8.1.11 Hospitalizovaní pacienti s pobytem na JIP v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 38 4 16 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 1 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 13 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 104 3 0 2 2 1 0 2 1 2 2 3 2 3 7 17 12 16 16 11 2 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 51 7 12 9 2 3 0 2 1 0 1 0 2 0 3 1 4 3 1 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 151 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 9 15 8 33 33 25 12 11 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 2 3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 2 3 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 5 2 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 1 2 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 176 1 3 1 1 4 2 2 1 4 10 6 19 8 28 36 27 16 6 1 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 101 0 1 1 2 3 1 2 4 4 8 7 11 16 10 12 13 6 0 0 0 0
Anémie (D50-D64) 15 0 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 3 1 0 2 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 8 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 48 0 4 2 1 9 2 3 2 2 3 1 0 3 5 4 2 3 2 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 127 8 41 20 3 8 1 0 2 1 1 1 6 4 7 4 7 5 3 4 1 0
Demence (F00-F03) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 52 0 0 0 0 10 3 3 4 6 10 4 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 16 0 0 0 0 3 0 1 1 2 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 22 0 0 1 2 8 1 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Alzheimerova nemoc (G30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 74 2 3 4 5 3 0 1 0 6 2 0 6 7 9 6 4 6 5 4 1 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 4 10 6 5 4 3 1 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 37 0 3 2 6 4 3 0 1 1 1 2 2 3 1 0 2 4 2 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 12 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 29 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 5 3 6 2 3 1 1 0
Angina pectoris (I20) 61 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 3 8 8 15 7 8 3 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 358 0 0 0 0 0 0 0 4 10 13 19 32 43 53 66 38 28 26 19 7 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 59 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 7 9 17 8 5 3 4 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 71 0 0 0 0 2 1 0 3 2 5 4 0 7 8 6 14 8 6 3 2 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 316 0 0 0 2 1 3 3 4 6 5 13 12 21 34 42 44 54 41 23 8 0
Selhání srdce (I50) 190 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 4 12 24 33 29 29 28 21 2 1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 418 0 0 0 0 1 3 0 4 6 10 7 15 28 38 68 65 78 51 32 12 0
Ateroskleróza (I70) 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 12 26 18 9 4 1 1 0
Varixy dolních končetin (I83) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 126 0 2 1 1 1 0 1 1 5 3 7 6 9 9 22 20 18 12 7 1 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 59 9 15 19 8 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 145 10 19 11 7 3 1 2 2 2 0 4 6 6 9 18 10 10 15 9 1 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 82 23 36 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 2 2 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 17 0 5 7 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 12 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 13 13 7 2 2 2 1 0
Astma (J45-J46) 22 0 3 8 1 3 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 205 0 4 0 0 1 0 0 2 3 5 7 6 16 29 47 32 23 17 8 5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 6 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 9 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 18 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 1 0 2 2 5 1 0 1 0
Peptický vřed (K25-K28) 90 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 9 6 12 9 4 11 9 5 5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 17 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 4 4 1 1 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 56 0 1 11 16 10 1 1 0 2 1 1 3 0 2 1 1 2 1 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 4 8 3 2 1 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 19 0 0 1 1 2 0 2 3 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 56 2 2 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 3 5 9 9 9 7 1 2 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 2 5 4 3 3 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 3 1 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 15 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 1 2 1 1 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 108 0 0 0 1 1 0 0 5 3 5 7 4 14 15 22 14 8 6 2 1 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 20 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 2 3 1 0 3 3 2 1 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 63 0 0 0 0 1 0 3 2 6 7 4 5 7 8 7 5 2 6 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 76 0 0 1 0 0 2 0 0 4 2 1 5 4 9 9 8 11 6 10 3 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 12 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 0 2 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 171 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 8 16 21 26 36 33 15 8 1 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 151 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 11 17 48 38 19 6 2 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 17 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 4 3 2 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 24 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 5 4 5 1 0 1 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0
Dorzalgie (M54) 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 6 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 19 0 0 2 1 0 0 0 2 2 0 2 1 0 4 0 1 1 3 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 47 8 8 5 0 5 1 0 1 1 2 0 1 2 2 3 3 5 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 79 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 6 8 13 7 12 14 6 3 0
Urolitiáza (N20-N23) 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 27 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 2 4 6 7 1 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 2 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 20 0 0 0 1 0 1 4 1 3 2 0 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 10 0 0 0 0 0 0 5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 7 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 28 0 0 0 0 2 4 10 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 56 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 60 21 13 8 6 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 30 0 1 7 1 2 0 0 1 1 4 1 3 1 1 2 2 2 0 1 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 216 11 21 13 12 15 1 3 1 3 7 7 8 8 17 21 27 17 14 8 2 0
Nitrolební poranění (S06) 104 0 4 5 8 11 2 3 8 5 3 5 3 3 12 11 5 8 3 1 2 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 38 2 11 5 3 3 2 1 2 1 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 210 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 7 6 8 6 23 28 52 45 27 5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 20 0 0 2 2 4 0 0 2 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 1 1 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 118 1 3 3 5 6 6 9 8 8 8 3 7 5 8 8 8 13 4 4 1 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 22 2 5 1 3 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 127 2 3 0 4 16 16 4 8 12 12 12 7 11 1 3 5 7 2 2 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 66 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 6 3 7 12 15 11 5 2 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 29 0 2 1 1 1 3 0 2 2 4 0 3 4 0 1 2 1 2 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 3 7 1 1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 608 0 1 1 0 4 20 36 38 39 25 13 28 34 67 89 81 67 42 18 4 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 6 760 368 264 191 127 179 91 120 147 206 222 196 317 431 636 900 777 676 499 297 105 11
Počet hospitalizovaných osob s pobytem na jednotce intenzivní péče - na 100 000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 12,8 145 143,4 36,2 7,2 7,4 0 0 0 0 0 0 0 5,2 4,7 0 7,2 30,4 33,1 30,8 90,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 4,4 108,8 26,9 12,1 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 7,2 10,1 0 30,8 0 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 35 108,8 0 12,1 14,4 7,4 0 10,3 5,2 8,9 7,9 14,5 9,8 15,7 33 81,6 86,7 162,2 265 338,8 181 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 17,2 253,8 107,5 54,3 14,4 22,3 0 10,3 5,2 0 4 0 9,8 0 14,1 4,8 28,9 30,4 16,6 0 0 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 50,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 7,9 9,7 44,2 78,3 37,7 158,3 238,5 253,4 198,7 338,8 0 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,9 5,2 0 14,4 14,5 30,4 0 0 0 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,5 0 16,6 0 0 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 20,9 18,8 9,6 21,7 0 0 0 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4 0 0 5,2 0 9,6 14,5 0 0 30,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 15,7 42,4 43,2 36,1 20,3 0 0 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 4 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,4 28,8 7,2 20,3 0 0 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 59,2 36,3 26,9 6 7,2 29,7 12,2 10,3 5,2 17,7 39,6 29 93,4 41,8 131,8 172,7 195,1 162,2 99,4 30,8 0 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 4,8 14,5 0 0 0 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 10,3 0 4 4,8 9,8 5,2 0 0 0 10,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 34 0 9 6 14,4 22,3 6,1 10,3 20,6 17,7 31,7 33,8 54,1 83,5 47,1 57,6 94 60,8 0 0 0 0
Anémie (D50-D64) 5 0 17,9 0 0 14,9 0 0 0 4,4 0 0 0 15,7 4,7 14,4 7,2 0 33,1 0 0 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 2,7 0 17,9 0 0 0 6,1 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,8 7,2 10,1 0 30,8 0 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 16,1 0 35,8 12,1 7,2 66,9 12,2 15,5 10,3 8,9 11,9 4,8 0 15,7 23,5 19,2 14,5 30,4 33,1 0 0 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 42,7 290,1 367,4 120,7 21,6 59,4 6,1 0 10,3 4,4 4 4,8 29,5 20,9 33 19,2 50,6 50,7 49,7 123,2 90,5 0
Demence (F00-F03) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,7 30,8 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 17,5 0 0 0 0 74,3 18,3 15,5 20,6 26,6 39,6 19,3 19,7 10,4 14,1 14,4 0 0 0 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 5,4 0 0 0 0 22,3 0 5,2 5,2 8,9 15,8 9,7 9,8 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 7,4 0 0 6 14,4 59,4 6,1 10,3 10,3 4,4 7,9 0 0 0 0 4,8 0 0 0 30,8 90,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6 0 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 24,9 72,5 26,9 24,1 35,9 22,3 0 5,2 0 26,6 7,9 0 29,5 36,5 42,4 28,8 28,9 60,8 82,8 123,2 90,5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 13,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,7 14,7 5,2 18,8 48 43,4 50,7 66,2 92,4 90,5 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 12,4 0 26,9 12,1 43,1 29,7 18,3 0 5,2 4,4 4 9,7 9,8 15,7 4,7 0 14,5 40,5 33,1 0 0 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1,3 0 9 6 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,6 0 0 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 4 36,3 26,9 18,1 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 4,7 4,8 7,2 10,1 0 0 0 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 9,8 36,3 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 4,8 9,8 5,2 23,5 14,4 43,4 20,3 49,7 30,8 90,5 0
Angina pectoris (I20) 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 15,8 19,3 14,7 41,8 37,7 72 50,6 81,1 49,7 0 0 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 120,4 0 0 0 0 0 0 0 20,6 44,3 51,4 91,8 157,3 224,4 249,5 316,7 274,6 283,8 430,6 585,2 633,5 0
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 9,7 14,7 36,5 42,4 81,6 57,8 50,7 49,7 123,2 0 0
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 23,9 0 0 0 0 14,9 6,1 0 15,5 8,9 19,8 19,3 0 36,5 37,7 28,8 101,2 81,1 99,4 92,4 181 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 106,3 0 0 0 14,4 7,4 18,3 15,5 20,6 26,6 19,8 62,8 59 109,6 160 201,5 318 547,3 679 708,3 724 0
Selhání srdce (I50) 63,9 0 0 0 0 0 6,1 0 5,2 13,3 4 4,8 19,7 62,6 113 158,3 209,6 293,9 463,7 646,8 181 621,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 140,6 0 0 0 0 7,4 18,3 0 20,6 26,6 39,6 33,8 73,7 146,1 178,9 326,2 469,8 790,5 844,7 985,5 1 086 0
Ateroskleróza (I70) 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 9,8 41,8 56,5 124,7 130,1 91,2 66,2 30,8 90,5 0
Varixy dolních končetin (I83) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 42,4 0 17,9 6 7,2 7,4 0 5,2 5,2 22,2 11,9 33,8 29,5 47 42,4 105,6 144,6 182,4 198,7 215,6 90,5 0
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 19,8 326,3 134,4 114,7 57,5 29,7 0 0 0 0 4 0 0 0 4,7 0 7,2 10,1 0 0 0 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 48,8 362,6 170,3 66,4 50,3 22,3 6,1 10,3 10,3 8,9 0 19,3 29,5 31,3 42,4 86,4 72,3 101,3 248,4 277,2 90,5 0
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 27,6 833,9 322,6 78,5 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 9,6 0 20,3 33,1 61,6 0 0
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 5,7 0 44,8 42,2 28,8 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 4 0 0 12,1 14,4 7,4 0 0 0 4,4 0 9,7 4,9 0 4,7 9,6 0 0 0 0 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,9 0 9,8 26,1 61,2 62,4 50,6 20,3 33,1 61,6 90,5 0
Astma (J45-J46) 7,4 0 26,9 48,3 7,2 22,3 0 5,2 5,2 0 7,9 0 4,9 0 0 4,8 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 68,9 0 35,8 0 0 7,4 0 0 10,3 13,3 19,8 33,8 29,5 83,5 136,5 225,5 231,3 233,1 281,6 246,4 452,5 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 2 0 9 0 0 22,3 0 5,2 0 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 3 36,3 9 0 7,2 7,4 6,1 5,2 0 0 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 4,8 9,8 5,2 0 9,6 14,5 50,7 16,6 0 90,5 0
Peptický vřed (K25-K28) 30,3 0 0 0 0 0 0 10,3 15,5 17,7 19,8 29 44,2 31,3 56,5 43,2 28,9 111,5 149,1 154 452,5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 5,7 0 0 0 0 14,9 0 0 5,2 0 0 0 4,9 0 9,4 4,8 28,9 40,5 16,6 30,8 0 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 18,8 0 9 66,4 115 74,3 6,1 5,2 0 8,9 4 4,8 14,7 0 9,4 4,8 7,2 20,3 16,6 30,8 90,5 0
Tříselná kýla (K40) 2,7 72,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,8 0 4,7 0 7,2 20,3 0 0 0 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 9,4 36,3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 15,7 18,8 19,2 57,8 30,4 33,1 30,8 90,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 6,4 0 0 6 7,2 14,9 0 10,3 15,5 17,7 7,9 9,7 4,9 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 4,8 0 10,4 0 0 7,2 10,1 0 0 0 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 18,8 72,5 17,9 0 7,2 7,4 0 0 0 0 7,9 14,5 0 15,7 23,5 43,2 65 91,2 115,9 30,8 181 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 0 0 14,7 5,2 9,4 9,6 36,1 40,5 49,7 92,4 0 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,1 0 28,9 10,1 49,7 30,8 0 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 5 0 0 0 0 7,4 6,1 0 0 4,4 0 0 0 5,2 9,4 9,6 14,5 10,1 33,1 30,8 90,5 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 4,9 5,2 14,1 9,6 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4,9 5,2 14,1 9,6 0 0 16,6 0 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 36,3 0 0 0 7,2 7,4 0 0 25,8 13,3 19,8 33,8 19,7 73,1 70,6 105,6 101,2 81,1 99,4 61,6 90,5 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 6,7 0 0 0 0 7,4 0 5,2 0 0 11,9 0 0 10,4 14,1 4,8 0 30,4 49,7 61,6 90,5 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 21,2 0 0 0 0 7,4 0 15,5 10,3 26,6 27,7 19,3 24,6 36,5 37,7 33,6 36,1 20,3 99,4 0 0 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 25,6 0 0 6 0 0 12,2 0 0 17,7 7,9 4,8 24,6 20,9 42,4 43,2 57,8 111,5 99,4 308 271,5 621,1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 4 36,3 35,8 6 0 0 0 0 0 4,4 0 0 4,9 5,2 0 0 0 20,3 16,6 0 0 0
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,7 0 0 0 0 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 4,4 0 9 6 14,4 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 4,8 14,5 30,4 0 61,6 0 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 57,5 0 0 0 0 0 0 0 10,3 4,4 15,8 38,7 78,7 109,6 122,4 172,7 238,5 152 132,5 30,8 0 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 50,8 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 9,7 34,4 57,4 80 230,3 274,6 192,6 99,4 61,6 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 5,7 0 0 6 0 7,4 6,1 0 0 0 4 0 0 5,2 9,4 4,8 28,9 30,4 33,1 0 0 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,3 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 8,1 0 0 0 0 7,4 0 0 0 8,9 4 9,7 9,8 26,1 18,8 24 7,2 0 16,6 0 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 3 0 0 0 7,2 0 0 5,2 0 0 4 0 4,9 0 9,4 0 0 10,1 33,1 0 0 0
Dorzalgie (M54) 3,7 0 0 0 0 0 6,1 0 0 0 4 4,8 9,8 0 4,7 9,6 14,5 10,1 0 0 0 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 2 0 9 18,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 4,8 0 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 6,4 0 0 12,1 7,2 0 0 0 10,3 8,9 0 9,7 4,9 0 18,8 0 7,2 10,1 49,7 0 0 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 15,8 290,1 71,7 30,2 0 37,2 6,1 0 5,2 4,4 7,9 0 4,9 10,4 9,4 14,4 21,7 50,7 0 0 0 0
Selhání ledvin (N17-N19) 26,6 0 0 0 0 0 6,1 5,2 10,3 8,9 4 9,7 4,9 31,3 37,7 62,4 50,6 121,6 231,9 184,8 271,5 0
Urolitiáza (N20-N23) 3 0 0 0 0 14,9 0 0 0 0 0 0 0 10,4 4,7 9,6 14,5 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 9,1 0 9 0 0 0 0 0 5,2 0 4 4,8 0 0 14,1 9,6 28,9 60,8 115,9 30,8 0 0
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 14,4 7,2 30,4 33,1 0 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,7 72,5 0 6 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,8 9,8 0 0 0 7,2 0 0 0 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 6,7 0 0 0 7,2 0 6,1 20,7 5,2 13,3 7,9 0 0 0 4,7 14,4 14,5 10,1 16,6 0 0 0
Lékařský potrat (O04) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1 0 0 0 0 0 0 10,3 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 3,4 0 0 0 0 0 0 25,8 5,2 8,9 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 2,4 0 0 0 0 0 12,2 10,3 5,2 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 1,7 0 0 0 0 7,4 6,1 0 10,3 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 9,4 0 0 0 0 14,9 24,5 51,7 10,3 39,9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 9,8 1 051,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 18,8 1 994,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621,1
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 20,2 761,4 116,5 48,3 43,1 14,9 6,1 5,2 5,2 0 7,9 4,8 4,9 5,2 9,4 0 0 0 0 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 4,4 4 0 0 5,2 0 4,8 0 10,1 33,1 30,8 0 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 10,1 0 9 42,2 7,2 14,9 0 0 5,2 4,4 15,8 4,8 14,7 5,2 4,7 9,6 14,5 20,3 0 30,8 0 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 72,6 398,8 188,2 78,5 86,3 111,5 6,1 15,5 5,2 13,3 27,7 33,8 39,3 41,8 80 100,8 195,1 172,3 231,9 246,4 181 0
Nitrolební poranění (S06) 35 0 35,8 30,2 57,5 81,7 12,2 15,5 41,3 22,2 11,9 24,2 14,7 15,7 56,5 52,8 36,1 81,1 49,7 30,8 181 1 242,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 12,8 72,5 98,6 30,2 21,6 22,3 12,2 5,2 10,3 4,4 11,9 9,7 4,9 5,2 0 0 7,2 0 0 0 0 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1,7 0 9 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,2 0 0 30,8 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 70,6 0 0 0 7,2 0 0 0 0 4,4 4 0 34,4 31,3 37,7 28,8 166,2 283,8 861,2 1 385,9 2 443,4 3 105,6
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 6,7 0 0 12,1 14,4 29,7 0 0 10,3 0 4 4,8 4,9 10,4 0 9,6 0 10,1 0 30,8 90,5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 39,7 36,3 26,9 18,1 35,9 44,6 36,7 46,5 41,3 35,5 31,7 14,5 34,4 26,1 37,7 38,4 57,8 131,8 66,2 123,2 90,5 0
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 7,4 72,5 44,8 6 21,6 14,9 0 0 5,2 0 7,9 0 0 0 4,7 4,8 14,5 0 16,6 30,8 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 42,7 72,5 26,9 0 28,8 118,9 97,8 20,7 41,3 53,2 47,5 58 34,4 57,4 4,7 14,4 36,1 70,9 33,1 61,6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 22,2 0 0 6 7,2 0 0 10,3 0 4,4 0 0 29,5 15,7 33 57,6 108,4 111,5 82,8 61,6 0 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 9,8 0 17,9 6 7,2 7,4 18,3 0 10,3 8,9 15,8 0 14,7 20,9 0 4,8 14,5 10,1 33,1 0 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0 4,8 0 0 0 0 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 52,5 5 656,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 7,7 0 9 0 0 0 0 0 0 4,4 7,9 0 9,8 26,1 14,1 33,6 7,2 10,1 0 0 0 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 204,5 0 9 6 0 29,7 122,3 186,1 196 172,8 98,9 62,8 137,7 177,5 315,4 427 585,4 679 695,6 554,4 362 621,1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 2 273,7 13 343 2 365,6 1 152,6 912,9 1 330,2 556,4 620,2 758,1 912,9 878,5 947,3 1 558,6 2 249,6 2 993,8 4 318 5 615,8 6 851,1 8 264,3 9 146,9 9 502,3 6 832,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)