8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 34 3 15 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 1 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 12 2 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 80 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 4 16 10 9 15 9 6 1 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 63 4 5 7 6 4 2 0 2 0 0 4 1 2 1 8 5 5 6 1 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 119 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4 12 16 27 19 14 21 3 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 5 8 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 6 12 9 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 5 6 3 2 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 187 0 1 3 1 1 2 3 1 6 4 9 20 20 31 31 26 17 6 4 1 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 90 1 1 0 2 3 0 3 2 1 5 5 9 5 14 11 14 7 2 4 1 0
Anémie (D50-D64) 22 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 5 1 2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 15 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 2 1 2 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 60 0 1 5 5 2 4 3 4 1 2 2 5 4 4 4 9 0 2 3 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 122 10 33 12 6 3 0 0 1 4 3 5 5 3 8 10 6 6 3 3 1 0
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 52 0 0 0 3 8 8 3 5 7 3 6 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 15 0 0 0 0 3 2 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 15 0 0 0 0 3 0 3 1 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 74 1 5 1 4 5 1 1 4 4 4 3 5 2 6 8 9 5 3 3 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 4 4 5 3 4 7 1 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 40 2 1 6 7 2 1 1 0 1 1 3 3 0 3 2 2 4 0 1 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 13 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 2 3 0 1 0 0
Angina pectoris (I20) 46 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 8 7 10 6 3 1 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 376 0 0 0 0 0 0 1 2 4 15 18 26 50 71 61 39 45 25 17 2 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 8 12 9 5 3 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 56 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 3 7 1 5 6 6 7 7 6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 343 0 0 1 0 1 2 1 3 7 11 10 11 23 33 55 64 61 35 17 6 2
Selhání srdce (I50) 192 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 7 4 10 22 39 26 29 25 10 8 3
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 448 0 0 0 0 2 1 3 6 7 13 10 14 33 49 76 69 61 45 49 7 3
Ateroskleróza (I70) 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 14 17 18 10 1 2 0 1
Varixy dolních končetin (I83) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 133 0 1 1 1 0 0 2 2 1 0 7 6 11 13 21 24 25 13 4 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 53 4 19 6 9 4 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 1 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 135 15 19 6 2 2 2 1 2 2 3 3 6 5 6 13 17 14 8 5 3 1
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 72 25 25 9 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 22 0 8 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 0 2 2 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 3 10 17 5 2 7 2 0 0
Astma (J45-J46) 10 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 210 0 1 1 0 2 2 0 1 3 2 7 3 16 20 48 30 30 31 7 5 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 6 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 15 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 2 1 2 3 0 1 0 0 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 66 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 6 7 9 7 8 10 3 2 0 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 5 2 3 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 54 0 1 8 22 10 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 1 3 0 1 0 0
Tříselná kýla (K40) 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 5 3 2 6 0 3 1 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 24 0 0 1 0 2 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 48 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 2 1 3 4 6 8 5 5 4 2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 6 1 2 2 0 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 0 2 0 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 4 4 7 2 0 2 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 0 2 4 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 44 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 2 0 5 9 11 2 5 2 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 2 1 1 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 62 0 0 2 1 0 0 0 2 2 2 5 6 7 4 11 5 4 7 4 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 73 0 0 0 1 1 0 1 1 2 5 1 2 8 6 15 8 9 7 4 2 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 16 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 12 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 159 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 4 13 13 26 32 31 19 12 1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 14 15 33 39 29 6 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 21 0 0 1 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 2 4 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 2 5 0 2 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 1 0 2 0 1 0 1 0 0
Dorzalgie (M54) 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6 0 3 2 1 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 8 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 17 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 3 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 36 6 10 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 4 0 2 1 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9 9 12 15 7 2 1 0
Urolitiáza (N20-N23) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 43 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 6 7 7 5 7 2 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 12 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 5 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 6 0 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 12 0 0 0 0 1 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 39 0 0 0 0 0 2 10 18 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 42 15 7 2 8 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 25 0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 6 2 1 0 4 4 0 0 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 25 0 1 4 5 3 0 1 2 0 2 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 214 11 23 11 13 11 5 3 4 3 4 3 8 8 14 20 20 16 16 16 4 1
Nitrolební poranění (S06) 119 1 3 11 10 16 4 3 4 3 4 5 5 3 11 3 6 8 11 6 2 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 38 3 5 7 6 4 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 9 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 215 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 4 5 16 16 32 46 58 23 8
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 110 0 3 5 7 9 8 8 9 5 6 6 6 9 8 7 4 4 3 1 2 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 12 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 133 0 8 5 7 15 5 16 11 9 14 7 11 4 4 6 4 2 2 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 70 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 3 10 13 13 11 6 4 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 15 0 2 0 1 1 1 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 23 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 0 3 3 6 3 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 652 1 1 0 0 3 28 42 70 55 25 11 26 32 58 98 96 62 31 10 3 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 662 343 225 154 153 158 97 136 194 179 197 215 300 395 626 881 812 691 477 310 96 23
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 11,5 109 135,4 18,6 6,9 7,4 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 4,8 6,7 29,3 65,4 29,6 0 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,1 72,6 36,1 12,4 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 6,7 9,8 0 0 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 27 72,6 9 6,2 0 0 0 0 0 9,4 3,9 4,7 9,7 21,6 76,7 48,1 60,4 146,4 147,2 177,6 89,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 21,3 145,3 45,1 43,5 41,5 29,6 13,1 0 10,4 0 0 18,9 4,9 10,8 4,8 38,5 33,5 48,8 98,1 29,6 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 40,2 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 3,9 4,7 19,5 64,9 76,7 129,8 127,5 136,7 343,4 88,8 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 9,6 24 53,7 29,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 6,7 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 0 4,8 4,8 0 9,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 4,8 14,4 6,7 19,5 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 4,7 0 0 0 9,6 6,7 9,8 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,5 4,9 27 28,8 57,7 60,4 29,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 5,4 19,2 24 40,2 29,3 32,7 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 63,2 0 9 18,6 6,9 7,4 13,1 15,9 5,2 28,1 15,6 42,5 97,4 108,1 148,6 149 174,4 166 98,1 118,4 89,8 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,8 6,7 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,8 4,8 6,7 39 16,4 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 11,7 9,5 4,9 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 30,4 36,3 9 0 13,8 22,2 0 15,9 10,4 4,7 19,5 23,6 43,8 27 67,1 52,9 93,9 68,3 32,7 118,4 89,8 0
Anémie (D50-D64) 7,4 0 0 12,4 13,8 0 0 0 0 0 0 0 4,9 16,2 4,8 14,4 13,4 48,8 16,4 59,2 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 5,1 0 9 0 0 0 0 5,3 0 0 0 9,5 0 0 4,8 0 20,1 19,5 16,4 59,2 179,7 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 20,3 0 9 31 34,6 14,8 26,1 15,9 20,8 4,7 7,8 9,5 24,4 21,6 19,2 19,2 60,4 0 32,7 88,8 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 41,2 363,2 297,8 74,5 41,5 22,2 0 0 5,2 18,7 11,7 23,6 24,4 16,2 38,3 48,1 40,2 58,6 49,1 88,8 89,8 0
Demence (F00-F03) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,3 0 29,6 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 17,6 0 0 0 20,8 59,2 52,3 15,9 26 32,8 11,7 28,4 19,5 5,4 4,8 4,8 6,7 9,8 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,1 0 0 0 0 22,2 13,1 21,2 10,4 4,7 0 0 4,9 5,4 0 0 6,7 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 5,1 0 0 0 0 22,2 0 15,9 5,2 0 3,9 4,7 4,9 0 9,6 9,6 0 9,8 0 0 0 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 25 36,3 45,1 6,2 27,7 37 6,5 5,3 20,8 18,7 15,6 14,2 24,4 10,8 28,8 38,5 60,4 48,8 49,1 88,8 0 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 11,1 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 4,7 9,7 0 19,2 19,2 33,5 29,3 65,4 207,2 89,8 523,6
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 13,5 72,6 9 37,3 48,5 14,8 6,5 5,3 0 4,7 3,9 14,2 14,6 0 14,4 9,6 13,4 39 0 29,6 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 0 9 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4,4 145,3 27,1 18,6 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 4,8 6,7 0 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 4,7 9,7 16,2 14,4 9,6 13,4 29,3 0 29,6 0 0
Angina pectoris (I20) 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 3,9 14,2 14,6 16,2 38,3 33,6 67,1 58,6 49,1 29,6 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 127 0 0 0 0 0 0 5,3 10,4 18,7 58,6 85,1 126,7 270,3 340,3 293,2 261,6 439,3 408,8 503,1 179,7 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 37,8 33,6 38,5 80,5 87,9 81,8 88,8 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 18,9 0 0 0 0 0 13,1 0 0 9,4 15,6 14,2 34,1 5,4 24 28,8 40,2 68,3 114,5 177,6 0 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 115,8 0 0 6,2 0 7,4 13,1 5,3 15,6 32,8 43 47,3 53,6 124,3 158,2 264,3 429,3 595,5 572,4 503,1 539,1 1 047,1
Selhání srdce (I50) 64,8 0 0 0 0 0 0 0 10,4 18,7 11,7 33,1 19,5 54,1 105,4 187,4 174,4 283,1 408,8 295,9 718,8 1 570,7
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 151,3 0 0 0 0 14,8 6,5 15,9 31,2 32,8 50,8 47,3 68,2 178,4 234,9 365,3 462,9 595,5 735,9 1 450,1 628,9 1 570,7
Ateroskleróza (I70) 25,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,4 43,3 67,1 81,7 120,7 97,6 16,4 59,2 0 523,6
Varixy dolních končetin (I83) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 4,8 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 44,9 0 9 6,2 6,9 0 0 10,6 10,4 4,7 0 33,1 29,2 59,5 62,3 100,9 161 244 212,6 118,4 89,8 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 17,9 145,3 171,5 37,3 62,3 29,6 0 5,3 5,2 4,7 0 0 0 5,4 9,6 0 6,7 9,8 32,7 29,6 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 45,6 544,9 171,5 37,3 13,8 14,8 13,1 5,3 10,4 9,4 11,7 14,2 29,2 27 28,8 62,5 114 136,7 130,8 148 269,5 523,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 24,3 908,1 225,6 55,9 6,9 14,8 0 5,3 0 0 0 0 0 5,4 0 4,8 6,7 19,5 16,4 88,8 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 7,4 0 72,2 49,7 34,6 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4,1 0 0 12,4 13,8 22,2 0 5,3 0 0 3,9 0 4,9 5,4 4,8 0 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,7 9,5 4,9 16,2 47,9 81,7 33,5 19,5 114,5 59,2 0 0
Astma (J45-J46) 3,4 0 0 24,8 13,8 7,4 0 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 16,4 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 70,9 0 9 6,2 0 14,8 13,1 0 5,2 14 7,8 33,1 14,6 86,5 95,9 230,7 201,2 292,9 507 207,2 449,2 523,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,7 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 2 0 18,1 6,2 6,9 0 6,5 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 5,1 0 0 0 0 0 0 5,3 15,6 0 3,9 0 9,7 5,4 9,6 14,4 0 9,8 0 0 89,8 0
Peptický vřed (K25-K28) 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 15,6 37,8 29,2 37,8 43,1 33,6 53,7 97,6 49,1 59,2 0 523,6
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 5,4 9,6 0 26,8 48,8 32,7 88,8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 18,2 0 9 49,7 152,3 74 0 0 0 0 0 0 4,9 21,6 14,4 0 6,7 29,3 0 29,6 0 0
Tříselná kýla (K40) 3,4 72,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 9,8 49,1 88,8 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 11,1 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 3,9 14,2 14,6 27 14,4 9,6 40,2 0 49,1 29,6 359,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 8,1 0 0 6,2 0 14,8 13,1 15,9 10,4 14 11,7 14,2 4,9 5,4 4,8 4,8 6,7 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 16,2 36,3 18,1 6,2 0 0 13,1 0 0 4,7 3,9 9,5 4,9 16,2 19,2 28,8 53,7 48,8 81,8 118,4 179,7 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,9 0 14,4 28,8 6,7 19,5 32,7 0 89,8 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 3,7 0 0 0 0 0 6,5 0 0 0 0 0 4,9 5,4 19,2 0 0 9,8 0 59,2 0 523,6
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 8,8 36,3 0 0 6,9 0 0 0 0 0 7,8 0 0 5,4 9,6 19,2 26,8 68,3 32,7 0 179,7 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 5,7 0 0 0 0 0 0 5,3 0 4,7 0 9,5 24,4 0 9,6 19,2 13,4 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 4,4 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 3,9 9,5 9,7 5,4 4,8 9,6 6,7 9,8 16,4 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 14,9 0 0 0 6,9 7,4 0 0 0 4,7 11,7 4,7 9,7 0 24 43,3 73,8 19,5 81,8 59,2 89,8 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 4,4 0 0 6,2 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,9 0 4,8 4,8 20,1 19,5 16,4 29,6 89,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 20,9 0 0 12,4 6,9 0 0 0 10,4 9,4 7,8 23,6 29,2 37,8 19,2 52,9 33,5 39 114,5 118,4 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 24,7 0 0 0 6,9 7,4 0 5,3 5,2 9,4 19,5 4,7 9,7 43,3 28,8 72,1 53,7 87,9 114,5 118,4 179,7 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 5,4 36,3 9 0 0 14,8 0 0 5,2 0 0 4,7 4,9 10,8 14,4 9,6 6,7 0 16,4 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,7 9,8 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,1 0 18,1 18,6 6,9 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 4,8 6,7 0 16,4 0 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 53,7 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 23,4 18,9 63,3 70,3 124,6 153,8 208 185,5 196,2 29,6 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 18,9 53,6 75,7 71,9 158,6 261,6 283,1 98,1 59,2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 7,1 0 0 6,2 6,9 37 6,5 5,3 0 4,7 0 0 0 0 4,8 19,2 13,4 39 0 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 7,4 0 0 6,2 6,9 0 0 0 0 0 0 4,7 9,7 27 14,4 9,6 33,5 0 32,7 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 9,5 19,5 5,4 0 9,6 0 9,8 0 29,6 0 0
Dorzalgie (M54) 5,1 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 3,9 4,7 29,2 0 14,4 9,6 6,7 0 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2,7 0 0 12,4 0 0 0 0 0 4,7 3,9 0 0 5,4 0 9,6 0 9,8 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 5,7 0 0 0 0 7,4 6,5 0 15,6 0 3,9 14,2 0 10,8 4,8 0 13,4 9,8 32,7 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 12,2 217,9 90,3 6,2 6,9 37 0 0 0 0 3,9 0 0 5,4 0 19,2 26,8 0 32,7 29,6 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 19,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 14,6 0 43,1 43,3 80,5 146,4 114,5 59,2 89,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0 7,4 0 0 0 4,7 0 4,7 0 0 0 4,8 0 0 16,4 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 14,5 36,3 0 0 0 7,4 0 0 0 0 3,9 4,7 4,9 10,8 9,6 28,8 47 68,3 81,8 207,2 179,7 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 4,8 20,1 9,8 16,4 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 1,4 0 0 0 0 7,4 0 0 5,2 0 0 4,7 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,1 0 0 0 0 0 6,5 10,6 10,4 0 3,9 0 0 5,4 4,8 4,8 6,7 9,8 16,4 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,7 0 0 0 0 0 0 5,3 15,6 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2 0 0 0 0 7,4 0 10,6 10,4 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 4,1 0 0 0 0 7,4 19,6 10,6 10,4 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,7 0 0 0 0 0 0 0 10,4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 13,2 0 0 0 0 0 13,1 52,9 93,5 28,1 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 30,1 3 232,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 9,5 1 017,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 14,2 544,9 63,2 12,4 55,4 7,4 6,5 5,3 5,2 4,7 7,8 4,7 4,9 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 8,4 0 0 0 6,9 14,8 0 0 0 0 15,6 28,4 9,7 5,4 0 19,2 26,8 0 0 29,6 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 8,4 0 9 24,8 34,6 22,2 0 5,3 10,4 0 7,8 0 0 0 0 9,6 13,4 9,8 32,7 0 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 16,4 29,6 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 72,3 399,6 207,6 68,3 90 81,4 32,7 15,9 20,8 14 15,6 14,2 39 43,3 67,1 96,1 134,2 156,2 261,7 473,5 359,4 523,6
Nitrolební poranění (S06) 40,2 36,3 27,1 68,3 69,2 118,4 26,1 15,9 20,8 14 15,6 23,6 24,4 16,2 52,7 14,4 40,2 78,1 179,9 177,6 179,7 0
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,8 109 45,1 43,5 41,5 29,6 0 5,3 5,2 4,7 7,8 0 4,9 5,4 4,8 4,8 6,7 19,5 0 0 89,8 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 3 0 9 6,2 13,8 7,4 6,5 0 0 4,7 0 0 0 5,4 0 0 6,7 0 0 0 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 72,6 0 0 6,2 6,9 0 6,5 0 5,2 4,7 0 9,5 0 21,6 24 76,9 107,3 312,4 752,2 1 716,5 2 066,5 4 188,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 7,8 9,5 0 5,4 0 0 0 29,3 32,7 0 0 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 37,1 0 27,1 31 48,5 66,6 52,3 42,3 46,8 23,4 23,4 28,4 29,2 48,7 38,3 33,6 26,8 39 49,1 29,6 179,7 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 4,1 36,3 45,1 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,4 9,6 0 0 19,5 0 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 44,9 0 72,2 31 48,5 111 32,7 84,7 57,2 42,1 54,7 33,1 53,6 21,6 19,2 28,8 26,8 19,5 32,7 59,2 89,8 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 23,6 0 9 0 6,9 7,4 0 0 5,2 4,7 0 4,7 4,9 16,2 47,9 62,5 87,2 107,4 98,1 118,4 269,5 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 0 0 0 0 0 0 5,3 0 4,7 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 5,1 0 18,1 0 6,9 7,4 6,5 0 0 9,4 3,9 0 9,7 0 4,8 9,6 0 0 0 29,6 89,8 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,4 36,3 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 36,5 3 923,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 7,8 0 0 0 0 0 0 10,6 0 0 11,7 9,5 0 16,2 14,4 28,8 20,1 9,8 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 220,2 36,3 9 0 0 22,2 182,9 222,2 363,7 257,4 97,7 52 126,7 173 278 471 644 605,2 507 295,9 269,5 0
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 249,9 12 459,1 2 030,7 956,3 1 059,2 1 169,5 633,7 719,6 1 008,1 837,6 769,6 1 016,3 1 461,6 2 135,5 3 000,4 4 234,4 5 447,1 6 745,4 7 800,5 9 174,3 8 625,3 12 041,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)