8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 28 6 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 19 2 3 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 165 1 1 0 1 0 2 2 2 0 6 7 6 8 19 27 33 21 19 7 3 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 42 3 9 3 0 0 0 2 1 1 1 0 1 4 1 2 7 2 2 2 1 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 237 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 9 14 39 54 49 33 19 10 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 11 8 17 4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 5 13 7 6 4 1 1 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5 3 5 2 1 0 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 19 25 19 3 1 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 15 9 8 3 2 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 432 0 3 3 4 3 5 6 1 10 13 18 31 44 70 91 74 37 17 1 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 90 0 0 0 0 0 0 0 1 8 24 28 20 2 0 4 2 0 1 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 241 1 3 10 7 6 7 5 7 11 22 12 27 19 21 31 28 11 11 1 1 0
Anémie (D50-D64) 33 2 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 3 2 0 5 2 0 3 2 1 3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 19 0 4 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 66 0 1 7 7 4 5 2 3 2 4 3 3 3 5 5 4 6 0 1 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 205 0 13 7 7 4 0 4 13 12 16 15 16 16 12 26 14 13 12 3 0 2
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 73 0 0 0 6 13 7 7 6 7 9 6 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 19 0 0 0 0 2 1 1 4 3 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 7 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 40 0 0 1 14 10 1 4 1 1 3 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 153 3 11 12 16 16 3 2 6 4 9 7 6 7 10 15 9 9 5 3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 3 8 9 6 2 2 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 93 5 3 8 8 4 3 5 5 6 6 3 5 0 4 8 9 6 3 0 2 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 33 0 8 16 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 62 0 0 0 1 1 0 1 0 4 5 3 4 2 11 3 11 6 6 2 1 1
Angina pectoris (I20) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 5 11 8 4 3 2 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 549 0 0 0 0 0 1 0 1 10 20 31 32 44 98 94 70 54 50 28 13 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 114 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 16 23 21 17 14 7 2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 97 0 0 0 0 0 1 1 1 5 6 5 6 8 13 13 15 15 7 1 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 776 1 0 1 0 1 5 8 8 7 21 25 43 64 76 116 126 113 79 60 18 4
Selhání srdce (I50) 322 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4 10 4 16 33 52 64 49 45 29 9 3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 693 2 1 0 1 1 3 3 1 11 18 18 29 46 80 115 113 89 73 62 27 0
Ateroskleróza (I70) 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 15 21 36 31 15 10 5 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 4 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 263 2 2 4 4 13 4 2 6 5 12 13 12 17 24 40 39 28 15 13 8 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 59 4 25 14 3 3 1 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 137 6 13 4 2 3 0 1 1 4 4 2 4 5 4 20 20 17 15 12 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 29 11 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 192 2 103 79 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 13 1 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 70 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 3 9 14 8 14 10 7 1 0 0
Astma (J45-J46) 63 18 28 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 268 1 5 0 5 3 6 5 6 2 7 11 12 23 34 45 34 28 20 13 7 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 11 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 0 3 6 2 1 2 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 108 0 0 0 0 0 5 0 9 3 4 8 6 5 11 15 11 10 11 9 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 27 0 1 1 1 1 0 1 0 1 4 2 1 3 3 1 1 2 1 3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 70 0 0 16 21 10 0 2 1 3 3 1 2 2 3 2 2 1 0 0 1 0
Tříselná kýla (K40) 26 0 3 3 1 1 0 0 0 0 4 1 1 0 1 2 2 1 4 1 0 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 81 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 8 5 9 20 14 7 8 1 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 45 0 0 0 2 5 3 5 4 6 4 1 7 0 4 1 2 1 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 123 3 11 4 0 0 2 4 1 2 3 5 5 9 12 10 15 12 10 13 1 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 4 6 7 6 1 1 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 0 0 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 39 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 4 3 10 4 2 1 7 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 25 0 0 0 2 0 0 0 1 2 2 3 1 7 3 2 0 1 0 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 111 0 0 0 1 2 1 0 2 4 3 7 9 7 8 15 13 21 8 7 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 28 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 2 1 2 3 1 6 4 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 90 0 1 1 0 0 0 1 3 6 7 8 8 9 7 16 11 1 6 4 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 77 0 1 0 0 0 1 1 2 4 1 3 4 6 4 9 8 9 9 11 4 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 22 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 5 2 2 1 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 9 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 321 0 0 0 0 0 1 0 1 4 8 16 15 29 56 82 52 42 10 5 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 19 17 35 79 59 57 13 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 20 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 4 0 5 2 0 1 1 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 67 0 0 1 1 2 1 0 2 2 5 5 6 4 15 11 4 7 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3 7 7 5 9 3 2 1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 13 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 18 0 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 4 3 1 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 59 4 3 2 2 1 3 4 0 2 3 0 6 2 4 7 7 2 4 2 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 76 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 6 5 11 12 12 10 6 5 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 33 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 1 4 11 3 1 3 2 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 37 0 0 2 1 1 0 0 0 3 1 4 2 4 5 3 6 1 2 1 1 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 26 37 19 12 3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 103 1 34 45 12 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 9 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 26 0 0 0 0 0 1 2 3 1 9 6 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 61 0 0 0 1 0 0 0 2 7 22 11 13 2 0 3 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 135 0 1 0 1 0 1 5 7 9 11 8 10 12 16 22 18 12 2 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 21 0 0 0 0 0 2 6 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 50 0 0 0 0 3 6 17 14 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 34 0 0 0 0 0 4 12 10 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 13 0 0 0 0 0 3 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 289 0 0 0 0 11 36 73 99 50 17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 71 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 90 36 12 13 9 12 2 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 73 0 0 1 9 9 1 0 1 0 1 1 6 8 5 8 4 9 6 3 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 42 0 1 2 4 7 0 0 3 4 3 1 0 2 2 2 4 4 0 2 1 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 317 47 65 24 21 15 4 3 3 3 7 8 7 2 11 22 19 23 19 12 2 0
Nitrolební poranění (S06) 249 7 28 26 14 6 8 8 4 6 15 10 12 14 23 20 10 11 15 11 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 102 23 35 5 8 3 4 1 0 4 2 4 1 3 0 2 3 1 1 2 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 37 0 2 6 11 2 1 1 2 2 1 0 0 2 0 2 3 2 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 399 0 0 2 0 1 3 0 2 3 1 9 8 12 15 33 39 44 68 97 55 7
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 61 0 1 0 2 2 2 2 5 4 6 7 5 3 5 4 4 4 5 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 468 0 6 21 13 31 35 26 27 45 33 36 28 27 38 27 21 19 15 11 9 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 36 4 20 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 229 1 11 1 11 25 25 17 21 21 19 12 11 16 8 10 5 6 5 4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 103 0 0 2 2 0 0 0 0 4 2 2 7 4 15 26 11 15 10 3 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 53 3 11 3 3 6 0 4 4 2 4 2 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 53 0 1 2 4 2 2 0 1 0 4 2 2 6 6 6 8 1 2 3 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 559 2 2 4 4 6 3 11 6 11 13 12 17 45 79 120 95 62 38 23 6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 12 209 442 515 388 289 276 226 287 337 384 486 483 584 756 1 168 1 639 1 394 1 059 752 526 192 26
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 6,4 125,2 32,8 15,6 4,7 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 19 7,7 11,4 19 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,3 41,7 16,4 11,7 14,2 9,9 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 3,2 9,5 0 0 37,9 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 37,5 20,9 5,5 0 4,7 0 8,2 7 6,8 0 15,8 24,1 21,6 31,3 63 85,6 156,7 162,5 217 132,8 149,1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 9,5 62,6 49,2 11,7 0 0 0 7 3,4 2,8 2,6 0 3,6 15,7 3,3 6,3 33,2 15,5 22,8 37,9 49,7 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 53,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 5,3 13,8 32,3 54,8 129,4 171,2 232,6 255,4 217 189,7 49,7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11,1 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 2,6 0 7,2 19,6 36,5 25,4 80,7 31 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 3,3 3,2 9,5 7,7 0 19 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3 0 0 0 0 0 0 0 3,4 2,8 5,3 6,9 3,6 7,8 6,6 0 4,7 0 11,4 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 25,2 19,6 43,1 22,2 28,5 31 11,4 19 49,7 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 6,9 0 19,6 10 15,9 9,5 7,7 0 37,9 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 19,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,4 47 63 79,3 90,2 23,2 11,4 19 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 11,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 14,4 11,8 13,3 47,6 42,7 61,9 34,3 37,9 49,7 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 98,1 0 16,4 11,7 18,9 14,8 20,5 21,1 3,4 28,2 34,2 61,9 111,4 172,3 232,3 288,6 351,3 286,4 194,1 19 49,7 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 3,4 0 0 3,3 3,2 4,7 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 4,7 7,7 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 20,4 0 0 0 0 0 0 0 3,4 22,6 63,1 96,3 71,9 7,8 0 12,7 9,5 0 11,4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 54,8 20,9 16,4 39 33,1 29,6 28,8 17,6 23,8 31,1 57,8 41,3 97 74,4 69,7 98,3 132,9 85,1 125,6 19 49,7 0
Anémie (D50-D64) 7,5 41,7 27,3 3,9 4,7 4,9 0 3,5 0 0 2,6 0 10,8 7,8 0 15,9 9,5 0 34,3 37,9 49,7 1 136,4
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 4,3 0 21,9 3,9 14,2 4,9 0 3,5 0 2,8 0 0 0 0 3,3 12,7 4,7 15,5 0 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15 0 5,5 27,3 33,1 19,7 20,5 7 10,2 5,6 10,5 10,3 10,8 11,8 16,6 15,9 19 46,4 0 19 49,7 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 46,6 0 71,1 27,3 33,1 19,7 0 14 44,2 33,9 42,1 51,6 57,5 62,7 39,8 82,4 66,5 100,6 137 56,9 0 757,6
Demence (F00-F03) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 7,7 11,4 0 49,7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 16,6 0 0 0 28,4 64,2 28,8 24,6 20,4 19,8 23,7 20,6 14,4 7,8 6,6 12,7 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,3 0 0 0 0 9,9 4,1 3,5 13,6 8,5 5,3 10,3 0 0 3,3 0 4,7 7,7 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1,6 0 0 0 4,7 9,9 0 3,5 0 0 0 6,9 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,9 0 0 0 0 0 4,1 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 7,7 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 9,1 0 0 3,9 66,2 49,4 4,1 14 3,4 2,8 7,9 3,4 0 0 0 9,5 4,7 0 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 34,8 62,6 60,1 46,8 75,7 79 12,3 7 20,4 11,3 23,7 24,1 21,6 27,4 33,2 47,6 42,7 69,7 57,1 56,9 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 9,1 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,3 10,8 7,8 3,3 9,5 38 69,7 68,5 37,9 99,4 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 21,1 104,3 16,4 31,2 37,8 19,7 12,3 17,6 17 16,9 15,8 10,3 18 0 13,3 25,4 42,7 46,4 34,3 0 99,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 5,5 3,9 0 0 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 7,5 0 43,7 62,4 4,7 0 4,1 0 0 0 2,6 0 0 7,8 3,3 6,3 0 0 11,4 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 14,1 0 0 0 4,7 4,9 0 3,5 0 11,3 13,1 10,3 14,4 7,8 36,5 9,5 52,2 46,4 68,5 37,9 49,7 378,8
Angina pectoris (I20) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,9 14,4 23,5 16,6 34,9 38 31 34,3 37,9 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 124,7 0 0 0 0 0 4,1 0 3,4 28,2 52,6 106,6 115 172,3 325,2 298,1 332,3 417,9 571 531,1 646,1 1 136,4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 5,3 6,9 32,3 62,7 76,3 66,6 80,7 108,4 79,9 37,9 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 22 0 0 0 0 0 4,1 3,5 3,4 14,1 15,8 17,2 21,6 31,3 43,1 41,2 71,2 116,1 79,9 19 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 176,3 20,9 0 3,9 0 4,9 20,5 28,1 27,2 19,8 55,2 86 154,5 250,7 252,2 367,8 598,1 874,5 902,1 1 138,1 894,6 1 515,2
Selhání srdce (I50) 73,2 0 0 3,9 0 0 4,1 0 0 5,6 10,5 34,4 14,4 62,7 109,5 164,9 303,8 379,2 513,9 550,1 447,3 1 136,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 157,4 41,7 5,5 0 4,7 4,9 12,3 10,5 3,4 31,1 47,3 61,9 104,2 180,2 265,4 364,7 536,4 688,8 833,6 1 176 1 341,9 0
Ateroskleróza (I70) 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 13,8 18 58,8 69,7 114,2 147,2 116,1 114,2 94,8 0 0
Varixy dolních končetin (I83) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 3,6 3,9 10 12,7 0 7,7 11,4 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 59,7 41,7 10,9 15,6 18,9 64,2 16,4 7 20,4 14,1 31,6 44,7 43,1 66,6 79,6 126,8 185,1 216,7 171,3 246,6 397,6 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 13,4 83,5 136,7 54,6 14,2 14,8 4,1 3,5 0 5,6 2,6 6,9 3,6 0 3,3 3,2 0 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 31,1 125,2 71,1 15,6 9,5 14,8 0 3,5 3,4 11,3 10,5 6,9 14,4 19,6 13,3 63,4 94,9 131,6 171,3 227,6 0 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 6,6 229,5 38,3 11,7 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 3,9 3,3 0 14,2 0 22,8 0 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 43,6 41,7 563,1 307,9 28,4 4,9 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3 20,9 0 7,8 9,5 0 0 0 0 2,8 2,6 0 3,6 0 6,6 0 0 7,7 22,8 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 15,9 0 0 0 0 4,9 4,1 0 0 0 0 6,9 10,8 35,3 46,5 25,4 66,5 77,4 79,9 19 0 0
Astma (J45-J46) 14,3 375,5 153,1 23,4 18,9 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 4,7 0 11,4 19 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 60,9 20,9 27,3 0 23,7 14,8 24,7 17,6 20,4 5,6 18,4 37,8 43,1 90,1 112,8 142,7 161,4 216,7 228,4 246,6 347,9 378,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,7 0 0 0 9,5 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2,5 0 10,9 7,8 18,9 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 7,7 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,4 20,9 5,5 0 0 0 0 0 0 0 21 10,3 3,6 0 10 19 9,5 7,7 22,8 0 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 24,5 0 0 0 0 0 20,5 0 30,6 8,5 10,5 27,5 21,6 19,6 36,5 47,6 52,2 77,4 125,6 170,7 49,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,1 0 5,5 3,9 4,7 4,9 0 3,5 0 2,8 10,5 6,9 3,6 11,8 10 3,2 4,7 15,5 11,4 56,9 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 15,9 0 0 62,4 99,3 49,4 0 7 3,4 8,5 7,9 3,4 7,2 7,8 10 6,3 9,5 7,7 0 0 49,7 0
Tříselná kýla (K40) 5,9 0 16,4 11,7 4,7 4,9 0 0 0 0 10,5 3,4 3,6 0 3,3 6,3 9,5 7,7 45,7 19 0 378,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 18,4 0 5,5 3,9 0 0 8,2 3,5 3,4 5,6 0 3,4 28,8 19,6 29,9 63,4 66,5 54,2 91,4 19 0 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 10,2 0 0 0 9,5 24,7 12,3 17,6 13,6 16,9 10,5 3,4 25,2 0 13,3 3,2 9,5 7,7 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 2,6 3,4 0 3,9 0 0 4,7 7,7 11,4 37,9 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,9 62,6 60,1 15,6 0 0 8,2 14 3,4 5,6 7,9 17,2 18 35,3 39,8 31,7 71,2 92,9 114,2 246,6 49,7 378,8
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 3,4 18 11,8 13,3 19 33,2 46,4 11,4 19 49,7 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3 20,9 5,5 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 3,6 7,8 3,3 6,3 14,2 0 0 19 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,9 0 5,5 3,9 9,5 0 0 0 0 5,6 2,6 3,4 0 15,7 10 31,7 19 15,5 11,4 132,8 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,9 7,2 3,9 3,3 3,2 4,7 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 5,7 0 0 0 9,5 0 0 0 3,4 5,6 5,3 10,3 3,6 27,4 10 6,3 0 7,7 0 19 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 25,2 0 0 0 4,7 9,9 4,1 0 6,8 11,3 7,9 24,1 32,3 27,4 26,5 47,6 61,7 162,5 91,4 132,8 149,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,4 0 0 0 0 0 4,1 0 3,4 2,8 7,9 0 7,2 3,9 6,6 9,5 4,7 46,4 45,7 37,9 49,7 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20,4 0 5,5 3,9 0 0 0 3,5 10,2 16,9 18,4 27,5 28,8 35,3 23,2 50,7 52,2 7,7 68,5 75,9 49,7 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,5 0 5,5 0 0 0 4,1 3,5 6,8 11,3 2,6 10,3 14,4 23,5 13,3 28,5 38 69,7 102,8 208,6 198,8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5 0 0 3,9 9,5 0 4,1 0 0 0 0 0 3,6 11,8 10 15,9 9,5 15,5 11,4 19 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2 0 5,5 0 4,7 4,9 0 3,5 0 0 0 0 0 0 6,6 6,3 0 0 11,4 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 72,9 0 0 0 0 0 4,1 0 3,4 11,3 21 55 53,9 113,6 185,8 260 246,8 325,1 114,2 94,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 64,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 13,8 68,3 66,6 116,1 250,5 280,1 441,1 148,5 0 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,5 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,5 0 0 0 9,5 4,9 0 3,5 0 2,8 2,6 0 3,6 15,7 0 15,9 9,5 0 11,4 19 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 2 20,9 10,9 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 11,8 0 0 9,5 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 15,2 0 0 3,9 4,7 9,9 4,1 0 6,8 5,6 13,1 17,2 21,6 15,7 49,8 34,9 19 54,2 11,4 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 11,3 10,5 10,3 25,2 27,4 16,6 28,5 14,2 15,5 11,4 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3 0 0 3,9 4,7 0 0 0 3,4 5,6 2,6 0 0 3,9 6,6 0 4,7 7,7 0 37,9 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 2,6 0 0 11,8 6,6 3,2 0 7,7 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 4,1 0 0 3,9 14,2 0 0 0 0 2,8 5,3 0 0 7,8 3,3 12,7 14,2 7,7 0 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 13,4 83,5 16,4 7,8 9,5 4,9 12,3 14 0 5,6 7,9 0 21,6 7,8 13,3 22,2 33,2 15,5 45,7 37,9 49,7 0
Selhání ledvin (N17-N19) 17,3 0 0 0 0 0 4,1 0 3,4 5,6 2,6 6,9 21,6 19,6 36,5 38,1 57 77,4 68,5 94,8 99,4 0
Urolitiáza (N20-N23) 7,5 0 0 0 0 4,9 4,1 0 3,4 2,8 2,6 10,3 0 3,9 13,3 34,9 14,2 7,7 34,3 37,9 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 8,4 0 0 7,8 4,7 4,9 0 0 0 8,5 2,6 13,8 7,2 15,7 16,6 9,5 28,5 7,7 22,8 19 49,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 3,6 43,1 86,3 117,3 90,2 92,9 34,3 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 23,4 20,9 185,9 175,4 56,8 19,7 0 0 0 0 0 0 3,6 3,9 0 9,5 4,7 0 11,4 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2 0 0 0 0 0 0 3,5 3,4 5,6 0 10,3 0 3,9 0 3,2 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 5,9 0 0 0 0 0 4,1 7 10,2 2,8 23,7 20,6 7,2 0 3,3 3,2 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 13,9 0 0 0 4,7 0 0 0 6,8 19,8 57,8 37,8 46,7 7,8 0 9,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 30,7 0 5,5 0 4,7 0 4,1 17,6 23,8 25,4 28,9 27,5 35,9 47 53,1 69,8 85,4 92,9 22,8 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 4,8 0 0 0 0 0 8,2 21,1 30,6 8,5 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 11,4 0 0 0 0 14,8 24,7 59,7 47,6 25,4 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7,7 0 0 0 0 0 16,4 42,1 34 16,9 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 0 0 0 0 0 12,3 14 13,6 2,8 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 65,7 0 0 0 0 54,3 147,9 256,3 337 141,2 44,7 6,9 0 0 0 0 0 7,7 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,2 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 16,1 1 481,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6,8 625,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,4 751,1 65,6 50,7 42,6 59,2 8,2 14 0 0 0 3,4 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 16,6 0 0 3,9 42,6 44,4 4,1 0 3,4 0 2,6 3,4 21,6 31,3 16,6 25,4 19 69,7 68,5 56,9 49,7 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 9,5 0 5,5 7,8 18,9 34,6 0 0 10,2 11,3 7,9 3,4 0 7,8 6,6 6,3 19 31 0 37,9 49,7 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,9 20,9 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0 11,4 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 72 980,6 355,3 93,5 99,3 74,1 16,4 10,5 10,2 8,5 18,4 27,5 25,2 7,8 36,5 69,8 90,2 178 217 227,6 99,4 0
Nitrolební poranění (S06) 56,6 146 153,1 101,3 66,2 29,6 32,9 28,1 13,6 16,9 39,4 34,4 43,1 54,8 76,3 63,4 47,5 85,1 171,3 208,6 49,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23,2 479,9 191,3 19,5 37,8 14,8 16,4 3,5 0 11,3 5,3 13,8 3,6 11,8 0 6,3 14,2 7,7 11,4 37,9 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8,4 0 10,9 23,4 52 9,9 4,1 3,5 6,8 5,6 2,6 0 0 7,8 0 6,3 14,2 15,5 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 90,6 0 0 7,8 0 4,9 12,3 0 6,8 8,5 2,6 30,9 28,8 47 49,8 104,6 185,1 340,5 776,5 1 839,9 2 733,6 2 651,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 13,9 0 5,5 0 9,5 9,9 8,2 7 17 11,3 15,8 24,1 18 11,8 16,6 12,7 19 31 57,1 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 106,3 0 32,8 81,8 61,5 153 143,8 91,3 91,9 127,1 86,8 123,8 100,6 105,8 126,1 85,6 99,7 147 171,3 208,6 447,3 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,2 83,5 109,3 7,8 4,7 4,9 0 0 6,8 2,8 2,6 0 0 0 6,6 0 0 0 22,8 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 52 20,9 60,1 3,9 52 123,4 102,7 59,7 71,5 59,3 50 41,3 39,5 62,7 26,5 31,7 23,7 46,4 57,1 75,9 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 23,4 0 0 7,8 9,5 0 0 0 0 11,3 5,3 6,9 25,2 15,7 49,8 82,4 52,2 116,1 114,2 56,9 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1,8 0 0 3,9 0 4,9 0 0 0 2,8 0 6,9 0 0 6,6 3,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12 62,6 60,1 11,7 14,2 29,6 0 14 13,6 5,6 10,5 6,9 7,2 3,9 6,6 6,3 9,5 15,5 0 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 12 0 5,5 7,8 18,9 9,9 8,2 0 3,4 0 10,5 6,9 7,2 23,5 19,9 19 38 7,7 22,8 56,9 49,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 30,4 2 795,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2,5 0 5,5 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 10,8 7,8 6,6 3,2 0 7,7 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 127 41,7 10,9 15,6 18,9 29,6 12,3 38,6 20,4 31,1 34,2 41,3 61,1 176,3 262,1 380,5 451 479,8 433,9 436,3 298,2 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 773,6 9 221,8 2 815,3 1 512,1 1 367,1 1 362,6 928,6 1 007,6 1 147 1 084,7 1 277,9 1 660,9 2 098,8 2 961,2 3 875,5 5 197,4 6 617,3 8 196 8 587,4 9 977,2 9 542,7 9 848,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)