8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 25 4 8 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 15 0 0 4 1 2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 121 2 1 1 0 1 2 1 1 2 1 6 5 5 16 22 24 13 13 4 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 30 1 2 1 4 2 1 1 0 1 1 0 3 1 0 4 4 1 1 2 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 278 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 17 30 43 55 50 39 21 10 3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 62 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4 14 12 19 5 0 4 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 6 2 0 1 2 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 41 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 4 7 8 7 4 1 2 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 35 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 4 4 7 3 2 4 3 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 11 25 35 22 4 2 1 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 63 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 6 17 17 8 7 3 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 402 0 2 3 4 3 3 9 0 12 9 24 39 46 50 98 46 24 25 5 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 18 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 1 1 5 1 2 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 72 0 0 0 0 0 0 0 1 12 17 24 6 3 5 2 1 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 213 1 1 3 3 1 3 9 7 11 23 20 16 18 21 38 16 16 6 0 0 0
Anémie (D50-D64) 24 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 2 0 2 4 2 3 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 17 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 101 1 5 8 6 2 8 3 6 2 7 1 6 6 10 10 3 8 4 4 1 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 216 4 18 13 0 4 2 4 4 8 18 14 12 25 24 15 21 12 8 6 4 0
Demence (F00-F03) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 60 0 0 0 0 12 10 2 2 6 9 6 6 2 1 4 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 21 0 0 0 1 2 4 3 2 3 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 45 0 0 1 7 12 2 4 2 5 1 0 5 2 0 1 1 1 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 148 1 6 11 9 9 3 4 5 9 5 11 7 11 13 10 11 8 11 3 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 8 7 5 5 6 1 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 85 0 3 4 7 7 4 4 2 10 8 4 2 2 6 8 8 4 1 0 1 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 48 0 7 13 2 1 0 0 1 2 2 2 3 1 5 3 1 2 2 1 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 49 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 5 0 2 2 8 11 3 8 2 0 0
Angina pectoris (I20) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 3 6 8 5 6 4 2 1 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 544 0 0 0 0 0 0 0 4 9 14 32 39 58 68 109 75 49 46 29 9 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 28 24 20 14 5 7 1 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 108 0 0 0 0 1 1 1 1 4 2 8 8 7 10 14 20 12 9 9 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 816 1 0 2 1 0 7 5 15 10 26 23 28 56 103 163 119 92 81 61 22 1
Selhání srdce (I50) 347 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 2 7 13 44 52 63 42 62 39 16 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 835 0 0 0 0 0 0 1 7 15 21 26 38 61 91 153 149 95 100 58 19 1
Ateroskleróza (I70) 149 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9 13 25 38 17 22 11 7 3 0
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 313 0 1 5 8 16 5 9 3 10 10 17 13 18 39 50 44 25 27 8 4 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 76 7 31 17 5 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 4 1 1 3 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 153 4 6 7 0 2 2 2 1 4 2 3 5 10 16 22 16 13 15 16 7 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 25 6 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 2 1 2 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 163 0 86 67 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 2 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 79 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 12 20 13 9 9 3 0 0
Astma (J45-J46) 71 20 23 11 3 4 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 236 1 4 3 4 3 2 5 6 2 2 9 14 8 19 44 42 25 25 13 5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 7 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 14 0 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 27 2 0 0 2 0 0 1 0 1 1 2 2 6 1 4 2 1 1 1 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 120 0 0 0 0 1 1 3 2 3 4 5 5 8 17 15 11 13 14 7 10 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 18 0 2 3 1 1 1 2 0 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 88 0 2 18 27 11 3 4 2 1 1 2 1 3 3 4 3 1 1 0 0 1
Tříselná kýla (K40) 30 0 5 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 5 4 4 2 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 71 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 3 3 5 13 14 11 7 5 1 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 34 0 0 1 3 6 5 2 2 0 2 3 1 3 2 1 0 1 2 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 10 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 122 1 6 1 1 0 1 1 0 2 2 6 8 12 5 16 16 11 14 13 5 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 3 4 5 2 4 3 4 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 1 2 1 2 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 24 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 3 0 1 3 4 2 0 0 2 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 1 4 6 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 17 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 2 1 1 1 1 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 98 0 0 1 0 1 2 0 0 4 5 3 3 5 12 17 14 15 6 7 3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 26 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 6 3 4 2 1 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 81 0 0 0 0 1 2 3 3 15 9 5 6 3 4 7 10 4 4 4 1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 78 0 1 1 0 1 1 1 1 0 3 6 3 7 13 9 12 2 4 9 2 2
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 15 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 10 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 239 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 8 21 36 33 53 36 28 7 5 2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 270 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 10 13 19 41 64 73 30 13 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 8 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 22 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 2 3 2 2 0 4 0 0 1 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 47 0 0 1 3 0 0 1 2 2 2 3 3 8 6 9 2 5 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 51 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 8 12 4 4 4 3 3 0 1 0 0
Dorzalgie (M54) 10 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 12 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 31 0 0 1 3 1 0 1 1 1 3 3 2 1 1 4 5 3 1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 63 5 3 2 2 1 1 2 3 4 0 3 8 3 5 6 5 7 1 1 1 0
Selhání ledvin (N17-N19) 100 0 1 0 0 1 3 1 2 0 1 3 4 9 15 14 14 11 8 9 4 0
Urolitiáza (N20-N23) 40 0 0 0 0 1 0 0 1 1 7 1 3 3 6 6 7 2 2 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 33 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 5 7 4 3 1 3 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 12 19 36 29 14 5 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 77 0 28 34 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 13 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 13 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 47 0 0 0 1 1 0 1 2 8 10 14 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 133 0 0 0 3 2 1 3 6 13 15 14 5 8 12 16 19 7 7 2 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 20 0 0 0 0 0 1 9 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 37 0 0 0 0 1 7 7 14 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 23 0 0 0 0 1 4 6 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 8 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 403 0 0 0 0 7 45 103 159 75 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 83 31 15 13 3 10 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 78 0 4 1 7 1 0 0 1 4 2 5 4 8 13 11 5 3 6 3 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 28 0 0 1 6 1 1 1 1 2 2 0 2 0 2 3 3 1 1 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 298 28 42 23 19 20 3 5 0 8 6 8 9 16 16 12 23 25 18 14 3 0
Nitrolební poranění (S06) 273 5 32 31 20 8 4 14 13 15 11 11 16 8 15 13 9 12 20 13 1 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 103 23 28 18 10 3 2 2 1 1 3 3 0 1 2 2 3 0 1 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 36 0 1 8 14 2 0 0 0 2 1 2 0 0 1 1 0 3 1 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 348 0 1 3 0 3 1 5 2 8 3 3 4 8 19 18 25 45 65 84 43 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 63 0 0 2 4 6 4 2 7 9 4 1 2 2 4 4 4 3 1 4 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 489 1 4 17 23 21 37 29 35 33 43 30 28 29 41 31 24 19 30 10 3 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 39 6 12 2 0 0 2 1 0 3 3 3 2 0 2 1 1 0 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 213 0 22 7 4 21 16 20 17 19 22 14 11 12 4 7 4 5 4 3 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 109 0 0 1 0 0 0 1 3 1 3 1 10 5 12 26 19 7 12 6 2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 10 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 64 3 11 6 5 3 3 2 2 1 5 5 3 3 6 3 1 0 2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 57 0 1 0 0 2 1 0 2 2 2 5 8 4 2 10 8 3 3 3 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 589 0 1 0 1 2 5 8 7 7 11 13 23 38 69 136 126 80 31 25 6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 12 373 380 448 407 266 245 227 324 390 444 449 504 589 769 1 196 1 696 1 434 974 844 561 201 25
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 5,7 88 43 15,9 9,6 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 10,2 16,5 0 19,2 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3,4 0 0 15,9 4,8 9,8 0 0 0 0 2,7 7 0 3,8 6,4 0 5,1 0 11,2 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 11,2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 27,6 44 5,4 4 0 4,9 7,8 3,5 3,3 5,4 2,7 21,1 18,4 18,8 51,3 71,6 121,9 107 145,9 76,6 52,4 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,8 22 10,8 4 19,3 9,8 3,9 3,5 0 2,7 2,7 0 11,1 3,8 0 13 20,3 8,2 11,2 38,3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 63,3 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,7 2,7 24,6 62,6 112,9 137,9 179 253,9 320,9 235,6 191,6 157,3 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 14,1 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2,7 0 0 7,4 15,1 44,9 39,1 96,5 41,1 0 76,6 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 6,5 5,1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 3,5 0 3,8 9,6 19,5 10,2 0 11,2 38,3 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,4 11 3,5 14,7 26,3 25,7 22,8 20,3 8,2 22,4 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8 0 0 0 0 0 3,9 3,5 0 2,7 5,5 10,6 14,7 15,1 22,4 9,8 10,2 32,9 33,7 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 7 36,8 41,4 80,2 113,9 111,7 32,9 22,4 19,2 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 14,3 0 0 0 0 0 3,9 0 0 2,7 0 0 0 3,8 19,2 55,3 86,3 65,8 78,5 57,5 104,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 91,5 0 10,8 11,9 19,3 14,8 11,7 31,5 0 32,4 24,7 84,5 143,7 173,1 160,3 319 233,6 197,5 280,5 95,8 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,7 0 3,5 0 0 3,2 3,3 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 4,1 0 5,4 0 0 0 0 3,5 3,3 2,7 0 0 14,7 3,8 3,2 16,3 5,1 16,5 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 16,4 0 0 0 0 0 0 0 3,3 32,4 46,6 84,5 22,1 11,3 16 6,5 5,1 8,2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 48,5 22 5,4 11,9 14,5 4,9 11,7 31,5 23,4 29,7 63,1 70,4 59 67,8 67,3 123,7 81,3 131,7 67,3 0 0 0
Anémie (D50-D64) 5,5 0 10,8 0 9,6 4,9 0 0 3,3 0 0 3,5 7,4 7,5 0 6,5 20,3 16,5 33,7 38,3 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 3,9 22 10,8 7,9 4,8 0 0 0 3,3 2,7 2,7 7 0 3,8 6,4 3,3 0 8,2 11,2 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 23 22 26,9 31,8 28,9 9,8 31,1 10,5 20,1 5,4 19,2 3,5 22,1 22,6 32,1 32,5 15,2 65,8 44,9 76,6 52,4 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 49,2 88 96,9 51,7 0 19,7 7,8 14 13,4 21,6 49,4 49,3 44,2 94,1 77 48,8 106,7 98,7 89,8 115 209,8 0
Demence (F00-F03) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,2 38,3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 13,7 0 0 0 0 59,1 38,9 7 6,7 16,2 24,7 21,1 22,1 7,5 3,2 13 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 4,8 0 0 0 4,8 9,8 15,6 10,5 6,7 8,1 0 7 0 3,8 0 3,3 0 0 11,2 19,2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 5,1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 3,3 2,7 0 0 0 0 0 3,3 0 8,2 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 10,2 0 0 4 33,7 59,1 7,8 14 6,7 13,5 2,7 0 18,4 7,5 0 3,3 5,1 8,2 11,2 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 5,1 0 11,2 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 4,9 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 33,7 22 32,3 43,7 43,4 44,3 11,7 14 16,7 24,3 13,7 38,7 25,8 41,4 41,7 32,5 55,9 65,8 123,4 57,5 52,4 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,5 3,5 7,4 0 25,7 22,8 25,4 41,1 67,3 19,2 0 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 19,4 0 16,1 15,9 33,7 34,5 15,6 14 6,7 27 21,9 14,1 7,4 7,5 19,2 26 40,6 32,9 11,2 0 52,4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 10,9 0 37,7 51,7 9,6 4,9 0 0 3,3 5,4 5,5 7 11,1 3,8 16 9,8 5,1 16,5 22,4 19,2 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 11,2 0 0 0 0 4,9 0 3,5 0 5,4 11 17,6 0 7,5 6,4 26 55,9 24,7 89,8 38,3 0 0
Angina pectoris (I20) 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 10,6 14,7 11,3 19,2 26 25,4 49,4 44,9 38,3 52,4 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 123,9 0 0 0 0 0 0 0 13,4 24,3 38,4 112,7 143,7 218,3 218,1 354,8 380,9 403,2 516,1 555,7 471,9 1 639,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 10,6 22,1 26,3 89,8 78,1 101,6 115,2 56,1 134,1 52,4 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 24,6 0 0 0 0 4,9 3,9 3,5 3,3 10,8 5,5 28,2 29,5 26,3 32,1 45,6 101,6 98,7 101 172,4 52,4 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 185,8 22 0 7,9 4,8 0 27,2 17,5 50,2 27 71,3 81 103,2 210,8 330,3 530,6 604,4 757 908,8 1 168,8 1 153,6 546,4
Selhání srdce (I50) 79 0 0 0 0 0 0 3,5 3,3 2,7 11 7 25,8 48,9 141,1 169,3 320 345,6 695,6 747,3 839 0
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 190,2 0 0 0 0 0 0 3,5 23,4 40,5 57,6 91,5 140 229,6 291,8 498 756,8 781,7 1 122,0 1 111,3 996,3 546,4
Ateroskleróza (I70) 33,9 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 8,2 0 33,2 48,9 80,2 123,7 86,3 181 123,4 134,1 157,3 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1 0 0 0 52,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 71,3 0 5,4 19,9 38,6 78,8 19,5 31,5 10 27 27,4 59,8 47,9 67,8 125,1 162,7 223,5 205,7 302,9 153,3 209,8 546,4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17,3 153,9 166,8 67,6 24,1 9,8 0 0 0 0 2,7 0 3,7 3,8 0 6,5 20,3 8,2 11,2 57,5 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 34,8 88 32,3 27,8 0 9,8 7,8 7 3,3 10,8 5,5 10,6 18,4 37,6 51,3 71,6 81,3 107 168,3 306,6 367,1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 5,7 132 16,1 7,9 0 0 3,9 0 0 0 0 3,5 0 0 3,2 6,5 15,2 0 22,4 19,2 104,9 546,4
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 37,1 0 462,7 266,3 43,4 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 2,7 0 10,8 11,9 4,8 4,9 0 0 3,3 0 0 0 0 0 0 6,5 5,1 0 11,2 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 18 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 7,4 30,1 38,5 65,1 66 74,1 101 57,5 0 0
Astma (J45-J46) 16,2 439,9 123,8 43,7 14,5 19,7 3,9 0 0 0 0 14,1 0 0 3,2 0 5,1 0 33,7 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 53,7 22 21,5 11,9 19,3 14,8 7,8 17,5 20,1 5,4 5,5 31,7 51,6 30,1 60,9 143,2 213,3 205,7 280,5 249,1 262,2 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 1,6 0 0 0 19,3 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,2 0 10,8 43,7 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,1 44 0 0 9,6 0 0 3,5 0 2,7 2,7 7 7,4 22,6 3,2 13 10,2 8,2 11,2 19,2 0 0
Peptický vřed (K25-K28) 27,3 0 0 0 0 4,9 3,9 10,5 6,7 8,1 11 17,6 18,4 30,1 54,5 48,8 55,9 107 157,1 134,1 524,4 546,4
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 4,1 0 10,8 11,9 4,8 4,9 3,9 7 0 0 2,7 3,5 3,7 7,5 0 3,3 0 8,2 0 19,2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 20 0 10,8 71,5 130,1 54,2 11,7 14 6,7 2,7 2,7 7 3,7 11,3 9,6 13 15,2 8,2 11,2 0 0 546,4
Tříselná kýla (K40) 6,8 0 26,9 15,9 4,8 0 0 0 0 0 2,7 3,5 0 0 6,4 0 25,4 32,9 44,9 38,3 52,4 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 16,2 0 5,4 0 0 0 0 3,5 0 5,4 11 10,6 11,1 18,8 41,7 45,6 55,9 57,6 56,1 19,2 52,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 7,7 0 0 4 14,5 29,5 19,5 7 6,7 0 5,5 10,6 3,7 11,3 6,4 3,3 0 8,2 22,4 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2,3 22 0 4 0 0 0 3,5 0 0 0 0 3,7 3,8 0 3,3 0 0 0 76,6 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 27,8 22 32,3 4 4,8 0 3,9 3,5 0 5,4 5,5 21,1 29,5 45,2 16 52,1 81,3 90,5 157,1 249,1 262,2 546,4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 0 10,6 7,4 11,3 12,8 16,3 10,2 32,9 33,7 76,6 104,9 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,4 22 0 4 0 0 0 0 0 0 8,2 0 3,7 3,8 3,2 3,3 10,2 8,2 22,4 19,2 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5,5 0 5,4 4 4,8 0 0 0 0 2,7 11 10,6 0 3,8 9,6 13 10,2 0 0 38,3 52,4 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 10,6 11,1 26,3 3,2 13 30,5 8,2 11,2 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3,9 22 10,8 0 0 0 0 3,5 3,3 2,7 5,5 0 3,7 0 6,4 6,5 5,1 8,2 11,2 19,2 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 22,3 0 0 4 0 4,9 7,8 0 0 10,8 13,7 10,6 11,1 18,8 38,5 55,3 71,1 123,4 67,3 134,1 157,3 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 5,9 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 3,7 7,5 6,4 3,3 30,5 24,7 44,9 38,3 52,4 546,4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 18,4 0 0 0 0 4,9 7,8 10,5 10 40,5 24,7 17,6 22,1 11,3 12,8 22,8 50,8 32,9 44,9 76,6 52,4 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 17,8 0 5,4 4 0 4,9 3,9 3,5 3,3 0 8,2 21,1 11,1 26,3 41,7 29,3 60,9 16,5 44,9 172,4 104,9 1 092,9
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3,4 0 0 7,9 9,6 4,9 0 0 0 2,7 0 3,5 11,1 0 3,2 3,3 0 16,5 0 19,2 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,5 0 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 2,3 22 10,8 0 0 4,9 0 0 0 2,7 0 0 3,7 3,8 3,2 0 10,2 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 54,4 0 0 0 0 0 0 0 0 13,5 13,7 28,2 77,4 135,5 105,8 172,5 182,8 230,4 78,5 95,8 104,9 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 61,5 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 2,7 35,2 47,9 71,5 131,5 208,3 370,8 246,9 145,9 38,3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 0 0 0 4,8 4,9 0 3,5 3,3 0 0 0 7,4 0 0 6,5 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5 0 0 7,9 9,6 4,9 0 0 3,3 0 2,7 3,5 7,4 11,3 6,4 6,5 0 32,9 0 0 52,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,7 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 0 0 0 0 11,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 10,7 0 0 4 14,5 0 0 3,5 6,7 5,4 5,5 10,6 11,1 30,1 19,2 29,3 10,2 41,1 0 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 11,6 0 0 0 0 0 0 0 6,7 5,4 21,9 28,2 44,2 15,1 12,8 13 15,2 24,7 0 19,2 0 0
Dorzalgie (M54) 2,3 0 0 0 0 9,8 0 3,5 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 8,2 33,7 19,2 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,7 0 5,4 4 0 0 3,9 0 0 0 0 0 11,1 7,5 9,6 0 0 8,2 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 7,1 0 0 4 14,5 4,9 0 3,5 3,3 2,7 8,2 10,6 7,4 3,8 3,2 13 25,4 24,7 11,2 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 14,3 110 16,1 7,9 9,6 4,9 3,9 7 10 10,8 0 10,6 29,5 11,3 16 19,5 25,4 57,6 11,2 19,2 52,4 0
Selhání ledvin (N17-N19) 22,8 0 5,4 0 0 4,9 11,7 3,5 6,7 0 2,7 10,6 14,7 33,9 48,1 45,6 71,1 90,5 89,8 172,4 209,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 9,1 0 0 0 0 4,9 0 0 3,3 2,7 19,2 3,5 11,1 11,3 19,2 19,5 35,6 16,5 22,4 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 7,5 0 5,4 4 9,6 0 3,9 3,5 0 2,7 0 3,5 0 0 16 22,8 20,3 24,7 11,2 57,5 104,9 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7,4 45,2 60,9 117,2 147,3 115,2 56,1 19,2 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 17,5 0 150,7 135,1 43,4 0 0 0 0 0 2,7 0 0 0 3,2 0 10,2 8,2 11,2 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 3 0 0 0 0 0 7,8 0 3,3 2,7 5,5 10,6 7,4 3,8 0 0 5,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 3 0 0 0 0 0 0 3,5 0 8,1 11 3,5 3,7 0 0 9,8 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 10,7 0 0 0 4,8 4,9 0 3,5 6,7 21,6 27,4 49,3 22,1 7,5 3,2 3,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 30,3 0 0 0 14,5 9,8 3,9 10,5 20,1 35,1 41,1 49,3 18,4 30,1 38,5 52,1 96,5 57,6 78,5 38,3 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 4,6 0 0 0 0 0 3,9 31,5 10 16,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 8,4 0 0 0 0 4,9 27,2 24,5 46,9 21,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 5,2 0 0 0 0 4,9 15,6 21 16,7 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,8 0 0 0 0 0 3,9 10,5 10 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 91,8 0 0 0 0 34,5 175,1 360,1 532,5 202,3 35,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 13,7 1 319,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 7,1 681,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 18,9 681,8 80,7 51,7 14,5 49,2 7,8 3,5 0 0 0 3,5 7,4 0 3,2 0 5,1 16,5 0 0 0 546,4
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 17,8 0 21,5 4 33,7 4,9 0 0 3,3 10,8 5,5 17,6 14,7 30,1 41,7 35,8 25,4 24,7 67,3 57,5 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 6,4 0 0 4 28,9 4,9 3,9 3,5 3,3 5,4 5,5 0 7,4 0 6,4 9,8 15,2 8,2 11,2 19,2 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 3,3 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 67,9 615,8 226 91,4 91,6 98,5 11,7 17,5 0 21,6 16,5 28,2 33,2 60,2 51,3 39,1 116,8 205,7 202 268,3 157,3 0
Nitrolební poranění (S06) 62,2 110 172,2 123,2 96,4 39,4 15,6 48,9 43,5 40,5 30,2 38,7 59 30,1 48,1 42,3 45,7 98,7 224,4 249,1 52,4 1 092,9
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 23,5 505,8 150,7 71,5 48,2 14,8 7,8 7 3,3 2,7 8,2 10,6 0 3,8 6,4 6,5 15,2 0 11,2 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 8,2 0 5,4 31,8 67,5 9,8 0 0 0 5,4 2,7 7 0 0 3,2 3,3 0 24,7 11,2 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 79,2 0 5,4 11,9 0 14,8 3,9 17,5 6,7 21,6 8,2 10,6 14,7 30,1 60,9 58,6 127 370,3 729,3 1 609,5 2 254,9 4 371,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 14,3 0 0 7,9 19,3 29,5 15,6 7 23,4 24,3 11 3,5 7,4 7,5 12,8 13 20,3 24,7 11,2 76,6 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 111,4 22 21,5 67,6 110,9 103,4 144 101,4 117,2 89 117,9 105,6 103,2 109,2 131,5 100,9 121,9 156,3 336,6 191,6 157,3 546,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 8,9 132 64,6 7,9 0 0 7,8 3,5 0 8,1 8,2 10,6 7,4 0 6,4 3,3 5,1 0 11,2 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 48,5 0 118,4 27,8 19,3 103,4 62,3 69,9 56,9 51,3 60,3 49,3 40,5 45,2 12,8 22,8 20,3 41,1 44,9 57,5 52,4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 24,8 0 0 4 0 0 0 3,5 10 2,7 8,2 3,5 36,8 18,8 38,5 84,6 96,5 57,6 134,6 115 104,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2,3 0 0 0 0 4,9 0 0 3,3 5,4 2,7 3,5 3,7 3,8 6,4 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 14,6 66 59,2 23,8 24,1 14,8 11,7 7 6,7 2,7 13,7 17,6 11,1 11,3 19,2 9,8 5,1 0 22,4 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13 0 5,4 0 0 9,8 3,9 0 6,7 5,4 5,5 17,6 29,5 15,1 6,4 32,5 40,6 24,7 33,7 57,5 52,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 28,7 2 771,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 3,5 0 7,5 6,4 3,3 5,1 8,2 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 134,1 0 5,4 0 4,8 9,8 19,5 28 23,4 18,9 30,2 45,8 84,7 143 221,3 442,7 640 658,3 347,8 479 314,6 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 817,7 8 357,2 2 410,5 1 617,6 1 282,1 1 206,4 883,5 1 132,7 1 306,1 1 197,8 1 231,3 1 774,3 2 170,2 2 894,5 3 835,2 5 520,5 7 283,3 8 014,5 9 469,3 10 749,2 10 540,1 13 661,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)