8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 21 0 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 13 0 2 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 73 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 4 10 15 9 10 9 7 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 27 2 6 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 186 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 6 11 15 45 44 34 10 12 3 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 17 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 2 1 2 4 0 1 1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 1 1 0 1 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 1 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10 17 21 12 3 1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 34 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 2 5 7 2 4 6 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 184 0 4 2 1 4 1 2 1 2 6 9 14 26 31 33 20 16 9 2 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 0 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 69 0 0 0 0 0 0 0 2 4 15 25 14 3 3 1 1 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 136 0 1 2 1 0 2 7 2 6 8 6 9 16 19 29 16 6 4 2 0 0
Anémie (D50-D64) 19 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 2 3 0 1 1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 9 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 66 0 4 9 5 4 5 0 1 1 4 3 2 2 5 3 6 2 7 3 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 178 1 10 1 3 1 2 10 3 13 12 17 11 15 16 21 13 11 12 4 2 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 82 0 0 0 5 11 8 14 10 7 7 11 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 26 0 0 0 1 2 5 4 3 3 1 1 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 16 0 0 0 1 5 0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 115 1 4 14 10 11 4 4 3 6 6 4 4 11 4 6 5 12 3 3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 2 6 6 4 5 0 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 68 0 3 6 10 7 1 3 4 2 3 6 1 3 3 5 5 5 1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 27 0 5 7 3 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 63 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 4 3 5 9 13 3 9 4 1 1 1
Angina pectoris (I20) 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 4 9 10 5 7 2 3 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 531 0 0 0 0 0 1 1 2 7 14 30 36 61 93 91 44 51 56 28 14 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 66 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 9 7 15 17 4 4 4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 89 0 0 0 0 0 1 2 2 2 6 6 4 3 14 15 14 5 9 5 1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 585 0 0 1 1 0 4 10 8 12 10 20 33 40 65 92 103 80 61 34 11 0
Selhání srdce (I50) 283 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 11 16 31 36 60 34 42 29 15 2
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 683 0 0 0 1 1 3 7 2 6 18 19 37 62 87 124 111 91 67 34 12 1
Ateroskleróza (I70) 98 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 7 14 31 17 12 8 2 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 166 0 2 0 13 7 3 2 3 6 5 10 5 15 22 24 21 8 12 4 4 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 79 9 40 20 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 120 3 23 10 4 3 0 2 1 2 2 3 2 2 12 11 13 10 10 6 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 186 0 109 65 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 14 0 0 3 4 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 41 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 5 5 10 6 5 2 0 0
Astma (J45-J46) 56 9 24 6 5 5 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 105 1 0 1 4 2 4 2 0 3 1 2 6 11 11 15 16 7 13 5 1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 13 0 0 0 7 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 15 0 3 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 4 0 1 0 0 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 68 0 0 0 0 1 0 2 1 5 2 3 2 3 7 11 8 9 6 7 1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 16 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 1 2 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 58 0 1 14 13 4 1 1 0 1 2 3 1 3 5 2 2 2 2 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 23 1 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 1 1 1 2 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 62 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 5 11 8 11 7 5 3 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 25 0 0 1 0 5 0 5 1 4 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 65 0 7 4 0 1 4 2 2 3 1 1 2 3 6 3 11 6 3 6 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 5 3 0 2 2 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 15 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 4 1 5 1 0 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 53 0 0 0 2 2 1 0 1 3 1 3 2 2 11 7 6 6 4 0 2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 1 3 2 1 0 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 67 0 0 1 0 0 1 3 4 5 5 7 3 7 4 6 7 2 9 1 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 65 0 0 1 0 0 2 1 2 2 4 3 4 5 5 11 4 6 10 4 1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 13 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 7 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 372 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 12 26 43 75 85 49 40 24 4 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 337 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 10 22 62 91 73 42 19 3 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 21 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0 4 5 4 0 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 27 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 5 2 3 5 3 3 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 41 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 11 4 6 3 6 2 2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 23 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 1 1 3 2 3 0 3 0 1 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 9 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 40 1 3 2 0 3 0 3 1 3 1 0 2 2 3 3 7 2 3 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 56 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 3 3 7 12 5 4 8 2 0
Urolitiáza (N20-N23) 28 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 3 2 1 6 5 1 0 1 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 43 1 0 1 1 0 0 0 1 1 4 2 1 5 3 7 3 5 5 3 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 26 32 30 23 4 3 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 43 0 15 13 7 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 11 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 12 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 49 0 0 0 0 0 0 0 2 7 17 14 5 1 0 2 0 0 0 0 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 99 0 0 0 0 0 1 3 2 9 10 7 10 1 14 22 9 6 3 1 1 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 7 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 65 0 0 0 0 0 8 17 19 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 20 0 0 0 0 0 4 5 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 9 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 267 0 0 0 0 4 31 76 87 58 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 68 14 10 10 13 11 4 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 109 0 1 4 11 8 0 0 0 3 5 4 6 13 9 8 13 11 8 4 1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 89 0 3 16 13 15 0 0 0 1 3 3 2 3 6 4 2 7 5 4 1 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 345 7 61 14 17 18 5 5 5 7 9 10 17 15 25 28 26 24 22 18 12 0
Nitrolební poranění (S06) 240 5 28 31 17 13 7 9 10 14 10 13 10 9 14 18 12 5 8 6 1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 70 6 25 10 4 1 6 4 2 4 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 28 0 2 3 7 0 1 3 0 3 3 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 325 0 3 2 1 0 2 2 2 3 8 5 5 9 8 18 27 44 64 82 36 4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 52 0 0 1 0 1 1 4 2 6 9 2 3 6 4 5 4 3 0 0 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 445 1 7 21 16 16 33 26 28 39 26 36 31 33 34 25 20 19 18 12 3 1
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 48 5 19 2 0 4 3 1 1 3 1 3 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 202 1 13 2 13 20 20 16 15 28 22 12 16 5 3 1 2 4 3 6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 79 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7 2 11 11 20 13 9 2 1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 56 0 9 4 3 6 2 2 2 8 3 4 1 4 4 1 2 0 1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 60 0 2 4 2 3 1 0 1 1 4 3 6 6 6 9 4 2 5 0 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 59 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 119 0 0 0 1 1 3 2 1 1 3 6 5 10 12 14 19 12 11 11 7 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 9 670 267 474 347 256 218 202 283 280 378 356 398 461 634 972 1 204 1 002 744 640 392 149 13
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 4,8 0 62,2 20,7 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,8 0 0 0 0 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 3 0 10,4 8,3 14,6 4,9 0 3,5 0 0 0 0 0 3,6 3,1 0 5,4 0 0 19,3 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 16,6 22,3 5,2 0 0 0 0 0 6,5 2,6 2,9 3,5 7,6 14,4 31,2 51 48,2 86,1 99,6 134,8 0 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 6,2 44,6 31,1 16,5 9,8 9,7 3,7 0 0 0 2,9 0 0 3,6 3,1 6,8 16,1 0 11,1 19,3 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 42,4 0 0 0 4,9 0 0 0 3,2 2,6 5,8 21,2 42 53,8 140,4 149,7 182,1 86,1 132,8 57,8 56,1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 3,8 0 6,2 10,2 0 0 11,1 0 56,1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 8,6 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3,9 0 0 0 0 0 0 0 3,2 10,4 2,9 0 7,6 3,6 6,2 13,6 0 8,6 11,1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 3 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2,9 0 0 0 6,2 20,4 5,4 8,6 0 19,3 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2,9 0 3,8 3,6 0 17 5,4 17,2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 7,6 35,9 53 71,5 64,3 25,8 11,1 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,7 0 0 0 0 0 0 3,5 0 2,6 0 0 7,6 7,2 6,2 17 37,5 17,2 44,3 115,5 112,1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 41,9 0 20,7 8,3 4,9 19,4 3,7 6,9 3,2 5,2 17,4 31,8 53,5 93,3 96,7 112,3 107,1 137,8 99,6 38,5 56,1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2,7 0 0 0 4,9 0 3,7 0 0 0 0 0 3,8 3,6 6,2 10,2 10,7 0 11,1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 15,7 0 0 0 0 0 0 0 6,5 10,4 43,5 88,2 53,5 10,8 9,4 3,4 5,4 8,6 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 31 0 5,2 8,3 4,9 0 7,4 24,3 6,5 15,6 23,2 21,2 34,4 57,4 59,3 98,7 85,7 51,7 44,3 38,5 0 0
Anémie (D50-D64) 4,3 0 0 12,4 0 4,9 3,7 0 0 2,6 2,9 0 0 3,6 3,1 10,2 10,7 25,8 0 19,3 56,1 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,1 0 5,2 12,4 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 3,4 0 0 22,1 0 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 15 0 20,7 37,2 24,4 19,4 18,6 0 3,2 2,6 11,6 10,6 7,6 7,2 15,6 10,2 32,1 17,2 77,4 57,8 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 40,6 22,3 51,8 4,1 14,6 4,9 7,4 34,7 9,7 33,8 34,8 60 42 53,8 49,9 71,5 69,6 94,8 132,8 77 112,1 0
Demence (F00-F03) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 18,7 0 0 0 24,4 53,4 29,7 48,6 32,4 18,2 20,3 38,8 15,3 3,6 9,4 0 5,4 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,9 0 0 0 4,9 9,7 18,6 13,9 9,7 7,8 2,9 3,5 11,5 0 6,2 0 0 0 11,1 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,9 0 0 0 0 4,9 0 0 3,2 0 0 0 0 3,6 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,9 0 0 0 4,9 0 0 0 0 2,6 2,9 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 3,6 0 0 0 4,9 24,3 0 3,5 3,2 5,2 0 7,1 0 7,2 3,1 0 0 0 11,1 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,2 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 26,2 22,3 20,7 57,9 48,8 53,4 14,9 13,9 9,7 15,6 17,4 14,1 15,3 39,5 12,5 20,4 26,8 103,4 33,2 57,8 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 3,8 14,4 6,2 20,4 32,1 34,5 55,3 0 56,1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 15,5 0 15,5 24,8 48,8 34 3,7 10,4 13 5,2 8,7 21,2 3,8 10,8 9,4 17 26,8 43,1 11,1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,7 0 5,2 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 6,2 0 25,9 28,9 14,6 9,7 0 0 0 2,6 2,9 3,5 3,8 7,2 0 6,8 10,7 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 14,4 0 0 0 0 0 0 3,5 3,2 7,8 14,5 14,1 11,5 17,9 28,1 44,2 16,1 77,5 44,3 19,3 56,1 561,8
Angina pectoris (I20) 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,8 3,5 7,6 14,4 28,1 34 26,8 60,3 22,1 57,8 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 121 0 0 0 0 0 3,7 3,5 6,5 18,2 40,6 105,9 137,5 219 290,2 309,7 235,7 439,3 619,5 539,2 784,8 1 123,6
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 15 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 7,1 11,5 32,3 21,8 51 91,1 34,5 44,3 77 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 20,3 0 0 0 0 0 3,7 6,9 6,5 5,2 17,4 21,2 15,3 10,8 43,7 51 75 43,1 99,6 96,3 56,1 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 133,3 0 0 4,1 4,9 0 14,9 34,7 25,9 31,2 29 70,6 126 143,6 202,8 313,1 551,7 689,1 674,9 654,7 616,6 0
Selhání srdce (I50) 64,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 11,6 7,1 42 57,4 96,7 122,5 321,4 292,9 464,7 558,4 840,8 1 123,6
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 155,6 0 0 0 4,9 4,9 11,1 24,3 6,5 15,6 52,2 67,1 141,3 222,6 271,5 422 594,5 783,9 741,2 654,7 672,6 561,8
Ateroskleróza (I70) 22,3 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2,9 3,5 11,5 25,1 43,7 105,5 91,1 103,4 88,5 38,5 56,1 0
Varixy dolních končetin (I83) 1,4 0 0 0 0 0 3,7 0 0 2,6 2,9 0 3,8 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 37,8 0 10,4 0 63,5 34 11,1 6,9 9,7 15,6 14,5 35,3 19,1 53,8 68,6 81,7 112,5 68,9 132,8 77 224,2 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 18 200,8 207,3 82,7 4,9 14,6 3,7 0 0 0 0 3,5 0 7,2 3,1 0 5,4 0 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 27,3 66,9 119,2 41,3 19,5 14,6 0 6,9 3,2 5,2 5,8 10,6 7,6 7,2 37,4 37,4 69,6 86,1 110,6 115,5 56,1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2,3 22,3 5,2 8,3 0 0 0 0 0 0 0 3,5 3,8 0 0 3,4 0 0 0 19,3 112,1 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 42,4 0 564,8 268,7 53,7 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 3,2 0 0 12,4 19,5 0 3,7 3,5 0 0 2,9 3,5 0 3,6 3,1 0 5,4 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 9,3 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,6 2,9 0 11,5 7,2 15,6 17 53,6 51,7 55,3 38,5 0 0
Astma (J45-J46) 12,8 200,8 124,4 24,8 24,4 24,3 0 3,5 0 5,2 0 3,5 3,8 0 0 0 0 8,6 11,1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 23,9 22,3 0 4,1 19,5 9,7 14,9 6,9 0 7,8 2,9 7,1 22,9 39,5 34,3 51 85,7 60,3 143,8 96,3 56,1 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 3 0 0 0 34,2 0 11,1 3,5 0 0 2,9 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3,4 0 15,5 37,2 9,8 0 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 10,8 6,2 13,6 0 8,6 0 0 56,1 0
Peptický vřed (K25-K28) 15,5 0 0 0 0 4,9 0 6,9 3,2 13 5,8 10,6 7,6 10,8 21,8 37,4 42,8 77,5 66,4 134,8 56,1 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 3,6 0 5,2 4,1 0 4,9 3,7 0 3,2 0 0 0 0 0 6,2 6,8 5,4 25,8 11,1 38,5 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 13,2 0 5,2 57,9 63,5 19,4 3,7 3,5 0 2,6 5,8 10,6 3,8 10,8 15,6 6,8 10,7 17,2 22,1 19,3 0 0
Tříselná kýla (K40) 5,2 22,3 15,5 16,5 4,9 0 0 0 0 0 2,9 0 0 3,6 3,1 20,4 5,4 8,6 11,1 38,5 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 14,1 22,3 0 0 0 0 0 0 3,2 5,2 8,7 7,1 7,6 17,9 34,3 27,2 58,9 60,3 55,3 57,8 56,1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 5,7 0 0 4,1 0 24,3 0 17,4 3,2 10,4 11,6 3,5 0 7,2 3,1 3,4 0 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 14,8 0 36,3 16,5 0 4,9 14,9 6,9 6,5 7,8 2,9 3,5 7,6 10,8 18,7 10,2 58,9 51,7 33,2 115,5 0 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,1 15,3 3,6 6,2 17 16,1 0 22,1 38,5 56,1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,8 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 3,1 3,4 21,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 3,4 22,3 0 8,3 4,9 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 6,2 3,4 16,1 25,8 11,1 0 0 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 7,1 7,6 10,8 18,7 3,4 5,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,1 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 5,8 3,5 7,6 14,4 3,1 17 5,4 0 11,1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 12,1 0 0 0 9,8 9,7 3,7 0 3,2 7,8 2,9 10,6 7,6 7,2 34,3 23,8 32,1 51,7 44,3 0 112,1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 2,9 0 0 0 0 20,4 5,4 25,8 22,1 19,3 0 561,8
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 15,3 0 0 4,1 0 0 3,7 10,4 13 13 14,5 24,7 11,5 25,1 12,5 20,4 37,5 17,2 99,6 19,3 112,1 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 14,8 0 0 4,1 0 0 7,4 3,5 6,5 5,2 11,6 10,6 15,3 17,9 15,6 37,4 21,4 51,7 110,6 77 56,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 3 0 0 0 0 4,9 0 6,9 3,2 0 0 3,5 3,8 7,2 3,1 0 5,4 8,6 22,1 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1,6 0 5,2 4,1 4,9 0 0 0 0 2,6 2,9 3,5 0 0 0 3,4 0 0 0 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 84,8 0 0 0 0 0 0 3,5 3,2 10,4 23,2 42,4 99,3 154,4 234 289,3 262,4 344,6 265,5 77 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 76,8 0 0 0 0 0 0 0 3,2 2,6 5,8 38,8 38,2 79 193,4 309,7 391 361,8 210,2 57,8 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 2,9 0 0 3,6 0 3,4 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 4,8 0 0 4,1 4,9 0 3,7 3,5 0 0 0 0 15,3 0 12,5 17 21,4 0 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 6,2 0 0 0 0 4,9 0 0 3,2 2,6 5,8 0 19,1 7,2 9,4 17 16,1 25,8 11,1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 9,3 0 0 0 0 0 3,7 0 3,2 5,2 8,7 38,8 15,3 21,5 9,4 20,4 10,7 17,2 0 0 0 0
Dorzalgie (M54) 5,2 0 5,2 4,1 0 0 0 6,9 0 5,2 8,7 3,5 3,8 10,8 6,2 10,2 0 25,8 0 19,3 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,1 0 5,2 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 3,8 3,6 0 0 0 8,6 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 2,1 0 0 0 14,6 0 0 3,5 0 2,6 0 3,5 0 3,6 3,1 0 0 0 11,1 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 9,1 22,3 15,5 8,3 0 14,6 0 10,4 3,2 7,8 2,9 0 7,6 7,2 9,4 10,2 37,5 17,2 33,2 19,3 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 12,8 0 0 0 0 0 3,7 3,5 3,2 2,6 2,9 7,1 19,1 10,8 9,4 23,8 64,3 43,1 44,3 154,1 112,1 0
Urolitiáza (N20-N23) 6,4 0 0 0 0 0 3,7 0 6,5 5,2 2,9 10,6 11,5 7,2 3,1 20,4 26,8 8,6 0 19,3 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 9,8 22,3 0 4,1 4,9 0 0 0 3,2 2,6 11,6 7,1 3,8 17,9 9,4 23,8 16,1 43,1 55,3 57,8 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,6 25,1 81,1 108,9 160,7 198,1 44,3 57,8 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 9,8 0 77,7 53,7 34,2 0 0 0 0 2,6 0 0 0 7,2 6,2 0 10,7 0 0 19,3 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2,5 0 0 0 9,8 4,9 0 0 0 5,2 0 0 11,5 7,2 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2,7 0 0 0 0 0 0 3,5 9,7 7,8 5,8 7,1 0 0 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 11,2 0 0 0 0 0 0 0 6,5 18,2 49,3 49,4 19,1 3,6 0 6,8 0 0 0 0 56,1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 22,6 0 0 0 0 0 3,7 10,4 6,5 23,4 29 24,7 38,2 3,6 43,7 74,9 48,2 51,7 33,2 19,3 56,1 0
Lékařský potrat (O04) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 4,9 3,7 10,4 3,2 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 14,8 0 0 0 0 0 29,7 59,1 61,6 46,8 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4,6 0 0 0 0 0 14,9 17,4 25,9 2,6 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 2,1 0 0 0 0 0 3,7 0 13 10,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 60,8 0 0 0 0 19,4 115,1 264 281,8 150,9 31,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 24,6 2 410,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 6,2 602,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 15,5 312,4 51,8 41,3 63,5 53,4 14,9 0 0 5,2 2,9 0 3,8 3,6 3,1 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 24,8 0 5,2 16,5 53,7 38,8 0 0 0 7,8 14,5 14,1 22,9 46,7 28,1 27,2 69,6 94,8 88,5 77 56,1 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 20,3 0 15,5 66,1 63,5 72,8 0 0 0 2,6 8,7 10,6 7,6 10,8 18,7 13,6 10,7 60,3 55,3 77 56,1 561,8
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 2,5 22,3 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 3,1 6,8 10,7 0 33,2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 78,6 156,2 316,1 57,9 83 87,4 18,6 17,4 16,2 18,2 26,1 35,3 64,9 53,8 78 95,3 139,3 206,7 243,4 346,6 672,6 0
Nitrolební poranění (S06) 54,7 111,6 145,1 128,2 83 63,1 26 31,3 32,4 36,4 29 45,9 38,2 32,3 43,7 61,3 64,3 43,1 88,5 115,5 56,1 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 16 133,9 129,5 41,3 19,5 4,9 22,3 13,9 6,5 10,4 8,7 0 11,5 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 6,4 0 10,4 12,4 34,2 0 3,7 10,4 0 7,8 8,7 0 7,6 7,2 0 0 5,4 8,6 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 74,1 0 15,5 8,3 4,9 0 7,4 6,9 6,5 7,8 23,2 17,6 19,1 32,3 25 61,3 144,6 379 708 1 579,0 2 017,9 2 247,2
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11,9 0 0 4,1 0 4,9 3,7 13,9 6,5 15,6 26,1 7,1 11,5 21,5 12,5 17 21,4 25,8 0 0 56,1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 101,4 22,3 36,3 86,8 78,1 77,6 122,5 90,3 90,7 101,5 75,4 127,1 118,4 118,5 106,1 85,1 107,1 163,7 199,1 231,1 168,2 561,8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 10,9 111,6 98,5 8,3 0 19,4 11,1 3,5 3,2 7,8 2,9 10,6 3,8 7,2 3,1 3,4 0 0 11,1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 46 22,3 67,4 8,3 63,5 97,1 74,3 55,6 48,6 72,9 63,8 42,4 61,1 17,9 9,4 3,4 10,7 34,5 33,2 115,5 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 18 0 0 0 0 4,9 0 0 3,2 2,6 0 0 26,7 7,2 34,3 37,4 107,1 112 99,6 38,5 56,1 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 12,8 0 46,6 16,5 14,6 29,1 7,4 6,9 6,5 20,8 8,7 14,1 3,8 14,4 12,5 3,4 10,7 0 11,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 13,7 0 10,4 16,5 9,8 14,6 3,7 0 3,2 2,6 11,6 10,6 22,9 21,5 18,7 30,6 21,4 17,2 55,3 0 56,1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 13,4 1 316,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 27,1 0 0 0 4,9 4,9 11,1 6,9 3,2 2,6 8,7 21,2 19,1 35,9 37,4 47,6 101,8 103,4 121,7 211,8 392,4 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 203,7 5 958,5 2 456,2 1 434,6 1 250,0 1 057,9 750,1 983,2 907,1 983,8 1 032,9 1 404,9 1 760,1 2 275,9 3 032,8 4 097,2 5 366,6 6 408,8 7 080,4 7 548,6 8 352,0 7 303,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)