98,9 72,8 46,3 56,1 0 0
Astma (J45-J46) 8,4 228,4 54 15,7 9,1 9,8 4,3 0 0 0 0 0 7,1 0 0 0 4,3 7,3 23,2 18,7 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 56,5 41,5 10,8 7,9 0 14,8 13 17,8 20,6 8,9 7,7 13,2 49,7 64,7 92,9 147,1 185 196,6 254,9 374 48,9 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,4 0 0 0 0 0 13 7,1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2,7 0 21,6 15,7 9,1 4,9 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 4,3 41,5 0 3,9 0 0 4,3 3,6 3,4 0 2,6 13,2 0 4 0 3,2 12,9 7,3 0 37,4 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 24,5 0 0 0 0 4,9 0 10,7 10,3 8,9 15,4 9,9 17,7 48,5 31 25,6 60,2 116,5 127,4 130,9 342,6 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,5 20,8 16,2 15,7 0 4,9 0 0 3,4 0 0 6,6 3,5 8,1 10,3 3,2 4,3 0 0 0 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 20,6 0 10,8 98,3 136,5 34,5 0 7,1 3,4 8,9 2,6 3,3 0 4 3,4 22,4 21,5 14,6 11,6 18,7 48,9 0
Tříselná kýla (K40) 6,8 62,3 16,2 3,9 4,6 0 0 0 6,9 0 2,6 3,3 0 0 0 9,6 21,5 36,4 34,8 18,7 48,9 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 17 0 0 11,8 0 0 0 0 0 0 10,2 13,2 7,1 32,4 37,8 48 51,6 72,8 34,8 37,4 48,9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 11,3 0 0 7,9 18,2 19,7 17,4 17,8 20,6 26,7 12,8 6,6 7,1 8,1 6,9 6,4 0 0 11,6 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 3,5 8,1 6,9 0 8,6 7,3 11,6 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 29,5 0 37,8 11,8 13,7 0 0 3,6 10,3 5,9 12,8 9,9 14,2 28,3 41,3 67,2 68,8 94,7 197 93,5 342,6 301,2
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 7,7 0 3,5 8,1 24,1 16 21,5 21,8 11,6 93,5 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 2,5 20,8 5,4 0 4,6 0 0 0 0 0 5,1 0 3,5 0 3,4 0 0 7,3 23,2 18,7 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,9 0 0 3,9 0 0 0 0 0 3 2,6 6,6 3,5 0 13,8 3,2 25,8 14,6 11,6 74,8 97,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5 0 0 0 0 0 0 0 10,3 5,9 2,6 6,6 0 0 13,8 19,2 17,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,2 0 5,4 3,9 0 4,9 0 0 0 0 0 3,3 3,5 12,1 10,3 6,4 0 0 0 0 48,9 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 17,9 0 0 0 4,6 14,8 4,3 3,6 6,9 5,9 10,2 3,3 17,7 24,3 37,8 22,4 73,1 87,4 46,3 37,4 0 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,4 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0 0 3,3 3,5 0 10,3 3,2 8,6 14,6 11,6 37,4 0 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 17 0 0 0 0 4,9 0 7,1 3,4 26,7 17,9 23,2 10,6 24,3 44,7 28,8 21,5 21,8 57,9 18,7 97,9 301,2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 15,9 0 5,4 3,9 4,6 4,9 13 7,1 3,4 0 10,2 13,2 14,2 4 13,8 32 43 51 92,7 93,5 146,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4,3 41,5 5,4 7,9 4,6 4,9 4,3 0 0 0 0 0 7,1 4 6,9 0 12,9 7,3 0 37,4 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 20,8 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,6 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,9 0 0 0 9,1 0 0 3,6 0 0 2,6 0 7,1 0 6,9 3,2 4,3 7,3 23,2 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 68,9 0 0 0 0 0 4,3 0 6,9 11,9 15,4 19,8 63,9 129,4 165,1 259,1 240,9 196,6 220,1 74,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 63,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 29,8 31,9 76,8 151,4 227,1 262,4 334,9 162,2 93,5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3,3 0 0 0 0 4,3 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 8,8 0 10,8 3,9 9,1 9,8 0 0 0 3 5,1 6,6 10,6 28,3 13,8 12,8 12,9 21,8 34,8 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1,6 0 0 3,9 9,1 0 0 3,6 0 0 0 0 0 4 0 0 4,3 7,3 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 14,3 0 0 0 4,6 4,9 0 0 6,9 0 15,4 23,2 35,5 28,3 24,1 16 25,8 51 34,8 18,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 13,8 0 0 0 0 0 0 0 10,3 5,9 10,2 49,6 10,6 20,2 37,8 25,6 17,2 43,7 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 1,4 0 0 0 0 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 14,6 11,6 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,3 0 0 3,9 0 0 0 3,6 0 0 2,6 3,3 0 0 0 9,6 8,6 7,3 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5 0 0 0 13,7 0 8,7 0 0 3 0 0 0 8,1 6,9 9,6 25,8 7,3 23,2 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15,2 41,5 27 31,5 4,6 24,6 8,7 7,1 6,9 3 7,7 23,2 24,8 4 6,9 19,2 30,1 36,4 0 18,7 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 25,9 0 10,8 0 0 4,9 4,3 7,1 6,9 8,9 15,4 29,8 35,5 20,2 44,7 44,8 68,8 58,2 139 168,3 48,9 0
Urolitiáza (N20-N23) 6,8 0 0 0 0 9,8 4,3 7,1 3,4 3 5,1 6,6 7,1 8,1 20,6 12,8 12,9 14,6 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 10,4 20,8 5,4 7,9 0 0 0 0 3,4 0 2,6 23,2 21,3 8,1 13,8 9,6 43 29,1 46,3 0 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 24,3 41,3 57,6 64,5 87,4 57,9 18,7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 24 20,8 226,6 177 59,2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 4 3,4 3,2 4,3 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,3 0 0 0 0 4,9 0 3,6 6,9 5,9 5,1 0 3,5 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 5,9 0 0 0 0 0 4,3 7,1 6,9 11,9 12,8 9,9 10,6 8,1 0 6,4 4,3 7,3 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 6,9 35,6 30,7 62,8 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 32,4 0 0 0 4,6 0 4,3 24,9 20,6 29,6 35,9 49,6 28,4 44,5 65,4 70,4 77,4 36,4 34,8 56,1 0 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 2,7 0 0 0 0 4,9 0 17,8 6,9 3 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 12,5 0 0 0 0 14,8 47,8 60,4 58,4 14,8 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 8,8 0 0 0 0 19,7 17,4 56,8 37,8 8,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 4,8 0 0 0 0 4,9 8,7 39,1 10,3 8,9 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 62,4 0 0 0 0 39,4 126,1 248,5 347,1 160 28,2 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 16,3 1 494,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 5,9 539,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,9 643,6 91,7 102,3 36,4 24,6 4,3 0 0 3 2,6 0 0 4 3,4 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 15,9 0 5,4 3,9 18,2 39,4 0 3,6 3,4 3 17,9 13,2 14,2 24,3 37,8 19,2 17,2 29,1 34,8 56,1 48,9 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 4,5 0 0 3,9 13,7 4,9 0 0 10,3 3 2,6 0 3,5 4 10,3 9,6 4,3 0 11,6 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3,5 0 3,4 3,2 4,3 7,3 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 66,2 477,5 286 74,7 72,8 113,3 8,7 24,9 13,7 23,7 28,2 29,8 39 48,5 55 60,8 86 123,8 127,4 187 48,9 0
Nitrolební poranění (S06) 54,9 207,6 161,9 94,4 95,6 54,2 30,4 21,3 34,4 5,9 12,8 29,8 24,8 40,4 55 35,2 90,3 65,5 254,9 168,3 48,9 301,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 17,2 249,1 97,1 55,1 36,4 4,9 17,4 3,6 13,7 5,9 5,1 0 0 4 6,9 3,2 4,3 0 11,6 56,1 48,9 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9,1 0 10,8 31,5 54,6 24,6 13 3,6 0 3 2,6 0 0 0 3,4 3,2 0 7,3 11,6 56,1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 89,6 0 10,8 15,7 9,1 14,8 4,3 7,1 10,3 0 12,8 13,2 17,7 40,4 48,2 95,9 176,4 349,5 718,3 1 627,1 2 936,9 3 614,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11,6 0 0 15,7 22,8 4,9 8,7 0 20,6 8,9 10,2 9,9 21,3 12,1 24,1 12,8 8,6 7,3 0 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 107 20,8 64,8 86,5 113,8 118,2 121,7 103 82,5 77 76,9 89,3 152,5 117,3 75,7 99,1 141,9 116,5 231,7 392,7 440,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 5,4 83 21,6 7,9 4,6 4,9 13 0 0 0 2,6 0 3,5 4 3,4 6,4 4,3 0 23,2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 42 20,8 75,5 35,4 63,7 123,1 86,9 42,6 44,7 44,4 38,4 26,5 21,3 28,3 10,3 22,4 21,5 29,1 34,8 56,1 48,9 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 31,3 0 0 0 4,6 4,9 0 0 10,3 8,9 20,5 13,2 14,2 32,4 17,2 102,3 98,9 152,9 139 224,4 0 301,2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2,3 0 0 0 0 0 4,3 3,6 6,9 5,9 0 0 3,5 0 10,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 10,7 62,3 37,8 11,8 9,1 19,7 8,7 0 3,4 5,9 7,7 9,9 10,6 12,1 3,4 12,8 17,2 0 0 37,4 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 8,4 0 5,4 0 0 0 0 0 3,4 3 2,6 6,6 7,1 8,1 20,6 19,2 17,2 65,5 23,2 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 29,9 2 740,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 0 0 9,6 0 7,3 23,2 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 139,7 20,8 5,4 3,9 9,1 19,7 8,7 32 30,9 32,6 28,2 59,5 99,3 177,9 264,9 371 533,4 618,9 498,2 486,3 195,8 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 677,0 7 826,4 2 131,6 1 589,1 1 283,3 1 324,5 821,6 979,9 1 178,9 1 004,3 1 173,3 1 564,3 2 011,4 2 774,3 3 808,3 4 960,5 6 662,7 7 579,7 8 573,7 9 912,1 10 034,3 6 927,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)